Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Hva hendte med Mesopotamias kulturskatter?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 24, 2009

Namaa al Ward er en irakisk kunstner bosatt i Norge, og hennes far Khalil al Ward var en betydelig skikkelse innenfor moderne kunst i Irak. Khalils kunstverk er blant de som har blitt stjålet.

Det var frustrasjon over de tapte kunstskattene og situasjonen i Irak som gjorde at Norsk initiativ for bevaring av kulturminner i Irak (NIBKI), bestående av en gruppe mennesker i Norge, i januar 2009 begynte å arbeide sammen med Namaa al Ward for bevaring av Irakisk kunst med utgangspunkt i Khalil al Wards kunstarbeide.

Bakgrunnen er den store mengden kunstskatter som har blitt stjålet fra Nasjonalmuseet i Bagdad, Irak, under den første tiden av USAs invasjon i 2003. Det foregikk plyndring og ildspåsettelse av arkiv, bibliotek og museer i de mest turbulente dagene i 2003. Forbrytelser som i praksis foregikk under amerikanske soldaters beskyttelse.

Les: Norsk initiativ for bevaring av kulturminne i Irak (NIBKI)

irakwordleSeven Wonders Of The Ancient World-Gardens of Babylon I og IIIraq Museum Reopens


Iraq’s National Museum Reopens

National Museum of Iraq

Stolen Iraqi Artefacts Trickling Back


2007 Global Candlelight Vigil for the Iraq Museum


5 Years The Looting of the Iraqi National Museum


Stuff Happens


«Stuff Happens!» – Rumsfeld on Looting After Fall of Baghdad


Looting in Iraq


Treasures from Ancient Iraq


Iraq’s Heritage


Stolen Ancient Artifacts Returned to Iraq Museums


Iraqi Art Theft


Struggle to Save Iraq’s Cultural Heritage


Remember Iraq’s Heritage, Our Heritage


Part I: The Destruction of Baghdad’s Cultural Heritage


Part II: The Destruction of Baghdad’s Cultural Heritage


The Thieves of Baghdad


Shocking & Awful: Erasing Memory


History: Iraqi Art Recovering From War


NIBKI


Namaa var i Bagdad desember 2008 og var da på befaring på Nasjonalmuseet. Hun var den første slektningen til kunstnerne som er frastjålet sin kunst som kom for å etterlyse kunstverkene. Museet var veldig glad for at noen ville sette i gang arbeidet siden det ikke var noen initiativ til å spore opp samtidskunst ettersom gamle kunstgjenstander blir prioritert. Mange av de stjålne kunstverkene finnes allerede til salgs på internett!

Målet for NIBKI er å åpne et museum med kunst fra bydelen Kadhmiyah hvor flere av Iraks moderne kunstnere hadde og har sitt virke, inkludert Khalil al Ward. Målet er også å skape håp for fremtiden og styrke selvfølelsen hos folket ved å samle, bevare, restaurere og vise frem disse kunstverkene. NIBKI vil også jobbe for å informere og engasjere folk i Norge og spesielt norske kunstnere i den irakiske kunstens skjebne. NIBKI har flere prosjekter for å spre informasjon om sitt arbeid. Foreningen vil bli fulgt av en gruppe som vil lage dokumentarfilm, og den arbeider med en støtteutstilling i Oslo med norske kunstnere.

NIBKI ønsker i tillegg å anmelde USA v/Bush-administrasjonen for krigsforbrytelser. Plyndring av arkeologiske steder og regionale museer fortsatte på tross av at det under internasjonal lov var USAs ansvar som okkupasjonsmakt å forsvare kulturelle steder. Pentagon ble på forhånd også orientert om Haag-konvensjonen fra 1954, Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, som forbyr ødeleggelse av verdens kulturarv i krig. Den kulturelle arven i forhold til dette er definert som ”flyttbar og uflyttbar eiendom av stor betydning for den kulturelle arv til for et enkelt folk.” Irak har ratifisert konvensjonen, men Storbritannia og USA har ikke gjort det.

Haag konvensjonen forplikter en okkupasjonsmakt til å ta vare på og beskytte det okkuperte lands kulturminner og inkluderer et system av generell og spesifikk forsvar av den kulturelle arven i situasjoner av internasjonal og ikke-internasjonal væpnet konflikt, inkludert nedsettelse av nye administrative prosedyrer inkludert etableringen av en internasjonal komite og et internasjonalt fond for forsvaret av kulturen. Dette skjedde ikke i Irak.

Konvensjonen har et tillegg på to protokoller hvor av den første ble adoptert samtidig med konvensjonen i 1954, mens den andre, som Blue Shield-komiteen arbeider med å få de ulike regjeringene i verden til å ratifisere, ble adoptert i 1999. I tillegg kommer UNESCO-konvensjonen av 1970 om ulovlig ut- og innførsel av kulturarv, som ble ratifisert i Norge i 2006.

USA hadde laget en liste over de 20 viktigste samlinger av kulturminner de skulle beskytte, men gjorde det ikke. Det eneste stedet USA fysisk beskyttet etter invasjonen var oljeministeriet. Det er ikke bare irakerne som har mistet sin kulturelle arv, også resten av verden har lidd et uvurderlig tap. Ikke bare har vi tillatt at vår egen arv er blitt ødelagt, men også arven til framtidige generasjoner.

Da amerikanerne invaderte Irak i 2003 utnyttet kriminelle raskt den kaotiske situasjonen til å plyndre museer og arkeologiske utgravninger og Irak ble kastet ut i lovløshet og kaos. I følge professor McGuire Gibson ved University of Chicago, som mener det som skjedde i Bagdad ”var det samme som om amerikanske soldater skulle ha stått utenfor museet i Kairo og sett på at tyver tok med seg Tut-Ankh-Amons gravskatter eller mumier”, har dette vært en av verdenshistoriens største tragedier. Flere historiske minnesmerker har gått tapt enn noen gang tidligere i moderne tid.

Plyndring av arkeologiske steder og regionale museer fortsatte på tross av at det under internasjonal lov var USAs ansvar som okkupasjonsmakt å forsvare kulturelle steder. Pentagon ble på forhånd også orientert om Haag-konvensjonen fra 1954, som forbyr ødeleggelse av verdens kulturarv i krig. Irak har ratifisert konvensjonen, men Storbritannia og USA har ikke gjort det. Det er ikke bare irakerne som har mistet sin kulturelle arv, også resten av verden har lidd et uvurderlig tap. Ikke bare har vi tillatt at vår egen arv er blitt ødelagt, men også arven til framtidige generasjoner.

Flere måneder før angrepet på Irak hadde amerikanske arkeologiorganisasjoner og FNs kulturorganisasjon UNESCO møter med tjenestemenn i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, som fikk informasjon om Iraks historiske og kulturelle skatter. Gibson, som ble overrasket over at ikke amerikanerne beskyttet stedene, var med i en slik gruppe som i flere møter la fram lister over fornminner og steder av arkeologisk betydning, utgravningsfelt og bygninger med kulturskatter. Spesielt ble det lagt vekt på å beskytte nasjonalmuseet i Bagdad.

I følge arkeologer og andre eksperter bidro ikke det amerikanske militære nærværet til å sikre Babylons siste skatter. Snarere tvert imot. Den lovløsheten og de ustabile forholdene som hadde startet på 1990-tallet nådde et kritisk nivå i etterkant av invasjonen da det hersket en plyndringskultur som man sjeldent har sett maken til.

Nasjonalmuseet i Bagdad hadde 170.000 gjenstander fra det gamle Mesopotamia, en av de tidligste sivilisasjonene vi vet om. Det har stort sett vært stengt de to siste tiårene på grunn av krig og usikkerhet. Amerikanernes ankomst har ikke forandret noe på det. ”Også under 12 år med sanksjoner mot Irak ble gjenstander smuglet ut. Men tapet kan ikke sammenlignes med raseringen av de historiske samlingene som er skjedd de siste dagene, mens Irak har vært på amerikanske hender.

Kunstskattene i Irak er av verdenshistorisk interesse å ta vare på.  Situasjonen i Irak krever nå at flere enn irakerne selv arbeider med å samle kunsten. Dette gjorde Irak for Norge da all informasjon ble brent under kristendommens inntog. Den Irakiske oppdagelsesreisende Ibin Mage skrev ned informasjon om norske hedenske ritualer som ikke ville vært kjent om ikke biblioteket i Bagdad hadde tatt vare på det.

Det er mye matereale om hva som har funnet sted i Irak, inkludert den kulturelle vandalismen, rundt om på Google og youtube. Nasjonalmuseet i Irak, Bagdad, er nå åpnet. Mye har selvsagt kommet inn igjen, mye er ødelagt og mye mangler. Arkeologer i USA anser National Museum of Antiquities, en plass som ble frarøvet det meste, å være blant de 10 viktigste museene i verden. Det var for mesopotamisk kunst hva Louvre er for vestlige maling. Den hadde en samling av internasjonale skatter som daterte seg tilbake 5000 år og lenger. Det amerikanske forsvarsministerium ga ut kortspill for å trene dem som arbeidet i Irak med å forstå den arkeologiske betydningen av de utvalgte plassene.

I følge den kjente britiske journalisten Robert Fisk, kjent for å rapportere om brenningen av biblioteket i Bagdad, kjørte lastebillass med flere tusen år gamle kulturskatter vekk fra Sør-Irak. Flere av de viktigste mesopotamiske byene skal i realiteten være borte. Professor McGuire Gibson fra Chicago, som har arbeidet i Irak siden 1960-tallet kunne fortelle at deltakerne på en konferanse i Istanbul om situasjonen ble sjokkert da de ble vist flyfotografier av hvordan restene av gamle bosettinger ble ødelagt i ukene etter den amerikanske invasjonen. Sør-Irak er blitt omtalt som sivilisasjonens vugge, og det er flere tusen år gamle skatter som nå er blitt borte. Flere dusin utgravningsplasser er gått tapt. Dette var hovedsteder i gamle kongedømmer.

Umma, Tell Jokha, var en gammel sumerisk by best kjent for dets lange grensekonflikt med byen Lagash. Byen var på sitt høydepunkt omkring 2350 f.vt., under herskeren Lugal-Zage-Si, som også kontrollerte Ur og Uruk. Umma kalenderen til Shulgi av Urim, den andre kongen i den sumeriske renssanse og sønnen til Ur-Nammu, kongen av Ur, omkring 2100 f.vt., er forløperen til den senere babylonske kalender, og indirekte post-eksilske hebrew kalender. Under invasjon i 2003 og tyveri i etterkant av koalisjonens bombing har byen nå blitt helt ødelagt og prospekter for fremtidig offisiell utgravning og forskning har blitt ødelagt, noe som forhindrer forskere å lære mer om historien og kulturen til dette stedet.

Den 5000 år gamle oldtidsbyen Assur i Irak var hovedstad i det Assyriske rike og er ført opp på UNESCOs verdensarvliste, som en av 24 nye oppføringer. Synnøve Vinsrygg i Nordic World Heritage Foundation, en stiftelse som arbeider med kulturvern, var til stede på møtet der Assur ble ført opp på Unesco-listen som det andre området i Irak. Den sto i fare for å bli satt under vann fordi de irakiske myndighetene ville bygge en stor demning. De mange byene i Anatolia har lidd samme skjebne. Men nå har prosjektet, som Saddam Hussein satte i gang, skulle sikre jordbruket vann og produsere elektrisitet, blitt stoppet. Dammen ville ha ødelagt store deler av Assur-området.

”Dette er en av de forferdeligste kulturelle forbrytelsene i ny tid, langt verre enn plyndringen av Nasjonalmuseet i Bagdad i april”, skrev journalisten Robert Fisk i en artikkel fra den engelske avisen The Independent. Tyvene kom, ifølge en libanesisk arkeolog som har studert ødeleggelsene, med fulle ordrebøker fra vestlige samlere.

Ifølge artikkelen var det først etter at tyvene hadde forsynt seg at amerikanske styrker plasserte ut vakter. I følge UNESCOs generalsekretær for kultur, Mounir Bouchenaki, hadde alle krigspartene blitt advart om faren for ødeleggelser av viktige kulturminner.

”Dette er jo en ufattelig stor tragedie. Jeg tror faktisk ikke verden har fått øynene opp for hva som har skjedd og hvilke konsekvenser dette får. Disse gjenstandene har jo betydning for forståelsen av utviklingen av de urbane samfunnene, utviklingen av dynastier, av kunst, arkitektur, og ikke minst utviklingen av skrift. Raseringen har ufattelig store konsekvenser”, sier Nils Anfinset, arkeolog ved Universitetet i Bergen og spesialist på Sørvest Asia som er sjokkert over ødeleggelsene.

University College London bør heller levere krukkene de har lånt fra samleren Martin Schøyen til politiet enn å levere dem tilbake til samleren selv. Det går frem av en hemmeligstemplet granskningsrapport Kulturnytt har fått tilgang til.

Warka vasen, ansett av eksperter som en av de mest verdifulle gjenstandene som ble stjålet under den store plyndringen som fant sted i kaoset i etterkant av Bagdads fall, var en av flere tusen kunstgjenstander som ble stjålet fra Iraks nasjonalmuseum under 2003 invasjonen. I april 2003 ble den med makt fjernet fra stedet hvor den befant seg, mens vasens fot ble igjen. Vasen ble i juni 2003 returnert under et amnesti av tre uidentifiserte menn i 20-års alderen.

Rett etter vasens tilbakevending, knust i 14 deler, bilder viste store ødeleggelser både på toppen og bunden, ble det annonsert at den ville bli reparert. Nåværende tilstand er ukjent. I juni 2007 kunne den britiske avisen The Guardian rapportere at plyndringen av antikke saker fortsette i Irak og at direktøren for museumet, Donny George, flyktet etter å ha mottatt dødstrusler i august 2006. Museets inngang har blitt murt igjen, bygningen er omgitt av sementmurer og museets stab har ikke tilgang.

Reporter Robert Fisk, som så flammene slikke opp fra biblioteket i Bagdad, løp bort til den amerikanske marine i et forsøk på å få dem til å redde noe av samlingen, men de nektet å hjelpe. Fisk skrev deretter i Independent, ”Jeg ga dem kartplasseringen, det presise navnet på både arabisk og engelsk. Jeg sa at røyken kunne bli sett på 5 kilometers hold og at det kun ville ha tatt dem 5 minutter for dem å kjøre bort dit. En halv time senere var det ikke en amerikaner der og flammene skjøt 200 fot opp i luften.” Han sammenligne begivenheten med mongolenes innmarsj på 1200-tallet. Når det gjelder nasjonalbiblioteket i Bagdad, har det sin parallell i det berømte oldtidens bibliotek i Alexandria.

Trond Vigeland Nilssen, generalsekretær i Museumsforbundet, og Leif Pareli, konservator ved Norsk folkemuseum og leder av den norske avdelingen av kulturvernorganisasjonen The International Committee of the Blue Shield, som ble etablert i 1996 av de fire organisasjonene International Council of Archives (ICA), International Council of Museums (ICOM), International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) og International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), raser over norske myndigheters handlingslammelse overfor plyndringen av kulturarven i Irak.

”Vi kan ikke begynne fra bunnen av hver gang. Slike kulturelle katastrofer har skjedd før, og det vil skje igjen. For å unngå at det da bare skal koke bort i en masse løfter, fine ord og velmenende delegasjoner, må vi få på beina en liten og effektiv organisasjon som kan rykke ut på kort varsel, som kan redde det som reddes kan og skaffe oversikt over situasjonen. En slags stående, kulturell beredskap.”

Pareli viser til den svenske stiftelsen Kulturarv uten grenser, som nå tar initiativ til et nordisk samarbeid på denne fronten. Organisasjonen ble dannet i forbindelse med krigen i Bosnia. Da det sto på som verst, var delegasjoner fra mange land på besøk hos museet i Sarajevo, også fra Norge, men av ymse grunner var det få som greide å etablere noen virkelig form for hjelp. Til slutt var det så ille at de museumsansatte nektet å stille opp på flere bilder foran utbombede bygninger sammen med utenlandske delegasjoner. Bare disse svenskene greide å få til noe konkret, og det ble spiren til Kulturarv uten grenser. De har Røde kors og Leger uten grenser som sine forbilder. Ifølge Trond Vigeland Nilsen, generalsekretær i Norges museumsforbund, er det mye som kan gjøres for å effektivisere norske tiltak i en situasjon som denne.

Internasjonalt finnes en mengde organisasjoner og nettverk som jobber med kulturvern, hvorav den mest toneangivende er FN- organisasjonen UNESCO. Men ingen har en stående beredskap. Kulturarv Uten Grenser er spiren til et nordisk, og etter hvert globalt, ekspertnettverk som med et stort pengefond skal kunne gripe inn raskt ved krisesituasjoner. Internasjonalt finnes det i dag ingen som kan rykke ut på kort varsel, sier leder Bengt Johansson.

The terrible scenes of looting due to the power vacuum were initially broadcast all over the media, while the Coalition forces at first appeared to do little to prevent it. This was despite organizations such as Amnesty International, Human Rights Watch, the International Red Cross, and others pointing out that the occupying power, under the Geneva Conventions, has an obligation to provide security and establish law and order. Under public pressure forces eventually started to provide some sort of security. However, looting was still continued for a while, and as the Observer reported (May 25, 2003), gangs and high crime levels have continued to be major problems in places like Baghdad.

Amidst the looting, many of Iraq’s archaeological treasures were destroyed or stolen. At first it was reported that these were tragic aspects of looting, though now it is emerging that it was perhaps organized. Some of the treasures have been so valuable that is has been described as the equivaluent to the loss of many Mona Lisa’s. A number of the items are some of the oldest archaeological findings (Some of the areas in modern Iraq are regarded as parts of the birthplace of civilization).

Inter Press Service reported during the war on the concerns about the archaeological sites, April 8, 2003. They pointed out the damage from the previous war. They also noted that “Iraqi territory is estimated to hold 10,000 archaeological sites with artefacts and constructions that have yet to be studied and countless secrets to decipher.” In addition, “Much of the country’s treasures are in Mosul Nasiriya and Tikrit, three cities that have been bombed heavily by the invading forces.” Before the war began, academic experts met with the Pentagon to tell them about Iraq’s most valuable cultural sites. “The Pentagon had a list of 150 important locations. The academic experts handed over a list of more than 4,000 and insisted that they represented just a small percentage of Iraq’s rich heritage.”

The Pentagon itself had sent a memo in the early days of the war urging top commanders of U.S. ground forces to protect the Iraqi National Museum and other cultural sites from looters. The Washington Times obtained a copy of the memo. “Coalition forces must secure these facilities in order to prevent looting and the resulting irreparable loss of cultural treasures” the Washington Times reported. The US army had been criticized by the media for failing to do so adequately, resulting in 270,000 artefacts being stolen from Iraq’s national museum alone, as mentioned by the Guardian (April 20, 2003).

The US military argued, (as the articles above also highlight), that its primary job in the first few days was to quell armed resistance in Baghdad, and that it could not tackle looters until it had finished fighting a war. U.S. Defense Secretary, Donald Rumsfeld, tried to fend off some of the criticism, saying that in a war situation such unfortunate circumstances cannot be helped, as it is difficult to stop. However, the head of President Bush’s Advisory Committee on Cultural Property, Martin Sullivan, resigned over the issue, as the Guardian also reported, saying “it was ‘inexcusable’ that the museum should not have had the same priority as the Iraqi Oil Ministry” which was secured very soon. “In a pre-emptive war that’s the kind of thing you should have planned for” he also added, as reported by Channel 4 News (April 18, 2003).

It is interesting to note above the comment about protecting ministries other than just the oil ministry. Journalist Robert Fisk noted how so many ministries were left burning:

We claim that we want to preserve the national heritage of the Iraqi people, and yet my own count of government buildings burning in Baghdad before I left was 158, of which the only buildings protected by the United States army and the marines were the Ministry of Interior, which has the intelligence corp of Iraq and the Ministry of Oil, and I needn’t say anything else about that. Every other ministry was burning. Even the Ministry of Higher Education/Computer Science was burning. And in some cases American marines were sitting on the wall next to the ministries watching them burn.

Robert Fisk, Interview by Amy Goodman, Democracy Now!, April 22, 2003

(For more about this aspect, see also the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) web site dealing with Iraq. It will contain more information as it becomes available on the details of the treasures lost, recovered, saved, and so forth.)

Ramsey Clark, the former U.S. attorney general, has charged that President George W. Bush, Vice President Richard B. Cheney, Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld and Attorney General John David Ashcroft are guilty of «crimes against peace and humanity and war crimes.»

Clark is writing the indictment that will charge the Bush administration with causing the death and maiming of tens of thousands of Iraqis and hundreds of U.S. GIs, and providing false and deceptive rationales for war.

The gravest charge is that the U.S. government is guilty of crimes against peace–a crime prohibited by the United Nations Charter, the Nuremberg Principles, the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights.

Clark states that the U.S. is responsible for «authorizing, ordering and condoning assassinations, summary executions, kidnappings, secret and other illegal detentions of individuals, torture and physical and psychological coercion of prisoners.»

The tribunal will investigate the «ordering and condoning [of] direct attacks on civilians, [and] civilian facilities.» They will charge that the U.S. has threatened «the independence and sovereignty of Iraq by belligerently changing its government by force and assaulting Iraq in a war of aggression.»

The International Action Center, organizing for the tribunal, has created a new web site. PeopleJudgeBush.org will collect history, statistics, testimony and pictures, and give people a concrete way to vote against the illegal war in Iraq. The website will provide information and photographs of the depredations of the war censored by the U.S. media.

The web site solicits testimony by e-mail of «photos, eyewitness accounts, research and ideas that can be used as evidence to build a case against the perpetrators of U.S. war crimes against Iraq.»

It lists the crimes that expert witnesses with testify about–including war profiteering and privatizing of national resources, cultural genocide and the systematic looting of Iraq’s art, archives and cultural institutions.

Testimonies will describe the use of prohibited weapons, including cluster bombs and depleted uranium. The tribunal will expose and oppose the theft of trillions of dollars from domestic social services so that the U.S. can pursue its policy of «Endless War» that has already targeted Haiti, Iran, Palestine, the Philippines, North Korea and Cuba.

The PeopleJudgeBush.org website concludes, «We have a responsibility to hold this administration accountable for the past and continuing horrors of the war and occupation… The people of the world know that it is those in the highest echelons of the U.S. government who are responsible for the atrocities, torture, deaths and war crimes in Iraq.»

A collection of academics, lawyers, law enforcement officials, and former military personnel commemorated the 5th anniversary with the release of a new book, Antiquities under Siege: Cultural Heritage Protection after the Iraq War, and an event for interested parties at the National Press Club. The world’s preservers of culture — monuments, museums, libraries, and archives — are an underlooked casualty of war. The group behind Antiquities under Siege aim to change that. In October 2008 the U.S. government announced a $14-million US grant designed to renovate and improve Iraq’s National Museum. According to the United Nations’ cultural arm, UNESCO, as many as 7,000 pieces are still missing, including 50 items of historical importance.

US President George W. Bush has known staggering highs and lows in opinion polls over eight years at the White House, amid deep divisions over his policies at home and abroad. Here are short versions of the case against, and the case for, Bush’s record on issues like the wars in Afghanistan and Iraq, the economy and other major questions. The Nation – 100 Facts and 1 Opinion : The Non-Arguable Case Against the Bush Administration.

Statement on Prosecution of Former High Officials

We urge Attorney General Eric Holder to appoint a non-partisan independent Special Counsel to immediately commence a prosecutorial investigation into the most serious alleged crimes of former President George W. Bush, former Vice President Richard B. Cheney, the attorneys formerly employed by the Department of Justice whose memos sought to justify torture, and other former top officials of the Bush Administration.

Our laws, and treaties that under Article VI of our Constitution are the supreme law of the land, require the prosecution of crimes that strong evidence suggests these individuals have committed. Both the former president and the former vice president have confessed to authorizing a torture procedure that is illegal under our law and treaty obligations. The former president has confessed to violating the Foreign Intelligence Surveillance Act.

We see no need for these prosecutions to be extraordinarily lengthy or costly, and no need to wait for the recommendations of a panel or “truth” commission when substantial evidence of the crimes is already in the public domain. We believe the most effective investigation can be conducted by a prosecutor, and we believe such an investigation should begin immediately.

Drafted by The Robert Jackson Steering Committee

http://www.afterdowningstreet.org/robertjackson

Signed By:

Center for Constitutional Rights

http://www.ccrjustice.org/

The National Lawyers Guild

http://www.nlg.org/

After Downing Street

http://www.afterdowningstreet.org/

American Freedom Campaign

http://www.americanfreedomcampaign.org/

Ann Wright, retired US Army Reserve Colonel and US diplomat

http://www.voicesofconscience.com/

Backbone Campaign

http://www.backbonecampaign.org/

Brad Blog

http://www.bradblog.com/

Cities for Peace

http://citiesforprogress.org/

CODE PINK: Women for Peace

http://www.codepink4peace.org/

Daniel Ellsberg, Truth-Telling Project

http://www.ellsberg.net/

Defending Dissent Foundation

http://www.defendingdissent.org/

Delaware Valley Veterans for America

http://www.delvalvets4america.org/

Democrats.com

http://www.democrats.com/

Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space

http://www.space4peace.org/

Gold Star Families for Peace

http://www.cindysheehanssoapbox.com/

Grandmothers Against the War

http://www.grandmothersforpeace.org/gatw

Grassroots America

http://www.grassrootsamerica4us.org/

High Road for Human Rights Advocacy Project

http://www.highroadforhumanrights.org/

Iraq Veterans Against the War

http://ivaw.org/

Justice Through Music

http://www.jtmp.org/

Marcus Raskin, co-founder of Institute for Policy Studies, member of editorial board of the the Nation, member of the special staff of the National Security Council in the Kennedy Administration

Media Freedom Foundation/Project Censored

http://www.projectcensored.org/

Naomi Wolf, author of /End of America: Letter of Warning to a Young Patriot/, and /Give Me Liberty: A Handbook for American Revolutionaries/

