Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

USA, Russland og Iran – Hvor går veien nå?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mars 3, 2009

President Obama har sendt et hemmelig brev til Russlands president sist måned hvor det heter at USA vil gå vekk fra det nye missil forsvarssystemet i Øst Europa hvis Russland hjelper til med å stanse Iran fra å utvikle langdistanse våpen, slik som ballistiske missiler og atomkrigshoder.

Brevet var ment å danne en felles front mot Iran. Man kan derfor se konturene til den sedvanlige splitt og hersk politikken som USA har til vane å før , slik som i Irak hvor de med Bush administrasjonen har klart å få i stand en borgerkrig mellom sunnier og shiaer, en krig som ikke kun foregår i Irak, men som har utvidet seg til å gjelde hele regionen som nå har blitt delt i to, Arabia og Iran med Tyrkia og Israel som representanter for Vesten og kurderne som en slags gurkhaer, der de dreper Iraks minoriteter, sender militser til sør Irak og ellers har fått langt mer å si i Irak enn det deres antall tilsier, og som de bryter tvert etter at de har klart å trumfe igjennom sine egne ønsker.

Russlands militære, diplomatiske og kommersielle bånd til Tehran, som gjennom årene stadig har bedret seg, gjør at Russland har innflytelse på hva Iran foretar seg, men Russland har hittil motsatt seg Washingtons harde linje, som mer eller mindre er en økonomisk, diplomatisk og militær krig det ikke skrives om i pressen, men like fult en krig, overfor Iran. Russerne har klart mest å tjene på et samarbeid med iranerne fremfor å nærme seg Vesten, som kan dolke dem i ryggen når tiden passer seg.

Pressen, som i dag er et våpen til bruk for stat og kapital, ofte i mot de brede lag av befolkningen, er tydeligvis for opptatt med å skrive om hva som skjer av negative ting i Iran for på den måten å holde en mulighet for krig åpen. I dagens verden hvor folks ideer om samfunnet på mange måter blir dannet av pressen har mediene blitt et livsfarlig verktøy i gales hender. For eksempel får vi høre mye negativt om Russland og Iran, men ikke så mye om USA. Dette på grunn av at USA er Norges hovedallierte. Men hva er vell Irans ogRusslands brutalitet og korrupsjon sammenlignet med Vestens, som har manglet en hver parallell i flere hundre år.

carica1003014677_8429134025

caricacentral_asia_map1

caricaelephants-400

caricairan-oil-facilities1

caricature_copy188

caricaundeterred2

caricairaniran

I hva som kan bli sett på som en mulig villighet til å arbeide med Obama administrasjonen vedrørende Iran synes Russland å prøve sin innflytelse på Iran. Russland har først gitt utrykk om å fryse anti-missilsalget til Iran for på den måten å stanse planene om missilforsvar, for deretter å hjelpe Iran i sin første prøve av sitt atomkraftverk ved den sørvestlige byen Bushehr. Dettekan sies å være Russlands Iran kort.

Moskva har ikke svart, men utenriksminister Sergey V. Lavrov vil si noe om missilforsvaret til statssekretær Hillary Rodham Clinton når de møtes i Geneva på fredag. Obama og Medvedev vil deretter møtes, for første gang, på G20 møtet i London den 2. april.

Russland solgte 29 av sine Tor_M-1 antimissilsystem til Iran i 2005, noe som har komplisert et hvert forsøk på å gjennomføre et pre-emptivt angrep på Irans atomanlegg. Systemet tillater Iran å imøtegå angrep fra USA, Israel eller andre vestlige nasjoner. Salget har blitt bekreftet av en kilde ved Koupol militærfafbrikk i Russland, som hevder at handelen ikke bryter med noen internasjonal avtale. Dette på grunn av at Moskva lagde en hemmelig 1995 avtale med Washington kjent som Gore-Chernomyrdin protokollen, som russiske offiserer mener tillater fortsatt militærsalg til Iran. I følge russiske kilder dreier det seg om forsvarsutstyr som ikke utgjør en trussel mot noen så lenge ikke landet blir angrepet. Protokollen, som var et resultat av hemmlige samtaler mellom den daværende visepresident Al Gore og Russlands daværende statsminister Viktor Chernomyrdin, ble først offentliggjort i 2000. It was.

Collective Security Treaty Organization (CSTO) eller Tashkent avtalen vokste ut av rammeverket til Commonwealth of Independent States og begynte først som CIS Collective Security Treaty (CST), som ble signert den 15. mai 1992 av Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russland, Tajikistan og Uzbekistan i byen Tashkent. Azerbaijan signerte avtalen i serptember 1993 og Georgia og Belarus i desember 1993. Avtalen ble effektuert i 1994.

CST skulle vare i en 5-års periode hvis den ikke ble forlenget. I 1999 signerte kun 6 av medlemmene en ny protokoll: Azerbaijan, Georgia og Uzbekistan, som ble med i the GUAM gruppa etablert i 1997 av Georgia, Ukraina, Azerbaijan og Moldova, og sett på som en motsvar mot russisk innflytelse i regionen, signerte ikke, men trakk seg fra avtalen.

Den 7. oktober 2002 signerte Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia og Tajikistan det som kom til å utgjøre CSTO avtalen i byen Chişinău, og i 2005 trakk Uzbekistan seg fra GUAM og ble med i CSTO. I 2007 signerte CSTO en avtale med Shanghai Cooperation Organisation (SCO), grunnlagt i 2001 av Kina, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russland, Tajikistan og Uzbekistan, i Dushanbe for å utbedre samarbeid rundt sikkerhet, forbrytelser og narkotikatrafikk. I 2008, 3 dager etter å ha anerkjent uavhengigheten til Abkhazia og Sør Ossetia, annonserte Russland at det ville søke CSTO anerkjennelse for de to nye landene.

I 2007 foreslo CSTO generalsekretæren Nikolai Bordyuzha at Iran kunne bli med i CSTO, og sa at ”CSTO er en åpen organisasjon. Hvis Iran søker i henhold til vårt charter vil vi vurdere søknaden.” Dette ville i tilfelle være det første landet utenfor de tidligere Sovjet republikkene til å bli medlem av organisasjonen.

Forholdet mellom Russland og Iran i moderne tid har vært preget av samarbeid. Ayatollah Khomeini hadde åpent erklært at den islamske stat ikke kunne samarbeide med en stat med kommunistiske idealer, noe som førte til at den sekulære Saddam ble alliert av Moskva og Sovjet solgte våpen til Saddam Husseins Irak under Iran-Irak krigen, men like etter krigen begynte samarbeidet mellom de to nasjonene å ta for og skyte fart. På 1990-tallet hadde Russland avtalt å fortsette arbeidet med å utvikle Irans atomprogram, en plan som inkluderte ferdigkonstruksjon av atomreaktoren Bushehr under en 20-års periode.

Ettersom konfrontasjon med USA og EU har eskalert har Tehran funnet seg presset inn i en allianse med Beijing og Moskva, som i likhet med Iran ser på Tyrkias regionale ambisjoner og mulige spredning av en form for pan-tyrkisk ideologi med mistanke, en mistanke som de også nærer overfor kurderne, som fortsetter å bli brukt av Vesten i sitt spill om regional dominans. Russland og Iran deler en felles interesse i å begrense Vestens politiske innflytelse i Sentral Asia, en interesse som har ført Shanghai Cooperation Organization til å gi Iran observatørstatus i 2005 og fult medlemsskap i 2006. Irans forhold til denne organisasjonen som domineres av Russland og Kina representerer de mest ekstensive diplomatiske bånd Iran og Russland har delt siden 1979 revolusjonen.

Vesten forsøker på ulike vis å presse og smiske til seg Russland vennskap, noe som, i tillegg til de økonomiske båndene mellom Russland og Vesten, setter vennskapet mellom Iran og Russland på prøve. Men mens Irans luftflåte tidligere var vestlig, blir nå Irans luftstyrke og sivile luftflåte i økende grad russisk bygget ettersom USA og Europa fortsetter med sine sanksjoner.

An explosive article by veteran New Yorker investigative reporter Seymour Hersh alleges that the U.S. has secretly allocated up to $400 million to run covert operations against the Islamic Republic of Iran.

Hersh alleges that the Bush administration is funding Iranian Arab and Baluchi militant groups as well other groups including possible Kurdish rebels and the Mujahedin Khalq, or MKO, a cult-like militant group with offices in Paris and fighters in Iraq that opposes the Islamic Republic. The money was also to be used to dig up intel on Iran’s nuclear program, a source of major friction between Tehran and the West.

The report alleges that the Bush administration briefed Congressional leaders about the stepped up activity late last year.

«Clandestine operations against Iran are not new,» Hersh writes, in a report that will appear in the July 7 and 14 issue of the New Yorker. «But the scale and the scope of the operations … have now been significantly expanded.»

The Los Angeles Times reported in April about the kaleidescope of Iranian separatist groups along Iran’s borders, some of which said they were receiving help or would welcome funds and weapons from the U.S. to fight the Iranian government.

«None of the groups appear to pose a serious threat to Iran, but Tehran regards them as Washington’s allies in an effort to pressure it to scale back its nuclear program and withhold support for militant groups fighting Israel,» the Times report said.

Iran is closely watching these developmments. In an exclusive interview with the Times last week, Iranian foreign ministry spokesman Mohammed Ali Hosseini said there was «plentiful» evidence that the U.S. was waging a secret war against Iran, which included funding dissident groups, planting bombs and supporting militants such as the ethnic Baluchi group Jundollah, cited in the Hersh article as a potential recipient of U.S. aid.

Last week, Iranian media picked up a report about a meeting between U.S. officials and Iranian Kurdish rebels at a hotel in the Iraqi city of Sulaymaniya. According to the report, originally carried by a Kurdish website, 10 U.S. military officers met with the leaders of four Iranian Kurdish groups.

A Pakistani tribal militant group responsible for a series of deadly guerrilla raids inside Iran has been secretly encouraged and advised by American officials since 2005, U.S. and Pakistani intelligence sources tell ABC News.

The group, called Jundullah, is made up of members of the Baluchi tribe and operates out of the Baluchistan province in Pakistan, just across the border from Iran.

It has taken responsibility for the deaths and kidnappings of more than a dozen Iranian soldiers and officials.

U.S. officials say the U.S. relationship with Jundullah is arranged so that the U.S. provides no funding to the group, which would require an official presidential order or «finding» as well as congressional oversight.

Tribal sources tell ABC News that money for Jundullah is funneled to its youthful leader, Abd el Malik Regi, through Iranian exiles who have connections with European and Gulf states.

Israel has launched an elaborate covert war against Iran as an alternative to direct military strikes against Tehran‘s nuclear programme, US intelligence sources have claimed.

The country is using hitmen, sabotage, front companies and double agents to disrupt the regime’s weapons project, say experts.

One element of the programme is said to be the planned assassination or «decapitation» of figures involved in the country’s atomic operations.

Israeli officials are aware of the change in mood in Washington and privately acknowledge that the new US administration is unlikely to sanction an air attack on Iran’s nuclear installations. The aim is to slow or interrupt Iran’s research programme without a direct confrontation that could lead to a wider war.

One former CIA operative said: «Disruption is designed to slow progress on the programme, done in such a way they don’t realise what’s happening.

«The goal is delay, delay, delay until you can come up with some other solution or approach.

«We certainly don’t want the current Iranian government to have those weapons. It’s a good policy, short of taking them out militarily, which probably carries unacceptable risks.»

IN 2005 two SAS soldiers rescued last week after being arrested by Iraqi police and handed over to a militia were engaged in a “secret war” against insurgents bringing sophisticated bombs into the country from Iran.

Washington intelligence, military and foreign policy circles are abuzz today with speculation that the President, yesterday or in recent days, sent a secret Executive Order to the Secretary of Defense and to the Director of the CIA to launch military operations against Syria and Iran.

The President may have started a new secret, informal war against Syria and Iran without the consent of Congress or any broad discussion with the country.

The US has prevented Israel from opening a war with Iran by assuring that there are «secret ways» to sabotage Tehran’s nuclear efforts.Andrew Cockburn: Secret Bush «Finding» Widens Covert War on Iran

IRAN: Report says U.S. waging secret war | Babylon & Beyond

Israel Waging ‘Secret War With Iran’ – September 15, 2008

The Blotter: ABC News Exclusive: The Secret War Against Iran

Israeli agents ‘waging secret war against Iran’

SAS in secret war against Iranian agents

The Real News Network – Seymour Hersh: The secret war in Iran

Did the President Declare «Secret War» Against Syria and Iran

The Real News Network: The Secret War in Iran; Seymour Hersh on Iran

Press TV – Obama to inherit ‘major covert’ op in Iran

The Secret War With Iran

Ideen om å stanse missilforsvaret har laget debatt i Polen og Tsjekia hvor ledere har investert politisk kapital i signeringen av missilforsvarssamarbeidet med USA på tross av intern opposisjon. Hvis USA stanser utviklingen av systemene kan Warsawa og Prag insistere på andre insentiver. For eksempel inkluderte avtalen med Polen en sideavtale om at et American Patriot luftforsvarsbatteri skulle bli flyttet fra Tyskland til Polen hvor det ville bli lerdet av en flokk på 100 amerikanere.

Medvedev har på sin side sagt at han tror Obama administrasjonen er åpne for å samarbeide rundt missilforsvaret: ”We have already received such signals from our American colleagues. I expect that these signals will turn into concrete proposals. I hope to discuss this issue of great importance for Europe during my first meeting with President Barack Obama.”

Barack Obama’s offer to talk to Iran shows that America’s policy of “domination” has failed, the government spokesman said on Saturday.

“This request means Western ideology has become passive, that capitalist thought and the system of domination have failed,” Gholam Hossein Elham was quoted as saying by the Mehr news agency.

“Negotiation is secondary, the main issue is that there is no way but for (the United States) to change,” he added.

After nearly three decades of severed ties, Obama said shortly after taking office this month that he is willing to extend a diplomatic hand to Tehran if the Islamic republic is ready to “unclench its fist”.

In response, Iranian President Mahmoud Ahmadinejad launched a fresh tirade against the United States, demanding an apology for its “crimes” against Iran and saying he expected “deep and fundamental” change from Obama. Iranian politicians frequently refer to the US administration as the «global arrogance», «domineering power» and «Great Satan».

President Obama’s policy of direct diplomacy with Iran may buy Tehran enough time to produce nuclear weapons, Shabtai Shavit, former chief of the Mossad intelligence agency, warned in an exclusive WND interview today.

«I don’t believe there is a political solution which can be achieved through negotiations with Iran,» he said. «My concern is that until Obama finishes his learning curve of the subject, the Iranians are going to have maybe the first or even more nuclear bombs.»

Iran denies any plans to build the bomb and insists its nuclear programme is solely aimed at peaceful ends.

The Federation of American Scientists said the recent IAEA report doesn’t show big leaps in Iranian nuclear enrichment. The report by the International Atomic Energy Agency, «goes out of its way to say that the result of the inspection is consistent with what was previously declared by Iran, within ‘the measurement uncertainties normally associated with enrichment plants of similar throughput,'» said the federation’s Ian Oelrich and Ivanka Barzashka.

France, Germany and the UK – the so-called EU3 – are proposing a tough list of additional sanctions to be imposed against Iran in order to give the Obama administration more muscle in its expected engagement of the Islamic republic.

A confidential document seen by the Financial Times and Il Riformista, an Italian newspaper, lists 34 Iranian entities and 10 individuals allegedly linked to Iran’s covert nuclear or biological weapons programmes.

Divisions among Iran’s Arab neighbors across the Persian Gulf have made it more difficult to contain Iran. For example, Qatar and Oman, members of the Gulf Cooperation Council, declined a U.S. invitation to attend meeting.

«Industrial sabotage is a way to stop the program, without military action, without fingerprints on the operation, and really, it is ideal, if it works,» says Mark Fitzpatrick, the former Deputy Assistant Secretary of State for Non-Proliferation and now Senior Fellow in Non-Proliferation at the International Institute for Strategic Studies.

In a Haaretz article, Is Israel assassinating Iran nuclear scientists?, Yossi Melman reports, “Israel is assassinating Iranian nuclear scientists as part of a covert war against the Islamic Republic’s illicit weapons program, the Daily Telegraph on Tuesday quoted Western intelligence analysts as saying.”

He continues, “The British daily said Israel’s Mossad espionage agency was rumored to be behind the death of Ardeshire Hassanpour, a top nuclear scientist at Iran’s Isfahan uranium plant, who died in mysterious circumstances from reported “gas poisoning” in 2007. “Other recent deaths of important figures in the procurement and enrichment process in Iran and Europe have been the result of Israeli ‘hits,’ intended to deprive

Iran says Obama’s offer to talk shows US failure

Israeli warning to Obama: Your talk gives Iran nukes

U.S. Working To Sabotage Iran Nuke Program

Israel is reportedly assassinating Iranian nuclear scientists?

Washington Times – World leaders clash on Iran sanctions

EU trio proposes tougher list of Iran sanctions

A Review Of US Unilateral Sanctions Against Iran

Russlands svar

I følge Russland er en byttehandel uaktuell. For som Medvedev sier «Det er ikke slik vi opererer.» «Det blir ingen byttehandel mellom Irans atomvåpenprogram og USAs rakettskjold i Europa.» Han gjør det klinkeklart at Russland ikke vil gå med på noen «byttehandel» som innebærer at de støtter USAs politikk overfor Iran, mot at USA dropper planene om utplassering av rakettskjold i Europa. «Ingen setter disse to temaene opp mot hverandre, spesielt ikke når det gjelder Iran. Det er ikke produktivt», sa Medvedev på en pressekonferanse i den spanske hovedstaden Madrid i går. I USA er representanter for Obamas regjering opptatt av å slå fast at de ikke er myke i forhold til Russland, samtidig som holdningen er at det er bedre å legge vekt på de områdene der USA og Russland har felles interesser, enn å dyrke motsetningene.

I følge Medvedev har ikke Russland mottatt noe direkte tilbud om en slik byttehandel, men på en pressekonferanse i Washington i går understreket Obama, som forsøkte å plassere de glødende kullene i fanget på Russland, som kan slippe rakettskjold om de blir med på Washingtons Iran politikk, at brevet nettopp var en påpekning av at rakettskjoldet retter seg mot trusselen fra Iran, noe Russland og andre som kjenner til saken er kritiske overfor. Rakettskjoldet er på mange måter en ny kaldkrig, kun at den denne gangen er langt mer konkret.

Russland har en nøkkelrolle som leverandør av sivil atomteknologi og ved å være en av veto-maktene i FNs sikkerhetsråd mot sanksjoner mot Iran. Utspillet fra Obama sees som ett av flere forsøk på å få en ny dialog med russerne, noe ikke alle NATO allierte er like glade for. Flere medlemsland mener det er merkelig at USAs utenriksminister skal møte sin russiske motpart Sergeij Lavrov i Geneve fredag for å diskutere viktige sikkerhetsspørsmål. Torsdag møtes NATOs utenriksministere i Brussel. NATO diplomater venter at dette møtet gjenåpner samarbeidet på politisk nivå i NATO Russland rådet (NRC).

EU forhandler om samarbeidsavtale med Russland, mens NATO fortsatt har den politiske dialogen på is. Med USAs støtte er NATO brukt som strafferedskap mot russerne etter krigen i Georgia. Et slag som Russland vant.  I august i fjor ble store deler av samarbeidet i NRC frosset. Pådrivere for dette var ikke minst en rekke av de tidligere kommuniststatene som nå er NATO medlemmer. Det uformelle utenriksministermøtet i morgen vil gjenåpne samarbeidet med russerne på ministernivå. Dermed vil ikke NATO lenger være på sidelinjen i øst-vest dialogen, slik som nå. NATO skal ha forsvarsministermøte i juni og utenriksministermøte i desember. Det er press i alliansen, ikke minst fra Norge, om å gjenoppta den politiske dialogen så raskt som mulig. Det kan derfor bli et ekstraordinært møte på utenriksministernivå alt i vår.

Hva det hele handler om

Uansett er det viktige her altid å ha fokus på hva saken virkelig gjelder: Det store spillet, The Great Game, som Rudyard Kipling kalte det, et spill som skriver seg tilbake til 1800-tallet, da Storbritannia og Russland gjennomførte imperialistiske ekspedisjoner fra begge sider av fjellmassivet Hindukush i sine forsøk på å utvide sine imperier over området mellom Kaukasus og India. I dag handler det i første rekke om Sentral-Asia og om oljenasjonene Russland, Kina og USA, i tillegg til for eksempel Norge og Canada.

I Det kaspiske hav har man utvunnet olje i over hundre år. I ørken- og steppeområdet øst for havet, som egentlig er en innsjø med saltholdig vann, finnes det foruten store mengder olje, også enorme forekomster av gass. Både Turkmenistan, Usbekistan og Kasakhstan har en økende virksomhet i området. Overalt hvor det utvinnes olje, er de store multinasjonale oljeselskapene til stede. De enorme olje- og gassforekomstene er en velsignelse for økonomien, men også en kilde til globale stridigheter.

I en lederartikkel i New York Times 2. jan 1996 skriver avisen at «Sentral-Asia framstår igjen som en slagmark mellom stormaktene i det gamle og tøffe geopolitiske spillet. Vestlige eksperter tror at de i hovedsak uutnyttede olje- og gassreservene i og rundt Kaspihavet kan bli et det 21. århundrets parallell til Persiabukta. Målet i dette nye spillet (for USA, min anm.) er å gjøre seg til venns med de tidligere sovjetrepublikkene som kontrollerer oljen, samtidig som man nøytraliserer Russlands mistenksomhet og utvikler sikre rørledninger fram til verdensmarkedet.»

Disse ordene fikk en helt ny dimensjon etter 911 i USA. Gjennom sin krigserklæring har USA etablert en helt ny situasjon også for landene i Sentral-Asia. Land etter land får kniven på strupen og blir avkrevd støtte og tilgang til flyplasser og luftrom. En eventuell krig vil bli utkjempet i et meget eksplosivt område. Se: Det store spillet og The Big Game.

Etter 11. september i fjor sikret USA seg raskt et fotfeste i Afghanistan. Mens krigen mot restene av Osama bin Ladens al Qaida-nettverk og Taliban fortsetter, har amerikanerne etablert flybaser i Kandahar, Bagram og Mazar-i-Sharif. I tillegg har de opprettet forsyningsbasen i Manas i Kirgisistan og en annen flybase i Khanabad i Usbekistan. Amerikanerne får også fly over de tidligere Sovjet-republikkene Kasakhstan og Usbekistan. Ved siden av trener de soldater i noen av landene i Sentral-Asia og Kaukasus. I tillegg kommer de ulike fargerevolusjonene i tidligere Sovjet republikker godt støttet av USA og George Soros. Russland, som kom seg ut av 1990-tallets krise, ønsker nå å være en aktiv spiller i det store spillet, og er uenig med NATO om rakettskjold og utvidelsene østover.

It is nearly one year since September 11, and still the great charade plays on. Having appropriated our shocked and humane response to that momentous day, the rulers of the world have since ground our language into a paean of cliches and lies about the «war on terrorism» – when the most enduring menace, and source of terror, is them.

Endgame – The New York Times

Det store spillet – Rødt

Det store spillet

Rørledninger er storpolitikk

Det store spillet – Morgenbladet

Le Monde – Globalt perspektiv på politikk og medier

Afghanistan og Sentral-Asia

Én kommentar to “USA, Russland og Iran – Hvor går veien nå?”

  1. […] USA, Russland og Iran – Hvor går veien nå? […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: