Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for oktober 2007

Traktat om fjerning av atomvåpen – vil Norge svikte i FNs Generalforsamling?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 30, 2007

Det kan være greit at flest mulig i denne tiden er kjent med (og evt. reagerer på) følgende : Norge trekker på beina i FN overfor forslag om forhandlinger om en traktat for den praktiske gjennomføringen av forpliktelsen til å avskaffe alle atomvåpen. Det verbale tåketeppet over underordningsforholdet til USA er denne gang at Norge ikke vil ta initiativ som kan skade NPT, ikkespredningstraktaten.

Standpunktet er helt misforstått. Det som omtales som ikkespredningsavtalen NPT er i virkeligheten en traktat (av 1968) om ikkespredning og atomnedrustning. Det ble enstemmig fastslått i Haag-domstolen i 1996 at alle NPT- stater har en plikt til å sette seg til forhandlingsbordet med god vilje og nå et bestemt resultat, nemlig «nuclear disarmament in all its aspects». UD tar altså helt feil – Realiteten er at forhandlinger ikke vil skade NPT, tvertimot er de en klar forpliktelse etter NPT.

Nedenfor er en orientering fra grasrotdiplomaten Alyn Ware, New Zealand, om the universal and unequivocal nuclear disarmament obligation affirmed in the ICJ i 1996.

Ved en markering foran UD torsdag 1.11 kl. 11 vil NTA overlevere et krav til UD om å støtte traktatarbeidet – med underskriftslister, støtte fra fagbevegelsen mv. Orienter gjerne videre.

Med hilsen

Fredrik S. Heffermehl

Nuclear Weapons Convention

Article from UN Disarmament Committee Monitor

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Blackwater Bodyguards Given Immunity

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 30, 2007

 [Citizens For Legitimate Government] Blackwater Bodyguards Given Immunity In Deadly Shooting 29 Oct 2007 The State Department promised Blackwater USA bodyguards mercenaries immunity from prosecution in its investigation of last month’s deadly shooting of 17 Iraqi civilians, The Associated Press has learned. The immunity deal has delayed a criminal inquiry into the Sept. 16 killings and could undermine any effort to prosecute security contractors for their role in the incident war crime that has infuriated the Iraqi government.

 US Military Watch.net

Iraq Watch.net

Peace No War.netPosted in Uncategorized | Leave a Comment »

Angrep mot Iran?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 26, 2007

Leak Reveals Cheney’s Plan for Iran Attack
Berlin, Oct 26 (Prensa Latina) An official close to US Vice President Richard Cheney leaked plans for an attack on Iran which have been made public Friday by the prestigious German media, Der Spiegel.

In the scenario concocted by Cheney s strategists, Washington s first step would be to convince Israel to fire missiles at Iran s uranium enrichment plant in Natanz. Tehran would retaliate with its own strike, providing the US with an excuse to attack military targets and nuclear facilities in Iran.

Democrats and Republicans alike have wondered what to make of the still mysterious Israeli bombing run in Syria on Sept. 6. Was it part of an existing war plan? A test run, perhaps? For days after the attack, one question dominated conversation at Washington receptions: How great is the risk of war, really?, says Der Spiegel.

The Israeli strike, or something like it, could easily mark the beginning of the «World War III,» which President Bush warned against last week.

Ex US President Rejects Attack on Iran
United Nations, Oct 26 (Prensa Latina) Former US President Jimmy Carter told reporters at the UN headquarters on Thursday that a military attack on Iran would be a «horrible mistake.»

«I hope they are only groundless rumors, because otherwise a tragedy would occur,» Carter said after meeting with UN Secretary General Ban Ki Moon.

«What we should be doing is having full negotiations, consultations with Iranian leaders to make sure that they know we don’t intend to attack them militarily,» the ex president underlined.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Rumsfeld møtt med sak om tortur under besøk i Paris

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 26, 2007


Former US Secretary of Defense Donald Rumsfeld’s jaunt to France was interrupted today by an unscheduled itinerary item — he was slapped with a criminal complaint charging him with torture.

Rumsfeld, in Paris for a discussion sponsored by the magazine Foreign Policy, was by tracked down by representatives of a coalition of international human rights groups, who informed the architect of the US invasion of Iraq that they had submitted a torture suit against him in French court.

The filed documents allege that during his tenure, the former defense secretary «ordered and authorized» torture of detainees at both the American-run Abu Ghraib prison in Iraq and the US military’s detainment facility at Guantanamo Bay, Cuba.

 Jason Rhyne
 The Raw Story, October 26, 2007
Rumsfeld hit with torture lawsuit while visiting Paris

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Hva har Tyrkia i Nord Irak å gjøre?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 22, 2007

Det er beklagelig at kurdernes korrupte ledere har støttet invasjonen av Irak, men det skal ikke gi Tyrkia retten til å invadere nord Irak. Også Tyrkia har støttet krigen, faktisk har Tyrkia vært helt essensiell. Vi må alle bekjempe korrupte kurdiske og tyrkiske ledere.

Tyrkia truer med å gå inn i Nord Irak især ettersom en resolusjon vedrørende folkemordet mot armenerne på tross av Bush administrasjonen, som hevder de kjemer for den kristne verden, gikk gjennom hos Senatet. Dette skal ikke hindre oss. Armenere og kristne generelt blir daglig undertrykt i Tyrkia, som sammen med Norge, England (ikke Wales), Israel og USA nekter å akseptere at det fant sted. 10 millioner armenere (dobbelt så mange som palestinere) lever ennå i landflyktighet. Folkemordet på dem er til og med ikke anerkjent. At det ikke er anerkjent av Norge, Nansens, den stor humanists, hjemland er dobbelt leit. Men vi må ikke gi opp kampen – Stå på!

Enormt viktig å skille mellom stat/individ-folk/individ

Israel ble skapt på bekostning av jøder og er ennå jødenes største utfordring
Israel er lite annet enn en slags konsentrasjonsleir

En hver jøde bør være klar til å gi uttrykk for det en står for
En hver jøde bør bli sett på som et individ – uansett hvordan kollektivet er

En jøde er ikke nødvendigvis hebrew
En jøde har ikke nødvendigvis sine røtter i Palestina
Alle hebrewer trenger ikke å være jøder

Bortsett fra å hate Israel er det stadig flere som hater de jøder som sitter i USA og trekker i snorene – zionister/straussianere/neokonservative osv osv

Mange ser på det som skjer ikke kun i Palestina, foruten også i Irak, som blodig urettferdig
Mange ser oligarker komme til makten både i det ene og det andre landet
Mange ser streben etter en global stat, også kjent som imperiet,
som en konsekvens av troen på en gud og på en lineær historietolkning

Det er umulig å ikke å se på disse fenomenene som noe semittisk/kaukasisk-jødisk,
uansett om det er jøder, kristne eller muslimer som står bak

Den zionistiske lobbyen er ganske så enormt mektig
Men dette skyldes ikke minst at de vestlige indoeuropeerne er så samarbeidsvillige
– nettopp fordi det tjener deres egne interesser

Et hvert individ – ikke aller minst jøder bør være offentlig i mot den utviklingen som finner sted
Jeg er armener/jøde/norsk og vil kjempe for den jøde som går imot den nye verdensorden – for han/hun er min blodsfelle – på lik linje med en hvem som helst annen – og til helvete med dem som ikke gjør det – for han/hun er ikke kun min fiende, foruten hele verdens fiende

Nordmenn samarbeider glatt med både Israel, Tyrkia og USA
Jeg går ikke rundt å slår ned nordmenn av den grunn
Dette på tross av jeg kan bli svært kritisk til store deler av den såkalte norske kulturarven
– eller det som gjør at så få setter seg opp mot den nye verdensorden

Den vestlige verden kollektivt sett tilhører satan
Det som når det i Bibelen står om nåløyet og om hvem som kommer til paradis
Det er få barmhjertige samaritanere i Norge selv om nordmenn liker å se seg selv som engler
Fredsnasjon? Kjøss meg et visst sted …

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Splittelse mellom Irak-USA

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 22, 2007

Det har hele tiden vært klart at USAs måte å føre krig på måtte skape mye motstand i befolkningen. Det som er nytt i høst, er at den irakiske ledelsen gjentatte ganger har protestert veldig sterkt.

Det som nå skjedde, var at USA gikk til angrep i Sadr City. Flere steder har jeg sett referert amerikanske militære ledere si at de var på jakt etter én – 1 – opprørsleder, som de hevdet var ansvarlig for kidnappinger av folk fra Vesten. Men de møtte væpnet motstand, de ble skutt på. Og da innkalte de flyvåpnet slik at helikopter og fly angrep bygninger og biler med raketter og fly.

Først oppga amerikanske militære at de estimerte antall drepte «criminals» til 39. Deretter kom meldinger fra dem som kunne vurdere det sett fra bakken, hvor man unektelig har større muligheter til å vurdere skadene. Tallene er litt motstridende, antall drepte oppgis i meldingene til 10-15 og antall skadede til flere titalls. Men det alle på bakken er enige om, er at de fleste ofrene var sivile og at det var en del kvinner og barn. Ass.Press har sendt ut bilder av to drepte småbarn («toddlers»). CNN sendte intervju med en mann som sa at «Vi har ingen våpen og har ikke gjort noe mot amerikanerne. Men mens vi lå og sov, bombet de plutselig huset vårt».

Mens amerikanerne fortsatt sier at angrepet såvidt de vet ikke gikk ut over sivile, forlangte statsminister al-Maliki møte med general Petraeus og protesterte kraftig mot krigføringens konsekvenser for sivile.

Det interessante er at drapene på sivile langtfra er noe hendelig uhell, men en svært forutsigbar konsekvens av en krig der amerikanerne i stor grad bruker bomber fordi de vil minimalisere egne tap. Så statsministerens protest og sivilbefolkningens motstand vil ganske sikkert ikke få amerikanerne til å forandre taktikk. Særlig ikke nå som det er ekstremt viktig for Bush å vise til framgang og et viktig mål er antall drepte amerikanske soldater.

Men den åpenbare splittelsen mellom amerikanerne og regjeringen i Irak vil trolig bare øke, nå den irakiske ledelsen har mannet seg opp til å protestere offentlig og sterkt. Og bakom lurer selvsagt det faktum at statsministeren og regjeringens flertall har mer lojalitet til Iran enn USA. USA vil trolig angripe Iran i en eller annen form. Og da vil splittelsen mellom den irakiske og den amerikanske regjeringen slå ut i full blomst.

Hans Olav Fekjær

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Hvor ble det av Nobels Fredspris?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 20, 2007

Det er fint om flest mulig krigsmotstandere/fredsforkjempere i ulike former og situasjoner reiser spørsmålet om hvor det ble av Nobels fredspris? I et innlegg i Aftenposten 16.10.07 skriver Nobeldirektør Geir Lundestad at «Komiteen har alltid hatt et vidt fredsbegrep» og at komiteen tror at det er mange veier til fred. Han innrømmer så at mange av prisene har vært

«mer eller mindre klart knyttet til Nobels definisjon».

I to etterfølgende innlegg rettes sterk kritikk mot Lundestad for å ha forsømt å gi Nobelkomiteen korrekt juridisk veiledning om dens mandat og ansvar for å gjennomføre Nobels testament.

Det Lundestad helt har glemt er at Nobel ikke ba det Norske storting bruke prisen til å fremme sine egne innfall om fredsarbeid, men Nobels ideer om fred. Lundestads forsømmelse er ikke ny, det er lang tradisjon for å ta lett på Nobels siste vilje. Tenk hva det kunne betydd om Nobels visjon hadde vært støttet med kraft i alle år siden 1901! Ved testamentet ønsket Nobel komiteens hjelp til å støtte et mål, nemlig nedrustning, og nevnte to fremgangsmåter: høviske relasjoner mellom statene og fredskongresser. Lundestads – og komiteens – grunnleggende misforståelse er belyst i min artikkel i Aftenposten torsdag 18.10.07, Nobels fredspris. Al Gore og FNs klimapanel har sikkert gjort seg fortjent til tung heder og de fremste priser. Gjerne også all verdens fredspriser. Men ikke Nobels fredspris!

Den juridiske siden av argumentasjonen får full støtte i et innlegg av professor Ståle Eskeland i dagens utgave av Aftenposten (ennå ikke på web, men tekst som nedenfor). Nobels mening er helt klar, konstaterer Eskeland i innlegget.

Med hilsen

Fredrik S. Heffermehl

Aftenposten 20.10.07:

Nobels fredsbegrep

Av professor dr.juris Ståle Eskeland

Den 17. oktober 2007 redegjør direktøren ved Nobelinstituttet, Geir Lundestad, for det vide fredsbegrepet som ligger til grunn for komiteens tildeling av årets fredspris og tidligere tildelinger. Redegjørelsen viser at praksis har vært i forbausende utakt med Nobels testamente og Nobels eget fredsbegrep: Ifølge testamentet skal fredsprisen deles ut til «den, som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser».

Hva Nobel ønsket er klart: Fredsprisen skal gå til arbeid for nedrustning og konfliktløsning med fredelige midler. Dette er den juridiske rammen komiteen må holde seg innenfor. Komiteen kan ikke selv bestemme hva slags innsats som kvalifiserer for å få Nobels fredspris.

I egenskap av Nobelkomiteens sekretær er det Lundestads ansvar å tilrettelegge for at Nobels testamente blir respektert. Det er på høy tid at fredsprisene går til personer eller institusjoner som Nobel ønsket å tilgodese. Opprustningen i verden fortsetter for fullt, også med atomvåpen, og utgjør en konstant fare for menneskehetens utslettelse.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

LA – Adopterer resolusjon for å få slutt på Irak krigen

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 18, 2007

 

Tilbaketrekning av USAs militære styrker fra Irak har vært en pågående debatt i USA helt siden Irak krigen begynte. Sommeren 2005 krevde AFL-CIO rask tilbaketrekking av amerikanske tropper. Ved Council of the American Library Associations (CALA) møte noe senere på året gikk også de inn for en resolusjon som krevde tilbaketrekking av styrkene.

 

Den republikanske kongressmannen som arbeidet for at “french fries” skulle gå over til å bli kalt “freedom fries”, Walter Jones fra Nord Carolina, ble med i en bipartisan gruppe i Det hvite hus allerede i 2005 for å kreve at president Bush skulle begynne å legge planer for hvordan man kunne trekke de amerikanske soldatene ut av Irak.

 

Det hvite hus mest innflytelsesrike Demokrat vedrørende militære saker, John Murtha fra Pennsylvania, krevde øyeblikkelig tilbaketrekking av alle amerikanske styrker fra Irak i november samme år. Siden den gang har det gått hakk i hel. Ettersom krigen skred frem har offentligheten i USA snudd til fordel for tilbaketrekning. I mai 2007 mente hele 55 % av amerikanerne at krigen var mislykket, og 51 % ønsket tilbaketrekning. Det er simpelthen for mange og gode argumenter til at den krigen ikke skulle bli noe av og for at styrkene bør trekke seg tilbake rasket mulig.

 

Vermont ble den 14. februar 2007 den første staten til å kalle for amerikanske tropper fra Irak. Men den 15. mars 2007 avslo Senatet en demokratisk resolusjon for tilbaketrekking av de fleste av styrkene i 2008. I april 2007 vedtok Kongressen en resolusjon for Irak hvor man satte en tidsfrist for tilbaketrekning, men president Bush satte veto ved denne resolusjonen kort tid etter. Nå har representantenes hus gått god for en resolusjon som krever at Bush gir Kongressen en plan om tilbaketrekking av styrkene fra Irak.

 

Los Angeles City Council anerkjente i forrige uke en Cities for Peace Bring the Troops Home Resolution! LA, med en befolkning på 3.844.000 er den hittils største amerikanske byen som har adoptert en slik resolusjon. Resolusjonen ble signert av 12 av 14, ettersom de to siste fraba seg å stemme. Beskjeden er klar – Slutt krigen i Irak. Men resolusjonen støttet samtidig finansiell hjelp til å gjenoppbygge Irak, samt midler til å sikre de hjemvendende veteranene medisin, psykisk støtte, penger og utdanning.

 

I følge Bill Rosendahl: “Vi har mistet for mange av våre unge menn og kvinner i denne illegale og urettferdige krigen. Det å støtte våre styrker betyr ikke å holde dem i Irak. Å støtte våre styrker betyr å ta dem ut av denne krigen og hente dem hjem.” Av de mer enn 3.500 soldatene som hadde blitt drept i Irak kommer hele 409 av dem fra California, inkludert 115 fra LA. Mer enn 4.5 milliarder dollar i skatt har blitt fjernet fra LA. Disse pengene kunne ha blitt brukt på å utfylle viktige behov som ville ha forbedret livskvaliteten for LA borgere.

 

Ohio kongressmann og presidentkandidat Dennis Kucinich, som i 2002 ledet en gruppe på 125 medlemmer av representantenes hus som motsette seg invasjonen og som har stemt mot å støtte krigen økonomisk, har blitt stadig mer kritisk mot de ledende kreftene innen Det demokratiske parti ettersom det ikke har lykkes å få slutt på krigen. I følge Kucinich: ”Demokratene har ikke lært noen ting siden 2006. De lovet at krigen ville stanse hvis de på nytt fikk makten og kontrollen over Det hvite hus og Senatet. Nå har noen av de demokratiske presidentkandidatene sagt at det ikke vil bli en slutt på krigen frem til minst 2013. LA City Council og det amerikanske folk vet at dette er helt uakseptabelt.”

 

Den 19. august 2007 publiserte The New York Times en op-ed av syv medlemmer av US Army 82nd Airborne Division, som endte deres redegjørelse av situasjonen i Irak med:

”In a lawless environment where men with guns rule the streets, engaging in the banalities of life has become a death-defying act. Four years into our occupation, we have failed on every promise, while we have substituted Baath Party tyranny with a tyranny of Islamist, militia and criminal violence. When the primary preoccupation of average Iraqis is when and how they are likely to be killed, we can hardly feel smug as we hand out care packages. As an Iraqi man told us a few days ago with deep resignation, «We need security, not free food.»

“In the end, we need to recognize that our presence may have released Iraqis from the grip of a tyrant, but that it has also robbed them of their self-respect. They will soon realize that the best way to regain dignity is to call us what we are — an army of occupation — and force our withdrawal.”

 

Vell og bra. Mitt spørsmål er så – What Next? Irak ligger i ruiner, regionen er destabilisert. Langt over 1 million døde og over 4.5 millioner flyktninger. Den stolte irakiske sivilisasjon ligger i ruiner. Libanon er bombet tilbake til tiden under borgerkrigen. Truslene mot Iran hagler. Afghanistan er i kaos og produksjonen av heroin er større enn aldri før.

 

What Next?

 

Skal vi vente på at USA, som har innført stadig flere terrorlover og som har bevist en gang for alle at det vestlige demokratiet er feilslått og kan bli den verste form for diktatur og at det moderne velferdssamfunn er vår verste fiende tatt i betraktning hva som skjer med naturen og de flere millioner som sulter i hjel rundt om på planeten.

 

What Next?

 

Give Peace a Change

Resolution – Bring the Troops Home

Cities with Peace Resolutions

No War on Iran Resolutions

Public Can Force Iraq Troop Withdrawal, Lawmakers and Critics Say

Woolsey Led 24 Members of Congress Calling on Bush to Bring Troops Home

Letter to President: Begin Bringing U.S. Troops Home From Iraq

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Demokrati i Pakistan?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 18, 2007

To bomber drepte mange i Benazir Bhuttos bilkortesje fra flyplassen i dag. CNN forklarer det med frykten for at Bhutto som leder vil gjøre Pakistan til et lydrike under USA. Hun har nylig sagt på et møte i USA at hun kan tenkes å la amerikanerne operere fra pakistansk territorium når de vil angripe Taliban.

CNN sier at ekstremister og militante ikke liker dette. Men det er nok ikke bare ekstremister og militante.

Jeg titter på meningsmålingen «Pew Global Attitudes Project», publisert i sommer. I Pakistan har

– 15 % et positivt syn på USA og 68 % et negativt syn.
– 7 % har tillit til Bush, 66 % mistillit
– litt flere har et tillit enn mistillit til bin Laden

Når Bhutto har sagt det i et amerikansk forum, kan hun tenkes å bruke det for å få amerikansk støtte til å overta makta i Pakistan. Men likevel er det uttrykk for en voldsom ignorering av folkemeningen. Det minner om den mye omtalte amerikanske rapporten i desember forrige år, som kort nevnte at i følge meningsmålinger var det nesten bare den kurdiske minoriteten (ca. 20 %) ønsket å ha amerikanerne der. Men karakteristisk nok ble det bare omtalt som en bekymringsfull sikkerhetsrisiko for okkkupantene. Det fikk ikke forfatterne til å reise spørsmålet om amerikanerne egentlig burde være der. – Og dette er liksom verdens fremste tilhengere av demokrati, akkurat som Bhutto ofte tar honnørordet demokrati i sin munn.

Pew-rapporten finnes på
http://pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=256

Hans Olav Fekjær
__._,_.___

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Is there hope of averting another war on the Persian Gulf?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 17, 2007

Can We Prevent an Iran Attack?

By Peter Galbraith

Posted October 16, 2007.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Kjøpefri dag lørdag 24. november

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 16, 2007

Kjøpefri dag er den norske varianten av “Buy Nothing Day”, og for ellevte gang er Norge med på aksjonen. Dagen markeres siste lørdag i november hvert år – når julehandelen starter opp for alvor. Grupper i Canada og USA var først ute med “feiringen”. Nå deltar også mange europeiske land, samt Australia og New Zealand.

 

VI trenger tre og en halv jordklode hvis alle i verden skulle hatt et forbruk som oss nordmenn. Det private forbruket i Norge har siden 1990 økt med 62 prosent. Fortsetter den samme veksttakten ut dette århundret, vil forbruket i 2100 være 16 ganger større enn i dag. Nordmenns lykkefølelse har ikke økt i takt med forbruksøkningen. Ved å markere Kjøpefri dag ønsker vi å bidra til økt forståelse for at det er de fattiges tur til å ha kjøpefest nå, og at vi må redusere ressursforbruket i Norge – til fordel for miljøet og for folk i fattige land

Framtiden i våre hender inviterer herved din organisasjon til å være en del av arrangementet. Dere velger selv aktivitetsnivå. Fint med rask tilbakemelding hvorvidt dere vil stå bak Kjøpefri dag sammen med mange andre organisasjoner, slik at vi kan begynne å planlegge.

 

Vennligst gi undertegnede tilbakemelding om:

 

Organisasjonens eventuelle tilslutning – velg mellom to alternativer:

A) Aktivt støttende: Deltakelse gjennom planlegging og gjennomføring av tiltak.

B) Passivt støttende: Ingen deltakelse utover at organisasjonens navn kan brukes på plakater etc. Dette har for eksempel vært vanlig blant noen politiske ungdomsorganisasjoner.

2. Organisasjonens kontaktperson for Kjøpefri dag: Navn, tlf. nr. og e-post.

 

Vi setter pris på tilbakemelding før 15. oktober til carin@framtiden.no eller ring på tlf 22 03 31 50 (a), 99 53 02 45 (m).

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Dagens tyrani

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 15, 2007

Les sitatet nedenfor og gjett hvilken nålevende, ytterst verdensberømte person som har sagt det i en tale i forrige måned. Nedenfor sitatet er en peker til en nettside hvor du får svaret.

“it has become clear to all that [the corporations] are the real tyrannical terrorists. In fact, the life of all of mankind is in danger because of the global warming resulting to a large degree from the emissions of the factories of the major corporations, yet despite that, the representative of these corporations in the White House insists on not observing the Kyoto accord, with the knowledge that the statistics speaks of the death and displacement of the millions of human beings because of that, especially in Africa. This greatest of plagues and most dangerous of threats to the lives of humans is taking place in an accelerating fashion as the world is being dominated by the democratic system, which confirms its massive failure to protect humans and their interests from the greed and avarice of the major corporations and their representatives. And despite this brazen attack on the people, the leaders of the West – especially Bush, Blair Sarkozy and Brown – still talk about freedom and human rights with a flagrant disregard for the intellects of human beings. So is there a form of terrorism stronger, clearer and more dangerous than this? This is why I tell you: as you liberated yourselves before from the slavery of monks, kings, and feudalism, you should liberate yourselves from the deception, shackles and attrition of the capitalist system. If you were to ponder it well, you would find that in the end, it is a system harsher and fiercer than your systems in the Middle Ages. The capitalist system seeks to turn the entire world into a fiefdom of the major corporations under the label of ‘globalization’ in order to protect democracy.”

En kortversjon av budskapet er jo tittelen på Greg Palasts bok: «The Best Democracy Money Can Buy». Men hvem sa det?

Svaret

Hans Olav Fekjær

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Folkehelt eller folkefiende?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 6, 2007

Fort Lewis Army lieutenant nektet å dra til Irak for å lede soldatene i hva han mener er en illegal okkupasjonskrig. Det at 1st Lt. Ehren Watada nektet å delta i Stryker brigadetroppene førte til en rettsak som ennnå pågår. Han risikerer år i fengsel. Retten vil finne sted den 26. oktober 2007 eller når retten kommer til at de vil ta opp saken. Den 3. oktober begjærte advokatene James Lobsenze og Kenneth Kagan en habeas corpus for å utsette den andre rettsaken mot Ehren Watada.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Tenk om USA og Israel….

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 5, 2007

I går hørte jeg NRK-nyhetene fortelle at
«Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fant Russland skyldig i grove overgrep i forbindelse med angrepet mot Tsjetsjenias hovedstad Groznyj. I tre enkelthendelser sto russiske styrker bak drap og drapsforsøk på sivile, kunngjorde domstolen torsdag.
Fatima Gojgova, en av saksøkerne, er fornøyd med at domstolen støtter henne i at det var russiske styrker som drepte hennes mor og bror. – Jeg er svært godt fornøyd med kjennelsen, sier hun. – Endelig har en domstol bekreftet det vi har visst hele tiden: at det var russiske styrker som drepte min mor og min bror, fastslo hun da beslutningen var blitt kjent.

Angrepet og overgrepene skjedde i perioden mellom desember 1999 og februar 2000…»
En korrespondent sa så med stor og svulmende patos: «Russland brøt den viktigste av alle menneskerettigheter, nemlig retten til å leve.»
Isolert sett er dette en utmerket melding. Drap på sivile bør straffes. Men jeg kunne ikke fri meg fra å tenke hva som ville skjedd hvis denne domstolen også omfattet Israel og USA. For mens Russland er dømt for tre tilfelle i 1999-2000, er det dagligdags at Israel og USA gjør det samme.
I Israel er også bruk av tortur hjemlet i lovverket. New York Times melder nå at samtidig med at det amerikanske justisdepartementet i 2004 kalte tortur for «abhorrent» (avskyelig), avleverte justisminister Gonzales hemmelige memoer som nettopp foreskrev bruk av tortur.

Det er jo en del norsk kritikk av Israels og USAs stadige ugjerninger – det skulle bare mangle. Men tenk om det hadde vært Russland som sto bak systematiske drap av sivile, bruk av tortur, og skandaler som Abu Ghraib og Guantanamo? Da ville det selvsagt vært en ganske annen kraft i fordømmelsene fra våre medier og ledende politikere.
Kilder:
NRK.no
NY Times.com

Hans Olav Fekjær

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Powell om private hærer

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 4, 2007

Private Powell


Submitted by Rick Perlstein on September 15, 2007 – 1:25pm.


Here’s a bizarre new interview with Colin Powell. He simultaneously warns against a «terror-industrial complex»-«an industry that only exists as long as you keep the terrorist threat pumped up»-and goes on to defend blithely defend the outsourcing of security and combat positions to Blackwater and other private contractors.


War profiteering goooood; just not too much.


He’s asked, «Is it fair to pay these contractors more than soldiers get when they take comparable risk?» Yes, indeedy, it is: «You pay what is necessary to get somebody to do the job as a civilian…. It’s not a matter of fairness. It’s, if you need these people you have to pay them a wage that will get them there. You’re competing in an open labor market.»


Of course that’s nonsense, as the interviewer usefully points up in a followup: «Why can’t we use, say, the Army to protect people like Bremer and the ambassador instead of companies like Blackwater?» His answer-soldiers have better things to do than be bodyguards-is silly. He’s uncomfortable, and turns on his heels to leave. He’s no Dwight D. Eisenhower. He strikes me, in fact, as rather a creep, and one eager to preserve his options in the marketplace to boot.


The interview, by the way, was by a college journalist. Can’t expect our dithering professionals to be quite so sharp and penetrating.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »