Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Ingen pokal å hente

Posted by Fredsvenn den mars 3, 2009

germanychild

germanylost_war

germanythumb_0420_01

irakwordleIngen pokal å hente

I teksten Er ikke klare publisert i KK torsdag den 29. januar 2009 hevder den såkalte Irak eksperten Joost Hiltermann fra International Crisis Group (ICG) at de irakiske sikkerhetsstyrkene ikke er klare til å ta over etter de utenlandske soldatene og at det kan få stygge følger for Irak om de trekker seg ut.

Man kan spørre seg om hvem det var som forårsaket en slik situasjon og om USAs okkupasjonsstyrker i det hele tatt er med på å trygge situasjonen eller, slik det stadig oftere blir hevet om situasjonen i Afghanistan, er årsaken til at situasjonen er så ustabil som den er.

Hele teksten er en solid støtte til Bush administrasjonen og et angrep på Obama, som ønsker å trekke ut de amerikanske soldatene ut i fra et krav fra samtlige grupperinger på vensdtresiden rundt om i verden.

Hiltermann har helt rett når han hevder at amerikanerne var med på å sparke bein under landet, og da ikke minst tatt i betraktning at de da de fjernet Saddam Hussein tok bort all statsmakt, noe man allerede på forhånd visste at kom til å kaste landet ut i et vilt kaos.

I tillegg dette kom USA ytterligere til å komplisere forholdene ved å sette shiaene og sunniene opp mot hverandre i sin splitt og hersk politikk, noe som foruten å føre til borgerkrig mellom shiaer og sunner har ført til at Iraks minoriteter, inkludert de kristne, har kommet i ildlinjen fra begge kanter.

Kristne og andre religiøse minoriteter i Irak har blitt forfulgt siden 2003 inkludert mord på deres religiøse ledere, trussel om vold eller døden vis de ikke forlater deres hjem og bedrifter og bombing og ødeleggelse av deres kirker. Og for første gang, med USAs tilstedeværelse som okkupanter, har shariaen blitt innført i landet.

Plyndring av arkeologiske steder og regionale museer fortsatte på tross av at det under internasjonal lov var USAs ansvar som okkupasjonsmakt å forsvare kulturelle steder. Pentagon ble på forhånd også orientert om Haag-konvensjonen fra 1954, som forbyr ødeleggelse av verdens kulturarv i krig.

Da amerikanerne invaderte Irak i 2003 utnyttet kriminelle raskt den kaotiske situasjonen til å plyndre museer og arkeologiske utgravninger og Irak ble kastet ut i lovløshet og kaos. I følge professor McGuire Gibson ved University of Chicago, som mener det som skjedde i Bagdad «var det samme som om amerikanske soldater skulle ha stått utenfor museet i Kairo og sett på at tyver tok med seg Tut-Ankh-Amons gravskatter eller mumier», har dette vært en av verdenshistoriens største tragedier. Flere historiske minnesmerker har gått tapt enn noen gang tidligere i moderne tid.

For ikke lenge siden startet det opp en forening i Norge, Norsk initiativ for bevaring av kulturminner i Irak (NIBKI), med blant det til formål å saksøke USA v/Bush-administrasjonen for krigsforbrytelser. Dette på grunn av at internasjonal lov, Haag-konvensjonen fra 1954, tilsier at en okkupasjonsmakt har plikt til å forsvare kulturelle steder. Pentagon ble på forhånd og USA hadde fått en liste over de 20 viktigste samlinger av kulturminner de skulle beskytte, men gjorde det ikke. Det eneste stedet USA fysisk beskyttet etter invasjonen var oljeministeriet.

Det er ikke bare irakerne som har mistet sin kulturelle arv, også resten av verden har lidd et uvurderlig tap. Ikke bare har vi tillatt at vår egen arv er blitt ødelagt, men også arven til framtidige generasjoner. Den kjente journalisten Robert Fisk, som så flammene da biblioteket i Bagdad brant, forsøkte å varsle amerikanerne, men etter at disse nektet å slukke brannen sammenlignet han begivenheten med mongolenes innmarsj på 1200-tallet.

Sekterisk vold, tvetydig legalt forsvar for religiøs frihet og andre faktorer, har bidratt til en forverret situasjon for kristne og andre religiøse minoriteter, som siden 2003 Irak har blitt forfulgt. Mange snakker en dog om utrydding.

Dette på tross av at det virker som om dette temaet nærmest har tabubelagt i den norske pressen, som på tross av at hele 2/3 deler av de kristne som var i Irak før invasjonen enten har blitt drept eller blitt tvunget til å forlate landet, nærmest ikke har nevnt det. Og for første gang, med USAs tilstedeværelse som okkupant, har shariaen blitt innført i landet. Er dette hva man kan kalle for frihet og demokrati?

”Vi har landet sånn omtrent på beina i Irak” sier forsker Søren Schmidt i følge artiklen, men hvordan kan man si noe slikt tatt situasjonen i betraktning. USA har gjort alle de feil som er mulig å gjøre og situasjonen for den irakiske befolkning, ikke minst dets mange minoriteter hvor av noen utgjør noen av verdens eldste sivilisasjoner, de kunne gjøre.

Dessverre, for det er smertelig å si det, så bør Vesten raskest mulig komme seg ut av Irak – Det er ingen som ønsker dem der – heller ikke de kristne som føler seg forrått. Sekterisk vold, tvetydig legalt forsvar for religiøs frihet og andre faktorer, har bidratt til en forverret situasjon for kristne og andre religiøse minoriteter.

Status of Forces Agreement (SOFA) mellom Iraks regjering og okkupasjonsregjeringen erklærer at “USA anerkjenner den irakiske regjerings suverene rett til å be om at USAs styrker skal reise fra Irak.” Men man anerkjenner ikke det irakiske folks, som vil ha USAs styrker ut av landet umiddelbart og som ser regjeringen som en marionett for USA, suverene rett. Artiklen peker selv på at irakerne selv hevder at de er klare til å ta over. Hva som skjer i etterkant av en slik tilbaketrekking bør være opp til irakerne selv. De, som alle andre okkuperte befolkninger, har den samme retten til å kjempe for en fri og selvstendig regjering.

En undersøkelse utført for det amerikanske militæret som ble rapportert i Washington Post kom i fjor frem til at ”Irakere fra alle sekteriske og etniske grupper tror at den amerikanske invasjonen er den primære årsaken for volden mellom dem, og ser avreisen til ”okkupasjonsstyrkene” som nøkkelen til nasjonal gjenforening.”

For å få gjennomført katastrofekapitalisme i Irak var det behov for å ødelegge landet. Behovet for gjenoppbygging i Irak er nå, etter at nærmest alt har blitt bombet, ødelagt og rasert, større enn noensinne. For å få til dette var det viktig med en rekke operasjoner slik som Shock & Awe, noe som etterlater liten tvil om at det er mer enn Saddam Hussein de ønsket å få has på, tortur og vold, rene provokasjoner, slik som ødeleggelsen av sjiaenes helligste moske, al Askari moskeen og Saddam Husseins hengning uten først å ha gått rettens vei.

Store bedrifter og investeringer har behov for stabile og rolige forhold. Det er dette som har blitt det nye NATOs ansvar. Lage en verden, ofte kjent som NWO, hvor kapitalistene kan råde. Man invaderer de land som ikke ønsker å ta del i den nye ordnen for deretter å ”skape” stabile forhold hvor at handelen kan florere. Dette skjedde både på Balkan og i land som Irak. Okkupasjonen av Irak var ikke aller minst et gedigent privatiseringsprosjekt. USA offentliggjorde sine økonomiske planer for landet i september 2003. Alle selskapene i den stort sett statseide irakiske industrien skulle legges ut for salg.

Det var den storstilte privatiseringen av Irak som fikk Naomi Klein til å skrive hennes nye bok. I hennes bok Sjokkdoktrinen hevder hun at planen vil la firmaer som BP og Shell tjene hundrevis av milliarder av dollar i profitt og ilegge “en dom av evig fattigdom i et land hvor 95 % inntektene kommer fra olje.” I følge Klein utstedte Paul Bremer, den amerikanske direktør av gjenoppbygging og humanitær assistanse, en politick av sjokkterapi i Irak i etterkant av invasjonen. “Før invasjonen var Iraks økonomi ankret ved sitt nasjonale oljeselskap og av 200 statseide selskaper. Måneden etter han ankom annonserte Bremer at 200 firmaer skulle privatiseres.”

USA har ingen ære. I stedet burde de skamme seg forsøke å gjøre opp for seg og betale krigsskadeserstatning. Dette er ingen krig å være stolt over. Det blir neppe noen pokal, verken nå eller siden. I følge artiklen kalte ICG i en rapport fra juni 2007 Basra for et skrekkeksempel på feilslått maktoverdragelse til lokale myndigheter. Ja, Basra var ikke noe unntak.

Hiltermann får det ut til å se ut som om USA har en moralsk plikt til å bli værende i Irak og at det er hyklersk av president Obama å trekke seg ut av Irak. Men dessverre, for det er smertelig å si det, så er situasjonen slik at USA raskest mulig bør komme seg ut av Irak – Det er ingen som ønsker dem der – heller ikke de kristne som føler seg forrått.

En undersøkelse utført for det amerikanske militæret som ble rapportert i Washington Post kom i fjor frem til at ”Irakere fra alle sekteriske og etniske grupper tror at den amerikanske invasjonen er den primære årsaken for volden mellom dem, og ser avreisen til ”okkupasjonsstyrkene” som nøkkelen til nasjonal gjenforening.”

ICG er en tenketank som smir tanker som analyserer og gir råd til regjeringer og organisasjoner som FN, EU, Verdensbanken og IMF om hvordan man kan gjennomføre hva Naomi Klein i sin nyeste bok Sjokkdoktrinen beskriver som verdens største privatiserings- og liberaliseringsbølge, katastrofekapitalismens fremmarsj.

Store bedrifter og investeringer har behov for stabile og rolige forhold. Det er dette som har blitt det nye NATOs ansvar. Lage en verden, ofte kjent som NWO, hvor kapitalistene kan råde. Man invaderer de land som ikke ønsker å ta del i den nye ordnen for deretter å ”skape” stabile forhold hvor at handelen kan florere. Dette skjedde både på Balkan og i land som Irak.

Okkupasjonen av Irak var ikke aller minst et gedigent privatiseringsprosjekt. USA offentliggjorde sine økonomiske planer for landet i september 2003. Alle selskapene i den stort sett statseide irakiske industrien skulle legges ut for salg. Det var den storstilte privatiseringen av Irak som fikk Naomi Klein til å skrive hennes nye bok.

Status of Forces Agreement (SOFA) mellom Iraks regjering og okkupasjonsregjeringen erklærer at “USA anerkjenner den irakiske regjerings suverene rett til å be om at USAs styrker skal reise fra Irak.” Men man anerkjenner ikke det irakiske folks, som vil ha USAs styrker ut av landet umiddelbart og som ser regjeringen som en marionett for USA, suverene rett. Artiklen peker selv på at irakerne selv hevder at de er klare til å ta over.

Jeg vil også sette fokus på KKs stadig oftere totalt ukritiske behandling av kilder. ICG, som blant annet er kjent for å ha støttet et selvstendig Kosovo, er støttet opp av både vestlige regjeringer, de selvsamme regjeringene som valgte å invadere Irak, samt filantropiske organisasjoner, som stadig oftere har blitt et skalkeskjul for kriminell aktivitet, som Open Society Institute (OSI) opprettet av George Soros, personen som har tjent seg rik gjennom kriminell oppførsel og aksjespekulasjon.

Soros byrå inkluderer Network Media Program som brakte arkivene til Radio Free Europe, hvor av en av de tidligste lederne, Herbert Okun, danner del av OSI, som var CIAs radiostasjon under den kalde krigen. Han har også subsidiert flere såkalt uavhengige massemedia stasjoner som B92 radio under krigen mot Jugoslavia og dagens såkalte frie aviser i Irak. Han leder også Project Syndicate, et massemediebyrå som publiserer lederartikler av politiske personligheter i 181 internasjonale aviser. Forfatterne her inkluderer en rekke ICG deltagere, samt kremen av neoliberale økonomer.

ICG ble dannet i 1995 av Fred Cuny, som forsvant i Tsjetsjenia i 1995, Verdensbank visepresident Mark Malloch Brown, som offentlig forsvarte håndteringen av Oil-for-Food programmet utført av FN, og da Kofi Annan spesifikt, samtidig som en intern FN revisjon kom frem til at det hadde vært overkompensasjon på omkring 557 millioner dollar, og den tidligere amerikanske diplomaten Morton Abramowitz, viss karriere involverte ham i både det afghanske mujahidin, som han blant annet forsynte med stinger raketter, og KLA, de kosovo-albanske opprørerne. ICGs råd, bestående av topper innen politikk, diplomati, handel og media, er lite annet enn en klik av Vestens herskende maktelite.

ICG råd, som inkluderer fremtredende figurer fra områder innen politikk, diplomati, handel og media, slik som den tidligere finske presidenten Martti Ahtisaari, den britiske politikeren og EUs utrikeskommissiæren Christopher Patten, den tidligere FN ambassadøren til FN Thomas R. Pickering, den tidligere australske utenriksminister Gareth Evans, det tidligere kongressmedlemmet Stephen Solarz og generalsekretæren av International Chamber of Commerce (ICC) Maria Livanos Cattaui, er med andre ord en organisasasjon med bias fra den vestlige maktelite.

ICG ble dannet i 1995 av Fred Cuny, som forsvant i Tsjetsjenia i 1995, Verdensbank visepresident Mark Malloch Brown, som offentlig forsvarte håndteringen av Oil-for-Food programmet utført av FN, og da Kofi Annan spesifikt, samtidig som en intern FN revisjon kom frem til at det hadde vært overkompensasjon på omkring 557 millioner dollar, og den tidligere amerikanske diplomaten Morton Abramowitz, viss karriere involverte ham i både det afghanske mujahidin, som han blant annet forsynte med stinger raketter, og KLA, de kosovo-albanske opprørerne, som også Athisaari hadde gode kontakter med.

Marrti Ahtisaari, som er assosiert med filantropen George Soros og hans OSI, tok ikke kun parti med krigshisserne i 1999, da han truet med å teppebombe Beograd, noe som i følge ham selv ville ha kostet 500.0000 serbere livet, men han tok også side med Shock & Awe brigaden 4 år senere da han støttet den USA-ledede aggresjonen mot Irak ved blant annet å hevde at han ville ha støttet invasjonen uansett argumentet rundt masseødeleggelsesvåpnene: ”Ettersom jeg vet at om lag en million mennesker har blitt drept av Iraks regjering, så trenger jeg ikke disse masseødeleggelsesvåpnene.”

Dette argumentet var den primære årsaken eller rettferdiggjørelsen til at USA utførte sitt angrep og et av hovedpunktene når man nå forsøker å få dømt George Bush og Tony Blair som krigsforbrytere. Det er ingen grense for hva som kan skje hvis man tillater politikere å lyve for på den måten å overbevise sine borgere om å gå til krig. Det er ikke kun guttunger som går på slag som bør få tiltale foruten statsledere som bevisst unndrar seg sannheten for på den måten å fremprovosere en krig mot et annet land.

Men hyklere som først er for krigen, men som etter at den har startet skifter side har jeg liten sympati for. De gjør hva de selv tjener på, koste hva det koste vil. De er opportunister. Dem som setter seg i mot blir sett på som kriminelle elementer for viss Geneve konvensjonen ikke gjelder for, og ikke som motstandskjempere som har legal rett til å forsvare sitt land.

Spørsmålet er om KK i det hele tatt lenger kan sies å være talerør for den norske venstresiden eller om denne også kun har blitt enda et talerør for verdens eliter å spre sin farlige gift. Men dette spørsmålet setter jeg åpent.

Hva som skjer i etterkant av en slik tilbaketrekking bør være opp til irakerne selv. De, som alle andre okkuperte befolkninger, har den samme retten til å kjempe for en fri og selvstendig regjering.

Ingen pokal til Irak

Marrti Ahtisaari og Nobels vilje

Nobels vilje og Ahtisaari

ProCon.org

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: