Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Økonomisk krise – Hva nå?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mars 16, 2009

Det er vel et års tid siden George Monbiot skrev at vi må kanskje få en økonomisk krise for å få til en mer rettferdig og fornuftig økonomisk politikk. Og krise er det blitt. Her er noen tall for hvordan det er gått med de aller største og viktigste:

– Verdens største forsikringsselskap, AIG, har siste halvannet år mistet 99,5 % av sin markedsverdi.

– Verdens største bank, Citibank, har mistet 98 % av sin markedsverdi.

– Verdens største meglerfirma, Merrill Lynch, gikk konkurs og ble kjøpt opp.

– Verdens største industriselskap, General Electric, har tapt 85 %.

– Verdens den gang største bilprodusent, General Motors, har mistet 95 %.

– I følge Aftenposten deler finansgiganten, bank- og forsikringsselskapet AIG, nå ut 165 millioner dollar (hele 1.1 milliard kroner) i bonus til sjefer – Dette etter rekordtap. Selskapet er blant dem som er hardest rammet i den amerikanske finanskrisen og for fjerde kvartal 2008 la de frem det største underskuddet noe amerikansk selskap har lagt frem, men har mottatt hele 170 milliarder dollar (mer enn 1200 milliarder kroner) i statlig støtte. Sjefene i den delen av selskapet som har hovedansvaret for elendigheten får nå premie. Det er 400 sjefer i avdelingen for finansielle produkter som får bonusene. Den som får mest får hele 6.5 millioner dollar. Det var denne avdelingen i banken som påførte den mesteparten av giganttapene og som gjør at ingen amerikansk finansinstitusjon har hentet mer statlig penger enn AIG.

USA – Hva nå – I etterkant av den nye økonomiske krisen (NEC)

Not a Joke – Hold the New York Post Accountable

Citigroup kåret som månedens krigsprofitør

Skatteparadiser

Kjøpefri dag

sam3038figure1

Motsett deg den nye verdensordenens, IMF, Verdensbanken, WTO, G20 mm, krisepakke og løsning, som vil si en global innføring av katastrofeøkonomi – ytterligere markedsliberalisering og privatisering mm – som kun vil utdype krisen ennå mer. Se Naomi Kleins Sjokkterapi.

sam2933810419_5d012ebaaf

Det er oss som betaler for den økonomiske krisen. Bankran og togtyveri er småtteri i forhold til det verdens eliter nå på høylys dag stjeler fra oss via staten – mens fattigfolk får sparken, gis selskapsledere fete lønninger, bonuser, fallskjermer osv. Dette er en krig mot menneskeheten – Og vi bør heller slå tilbake – for vinne den må vi!!!

sameconomic-crisis-2

Før ble man kalt konspiratoriker viss man talte om den nye verdensorden. Nå snakker politikerne om den som om det skulle være en redning – men en redning for hva – av dem? Men hvem vil vel egentlig redde dem – De samme krefter som holder oss nede, fratar våre rettigheter, lager kriger og forurenser mm. De etablerer seg på stadig høyere nivåer. De sentraliserer makt og penger, men resten av verden lever i fattigdom og i en ødelagt verden. Hvor lenge skal vi finne oss i det?

newworldorder

neewworldorder


Hva om man brukte like mange krefter på fred som man bruker på krig, like mye krefter på å skape et bærekraftig økonomi, som man nå er ved å «redde» en livsfarlig og urasjonell vekstøkonomi – Da ville vi kunne lage en vakker verden for alle livets skapninger!


Vi har trolig bare sett begynnelsen av krisen, for når firmaer går over ende mister de ledige mye kjøpekraft og vi får en dominoeffekt som varer lenge. Ved krakket i 1929 tok det halvannet år før aksjekursene nådde bunnen. Nå bør vi trolig starte denne tidsregningen fra september, da Lehman Brothers gikk over ende og fikk dominobrikker til å rase. Og det som kun gjør krisen enda verre er at man tenker å benytte seg av den samme økonomiske pakka som man allerede har hatt og som fikk oss inn i krisen. Finanskrisen vi nå er inne i er en global systemkrise, et resultat av 30 år med markedsfundamentalisme og overføringer av verdier fra produksjonsøkonomien til spekulasjonsøkonomien.

Ingen setter spørsmål ved vekstøkonomien, snarere tvert om. Våre ledere vil nå gjennomføre hva Naomi Klein har kalt katastrofeøkonomi, som vil si privatisering og markedsliberalisering, på et globalt nivå. Den nye verdensorden, med få rike, mange fattige, skapes nå. De selskapene som vi allerede kritiserte på det sterkeste før krisen, som de har forårsaket, begynte forsyner seg nå grådig med penger. Det blir folk flest som betaler.

De siste to tiårene har vi sett en utbredt økning i inntektsulikhetene i hele OECD-området. Arbeidsfolk verden over har opplevd en reallønnsnedgang. Som kompensasjon er det gitt kreditt, noe som har ført til en voldsom gjeldssetting av de samme arbeidsfolkene. Nå, når krisa har slått inn, vil mange av de samme menneskene miste jobbene sine. FNs arbeidsorganisasjon ILO anslår at 51 millioner mennesker vil miste jobben i året som kommer. Mange tusener av disse vil være norske.

Mens krisepakker nå leveres av regjeringer i hele den vestlige verden, har ingen ennå tatt tak i krisens årsaker. Selv om finanskrisen som nå rammer oss alle er en global systemkrise, har ikke norske eller internasjonale myndigheter tatt tak i krisens årsaker. Når ansvaret nå overlates til G20 er det i ferd med å gå riktig galt.

USA møter krisen med vanvittig store støttepakker som finansieres ved lån, i form av statsobligasjoner som kjøpes av Kina. Forleden sa Kinas statsminister at han er bekymret for USAs evne til tilbakebetaling. Og i disse tider kan ingen andre enn Kina tenkes å kjøpe dem. Hvis Kina slutter å lånefinansiere USA, går USAs myndigheter dundrende konkurs, med ubeskrivelige ringvirkninger.

USA sender nå råvarer til Kina som produserer industriprodukter av dem. Kina fungerer da slik kolonimaktene gjorde, USA har inntatt kolonienes rolle.

Den 2. april møtes G20 i London for å løse den globale krisen. Denne gruppen har ingen legitimitet. Den har heller ikke vist interesse for å angripe årsakene til krisen. I stedet leveres det forslag om mer av den samme politikken som har ledet oss ut i uføret, mer markedsstyring, mer privatisering, større forskjeller mellom fattig og rik.

Den økonomiske krisen har tett følge av andre alvorlige kriser, en klimakrise, en energikrise, en mat- og fattigdomskrise. Vi har ikke råd til å sitte å vente. Vi trenger handling nå. Verdensbanken og IMF må utstyres med strammere mandater, for å skape finansiell stabilitet, ikke bidra til ustabilitet. Bankene som nå reddes av offentlige midler må umiddelbart ut av skatteparadiser, og offentlig krisehjelp må følges opp av demokratisk kontroll og betingelser om sosiale reformer. Spekulanten må betale, vi må få skatt på finanstransaksjoner. Viktigere enn noen gang er det å stanse privatisering og markedsretting av offentlig sektor. Privatisering gir bare finanskapitalen ytterligere spillerom.

Det gode er at den uinnskrenkede markedsliberalismen er død, og med den også oppfatningen om at det er spekulantene og pengeflytterne som virkelig skaper verdier. Indirekte vil det øke respekten for vanlige folk, de som virkelig skaper verdiene. Men krisa er nok i ferd med å bli mye større enn Monbiot ønsket seg.

Mange av oss har moderat medfølelse med de norske aksjespekulantene. Det verste ved krisen er hvordan den rammer fattige land. Den rammer også mange vanlige mennesker i rike land.
Vi må våkne opp og gripe sjansen! Kortsiktig krisehåndtering er ikke nok. Vi trenger bærekraftige og stabile arbeidsplasser. Og vi trenger en demokratisk, solidarisk og grønn økonomi.

Vi har fått en global økonomi uten demokratisk styring. Problemene knyttet til skatteparadiser får stadig mer oppmerksomhet etter at den internasjonale finanskrisen eksponerte enkelte av skyggesidene ved verdens finansmarkeder. Skatteparadiser tilrettelegger for skatteunndragelse, hvitvasking av penger fra blant annet korrupsjon, og kan være en kilde til finansiell ustabilitet. I denne sammenhengen anslår Verdensbanken at det hvert år flyter 1000-1600 milliarder dollar fra skatteunndragelse, korrupsjon, narkotika og våpenhandel og andre ulovlige aktiviteter over verdens grenser. Rundt halvparten stammer fra utviklingsland.

Utviklingsminister Erik Solheim har uttalt at fattige land tappes for enorme verdier som gjemmes bort i skatteparadiser. Verdens samlede bistand er liten sammenliknet med penger som forsvinner ut av fattige land som følge av for eksempel korrupsjon og skatteunndragelse.

Samtidig hylles skatteparadisene av tilhengerne som garantister for sunn skattekonkurranse og som tilfluktssteder for mennesker som blir forfulgt og diskriminert. Slagkraftige internasjonale initiativer for å bekjempe konsekvensene av skatteparadiser er også en mangelvare, både i og utenfor FN.

Vi trenger derfor nye globale strukturer, innenfor rammen av FN, for kapitalkontroll og beskatning av spekulasjonsvirksomhet. Men endringer må også finne sted i hvert enkelt land. I følge Attac trenger vi:

1. En lav skatt på transaksjoner på Oslo Børs. En slik skatt vil bremse opp for den mest kortsiktige finansspekulasjonen, samtidig som den vil bidra til økonomisk utjevning.

2. Styrket finansiering av offentlige kredittinstitusjoner sammen med offentlig overtakelse av private banker. En styrket offentlig banksektor er nødvendig for stabil og langsiktig kreditt til sosialt og økologisk forsvarlige formål. Ingen statlige redningspakker til norske banker med avdeling i skatteparadis.

3. At regjeringen melder klart ifra at G20s forsøk på å lappe sammen det nyliberale økonomiske system er feil vei å gå, og kreve at toppmøter om finans holdes i FN-regi, og tar sosiale bevegelser og sivilsamfunn med på råd.

Det vil bli holdt markering foran Stortinget lørdag 28. mars kl 13. Denne datoen er en global aksjonsdag, i forbindelse med G20-landenes toppmøte om finanskrisen i London. Oppfordrer personer, NGOer, foreninger, fagforeninger/ forbund til å stille på markeringen. Tilslutta til nå er LO Oslo, Fagforbundet, NTL sentralforvaltningen, Oslo grafiske fagforening, El- og IT forbundet og Oslo bygningsarbeiderforening, i tillegg til Attac Norge. Man kan tilslutte seg ved å sende en epost til attac@attac.no helst innen fredag 20. mars.

Grip sjansen!

Vi trenger en demokratisk, solidarisk og grønn økonomi.

Sett Zeitgeist? Viss nei, så bør du se den snarest – Bra greier – Lykke til!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: