Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for februar, 2009

Hva hendte med Mesopotamias kulturskatter?

Posted by Fredsvenn den februar 24, 2009

Namaa al Ward er en irakisk kunstner bosatt i Norge, og hennes far Khalil al Ward var en betydelig skikkelse innenfor moderne kunst i Irak. Khalils kunstverk er blant de som har blitt stjålet.

Det var frustrasjon over de tapte kunstskattene og situasjonen i Irak som gjorde at Norsk initiativ for bevaring av kulturminner i Irak (NIBKI), bestående av en gruppe mennesker i Norge, i januar 2009 begynte å arbeide sammen med Namaa al Ward for bevaring av Irakisk kunst med utgangspunkt i Khalil al Wards kunstarbeide.

Bakgrunnen er den store mengden kunstskatter som har blitt stjålet fra Nasjonalmuseet i Bagdad, Irak, under den første tiden av USAs invasjon i 2003. Det foregikk plyndring og ildspåsettelse av arkiv, bibliotek og museer i de mest turbulente dagene i 2003. Forbrytelser som i praksis foregikk under amerikanske soldaters beskyttelse.

Les: Norsk initiativ for bevaring av kulturminne i Irak (NIBKI)

irakwordleSeven Wonders Of The Ancient World-Gardens of Babylon I og IIIraq Museum Reopens


Iraq’s National Museum Reopens

National Museum of Iraq

Stolen Iraqi Artefacts Trickling Back


2007 Global Candlelight Vigil for the Iraq Museum


5 Years The Looting of the Iraqi National Museum


Stuff Happens


«Stuff Happens!» – Rumsfeld on Looting After Fall of Baghdad


Looting in Iraq


Treasures from Ancient Iraq


Iraq’s Heritage


Stolen Ancient Artifacts Returned to Iraq Museums


Iraqi Art Theft


Struggle to Save Iraq’s Cultural Heritage


Remember Iraq’s Heritage, Our Heritage


Part I: The Destruction of Baghdad’s Cultural Heritage


Part II: The Destruction of Baghdad’s Cultural Heritage


The Thieves of Baghdad


Shocking & Awful: Erasing Memory


History: Iraqi Art Recovering From War


NIBKI


Namaa var i Bagdad desember 2008 og var da på befaring på Nasjonalmuseet. Hun var den første slektningen til kunstnerne som er frastjålet sin kunst som kom for å etterlyse kunstverkene. Museet var veldig glad for at noen ville sette i gang arbeidet siden det ikke var noen initiativ til å spore opp samtidskunst ettersom gamle kunstgjenstander blir prioritert. Mange av de stjålne kunstverkene finnes allerede til salgs på internett!

Målet for NIBKI er å åpne et museum med kunst fra bydelen Kadhmiyah hvor flere av Iraks moderne kunstnere hadde og har sitt virke, inkludert Khalil al Ward. Målet er også å skape håp for fremtiden og styrke selvfølelsen hos folket ved å samle, bevare, restaurere og vise frem disse kunstverkene. NIBKI vil også jobbe for å informere og engasjere folk i Norge og spesielt norske kunstnere i den irakiske kunstens skjebne. NIBKI har flere prosjekter for å spre informasjon om sitt arbeid. Foreningen vil bli fulgt av en gruppe som vil lage dokumentarfilm, og den arbeider med en støtteutstilling i Oslo med norske kunstnere.

NIBKI ønsker i tillegg å anmelde USA v/Bush-administrasjonen for krigsforbrytelser. Plyndring av arkeologiske steder og regionale museer fortsatte på tross av at det under internasjonal lov var USAs ansvar som okkupasjonsmakt å forsvare kulturelle steder. Pentagon ble på forhånd også orientert om Haag-konvensjonen fra 1954, Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, som forbyr ødeleggelse av verdens kulturarv i krig. Den kulturelle arven i forhold til dette er definert som ”flyttbar og uflyttbar eiendom av stor betydning for den kulturelle arv til for et enkelt folk.” Irak har ratifisert konvensjonen, men Storbritannia og USA har ikke gjort det.

Haag konvensjonen forplikter en okkupasjonsmakt til å ta vare på og beskytte det okkuperte lands kulturminner og inkluderer et system av generell og spesifikk forsvar av den kulturelle arven i situasjoner av internasjonal og ikke-internasjonal væpnet konflikt, inkludert nedsettelse av nye administrative prosedyrer inkludert etableringen av en internasjonal komite og et internasjonalt fond for forsvaret av kulturen. Dette skjedde ikke i Irak.

Konvensjonen har et tillegg på to protokoller hvor av den første ble adoptert samtidig med konvensjonen i 1954, mens den andre, som Blue Shield-komiteen arbeider med å få de ulike regjeringene i verden til å ratifisere, ble adoptert i 1999. I tillegg kommer UNESCO-konvensjonen av 1970 om ulovlig ut- og innførsel av kulturarv, som ble ratifisert i Norge i 2006.

USA hadde laget en liste over de 20 viktigste samlinger av kulturminner de skulle beskytte, men gjorde det ikke. Det eneste stedet USA fysisk beskyttet etter invasjonen var oljeministeriet. Det er ikke bare irakerne som har mistet sin kulturelle arv, også resten av verden har lidd et uvurderlig tap. Ikke bare har vi tillatt at vår egen arv er blitt ødelagt, men også arven til framtidige generasjoner.

Da amerikanerne invaderte Irak i 2003 utnyttet kriminelle raskt den kaotiske situasjonen til å plyndre museer og arkeologiske utgravninger og Irak ble kastet ut i lovløshet og kaos. I følge professor McGuire Gibson ved University of Chicago, som mener det som skjedde i Bagdad ”var det samme som om amerikanske soldater skulle ha stått utenfor museet i Kairo og sett på at tyver tok med seg Tut-Ankh-Amons gravskatter eller mumier”, har dette vært en av verdenshistoriens største tragedier. Flere historiske minnesmerker har gått tapt enn noen gang tidligere i moderne tid.

Plyndring av arkeologiske steder og regionale museer fortsatte på tross av at det under internasjonal lov var USAs ansvar som okkupasjonsmakt å forsvare kulturelle steder. Pentagon ble på forhånd også orientert om Haag-konvensjonen fra 1954, som forbyr ødeleggelse av verdens kulturarv i krig. Irak har ratifisert konvensjonen, men Storbritannia og USA har ikke gjort det. Det er ikke bare irakerne som har mistet sin kulturelle arv, også resten av verden har lidd et uvurderlig tap. Ikke bare har vi tillatt at vår egen arv er blitt ødelagt, men også arven til framtidige generasjoner.

Flere måneder før angrepet på Irak hadde amerikanske arkeologiorganisasjoner og FNs kulturorganisasjon UNESCO møter med tjenestemenn i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, som fikk informasjon om Iraks historiske og kulturelle skatter. Gibson, som ble overrasket over at ikke amerikanerne beskyttet stedene, var med i en slik gruppe som i flere møter la fram lister over fornminner og steder av arkeologisk betydning, utgravningsfelt og bygninger med kulturskatter. Spesielt ble det lagt vekt på å beskytte nasjonalmuseet i Bagdad.

I følge arkeologer og andre eksperter bidro ikke det amerikanske militære nærværet til å sikre Babylons siste skatter. Snarere tvert imot. Den lovløsheten og de ustabile forholdene som hadde startet på 1990-tallet nådde et kritisk nivå i etterkant av invasjonen da det hersket en plyndringskultur som man sjeldent har sett maken til.

Nasjonalmuseet i Bagdad hadde 170.000 gjenstander fra det gamle Mesopotamia, en av de tidligste sivilisasjonene vi vet om. Det har stort sett vært stengt de to siste tiårene på grunn av krig og usikkerhet. Amerikanernes ankomst har ikke forandret noe på det. ”Også under 12 år med sanksjoner mot Irak ble gjenstander smuglet ut. Men tapet kan ikke sammenlignes med raseringen av de historiske samlingene som er skjedd de siste dagene, mens Irak har vært på amerikanske hender.

Kunstskattene i Irak er av verdenshistorisk interesse å ta vare på.  Situasjonen i Irak krever nå at flere enn irakerne selv arbeider med å samle kunsten. Dette gjorde Irak for Norge da all informasjon ble brent under kristendommens inntog. Den Irakiske oppdagelsesreisende Ibin Mage skrev ned informasjon om norske hedenske ritualer som ikke ville vært kjent om ikke biblioteket i Bagdad hadde tatt vare på det.

Det er mye matereale om hva som har funnet sted i Irak, inkludert den kulturelle vandalismen, rundt om på Google og youtube. Nasjonalmuseet i Irak, Bagdad, er nå åpnet. Mye har selvsagt kommet inn igjen, mye er ødelagt og mye mangler. Arkeologer i USA anser National Museum of Antiquities, en plass som ble frarøvet det meste, å være blant de 10 viktigste museene i verden. Det var for mesopotamisk kunst hva Louvre er for vestlige maling. Den hadde en samling av internasjonale skatter som daterte seg tilbake 5000 år og lenger. Det amerikanske forsvarsministerium ga ut kortspill for å trene dem som arbeidet i Irak med å forstå den arkeologiske betydningen av de utvalgte plassene.

I følge den kjente britiske journalisten Robert Fisk, kjent for å rapportere om brenningen av biblioteket i Bagdad, kjørte lastebillass med flere tusen år gamle kulturskatter vekk fra Sør-Irak. Flere av de viktigste mesopotamiske byene skal i realiteten være borte. Professor McGuire Gibson fra Chicago, som har arbeidet i Irak siden 1960-tallet kunne fortelle at deltakerne på en konferanse i Istanbul om situasjonen ble sjokkert da de ble vist flyfotografier av hvordan restene av gamle bosettinger ble ødelagt i ukene etter den amerikanske invasjonen. Sør-Irak er blitt omtalt som sivilisasjonens vugge, og det er flere tusen år gamle skatter som nå er blitt borte. Flere dusin utgravningsplasser er gått tapt. Dette var hovedsteder i gamle kongedømmer.

Umma, Tell Jokha, var en gammel sumerisk by best kjent for dets lange grensekonflikt med byen Lagash. Byen var på sitt høydepunkt omkring 2350 f.vt., under herskeren Lugal-Zage-Si, som også kontrollerte Ur og Uruk. Umma kalenderen til Shulgi av Urim, den andre kongen i den sumeriske renssanse og sønnen til Ur-Nammu, kongen av Ur, omkring 2100 f.vt., er forløperen til den senere babylonske kalender, og indirekte post-eksilske hebrew kalender. Under invasjon i 2003 og tyveri i etterkant av koalisjonens bombing har byen nå blitt helt ødelagt og prospekter for fremtidig offisiell utgravning og forskning har blitt ødelagt, noe som forhindrer forskere å lære mer om historien og kulturen til dette stedet.

Den 5000 år gamle oldtidsbyen Assur i Irak var hovedstad i det Assyriske rike og er ført opp på UNESCOs verdensarvliste, som en av 24 nye oppføringer. Synnøve Vinsrygg i Nordic World Heritage Foundation, en stiftelse som arbeider med kulturvern, var til stede på møtet der Assur ble ført opp på Unesco-listen som det andre området i Irak. Den sto i fare for å bli satt under vann fordi de irakiske myndighetene ville bygge en stor demning. De mange byene i Anatolia har lidd samme skjebne. Men nå har prosjektet, som Saddam Hussein satte i gang, skulle sikre jordbruket vann og produsere elektrisitet, blitt stoppet. Dammen ville ha ødelagt store deler av Assur-området.

”Dette er en av de forferdeligste kulturelle forbrytelsene i ny tid, langt verre enn plyndringen av Nasjonalmuseet i Bagdad i april”, skrev journalisten Robert Fisk i en artikkel fra den engelske avisen The Independent. Tyvene kom, ifølge en libanesisk arkeolog som har studert ødeleggelsene, med fulle ordrebøker fra vestlige samlere.

Ifølge artikkelen var det først etter at tyvene hadde forsynt seg at amerikanske styrker plasserte ut vakter. I følge UNESCOs generalsekretær for kultur, Mounir Bouchenaki, hadde alle krigspartene blitt advart om faren for ødeleggelser av viktige kulturminner.

”Dette er jo en ufattelig stor tragedie. Jeg tror faktisk ikke verden har fått øynene opp for hva som har skjedd og hvilke konsekvenser dette får. Disse gjenstandene har jo betydning for forståelsen av utviklingen av de urbane samfunnene, utviklingen av dynastier, av kunst, arkitektur, og ikke minst utviklingen av skrift. Raseringen har ufattelig store konsekvenser”, sier Nils Anfinset, arkeolog ved Universitetet i Bergen og spesialist på Sørvest Asia som er sjokkert over ødeleggelsene.

University College London bør heller levere krukkene de har lånt fra samleren Martin Schøyen til politiet enn å levere dem tilbake til samleren selv. Det går frem av en hemmeligstemplet granskningsrapport Kulturnytt har fått tilgang til.

Warka vasen, ansett av eksperter som en av de mest verdifulle gjenstandene som ble stjålet under den store plyndringen som fant sted i kaoset i etterkant av Bagdads fall, var en av flere tusen kunstgjenstander som ble stjålet fra Iraks nasjonalmuseum under 2003 invasjonen. I april 2003 ble den med makt fjernet fra stedet hvor den befant seg, mens vasens fot ble igjen. Vasen ble i juni 2003 returnert under et amnesti av tre uidentifiserte menn i 20-års alderen.

Rett etter vasens tilbakevending, knust i 14 deler, bilder viste store ødeleggelser både på toppen og bunden, ble det annonsert at den ville bli reparert. Nåværende tilstand er ukjent. I juni 2007 kunne den britiske avisen The Guardian rapportere at plyndringen av antikke saker fortsette i Irak og at direktøren for museumet, Donny George, flyktet etter å ha mottatt dødstrusler i august 2006. Museets inngang har blitt murt igjen, bygningen er omgitt av sementmurer og museets stab har ikke tilgang.

Reporter Robert Fisk, som så flammene slikke opp fra biblioteket i Bagdad, løp bort til den amerikanske marine i et forsøk på å få dem til å redde noe av samlingen, men de nektet å hjelpe. Fisk skrev deretter i Independent, ”Jeg ga dem kartplasseringen, det presise navnet på både arabisk og engelsk. Jeg sa at røyken kunne bli sett på 5 kilometers hold og at det kun ville ha tatt dem 5 minutter for dem å kjøre bort dit. En halv time senere var det ikke en amerikaner der og flammene skjøt 200 fot opp i luften.” Han sammenligne begivenheten med mongolenes innmarsj på 1200-tallet. Når det gjelder nasjonalbiblioteket i Bagdad, har det sin parallell i det berømte oldtidens bibliotek i Alexandria.

Trond Vigeland Nilssen, generalsekretær i Museumsforbundet, og Leif Pareli, konservator ved Norsk folkemuseum og leder av den norske avdelingen av kulturvernorganisasjonen The International Committee of the Blue Shield, som ble etablert i 1996 av de fire organisasjonene International Council of Archives (ICA), International Council of Museums (ICOM), International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) og International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), raser over norske myndigheters handlingslammelse overfor plyndringen av kulturarven i Irak.

”Vi kan ikke begynne fra bunnen av hver gang. Slike kulturelle katastrofer har skjedd før, og det vil skje igjen. For å unngå at det da bare skal koke bort i en masse løfter, fine ord og velmenende delegasjoner, må vi få på beina en liten og effektiv organisasjon som kan rykke ut på kort varsel, som kan redde det som reddes kan og skaffe oversikt over situasjonen. En slags stående, kulturell beredskap.”

Pareli viser til den svenske stiftelsen Kulturarv uten grenser, som nå tar initiativ til et nordisk samarbeid på denne fronten. Organisasjonen ble dannet i forbindelse med krigen i Bosnia. Da det sto på som verst, var delegasjoner fra mange land på besøk hos museet i Sarajevo, også fra Norge, men av ymse grunner var det få som greide å etablere noen virkelig form for hjelp. Til slutt var det så ille at de museumsansatte nektet å stille opp på flere bilder foran utbombede bygninger sammen med utenlandske delegasjoner. Bare disse svenskene greide å få til noe konkret, og det ble spiren til Kulturarv uten grenser. De har Røde kors og Leger uten grenser som sine forbilder. Ifølge Trond Vigeland Nilsen, generalsekretær i Norges museumsforbund, er det mye som kan gjøres for å effektivisere norske tiltak i en situasjon som denne.

Internasjonalt finnes en mengde organisasjoner og nettverk som jobber med kulturvern, hvorav den mest toneangivende er FN- organisasjonen UNESCO. Men ingen har en stående beredskap. Kulturarv Uten Grenser er spiren til et nordisk, og etter hvert globalt, ekspertnettverk som med et stort pengefond skal kunne gripe inn raskt ved krisesituasjoner. Internasjonalt finnes det i dag ingen som kan rykke ut på kort varsel, sier leder Bengt Johansson.

The terrible scenes of looting due to the power vacuum were initially broadcast all over the media, while the Coalition forces at first appeared to do little to prevent it. This was despite organizations such as Amnesty International, Human Rights Watch, the International Red Cross, and others pointing out that the occupying power, under the Geneva Conventions, has an obligation to provide security and establish law and order. Under public pressure forces eventually started to provide some sort of security. However, looting was still continued for a while, and as the Observer reported (May 25, 2003), gangs and high crime levels have continued to be major problems in places like Baghdad.

Amidst the looting, many of Iraq’s archaeological treasures were destroyed or stolen. At first it was reported that these were tragic aspects of looting, though now it is emerging that it was perhaps organized. Some of the treasures have been so valuable that is has been described as the equivaluent to the loss of many Mona Lisa’s. A number of the items are some of the oldest archaeological findings (Some of the areas in modern Iraq are regarded as parts of the birthplace of civilization).

Inter Press Service reported during the war on the concerns about the archaeological sites, April 8, 2003. They pointed out the damage from the previous war. They also noted that “Iraqi territory is estimated to hold 10,000 archaeological sites with artefacts and constructions that have yet to be studied and countless secrets to decipher.” In addition, “Much of the country’s treasures are in Mosul Nasiriya and Tikrit, three cities that have been bombed heavily by the invading forces.” Before the war began, academic experts met with the Pentagon to tell them about Iraq’s most valuable cultural sites. “The Pentagon had a list of 150 important locations. The academic experts handed over a list of more than 4,000 and insisted that they represented just a small percentage of Iraq’s rich heritage.”

The Pentagon itself had sent a memo in the early days of the war urging top commanders of U.S. ground forces to protect the Iraqi National Museum and other cultural sites from looters. The Washington Times obtained a copy of the memo. “Coalition forces must secure these facilities in order to prevent looting and the resulting irreparable loss of cultural treasures” the Washington Times reported. The US army had been criticized by the media for failing to do so adequately, resulting in 270,000 artefacts being stolen from Iraq’s national museum alone, as mentioned by the Guardian (April 20, 2003).

The US military argued, (as the articles above also highlight), that its primary job in the first few days was to quell armed resistance in Baghdad, and that it could not tackle looters until it had finished fighting a war. U.S. Defense Secretary, Donald Rumsfeld, tried to fend off some of the criticism, saying that in a war situation such unfortunate circumstances cannot be helped, as it is difficult to stop. However, the head of President Bush’s Advisory Committee on Cultural Property, Martin Sullivan, resigned over the issue, as the Guardian also reported, saying “it was ‘inexcusable’ that the museum should not have had the same priority as the Iraqi Oil Ministry” which was secured very soon. “In a pre-emptive war that’s the kind of thing you should have planned for” he also added, as reported by Channel 4 News (April 18, 2003).

It is interesting to note above the comment about protecting ministries other than just the oil ministry. Journalist Robert Fisk noted how so many ministries were left burning:

We claim that we want to preserve the national heritage of the Iraqi people, and yet my own count of government buildings burning in Baghdad before I left was 158, of which the only buildings protected by the United States army and the marines were the Ministry of Interior, which has the intelligence corp of Iraq and the Ministry of Oil, and I needn’t say anything else about that. Every other ministry was burning. Even the Ministry of Higher Education/Computer Science was burning. And in some cases American marines were sitting on the wall next to the ministries watching them burn.

Robert Fisk, Interview by Amy Goodman, Democracy Now!, April 22, 2003

(For more about this aspect, see also the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) web site dealing with Iraq. It will contain more information as it becomes available on the details of the treasures lost, recovered, saved, and so forth.)

Ramsey Clark, the former U.S. attorney general, has charged that President George W. Bush, Vice President Richard B. Cheney, Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld and Attorney General John David Ashcroft are guilty of «crimes against peace and humanity and war crimes.»

Clark is writing the indictment that will charge the Bush administration with causing the death and maiming of tens of thousands of Iraqis and hundreds of U.S. GIs, and providing false and deceptive rationales for war.

The gravest charge is that the U.S. government is guilty of crimes against peace–a crime prohibited by the United Nations Charter, the Nuremberg Principles, the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights.

Clark states that the U.S. is responsible for «authorizing, ordering and condoning assassinations, summary executions, kidnappings, secret and other illegal detentions of individuals, torture and physical and psychological coercion of prisoners.»

The tribunal will investigate the «ordering and condoning [of] direct attacks on civilians, [and] civilian facilities.» They will charge that the U.S. has threatened «the independence and sovereignty of Iraq by belligerently changing its government by force and assaulting Iraq in a war of aggression.»

The International Action Center, organizing for the tribunal, has created a new web site. PeopleJudgeBush.org will collect history, statistics, testimony and pictures, and give people a concrete way to vote against the illegal war in Iraq. The website will provide information and photographs of the depredations of the war censored by the U.S. media.

The web site solicits testimony by e-mail of «photos, eyewitness accounts, research and ideas that can be used as evidence to build a case against the perpetrators of U.S. war crimes against Iraq.»

It lists the crimes that expert witnesses with testify about–including war profiteering and privatizing of national resources, cultural genocide and the systematic looting of Iraq’s art, archives and cultural institutions.

Testimonies will describe the use of prohibited weapons, including cluster bombs and depleted uranium. The tribunal will expose and oppose the theft of trillions of dollars from domestic social services so that the U.S. can pursue its policy of «Endless War» that has already targeted Haiti, Iran, Palestine, the Philippines, North Korea and Cuba.

The PeopleJudgeBush.org website concludes, «We have a responsibility to hold this administration accountable for the past and continuing horrors of the war and occupation… The people of the world know that it is those in the highest echelons of the U.S. government who are responsible for the atrocities, torture, deaths and war crimes in Iraq.»

A collection of academics, lawyers, law enforcement officials, and former military personnel commemorated the 5th anniversary with the release of a new book, Antiquities under Siege: Cultural Heritage Protection after the Iraq War, and an event for interested parties at the National Press Club. The world’s preservers of culture — monuments, museums, libraries, and archives — are an underlooked casualty of war. The group behind Antiquities under Siege aim to change that. In October 2008 the U.S. government announced a $14-million US grant designed to renovate and improve Iraq’s National Museum. According to the United Nations’ cultural arm, UNESCO, as many as 7,000 pieces are still missing, including 50 items of historical importance.

US President George W. Bush has known staggering highs and lows in opinion polls over eight years at the White House, amid deep divisions over his policies at home and abroad. Here are short versions of the case against, and the case for, Bush’s record on issues like the wars in Afghanistan and Iraq, the economy and other major questions. The Nation – 100 Facts and 1 Opinion : The Non-Arguable Case Against the Bush Administration.

Statement on Prosecution of Former High Officials

We urge Attorney General Eric Holder to appoint a non-partisan independent Special Counsel to immediately commence a prosecutorial investigation into the most serious alleged crimes of former President George W. Bush, former Vice President Richard B. Cheney, the attorneys formerly employed by the Department of Justice whose memos sought to justify torture, and other former top officials of the Bush Administration.

Our laws, and treaties that under Article VI of our Constitution are the supreme law of the land, require the prosecution of crimes that strong evidence suggests these individuals have committed. Both the former president and the former vice president have confessed to authorizing a torture procedure that is illegal under our law and treaty obligations. The former president has confessed to violating the Foreign Intelligence Surveillance Act.

We see no need for these prosecutions to be extraordinarily lengthy or costly, and no need to wait for the recommendations of a panel or “truth” commission when substantial evidence of the crimes is already in the public domain. We believe the most effective investigation can be conducted by a prosecutor, and we believe such an investigation should begin immediately.

Drafted by The Robert Jackson Steering Committee

http://www.afterdowningstreet.org/robertjackson

Signed By:

Center for Constitutional Rights

http://www.ccrjustice.org/

The National Lawyers Guild

http://www.nlg.org/

After Downing Street

http://www.afterdowningstreet.org/

American Freedom Campaign

http://www.americanfreedomcampaign.org/

Ann Wright, retired US Army Reserve Colonel and US diplomat

http://www.voicesofconscience.com/

Backbone Campaign

http://www.backbonecampaign.org/

Brad Blog

http://www.bradblog.com/

Cities for Peace

http://citiesforprogress.org/

CODE PINK: Women for Peace

http://www.codepink4peace.org/

Daniel Ellsberg, Truth-Telling Project

http://www.ellsberg.net/

Defending Dissent Foundation

http://www.defendingdissent.org/

Delaware Valley Veterans for America

http://www.delvalvets4america.org/

Democrats.com

http://www.democrats.com/

Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space

http://www.space4peace.org/

Gold Star Families for Peace

http://www.cindysheehanssoapbox.com/

Grandmothers Against the War

http://www.grandmothersforpeace.org/gatw

Grassroots America

http://www.grassrootsamerica4us.org/

High Road for Human Rights Advocacy Project

http://www.highroadforhumanrights.org/

Iraq Veterans Against the War

http://ivaw.org/

Justice Through Music

http://www.jtmp.org/

Marcus Raskin, co-founder of Institute for Policy Studies, member of editorial board of the the Nation, member of the special staff of the National Security Council in the Kennedy Administration

Media Freedom Foundation/Project Censored

http://www.projectcensored.org/

Naomi Wolf, author of /End of America: Letter of Warning to a Young Patriot/, and /Give Me Liberty: A Handbook for American Revolutionaries/

http://naomiwolf.org/

National Accountability Network

Northeast Impeachment Coalition

http://www.neimpeach.org/wp/

Op Ed News

http://www.opednews.com/

Peace Action

http://www.peace-action.org/

Peace Team

http://www.peaceteam.net/

The Progressive

http://www.progressive.org/

Progressive Democrats of America

http://www.pdamerica.org/

Republicans for Impeachment

http://republicansforimpeachment.com/

United for Peace and Justice

http://www.unitedforpeace.org/

Velvet Revolution

http://www.velvetrevolution.us/

Veteran Intelligence Professionals for Sanity

http://www.afterdowningstreet.org/vips

Veterans for Peace

http://www.veteransforpeace.org/

Voters for Peace

http://votersforpeace.us/index2.php

War Crimes Times

http://www.warcrimestimes.org/

Wisconsin Impeachment/Bring Our Troops Home Coalition

http://www.impeachwi.com/

World Can’t Wait

http://www.worldcantwait.net/

Organizations and individuals can add their names to this statement at

http://www.afterdowningstreet.org/taxonomy/term/15

For Immediate Release—February 24, 2009

Contact: Marjorie Cohn, NLG President, marjorie@tjsl.edu, 619-374-6923

Heidi Boghosian, NLG Executive Director, director@nlg.org, 212-679-5100

Add your organization or your individual name by clicking here. If you see a message that says «access denied» that means you are not logged in. Because we do not want spam machines to sign the petition, we require that you log in. In order to log in, you must register.

Read the news below at http://prosecutebushcheney.org

ProsecuteBushCheney.org

The crimes and abuses: ignoring and failing to respond to threats of terrorism, misspending funds, misleading Congress, creating false propaganda, invading Iraq in violation of Constitution, UN Charter, and HJRes 114, establishing bases and seeking to control resources, allowing energy companies to secretly make policy, providing immunity to mercenaries, wasting funds on war profiteers, detention without charge, rendition, torture, murder, imprisoning children, creating secret laws, using military domestically, spying without warrant, rewriting laws with signing statements, undermining preparedness for natural disasters and destroying economy through military waste, politicizing the Justice Department, ordering obstruction of justice, blocking prosecutions with bogus claims of «state secrets,» et cetera, et cetera.

What you can do


Diverse lenker

Alternative Resources on the U.S.War Against Iraq

Diverse tekster – NRK

Diverse tekster – H-net

Cultural Property Protection Net Mailinglist and the War in IRAQ

The looting of Iraq’s cultural heritage

Looting of Art and Antiquities < War in Iraq in the Yahoo! Directory

Protecting Cultural Heritage: International Law after the War in Iraq

Protecting Iraq’s Ancient Heritage

Iraqi Cultural Heritage

The Iraq War & Archaeology Archive

The Iraq War & Archaeology Blogg

Historians against War

Kunstskatter tilbake til Irak

The Looting of Baghdads Museum and Library

Snedige agenter fant stjålne kunstverk i Irak

Babylons skatter ligger i ruiner

BBC and Guardian Cover up US Role in Iraq Looting

CNN.com – Interpol hunts stolen Iraqi art

Iraqi looting ‘a loss to mankind’

Iraqi Looters Tearing Up Archaeological Sites

FBI Top Ten Art Crimes – Iraqi Looted and Stolen Artifacts

On the Arts: Americans underestimate value of art here and in Iraq

Aug. 12, 2004: War Crimes Tribunal on Iraq

The Forgotten Era – Modern Art in Iraq

A Nation at War: Treasures; Art Experts Fear Worst In the Plunder of a Museum

What Can Be Done to Recover Iraq’s Art?

Archaeological institute calls for protection of Iraqi culture

From Bamiyan to Baghdad: Warfare and the Preservation of Cultural Heritage at the Beginning of the 21st Century

Iraq looting was ‘highly organized,’ report says

And Now: ‘Operation Iraqi Looting’

Oriental Institute | Catastrophe! The Looting and Destruction of Iraq’s Past

ZNet – Smash of Civilizations

Iraq Museum Looting and Theft of Art and Antiquities

The rape of Mesopotamia

Cultural cleansing

Tomgram: Chalmers Johnson on Robbing the Cradle of Civilization

The Systematic Destruction of Iraqi Culture

Erasing Iraq

Looting Fear as Iraqi State Library Seized

Iraqi Museum Sealed Against Looters

At Least 8,000 Treasures Looted from Iraq Museum Still Untraced

Can Iraqi Sites That Have Survived for Centuries Survive the US Military

Overviews and Commentary on Iraq War – War Report

http://www.baghdadmuseum.org/index2.htm

Blue Shield Norge

Irakisk moderne kunst
SjokkerendePosted in Irak - Land og krig | Leave a Comment »

Et paradigmeskifte – Raskest mulig takk

Posted by Fredsvenn den februar 23, 2009

Epoken vi gjerne kaller den moderne, som begynte med renessansen for 500 år siden, bærer tydelige tegn på å være inne i sin sluttfase. Noen foretrekker å omtale denne sluttfasen som modernitetens krise. Tunge trender, selve den bakenforliggende hovedtrenden, peker i den retning. Tidsfaktoren er den vanskeligste å vurdere fordi det er mulig både å forsinke og fremskynde prosessen. Uansett står vi foran en lang overgangsperiode som vil bli vanskelig for mange, men en utrolig rik tid for dem som tar utfordringen. Faktum er at denne overgangsperioden allerede har begynt. Vi ser den bare ikke fordi vi ikke har fått øye på fremtiden.

paradigm-562x316

albert-einstein-21

capraecologicaldesignprinciples-thumb

6a00d8341bf7f753ef00e54f9098cd8833-800wi

sabeltannkattnonefull

Vi står foran en ny virkelighet, ikke så mye på grunn av de fysiske endringene, selv om de også vil bli store. De mest fundamentale endringene vi står overfor er av ikke-fysisk art. De er minst like virkelige, men fordi vi gjennom flere hundre år har vent oss til å tro at den fysiske dimensjon er den eneste virkelig virkelige, har vi vanskelig for å oppdage den nye virkeligheten som venter på oss. Det nye som står foran oss er så overraskende at det er vanskelig å få øye på og representerer en klar kursendring i forhold til hovedtrenden de seneste hundreårene. Likevel er det en naturlig fortsettelse av den store kulturhistoriske utviklingsretningen, som igjen er en fortsettelse av selve evolusjonens retning.

Det finnes ingen såkalt Clash of Civilization, kun en enorm sivilisasjonskrise, noe som ikke er særlig nytt, men har blitt skrevet om i de siste 50 årene, hvis ikke lenge, lenge før. Vår vitenskap har tatt oss langt lenger enn det ensidige naturvitenskapelige paradigmet, det reduksjonistisk-mekanistiske verdensbildet, den Harveyske tradisjon (William Harvey), til Newton, Galilei, Descartes, som rangeres som en av vestens viktigste tenkere gjennom tidene og som noen ganger kalles for grunnleggeren av moderne filosofi og den moderne matematikkens far, og Bacon, den såkalte opplysningstiden og har blitt behandlet av talsmenn for den nye tid, Vannmannens sammensvergelse, motkultur eller alternativ livsstil, kort sagt: New Age. Overgangen mellom paradigmer kan være vanskelig, grunnet sosiale motsetninger i samfunnet. Det mest kjente eksemplet på dette er Semmelweis. Det er viktig å understreke at Thomas_Kuhn, som er kjent for å ha lansert begrepene paradigme og paradigmeskifte i vitenskapsfilosofien, krever en krise som angår hele det gamle paradigmet som en nødvendig forutsetning for at et nytt skal kunne ta over.

Kuhns mest kjente verk er Vitenskapelige revolusjoners struktur (en: The Structure of Scientific Revolutions) fra 1962. Her hevdet Kuhn at vitenskapen ikke utviklet seg ved gradvise akkumulering av viten, men gjennom omveltninger i den vitenskapelige forståelsen. Kuhn kalte disse omveltningene paradigmeskifter, et uttrykk lånt fra lingvistikken. Paradigmeskiftene inntraff sjelden ved at forskersamfunnet aksepterte de nye teoriene, men ved at den gamle forskergenerasjonen pensjoneres og en ny forskergenerasjon rykker inn i deres posisjoner.

”Descartes` kroppssyn svarer til en ontologisk dualisme der kroppen som biologi skilles fra det erfarende og tenkende subjekt. Kroppen blir noe mennesket har og ikke noe mennesket er. Dette legger grunnlaget for at kroppen oppfattes som en biologisk størrelse som kan forklares uavhengig av tid, sted og sammenheng (Thornquist 2003). Den kartesianske kroppen oppfattes som en passiv formidler av sanseinntrykk fra omverdenen til det kroppsløse subjektet. Fordi Descartes` kropp med dette dualistiske utgangspunktet er uten subjekt, mens subjektet tilsvarende er uten kropp vil det påvirke synet på kunnskap om kroppen: Når det ikke er noen forbindelse mellom kroppen og subjektet (personen som eier/har kroppen) vil ikke kroppen med sine prosesser, erfaringer, reaksjoner, responser og uttrykk være kilde til kunnskap for subjektet selv. Descartes ontologiske dualisme preger dermed oppfattelsen av hva som gjelder som kunnskap. Kunnskap forbindes med subjektet, med subjektets tankeprosesser, og med det som kan uttrykkes språklig (Thornquist 2003).

Personens liv og erfaringer vil innenfor en dualistisk kroppsforståelse dermed heller ikke ha avgjørende betydning for å forstå kroppslige funn i en fysioterapiundersøkelse. Funn fra kroppen og funn fra subjektets liv vil forstås som kunnskaper fra to fundamentalt ulike felt. Kunnskaper fra fundamentalt ulike felt kan tolkes uavhengig av hverandre, eller legges til hverandre og på denne måten settes i sammenheng, men kan innenfor en dualistisk forståelseshorisont aldri forstås som alltid gjensidig samvirkende.”

”Gjennom historien blir også opprinnelsen til både dikotomien naturkultur og flere av de andre dikotomiene tydeligere. Sentralt i vår historie er framveksten av naturvitenskapene som er sterkt forbundet med opplysningstidens idealer og troen på den objektive naturvitenskap som den eneste saliggjørende veien til kunnskap og utvikling. Ett hovedtema var at både kulturell, sosial og individuell utvikling hadde et kvalitativt mål, som impliserte at det fantes en målestokk for hva som var av verdi. Ett av disse målene definerte allerede Newton: Menneskets og sivilisasjonens bestemmelse var å beherske naturen (en oppfatning vi i dag vet har brakt oss nær økologiske katastrofer). Alt som var menneskeskapt ble ansett for å være bedre enn naturens produkter, det er f.eks. først de siste par tiårene at morsmelk har fått gjenopprettet sin status som bedre enn den menneskeskapte og vitenskapelig framstilte morsmelkerstatningen. Det var ved hjelp av kulturen (i dag ofte synonymt med teknologi) at naturen skulle temmes og kontrolleres. Slik oppstod dikotomien naturkultur. Vår egen kulturs overlegenhet ble ansett for å være et universelt og objektivt faktum. Fra opplysningstidens universalister stammer dagens fortsatt vanlige naturvitenskapelige paradigme om universelle naturlover, også for menneskelig atferd. Fortsatt er det mange som antar at kognitive strukturer og prosesser representerer universelle atferdslover som fungerer uavhengig av innhold og kontekst” (Shweder 1984, 1990).

Grunnlaget for denne tankegangen finner vi altså hos Descartes. descartes ønsket å beskrive den fysiske virkelighet ut ifra utstrekning og bevegelse, årsak og virkning, beskrevet ved hjelp av matematikk og geometri. På denne måten kunne man utlede de gudsgitte naturlovene som verden var styrt av. For innenfor det cartesianske verdensbilde er verden å sammenligne med en gigantisk maskin, styrt av mekanikkens lover. Med andre ord: Virkeligheten reduseres til mekanisk bevegelse.

Noen av de mest populære bøkene som tok for seg paradigmeskiftet på 1980-tallet var Fritjof Capras The Turning Point og Marilyn Ferguson: The Aquarian Conspiracy, hvor av begge gir en vidt favnende oversikt over hva de mener er det viktige ved bevegelsen. «The Aquarian Conspirators are drawn together by their parallel discoveries, by paradigm shifts that convinced them that they had been leading needlessly circumscribed lives.» (Ferguson). Til sammen utgjør disse alternative bevegelsenes forskjellige paradigmeskifter starten på et nytt stort paradigmeskifte: «We can anticipate that, once they have recognized the commonality of their aims, all these movements will flow together and form a powerful force of social transformation.» (Capra).

Inntil slutten av 1800-tallet fungerte Newtons fysikk som et vedtatt sannhet. På 1900-tallet ble det utviklet teorier som kvantefysikk og relativitetsteori, som blant annet kunne illustrere hvordan matematikk og erfaring spilte sammen i utforskningen av naturen og som brøt med Newtons fysikk. Den spesielle relativitetsteorien ble fremsatt av Albert Einstein i 1905 i artikkelen Zur Elektrodynamik bewegter Körper. Dette var en modifikasjon av klassisk mekanikk og førte blant annet til en radikal endring av den Newtonske oppfatningen om absolutt tid og rom, noe som kom til å endre filosofiens syn på verden. I følge Einstein og relativitetsteorien kan alle gjenstander og enheter i verden regnes om til ren energi, noe som lager et hull i de humanistiske tankene. Teoretisk matematikk ble her brukt på en måte slik at den kunne brukes praktisk. Det var et eksempel på en ny vitenskapelig revolusjon.

I etterkant av relativitetsteorien fant man også noen spesielle teoretiske prinsipper som endrer litt av synet på verden. Kvanteteorien kan i all enkelhet sies å være teorien om materiens og strålingens dualitet, der dualitet henspiller på at materien har både partikkel- og bølgenatur, og at det samme gjelder for stråling. Den påstår altså at alt kan være stråling.

Et eksempel på et paradigmeskifte kan være det heliosentriske verdensbildet slik det ble formulert av Copernicus og lagt fram på nytt av Galilei. Før denne ideen ble formulert og akseptert gjaldt det syn at sola, planetene og stjernene gikk i bane rundt jorda. Med den nye teorien ble sola sett som sentrum i vårt solsystem, og med jorda og de andre planetene kretsende i bane omkring. Den nye ideen fikk veldig betydning på flere måter. Den ene var selvsagt den store endringen i oppfatningen av denne delen av virkeligheten. I tillegg førte ideen med seg et oppgjør mellom kirke og vitenskap. Kirken hadde av forskjellige grunner satt sin autoritet inn i forsvaret av det gamle synet på planetenes orden. Når det etter hvert ble klart at det ikke var mulig å tilbakevise det nye syn som vitenskapen stod for, stod verden ikke bare med en viktig ny ide. Kirkens autoritet hadde samtidig lidd et nederlag overfor vitenskapen. I ettertid førte dette til at tiltroen til kirken minket og tiltroen til vitenskapen økte. Begge disse faktorene var med å gi både en avgjørende ny måte å tenke på og en ny utvikling – et paradigmeskifte.

Det som nå trengs er at de nye ideene, paradigmeskiftet som allerede har slått seg igjennom innen vitenskapen forplanter seg og gjennomsyrer vårt samfunn slik at vi sammen kan skape en sundere, helere og bærekraftig verden. Skolene og barnehagene, arbeidsplassen og relasjonen mellom menneskene må alle endres.

”Lesningen av Det 5. trinn gir en overveldende opplevelse. Det som legges frem i boken, er et storslått oversyn over vår sivilisasjons utvikling til i dag og en visjon for en fremtid på et høyere utviklingstrinn. … Det må være meg tillatt å mene at det i Norge sjelden er gjennomført et så bredt anlagt intellektuelt resonnement som er lagt frem på en så levende og medrivende måte.”

-John Petter Colett,  professor i moderne historie, Universitetet i Oslo

Det femte trinn

Calresco (The Complexity & Artificial Life Research Concept for Self-Organizing Systems)

Posted in Dagens kamp, Løsninger | Leave a Comment »

La frodigheten fylle verden

Posted by Fredsvenn den februar 23, 2009

scrat9

Side opp og side ned leser vi om muslimer i aviser og på TV. Ja, man skulle tro man ble nedrent av en overflod av muslimer som krevde at man skulle lage muslimske sykehjem, skoler og at det var ved å bli opprettet et muslimsk parallellsamfunn her i Norge og at hijab skulle bli tillatt i politiet, at vi med andre ord var ved å bli et muslimsk samfunn.

Man skulle tro at det var hele 1.5 milliarder muslimer i verden og at det ikke bodde noen med andre syn, slik som religiøse minoriteter og ateister eller agnostikere, i den delen av verden dominert av muslimer. Men realitetene forholder seg svært så annerledes. Mens venstresiden og høyresiden kappes om å blidgjøre muslimene, våre nye landsmenn med mer, og Siv Jensen og FrP vinner billige politiske poenger, føler stadig flere seg satt i bås. Stadig flere, der i blant folk fra muslim dominerte områder, føler at de ikke har noe å si.

Saken er den at det ikke er noen samhold mellom muslimene, selv ikke hvis man setter dem i de to båsene shiaer og sunnier. Og bildet er langt mer komplekst enn det vi får høre om i avisa. I Irak er det, på tross av pågående massakrer, enda mange religiøse minoriteter, og kurdere trenes opp av Israel og sender militser sørover, noe som får arabernes sinne til å koke. Men heller ikke kurderne utgjør et samlet fellesskap, noe diverse krigføring kurdere i mellom viser. USA brukte shiaene og kurderne som en del av sin krigføring overfor Saddam, men har senere støttet sunniene i sin pågående kamp mot shiaene. Og betegnelsen sunnier og shiaer er alt for generaliserte for Syria er sekulært og Hamas er sunni, på tross av at de begge faller innen shia fronten. I tillegg kommer de som kjemper for hijab i norsk politi er et fåtall.

I stedet for å tale om muslimer bør man fokusere på at de først og fremst er mennesker underlagt det ene eller det andre regimet, at de uansett om de skulle være muslimer, kristne eller ateister med mer, er palestinere, irakere, egyptere med mer. Når man skyter på folk som ser ut til å komme fra det såkalte Midtøsten, hva jeg, etter råd fra Edvard Said, velger å kalle Sørvest Asia, er det ikke først og fremst en muslim man skyter på, men en iraner, iraker med mer.

Det som skjedde i Palestina var fryktelig. Dette på tross av at det skjer enda frykteligere ting i land som Irak og Kongo. Det er ikke palestinernes feil at venstre og høyresiden har kjempet om å ha fokuset på palestinerne på tross av at dette får oss til å se bort fra kamper som kanskje er enda viktigere.

Det virker som om menneskets mangfold smelter bort gjennom mangelen på kompleksitet, noe som får det til å virke som om vi befinner oss lik en hasselnøtt i en nøtteknekker hvor vi blir knust av kapitalismen på den enes siden og muslimene på den andre. Mens høyresiden svartmaler alle i Sørvest Asia som gale og fundamentalistiske muslimer har store deler av venstresiden gått i den fella å rosemale dem. Dette, som sagt, på tross av at mange muslimer spiller på lag med Vesten, sitter ved makten på vegne og beskyttet av Vesten, ikke er muslimer med mer.

Generalisering uansett om det skulle være til det negative eller positive er negativt ettersom det fratar oss det frie valg, mangfoldet. Det vi må gjøre er å ryte ned stigmatiseringen, marginaliseringen, generaliseringen, sentraliseringen og heller skape et bilde av kompleksitet og mangfold.

Posted in Flyktninger | Leave a Comment »

USA – Hva nå – I etterkant av den nye økonomiske krisen (NEC)

Posted by Fredsvenn den februar 20, 2009

Les: Den nye verdensorden

Krigsprofitt er hva USA begjærer. Generalmajor Smedley Butler fra Marine Corps, mannen som infiltrerte og røpte det såkalte handelskuppet i USA på 1930-tallet, skrev i 1935 i boken War is a Racket/Krig er svindelforetagende:

“Jeg gjorde så at Mexico var sikker for De forende Amerikanske stater olje interesser i 1914, Jeg gjorde så at Haiti og Cuba ble et hyggelig sted for guttene i National City Bank for å samle inn inntekter. Jeg hjalp til med voldtekt av ett halvt dusin sentral amerikanske republikker for å tjene Wall Street. Jeg hjalp med å gjøre rent i Nicuragua for Brown brødrene i International Banking House fra 1902 til 1912. Jeg åpnet Den Dominikanske Republikk for De forende Amerikanske stater sukker interesser i 1916. Jeg hjalp til med å gjøre Honduras klar for De forende Amerikanske stater frukt kompanier i 1903. I 1927 hjalp jeg Standard Oil å bli uantastet for deres fremferd i Kina.”

Butler anerkjente at han har tilbrakte mye av hans 33 år i Marine Corps som en “overklasse muskelmann for Big Buisness, Wall Street og bankene. Kort fortalt var jeg en pengeutpresser og en gangster for kapitalismen.” Derfor gjorde Butler en effektiv avsløring av en stort sett ukjent sannhet, der militæret tjener de strategiske interesser i korporasjonens former.

Listen av brudd på folkeretten og presidentenes tilrøvelser av Kongressens makt er nesten uendelig land. Saken er den at det blir stadig lettere for presidenter å gå forbi Kongressen og å erklære krig og trekke landet inn i militære eventyr på tross av at de mangler autoritet til å gjøre det når presedens først har blitt satt. USA må derfor, i den internasjonale fredens og harmoniens interesser, opprettholde en demokratisk regjering og unngå en verdenskatastrofe.

Det såkalte handelskuppet hadde som mål å velte den gryende velferdsstaten som var ved å bli etablert i USA i etterkant av den økonomiske krisen i 1929. Med den amerikanske økonomien i kanskje en enda verre form enn under den store depresjonen på 1930-tallet skulle det ikke komme som en overraskelse om at det også nå ble krevd en ”New Deal.”

New Deal var ikke et forsøk på å stimulere økonomien og generere bedring gjennom regjeringsforbruk, en ide som var lite utviklet på det tidlige 1930-tallet. Den besto heller av en ad hoc løsning eller bailout viss formål var å hjelpe forretninger i tillegg til velferdsprogrammer. Som Harvard økonom Alvin Hansen, Keynes’ ledende tidlige tilhenger i USA, forklarte i 1941 i hans Fiscal Policy and Business Cycles: For the most part, the federal government [in the New Deal era] engaged in a salvaging program and not in a program of positive expansion. The salvaging program took the form of refinancing urban and rural debt, rebuilding the weakened capital structure of the banks, and supporting railroads at or near bankruptcy… Føderalt forbruk på offentlig sektor, som nesten har blitt synonymt med New Deal i ettertidsperspektiv, ekspanderte nesten hvert år fra 1929 til 1938.

Den nye Obama administrasjonen har pekt på et stor økonomisk stimulusprogram på om lag 850 milliarder dollar over en to års periode med det til formål å heve nasjonen ut av en dyp økonomisk krise. Muligheten for dette vil bli kjærkommen for alle dem på venstresiden ettersom det er lovnader om å lette trykket på arbeiderklassen. Men det reiser samtidig en rekke spørsmål om hva innholdet i en slik New Deal i USA skulle være og om dette er svaret på den økonomiske krisen. Hvordan skal venstresiden posisjonere seg?

Editorial – No Welfare, No Work – NYTimes.com

No work, no safety net, but corporate welfare is fine

2 store problemer i Senatets stimuluspakke!

Det første er at den inkluderer 1 milliard dollar for «shovel-ready» atormvåpeninfrastruktur programmer! Det andre er at Senatets versjon inkluderer 50 milliarder dollar i skattepenger for lånegarantier for bygging av atomreaktorer og ”clean coal” verk. Ingen av disse er inkludert i Det hvite husets versjon av stimuluspakken.

11 Feb 2009 The U.S. Congress and the Obama administration reached a deal on Wednesday on a $789 billion economic ‘stimulus’ package that would mix tax cuts and new government spending to rescue the faltering U.S. economy. Senate majority leader Harry Reid told reporters negotiators had «bridged differences» between an $820 billion dollar House version of the package and an $838 billion version passed by the Senate.

The gaping divide between the nation’s political and financial capitals showed starkly Wednesday when lawmakers hammered eight of Wall Street’s most influential chief executives about how they have so far spent billions of taxpayer money. Angry Congressmen wanted to know why their constituents cannot get loans for cars, homes and businesses even though the banks received $160 billion so far to help thaw frozen credit.

The Capital Markets Subcommittee Chair, Rep. Paul Kanjorski (D-PA), tells C-Span how the world economy almost collapsed in a matter of hours. In the C-Span video, Kanjorski reports on a «tremendous draw-down of money market accounts in the United States, to the tune of $550 billion dollars.»

According to Kanjorski, this electronic transfer occurred over the period of an hour or two. «The Treasury opened its window to help. They pumped a hundred and five billion dollars into the system and quickly realized that they could not stem the tide. We were having an electronic run on the banks. They decided to close the operation, close down the money accounts, and announce a guarantee of $250,000 per account so there wouldn’t be further panic out there. And that’s what actually happened.

If they had not done that, their estimation was that by two o’clock that afternoon, five-and-a-half trillion dollars would have been drawn out of the money market system of the United States, would have collapsed the entire economy of the United States, and within 24 hours the world economy would have collapsed… It would have been the end of our economic system and our political system as we know it.»

«The crash of 2008 continues to reverberate loudly nationwide—destroying jobs, bankrupting businesses, and displacing homeowners. But already, it has damaged some places much more severely than others. On the other side of the crisis, America’s economic landscape will look very different than it does today. What fate will the coming years hold for New York, Charlotte, Detroit, Las Vegas? Will the suburbs be ineffably changed? Which cities and regions can come back strong? And which will never come back at all?»

How the Crash will Reshape America

by Richard Florida

economic3g68369bp4

economic3038figure1

economiccolor-obama-econ-crisis-web

eeconmicobama_on_crisis

economicbush-on-financial-crisis

economiccrisis_440

economicdominoes1

economicfinancial-crisis1

economic-graph

economic_crisis

economicgreat_depression

economichsc4830l

economiccrisis

economicjessejacksonholdspressconfeconomiccrisisvkj5nghe1tml

economic3093309627_49b5806e5a

economicnewmemberscongrcrisisorigns


economicin_greed_we_trust

economicsd_071001120057861_wideweb__300x453

economiccovers1


economyunclesameconomy

economiccrisis_big

Posted in Økonomi, USA | Leave a Comment »

Not a Joke – Hold the New York Post Accountable

Posted by Fredsvenn den februar 20, 2009

nypost

The New York Post recently published the political cartoon shown here, depicting two white police officers standing over the carcass of a bullet-riddled chimpanzee, with the animal representing the author of the stimulus package.

The decision to run this cartoon was irresponsible at best, and hurtful and malicious at worst. It seems unthinkable that an editor of a newspaper would not understand the history of Black folks being depicted as monkeys and apes or the recent spate of death threats against President Obama. Worse, when confronted, Post editor Col Allan dismissed people’s concerns as baseless.

The Post would have us believe that the cartoon is not about Obama. But on the page just before the cartoon appears, there’s a big picture of Obama signing the stimulus bill. A reader paging through the Post would see Obama putting pen to paper, then turn the page to see this violent cartoon. The imagery is chilling.

There is a clear history in the US of racist symbolism that depicts Black people as apes or monkeys, and it came up multiple times during the presidential campaign. The nation is also in a time of increased race-based violence. In the months following President Obama’s election there has been a nationwide surge in hate crimes ranging from vandalism to assaults to arson on Black churches. There has been an unprecedented number of threats against President Obama since he was elected, with hate-based groups fantasizing about the killing of the president. Just a week ago, a man drove from Louisiana to the Capitol with a rifle, telling the police who stopped him that he had a «delivery» for the president.

In the face of intense criticism, the Post’s editor is standing by the cartoon, claiming that it’s not about Obama, has no racial undertones, and that it was simply referencing a recent incident when police shot a pet chimpanzee. But it’s impossible to believe that any newspaper editor could be ignorant enough to not understand how this cartoon evokes a history of racist symbolism, or how frightening this image feels at a time when death threats against President Obama have been on the rise.

There is no excuse for the Post to have allowed this cartoon to be printed, and even less for Editor Col Allan’s outright dismissal of legitimate concerns. But let’s be clear who’s behind the Post: Rupert Murdoch. Murdoch, the Post’s owner, is the man behind FOX News Channel. FOX has continually attacked and denigrated Black people, politicians, institutions at every opportunity, and ColorOfChange has run several campaigns to make clear how FOX poisons public debate.

I don’t expect much from Murdoch. However, with enough public pressure, we can set the stage for advertisers and subscribers to think long and hard before patronizing outlets like the Post that refuse to be held accountable.

Join us in demanding that The Post issue an apology for the decision and their callousness, and fire the editor who allowed this cartoon to go to print.

Posted in USA, Ytringsfrihet | Leave a Comment »

Hvem bør stilles til retten – Klassen av grådige kapitalister eller the Pirat Bay?

Posted by Fredsvenn den februar 19, 2009

”Se alle Oscar-filmene og stem på din favoritt. Gratis.” Slik reklamerer nettstedet Oscartorrents for sin nye aksjon for å fremme piratkopiering. Hvem har ikke irritert seg over at Oscar-utdelingen avholdes før man har rukket å se brorparten av filmene? Dette vil Oscartorrents.com gjøre noe med – uten å ha rettighetene til filmene.

På Oscartorrents.com kan du lese litt om alle de Oscar-nominerte filmene, kanskje se litt på bilder av dem. Du kan avgi din stemme. Og laste dem ned. Et klikk er nok. Samtidig med den egentlige Oscar-utdelingen skal piratene dele ut sine alternative utmerkelser. Men nå vil den norske advokaten Espen Tøndel, som representerer de store filmstudioene i Hollywood og Norsk Videogramforening, Pirate Bay Oscar til livs.

pirate_bay300-300x200

buyt2698086997_0b11e2c414


Fildeling

Fildeling (IT) er deling av datafiler. Som internettjeneste viser fildeling til ordninger som lar en bruker eksponere filer på egen harddisk til søk og nedlasting fra andre Internettbrukere. Fildelingstjenester organiseres rundt bestemte nettsteder, og innebærer gjerne at man laster ned en spesiell klient (programvare) for både å søke hos andre, og avgrense sin egen eksponering. Eksempler på populære fildelingsprogrammer er LimeWire, Kazaa og μTorrent. Gratis programmer for deling og utveksling av filer, programmene har støtte bla for BitTorrent og P2P.

Det deles ofte opp i to kategorier, lovlig fildeling og ulovlig fildeling. Den lovlige fildelingen er for eksempel (gratis) Linux-distroer mens den ulovlige fildelingen kan være en film som er beskyttet av opphavsrett. Materiale som er beskyttet av opphavsrett kan man dele med nærmeste familie eller nærmeste venner såfremt eksemplaret skjer på grunnlag av lovlig gjengivelse av verket. Innholdsleverandørene (primært musikk- og filmbransjen) er opptatt av å kombinere fildeling med rettighetskontroll.

pirat_31012009152327_jpg_962452x

Napster

Den første av mange fildelingstjenester som oppnådde stor popularitet, var Napster, et amerikansk firma og betegnelse på et datanett, i 1999. Napster ble verdenskjent for programvaren Napster, som lot brukere verden over engasjere seg i deling av musikk.

For å få tilgang til musikken måtte brukerens klientprogram kontakte Napsters sentrale oppslagsverk, lokalisert i USA. En slik sentralisert katalog ble dømt ulovlig i amerikanske domstoler etter påtrykk fra musikkindustrien.

Da det ble avdekket at mange av filene som sirkulerte i Napster-systemet var kopiert uten opphavsrettshjemmel, fikk musikkbransjen stanset Napster 2001. I ettertid har Napster fortsatt sitt virke, men på tilgrensende områder innen distribusjon av musikk.

napster4_logo_270x242

napster_largeBitTorrent

BitTorrent, som kommer fra ordet torrent, som betyr stri strøm eller storm (Tor – tornado), er et p2p-system for å distribuere filer i et nettverk opprinnelig skrevet i Python av Bram Cohen. Programmet ble gitt ut med MIT-lisens i 2002.

BitTorrent ble kjent ved å gjøre det mulig for mange brukere å laste ned samme filer uten at det går tregere for andre. Dette oppnåes ved å tvinge alle som laster ned til å også laste opp deler av fila de har med andre som laster ned, så hvert medlem i en ”sverm” bidrar til distribusjonen av innholdet.

For å laste ned innholdet som torrentfilen peker på må man ha et BitTorrent-klient-program. Det opprinnelige programmet het bare BitTorrent, men det finnes i dag en rekke andre programmer, blant annet µTorrent, Azureus og BitComet. I tillegg har nettleseren Opera en innebygget BitTorrent-klient.

BitTorrent er den P2P-protokollen som har hatt størst suksess for legal bruk, eksempelvis i distribusjonen av Linux-distribusjoner. På grunn av suksessen til BitTorrent-protokollen, ble dens skaper, Bram Cohen, leid inn for å utvikle systemer for å distribuere patcher for dataspillBlizzard bruker for eksempel BitTorrent-teknologi i distribusjonen av World of Warcraft.

BitTorrent har utviklet seg til å bli en av de mest populære tjenestene på nettet, faktisk står den for opp mot 80 prosent av trafikken på nettet. Den er en veldig brukervennlig, men likevel relativt komplisert form for fildelingsteknologi.

Det som gjør den så spesiell er at den er utrolig godt egnet på å dele store filer til mange personer samtidig. Det er også grunnen til at det har blitt en favoritt hos pirater som vil dele filmer og tv-serier, men teknologien har også mange lovlige bruksområder – og vil trolig i stadig større grad bli brukt i lovlig øyemed i fremtiden.

Men selv om BitTorrent i stor skala benyttes til piratkopiering, vil de virkelig store piratene være raskt ute og påpeke at BitTorrent er en nesten ubrukelig teknologi til piratvirksomhet. Årsaken er at det er veldig enkelt å spore virksomheten, og det blir også gjort til gangs av underholdningsindustrien i USA. De som virkelig kan titulere seg med tittelen pirat vil ikke røre BitTorrent-løsninger.

Derimot har teknologien fått stadig flere legitime bruksområder. Blant annet distribueres ofte spilldemoer, Linux-varianter, video-podcaster og lignende med BitTorrent. Onlinespillet World of Warcraft brukte i en periode en BitTorrent-lignende løsning for å rulle ut oppdateringer, og det nye tv-konseptet Joost baserer seg på en avgrening av BitTorrentteknologien – og vi vil i fremtiden trolig se enda mer utstrakt bruk av teknologien for nedlasting av lovlige HD-filmer fra utleietjenester på nett.

bittorrentThe Pirate Bay

The Pirate Bay (TPB), http://thepiratebay.org/, en populær svensk torrentside som ble stiftet av interesseorganisasjonen Piratbyrån tidlig i 2004, men har eksistert som frittstående siden oktober samme år. Siden kaller seg selv den største BitTorrent-trackeren i verden og inneholder både en tracker og en liste med hvilke filer som trackeren deler.

Det at BitTorrent INC hadde bestemt at nye oppdateringer ikke skulle kunne videreutvikles av andre, noe menneskene bak the Pirat Bay mente ga BitTorrent for mye påvirkning, og det ville de ikke ha noe av, førte til at de i følge Gizmodo utviklet sin egen standard for P2P fildeling, som enkelt og greit kom til å få filnavnsuffikset .p2p. Dette var spesialdesignet for å unngå spam og anti-pirat virksomheter. The Pirate Bay har allerede fått med seg flere samarbeidspartnere på planene. Mininova, en av de største fildelingssidene, sier ifølge Torrentfreak at de helt klart vil støtte det nye formatet. The Pirate Bay er heller ikke en liten side og at de alene fokuserer på den nye standarden vil helt klart gi en sterk start.

the_pirate_bay_logobuytqwoixguqilzfa5rd7ker5vnnq5bjfk4q

buyt-nothing-day-holder1

Norbits

Alle som vil kan logge seg på nettet og gratis laste ned ulovlig kopierte filmer, spill, musikk og programmer fra helt åpne nettsteder som Piratebay.org. Men dette er ikke bare ulovlig, det går langsomt. Store filer kan ta flere døgn. Den harde kjerne av fildelere deltar derfor i lukkede nettverk hvor man kan laste ned en DVD i originalkvalitet på 20 minutter om du har en kjapp linje. For å være med må du laste opp minst like mye som du tar ned, ellers blir du kastet ut. Ingen av dem tjener penger på ulovlighetene annet enn det de selv sparer på gratis piratkopiert innhold. Donasjoner fra brukerne skaffer penger til båndbredde som driver nettverkene.

Det som driver fildelerne er først og fremst å få et kick av å gjøre noe som er vanskelig. Den som bygger opp et nettsted eller laster opp en film får brukernavnet sitt knyttet til dette og får respekt i miljøet sitt. Den harde kjerne av administratorer er omgitt av tung sikkerhet og anonymisering. Alle serverne står i utlandet, gjerne i det liberale Nederland, men drives fra Norge gjennom krypterte linjer. Det eksisterer en utbredt paranoia i miljøet. Alle vet at virksomheten er ulovlig.

En norsk variant er Norbits, en norsk Bittorrenttracker og et undergrunnsnettverk som ble startet opp september 2005, angivelig som en oppfølger til nedlagte TorrentPunks.

Norbits trackeren er privat, og det trengs derfor en invitasjon for å bli medlem – man må kjenne en som er medlem for å komme inn. Bare de beste brukerne har anledning til å invitere nye medlemmer. Nettsiden ligger under domenet norbits.net, men en må bruke spesielle URL-er for å komme til tjenesten. NorBits hadde en stund endret forsiden sin slik at de som kom på adressen skulle tro at det var en side for et forretningsselskap.

En anonym kilde fortalte i 2006 Dagbladet at trackeren hadde i underkant av 10 000 medlemmer, og i 2007 omtalte IT-avisen NorBits som Norges største fildelernettverk. I 2008 har nettstedet ifølge en anonym kilde over 14 000 registrerte brukere. Ifølge internettselskapet Alexa er norbits.net blant de 600 mest besøkte nettsidene i Norge. Nettsiden ligger fysisk i Tyskland hos internettfirmaet netdirekt e.K. Fram til sommeren 2007 var siden hos firmaet Van Tilborg ICT i Nederland, og fram til slutten av august 2008 hos We Dare B.V. i Nederland, og brukte da Linux som operativsystem.

Trackeren ble nevnt i landsdekkende media i 2006 da det ble kjent at filmen Uro ble lastet opp og gjort tilgjengelig før den var blitt vist på kino. Kripos ble koblet inn i jakten etter den personen som la ut Uro på Norbits. Filmen Lange flate ballær II ble filmet med et kamera i kinosalen og lagt ut på NorBits kort tid etter premiéren. Den norske skrekkfilmen Rovdyr var tilgjengelig på NorBits over to uker før filmen var til salgs på DVD. En såkalt camcord-versjon av den norske filmen Varg Veum – Falne engler fra 2008 har også vært tilgjengelig på NorBits. Ifølge IT-avisen var også følgende filmer tilgjengelig via NorBits i oktober 2008: Death Race, Kautokeino-opprøret, Indiana Jones og krystallhodeskallens rike og Varg Veum – Begravde hunder. I desember 2008 ble en cam-versjon av Max Manus distribuert gjennom Norbits få dager etter at filmen hadde premiere.

Grunnleggeren av NorBits medvirket i dokumentarfilmen Urospredere, en norsk dokumentarfilm om fildeling og piratkopiering. Prosjektet Urospredere, somhadde som formål å skape en åpen debatt om ulovlig fildeling i Norge, ble startet av Asbjørn Engedal og frilansjournalist Simon Eriksen Valvik. Redaksjonen består av 10 medarbeidere som er spredt over hele landet. I filmen ønsker Urospredere å slippe til partenes ulike meninger, og dermed skape forståelse. Den fokuserer blant annet på hvordan fildeling kan gjøres lovlig, hvilke lovendringer som må til og hvordan ville det fungere. En annen interessant side er selvsagt hva underholdningsbransjen synes og hvor de ser seg selv om femten år.

norbitsPolitiraid

Den 31. mai 2006 rundt 11:00 ble The Pirate Bay stormet av svensk politi etter anklager om brudd på lover om opphavsrett. Tre personer på henholdsvis 22, 24 og 28 år ble arrestert etter at de rundt 52 politifolkene inntok huset og konfiskerte servere på stedet.  Alle servere på stedet ble inndratt. Dette gjaldt også serveren til den uavhengige interesseorganisasjonen Piratbyrån og flere andre som ikke hadde noen relasjon til fildelingsmiljøet. Politiet har i alt 180 av TPB sine servere.

De som står bak The Pirate Bay anså dette som et angrep på ytringsfriheten og påpekte at mange utenforstående hadde blitt skadelidende ved at serverne med deres hjemmesider på hadde blitt beslaglagt. De påpekte at det svenske politiet gikk til aksjon selv om de ikke er sikre på om det har foregått noe som strider mot svensk lov.

Den 2. juni uttalte en talsmann for The Pirate Bay at nettstedet vil gjenoppstå utenfor Sveriges grenser i løpet av kort tid, kanskje allerede samme dag. Senere samme dag var siden oppe igjen. Logoen som forestiller et piratskip var endret slik at piratskipet nå skyter kanonkuler på Hollywoodskiltet.

pirate_bay_hollybay_logosvg


Sealand

Den 12. januar 2007 ble det kjent at The Pirate Bay ønsker å kjøpe Sealand (Fyrstedømmet Sealand), en selvutnevnt mikronasjon utenfor kysten av England omtalt som verdens minste land. Sealand ligger på en plattform som ble bygd under andre verdenskrig. Den ligger cirka 10 km utenfor Suffolk. Den 23. juni 2006 brant store deler av plattformen ned etter en eksplosjon i en generator. Et omfattende renoveringsporsjekt er nå igangsatt.

Det ble satt opp en egen kampanje med navn BuySealand. Kampanjen oppnådde stor respons med flere tusen deltagere som aktivt diskuterer muligheter på BuySealands forum. ”Så det vi har tenkt å gjøre nå, vi har samlet inn 20 000 dollar, er å kjøpe en øy og la folk gjøre stort sett hva de vill der,” sier Peter Sunde (28) i et intervju med Dagbladet (Fredag den 23. mars, 2007). Sealand ville ha vanvittig store summer av TPB og priset dem ut. Pengene som skulle brukes på Sealand/øy ble brukt på diverse regnskogsbevarende prosjekter.

Sealands eier Paddy Roy Bates og hans familie/samarbeidspartnere hevder at installasjonen er en egen stat. Det er imidlertid lite tvilsomt at Sealand ikke oppfyller kravene til en stat i henhold til folkeretten. Dette gjelder både i forhold til kravet om et fast territorium og kravet om en befolkning av en viss størrelse. Rettsavgjørelser i både Storbritannia og Tyskland har slått fast at Sealand ikke er en egen stat, men derimot er underlagt Storbritannias suverenitet. Sealand er heller ikke anerkjent som stat av noen FN-medlemmer. Forutsetter man hypotetisk at Sealand var en stat, ville det vært det desidert minste landet i verden med en befolkning som sjelden overstiger fem, og et areal på bare 550 m².

piratebay


Rettsak

En rettssak mot The Pirate Bay i Stockholm, som de tiltalte har valgt å gi merkelappen “spectrial”, en kombinasjon av spectacle og trial ettersom de ser på det hele som et realityshow satt i scene av innholdsbransjen og mediehusene, startet den 16. februar. Kampen har nå begynt.

Peter Sunde og tre andre, som enkelte mener kontrollerer opp mot halvparten av all internettrafikk, står tiltalt for medvirkning til brudd på opphavsrett. De tiltalte har konsekvent stått ved at de aldri har gjort noe som er ulovlig ifølge svensk lov og har gjentatte ganger uttalt at de gleder seg til å bevise nettopp det.

Fildeling er fult ut lovlig over hele verden, så det kan ingen straffes for. Det blir derfor feil å dømme The Pirate Bay i denne saken. Det er ikke dem, men deres brukere som har ”misbrukt” The Pirate Bay’s fildelingsmuligheter ved å spre opphavsberettiget materiale, som har gjort noe «ulovelig». Så hvis man skulle straffe noen, så må det være brukerne av The Pirate Bay og ikke dem som har laget et effektivt system for fildeling. Problemet er at påtalemyndigheten vil ha The Pirate Bay straffet for hva deres kunder gjør og ikke hva dem selv gjør. Med andre ord håpløse greier og håpløs tiltale.

At det svenske politiet gikk til en så kraftig aksjon med et så tynt grunnlag, kommer ifølge det statlige svenske TV-selskapet Sveriges Television av at politiet handlet etter politisk press fra Det hvite hus i Washington D.C., noe den svenske regjeringen benekter.

Peter Sunde har lagt ut et blogginnlegg å sin egen nettside der han i klare ordelag anklager aktoratet til å spille på følelser i sin bevisførsel. Aktoratet har i følge ham ikke listet opp noen eksperter med noen teknisk kompetanse, eller i det hele tatt eksperter innenfor feltet med intellektuelle rettigheter. Han fortsetter ved å riste på hodet over at John Kennedy, den internasjonale toppsjefen for interesseorganisasjonen IFPI, står på listen.

Det største anklagen kommer mot Jim Keyzer, den nå famøse politimannen som jobbet for Warner Brothers og Universal samtidig som han etterforsket denne saken. Han er den eneste teknisk kompetente personen på vitnelisten. Keyzer anklages blant annet for å være kjøpt og betalt av musikkbransjen. Det antas at forsvarerne vil bruke dette for alt det er verdt for på den måten å så tvil om objektiviteten i etterforskningen mot The Pirate Bay, samt å vise det hykleriske i situasjonen. Man trenger ikke å lete lenger enn til tobakks- eller sukkerindustrien for å finne lignende ekksempler.

Den totale tiltalen i Pirate Bay-saken er på 4000 sider. Fire opphavsrettseiere, Warner Bros, MGM, Colombia og 20th Century Fox, alle kapitalistiske giganter, krever totalt 100 millioner dollar i erstatning fra de fire tiltalte i saken ifølge TorrentFreak. Dette på bakgrunn av 4 filmer og en tv serie. Idiotiske summer som dette gjør at mange mister mye sympati med bransjen som egentlig burde prøve å sanke goodwill siden de ikke vil tilpasse seg den nye tidsalderen.

Listen over ekspertvitner som The Pirate Bay har planer om å bruke i rettssaken er ennå ikke klar, men, hevde de, ”vil faktisk tilføre kompetanse, basert på fakta og grundig forarbeid, og vil korrekt tolke lovene som angår denne saken. Vi vil ikke ha en haug med uinteressante toppsjefer som ikke har noe å legge til utover sitt eget sinne over at de må tilpasse sin forretning til den gjeldende medievirkeligheten – en virkelighet der folk bestemmer, ikke de godt betalte toppsjefene.”

Aktor trakk den delen av tiltalen som handler om medvirkning til eksemplarframstilling allerede første dagen. Det som står igjen av tiltalen i rettssaken mot de tiltalte blir da medvirkning til tilgjengeliggjøring. Aktor har med dette trukket bort halve anklagen, noe som er litt av en sensasjon. I følge advokat Per Samuelson, som representerer den tiltale forretningsmannen Carl Lundstrøm, har saken mot de tiltalte i Pirate Bay-saken nå punktert fullstendig.

Begrunnelsen for at aktor Håkan Roswall har endret tiltalen skal være et ønske om å gjøre det lettere for seg selv. Jurist Henrik Pontén mener denne endringen er av minimal betydning. Han sier at det er poenget med tilgjengeliggjøring som er det viktigste. Vi får se.

piratspectrial_petersunde-570x486

Progressivt

Kapitalismen har og vil altid være råtten, god for de få, mens de fattigste betaler festen. Rike mediegiganter sitter som gribber og presser opp prisene. Massekulturen har tatt over alt, gjennom press og infiltrasjon slik som McCarthynismen og CIAs hemmelige kampanjer for å knekke den kapitalisme kritiske kunsten og dialogen i etterkrigstiden, og gjort samfunnet til å fremstå som psykotisk, skitzofrent og nedbrytende.

Selskapene som sitter på rettighetene bør snarest innse at mange “fildelere” er potensielle kjøpere og at hele mekanismen for distribusjon av denne typen varer er endret. Det å straffe alle disse menneskene er like meningsløst som å kalle dem forbrytere. De beveger seg enkelt og greit bare fremover i verden og benytter en mye mer praktisk distribusjonsmteode som det i praksis ikke finnes noen gode alternativer til ennå.

I følge musikkprodusenten David Eriksen gjorde de en feil allerede for ti år siden da de gikk inn for å knuse fildelingstjenesten Napster, i stedet for å kjøpe opp siden og utvikle den til deres fordel. I årene før fildelingen ble populær, var vanlig webtrafikk (HTTP) det som dominerte over Internett-leverandørenes linjer. Nå er situasjonen en helt annen. Platebransjens forsøk på å bremse fildeling fungerer ikke. Trafikken eksploderer med stadig nye alternativer.

Apple har vist hvordan en god distribusjons modell for digitalt innhold kan gjøres. Forbrukerne har nå mulighet til å kjøpe enkeltsanger for en dollar og dermed blir det lett å se hvorfor platebransjen tviholder på sin antikke modell. Hadde platebransjen tatt kundene sine på alvor fra dag 1, i stedet for å true og saksøke fildelere, som bare setter bransjen i et dårlig lys, hadde man kanskje sluppet rettsaken som pågår om dagen.

Norge frontet en sak mot Apple gjennom forbrukerombudet som gikk på blant annet kopisperrene. Denne saken er nå avsluttet med brukernes rettigheter styrket og Apple har lovet at alle sanger skal være helt åpne innen april.

iTunes er den mest kjente distributøren av digitalt media innhold og en (nesten) god pekepinn på hvordan ting bør gjøres. Det har vært en del kluss med kopibeskyttelse på sanger, som nesten utelukkende alle unntatt platebransjen anser for å være avleggs og et ønske om musikk filer i bedre formater, men dette har ikke hindret iTunes i å bli verdens største musikk distributør med over 6 milliarder solgte sanger siden oppstarten.

Radiohead la i 2007 ut albumet “In Rainbows” på hjemmesiden sin , med en modell hvor man kunne betale det man selv følte var riktig pris for skiven. Mange lastet ned albumet gratis, men Radiohead tjente også gode penger på stuntet. Inntektene fra det digitale salget slapp fordyrende mellomlegg i plateindustrien og viste at den foretningsmodellen industrien klamrer seg til kan være moden for en revisjon.

Den svenske artisten Timbuktu la ut singelen “Tack for kaffet” på Pirate Bay hvor den fikk verdenspremiere sammen med musikkvideoen uten at dette skadet platesalget hans. Ikke bare skaffet det han mye PR, men da flere norske artister ble spurt om deres mening rundt saken var det nesten utelukkende støtte å hente.

piratpearbay

Hva folk flest gjør

Det man kan spørre seg om er hvor stor del av befolkningen som må holde på med dette før man innser at det ikke henger på greip å illegalisere det. Fildeling er ikke et problem, det er en utfordring som ikke overvinnes gjennom ignoranse. Generelt sett snakker vi her om at de tradisjonelle markedsmodellene er utdaterte.

Det benytter seg av peer-to-peer (P2P) nettverk… Her i ligger mye av vår fremtid, særlig på områder som rører ved våre viktigste verdier, frihet, politikk, menneskerettigheter, osv. De store kommersielle aktørene akker seg og klager, de får aldri nok penger uansett. Men for nye filmskapere som lager dokumentarer om viktige tidsaktuelle temaer er disse nettverkene selve fundamentet for utvikling av demokratiet på nett. Nettverkene har eksistert så lenge man har hatt Internett, de kommer til å fortsette å eksistere.

I 2007 ble det rapportert at kineserne sto for over 27 prosent av alle brukerne på nettstedet The Pirate Bay, et nettsted med rundt 25 millioner aktivere brukere som de holder oversikt over, mens TorrentFreak meldte at dette tallet lå på hele 33 prosent. Med rundt 1,3 milliarder kinesere er dette kanskje ikke noe som overrasker, men legg til at The Pirate Bay er et nettsted som er blokkert i Kina, så begynner det å bli meget interessant. Tallene fra Kina er bare nok et tegn på at det går ikke an å stoppe den ulovlige fildeling, det vil alltid finnes nye veier hvis en forsøker å stoppe det. Ulovlig fildeling har kommet for å bli. En er nødt til å komme med lovlige alternativ som folk vil ha.

Til sammenligning sto India, med sine rundt 1,1 milliarder innbyggere, for 1,3 prosent av brukerne, noe som kun er 0,5 prosent poeng mindre enn Sverige. Hele 0,8 prosent av de aktive fildelerne kom fra Norge. Og tallet kan nok være enda høyere. Mange benytter seg av proxyer og lignende som gir dem en IP-adresse som gjør at det ser ut som om de sitter i Sverige og USA. De har de publisert et kart som kontinuerlig blir oppdatert med statistikk om hvor nettstedets fildelere stammer fra.

CacheLogic gjorde en global undersøkelse om nettopp fildelingstrafikk i første halvår av 2004. Ved å utplassere spesielt måleutstyr hos mange av de største Internett-leverandørene i alle verdensdelene bortsett fra Afrika, har selskapet blant annet observert Internett-abonnentenes bruksmønstre. Undersøkelsen ga mange svært interessante resultater. Blant annet viste en måling gjort hos en av de største leverandørene i Europa at P2P-trafikken (peer-to-peer) er dobbelt så stor som webtrafikken hos enkelte leverandører på kveldstid, når webtrafikken er på sitt høyeste. På andre tidspunkter er P2P-trafikken opptil ti ganger så stor. P2P-trafikken er helt klart den dominerende formen for trafikk hos Internett-leverandørene. Ifølge Jupiter Media benytter 75 prosent av Europas bredbåndsbrukere P2P-nettverk hver måned, mens Forrester Research hevder at 35 millioner europeere har lastet ned musikk fra fildelingsnettverk.

Trusler

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) i Norge truer nå Telenor med rettssak hvis ikke Telenor stenger The Pirate Bay ute for deres kunder. Men skal Telenor straffe sine kunder for at dem bruker fildeling via The Pirate Bay, noe som i utgangspunktet er fult ut lovlig? Skal Telenor overvåke hvilke nettsteder deres kunder bruker på internett? Telenor har verken myndighet eller mulighet til å overvåke folk på nettet og kan heller ikke sette seg over Norges lover da fildeling er lovlig.

Verken politiet eller Telenor kan nekte folk å dele filer. Det er eventuelt kunden som har gjort noe ulovlig på internett, ikke Telenor. Samme kan man si om The Pirate Bay, også Google. Det blir helt feil om Telenor skal holdes ansvarlig for hva deres kunder bruker internett til.

Hvis musikk- og filmbransjen mener at de vil ha stopp på fildelig får de jobbe mot Stortinget og EU ettersom det er de som bestemmer lovene vi har i Norge, og ikke Telenor eller politiet. Hvis lovverket blir endret må politiet ta de som deler filer med ulovlig innhold og ikke Telenor, som ikke har noen mulighet til å straffe noen.

Basert på en rapport fra den 73 år gamle EU-representanten Manuel Medina Ortega fra Spania, skal EU-parlamentet stemme om nye regler for nettleverandørene som i korte trekk anbefaler rapporten at nettleverandørene blir holdt ansvarlige for innholdet som farer gjennom kablene. Dermed kan en ulovlig nedlastet fil bli nettleverandørens problem.

En dansk dom sperrer som følge av det danske copyright-direktivet brukerne ute fra fildelingsnettstedet. Det var danske filmprodusenter, forleggere og platebransje som trakk den danske nettleverandøren Tele2 for retten i 2006. Også de andre nettleverandørene må nå rette seg etter kravet om å blokkere tilgangen til det omstridte nettstedet.

Selskaper som nekter å føye seg etter rettsavgjørelsen kan vente seg bøter, men det ser ikke ut til å skremme bredbåndsleverandørene TDC, Telia og Telenor DK, som alle nå krever å bli unntatt fra dommen ettersom selve kommunikasjonen med The Pirate Bay i følge dem ikke i seg selv er en krenkelse av opphavsretten. De har imidlertid bestemt seg for å ikke følge avgjørelsen, men trues av retten med dagbøter.

”Vi gjør tilgangen mulig for våre abonnenter, og så må andre ta stilling til om det er ulovlig og gripe inn. Det er ikke vår oppgave,” sier juridisk sjef i Telia Jens Ottosen-Støtt, leder for den danske telekomindustriens bransjeforing (TI), som følger opp med å si ”I så fall medvirker vi også til ulovligheter på YouTube, Myspace, Google og ellers på nettet. Det blir fullstendig uoversiktelig.” Han forsvarer avgjørelsen til nettleverandørene ved å si at selve kommunikasjonen med Pirate Bay i seg selv ikke er krenkelse av opphavsretten.

piratthejespercitat-2

Konklusjon

I følge Julian Simon Østenrød på TV2: ”Jeg avslutter med en personlig erfaring. Alle jeg kjenner med PC og kunnskapen laster ned piratkopiert materiale, men ingen av disse har tomme cd, spill eller video hyller. De kjøper de filmene de liker, musikk fra band de er fan av, spill på release dato og går fremdeles på kino. Mitt inntrykk er at fildeling er en demokratiserings prosess. Forbrukerne kan lettere avgjøre om de liker produktet og vil bruke penger på det, mens bransjen helst skulle sett at vi var lykkelig uvitende sånn at vi måtte punget ut for å se dårlige filmer eller kjøpe hele album for en og to sanger. I lengden tror jeg dette kan føre til at utgivere må satse mer på kvalitet.”

Nå har for så vidt media industrien alltid vært fryktelig redde for ny teknologi og har gjentatte ganger spådd bransjens undergang, som da kassett spilleren eller VHS spillerne kom på markedet, men som vi alle vet har ikke det drept industrien. Så dette søksmålet kan godt ses i sammenheng med bransjens stahet mot å innrette seg etter tiden.

Jeg har søkt og kryss-sjekket, og sitter fremdeles og lurer på om dette er en spøk. Men det ser altså ut som om Société civile des Producteurs de Phonogrammes en France (SPPF), en paraplyorganisasjon for flere franske plateselskaper, anmelder en mengde selskaper som utvikler klienter som kan ta imot filer via fildeling. De vil tydeligvis prøve å gjøre fildeling generelt forbudt. Og ikke nok med det. De anmelder utviklingsplattformen SourceForge i samme slengen. Dette fordi deres plattform brukes for å håndtere utvikling av Shareaza, som er en populær P2P-klient. Noen ganger gjør mennesker ting som man kan le av i ettertid. Dette ler jeg av med en eneste gang.

piratimg_6764-570x419

Kampen har begynt!

piratimage90

piratebus-front_700010i

piratliberty_bay

piratnews2_0

piratebay4_7_jpg_294346b

De slemme:

buytrealhijackers

buytjohn-mccain-pirate

buytpirate_map

buytshockdbuyttickedoff

buytwash_dees

buytnaomi-klein-shock-doctrine

buyt68373

Dagens helter:

buytyomango_cartel

piratebay1

piratthe-new-adventures-of-pippi-longstocking

Pippi LŒngstrump

piratrobin_hood_1

piratrobin-hood-highwaymen

pirathaik1

piratanarchism

piratanarchism_text1

piratanarchism1

Nyheter om the Pirat Bay

Fildeling – ABC Startsiden

Gratis fildelingsprogrammer

Norgesiden – P2P fildeling

The Pirate Bay – spetakkelet er i gang

Timbuktu lanserer single – på Piratebay

The Pirate Bay: Heksejakten fortsetter

Forbryterne mangler i The Pirate Bay-rettssaken

Filesharer

Posted in Løsninger, Teknologi | Leave a Comment »

Våpner på avveie

Posted by Fredsvenn den februar 17, 2009

I følge Government Accountability Office (GAO) kan titusener av tapte amerikanske våpen, geværer og andre skytevåpen, havne i Talibans hender, viss de da ikke allerede har gjort det. De risikerer å bli stjålet ettersom amerikanske offiserer har mistet kontrollen over dem og ikke lenger vet hvor de er. Inventarlisten savnet mer enn en tredjedel av de 242.000 lette våpnene donert til de afghanske styrkene, okkupasjonsregjeringen, av USA. Dette inkluderer tusener av AK-47 angrepsgeværer, samt bombekastere, maskingeværer og rakettdrevne granatkastere.

afghan

afghan1bell

afghan2784777997_d6dfdd1bd5

afghanak47tact2

afghancartoons-by-andy-singer-the-price-of-oil

afghaninfinitejustice_afganistan1

afghanistan640-781651

afghanlost-weapons807

afghantaliban

De siste årene har Washington på uforklarlig vis sørget for å pøse ut amerikanske våpen på svartemarkedet på grunn av manglende registrering under våpenoverføring til Irak. Er det noen grunn til å spørsmål omkring urolighetene i Irak? Av minst 500.000 våpen, inkludert rakettdrevne granatkastere, angrepsrifler, maskingevær og skarpskyttergevær, har bare 12.000 våpen blitt registrert. 370.000 av disse våpnene blir uten tvil brukt til å ta livet av amerikanske tropper i Irak.

I tillegg har disse våpnene blitt finansiert av amerikanske skattebetalere gjennom et hjelpefond. Milliarder av skattebetalernes penger har dermed gått til spille, og ikke for å støtte gjennomoppbygningen i Irak. Pengene burde heller gått til mat, klær, medisiner og det som kan kjøpes for å bygge opp landet. I tillegg feilet Pentagon når det gjaldt å sende reservedeler og teknikere for vedlikehold av våpnene. Irak er fortsatt veldig avhengig av tilførsel av våpen fra USA til grunnleggende militære funksjoner. Derfor trenger man ikke lete lenge etter årsaker til at Irak har blitt aldri så lite voldelig. Ingen har kontroll på dagens situasjon.


I følge GAO har USA brukt 19.2 milliarder dollar på å forsøke å utvikle de irakiske sikkerhetsstyrkene siden 2003, inkludert minst 2.8 milliarder dollar for å kjøpe og levere utstyr. Men i følge GAO har våpenutleveringen vært katastrofal og mislyktes å følge etablerte prosedyrer, især fra 2004 til 2005 da sikkerhetstreningen ble ledet av general David H. Petraeus, som er den tiende og nåværende kommandant, U.S. Central Command. Ved skifte av kommandoen sa forsvarssekretær Robert Gates om Petraeus at han var ”den dyktigste soldat-akademiker-statsmann av sin generasjon og presist den mannen vi trenger i denne kommandoen på denne tiden.” Han tjenestegjorde tidligere som kommandogeneral, multinasjonal styrke i Irak (MNF-I) fra 2007-2008..

Men dette er dessverre ikke noe nytt. På 1980-tallet bevæpnet Reagan administrasjonen mujahideen med dødelige stinger anti-luft missiler i sin kamp mot Sovjet. Taliban har nå noen av disse våpnene og kan bruke dem mot amerikanske fly. Men Taliban er ikke de eneste med stingere. Flere av dem har funnet sin vei til fiendtlige stater og såkalte terroristgrupper, og andre nasjoner har tatt dem fra hverandre for å lage deres egne versjoner.

Avgjørelsen om å sende stingere til Afghanistan var del av et amerikansk multimilliarddollar program for å bevæpne mujahideen. De ledende figurene kom fra Kongressen, der i blant Sen. Paul Tsongas, D-Mass., som mente at USA måtte forsyne opprørerne, fundamentalistiske muslimer trent til å hate det sekulære Sovjet ettersom kommunistene på dette tidspunktet besatt regjeringen i Afghanistan og ettersom Afghanistan og Sovjet/Russland tradisjonelt har samarbeidet, med høyteknologiske våpen viss de skulle kunne konfrontere Den røde hær.

Fra første stund ble Sovjet kuppet av Lenin, Trotski og Israel Helphand med hjelp fra den tyske etterretningen. De samme kreftene som blant annet sto bak folkemordet på armenerne og andre kristne minoriteter i Sørvest Asia. Alt en del av The Great Game. Lenins aprilteser var et bedrageri. Bolsjevikene kuppet makten i Petersburg, deretter i sovjetene for så å lage et megasovjet, og da folk protesterte, slik som under Kronstad opprøret, ble de drept. Trotski ble en skånselsløs leder for den røde hær. Mange millioner ble drept i Ukraina som en følge av sult på 1920-tallet. Det å legge skylden på dagens Russland henger ikke på greip. Da trotskistene ble jaget ut av landet reiste mange av dem til USA hvor de innfiltrerte den kommunistiske bevegelsen, som den sosialistiske internasjonale, den nye verdensordens andre pilar, og gikk inn i den amerikanske administrasjonen hvor de var særlig aktive under Reagan og den nylige Bush administrasjonen, i den afghanske jihad og Afghanistan krigen, for ikke å glemme Irak krigen, samt selvfølgelig Israel-Palestina spørsmålet. Man bør sjekke hvem det var som sto bak Ukraina politikken nærmere.

USA gjorde alt for å bekjempe Sovjet, uansett hva det ville koste. Støttet hemmelige nazistiske organisasjoner slik som World Anti Communist League (WACL) og delte verden opp mellom autoritære og totalitære stater, eller stater som var alliert med Sovjet, og polstret førstnevnte på tross av at det var grusomme diktaturer som drepte millioner av mennesker som ble styrt av eneveldige herskere som brukte alle de pengene de stakkars undertrykte befolkningene nå må betale i form av ulandsgjeld.

Gjennom flere opperasjoner, slik som Odessa og Paper Clip, hjalp de nazister på slutten av Andre verdenskrig over til USA hvor CIA ble opprettet slik at de kunne gi informasjon og trene opp/bli trent opp av amerikanske agenter. Andre nazister ble hengt i sin celle (påstått selvmord), satt i de mange konsentrasjonsleirene konstruert i etterkant av verdenskrigen eller dømt i Nurnberg i hva som må bli ansett for å være en fake. USA samarbeidet også med mafiaen som ble sluppet ut av fengslene rundt om i Europa ved krigens slutt for blant annet å bli brukt mot streikende arbeidere.

CIA gikk i første omgang i mot oversendelsen av stingere ut fra at det å forsyne mujahideen med stingere kunne provosere Sovjet til å gå i mot Pakistan, CIAs base for støtte til opprørerne. Sen. Dennis DeConcini, R-Ariz. bekymret seg for at opprørerne hatet Vesten nesten like mye som Sovjet. Men Kongressen anerkjente handelen og CIA fraktet 300 stingere til opprørerne i 1986 og 700 flere det følgende året. ”Vi ga dem som om det skulle være lollipops”, sa en amerikansk etterretningsoffiser senere til Washington Post.

Det afghanske mujahedeen, også kjent som al Qaida, ble med andre ord trent opp og rustet opp av USA. CIA var i samarbeid med blant annet Inter-Services Intelligence of Pakistan (ISI), en av nøkkelspillerne vedrørende dannelsen av al Qaeda på begynnelsen 1980-tallet. I følge den tidligere utenrikssekretæren og leder for underhuset, Robin Cook, var al Qaeda lite annet å anse enn CIAs computerfiler over de tusener av afghanske mujahedinere som ble rekruttert og trent med hjelp fra CIA til å bekjempe russere. Bin Laden har nærmest blitt en logo i den såkalte krigen mot terror, som har blitt gjennomskuet som noe ganske annet for lang tid siden. Det er uvisst om al Qaeda og bin Laden ennå opererer og hvor vidt de er deler av USAs etterretningsstruktur.

Etter at Taliban, som var en reaksjon på disse terroristgruppene, men som USA uansett sørget for, gjennom deres allierte Pakistan, kom til makten i Afghanistan, dro terroristnettverkene videre for å bekjempe russere (Tsjetsjenia), georgiere, armenere (krigen om Nagorno Karabakh), serbere (i Bosnia og i oppsplittelsesprosessen i Jugoslavia, samt sammen med terrorgruppa Kosovo Liberation Army (KLA) i sammenheng med NATOs angrep på Serbia i 1999), osv. Den nylig valgte Nobels fredsprisvinner Marrti Ahtisaari, som kjempet for å selvstendiggjøre Kosovo, truet med å teppebombe Beograd, noe som, i følge ham selv, ville ha kostet 1.5 millioner serbere livet. NATO har nå blitt en fredsbevarende organisasjon, men alle som vet litt om krig vet at man i etterkant av Kellogg-Briand pakten fra 1928, som kriminaliserte krig, gikk fra krigsministerium til forsvarsministerium, men uten at dette endret enhetens funksjon.

En rapport har nå blitt utstedt som forteller at den såkalte krig mot terrorisme lansert av USA i etterkant av 911, også kjent som kontra-terrorisme, har ført til seriøs vold på menneskerettighetene slik som tortur, forsvinninger, vilkårlig og hemmelig forvaring samt illegale rettssaker. USA har adoptert midler som er inkonsistente med etablerte prinsipper vedrørende internasjonal humanitær lov og menneskerettigheter.

Sikkerhetsmål innført i etterkant av 911 har med andre ord undergravd loven. Dame Stella Rimington, den tidligere lederen for MI5, har beskyldt regjeringen for å bruke offentlig frykt for terrorisme til å begrense borgerrettigheter. I følge henne, sagt samme dag som rapporten ble utgitt av en gruppe internasjonale jurister, har Storbritannia og USA ført andre land i aktivt undergravd internasjonal lov og begrenset borgerrettigheter i forkledning av å bekjempe terrorisme. I et intervju med den spanske avisen La Vanguardia sa Dame Stella at en i stigende grad drakonisk politikk har før britiske borgere til å leve i frykt og i en politistat og at USA via Guantánamo har oppnådd den motsatte effekten: at det er stadig flere selvmordsterrorister som finner en rettferdig begrunnelse for sine handlinger. Hun anklager ministere for å blande seg i folks privatliv og spille kortene rett inn i hendene på terrorister…

Og terroristgrupper blir den dag i dag støttet av USA, og da selvfølgelig ikke minst i Sørvest Asia, slik som i territoriene rundt Israel o i Kurdistan. Det som tidligere var kjent som The Great Game, britenes kolonisering av verden, ble arvet av USA og deres sjakktaktikk i utenrikspolitikken kan man selv sette seg inn i via boken The Grand Chessboard Game av Brezinzki, personen som i sin kalde krig mot Sovjet produserte al Qaeda i sin destabiliseringskampanje i Sentral Asia. Sovjet skulle få sin Vietnam krig. En kampanje som førte til lidelser og død for millioner av mennesker.

I følge Newsweek sa den pakistanske presidenten Benazir Bhutto, som var bekymret over den islamske bevegelsens økende styrke, til president George H. W. Bush på slutten av 1980-tallet at USA var “ved å skape en Frankenstein.” Osama bin Laden, som dannet og drev al-Qaeda og den arabiske Maktab al-Khadamat (MAK) ble støttet, både militært og økonomisk, av USA.

John Cooley, en tidligere journalist for US ABC Television Network og forfatter av Unholy Wars: Afghanistan, America and International Terrorism, skriver at muslimske rekrutter i USA ble sendt til Camp Peary, CIAs spiontreningsleir i Virginia, også kjent som farmen, hvor unge afghanere, arabere fra Egypt og Jordan, og selv noen afro-amerikanske såkalt “svarte muslimer” ble opplært i sabotasjeferdigheter.

Flyskolen i Venice, Florida, Huffman Aviation, som bl.a trente Mohamed Atta og Marwan Yousef al-Shehhi, er også tilknyttet et CIA firma. Begge fikk deres sertifikater fra Federal Aviation Administration (FAA) i november 2000. Resten er historie.

Disse velltrente CIA terroristene utgjør på mange måter CIAs hemmelige hær, og det er dette man må ta stilling til når det både kommer til fremtidige terroristaksjoner, det at de aller fleste av dem er trent opp og faktisk står i kontakt med det stadig større etterretningsvesenet som ikke på noen måte kan sees på som særlig demokratisk, ikke minst på grunn av at de for det meste utfører det som er kjent som hemmelige aktiviteter og som folk flest sterkt ville ha mislikt hvis de visste hva det var som egentlig pågikk, samt meningsløsheten i å sende noen av de afghanske flyktningene til Afghanistan, et land i fullstendig kaos og ruin. Og heller ikke til Irak for den saks skyld.

Ikke kun er interessene til terroristene og etterretningen som oftest den samme, de tjener begge på den andres styrke, men etterretningsorganisasjonene benytter seg av terrorristgrupper etter eget behov. Ikke finner man terrorisme stemplet kun rammer utpekte grupper og ikke kan sees på som noe annet et politisk triks, men stempelet kommer og går på de enkelte gruppene ettersom de viser samarbeidsvilje eller ikke og ikke på grunnlag av deres aktivitet. I tillegg kommer at nærmest ingen politiske ledere har noen som helst etiske skrupler slik at de samarbeider etter beste evner uansett hvor fiendtlige de ellers måtte være overfor hverandre så lenge de deler samme interesse vedrørende å bekjempe en tredje fiende.

På samme måte som våpenhandlere i alle land står sammen på grunn av at de setter kapitalen som øverste mål og ikke for eksempel hjemlandets interesser eller for den saks skyld menneskehetens, noe som fører til at amerikansk våpenindustri kan selge våpen til Iran slik som fant sted i slutten av krigen mellom Irak og Iran, er sammenblandingen mellom etterretningsgrupper og terroristgrupper en så stor floke at det som oftest er umulig å lage noe skille.

I Irak støttet man sjiaene mot sunniene representert ved Saddam Hussein, for senere å støtte sunniene mot sjiaene, noe som skjedde i etterkant av bombingen av sjiaenes helligste sted, al Askari moskeen. Denne borgerkrigen, mellom sunnier og sjiaer, har tatt livet av flere hundretusener av mennesker og nærmest utslettet de kristne og andre minoriteter i Irak.

Det iranske mujahedin, også kjent som sazmaan-e mujahedin-e khalq-e Iran og People’s Mujahedin of Iran (PMOI), et politisk parti som går inn for å velte Irans regjering og sette seg selv ved lederskapet i stedet og som utgjør hovedorganisasjen i National Council of Resistance of Iran (NCRI), er en typisk slik gruppe som CIA benytter seg av på tross av terrorstempelet og hvor man faktisk tenker å fjerne stempelet på tross av at deres aktiviteter har endret seg noe særlig.

De kristne i Sørvest Asia, som var en undertrykt minoritet i det osmanske riket, døde som en konsekvens av “The Great Game”, som gikk ut på å konsolidere makten til de europeiske bankerne. Britene, ikke minst Cecil Rhodes osv. hadde arbeidet hardt for det britiske imperium, Pax Britanica, som senere, og da ikke aller minst gjennom CFR, amerikanernes svar på RIIA eller Chatham House i England, gikk over til USA. Dette var den store åpningen av angloamerikansk samarbeid og konstellasjon.

Vi vet nå i hvilken grad våre politikere forteller oss løgner. Hvor er for eksempel masseødeleggelsesvåpnene i Irak? Både Bush og Blair blir rettsforfulgt. Det er tydelig at de praktiserer filosofen Leo Strauss teser om at man kan ta seg fri til å juge for massene for på den måte å få ting unnagjort. Abram Shulsky, som produserte en stor del av usannhetene om irakiske atomvåpen, uttalte at Strauss hadde lært ham at bedrag er et vanlig middel i politikken.

Koalisjonsstyrken i Irak har flere ganger blitt beskutt av raketter. Det at fly blir beskutt har skapt frykt for at passasjerfly også vil kunne bli angrepet. Det amerikanske militæret vet ikke nøyaktig hvor mye våpen regimet til ekspresident Saddam Hussein var i besittelse av eller hvor mye som eventuelt er borte. Siden 1. mai er 317 bærbare raketter levert inn til okkupasjonsmakten, samtidig som det er funnet raketter i hemmelige våpenlagre, ifølge avisen. Amerikanerne frykter også at våpen er blitt smuglet inn over grensen. Men hvorfor frykte når de selv gir raketter ut som om det skulle være lollipops?

Den nye verdensorden vi nå ser blir konstruert har med andre ord blitt dannet over massakre og døde kropper og det er ingenting som får det til å se ut til at dette vil endres. Nå setter man styrker inn i Afghanistan, og på grunn av at dette er vanskelig da Pakistan støtter Taliban, har man valgt å angripe Pakistan også. Kanskje det neste målet, etter Afghanistan og Pakistan, vil være Iran. For olje? Og bruker de Taliban for å så splid og destabilisere Pakistan? Er det dit USAs skattepenger gjennom våpen på avveier finner veien? Hvem drepte egentlig Benazir Bhutto og hva hendte under det siste terrorangrepet i Mumbai i november 2008? Noe er ved å skje, men vet du hva det er?

En ny verdensorden, ja takk, men ikke en som har blitt konstruert av de mest kyniske menneskene av oss. Mennesker som ser på menneskene som en masse man kan gjøre hva man vil med for å vinne politisk og økonomisk makt og andre overfladiske verdier, og ikke som Målet helliger ikke alltid middelet, og især ikke viss målet i seg selv ikke er særlig attråverdig. Politikerne våre, der de står og går, ødelegger verden vår. Hvilken respekt viser de oss og vår verden? På hvilken måte skal vi møte dem?

Amputation of hands and stoning to death will continue to be the punishment for thieves and adulterers in post-Taliban Afghanistan, country’s new Chief Justice Fazal Hadi Shinwari was reported today as saying.

Mr Justice Shinwari told the Afghan Islamic Press (AIP) that the head of the post-Taliban interim government, Mr Hamid Karzai, had informed him that the Islamic laws were to remain in force in Afghanistan.

“Afghanistan is an Islamic country. The United Nations has recognised Afghanistan as an Islamic country and the head of Afghanistan’s new government has given the assurance that decisions would be made according to Islamic Sharia,’’ AIP quoted Mr Justice Shinwari as saying.

“On this basis, all three levels (district, provincial and Supreme Court) of Afghanistan’s judiciary will implement Hudood (Islamic laws) after guilt is 100 per cent proven,’’ the cleric said.

“I have been told clearly by Mr Hamid Karzai that Afghanistan’s Islamic image in the world must be maintained,’’ AIP quoted Mr Justice Shinwari as saying in an interview yesterday.

Mr Justice Shinwari said all cases would be decided in accordance with Islamic laws.

For instance, adulterers would be stoned to death when either of them or both were married. A murderer would have to pay blood money, or be executed in the manner in which the murder victim was killed, depending on the wishes of the victim’s relatives, he said.

“A thief’s hand would be cut off, and alcoholics and others would be punished under Islamic laws, but the condition would be that their crime is proved,’’ he said.

Afghanistan’s ousted Taliban regime had been sharply criticised around the world for prescribing the same punishments under its interpretation of Islam. DPA

One of the major reasons why the US/UK went into Afghanistan, apart from removing the al-Qaida training camps, was to overthrow the women-hating, intolerant fascists who professed to be ruling under Islamic law. Now we have, err, intolerant fascists ruling under Islamic law. When women in Nigeria were going to be stoned to death for adultery, there was a worldwide outpouring of condemnation and outrage. Now the US and Britain have installed a puppet government which has little power outside Kabul, has many of the same people who were in power under the Taliban and is imposing the same laws as the Taliban. The only major difference is that while the Taliban originally almost eradicated the opium crop, the remnants of the regime now seem to be using it to raise funds to attack the remaining coalition troops that are in the country. Think Iraq is the only foreign policy disaster? Think again.

afghanistan02

afghanno00082uj

afghancia-sabatague-manual

afghan014303466901_sclzzzzzzz_

: Iran : Første del

Stingers, Stingers, Who’s Got the Stingers?

Problematisering av begrepet terrorisme

Project Censored

Missing Guns

Problematisering av begrepet terrorisme

Project Censored

The Oil Connection: Afghanistan and Caspian Sea oil pipeline routes

George Monbiot: Afghanistan, War and Oil

Is an Oil Pipeline Behind the War in Afghanistan?

War in Afghanistan ‘could be lost by summer’

Why The US Should Leave Afghanistan

Obama’s “War on Terror”
Ship Of Fools – A Must Read
Obama and the Empire
Video: Gravel talks about Israel, Afghanistan and Pakistan

Posted in Afghanistan, Irak - Land og krig, Krigen mot terror, Militærindustrielle kompleks | Leave a Comment »

Den nye verdensorden

Posted by Fredsvenn den februar 17, 2009

nwo

nwo49_01

nwo49_04

nwo-2

nwo_tv1

nwoa2xisn

nwobushonfinancialcrisisdollar_wordle

nwo-davidrockefeller

nwoimages

nwol_e9be200e2ebda03f8ed904b12a027eba

nwo-resistance-black

nwoshopca3


Financial Crisis Reshapes World Order

Towards the NWO

Den israelske ambassadøren til Norge som gikk av før jul sa at samarbeidet mellom Israel og Norge har blitt styrket mens SV har sittet i regjering. Mens SV har sittet i regjering har også Norge økt antall soldater i Afghanistan og deltatt i USAs «krig mot terror». Da SV var i opposisjon, var støtten til Mordechai Vanunu klar – etter at SV kom i regjering har ingenting skjedd og Vanunu råtner fortsatt i husarrest. Med SV i regjering blir Hellfire-raketter fortsatt bygd med norske komponenter – og brukt av Israel mot palestinsk sivilbefolkning. På tross av et strengere handelsregime har Norges våpensalg økt som aldri før, og norske våpen blir solgt til USA og skipes derfra til Israel hvor de blant annet har blitt brukt mot Gaza. SV har på ingen måte skiftet Norges holdning overfor USA, NATO og Israel. Man bestilte blant annet jegerfly, Joint Strike Fighter, fra USA.

Det er nå tegn som tyder på at Obama legger dramatisk om kursen, blant annet ved å revurdere rakettskjoldplanene, engasjere seg i FN og delta i miljøforhandlinger. Men det militærindustrielle kompleks får sitt gjennom økt innenriks militarisering, overvåkning osv. og soldater settes inn i Afghanistan og mot Pakistan, og hva med Iran?

Senatet har nå vedtatt en lov som gir flere hundre millioner dollar til noen av USAs største selskaper. Boeing i Chicago kan få 200 millioner dollar i tillegg til dets multimilliard dollar Department of Homeland Security prosjekt kalt SBI Net, som går ut på å bygge et “virtuelt gjerde” langs den sørvestlige grensen. Northrop Grumman og Raytheon vil bli gitt millioner av dollar for å bygge et satellittsystem til å styre klimaendringer. 1 milliard dollar blir gitt til Homeland Security og Transportation Security Administration for å bygge og installere bagasjescreening utstyr, en forhandling som kan gi gevinst til noen få selskaper, inkludert L-3 Communications Holdings, General Electric og Reveal Imaging Technologies.

Statsminister Gordon Brown sa for få dager siden at finanskrisen ikke må være en unnskyldning for å trekke seg tilbake til proteksjonisme, men i stedet bli ansett for å være en fødselssmerte til en ny verdensorden. Men et hvert Babels tårn vil bli revet ned igjen. Mennesket går i motsatt retning enn naturen, mens naturen går fra sentralisering til desentralisering, noe som regnes gjennom tid, går mennesket fra desentralisering til sentralisering, noe som river bort alle tradisjoner og verdier for å bytte det ut med ensretting, 7-Eleven, store supermarkeder osv. Dette blir det selvsagt en del konflikt på grunn av.

Troen på en global kultur hvor alle skal leve hånd i hånd, reise rundt og nyte hverandres kulturer osv. er en farse. Det er i fasen mellom sentralt/desentralt at tingene eksisterer – i balansen. Det som bygges opp må en dag falle til grunns. Romerriket er et av mange gode eksempler. Hvem det er som definerer verdiene og holdningene, de materielle levevilkårene, er den ekte kampen. Mens noen vil ha en ny verdensorden styrt etter markedsliberalismens idealer er det andre som vil bygge det opp etter mønstre dannet i sitt eget hode. Mens det frie markedet vil bli styrt etter de rikes og de mest skånselsløse interesser kan det andre ideelle samfunnet innebære mer rettferd. Det er mellom disse to at samfunnet vårt eksisterer. Makten ligger hos dem som definerer.

Et kjent sitat fra Mikhail Aleksandrovitsj Bakunin, en russisk forfatter, revolusjonær og agitator, en av anarkismens forgrunnsfigurer, er ”Vi er overbevist om at frihet uten sosialisme er privilegier og urett, og at sosialisme uten frihet er slaveri og brutalitet.”

Den tidligere statssekretær Henry Kissinger befant seg i følge WND befant seg på sist års møte i den super-hemmelige Bilderberg Group, en organisasjon av mektige internasjonale eliter, inkludert regjeringsledere, handelsfolk, akademikere og journalister som har møttes årlig siden 1954 og som arbeider for å fremme en ny verdensorden agenda og ideen om at nasjonal suverenitet er utgått og tilbakestrebende. Kissinger bestyrket oppfordringen fra Obama administrasjonen om å bruke den nåværende finanskrisen til å skape en ny verdensorden, men som han sa: ”Den økonomiske verden har blitt globalisert. Dets institusjoner har en global rekkevidde og er operert av maksimer som danner et selvregulert globalt marked.” Mens Bush var den aggressive er Obama den myke, ganske likt hvordan politiet holder på under forhør.

I Davos fortalte grunnleggeren av WEF Klaus Schwab at den økonomiske krisen er en ”transformasjonskrise” som skulle bli brukt til å skape en ny verdensorden. I følge Schwab: ”Dette er først og fremst en tillitskrise. For å gjenetablere tillitt må man etablere tegn som viser at verden etter krisen vil bli vesensforskjellig fra i dag. Vi må skape en ny verden og det er dette Davos 2009 vil handle om – om å tjene samfunnet.» En oppfordring om å bruke den økonomiske krisen som en panikk hvor regjeringer rundt om i verden kan nasjonalisere banker kommer fra WEF møtet i 2009. Den globale finanskrisen har ført til protester rundt om i Europa, ikke minst i Hellas og Island, hvor de nå har skiftet regjering.

Kolonialismen, britene og USA, slik som perserne og romerne forsøkte på før dem, for ikke å glemme Nimrod eller Sargon av Akkad, den første til å danne et multietnisk imperium, var med til å danne denne verdensoden. Spørsmålet er kun om den er bra for mennesket. I følge boken Hope of the Wicked skriver forfatteren Ted Flynn at dette er den største bedrageri i moderne historie, hvor private og statlige selskaper, institusjoner og regjeringer har gått sammen om å etablere en ny verdensorden. Spørsmålet var om det var uunngåelig tatt i betraktning de drifter som ligger i mennesket?

Mye tyder på at også denne, vår sivilisasjon som har ført til dannelsen av den nye verdensorden, samt de semittiske og indoeuropeiske språket og kulturene, jordbruket og plantene, husdyrene, sivilisasjonene, religionene og mye, mye mer kom fra Anatolia, som på gresk betydde der solen sto opp. Sivilisasjon har alltid blitt ansett som et uttrykk for solen, den store kunnskapsgiver, rettferdighetens og visdommens gud. Det var der Edens hage befant seg. Det var der vi gikk fra dyr til menneske, ikke kun i form av fysikk, men med tanke på ordets betydning i dag. Det menneskelige.

Frasen en ny verdensorden strekker seg minst tilbake til 1940 da forfatteren H.G. Wells brukte den som tittelen på en bok om en sosialistisk, samlet, verdensregjering. I følge Wells vil mange mennesker hate den nye verdensorden og dø mens de protesterer mot den. Man kan forestille seg hvordan landegrensene utgjør administrative enheter og regjeringene lokaladministrasjoner. Militær og politi smelter sammen. Alt må gå gjennom verdensregjeringen og dem som bryter med disse vedtak straffes deretter. Ikke som frigjørere eller krigere, men som kriminelle slik man i dag blir det etter en forbrytelse. NATO blir av mange nå sett på som en ordensmakt heller enn en militærallianse og USA tar ikke hensyn til Geneve om hvordan man skal behandle krigsfanger osv.

På toppen av det hele sitter enten et styrtrikt oligarki eller den globale stats byråkrater. De ulike landene blir tilpasset hverandre hva regler og lover, militær og økonomi angår. Frasen har også blitt forbundet med USAs presidenter, inkludert Woodrow Wilson, viss arbeide ved å etablere Folkeforbundet var en pioner i arbeidet og konseptet rundt en internasjonal regjering, og til den første president Bush, som brukte det i sin 1989 tale. George H. W. Bush brukte også uttrykket Uttrykket i en tale da han begrunnet Gulfkrigen i Den amerikanske kongressen 11. september 1991. I ett annet klipp fremgår det at Ronald Reagan gjorde mye positivt for den «nye verdensordning».

Noen tror at den nye verdensordning begynte tidig på 1900-tallet med Cecil Rhodes, som åpnet for en føderasjon mellom det Britiske imperiet og USA en føderal verdensregering (med engelsk som det offisielle språket). Ideen skulle lede til en verdensfred. Lionel Curtis hadde også tro på denne idéen, og han opprettet gruppen Rhodes-Milner Table Groups år 1909, som i sin tur skapte den britisk-baserte gruppen Royal Institute for International Affairs 1919 og det amerikanska Council on Foreign Relations 1920. Konseptet utveksles med Edward M. House, som stod nær president Woodrow Wilson, under dannelsen av Nasjonenes Forbund etter første verdenskrig.

Det haster med å få på plass nye regelverk i finanssektoren, advarer G7, som består av Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA, under sitt nylig avholdte møte i Roma hvor de har drøftet hvordan verdenssamfunnet skal få de økonomiske hjulene i sving igjen. Sammenslutningen advarer på det sterkeste mot proteksjonistiske tiltak. I en felles uttalelse tar G7-landene til orde for ”umiddelbare reformer” i det internasjonale finanssystemet. Foruten finansministrene deltok sentralbanksjefene i G7-landene på møtet, der også Russland var representert. I tiden framover vil G7-landene bestrebe seg for å få på plass rammeverket til en ny økonomisk verdensorden. ”Det høres kanskje en smule retorisk ut med en ny økonomisk verdenorden, men i realiteten er dette et mål vi bør jobbe mot, og nå har vi startet på en reise som er svært viktig, både teknisk sett og etisk sett,” sier Italias finansminister Giulio Tremonti.

Under valgkampen 2005 gikk en rekke organisasjoner på venstresiden sammen i 2005-alliansen om det daværende Attac-leder Steinar Alsos kalte «aktivistenes egen valgkamp». ”Vi har ikke råd til fire nye år med nyliberalisme i Norge,” het det den gangen. G7 legger i sin uttalelse vekt på at proteksjonistiske tiltak, det vil si tiltak hvor et land forsøker å sikre innenlands produksjon på bekostning av andre, må unngås. Også USAs finansminister Timothy Geithner understreker at alle land bør opprettholde frihandelen i nedgangstidene. Spørsmålet er om ikke den økonomiske krisen vi nå har vil lede frem til en ny verdensorden bygget på ytterligere privatisering og markedsliberalisme som først og fremst gavner de rikeste slik konspirasjonsteoretikere har spådd i en årrekke nå.

Alt dette vil passe med Naomi Kleins teori om sjokkdoktrine. Som Project for a New American Century (PNAC), en bevegelse som ønsker amerikansk hegemoni på kloden og som stort sett jobber i full åpenhet, skrev i dokumentet Rebuilding America’s Defenses fra september 2000 så trengte man ”en katastrofal og katalyserende hendelse, slik som et nytt Pear Harbor”, for å få frie tøyler til å sette sine infame og vanvittige planer ut i live. Hvis ikke ville transformasjonsprosessen, på tross av at den vil skape revolusjonær endring, komme til å ta lengre tid.

Karl Rove, som lenge var den nærmeste rådgiveren til Bush, sa nylig: ”Av og til sender historien ting til deg, og 9/11 kom til oss.” Bush oppfattet tragedien som en sjanse. Istedenfor å håndtere aksjonen til flykaprerne som en internasjonal forbrytelse – for det var den -, lanserte de en global krig mot ”terrorisme”. Gary Hart, medlem av Det utenrikspolitiske råd (CFR), refererte til denne talen den 12. september 2001, da han sa at Terrorangrepet 11. september 2001 kunne brukes for å innføre «Den nye verdensordning».

Samtidig som all etterretning rundt hva som egentlig hadde foregått 911 ble forsøkt dysset ned ble angrepet brukt som påskudd til krig mot land de lenge hadde hatt lyst til å angripe. Sammenbruddene av tvillingtårnene gir alle som ser på assosiasjoner om kontrollerte eksplosjoner, ikke et sammenbrudd på grunn av flystyrtene. Uansett hvordan det hele har seg så er den offisielle versjonen, det påskuddet makten brukte til å sette i gang den falske krigen mot terror, for lengst tilbakevist som nærmest blank løgn.

Vi vet nå i hvilken grad våre politikere forteller oss løgner. Hvor er for eksempel masseødeleggelsesvåpnene i Irak? Både Bush og Blair blir rettsforfulgt. Det er tydelig at de praktiserer filosofen Leo Strauss teser om at man kan ta seg fri til å juge for massene for på den måte å få ting unnagjort. Abram Shulsky, som produserte en stor del av usannhetene om irakiske atomvåpen, uttalte at Strauss hadde lært ham at bedrag er et vanlig middel i politikken.

Mange har ansett dette for å være en forhåndserklæring på angrepet den 911, Tvillingtårnene og Pentagon. Uansett dannet det grunnlaget for å få i stand det vi nå er på vei til å oppleve, dannelsen av en ny verdensorden. For som Bush sa så handlet ikke krigen hans kun om Afghanistan og Irak foruten å skape en helt ny verdensorden.

Det er dessverre ingenting som viser at menneskene har blitt bedre. Krigen i Irak er ubeskrivelig. Og verdensøkonomien har aldri vært mer urettferdig. Mind the Gap sies det, men aldri før har forskjellen mellom rik og fattig vært større enn nå og den øker dag for dag. Hundrevis av millioner av mennesker, dyr og planter vil dø på grunn av den måten vi lever. Og det ser ikke ut til at vi får bukt på problemet før vi går grundigere til verks. Vi gikk fra til biodiesel, noe som er bedre for miljøet, men som gjør at hundre millioner sultes.

Det hittil nærmest udiskutable overordnede mål i industrialiserte land er en ubegrenset vekst i materielt forbruk fremskaffet gjennom en ubegrenset økonomisk vekst. Det ble furore da George Bush for et par år siden rådet det amerikanske folk om å øke det personlige forbruket for på den måten å stimulere økonomien. I Norge har samtlige politikere tatt til orde for det samme, og da ikke minst SVs Kristin Halvorsen. Dette på tross av at private husholdninger i perioden 2005-08 i snitt brukte 365.100 kroner i året til forbruk, noe som er en oppgang på hele 13 prosent fra perioden 2002-04. Dette kommer frem av Forbruksundersøkelsen 2005-2007 fra SSB. Tallet er betydelig høyere enn prisveksten, som i perioden 2002-2007 har vært på 7,7 prosent. I osloområdet har forbruket vært desidert størst. Her brukte private husholdninger i snitt 411.500 kroner, noe som er 31 prosent mer enn husholdningene i Nord-Norge.

Etter statsministerens nyttårstale som handlet om at vi ikke kan la økonomisk usikkerhet føre til at vi reduserer innsatsen og ambisjonene i klimapolitikken hadde som hovedbudskap at vi må sørge for å holde hjulene i økonomien i gang gjennom fortsatt forbruksvekst. Det norske folk ble oppfordret til å oppføre seg som normalt for å unngå å forsterke de økonomiske problemene. Vi kan med andre ord konstatere at løfter om månelanding og karbonnøytralitet er erstattet av en generell oppfordring til det norske folk om å handle og forbruke som før. Overforbruk, grådighet og ensidig materielt fokus er jo nettopp det som har skapt klimaproblemene. Dette er også drivkreftene bak kollapsen i finansmarkedene. Mer av det samme vil med sikkerhet forsterke problemene. Det er på tide å stake ut en ny kurs.

Norges utslipp fortsetter å øke år for år, til tross for brave målsettinger om det motsatte. Norges klimagassutslipp ligger i dag 11 prosent over 1990-nivå. Regjeringen har forpliktet seg til å redusere utslippene til ni prosent under 1990-nivå innen utgangen av 2012. Det begynner å haste. Saken er den at ingen ønsker å rekke ved røttene til vårt kapitalistiske systems sykdom, vekstøkonomien (og selvsagt også den permanente krigsøkonomi osv.). Vi kan ikke i det uendelige holde på med å ekspandere og akkumulere, forbruke de få naturressursene vi har igjen på en stadig raskere og sløsende måte.

Jeg mener at løsningen både på klima- og finanskrisen ligger i å ta et oppgjør med overdrevet forbruksjag, grådighet og ensidig fokus på materielle verdier som har preget vårt samfunn altfor lenge. Finanskrisen må brukes til å dreie samfunnet og økonomien i en mer bærekraftig retning. Vi må ganske enkelt rydde i eget hus.

En skuffet Jonas Gahr Støre skrev ned sine tanker om de syv årene verdens ledere har brukt på å få i stand en ny WTO-avtale. ”Jeg ser rundt bordet av 35 ministerkolleger. Det er tirsdag kveld 29. juli 2008, vi er på niende døgnet i siste strekk av syv års forhandlinger om en ny verdensavtale for handel. Slitet synes på oss. Vi vet at vi ikke har lykkes. Sammen skal vi sette ord på at dette ble et nederlag. Jeg tenker på memoarene til USAs utenriksminister i årene etter annen verdenskrig, Dean Ascheson. Han kalte dem ”Present at the creation”, Tilstede ved tilblivelsen. Han hadde vært vitne til etableringen av en ny verdensorden med FN og nye internasjonale organisasjoner. Jeg spør meg om jeg nå har vært til stede ved sammenbruddet.”

Etter sammenbruddet i WTO-forhandlingene i Geneve sa EUs handelskommissær Peter Mandelson: ”Dette er et tilbakeskritt for det internasjonale handelssystemet som er større enn bare det å ha mistet noen handelsmuligheter. Vi har skuslet bort sjansen til å besegle en omformet verdensordens første globale pakt.”

I en kommentar i Aftenposten skrev Jonas Gahr Støre bl.a. ”Kanskje var jeg til stede ved sammenbruddet av en verdensorden. Men samtidig bevitnet jeg fødselen av en ny. En verdensorden der alle verdens land er til stede og krever sin rett. Der det kreves en nærmest ubegrenset vilje til forhandlinger, kompromiss og bærekraftige løsninger. For bare noen få år siden avgjorde USA og EU slike strider. Når de samlet seg om en løsning, ble det gjerne slik. De dagene er talt. Rundt dette bordet kommer ingen rundt land som India og Brasil. Sammen taler de på vegne av rundt 100 utviklingsland. Sammen med meg sitter kolleger fra Kenya, Mauritius og Lesotho. De har makt til å påvirke. De har makt til å si nei, hvilket ett av dem gjorde tirsdag kveld.”

Rolf Jens Brunstad, professor ved Norges Handelshøyskole, sa bl.a. ”Det er riktig at den transatlantiske aksen ikke er like dominerende som før. Hvis man inntar et litt kynisk perspektiv minner dette om en situasjon der hannene i en dyreflokk skal etablere rangorden. Når den gamle oksen mister kontrollen, så tar det litt tid før man får etablert et nytt maktforhold.”

Mange av de tankene Wen Jiabao og Vladimir Putin lanserte på det nå avholdte WEF møtet i Davos har gjenklang i store deler av det politiske Europa. Men det er en viktig forskjell. Anklagene mot USA, og viljen til selv å kreve en plass i førersetet i en annen verdensorden enn den som er ledet av USA. Dette er en kritikk som bygde seg dramatisk opp under president George W. Bush. Shanghai-samarbeidet, gruppen som ledes av Kina og Russland, ble en prinsipiell kritiker av USAs alenegang under Bush. Kritikken hadde gjenklang i store deler av verden, og var lett å selge med Bush som president. Både Kinas statsminister Wen Jiabao og Russlands statsminister Vladimir Putin legger mye av skylda for den globale krise på USA. Men hvordan blir dette med Obama som sjef? Verken Kina eller Russland vil knuse kapitalismen, til det har den brakt altfor stor velstand til begge land. Putin legger også vekt på at man nå ikke må henfalle til proteksjonisme.

Men også andre maktsentre blir viktigere, slik som Bolivarian Alternative for the People of Our America (ALBA) i Latin Amerika, som inkluderer Kuba, Venezuela, Bolivia, Dominikanske republikk, Ekvador, Honduras og Nicaragua, og de såkalte BRIK landene, som er en samlebetegnelse på Brasil, Russland, India og Kina, som hver på sin måte utgjør opposisjon mot den nåværende verdensorden.

ALBA, en internasjonal samarbeidsorganisasjon basert på ideen om sosial, politisk og økonomisk integrasjon mellom landene i Latin Amerika og de karibbiske øyer, ble skapt på initiativ fra Venezuelas president Hugo Chávez i desember 2004 og er Chávez svar på USAs mislykte frihandelsavtale Free Trade Area of the Americas (FTAA) eller ALCA. Samarbeidet handler for en stor del om å bistå hverandres land med hjelp og å støtte hverandres sårbare sektorer. Innen rammen for ALBA finnes også handelsavtalen TCP som er svaret på USAs bilaterale frihandelsavtale TLC.

De latinamerikanske landene som inngår i det sosialistiske samarbeidsavtalen ALBA motsetter seg den neoliberale modellen for integrasjon og utvikling. ALBA er en annen form for integrering. Mens ALCA eller FTAA er et svar på den transnasjonale kapitalismes interesser og forsøker å få gjennomført total liberalisering innen handel, tjenester og investeringer setter ALBA fokus på kampen mot fattigdom og sosial utelukkelse og er er et uttrykk for interessene til det latinamerikanske folk.

ALBA landene forhandler nå om et nytt valutasamarbeide. ”Vi venter ikke med armene i kors på at IMF og Verdensbanken skal løse våre problemer”, sa Venezuelas president Hugo Chávez etter et avholdt ALBA møte hvor man diskuterte den internasjonale finanskrisen samt minske avhengigheten av USA-dollaren. Forslaget om et nytt valutasamarbeide kom fra Ekvadors president Rafael Correa som foruten et regionalt valutasystem har foreslått en felles latinamerikansk valutareserve som innledningsvis kan være elektronisk. Hugo Chávez oppfordret etter møtet latinamerikanske og de karibiske landene om å ikke søke lån i den interamerikanske utviklingsbanken IADB som har sitt sete i Washington, men i stedet skape en egen regionbank som alternativ til IADB.

BRIK, en allianse mellom Brasil, Russland, India og Kina, som ble signert i 2002, ble første gang benyttet i en artikkel publisert av investeringsbanken Goldman Sachs i 2003. I artikkelen ble det slått fast at økonomien i disse fire landene vokser raskt. Ifølge en rapport utgitt av Goldman Sachs, som setter fokus på økonomisk vekst, vil disse landenes del av verdensøkonomien gå fra 20 % i 2003 til mer enn 40 % i 2025. Deres betydning i verdensøkonomien vil øke fra dagens 10 % til 20 % innen 20 år. De baserer seg på olje og konsumergods, især biler, for å nå deres mål.

Med en befolkning på mer enn 180 millioner er Brasil verdens 18ende største økonomi og Russlands nest største handelspartner i den vestlige hemisfære. Venezuela og Sør Afrika er vedheng. Det blir diskutert hvorvidt Putin vil være interessert i at Sør-Korea, Tyrkia, Indonesia og Iran også tilslutter seg. Det ser ut til at Russland, etter å ha lidd et stort nederlag vedrørende Ukraina, langt fra legger seg flat, men heller vil lage et nytt, ambisiøst globalt prosjekt.

Zbigniew Brzezinskis bok «Det store sjakkspillet og de geostrategiske imperativer», publisert som «Den eneste supermakten» i Tyskland, har blitt kalt en mal for en ny verdenskrig. Kort sagt dreier det seg om at USA vil gjøre alt for å oppnå fullstendig hegemoni, noe som vil bli gjort gjennom å sette opp en egen global geopolitisk struktur som kan kontrollere og styre verdensutviklingen gjennom et mangfoldig spektrum av virkemidler. Boka er et av de strategiske dokumentene for den sittende administrasjonen i Washington, USA.

Disse økonomiene, bygget opp på olje og biler, vil på få år kunne konkurrere med både EU og USA, noe USA antagelig ikke kun vil finne seg i uten videre. Dermed er en ny Kald krig i oppstartsfasen, fra om med 11. september 2001, Tvillingtårnene. Slik USA opptrer i dag, med god støtte fra den globale kapitalismens fyrster, kan det raskt vise seg at et slikt nettverk, i samarbeid med lignende nettverk over hele kloden, kan vise seg å være unnværelig.

Både Syria og Iran blir truet med invasjon og Nord-Korea nærmest skryter over at de har klart å produsere atomvåpen slik at USA ikke skal ta for lett på dem. Dette i stil med flere av Pentagons framtidsvisjoner om klimakatastrofer og atomvåpenkriger. Man skulle ha trodd at Bush administrasjonen ikke kunne gå lenger enn til å erklære legitimitet til forebyggende krig, men han gikk et hakk lenger fram gjennom å gå fra krig mot terrorisme til opprettholdelsen av frihet, noe som er et såpass vidt begrep at det nærmest kan benyttes mot alle. I dag tar man det som en selvfølge at USA har rett til å bombe Pakistan.

Under det nylig avholdte toppmøtet i G20, Argentina, Australia, Brasil, Canada, Frankrike, Italia, India, Indonesia, Japan, Kina, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland, USA og EU, som til sammen står for hele 90 prosent av verdens verdiskapning, i New York ble det ikke noe gjort gjennombrudd i arbeidet for et Bretton Woods II. Kommunikeet fra de 20 landene ga klar beskjed om at de store dominerende landene i verden slett ikke vil markedsøkonomien til livs, men støttet opp under markedsøkonomien, åpen handel og investeringer mellom landene.

”Det er gledelig at lederne for verdens største økonomier i Washington er enige om å lage nye og bedre reguleringer for verdensøkonomien,” sa imidlertid statsminister Jens Stoltenberg. Fornøyd var også Dagens Næringslivs lederskribent, som kalte det et suksessmøte og bl.a. skrev: ”Kommunikeet fra de 20 landene som i helgen møttes i USA, gir klar beskjed om at de store dominerende landene i verden slett ikke vil markedsøkonomien til livs”, en kommentar som må sees i lys av at mange, i kjølvannet av finanskrisens utbrudd, spådde at krisen vil medføre slutten på nyliberalismen og hevdet at finanskrisen er for markedsøkonomien det Murens fall i ’89 var for kommunismens fall.

Nationens kommentator Kari Gåsvatn kalte imidlertid utfallet av møtet for ”kosmetikk for verdens finanssystem” og nettverket Bretton Woods Project konstaterer i sin analyse at det ble vedtatt ”lite av substans.” Men finanskrisa er langt fra over og debatten om den internasjonale finansielle arkitektur vil ganske sikkert fortsette. Blant de som i dag ser behov for en ny finansarkitektur, særlig innenfor sivilsamfunnet, var det liten tro på at helgas G20-møte i New York skulle bidra og en lang rekke organisasjoner hadde sluttet seg til en felles uttalelse under tittelen: Nok! Aldri mer! ”

For å møte denne krisen, trenger vi reelle globale løsninger og samarbeid, formet av interessene til dem som rammes av den økonomiske krisen, ikke av finanseliten som har skapt den, og tjent seg rik på den,” skrev leder i Attac Norge, Emilie Ekeberg, i en kommentar i ukeavisa Ny Tid i forkant av toppmøtet i New York. I følge henne trenger vi ”ikke mer av samme medisin, men et helt nytt globalt økonomisk system, som setter mennesker og miljø før profitter og markedsstyre. Vi insisterer derfor på at en internasjonal konferanse må avholdes i FN-regi, med mandat til å revidere hele det internasjonale finansielle rammeverk, dets institusjoner og dets politikk.”

I forbindelse med møtet i New York krevde stadig mektigere utviklingsland større innflytelse over verdensøkonomien. Brasils president Luiz Inacio Lula da Silva tok til orde for at G20 bør erstatte G7, Den afrikanske union (AU) krevde å bli rådspurt av G20-landene om reformene av verdens finanssystem (les mer) og Venezuelas president Hugo Chavez varslet at han ville innkalle til et alternativt toppmøte for de små landene i slutten av november. Hva finanskrisen og geopolitiske endringer vil føre til av endringer i den globale finansielle arkitektur i månedene og årene som kommer er fortsatt høyst usikkert, men G20 vil møtes på nytt i april, etter at Barack Obama har overtatt som president i USA.

Dagbladets Halvor Elvik tror det kan bli starten på en forandring: ”Statsminister Jens Stoltenberg sier at toppmøtet i Washington har lagt grunnlaget for et nytt syn på hvordan verdens finanser bør reguleres. Muligens, men i tilfelle ikke før på møtet i april der USA vil bli representert av Barack Obama. Det er i hvert fall starten på en forandring.”

Spørsmålet er bare om det vil bli et sammenbrudd eller grunnleggelsen av en ny verdensorden og om denne i realiteten vil bli så mye bedre enn den forrige. Den med organisasjoner som FN, NATO, IMF og Verdensbanken, kontra de organisasjonene ledet av Sovjet.

Imperiet

Geostrategiske imperativer i en ny kald krig

Sulten vokser med økonomien

Nye økonomiske modeller

Bretton Woods Project

Corporate Watch

Bilderberg

Third World Traveler

AK Press

Democratic Underground

Schnews

NWO – Truth

Posted in Dagens kamp, Den nye verdensorden | Leave a Comment »

Hva skjedde med Iraks penger?

Posted by Fredsvenn den februar 16, 2009

irakk10-27-corruption-in-iraq

irakk0512_05

irakk1013_01

irakkcafferty_iraq_corruption_120307

irakkcash-bricks

irakkpalletsofcashzx3

irakkq_missing5

irakkq_parliament_study_main

irakkthree_kings_big

irak419-iraq-money

I hva som kan være det største bedrageri i amerikansk historie har USAs myndigheter nå startet å granske den påståtte rollen ledende militæroffiserer, slik som Col. Anthony B. Bell og Lt. Col. Ronald W. Hirtle, har hatt når det kommer til plyndringen av 125 milliarder dollar i en amerikansk ledet operasjon for å gjenoppbygge Irak etter invasjonen i 2003. Den eksakte summen vil trolig aldri bli helt klar, men i følge en rapport fra US Special Inspector General for Iraq Reconstruction (SIGIR) dreier det seg om over 50 milliarder dollar, noe som gjør det til et større tyveri enn selv Bernard Madoffs kjente Ponzi plan, et system lignende et pyramideselskap hvor nykommeren betaler selskapets veteraner, i det som tegner til å bli en av verdens største svindelsaker.

Den svindelanklagede Bernard Madoffs, grunnlegger av Bernard L. Madoff Investment Securities og tidligere styreleder på Nasdaq-børsen, blir fortsatt ikke fengslet og fortsetter på frifot mot kausjon, trass i de alvorlige anklagene mot ham. Ifølge siktelsen skal det dreie seg om 50 milliarder dollar, tilsvarende nærmere 345 milliarder norske kroner. Flere rike personer i Europa og ellers i verden skal ha tapt penger, der i blant verdens rikeste kvinne, den 86 år gamle L’Oreal-arvingen Liliane Bettencourt, den spanske milliardæren Alicia Koplowitz, filmregissør Steven Spielberg og nobelprisvinner Elie Wiesel. En rekke banker, selskaper, fond og veldedighetsorganisasjoner er også rammet av bedrageriet.

Thierry de la Villehuchet, en fransk hedgefondforvalter som skal ha tapt 1,5 milliarder dollar på investeringer sammen med den svindelsiktede Wall Street-veteranen Bernard Madoff, ble funnet død på sitt kontor på Manhattan i New York. Politiet sier de mistenker selvmord.

I et tilfelle fant revisorer som arbeidet for SIGIR at 57.8 millioner dollar ble sendt i pall på pall i form av hundredollar sedler» til den amerikanske inspektøren for sør-sentral Irak, Robert J Stein Jr, som selv ble fotografert stående med pengene. Titusener av dollar presset inn i pizzabokser og levert i hemmelighet til amerikanske kontraktørkontorer i Bagdad og betaling gjort i papirsekker som var spredt i «dead drops» rundt den grønne sonen. «Jeg tror den virkelige plyndringen av Irak etter invasjonen ble gjort av amerikanske offiserer og kontraktører, og ikke av folk fra slummen av Bagdad,» sa en amerikansk handelsmann aktiv i Irak siden 2003.

Paul Bremer, den amerikanske pro-konsul i Bagdad frem til juni sist år, hadde et fond på 600 millioner dollar i kontant for viss det ikke er noe regnskap: 200 millioner dollar av dette ble holdt i et rom i et av Saddams tidligere palasser, og den amerikanske soldaten som står tiltalt hadde nøkkelen til rommet i hans sekk, som han la på bordet da han gikk til lunch. Igjen må det sies at dette er irakiske penger og ikke amerikanske fond…. Det ble spilt fotball med de irakiske pengene.

irakkorphan-iraq

Posted in Økonomi, Irak - Land og krig | Leave a Comment »

Om Israels kommende valg

Posted by Fredsvenn den februar 9, 2009

Om Israels kommende valg: Israeli Elections: Be Afraid. Be Very Afraid.

Om valget i Israel

Om våpnene brukt i Gaza

livni2489194556_e38d22abaf

livni

livniehud_barak_1

livninetanyahupeersoverspecs492flash

PD*19482819

livnipalestinelandloss

livnirockboy

Posted in Israel/Palestina | Leave a Comment »

Fødselen (eller sluttfasen) til den nye verdensorden

Posted by Fredsvenn den februar 4, 2009

Men den overser noe. Grunnleggelsen av Israel. Den starter ved Første verdenskrig på tross av at kampen har langt dypere røtter. Man må tilbake til vår sivilisasjons begynnelse, til dannelsen av hierarkiene og de ulike maktpolene, der i blant jødene med sin engudslære og lineære historiefortåelse, noe som leder an til NWO, noe som under tiden med første verdenskrig også inkluderer Balfour avtalen, sionistenes støtte til ungtyrkerne og Israel Helphand, Lenin og Trotski, bolsjevikens kupp i 1917.

nwonewworldorder

nwo300resistthenewworldorder

nwosheeple2

nwoootower1

nwooofour_horsemen_apocalypse

nwooocapitalism

nwoo6a00d834515db069e200e550215d6e8833-640wi

nwoooburningmoney350

nwonew_world_order2

The beginning of anything is always problematic to pin down. For every beginning, there are always antecedents, causes, preparations, broader canvases to consider, etc.

World War I and the birth of the new-world-order project

Men den overser noe. Grunnleggelsen av Israel. Den starter ved Første verdenskrig på tross av at kampen har langt dypere røtter. Man må tilbake til vår sivilisasjons begynnelse, til dannelsen av hierarkiene og de ulike maktpolene, der i blant jødene med sin engudslære og lineære historiefortåelse, noe som leder an til NWO, noe som under tiden med første verdenskrig også inkluderer Balfour avtalen, sionistenes støtte til ungtyrkerne og Israel Helphand, Lenin og Trotski, bolsjevikens kupp i 1917.

Det er Ratline, en rød linje gjennom historien hvor grunnleggelsen av Israelø og oppfyllelsen av Johannes døperens evangelium, apokalypsen, er det sentrale. Ikke minst på grunn av NWO nærmest som en naturnødvendighet vil føre til et kollaps slik som det står beskrevet vedrørende Babels tårn, som er lite annet enn NWO.

Rothchildenes takeover av økonomien i Storbritannia, deretter i Frankrike, i etterkant av første verdenskrig, var essensiell når det kommer til det siste stykke av profetiens oppfyllelse. Makten, som før hadde befunnet seg i Italia, Venezia, var blitt flyttet til Spania/Portugal, deretter Holland, og var nå, i etterkant av industrialismen, ankommet England hvor den etter hvert, ikke minst gjennom Rothschildene, gikk i bankernes favør.

Hitler og nazismen var på mange måter en rest av de statene som ikke lenger fikk være med ettersom man ville bryte maktbalansen i Europa og heller bygge USA-Israel som kronen på verket. De gamle statene som det osmanske imperium, Østerrike-Ungarn, Russland, Tyskland osv. var ennå ikke kuet, men kjørte sin egen retning. Disse ble ødelagt unde de to verdenskrigene. De kristne i Sørvest Asia, som var en undertrykt minoritet i det osmanske riket, døde som en konsekvens av «The Great Game», som gikk ut på å konsolidere makten til de europeiske bankerne.

Britene, ikke minst Cecil Rhodes osv.  hadde arbeidet hardt for det britiske imperium, Pax Britanica, som senere, og da ikke aller minst gjennom CFR, amerikanernes svar på RIIA eller Chatham House i England, gikk over til USA. Dette var den store åpningen av angloamerikansk samarbeid og konstellasjon.

Folkemordet ble gjort av donmejøder, frimurere og tyrkiske nasjonalister og organisert fra den jødiske Tessaloniki. Disse har makten i Tyrkia frem til i dag på tross av at det nå rettes rettsaker mot de såkalte ergenekon, de tyrkiske fascistene som trolig har forbindelse med NATOs skjulte fascistorganisasjonen slik som operasjon Gladio.

I etterkant av Andre verdenskrig, som på mange måter handlet om tysk kontra israelsk-britisk (USA) maktsentre, to helt ulike måter å tenke og organiosere samfunnet sitt på – industrialister kontra bankere, tradisjonalister kontra liberalister, gikk man i samarbeid med de nazistene som ønsket å samarbeide, via operasjon Paper clip, Odessa osv., mens resten ble dømt. Gelen, østfrontens leder, ble senere satt til å lede Vesttysk etterretning.

Tiden var nå inne for å gå til kamp mot Russland og dagens «moderne» verden ble laget med sine organisasjoner og institusjoner, Marshalhjelpen, FN, Bretton Woods, NATO osv, som USA benytter seg av det de kan og er uinteresserte hvis de ikke kan gjøre det. De var i førsten med i den internasjonale krigsdomstol i Haag, men trakk seg ut av den og teppebombet Niceragua da de som det første landet i verden ble dømt av den.

Trotskistene rømte fra det stalinistiske Russland og ankom USA hvor de samtidig har vært «kommunister» og neokonservative som ikke minst har gjort seg gjeldende under Ronald Reagan, som sammen med Kohl og Thatcher, førte an utviklingen av den skruppelløse markedsliberale verdensorden som vi har i dag. Kirkpatrick doktrinen på 1980-tallet delte verden i totalitære, som vil si kommunistiske, og autoritære, som vil si samarbeidsvillige regimer, hvor av sistnevnte ble støttet – demokratiske eller ikke – men som ofte var de verste diktaturer. Dette var kampen mot demokratier, en kamp ledet av CIA globalt, mens Mossad arbeidet særskilt for Israel. Men det er som regel ingen forskjell mellom disse to.

USA tok britenes plass vedrørende Israel i etterkant av Andre verdenskrig, en krig som blant annet hadde som mål å jage jødene til Israel, noe det også står om i Johannes døperens evangelium. USA er på mange måter Samson, kjempen som hjelper Israel. WACL og andre fascistiske organisasjoner var også med i laget. Sarkosy, som har ødelagt fransk velferdssamfunn og arbeiderklasse, er sionist og arbeider for NWO. Verdenskrisen i dag er på mange måter et siste skritt ettersom de nå forsøker å innføre en NWO som kan «hjelpe oss ut av» krisen.

Men sionistene og andre spekulanter er ikke så dumme som vi skulle tro. Gjennom Soros fargerevolusjoner har de kuppet til seg makt rundt om i verden, og da ikke minst langs med Russlands grenser. Gjennom hva Naomi Klein refererer til som krisekapitalisme, økonomiske endringer som blir satt inn som sjokkdoktriner, har de tatt makten fra vanlige folk. Serbia er et helt klart offer for denne politikken via balkanisering. Man har benyttet seg av den afghanske jihad, som man satte opp mot Sovjet, noe ikke kun Russland har fått smake med unntak av Armenia og Serbia. Al Qaida betyr lite annet enn samarbeidsvillige muslimer.

I Irak gjennomførte man de sedvanlige splitt og hersk politikken da man benyttet seg av sjiaene, samt kurderne, som forøvrig også blir trent opp av Israel, til å få has på Saddam Hussein, for senere å benytte seg av sunniene for å få has på sjiaene. Irak-Iran krigen kan sies å være en lignende konstellasjon hvor man slår to fluer i et smekk. Irak har nå innført sharia, første gang i verdenshistorien i det landet. Landet er totalt ødelagt. To millioner mennesker drept, der i blant de siste restene av sørvestasias kristne, de som var igjen etter det store spillet rundt Første verdenskrig. Irak har 5 millioner flyktninger.

Obama sender nå, etter forhandlinger med det enormt sterke industrielle militærkompleks, soldater til Afghanistan og fortsetter å ruste opp både ute og hjemme, hvor han har lovet stor økning av militære ressurser. Dette er krefter han som president burde ha hatt krefter til å hamle opp med, men som han, slik det også er gjeldende i Tyrkia og andre ikke-demokratier, er underlagt. Hvilket spillerom Obama har etter at alle lobbygrupper har fått sitt gjenstår å se, men trolig ikke særlig mye. Dette på tross av at han kanskje er godhjertet.

Armenerne, som spiller sitt eget spill og som på mange måter kan sies å være på lag med russerne, støtter Obama bl.a for at han skal anerkjenne folkemordet mot armenerne, noe som kan gi dem retten på krigsskadeserstatninger mm. Dette kan gjøre at NATO landene mister en av sine hovedallierte Tyrkia. Israel, vil også lide av dette, ettersom landet har stått i en særstilling. Et fokus fra Israel til Armenia vil svekke deres sak. Om Obama vil anerkjenne folkemordet slik han har lovet gjenstår å se.

Uansett må det sies at verden i dag, og da spesielt Vesten, ikke kommer til å vare så lenge. Faktisk er Vesten på en rask vei ned. Andre land, og det er jo i dag nærmest det samme for bankerne hvilke land det går bar med osv., så lenge de lar private interesser få fritt spillerom, er på vei opp. Dette på tross av at de arbeider for «The American Century», Pax Americana, en periode som nå i stigende tempo viser seg å være over.

Jeltsin ga oligarkene fritt spillerom i Russland, noe Putin og Medvedev endret på. Bankerne er forbanna på dette der de prøver å få Jeltsin perioden til å bli oppfattet som en gyllen periode, mens de sier at Russland i etterkant har vært udemokratisk, de truer til og med med krig og en oppdeling av landet. Spørsmålet er derfor om vi ikke igjen er på en maktbalanse kurs slik som på 1800-tallets Europa, kun med den forskjell at den denne gangen er global.

Men Vesten er nok enda lenger nede. Rikdommen i Vesten, massesamfunnet USA lagde for å tekke den vestlige befolkningen, vil være vår svøpe. Sannheten var den første som gikk og i etterkant av Andre verdenskrig var dette McCartyismen osv., som også, i samtråde med masseforbrukssamfunnet og det amerikanske drøm, som nå kan vise oss egentlig å vært et mareritt, spredde seg til Europa. Intektull og kritisk samtale og kunst, politikken, forsvant og ble til flåseri, løgn og selvbedrag. Slik Gud hadde dødd på 1800-tallet dødde også politikken.

Mediene i dag, infotainment som det heter, har fått oss inn i en intelektuell dvale der hvor Guds død skapte en spirituell dvale. Hva vi trenger er en ny politisk og spirituell oppvåkning. Dette er det eneste som kan hindre våre samfunn til å gå opp i limingen og forvitre. Vi må våkne opp, rive av oss lenkene, kaste av oss maktsystemet, få politikken og det spirituelle, «Truth, Justice, Peace» , inn i hverdagen og bygge et bærekraftig samfunn, viss dette da ikke er for sent. Israel kan nok være der, kanskje et tostatsløsning, eller en enstatsløsning, men det må bli fred og TJP med palestinerne.

Posted in Dagens kamp, Den nye verdensorden | Leave a Comment »