Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for januar 2008

Tragedien i Gaza

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 28, 2008

Vi hører og ser bilder fra Gaza, om tragedien som utspiller seg der. De fleste må berøres i sin sjel, av Israels overgrep. Men de finner ingen vei å gå, i uttrykk for berettiget kritikk.

Skjønt det dreier seg ikke lenger om kritikk! Verbale protester mot Israels framferd – som må bli avvisning av Israels karakter! – fins i alle aviser. Politikere uttrykker skepsis. Men deretter stopper det. Vår motstand kommer ikke lenger. Kritikken eller fordømmelsen, stanses før den blir farlig. Tilbake er fortvilelsen.

En demonstrasjon samler noen hundre på gaten. Boikott er dødfødt tiltak, for motstanden er for sterk – fra Israels ideologiske venner, i media, politikk og handel. Se hvordan det gikk i England, med en akademisk boikott, som strandet i møte med sionist-etablisementet, og dem som er knyttet til det.

Ja, unnskyld at jeg navnga sionisme! Det er et ord som ikke skal brukes, i hvert fall ikke i dannete debatter. I mediene er man redd det ordet, som kaster lys over Israels karakter.

I andre land er det et nyttig begrep, til beskrivelse av virkeligheten. Men ordet – med tilhørende forståelse – er for mange en trussel, som kan bringe debatten på nye veier; ikke lenger om overgrep ved okkupasjonen, noe ”alle” kan være enig i, men over på grunnleggende spørsmål, om den israelske statens ”rett” til eksistens.

Det blir ingen fred i Palestina – la oss gjenta det! – før sionisme er diskutert og blottlagt, Israels historie erkjent og reversert, og den israelske statens karakter eksponert og avvist. Men hvordan skal vi komme dit? Må palestinerne alene føre kampen?

De skal sultes, i Gaza, til underdanighet! En ledende representant i Israel uttrykte det nylig slik: ”La oss nå få se hvordan Hamas (Gazas folkevalgte styre, min anm.) vil kunne brødfø sine barn!”

Utsulting av barn er blitt et middel, for å nå politiske mål! Og fra ”det internsjonale samfunn”, som det kalles, høres bare bleke protester, med norske myndigheter inkludert.

Vi er tilbake med noen hundre i gaten – sjarmerende og harmløst, kan man si, for dem som styrer politikken.

Men vårt standpunkt skal i hvert fall være klart: Israel er en illegitim stat, en settlerstat, på det palestinske folkets jord! Ingen anerkjenning av den staten! Øst-Tyskland raknet og ble borte, og Sovjet-staten likeså. Noe liknende hendte med Sør-Afrika. Slik skal Israel også forsvinne, i historiens forløp.

 

Av Trond Ali Linstad

 

Avstengningen av Gaza
Det er flere ting som har forundret meg i denne saken.
For det første er en slik avstengning av Gaza et klart brudd på flere artikler i Genèvekonvensjonene (GK). Kollektiv avstraffelse og utsulting av en befolkning er krigføringsmetoder som også Israel har skrevet under på er illegale og kriminelle. Dette var metoder som man benyttet i middelalderen og oldtidens kriger og som nazistene brukte i sin utryddelsespolitikk overfor jøder og andre «untermenchen» i WW2 – Jeg trodde aldri jeg skulle oppleve at den jødiske stat Israel selv tok slike metoder i bruk. De regnes som grove krigsforbrytelser. At syke og sårede også dør som følge av avstengningen er også regnet som en krigsforbrytelse da syke og sårede under en hver omstendighet skal beskyttes.
Det andre som forundrer meg er den svært moderate reaksjon vår ellers så oppegående utenriksminister har vist i denne sak. Med hans mangeårige bakgrunn som leder for Norges Røde Kors burde han ha inngående kunnskap om Israles klare brudd med GK i denne sak. Han har ellers vært raskt ute og kritisert i klare ordelag andre land for brudd på menneskerettighetne, men her dreier det seg faktisk om flere alvorlige brudd på GK. Hvorfor er det ikke like klar tale her? Tenker norske politkere mer på sin tapte diplomatiske rolle i MØ – enn på å si klart fra at dette er totalt uakseptabelt og komme med en klar fordømmelse av Israels handlemåte.
Burde ikke dette være en sak for FNs sikkerhetsråd?

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Cairo Conference 27.-30. March

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 27, 2008

The Cairo Conference is a key meeting place for those opposing war and occupation from Iraq, Palestine, Egypt and the international anti-war movement. The event, which has been held for the past six years, brings together delegates from the global social movements, the international anti-war movement, the trade unions, the left and radical parties and the national liberation movements. It takes place this year between 27-30 March. For a booking form and details of transport, accommodation etc.

The Cairo Conference also facilitates The Forum, an open space accessible to all who agree on the principles of the conference. In previous years writers and artists, independent workers’ groups and trade unionists, the Egyptian Doctors’ Union; the Egyptian Bar Association, the Egyptian Journalists Union, independent women’s organizations and activists, independent farmers’ groups, human rights activists, cinema, theatre and cultural groups have organised events at the Forum.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

On the Cusp of Economic History

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 27, 2008

The article On the Cusp of Economic History by Katrin Bennhold published January 22, 2008, from the International Herald Tribune about davos and protectionisms raises huge questions for movements, given the preponderance or protectionist scenarios actually advocated by some of the more reform/nation state orientated sections of movements.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Organizing for the 5th Anniversary of the Iraq War

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 25, 2008

We have prepared a guide for how member groups can become involved in the three areas of action to mark the 5th anniversary, which include local and national activities and resources. We know this is quite lengthy, but we wanted to lay everything out so that your group can decide where it wants to devote its energies and resources.
Please share these ideas with your group, local coalitions and other social economic justice groups who will want to be a part of marking this sad occasion by coming together to raise our voices to bring the troops home now!

Soon you will receive a phone call from the national office of UFPJ to discuss your plans and our plans for the 5th anniversary and throughout 2008.

For more information on all of the events and to post your 5th anniversary plans

Take care,

Judith Le Blanc
UFPJ Organizing Coordinator

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

What Have the Zapatistas Accomplished?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 25, 2008

I. Wallerstein «What Have the Zapatistas Accomplished?«

Commentary No. 224, Jan. 1, 2008

On January 1, 1994, the Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), commonly called the Zapatistas, led an insurrection in San Cristobal de las Casas in the state of Chiapas in Mexico. Just under fourteen years later, the EZLN convened an international colloquium on December 13-17, 2007 in the same city on the theme «Planet Earth: Antisystemic Movements» – a sort of stock-taking, both global and local, of their objectives. I myself participated in this colloquium, as did many other activists and intellectuals. In the course of the colloquium, Subcommandant Marcos gave a series of six talks, which are available on the internet.

In a sense, what everyone was asking, including Marcos, is what have the Zapatistas accomplished and what are the future prospects of antisystemic movements – in Chiapas and in the world? …

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Iraks mangfold er ved å forsvinne

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 24, 2008

Assyrerne, et folk med bakgrunn fra befolkningen i det gamle assyriske imperiet, som blant annet inkluderte Assur, Nineveh Dur-Sharrukin og Nimrud, var meget blodig da de selv utgjorde en sterk regional maktfaktor, men men har nå selv enten blitt jaget bort eller blitt drept.

Assyrerne oppsto som en blanding mellom den semittiske befolkningen i det akkadiske imperiet, som blant annet inkluderte Akkad, Babylon, Isin og Susa og som ble dannet av Sargon av Akkad, de første semittene i Vest Asia, og den opprinnelige sumeriske befolkningen, som holdt til i Sumer, som blant annet inkluderte Uruk, Ur, Eridu Kish, Lagash og Nippur.

Babylonia, tidligere Sumer og Akkad, var en assyrisk koloni og tittelen Konge av Babylon var Konge av Sumer og Akkad. Arameiske stammer, blant dem kaldeere, emigrerte til regionen og deres språk ble det dominerende. De ulike kulturene smeltet sammen og dannet den klassiske assyriske kulturen.

Sumererne delte kultur med blant annet den alarodisk-talende befolkningen, ikke minst bestående av hurriere og urartiere, som holdt til i et område som blant annet inkluderte Armani-Subartu, Hamazi, Elam, Agade og Martu, men som ble erobret av indoeuropeere og semitter, og som derfor gikk over til å tale indoeuropeiske språk slik som kurdere og armenere, eller semittiske språk slik som amoritter, arameere, babylonere, kaldeere og assyrere.

Mitanni, i elvedalen til Khabur, som i sumerisk mytologi er likestilt med elven Styx i gresk mytologi, som er et viktig funnsted for kulturer som Tell Halaf, Tell Brak, Tell Leilan og Urkesh og som har gitt navn til en spesiell malt keramikk funnet i det nordlige Mesopotamia og Syria omkring 2000 f.vt., kalt Khabur keramikk, ble ledet av en krigeradel av indo-arisk bakgrunn. Denne befolket både Iran, som mediere, og India, som indo-ariere. Men Mitanni ble etter hvert erobret av anatolsk-talende hetitter fra nord og assyrere i sør.

Assyrerne, som besatte et område som strakk seg fra Nilen i Egypt til Anatolia omkring 671 f.vt., hadde sitt hovedområde i det nordlige Mesopotamia, i det såkalte Beth Nahrain eller det som blir kalt det assyriske triangel, og danner i dag en liten majoritet i området. Det er nå omkring 800.000 assyrere som lever i det såkalte hjemlandet i og rundt Nineveh, Dohuk and Arbil og andre deler av Assyria i det nordlige Irak, sørøstlige Tyrkia, Iran og Syria. Andre etniske grupper i regionen er kurdere, turkomanere og yazidier.

Sammen med den assyriske diaspora utgjør assyrerne en befolkning på 3.3 millioner. Siden første verdenskrig har den assyriske diasporaen økt slik at det nå flere assyrere som lever i vestlige land enn i Vest Asia.

For kun 100 år siden var den kristne befolkningen i det ottomanske imperiet på omkring 5 millioner. Omkring halvdelen av den assyriske befolkningen levde i hva som i dag er Tyrkia, især i Hakkari regionen.

Det ottomanske imperiet erklærte krig mot de allierte i 1914. For geografiske årsaker var det viktig for britene å vinne støtten til assyrerne. På grunn av oljefelter ønsket britene at Mosul regionen skulle være en del av det nykoloniserte Irak i stedet for det fremtidige Tyrkia. Etter ungtyrkernes invasjonen av Mosul kjempet den assyriske hær, som hadde lovet lojalitet mot at britene senere skulle hjelpe dem med å vinne uavhengighet, mot de tyrkiske soldatene og fikk dem ut av regionen, noe som førte til at britene fikk kontrollen.

I 1914 begyndte ungtyrkerne sammen med samarbeidsvillige kurdere systematisk å drepe kristne i Lilleasia, en hendelse som blant annet gikk under navnet det assyriske folkemord. Nøkkelpersoner innen det assyriske samfunn ble drept først. I 1922 var det nesten ingen assyrere i Tyrkia og kun en liten gruppe i Iran. Det assyro-kaldeiske nasjonalråd erklærte i 1922 at omkring 275.000 assyro-kaldeere hadde blitt drept mellom 1914 og 1918. Da massakrene endte i 1923 var det 20.000 Grekere, 10.000 armenere og 30.000 assyrere igjen.

Storbritannia og USA nektet, på lik linje med sin manglende støtte til andre trengende folk, slik som armenere, å støtte assyrerne ettersom USAs president Woodrow Wilson hadde sterke reservasjoner vedrørende en deling av Tyrkia. Dette på grunn av at de nå hadde mer å tjene på et vennskap med Tyrkia, hvor de allerede i perioden før krigen hadde begynt å ta over selskaper og andre økonomiske interesser. Assyrerne fikk ingen hjelp.

Assyrerne var færre på tiden under det britiske mandatet og spilte ikke en større rolle i det britiske styret av landet, men ble straffet av det nyinnsatte hashemitt monarkiet for å ha samarbeidet med britene under første verdenskrig, ikke aller minst under Simele massakren i 1933 hvor omkring 3000 uskyldige assyrere ble drept, og de fleste rømte til Vesten. Borgerkrigen i Libanon, den islamske republikken i Iran, baathist diktaturet i Irak og dagens krigføring i Irak forte til at enda flere har gått i eksil. Av den første millionen irakiske flyktninger var 40 prosent assyrere. Dette på tross av at de kun utgjorde 3-5 prosent av den irakiske befolkningen.

I dag, i visse områder av det assyriske hjemland, er identiteten innen samfunnet tilknyttet opprinnelsesstedet eller kristen gruppetilhørighet, slik som kaldeisk. Syrisk-arameisk identitet setter fokus på den arameiske identiteten i opposisjon til assyrianisme, som setter fokus på den assyriske identiteten. Konflikten mellom de to faksjonene eskalerte under den assyriske navnedisputt i forrige århundret.

Siden Saddams fall og under den pågående terroren mot de kristne har det vært økende bevegelse for assyrisk uavhengighet, en bevegelse og ideologi som støtter opprettelsen av et assyrisk hjemland for det kristne arameisk talende folk omkring den gamle assyriske hovedstaden Nineveh i det nordlige Irak. En bevegelse som har kommet til å heve seg flere ganger opp gjennom tiden, ikke minst siden første verdenskrig.

Assyrere har blitt møtt av islamske fundamentalistmilitser og opprørsstyrker som har brukt kidnappinger, drap av barn, henrettelser og bombing av kirker i Bagdad, Kirkuk og Mosul. De har også blitt forfulgt og tvangsflyttet på grunn av politikken til de kurdiske administrative autoritetene, som blant annet ikke har gitt dem lov til å vende tilbake til landsbyer eller gjenbygge kirker og skoler, noe som gir dem få andre muligheter enn å flykte. Andre ikke-muslimer som yezidis og sabeiske mandaeanere har lignende erfaringer. Tusener har flyktet til Jordan og Syria.

Assyrian Democratic Movement (ADM), et politisk minoritetsparti etablert i 1979 for å arbeide for det assyriske folk i Irak i respons til den undertrykkende brutaliteten til al-Baath regimet og dets forsøk på å få assyrerne bort fra deres lands, startet væpnet assyrisk nasjonalistisk motstandskamp mot det irakiske regime i 1982, var et av de mindre politiske partiene som oppsto i det sosiale kaoset i etterkant av invasjonen og den påfølgende okkupasjonen, men har mottatt liten hjelp i etterkant av invasjonen.

Den etniske fordelingen i Iraq Interim Governing Council nedsatt mellom 2003 og 2004 og som skulle styre Irak etter invasjonen inkluderte kun en kristen, lederen av ADM. Dette på tross av at de utgjør 5-10 prosent av befolkningen.

Iraks Minority politics in Iraq minoriteter er en kulturell berikelse for landet, men har til tider slik som disse lidd mye. Dette være seg kurdere, muslimske, yarisanske eller yezidis, assyrere og turkmenere representerer de tre største ikke-arabiske minoritetene i landet. Andre grupper inkluderer armenere, mandeere, roma, persere og jøder. Disse lider under volden fra islamske ekstremister, arabiske nasjonalister og kriminelle elementer. Vestlig media har fokusert på kun tre grupper i Irak: sunni arabere, shia arabere og kurdere.

I etterkant av invasjonen av Irak i 2003 har mandaerne, som kun utgjør 50.000 personer, ikke hatt tilgang på same type beskyttelse som flesteparten av de andre gruppene noe som har ført til at de har vært ofre for ekstremistiske elementer. Det har vært et stort antall tortur, voldtekt og mord. Den mandeanske befolkningen har derfor sunket ned til mindre enn 13.000 i 2005 og 5000 i 2007. Med andre ord en etnisk utrenskning. De som har unnsluppet har flyktet til Syria, Jordan og Tyrkia. Denne diasporaen, samt restriktive konversjons- og ekteskapstradisjoner, truer med å gjøre slutt på verdens eldste gnostiske religion.

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

The people of Gaza are being squeezed to death

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 23, 2008

 Dear friends,


The people of Gaza are being squeezed to death. This week’s blackouts have finally reached the attention of the world — and the international community could help end the blockade. Our obligation is clear. This isn’t about Israel vs Palestine or Hamas vs Fatah: this is about 1.5 million human beings locked up in the biggest prison on earth. The siege of Gaza is a collective punishment violating international law, and far from ensuring Israel’s security, it is only stoking rage and desperation.


Incredibly, the UN, European Union and Arab League have so far failed to act. We must seize this moment with an emergency campaign: demanding that the international community step in to end this blockade, ensure the free flow of supplies, and help broker the ceasefire which civilians on all sides desperately need. Please click below to sign the emergency petition — we’ll deliver it to the UN, EU and Arab League when we reach 100,000 signatures, so sign and tell everyone you know:

The humanitarian crisis of sealed-off Gaza is only getting worse, and a rain of missiles is falling. No genuine peace talks will be possible while the siege continues. In the Israel-Lebanon war of 2006, we saw how global pressure and assistance can help stop a crisis and protect civilians from harm — we cannot stay silent about the crisis in Gaza. Please add your name now at the link above, and forward this message widely.


With hope and determination,


PS For more about the crisis:


Associated Press article including Red Cross report


Former Clinton official calls for ceasefire, ending siege


UN reports on the humanitarian crisis, including background to the blackouts


Deepening medical crisis in Gaza (UN)


PSS In a global interactive poll, tens of thousands of Avaaz members helped to set our direction for campaigning on the Israeli-Palestinian conflict — addressing the humanitarian crisis in Gaza and achieving a reciprocal ceasefire were both supported by over 90% of respondents

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Hull i muren rundt Gaza

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 23, 2008

Jeg fikk bare lyst til å skrive for å uttrykke en sjelden glede. Nyhetsmeldinger fra Palestina gir meg normalt en daglig smerte, men i dag er det tvert om.

I natt har innbyggere i Gaza sprengt hull i muren som  hindrer dem i å gå inn i Egypt. CNN forteller at tusener palestinere er benytter anledningen til å komme seg ut og kjøpe seg nødvendige ting som de ikke får i Gaza. Og det som virkelig får meg til å glede meg, er at CNN forteller at de egyptiske soldatene som er satt til å være fangevoktere på grensen, forsøker ikke å hindre palestinerne – tvert om, de har hjulpet dem.

Det er jo en vanvittig ordning at egyptiske soldater skal måtte være fangevoktere for sine nødlidende arabiske brødre. Egyptiske myndigheter har gått med på dette i en avtale med Israel. Meningsmålinger i Egypt har jo vist at befolkningen har en voldsom motstand mot amerikansk utenrikspolitikk og sikkert ikke mindre mot Israels. Men USA har kjøpt Egypts (og Jordans) myndigheter ved å gjøre dem til noen av de land som mottar aller mest penger fra USA. Dette er en viktig del av USAs støtte til Israel.

Menigmann i Egypt har selvsagt sympati for den stakkars befolkningen i Gaza. I dag vil egyptiske myndigheter kommandere sine soldater til å tette hullene og gjeninnta rollen som fangevoktere for Israel. Normalt er jo disiplinen i militærvesenet ekstrem, men det blir ikke lett å kommandere soldatene til noe de er så sterkt mot.

Og i verden forøvrig setter episoden søkelyset på Gaza som fengsel og på den brutale kollektive avstraffelsen av sivile som ingen siviliserte stater foretar. I vår tid er grenser åpne. Denne tydeliggjøringen av Israels overgrep er politisk nyttig.

Hans Olav Fekjær

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

DETTE HOLDER IKKE!

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 22, 2008

Den israelske okkupasjonsmakten har i 60 år begått de mest avskyelige overgrep mot den palestinske sivilbefolkningen. Stilt overfor de groteske folkerettsbruddene Ehud Olmert nå har iverksatt mot innbyggerne på Gaza-stripen, uttaler den norske utenriksministeren i en pressemelding at han er «bekymret for den økende voldsspiralen». Han understreker at «Norge på det sterkeste fordømmer de stadige rakettangrepene mot Israel og at Israel har rett til å forsvare seg og til å beskytte sin egen befolkning», og han oppfordrer Israel til «å vise tilbakeholdenhet» og avstå fra handlinger som «kan stride mot folkeretten».
Dette holder ikke, Jonas Gahr Støre!
Vi må kunne forvente at den norske utenriksministeren har klarsyn nok til å se og mot nok til å si sannheten: Israels regjering begår alvorlige brudd mot folkeretten når man nå nok en gang kutter tilførselen av drivstoff, varer og livsnødvendig humanitær hjelp til Gaza. På Norges vegne må han på det sterkeste fordømme disse tiltakene – ikke nøye seg med å betegne dem som «uakseptable og samtidig kontraproduktive».
Forøvrig må vi kunne forvente at han nå fordømmer Israels stadige militære overgrep mot Gaza og Vestbredden, og at han understreker Palestinas rett til å forsvare seg og til å beskytte sin egen befolkning. Det er på høy tid at Norge stiller krav om at den israelske regjeringen må etterleve internasjonale rettsregler og klare pålegg fra FN og den internasjonale domstolen: Israel må trekke seg ut av alle okkuperte og annekterte områder, muren må rives og de palestinske flyktningene må få vende hjem!
I 2007 drepte israelske styrker 373 palestinere. 130 av disse var sivile, derav 53 mindreårige. Samme år drepte militante palestinere 7 sivile israelere og 4 soldater. Det er beklagelig at liv går tapt, også på israelsk side. Likevel kan vi ikke akseptere at norske regjeringsmedlemmer fortsetter å snu virkeligheten på hodet og fremstå som beredvillige snakkebobler for den ulovlige okkupasjonsmakten.
Unn-Elin Andreassen

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Day of Action Against the Fossil Fuel Industry

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 22, 2008

Rising Tide and the Network for Climate Action are calling for a day of action against the fossil fuel industry on April 1st, 2008…

Roll up, roll up! The climate circus is in town. Climate change threatens our very survival, but the fools at the head of the fossil fuel empire continue to plunder the earth, with governments the willing court jesters at their side.

They would have us believe that we can escape climate change with techno-fixes, market mechanisms and offset schemes – all technocratic acrobatics that distract us from the truth: the only real solution to climate change is to keep fossil fuels in the ground.

For over a century the fossil fuel industry has been fooling with our lives. From extraction to combustion they have poisoned our air, polluted our water and ruined our climate. On April 1st, 2008, we’re going to turn the tables and show them who the real fools are.

Find a local fossil fool – the coal-mining clown, the offset contortionist, the aviator tripping on the high wire, the supermarket food mile freak show, the oily strong man, or any other fool that deserves your attention – and take direct action to end the fossil fuel empire.

On Fossil Fools Day, bring the spirit of carnival and mischief to the fight for climate justice.

http://www.fossilfoolsday.org
http://www.risingtide.org.uk

3 Months, 3 Days of Action: April 1st: Fossil Fuels May 1st: False Capitalist Solutions June: Food and Climate Change http://www.networkforclimateaction.org.uk

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ingen krig i mitt navn!

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 20, 2008

Jeg har skrevet under på følgende opprop:

«Vi er dypt bekymret over en utvikling i Afghanistan som har gått fra vondt til verre. Krigshandlingene øker. Sivilbefolkningen rammes. Krigsherrene har styrket sin makt, nå som en del av statsapparatet. Narkotikatrafikken har tiltatt. Taliban styrkes ved framferden til de utenlandske troppene. I stedet for å bidra til en løsning er disse blitt en del av problemet. De fører en krig som ikke vil vinnes.

ISAF-styrkene ble i utgangspunktet begrunnet som en vakt for sivile formål. Nå har de endret karakter. De samarbeider tett med USAs Operation Enduring Freedom, og det er ikke lenger grunnlag for å opprettholde skillet mellom offensive og stabiliserende styrker. ISAF-operasjonens karakter er betydelig endret siden Soria Moria-erklæringen. Regjeringens støtte bør derfor tas opp til ny vurdering.

Vi som har undertegnet, ber regjeringen arbeide for at NATO så raskt som mulig endrer sin strategi og avslutter all offensiv krigføring. Dersom dette ikke får gjennomslag, må de norske styrkene trekkes ut av Afghanistan.»

Jeg oppfordrer deg til å underskrive her

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Saudi state bank urges govt to cut dollar exposure

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 13, 2008

Kriger handler om makt over ressurser, la det være over geografiske territorier, olje osv. Det er viktig hvilke myntenheter som blir brukt. Stadig flere land har gått bort fra dollar til fordel for bl.a euro og yen, noe som skader USAs økonomi. Iran har en av de største børsene i verden og benytter seg ikke av dollar, noe som er en av årsakene til USAs aggressive linje mot landet.

 

USA benytter seg ensidig av våpenmakt, mens Europa har gått mer over til å bruke diplomati, noe som vil si at de stort sett har gått bort fra kolonisering og væpna invasjoner ettersom de tjener bedre på fredelig samkvem, og Kina bygger opp nasjonale økonomier, noe som både er bra for Kina, men også for de ulike nasjonale befolkningene i landene hvor Kina investerer.

 

Blair, som ble med Bush på å angripe f eks Irak, sitter ikke lenger ved makten. Han mistet makten til fordel for Brown, ikke aller minst pga at han ble tatt i direkte løgn vedrørende Irak krigen. Se: Downing Street memo. http://en.wikipedia.org/wiki/Bush-Blair_memo Bush-Blair 2003 Iraq memo. Iraq document leak 18 September 2004. Bush-Aznar memo. Movement to impeach George W. Bush. Det betaler seg ikke i lengden å være en bølle. Europa må si nei til USAs ønsker om å gjennomføre flere raid.

 

Nå har den saudiske nasjonalbanken bedt den saudiske regjeringen om å gå bort fra dollar.

 

«HERE ARE TWO brother countries, united like a single fist,» declared Venezuelan kingpin Hugo Chavez after meeting Mahmoud Ahmadinejad, president of Iran, in Tehran on Nov 19th.

 

Washington is asking the Saudi king for more big favors: Maintain the Saudi Riyal peg to the Dollar at all costs, and start pumping more oil this winter, to keep prices from climbing above $100 per barrel.


Now Saudi state bank urges govt to cut dollar exposure

 

Iranian president Ahmadinejad would love to see Saudi king Abdullah bin Abdulaziz Al Saud pull the plug on the 21-year old US-Dollar peg to the Saudi Riyal. Tehran has cut all ties with the Dollar when it comes to oil transactions. «Less than 20% of Iran’s oil export earnings are in Yen and the rest in Euros,» he said. Tehran is fetching $90 a barrel on oil sales of 2.4 million barrels per day.

 

Such a stunning move by King Abdullah to price saudi oil in Euros or a basket of foreign currencies would knock the US Dollar into a tailspin. «There will be journalists who will seize on this point and we don’t want the Dollar to collapse instead of doing something good for OPEC,» whispered Saudi Prince Faisal al-Saud, during a key closed meeting, when microphones were not cut off.

 

Now Saudi state bank urges govt to cut dollar exposure

 

Iranian president Ahmadinejad would love to see Saudi king Abdullah bin Abdulaziz Al Saud pull the plug on the 21-year old US-Dollar peg to the Saudi Riyal. Tehran has cut all ties with the Dollar when it comes to oil transactions.

 

Such a stunning move by King Abdullah to price Saudi oil in Euros or a basket of foreign currencies would knock the US Dollar into a tailspin. «There will be journalists who will seize on this point and we don’t want the Dollar to collapse instead of doing something good for OPEC,» whispered Saudi Prince Faisal al-Saud, during a key closed meeting, when microphones were not cut off.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Official Version of Naval Incident Starts to Unravel

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 11, 2008

Strait of Hormuz

 

Between 15 and 16.5 million barrels of oil transit the Strait of Hormuz each day, roughly 20 percent of the world’s daily oil production, according to the U.S. government’s Energy Information Administration.

 

The Strait of Hormuz incident

Strait of Hormuz incident

Strait of Hormuz new Gulf of Tonkin?

Bush exploits Strait of Hormuz incident to threaten Iran

Iran: Ship incident U.S. «psychological, propaganda campaign»

 

The BBC published the video and the audio tape of several, seemingly unarmed, civilian looking speedboats coming out to inspect the 3 US warships, that were 15 miles off the coast of Iran.


Despite the official and media portrayal of the incident in the Strait of Hormuz early monday morning as a serious threat to U.S. ships from Iranian speedboats that nearly resulted in a «battle at sea», new information over the past three days suggests that the incident did not involve such a threat and that no U.S. commander was on the verge of firing at the Iranian boats. …

 

Iran released a videotape Thursday to support its side of an ongoing propaganda battle with Washington over a weekend naval confrontation in the narrow waterway leading into the Persian Gulf.

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Twilight of the Psychopaths

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 11, 2008

“Our society is run by insane people for insane objectives. I think we’re being run by maniacs for maniacal ends and I think I’m liable to be put away as insane for expressing that. That’s what’s insane about it.”

– John Lennon, before his murder by CIA mind-control subject Mark David Chapman

Psychopaths have played a disproportionate role in the development of civilization, because they are hard-wired to lie, kill, injure, and generally inflict great suffering on other humans without feeling any remorse. …

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Fakta om 9-11

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 11, 2008

Da ser det endelig ut som Hundseid-brødrene får faglig støtte fra nabolandet i øst. Den svenske bygningsingeniøren Anders Björkman skriver 5. januar 2008 bl.a at ”The conclusion is that no global collapse of the Towers can ensue under the given circumstances.”

Les begge delene av artikkelen ”Non-animated Visualization Aids to Assist in Understanding the Demolitions of the World Trade Center Twin Towers” her:

Non-animated Visualization Aids to Assist in Understanding the Demolitions of the World Trade Center Twin Towers – Part 1Part 2Posted in Uncategorized | Leave a Comment »