http://naomiwolf.org/

National Accountability Network

Northeast Impeachment Coalition

http://www.neimpeach.org/wp/

Op Ed News

http://www.opednews.com/

Peace Action

http://www.peace-action.org/

Peace Team

http://www.peaceteam.net/

The Progressive

http://www.progressive.org/

Progressive Democrats of America

http://www.pdamerica.org/

Republicans for Impeachment

http://republicansforimpeachment.com/

United for Peace and Justice

http://www.unitedforpeace.org/

Velvet Revolution

http://www.velvetrevolution.us/

Veteran Intelligence Professionals for Sanity

http://www.afterdowningstreet.org/vips

Veterans for Peace

http://www.veteransforpeace.org/

Voters for Peace

http://votersforpeace.us/index2.php

War Crimes Times

http://www.warcrimestimes.org/

Wisconsin Impeachment/Bring Our Troops Home Coalition

http://www.impeachwi.com/

World Can’t Wait

http://www.worldcantwait.net/

Organizations and individuals can add their names to this statement at

http://www.afterdowningstreet.org/taxonomy/term/15

For Immediate Release—February 24, 2009

Contact: Marjorie Cohn, NLG President, marjorie@tjsl.edu, 619-374-6923

Heidi Boghosian, NLG Executive Director, director@nlg.org, 212-679-5100

Add your organization or your individual name by clicking here. If you see a message that says «access denied» that means you are not logged in. Because we do not want spam machines to sign the petition, we require that you log in. In order to log in, you must register.

Read the news below at http://prosecutebushcheney.org

ProsecuteBushCheney.org

The crimes and abuses: ignoring and failing to respond to threats of terrorism, misspending funds, misleading Congress, creating false propaganda, invading Iraq in violation of Constitution, UN Charter, and HJRes 114, establishing bases and seeking to control resources, allowing energy companies to secretly make policy, providing immunity to mercenaries, wasting funds on war profiteers, detention without charge, rendition, torture, murder, imprisoning children, creating secret laws, using military domestically, spying without warrant, rewriting laws with signing statements, undermining preparedness for natural disasters and destroying economy through military waste, politicizing the Justice Department, ordering obstruction of justice, blocking prosecutions with bogus claims of «state secrets,» et cetera, et cetera.

What you can do


Diverse lenker

Alternative Resources on the U.S.War Against Iraq

Diverse tekster – NRK

Diverse tekster – H-net

Cultural Property Protection Net Mailinglist and the War in IRAQ

The looting of Iraq’s cultural heritage

Looting of Art and Antiquities < War in Iraq in the Yahoo! Directory

Protecting Cultural Heritage: International Law after the War in Iraq

Protecting Iraq’s Ancient Heritage

Iraqi Cultural Heritage

The Iraq War & Archaeology Archive

The Iraq War & Archaeology Blogg

Historians against War

Kunstskatter tilbake til Irak

The Looting of Baghdads Museum and Library

Snedige agenter fant stjålne kunstverk i Irak

Babylons skatter ligger i ruiner

BBC and Guardian Cover up US Role in Iraq Looting

CNN.com – Interpol hunts stolen Iraqi art

Iraqi looting ‘a loss to mankind’

Iraqi Looters Tearing Up Archaeological Sites

FBI Top Ten Art Crimes – Iraqi Looted and Stolen Artifacts

On the Arts: Americans underestimate value of art here and in Iraq

Aug. 12, 2004: War Crimes Tribunal on Iraq

The Forgotten Era – Modern Art in Iraq

A Nation at War: Treasures; Art Experts Fear Worst In the Plunder of a Museum

What Can Be Done to Recover Iraq’s Art?

Archaeological institute calls for protection of Iraqi culture

From Bamiyan to Baghdad: Warfare and the Preservation of Cultural Heritage at the Beginning of the 21st Century

Iraq looting was ‘highly organized,’ report says

And Now: ‘Operation Iraqi Looting’

Oriental Institute | Catastrophe! The Looting and Destruction of Iraq’s Past

ZNet – Smash of Civilizations

Iraq Museum Looting and Theft of Art and Antiquities

The rape of Mesopotamia

Cultural cleansing

Tomgram: Chalmers Johnson on Robbing the Cradle of Civilization

The Systematic Destruction of Iraqi Culture

Erasing Iraq

Looting Fear as Iraqi State Library Seized

Iraqi Museum Sealed Against Looters

At Least 8,000 Treasures Looted from Iraq Museum Still Untraced

Can Iraqi Sites That Have Survived for Centuries Survive the US Military

Overviews and Commentary on Iraq War – War Report

http://www.baghdadmuseum.org/index2.htm

Blue Shield Norge

Irakisk moderne kunst
SjokkerendeLegg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: