Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for mai, 2009

Produsert av FBI

Posted by Fredsvenn den mai 25, 2009

Det som hørtes ut til å være et nytt angrep på USA, og jødene der, for litt over en uke siden, har nå vist seg å være et oppsett av FBI selv. Et skremmende terrorangrep ble annonsert, så fant man ut at de mistenkte var en hjelpeløs gruppe med wanna bees uten noe som helst forbindelse med noen terrorister. Til slutt finner man ut av, lik den siste pusslebrikken i spillet, at det hele har blitt laget av en regjeringsagentprovokatør.

FBI Blows it: Supposed Terror Plot Against NY Synagogues is Bogus

Posted in Krigen mot terror, USA | Merket med: , , | Leave a Comment »

Kampen om irakisk olje

Posted by Fredsvenn den mai 24, 2009

Hva krigen handlet om

Mens Bush administrasjonen har hevdet at krigen i Irak ikke handler om olje, har Greenspan som forlot posten som sentralbanksjef i januar 2006 tilsluttet seg krigsmotstanderne som hevder at Bush invaderte Irak for å sikre seg kontroll over landets rike oljeforekomster. Det hvite hus avviser at Iraks oljerikdom var en medvirkende årsak til invasjonen i 2003 på tross av at det tradisjonelt har ligget to læresetninger bak den amerikanske oljepolitikken:

1. ”Olje er alt for viktig til at den kan overlates til araberne”, sa utenriksminister Henry Kissinger da prisene steg fra 1,80 dollar fatet i 1970 til 12,45 dollar i 1974 under den første oljekrisen i 1973

2. ”Vi vil forbruke to prosent mer olje for hvert år samtidig med at den årlige produksjonen faller med tre prosent. Det fører til en mangel på 50 millioner fat om dagen i 2010”, sa visepresident Dick Cheney da han gikk av som styreleder for verdens største oljeentreprenørselskap Halliburton. ”Det er trist at det er politisk upassende å erkjenne det alle vet: Irak-krigen handler i stor grad om olje”, skriver Greenspan.

Lobotomeringen av en kultur

Pentagon hadde på forhånd blitt orientert om diverse konvensjoner og protokoller, der i blant Haag konvensjonen med sine to tilleggsprotokoller, og USA hadde fått laget i stand en liste over de viktigste kulturminnesamlingene de skulle beskytte, noe de ikke gjorde. Det eneste stedet USA fysisk beskyttet etter invasjonen var oljeministeriet. Plyndring av arkeologiske steder og regionale museer fortsatte på tross av at det under internasjonal lov var USAs ansvar som okkupasjonsmakt å forsvare kulturelle steder.

I følge teksten Spoils of War: The Antiquities Trade and the Looting of Iraq publisert den 3. januar 2004 av Gregory Elich har det som skjedde i Irak blitt kalt ”den verste kulturelle ødeleggelsen til å finne sted siden Andre verdenskrig, og en arkeolog har sammenlignet det med ”lobotomien av en hel kultur.”

Til forferdelse for arkeologer i hele verden fulgtes veltingen av den irakiske regjeringen av amerikanske soldater med en bølge av plyndring og ødeleggelse av Iraks nasjonale kulturarv. På tross formaninger om handling fra sinte akademikere forble den kulturelt slumrende Bush administrasjonen likegyldig, og begynte kun forsinket å handle da mediedekningen ble til en PR fiasko som truet med å vende det tillagde bilde av vennlig frigjøring.

Privatisering av olje

Den irakiske regjeringen ønsker nå å signere nye oljeforhandlinger med multinasjonale selskaper, som Naomi Klein beskyldte for å ha planer om å plyndre irakisk olje da hun advarte mot en ny irakisk oljelov som ville sikre store profitter for britiske og amerikanske oljeselskaper, mens irakere vil være dømt til fattigdom. I hennes bok The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism hevder hun at planen vil la firmaer som BP og Shell tjene hundrevis av milliarder av dollar i profitt og ilegge “en dom av evig fattigdom i et land hvor 95 % inntektene kommer fra olje.”

I følge Klein utstedte Paul Bremer, den amerikanske direktør av gjenoppbygging og humanitær assistanse, en politick av sjokkterapi i Irak i etterkant av invasjonen. “Før invasjonen var Iraks økonomi ankret ved sitt nasjonale oljeselskap og av 200 statseide selskaper. Måneden etter han ankom annonserte Bremer at 200 firmaer skulle privatiseres.” Man skulle få såkalte ueffektive statsselskaper inn i private hender, noe som i følge Bremer skulle være viktig for Iraks økonomi. I følge Klein: “Saddams borttagelse fra makta har åpnet vistas av muligheter for oljegiganter, inkludert Exxon Mobil, Chevron, Shell og BP.”

Irak legger nå nye olje- og gassfelt ut på anbud, og tillater utenlandske selskaper en eierandel på opp til 75 prosent. ”Her finner jeg grunn til å sitere min tidligere sjef i Statoil, Jens Christian Hauge: ”Dette er som å gjelle seg med en sløv kniv”, kommenterte Statoils første juridiske direktør, advokat Jon Rud, i mars måned 2009 etter å ha pløyd gjennom resymeet med konklusjonene fra det tre dager lange symposiet i den irakiske hovedstaden hvor Iraks oljepolitikk ble gjennomgått.

Irak går i spissen med å lette vilkårene for oljeprosjekt, lød overskriften i Financial Times den 27. februar, åpningsdagen for seminaret. Oljeselskapene har gjenvunnet sin slagkraft, og Irak er ”det første konkrete eksemplet på et globalt maktskifte som begynner å sveipe gjennom oljeindustrien”, skrev avisen. Årsaken er angivelig at oljeprisene, som ligger vel hundre dollar fatet lavere enn i juli i fjor da prisen passerte 147 dollar, gjør at de store oljeselskapene stiller sterkere overfor de oljeproduserende landene, hevder Financial Times.

Ved årsskiftet la Iraks oljeminister Hussein al-Shahristani ut den andre anbudsrunden på elleve olje- og gassfelt, blant dem oljefeltene Majnoon og West Qurna fase 2. Feltene produserer i dag under 600.000 fat om dagen, men rommer begge anslagsvis minst tolv milliarder fat hver. Ifølge Shahristani er bare femten av 78 kjente felt i bruk. Nær 90 prosent av reservene vil nå bli lagt åpne for okkupasjonsmaktenes store oljeselskap. Først i køen står ExxonMobil og ChevronTexaco, British Petroleum og Royal Dutch Shell.

Den irakiske regjeringen tilbyr nå eierandeler for de utenlandske selskapene på opptil 75 prosent, mot et tidligere tak på 49 prosent. Før var det å snakke om produksjonsdelingsavtaler (PSA) et ”nei, nei”, men dette blir nå omvurdert. PSA-kontrakter blir vurdert. Dette på griunn av at de irakiske politikerne hevder Irak ikke har ressurser og kunnskap nok til å utvikle egen oljeindustri. Regjeringen vil opprette et nytt oljestyre og omorganisere det statlige oljeselskapet.

”Status quo og dagens oljepolitikk er ikke lenger akseptabel. Elementene i den nye politikken er der. Den vil nå bli evaluert og utviklet”, sier Barham Ahmad Saleh, den kurdiske visestatsministeren for nasjonal sikkerhet siden juni 2004, med et mellomspill som planleggingsminister fra mai 2005 til mai 2006. Han nevnes ofte som potensiell arvtaker etter president Jalal Talabani dersom han går av etter perioden eller får voksende helsemessige problemer. Dette er ikke en kortsiktig politikk for å få inn penger i statskassa når oljeprisen er lav, men innebærer et langsiktig politisk linjeskifte.

Man vil nå tilby høyere eierandeler for utenlandske selskap og senke produksjonsmålene for selskapene før de blir betalt for arbeidet. Dermed har al-Shahristani snudd opp ned på Iraks oljepolitikk før den nye oljeloven er blitt vedtatt i parlamentet – og han har Saleh med seg. ”Om amerikanerne ba Saleh klatre opp i et høyt tårn og hoppe ned i et svart hull, ville han gjøre det”, sier et framtredende medlem av presidentfamilien, men linjeskiftet vil trolig møte betydelig motstand i Bagdad.

Irak utvinner om lag 2,4 millioner fat om dagen. San Diego Union Tribune skrev i januar at det er planer om å øke produksjonen til 4-4,5 millioner fat i løpet av 4-6 år, men i følge Saleh har man planer om å øke til 6-8 millioner fat og ”om jeg forteller mer, vil det påvirke oljemarkedet”, sier han. Han hevder at Iraks oljepolitikk har vært mislykket og at man trenger hjelp til produksjon og teknologi for å utvikle reservene til beste for folk i et gjenreist Irak.

I følge Saleh har oljen vært en forbannelse for Irak ettersom den har ført til ”masseødeleggelsesvåpen og kriger.” Utelatt fra fortellingen er at Irak gjennom nasjonaliseringen i 1971 utviklet seg til å bli den mest moderne arabiske staten, med gratis helsevesen og utdanning. Inntektene for olje utgjør nær 95 prosent av landets budsjett. Irak er dermed sårbar på pris.

Det hele er et stort skifte tilbake til de internasjonale oljeselskapene som vinner tilbake en del av forhandlingsposisjonen de hadde før. Oljedepartementet skal ikke kunne gripe inn i den operasjonelle virksomheten til oljeselskapene, aller minst det som er blitt produsert (upstream) og styrene i oljeselskapene skal få ekstraordinær myndighet til å framskynde gjennomføringen av planer og overvinne administrative flaskehalser og sperrer.

Statoil

Nå, midten av mai måned 2009, vurderer Statoil sterkt å by på oljefelter i krigsrammede Irak denne sommeren, noe blant annet Amnestys generalsekretær John Peder Egenæs mener er helt uforståelig. Dette ikke minst på grunn av at Irak er et okkupert land med en regjering som har utført grove overgrep og blant annet står bak utallige ulovlige arrestasjoner, utbredt tortur og utenomrettslige henrettelser. NUPI-forsker Daniel Heradstveit, som er tidligere Statoil-rådgiver, føler seg allikevel trygg på at oljeselskapet vil engasjere seg i Irak i år. I følge ham er det ikke bare solskinn i Irak, ”men Statoil er pokker meg nødt til å være til stede. De kan ikke vente til alt er perfekt. Selv om Irak ble bombet sønder og sammen, er det viktig å bidra til å normalisere landet.”

Det irakiske oljedepartementet har invitert den norske oljekjempen til å by på utviklingen av det gigantiske oljefeltet Nahr Bin Umar i Sør-Irak – den første budrunden i landet siden USAs invasjon i 2003, men det er ikke endelig avklart når beslutningen om et bud på Nahr Bin Umar må tas. Gevinsten ved suksess er 20-årskontrakter på oljeutvinning i Irak. Det hevdes at Statoil vil ta sin beslutning i juni. En analytiker som følger Statoil tett venter at selskapet vil legge inn minst ett bud i Irak i sommer ettersom ”det er i år toget går i Irak, det er nå regjeringen holder en rekke auksjoner av gamle og nye oljefelt.” Oljegigantene Total og Chevron vil trolig konkurrere med Statoil i en irakisk budrunde på feltet – som rommer over 6 millioner fat olje.

Statssekretær Robin Martin Kåss (Ap) i Olje – og energidepartementet, som bekrefter at han gjennom embetsverket er gjort kjent med at Norges største selskap vurderer ulike muligheter i Irak, hevder beslutningen om et eventuelt bud hører inn under Statoils styre og ledelses ansvar og legger til grunn at regjeringen har tillit til at Statoil ivaretar etiske standarder når de engasjerer seg utenlands. Regjeringen har i følge Kåss ingen politikk på at det ikke skal investeres i Irak på tross av at det betyr at Statoil på denne måten blir en krigsprofitør om de byr på oljefeltet like ved havnebyen Basra, noe som er fullstendig uakseptabelt. Irak er fortsatt okkupert, og det innebærer at irakerne selv ikke har råderett over sine egne ressurser.

Se: Kampen om irakisk olje

Change, Change, Change

Mange vil mene at det gikk en ondskapens akse til støtte for Bush-regimet gjennom oljeindustrien, det militærindustrielle kompleks, andre multinasjonale selskaper, og det kristne høyre, alle viktige bidragsytere til Bushs valgtriumf, og alle med talsmenn på høyeste plan i USAs administrasjon. En akse som har brukt den 11. september og krigen mot terrorismen til å gjennomføre sine utenriks- og innenrikspolitiske planer i et i sannhet imponerende omfang og så langt uten særlig hindring verken hjemme eller ute.

Det bemerkelsesverdige er at de står i motstrid til alt som er nødvendig for å oppnå fred, globalt demokrati, økonomisk likhet og rettferdighet, økologisk beskyttelse av miljøet, og global stabilitet. De representerer valgene til et alt for mektig lands elite, fast bestemt på å konsolidere sitt økonomiske og politiske forsprang på kort sikt, helt uten hensyn til kostnadene for verdenssamfunnet og forsterker alle de stygge tendensene ved militariseringen og globaliseringen som har ført til økende vold, inntektsskjevheter og de voldsomme protestene mot Verdens handelsorganisasjon (WTO), Det internasjonale pengefondet (IMF), og Verdensbanken.

Mange hevder nå at Obama kampanjens Change, Change, Change var lite annet enn propaganda. Disse hevder at det bør være innlysende at USA ikke har den fjerneste tanke om å avvikle okkupasjonen, men bare om å gi den en form som er billigere for den amerikanske statskassa og mer appetittvekkende på diplomatiske festmiddager.

I forhandlinger om vilkår for tilbaketrekking fra Irak krevde USA under Bush administrasjonen å få beholde 50 militærbaser i landet, at amerikanske hæravdelinger skal kunne operere fritt, full kontroll over irakisk luftrom under 29.000 fot, samt juridisk immunitet for sine soldater og private sikkerhetsvakter.

I følge et intervju av journalist og forfatter Amy Goodman som ble sendt den 27. februar 2007 på Democracy Now! sa den forhenværende CIA-analytikeren (under Lyndon Johnson og Richard Nixon), anerkjente akademikeren og ledende kritiker av USAs utenrikspolitikk, Chalmers Johnson, som blant annet er forfatter av boken Nemesis: The Last Days of the American Republic, hvor han tar til orde for at det at USA har gapt over for mye på det militære og det økonomiske plan kan føre til nasjonens sammenbrudd som republikansk forfatning, blant annet om Irak-okkupasjonen:

”Og så valgte vi Irak som er det nest rikeste oljelandet på jorden og et sted som passer ideelt til vårt nærvær. Jeg tror mange mennesker har kommentert det, der i blant Seymour Hersh, men jeg tror at en viktig årsak til at vi ikke hadde noen plan for å komme oss ut av Irak er at vi ikke hadde til hensikt å forlate landet. Og den nåværende rekken med minst fem veldig, veldig store, tungt forskansede, lange doble rullebaner, fem flybaser i Irak, strategisk plassert over hele landet, er sikre bevis på dette. Man kan aldri få vår ambassadør, forsvarsdepartementet, presidenten eller noen annen til å si utvetydig at vi ikke har til hensikt å ha baser der. Det er et tema som kongressen aldri, aldri åpner sin munn om. Av og til har militæroffiserer – luftstyrkesjefen i CENTCOM har gjentatte ganger sagt på sin liksom nonchalante måte når han blir spurt: ”Hvor lenge tror du at vi kommer til å bli her?” og han sier vanligvis: ”Å, minst et tiår på disse basene.” Og deretter fortsetter vi med å forsterke dem.”

Obama sier nå at de amerikanske soldatene skal ut og at det ikke skal være noen permanente militærbaser i Irak. Vi får se, men det kan se ut som om Obama administrasjonen satser mer på uløike typer kontrakterte leiesoldater. I tillegg kommer at ulike land, der i blant Norge, trener opp irakisme politi og militser. Det at irakisk politi og militære kurses på Jåttå i Stavanger svekker inntrykket av at Norge er helt ute av Irak-invasjonen.


Is it a joke?


Obama also had talks with Iraq’s leaders, and confirmed his plans to withdraw all US troops from Iraq by the end of 2011. The president flew into Baghdad’s international airport before travelling by road to meet Gen Ray Odierno, the US military commander in Iraq, and some of the 140,000 US soldiers serving in the country. Obama thanked Gen Odierno for helping to lead what he said was ”a very effective operation” in Iraq. He told about 600 US soldiers gathered at the Camp Victory military base that they had helped Iraq to ”stand on its own as a democratic country.” ”That is an extraordinary achievement, and for that you have the thanks of the American people,” he said.

iraq_oil_map355

oil_fields_map

iraq-oil-33 wilmot

iraqi oil qqxsgIraq OIL

iraq-oil-law

Revealed Secret Plan to Keep Iraq under US Control

US Asks 50 Military Bases in Iraq

If the U.S. is ultimately leaving Iraq, why is the military expanding its bases there?

Secret Security Pact Will Ensure Permanent Iraq Occupation

On surprise visit to Iraq, Obama vows to get U.S. troops out by 2011

Will Obama Vacate Iraq?

Obama’s Iraq Exit

The Obama-Biden Transition Team

U.S. Moves to Replace Contractors in Iraq

Democrat’s Mercenaries (Dyncorp) replace Republican Mercenaries

Operators and Contractors − DynCorp hopeful for the Obama future

Posted in Irak - Land og krig | Merket med: , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »

Lenge leve den irakiske motstandskampen!

Posted by Fredsvenn den mai 22, 2009

I følge Aftenposten:

(Er det kun meg eller er det flere som blir irritert over det stadige vissvasset fra Washington skribenter i norske aviser, hvor av flesteparten hører hjemme blant de neokonservative rekkene – og som oftest skriver om situasjonen i Sørvest Asia? Dette samtidig med at norske skribenter ikke får slippe til.)

Det utenkelige er i ferd med å skje i Sadr-byen. Amerikanske soldater har begynt å stenge sine forlegninger for å være klare til å trekke seg ut. 30. juni er deadline i flere irakske byer.Uroen vokser både blant innbyggere, lokale ledere og blant de amerikanske soldatene i dette fattige sjiamuslimske distriktet som en gang var den farligste krigssonen i hovedstaden Bagdad.

”Når amerikanerne reiser vil alt bli plyndret, fordi ingen lenger vil passe på”, sier en iraksk løytnant. ”Det vil bryte ut borgerkrig, uten tvil”, sier en iraksk tolk. Rådsmedlemmer i byen har søkt om politisk asyl i USA. Mohammed Alami, en lokal leder, som kaller seg den amerikanske ambassadens uoffisielle representant i Sadr-byen, er blant dem som frykter at også folk vil komme til skade. ”Dette er den farligste beslutning som er fattet”, sier han etter et møte med den amerikanske styrken i Sadr-byen. ”Vi vil miste sikkerheten og volden vil ta seg opp igjen. Jeg vil bli det første målet, tilføyer han.”

Når de ser for seg en fremtid uten amerikanere bak døren ved siden av, innrømmer enkelte at de ikke har noen tro på eget lederskap. ”Min regjering støtter oss ikke”, sier løytnant Ahmed Shaker Mahmoud Dulaimy. Han sitter bak et bord og kjederøyker.

Amerikanerne i Sadr-byen håper på det beste og planlegger for det verste. Angrepene er kommet tettere de siste ukene, særlig fra såkalte veibomber. Det skal også være utlovet en belønning på 1 million dollar til den som klarer å kidnappe en amerikansk soldat.

Det hele later med andre ord til at okkupasjonsregjeringen har tatt over makten med amerikanernes hjelp, men ikke klart å vinne oppslutning blant folket. Irak fikk sin grunnlov i en folkeavstemning i oktober 2005. Regjeringen ble dannet i desember 2005.

Samtlige klare brudd på internasjonale avtaler ble gjort under det såkalte okkupasjonsvalget i Irak hvor selv den USA-innsatte presidenten Ghazi al-Yawar sådde tvil om og som flere av USAs nære allierte, som den tidligere monarkistiske utenriksministeren Adnan Pachachi, krevde å få utsatt, men til ingen nytte. Det bygger på en folkerettsstridig krig og en folkerettsstridig okkupasjon. Valget, som bygget på den såkalte midlertidige grunnloven, som den USA-innsatte og -kontrollerte overgangsregjeringen vedtok 8. mars, var en konstruksjon. Den folkerettsstridige Grunnloven var basert på over hundre direktiver, som blant annet går på tvers av internasjonale avtaler som Irak har inngått og som ble nedfelt under okkupasjonsadministrasjonen til Paul Bremer.

Det er en okkupasjonsregjering, som sammen med USA har vært med på å plyndre og ødelegge Irak. Det landet som nå kunne ha vært stolt og rikt nå er dypt nede i søppelkurven. Det har blitt den største kulturelle ødeleggelsen som har skjedd i etterkant av Andre verdenskrig, og en arkeolog sammenlignet den med ”lobotomi av en hel kultur.” Av den stolte irakiske historie er det kun pinneved igjen.

I Babylon var kanskje det mest sjokkerende, men langt fra den mest betydningsfulle, den direkte skaden US Marines gjorde mot zigguraten der. I følge den forhenværende CIA-analytiker (under Lyndon Johnson og Richard Nixon), anerkjente akademikeren og forfatteren Chalmers Johnson spraymalte US Marines deres motto Semper Fi, forkortelsen for semper fidelis, som betyr alltid trofast, på de gamle murene. Mange ble fotografert mens de holdt steiner som opprinnelig ble brukt i tempelets konstruksjon og nyhetsrapporter har gitt indisier på at et antall militærfolk forsøkte å ta dem med seg hjem som suvenirer. For å toppe det hele ble to Burger Kings og en Pizza Hut bygget på zigguratens fundament i denne gamle sivilisasjonens vugge.

Amerikanske tanks rullet gjennom de gamle gatene i Babylon, en handling som ikke hadde noen militær verdi foruten å erklære erobring. I følge Lukasz Oledzki, en polsk arkitekt som bor i Irak og som har blitt ansatt av de polske styrkene som har base i Babylon, kan man se ”rester på begge sider av den asfalterte plassen. I følge ham kan man ”se gamle potteskår på begge sider av plassen. Jeg vet at de ødela noe fra 600-700-tallet f.vt. Å plassere en hær på toppen av et arkeologisk utgravingsfelt er absurd. De skulle aldri fått lov til å gjøre dette.”

I følge arkeolog Ahmed Al-Ibrahim brøt plyndrere seg inn i Babylon samme dag som amerikanerne ankom og tok alt de kunne. Men slik som også var tilfelle andre steder hadde gjenstander blitt transportert til nasjonalmuseet i Bagdad for å oppbevares før krigen. Tyver brøt seg gjennom en mursteinsmur for å komme inn i museet og strippet museet for nær sagt alle gjenstander, hvor av de fleste heldigvis var kopier. I tillegg til museet ble også direktørens hus, gavebutikken og andre bygninger plyndret. Biblioteket ble først plyndret for deretter å bli brent ned.

Haag-konvensjonen av 14. mai 1954, som vil si konvensjonen om vern av kulturarv i væpnet konflikt, tar sikte på å beskytte bygninger og andre gjenstander av særlig stor kulturell betydning og forbyr stater å rette angrep direkte mot kulturarv, samt fra å bruke slike gjenstander til militære formål. Haag konvensjonen forplikter en okkupasjonsmakt til å ta vare på og beskytte det okkuperte lands kulturminner. Dette skjedde ikke – heller tvert om. Som barbarer opptrådte soldatene i Irak.

Amerikanske regjeringsoffiserer hevder at de var dypt bekymret over beskyttelsen av kulturarven, men valgte ikke å følge opp de rådene som de fikk. For eksempel ble Det irakiske museum i Bagdad, som var et av de tre eller fire viktigste arkeologiske museer i verden, et eventyrhus av skatter som inkluderte i en hver kunstform en historietekstbok, de tidligste narrative relieffer og de eldste skrevne bøkene i verdenshistorien, den 12. april plyndret. Plyndrerne brukte profesjonelle glasskutterverktøy, kraner og lastebiler over en periode på 48 timer, mens en amerikansk tanks sto utenfor. På et tidspunkt gikk noen soldater inn i museet, så på for en stund for deretter å forlate åstedet.

Men plyndringen av dette museet var ikke et isolert tilfelle eller et offer for krigens kaos. Før dette raidet hadde en gruppe med plyndrere tømt museet i Basra og Mosul mens koalisjonssoldater hadde sett på. Selv etter museumsplyndringen hadde satt i gang et internasjonalt rabalder ble Iraks bibliotek og gallerier tillatt å bli plyndret og brent. De amerikanske okkupasjonsstyrkene forsømte ikke kun å forsvare de historiske stedene og kultureiendommene; de misbrukte selv disse stedene. Amerikanske styrker bombet Bagdads 1300-talls universitetsbygning, et av de eldste universitetene i verden. Amerikanske soldater transformerte den gamle byen Ur til en militærbase og gravde grøfter i bakken.

Den bipartisanske religionsfrihetswatchdoggruppen US Commission on International Religious Freedom, som har blitt pekt ut av Bush og den amerikanske Kongressen, publiserte en rapport den 16. desember 2008 kalt Iraq: USCIRF Recommends Designating Iraq as Country of Particular Concern, Calls for Ensuring Free and Fair Elections, Focusing on Plight of Most Vulnerable Religious Minorities hvor panelet forespør om ikke Irak kan bli listet opp som ”et land av særlig bekymring”, land viss regjeringer har tillatt eller deltatt i brudd på rettigheter vedrørende religions- og trosfrihet. Irak blir her betegnet som et av de farligste steder i verden å være for religiøse minoriteter og Iraks regjering blir beskyldt for å tolerere begrensning og hindring av religionsfrihet.

Lista kunne ha fortsatt i det uendelige. USA har ikke gjort situasjonen i Irak bedre, snarere langt verre selv enn da Saddam Hussein befant seg ved makten. Verken USA eller den nå sittende okkupasjonsregjering har noen som helst legitimitet. Og det blir ikke bedre ved at de sitter enda lenger.

Det som må skje må skje – Det kan ikke bli noe særlig verre enn slik det er. Derfor – Lenge leve den irakiske væpnede motstanden! Det eneste vi kan håpe er at denne også ikke er fundamentalistisk og er i stand til å gjøre mer av hva USA og regjeringen har gjort.

Og det samme kan sies om dekurdiske nordområdene – fryktelige mennesker som sitter ved makten og venter på å bli veltet. Så får vi se hva PKK og annen motstand er parat til å gjøre – Og forhåpentligvis går det også her langt bedre etter at okkupasjonsmyndighetene har blitt veltet – Derfor – Støtt den kurdiske motstandskampen mot sitt eget regime.

Men…

I følge et intervju av Amy Goodman som ble sendt den 27. februar 2007 sa Chalmers Johnson blant annet om Irak-okkupasjonen: ”Og så valgte vi Irak som det nest rikeste oljelandet på jorden og et sted som passet ideelt til vårt nærvær. Jeg tror mange mennesker har kommentert det, Seymour Hersh vel og merke, men jeg tror det er viktig at en av grunnene til at vi ikke hadde noen utgangsplan fra Irak er at vi hadde ikke til hensikt å forlate landet. Og med sikkerhet er beviset på det den nåværende rekken med minst fem veldig, veldig store, tungt forskansede, lange doble rullebaner, fem flybaser i Irak, strategisk plassert over hele landet. Du kan aldri få vår ambassadør, forsvarsdepartementet, presidenten eller noen til å si utvetydig at vi ikke har til hensikt å ha baser der. Det er et tema som kongressen aldri, aldri åpner sin munn om. Av og til har militæroffiserer – luftstyrkesjefen i CENTCOM har [sagt] gjentatte ganger på sin liksom nonchalante måte, når han blir spurt: ”Hvor lenge tror du at vi kommer til å bli her?” og han sier vanligvis: ”Å, minst et tiår på disse basene.” Og deretter fortsetter vi med å forsterke dem.”

Ingen pokal å hente

USA – Irak og Status of Forces Agreement

Hverken Obama eller SOFA-avtalen gir grunn til optimisme i Irak

Krigens kostnad

Komiteen for et fritt Irak

iraq73843149_10

iraqbasrah

iraqi-resistance-8

iraqBUSH_BLAIR

iraqi resistancei

IraqiResistance_thumb

Iraqi_Resistance_Comics_2

iraqsuperman

iraqprofile

iraqvalkovuokko

Posted in Irak - Land og krig, USA | Merket med: , , , , , , | Leave a Comment »

BLOCK G8 2009!

Posted by Fredsvenn den mai 21, 2009

G8 er en sammenslutning av de åtte ledende industrilandene i verden: Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia, Canada og Russland. Det 35te G8 møtet skal finne sted i L’Aquila, Abruzzo, Italia, i juli 2009. Samtidig som man valgte å flytte møtet, som opprinnelig var ment å ha i La Maddalena til L’Aquila, valgte man som et tegn på støtte til samfunnet truffet av jordskjelvet den 6. april valgte man å ha en skilpadde som møtets symbol som en påminnelse om dette G8s “migrerende” natur sammen med ordene “G8 møtet 2009 – Fra La Maddalena til L’Aquila”. Steder hvor organisasjonen tidligere har hatt møte i Italia inkluderer Venezia (1980); Venezia (1987); Napoli (1994) og Genova (2001). G8 møtet har utviklet seg til å bli mer enn en samling av verdens politiske ledere. The event har blitt en anledning for et bredt mangfold av NGOer, aktivister og sivile grupper å samles og diskutere aktuelle saker.

Det er en appell om å “Tilegne seg fjellet og begrave G8!“ Et opprop til det “globale mangfold “ å benytte seg av muligheten i Abruzzo til å bygge “bærekraftige, fremtidsrettede samfunn” 10 år etter at Seattle gruppen “Diggers 2.0“ hadde sin appell for “Solidaritet ut av ruinene til neoliberalismen.“ “Vi trenger løsninger for krisen nedenfra, en an opposing makt av sosiale bevegelser med en skuffe i sine hender som gjør seg klar til å bygge en postkapitalistisk verden. Et opprop til det globale mangfold om å komme til Abruzzo fra 7.–11. juli for å hjelpe til med å gjenoppbygge Abruzzo.“ Samtidig som statslederne fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Canada, Russland, Japan og Italia i dag samles til sitt toppmøte, vil flere tusen personer verden over gjennomføre møter der målet er å reise alternativer til en verdensorden styrt av G8.

Direkte aksjoner, demonstrasjoner, appeller og arrangementer mot G8 møtet i Italia: Se Her

G8 – Italia – Offisiell side

G8 – Planer

G8 – Wikipedia

G8 – Italia – Wikipedia

g8luebeck

capitalism

g8Italy_Regions_Abruzzo_Map

g8360567

Mange mener at G8 er for lite representativt, og at det ikke gjenspeiler de globale maktforholdene i dag. Blant dem er Kina. Kina framstiller seg ofte som talerør for verdens utviklingsland og mener utviklingslandene har for lite innflytelse i beslutningsprosesser i internasjonale finansinstitusjoner.

Toppmøtet i London den 2. april i år regnes av mange som en milepæl i Kinas integrering i det internasjonale samfunnet. Kina har tradisjonelt ligget lavt i det diplomatiske terrenget, men i London spilte landet en aktiv rolle, blant annet ved å foreslå reformer i IMF som vil gi utviklingslandene større innflytelse. Kina fikk også gjennomslag for sine forslag mot proteksjonisme i internasjonal handel.

I forbindelse med finanskrisen har G20 vokst fram som et alternativ til G8, blant annet fordi G20 gjenspeiler en større bredde av verdens land. G20-landene står for 85 prosent av all verdiskaping i verden om vi måler etter bruttonasjonalprodukt (BNP), som vil si den samlede verdiskapningen i et land – den totale mengden av varer og tjenester som blir skapt i et land i løpet av et år. Gruppen består av de åtte landene i G8, samt elleve andre av verdens største økonomier, deriblant Kina og EU. Skeptikerne hevder at G20 er for stort og utvannet til å takle internasjonale utfordringer effektivt.

Et helt konkret symbol på Kinas nye posisjon kan være det offisielle bildet fra G20- toppmøtet, slik tolker i hvert fall kinesiske medier det. Her står president Hu i første rekke ved siden av verten for toppmøtet, Storbritannias statsminister Gordon Brown, mens president Obama befinner seg i rekken bak. Det snakkes nå også om en ny viktig G-sammenslutning på den globale arena, G2: Kina og USA. De to landene er henholdsvis verdens tredje største og største økonomi, og står til sammen for omtrent en tredel av verdens BNP. En slik konstellasjon har dermed potensial til å bli mektig i verdensøkonomien.

Zbigniew Brzezinski, sikkerhetspolitisk rådgiver for tidligere president Carter i USA og en av de ledende kreftene bak infernoet i Sentral Asia på 1980-tallet, inkludert krigen i Afghanistan og dannelsen av det afghanske mujahedeen, Taliban og al-Q-aida, for å bekjempe kommunismen og det ateistiske Sovjet, lanserte ideen i Beijing tidlig i 2009, da USA og Kina feiret 30 års jubileum for diplomatiske forbindelser. I september 2007 sa Brzezinski, som gikk inn for Barack Obama og som nå er Obamas sikkerhetspolitiske rådgiver, at ”hva som gjør Obama attraktiv er at han forstår at vi lever i en veldig forskjellig verden hvor vi må relatere til et mangfold av kulturer og folk.”

Zbigniew Brzezinski er kjent som en reaksjonær hauk fra den kalde krigen og har bl.a. skrevet boken ”The Grand Chessboard” med undertittel «American Primacy And Its Geostrategic Imperatives». Her er det gjort rede for at ekspansjon østover i Asia er et credo. Denne oppskriften er langt på vei fulgt allerede av George W. Bush; Irak, Afghanistan, Georgia… (Med stilltiende eller aktiv støtte fra Norges regjering). Ideen er å etablere et forum for å diskutere ikke bare temaer som angår forholdet mellom USA og Kina, men også internasjonale saker generelt. Obama og Hu tok et skritt i denne retningen under G20-møtet i april i år, da de ble enige om å etablere en strategisk og økonomisk dialog med årlige møter.

grand chessboard

A new brain for Barack Obama

Kina og USA – En ny verdensorden

Posted in Økonomi, Den nye verdensorden, Konferanser, Maktblokker | Merket med: , , , , | Leave a Comment »

Ny knusende kritikk av den offisielle beretningen om 9/11

Posted by Fredsvenn den mai 21, 2009

Den offisielle beretningen om 9/11 er “Fryktelig feil”, “gjennomhullet av motsigelser”, “en vits” og “et cover-up”!

Den 18. mai 2009 leverte 41 amerikanske kontraterrorisme- og etterretningsveteraner en knusende kritikk av den offisielle beretningen om 9/11, og de fleste har bedt om en ny granskning. Den anerkjente forskeren Alan Miller fra patriotsquestion911.com har samlet foto og erklæringer. Det er en skandale at de fleste amerikanere er fullstendig ukjent med deres offentlig fremsatte innvendinger – et direkte resultat av at nasjonale avis- og TV-nyhetsredaksjoner har nektet å dekke denne ekstremt viktige saken.

Disse 41 tjenestegjorde i USAs State Department, National Security Agency (NSA), Central Intelligence Agency (CIA), Federal Bureau of Investigation (FBI), Federal Aviation Administration (FAA), USAs tollvesen og grensekontroll, samt i grenene av det amerikanske militæret. De er listet opp nedenfor etter sin tjenestegren. Det skal vanskelig la seg gjøre å benekte kredibiliteten til disse personene eller deres lojalitet til sitt land, som demonstreres gjennom deres år i tjeneste med å samle inn og analysere informasjon og planlegge og utføre kritiske operasjoner for USAs nasjonalsikkerhet.

911

911Headinsand

911zero
Les hele artikkelen (PDF)

USA-patrioter for 9/11 Truth

911 Truth Norge

Scholars for 9/11 Truth

US Government Questioned on Forged Letter Linking Saddam to 9/11

Posted in 911 | Merket med: , | Leave a Comment »

konferansen Krisens mulighet den 25. mai

Posted by Fredsvenn den mai 20, 2009

Gir finanskrisen mulighet til å skape en økologisk bærekraftig økonomi?

Kloden nærmer seg stupet: Klimaendringene eskalerer. Naturressursene overforbrukes. Miljøødeleggelsene tiltar i omfang og styrke. Hvis vi skal redde verden fra økologisk kollaps, må vi legge om kursen. Raskt.

Den globaliserte økonomien overforbruker naturressurser og påfører økosystemene omfattende skader. Vi har en plikt overfor kommende generasjoner til å omforme økonomien slik at den samsvarer med jordens økologiske tålegrenser.

Problemet henger sammen med vårt økonomiske system, som ennå ikke har tatt inn over seg at det finnes økologiske grenser for vekst. Spillereglene i verdensøkonomien må endres. Men hvor realistisk er det å få verden med på en slik omlegging? Og er det allerede for sent?

Krisens mulighet er en én-dags konferanse som samler politikere og forskere for å diskutere hvordan dette kan skje på Soria Moria hotell og konferansesenter etter iniativ fra Erik Dammann. På konferansen, som vil bli avholdt den 25. mai, møtes forskere, politikere, studenter og andre interesserte for å diskutere nye løsninger for økonomien. Det vil bli avholdt foredrag og innlegg ved blant andre: Pavan Sukhdev, Erik Solheim, Halvor Mehlum, Karl Ove Moene, Dag Olav Hessen, Susan George, Peter Dauvergne, Øystein Dahle og Arild Vatn.

I forlengelse av konferansen Krisens mulighet inviterer Framtiden i våre hender til debattmøtet Kroner og kollaps  kl. 18.00 på Amalie Skram. Det vil blant annet bli avholdt foredarg ved Susan George (Response to Climate Change: a Question of Speed, Scale and Solvency) og Peter Dauvergne (The Shadows of Consumption). Arrangementet vil holdes på engelsk.

Velkommen til konferansen Krisens mulighet!

For mer informasjon og påmelding: Her!

global _10

global cfrontcov

global crisisdeception

global crisiswallstreet1

global krisef

global crisis economist

global_warming

global-crisis

globall_trust

Posted in Økonomi, Klima og miljø, Konferanser | Merket med: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Feiring av Pete Seeger

Posted by Fredsvenn den mai 20, 2009

Antikrigs-, borgerrettighetsaktivisten og artisten PETE SEEGER, som har påvirket en lang rekke protestsangere, ble 90 år den 2 mai. I følge Bruce Springsteen under en fødselsdagskonsert til ære for Seeger: «Ved 90 fortsetter han å være en stealth dolk i hjertet av vårt lands illusjoner om seg selv.»

Pete Seeger har skrevet en lang rekke viser med utgangspunkt i amerikanske folkemusikktradisjoner, blant annet verdenskjente sanger som We Shall Overcome, Where Have All The Flowers Gone, Turn! Turn! Turn! og If I Had A Hammer. Han har som musikkforsker også samlet og formidlet annen folkelig musikk fra USA, ofte til eget gitar- og banjospill. Hans Rainbow race ble en norsk kjempeslager da visesangeren Lillebjørn Nilsens oversatte og spilte den inn i 1973 under tittelen Barn av regnbuen. I 1990 opptrådte Pete Seeger på Tønderfestivalen i Danmark sammen med Lillebjørn Nilsen.

Seeger dannet i 1949 folkesanggruppa The Weavers sammen med Lee Hays og Ronnie Gilbert. De hadde en rekke slagere på 1950-tallet. I 1958 ble han soloartist. På grunn av sin kamp for borgerrettigheter, rettferdighet og fred ble han fra 1955 stemplet som en samfunnsfiendtlig kommunistisk propagandist, og han ble svartelistet i hjemlandet. Først da tidenes mest betydningsfulle amerikanske countryartist Johnny Cash, viss sanger inkluderer I Walk the Line, Folsom Prison Blues, Ring of Fire, Get Rhythm og Man in Black, tok Seeger med i sitt TV-show på begynnelsen av 1970-tallet, ble Pete Seeger tatt inn i varmen igjen.

Bruce Springsteen laget en hyldningsplate i 2006, We Shall Overcome. The Pete Seeger Sessions, med populære folkeviser fra Pete Seegers repertoar, slike som Pay Me My Money Down, Mrs. McGrath, Shenandoah, John Henry og Froggie Went A Courtin’.

We Shall Overcome er en protestsang som ble en av den amerikanske borgerrettighetsbevegelses hovedsymboler. Sangens lyrikk stammer fra en gospelsang av Reverend Charles Tindley. Sangen ble publisert i 1947 som We Will Overcome i People’s Songs Bulletin (en publikasjon av People’s Songs, en organisasjon hvor Pete Seeger var leder.

Seeger var sterkt inspirert av den svarte folkemusikklegenden Leadbelly, som blant annet er kjent for sanger som Pick a Bale of Cotton, Midnight Special og Cotton Fields.

Sammen med Woody Guthrie, Lee Hays og Millard Lampell dannet Pete Seeger The Almanac Singers i 1941. This Land is Your Land er en av de mest berømt amerikanske folkesanger, og er skrevet av Woody Guthrie i 1940.

kills3c13276v

Feiring av Pete Seeger

En av dem som ble inspirert av alle disse radikale folkemusikerne var den amerikanske musikeren, sangeren, låtskriveren, poeten og forfatteren, og i den senere tid også radiovert, Bob Dylan (født Robert Allen Zimmerman 24. mai 1941 i Duluth, Minnesota), som har blitt kjent gjennom sanger som Masters of War, Blowin’ In the Wind og The Times They Are A-Changin’.

Dylan har vært en av de mest innflytelsesrike og viktige personene innen populærmusikken gjennom mer enn 45 år. De siste årene har han hatt en renessanse gjennom plater, memoarbok, dokumentarfilm av Martin Scorsese og sin kontinuerlige konsertvirksomhet, som har bidratt til å befeste en enestående posisjon innen populærkulturen.

Masters of War

army_dolls200

Masters of War får en til å tenke på at forsvarsministeriet nå har støttet et sett HM Armed Forces dukker. Alle er – for nå – hvite menn og ingen mangler kroppsdeler eller bærer psykologiske skara av krigføring. Disse lekene er del av regjeringens arbeid for å gjøre krig akseptabel og hæren noe å etterligne, noe som også kan sies om den fornyede intensiteten av militærparader og rekruttkampanjer som har tenåringer som mål.

I følge forsvarsministeriet: «Disse lekene viser vårt folk og dets utstyr og denne kommersielle anerkjennelse viser det høye nivået av støtte det er for våre styrker blant den britiske offentligheten.» Med mindre «våre styrker» har noe å gjøre med at den britiske offentlighet motsetter seg å ha styrker i Afghanistan, noe som det faktum at hele 68 prosent mener at alle britiske styrker skulle bli trukket ut av Afghanistan viser. Den britiske hær er «stolt» av å selge krigen til barna for på den måten å vinne støtte i offentligheten. Leker for gutter (og senere jenter) glamoriserer massemord som en karriere.

2flashgames.com: War in Iraq – Walk around with your soldier and kill iraqi troops before they shoot you avoid shell blasts from jets above.

Kuma War: is a series of playable recreations of real events in the War on Terror. Nearly 100 playable missions bring our soldiers’ heroic stories to life, and you can get them all right now, for free. Stop watching the news and get in the game!

More war games being sold in Kolkata: «Sale of war games and toys has increased here with growing interest about violence and terrorism among kids since the terrorist attack in Mumbai Nov 26 last year.

“My six-year-old son Krishnendu has literally become addicted to war and violence and it’s all my fault. I made him sit beside me and watch the Mumbai massacre and how the National Security Guard (NSG) fought with the terrorists. At that time I thought it will be a great treat for him and even bought him a toy AK47. But now he takes me as a terrorist and plays a commando himself, chasing me with his gun,” Adhikary said.

The worried father recently took Krishnendu to a child psychiatrist for counselling.»

«Reality Game» maker Kuma Reality Games has released a stunning 3-D video game simulation of what a US attack on Iranian nuclear facilities might look like. Based on declassified documents and the latest thinking of military experts, Kuma’s latest episode, US attacks Iran, is available for free download at KumaWar.

Board Games & Card Games – War Games

CODEPINK : Say No To War Toys: «Every holiday season manufactures prey on our children with pro-war propaganda disguised as innocent toys. Don’t let your child be a victim of G.I. Joe! As you’re out buying holiday gifts, make a point this year to show little ones that war is not game. Set an example for the children in your life and use the opportunity to teach them non-violence.»

Kuma War Trailer

The crucible of terrorism: but who’s the terrorist?

From Iraq to Afghanistan: repeating the same mistakes…

The Iraq war has been a monstrous crime…

Focus: The American School Massacre


Posted in Kunst og propaganda | Merket med: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »

Årets Grand Prix

Posted by Fredsvenn den mai 17, 2009

Årets vinner

Israel/Palestina- jødisk/palestinsk: Noa & Mira Awad

– There must be another way

Armenia – Eksperimentelt


Her, Her, Her, Her og Her

Posted in Kunst og propaganda | Merket med: , , , , , , | Leave a Comment »

Hva gjør Norge i Afghanistan?

Posted by Fredsvenn den mai 15, 2009

“Du skal ikke tåle så inderlig vel,

den urett som ikke rammer deg selv”

Er Irak et vellykket eksempel på frigjøring? Håper ikke det. Saddam er borte, men hva hjelper vel det når hele landet har blitt ødelagt av et vilt inferno som lik en tsunami har feid over landet og som ennå i lengre tid kommer til å befinne seg der i noen lukkede fort rundt om i landet. Kun en idiot er fornøyd med hva man har oppnådd i Irak -vell og merke hvis målet var å frigjøre og hjelpe det irakiske folk.

– Vår sivilisasjonsarv er plyndret og ødelagt. Det tilfalt i følge Haag konvensjonen av 1954 okkupasjonsmakten å passe på den.

– Minoritetsgrupper lider som aldri før. Noen hevder til og med at det er den verste perioden for de kristne folkene på 2000 år. Irak har blitt listet opp blant de 10 landene hvor minoriteter blir behandlet verst.

– Foregår direkte dødsskvadroner mot homsemiljøer.

Borgerkrig mellom shia og sunni.Dette som en del av splitt og hersk taktikken til USA.

Våpen (amerikanske) har kommet på avveier. USA trente opp det afghanske mujaheddin og al-Qaida i Afgahanistan. Disse ble senere satt inn mot Armenia og Serbia. Mange av de forsvundne våpnene kom fra Balkan. Og det er mer eller mindre de samme folkene som bruker dem i dagens Irak, Afghanistan, hvor USA også har klart å miste tusenvis av våpen, og Pakistan.

– Det er verdens største finansskandale. 125 milliarder dollar. Landet er blant verdens mest korrupte.

– Nesten 2 millioner direkte drepte og 5 millioner flyktninger.

– Et braindrain uten sidestykke – dem med akademisk bakgrunn forsvinner.

Uraniumsnivået økt med flere hundre prosent, slik som i Bagdad.

– Enorme ødeleggelser.

– Flere tusen amerikanske soldater har blitt drept.Mange av dem telles ikke ettersom de ikke direkte faller inn under dem som blir talt opp blant falne amerikanske soldater.

– Over 6 trillioner dollar har blitt «kastet ut av vinduet» – gått til en meningsløs ødeleggelse av irakiske liv og kultur. (Iraq War May Have Increased Energy Costs Worldwide by a Staggering 6 Trillion Dollars)

Tortur, som kan måle seg med hva som ble gjort under Saddam Hussein.

– Oljen og andre naturressurser blir nå eid av utenlandske stater og selskaper. Det foregikk en storskala privatisering av Irak. Den nye irakiske oljeloven (som Norge har tatt del i å utforme) vil sikre store profitter for britiske og amerikanske oljeselskaper, mens irakere vil være dømt til fattigdom. Før Bremer hadde forlatt Bagdad hadde han utstedt 100 ordre som sjef for okkupasjonsautoritetene i Irak. Kanskje den viktigste var ordre 39 som sa at de 200 irakiske statseide selskapene skulle bli privatisert og at utenlandske selskaper kunne ha full kontroll over irakiske banker, fabrikker og miner og at disse selskapene kunne overflytte all deres profitt ut av Irak.

Gjenoppbyggingen av landet betydde privatisering av økonomien og lite annet enn en økonomisk kolonisering. Dette fikk Noami Klein til å skrive Sjokkdoktrinen.

Lista kunne ha vært langt lenger

Noam Chomsky: Why is Iraq Missing from 2008 Presidential Race?

Så er spørsmålet: Er det grunn til å være stolt over Norges rolle som vasall av USA? Absolutt ikke. Hvorfor er vi da i Afghanistan for å kjempe side om side med dem da? Dette er en enorm skam – hvis resultat er usikkert.

Samtidig som antall utenlandske soldater i Afghanistan har økt har Taliban-opprøret økt både i styrke og bredde. Voldsnivået i Afghanistan er nå på høyde med nivået i 2001 da Taliban ble jagd fra makta, og det er ingenting som tyder på at NATO og Norges tilstedeværelse i Afghanistan bidrar til å gjøre landet mer trygt og fredelig.

Opinionen i Norge ser ut til å snu i retning av større motstand mot krigen. I fjor viste en meningsmåling at flertallet av de spurte ville hente hjem norske soldater fra Afghanistan. I disse tider med ny amerikansk president som på tross av løfter om å trekke ut amerikanske styrker av Irak, har varslet en opptrapping av innsatsen i Afghanistan, er det viktigere enn noensinne å samle flere krefter om kravet om å trekke ut norske soldater fra Afghanistan.

Sverre Diesen:

”Bistandsorganisasjonene må finne seg i å være en brikke i det større spillet”

”Det sivile bidraget er sverdet og det militære er skjoldet i dette oppdraget”

”En samordnet innsats krever etter mitt syn en militær stabsmodell med stor kommandomyndighet ovenfor både sivile og militære bidrag.”

Tormod Heier:

”Det vi ser er at dette skillet mellom sivile og militære bidrag, som ofte vektlegges politisk i

Norge, er irrelevante på bakken i Afghanistan. Slik må det være. Det er naivt å tro at det faktisk eksisterer et slikt skille. ”

En liten tekst vedrørende Alexanders foredrag i SV vedrørende sammenblandingen av de militære og humanitære aspektene i forhold til et lands relasjon til et annet, slik som f eks Norges relasjon til Afghanistan, samt litt om Flyktninghjelpens Afghanistanpolitikk. (Itillegg kommer noen egne kommentarer)

Direktør ved PRIO, Stein Tønnesson, ser mørkt på situasjonen.

– Det var en periode under Bonn-prosessen i 2002-2003 hvor man konsulterte den afghanske befolkningen. Etter har det gått gradvis verre, og problemene er i ferd med å eskalere, sier Tønnesson.

Han tror sjansen for at USA lykkes i Irak, er større enn at NATO vil lykkes i Afghanistan.

– Hovedårsaken er at Irak er en oljeøkonomi, og at olje bygger opp under en statsmakt. Afghanistans narkoøkonomi passer en krigsherjet økonomi, og det er sterke interesser både innenfor regimet og Taliban som ikke ønsker noen utvidelse av sentralmakten, sier Tønnesson.

Samtidig er det lettere for USA å koordinere operasjonene i Irak enn det er for 34 nasjoner i Afghanistan, påpeker han. Mens man i Irak har merket noe roligere tider de siste månedene, har volden i Afghanistan økt kraftig.

Fredsforsker og direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO), Kristian Berg-Harpviken, hisset på seg samtlige norske Afghanistan-soldater og Forsvaret da han gikk ut på Dagsrevyen få dager etter drapet på kaptein Trond Petter Kolset (30) og sa at norske og utenlandske soldater i Afghanistan oppleves av Taliban som legitime mål all den tid det er en nasjonal konflikt.

«Folkeretten ser på dette som en væpnet konflikt. Det betyr at når norske soldater deltar med støtte til den afghanske regjeringen, som sloss mot en opprørsbevegelse, Taliban, er også norske soldater å betrakte som legitime mål i den situasjonen,» sa påtroppende Prio-direktør Kristian Berg Harpviken på Dagsrevyen onsdag 22. april.

Dette bør være en selvfølgelighet som et hvert individ vil forstå. Det som ikke lenger er en overværende fare, men en direkte trussel er den verdensforståelsen som har bygget seg opp i Vesten og som kun kan sidestilles med den grusomme måten å se på verden under den første fasen av kolonialismen. Mennesker i Vesten ser seg stadig mer som en elite, en gruppe overmennesker, som med sin (slik de ser det) overlegne kultur har rett til å gjøre hva det behager – i fellesskapets, demokratiets og fredens navn. Det hele som et absurd teater.

«Norge blir i Afghanistan til vi går ut sammen med våre partnere. Jobben i Afghanistan er ikke gjort.» Det fastslår utenriksminister Jonas Gahr Støre, som sender et krystallklart signal til sin regjeringspartner SV, som på sitt landsmøte for få uker siden vedtok at de norske styrkene bør trekkes tilbake så raskt som mulig. Det å bli værende i Afghanistan blir av ham sett på som en oppvisning av moralsk gunst. Dette kan kun sidesettes med sitater fra Bush og da NATOs nye generalsekretær Anders Fogh Rasmussen sa: “This is not just a historic day because a Dane has assumed this post for the first time but first and foremost because we are celebrating the 60th anniversary of the most successful peace movement the world has ever known.” Det er rene galematias – og det verste er at mange av oss tror på det.

Definisjonen av krig er utdatert

Fra vondt til verre i Afghanistan

Afghanistan: This is what ”Liberation” looks like

USA skal nå sanksjonere Syria – akkurat som USA har etisk og morlsk rett til å gjøre dette. Etter hva vi har sett i Irak og Afghanistan, for ikke å nevne de utallige andre overgrepene USA begår og har begått, burde de kanskje aller først feie for egen dør først.

Change, change og atter change sier Obama og ansetter flere av dem i sin administrasjon som har stått bak all den uretten som har blitt begått i USAnavn, eller skal vi si i frihetens og demokratiets navn.

Nesten alle norske medier, delvis også Klassekampen, er lydige og skriver og publiseres hva som er forventet av dem slik Noam Chomsky har beskrevet det i sin bok Manufactured Consent.

USA og Israel, de to landene som har gått til krig mest i det forrige århundret og som undertrykker sin egen befolkning mest her på kloden, hevder Iran er en trussel mot dem på trods av at spørreundersøkelser klart viser at Det er de to førsnevnte folk flest her i verden mener truer verdensfreden.  Iran har ikke angrepet et eneste land på langt over 100 år.

Det er USA, Israel, Libanon og Saudi Arabia som støtter terrorisme, og ikke Iran og Syria. Hamas er ingen terrororganisasjon foruten en nasjonal frigjøringsorganisasjon. Både USA og Israel er terrorstater. Hva kan man ellers kall land som utfører handlinger av dem vi har sett i Irak og Afghanistan, samt Guantanamo, og som stanser mødre fra å komme til hospital for å føde, noe som ofte ender med at det nyfødte barnet dør?

Nei tiden er for lengst over for å slumre. Vi må våkne og gripe til handling! For som Arnulf Øverland skrev: “Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.” …

Det handler ikke om hvilke religion man har eller om hvor godt man synes å praktisere den, men om hvor gode mennesker vi er. Vi vil bli dømt etter våre handlinger, ikke etter vår tro. Pengene har kanske overtatt etikkens plass i dagens samfunn, men ikke i historiens fylle. Det er vår etiske sans vi vil bli dømt etter. Rettferdighet og balanse eksisterer. Et hvert imperium har falt og en hver handling har fått sine konsekvenser. Vesten i dag fører en dobbeltmoral uten sidestykke. Vi er overbevist om vår egen selvgodhet, mens vi bevist hjelper til med å la verden rundt oss forfalle. Vi lever i overdådig luksus, samtidig som vi nekter gå gi trengende støtte. Mange av Vestens verdier er bra, men det hjelper lite så lenge vi ikke har noen barmhjertighet mot andre. Det er et spørsmål hvor vidt historien om den barmhjertige samaritan er ekte reller ikke, men det er liten grunn til å fornekte moralen i historien.

En sivilisasjon blir ikke bygget på banker og kapital, men ikke minst på hvordan vi behandler hverandre og naturen rundt oss. Mange er det som bevisst ødelegger, mange er det som ikke tørr å bryte stillheten. La oss bryte den, la oss endre tingenes tilstand, la lyset bli tent i hus og hjem, la oss ta hverandre i hendene i solidaritet og bekjempe de mørke sidene i og rundt oss. La oss transformere verden, føre den bort fra det blindspor den har kommet inn på, og lede den i stedet mot varme, vitalitet og sammen bygge opp en sivilisasjon menneskeheten sammen kan være stolte av. Dette gjør vi ikke ved å ekskludere, men å inkludere mennesker. Ikke straffe, foruten å belønne, ikke gjennom hat, men kjærlighet. Legg det andre kinnet til sa Jesus, og det samme gjelder i dag. Uansett hvilken side det er man står på, må vi raskest mulig bli forent, for sammen er vi sterke. Splid vil gi mørkets herre spillerom for ulumskheter, men kjærlighet vil kunne spre lys og varme, forståelse og omtanke.

USA vant sympati da de slo tilbake mot terrorister i Afghanistan etter 11. september 2001, mener NUPI-direktør Jan Egeland. – Men sympatien falt som en stein da amerikanernes bruk av tortur ble avslørt.

«Krigen i Afghanistan er en «rettferdig krig» i den forstand at USA hadde rett til å slå tilbake mot dem som vernet angriperne. Det skyldes at Taliban nektet å etterkomme anmodningen om å utlevere Al-Qaida og Osama bin Laden som USA hevdet dirigerte de brutale angrepene mot sivile i New York og Washington. Ingen slik berettigelse fantes i Irak – verken Al-Qaida eller atomvåpen.» Dette hevder Egeland på tross av at Osama bin Laden ikke er siktet for å være delaktig i angrepet den 11 september 2001 av FBI.

«Det er en katastrofal feil at USA – ved å bruke tortur – har trampet på de verdier man skulle forsvare. Det skjedde da man satte i gang fangeleirer som Guantánamo, der man verken lot internasjonal eller amerikansk lov råde.»

Er han idiot eller tror han at vi er idioter? Det var da ikke for å forsvare idealer og verdier man fører krig mot Irak og Afghanistan, men for å vinne geostrategisk kontroll og oljerør. Dette burde for lengst vært klart for oss alle sammen. Eller er vi kjøtt og blod som vralter av sted uten spirituell evne til å reflektere?

«Like før det afghanske felttoget sa visepresident Dick Cheney på TV i beste sendetid: «We have to go over to the dark side. Han forsvarte USAs rett til å bruke terroristenes egne virkemidler mot terroristene. Det betyr at dusinvis av mennesker har mistet livet under mishandling i amerikanske forhørsrom. En oscarvinnende dokumentarfilm fikk fram hvordan dette skjedde ved Bagram flybase i Afghanistan», sier Egeland og sikter til dokumentaren «Taxi to the Dark Side», som viser hvordan en stakkars uskyldig drosjesjåfør ble slått i hjel, av Alex Gibney. Egeland minner om torturbildene fra Abu Ghraib-fengslet i Bagdad. «Uten bildene hadde kanskje mishandlingen pågått fortsatt.»

The Abu Ghraib Prison Photos

IraqTorture

IraqTorture

iraqtorturesteam

iraqtorturei-pow5

iraqi-pow

iraqtorturedcollage

iraqtortureo

What I have learned is that as the administration authorized harsh interrogation in April and May of 2002–well before the Justice Department had rendered any legal opinion–its principal priority for intelligence was not aimed at pre-empting another terrorist attack on the U.S. but discovering a smoking gun linking Iraq and al-Qa’ida.

Gå inn på denne linken: Cheney’s magical media tour

Hvordan står det til med verdens rikeste kulturarv

– vår sivilisasjons vugge?

Ingen pokal å hente

Hva hendte med Mesopotamias kulturskatter?

Våpner på avveie

Obama legger ned Guantanamo

Obama vil stenge Guantanamo fangeleir!!!

Rumsfeld møtt med sak om tortur under besøk i Paris

Cheney innrømmer tortur

Til sak mot Cheney, Gonzales …

Eks-CIA offiserer assosiert med illegal fengselsoverføringsprogram og falsk Irak etterretning skal nå lede Obamas etterretningsovergangsgruppe

Litt vedr USAs terrorisme og School of the Americas (SOA)

Med løgn som våpen

Fengselsskipe, tortur og savnede personer

Norge som fredsnasjon

“Snillismen” i Norge

Oljefondet – hvor går vi hen?

Posted in Afghanistan, Irak - Land og krig, Krig og fred, Krigen mot terror, Menneskerettigheter, Tortur, USA | Merket med: , , , | Leave a Comment »

NATOs parlamentarikermøte i Oslo

Posted by Fredsvenn den mai 9, 2009

Den 22. til 26. mai arrangerer NATO parlamentarikermøte i Oslo. Møte vil samle 300 parlamentarikere fra de 28 NATO medlemslandene fra Nord Amerika og Europa samt delegater fra partnerland og observatører.

“This is not just a historic day because a Dane has assumed this post for the first time but first and foremost because we are celebrating the 60th anniversary of the most successful peace movement the world has ever known.”

Anders Fogh Rasmussen

(Sitater fra UPI – News, photos, topics …)

International Peace Movement

Les: NATOs nye generalsekretær – Sjur CP

Slutet på den skandinaviska neutraliteten: NATOs militarisering av hele Europa

nato2

protest nato_3

The War of the Worlds – Wikipedia

War of the Worlds – A Steven Spielberg

”The Martians – bulky, octopus-like creatures the size of a bear – have assembled towering three-legged ”fighting-machines” armed with a heat-ray and a chemical weapon: ”the black smoke.” Shortly after, all organized resistance has ceased, and the Tripods roam the shattered landscape unhindered, killing humans with their Black Smoke. Red weed, a fast growing Martian form of vegetation spreads over the landscape, aggressively overcoming the Earth’s ecology, in much the same way the Martians have overcome human civilization. Martians feeding on humans by direct blood transfusion. At the conclusion the Martians succumb to terrestrial pathogenic bacteria to which they have no immunity. The Narrator is unexpectedly reunited with his wife, and they, along with the rest of humanity, are faced with a new and expanded universe as a result of the invasion.”

Tatt i betraktning:

Les: Krigens kostnad

”En million bøker, 10 millioner dokumenter og 14.000 arkeologiske gjenstander har blitt mistet i den USA-ledede invasjonen og den påfølgende okkupasjonen av Irak – den største kulturelle katastrofe siden arvingene til Genghis Khan ødela Bagdad i 1258”, sa den venezuelanske forfatteren Fernando Báez, forfatteren av The Cultural Destruction of Iraq og A Universal History of the Destruction of Books, under et intervju med IPS under et kort besøk til Caracas den 15. februar 2005.

Eksperten vedrørende den enorme ødeleggelsen av biblioteket har hjulpet til med å dokumentere ødeleggelsen av kulturelle og religiøse gjenstander i Irak hvor de gamle mesopotamiske kongedømmene i Sumer, Akkad og Babylon oppsto, noe som ga det kallenavnet sivilisasjonens vugge. I følge ham stjeler amerikanske og polske soldater ”ennå skatter i dag og selger dem over grensen til Jordan og Kuwait, hvor kunsthandlere betaler opp til 57.000 dollar for en sumerisk leirtavle.”

Hans beskrivelse av ødeleggelsene og det at han hevder at koalisjonsstyrkene bryter med Haag konvensjonen av 1954 vedrørende forsvar av kulturarv i krigstid har ført til fiendskap fra Washington. Han ble blant annet nektet visa til USA for å ta del i en konferanse. I tillegg er han hindret fra å vende tilbake til Irak for der å gjennomføre nærmere granskning. Men i følge ham selv så er dette allerede for sent ettersom man har ”dokumenter, bilder og fotoer som i sin tid vil tjene som bevis for de begåtte grusomheter.”

Robert Bevan skriver i sin bok The Destruction of Memory – Architecture of War at bevisst ødeleggelse av arkitektur i krig bør betraktes som forbrytelse mot menneskeheten, ja, rent ut sagt som krigsforbrytelse. Det er ikke noe lyst bilde Bevan tegner av det internasjonale samarbeidet for å prøve å få en slutt på all denne ødeleggelsen. Han anser Haag-konvensjonen fra 1954 for ineffektiv og anbefaler i stedet et tillegg til FNs folkemordskonvensjon fra 1948, hvor arkitektonisk ødeleggelse der skal rubriseres som forbrytelsen kulturelt folkemord.

Bevan, som tidligere har vært redaktør av ukeavisen Building Design, skriver i innledningen at Krystallnatten, da nazistene brente synagoger i Tyskland i 1938, nærmest var et kulturelt folkemord, et forsøk på ”å nekte et folk både dets forgagne og dets fremtid.” Men dette er langt fra noen unik hendelse. Bevan pesenterer en grundig og detaljert gjennomgang av krig og væpnete konflikter fra begynnelsen av 1900-tallet og framover, og kommer med det ene eksempelet etter det andre på hvordan destruksjon av arkitektur er blitt brukt som et våpen, som bombingen av Mostar-broen i Bosnia-Herzegovina, bombingen av Dresden og angrepene mot The World Trade Center.

Krystallnatta, som betyr natten for knuste glass, refererer til utallige knuste vinduer i jødiske butikker og synagoger over hele Tyskland i forbindelse med en nazistisk terrorkampanje i november 1938 mot jødisk kultur i Tyskland. Krystallnatta var overgangen mellom overgrep og undertrykkelse av den tyskjødiske minoritet begått av nazistene, og markerte et skifte mot et tidlig nivå av holocaust.

For det amerikanske Fjerde rike, også kjent som Den nye verdensorden, var USAs indirekte og direkte ødeleggelse av den uvurderlige irakiske kulturen gjennom ødeleggelse og plyndring av Det irakiske museet i Bagdad og andre museer i etterkant av invasjonen av landet en Krystallnacht. Dette er ikke kun et tap for Det irakiske folk, men en uerstattelig ødeleggelse av alle deler av menneskets historie.

USA skal nå sanksjonere Syria – akkurat som USA har etisk og morlsk rett til å gjøre dette. Etter hva vi har sett i Irak og Afghanistan, for ikke å nevne de utallige andre overgrepene USA begår og har begått, burde de kanskje aller først feie for egen dør først. Change, change, change sier Obama og ansetter flere av dem i sin administrasjon som har stått bak all den uretten som har blitt begått i USAnavn, eller skal vi si i frihetens og demokratiets navn. Nesten alle norske medier, delvis også Klassekampen, er lydige og skriver og publiseres hva som er forventet av dem slik Noam Chomsky har beskrevet det i sin bok Manufactured Consent. USA og Israel, de to landene som har gått til krig mest i det forrige århundret og som undertrykker sin egen befolkning mest her på kloden, hevder Iran er en trussel mot dem på trods av at spørreundersøkelser klart viser at Det er de to førsnevnte folk flest her i verden mener truer verdensfreden.  Iran har ikke angrepet et eneste land på langt over 100 år.  Nei tiden er for lengst over for å slumre. Vi må våkne og gripe til handling!

For det første er det USA, Israel, Libanon og Saudi Arabia som støtter terrorisme, og ikke Iran og Syria. Hamas er ingen terrororganisasjon foruten en nasjonal frigjøringsorganisasjon. Både USA og Israel er terrorstater. Hva kan man ellers kalle land som utfører handlinger som dem vi har sett i Irak og Afghanistan, samt Guantanamo og Abu Ghraib, og som stanser mødre fra å komme til hospital for å føde, noe som ofte ender med at det nyfødte barnet dør?

Den amerikanske Pulitzer Prize vinnende New Yorker magazine journalist og Washington DC. baserte forfatter Seymour Hersh kunne i mars 2007 rapportere om at den libanesiske neokonservative regjeringen ga støtte til Fatah al-Islam for på den måten å knuse shia gruppen Hezbollah. Hersh beskylder Det hvite hus for ikke å være rasjonelle når: “Vi støtter sunniene hvor hen vi kan mot shiaene … Vi holder på med å skape … sekterisk vold.” Han mener dette er en politikk som nå har “bitt oss i halen.”

Hvem som er en trussel av USA og Russland bør forbli uforuttsagt ettersom det sier seg selv av det ovenfornevnte. Russland har ingen planer om å angripe Vesten, men det kan man vell ikke, på tross av at vestlig media også her kun etterplaprer de amerikanske politikerne, akkurat si om USA og dets kjøtere. Norge, som følger USA hakk i hæl, er lite annet enn en vassalstat som kynisk beriker seg gjennom den nåværende situasjonen.

Krig mot Iran?

Hvem sine terrorister?

Verden er kynisk og hard. Rettferdighet er et ideal som sjeldent blir utvist i praksis. Men kun det at vi har begrepet forteller noe om menneskeheten. Sannhet, rettferdighet og fred, for ikke å nevne solidaritet, kjærlighet og empati, eller frihet under ansvar, er idealer vi alle kjenner. Flere av dem har generasjonene før oss kjempet for. Det har vært blodige slag og flere har ofret sine liv. Noen av idealene har nådd et høyere stadium enn andre. Noen står sterkere i dag enn tidligere. Noen står sterkere i en kultur enn i en annen. Men vi bør alle etterstrebe dem, ettersom menneske bør forsøke å utvikle seg den rette vei, til et mer harmonisk samfunn og en fredeligere sivilisasjon.Vi må kjempe for å beholde det såkalte menneskelige ved oss.

Det er mange ting man kan gjøre for å bryte en ond sirkel og bli et skapende individ i steden for et produkt av sitt samfunn og sin samtid. Selv om stat og kapital gjør sitt beste for å skape zombier kan man stå opp og gjøre noe, ta initiativ, bryte lenkene og være fri. Til syvende og sist har vi alle et valg. Vi trenger kun å ha motet som skal til. Man trenger ikke å være spesielt utrustet eller ha gått mange år på skolen. Et vært menneske er godt nok utrustet. Dette selv om det gjerne bør være en samklang mellom intelekt og hjerte.

Vi må ikke tåle så inderlig vell den urett som rammer våre brødre og søstre i andre deler av verden. Det er her vi må utvise mot. Vi må gå i mot de strømninger som er så sterke i dag – en voldsbølge og en apati som verden sjeldent har sett maken til – den er global. Vi må bryte oss ut av lenkene, lirke oss ut av nettet som har blitt satt over oss og begi oss ut på en usikker sti som kan føre til pinsler og ens død eller til en bedre verden. Dette kan gjøres gjennom å tale om en bedre verden, skrive om en bedre verden, demonstrere en bedre verden, bygge opp en bedre verden her og nå. Man kan begi seg ut i verden, for eksempel til Palestina og Irak, hvor våre brødre og søstre lider hver dag av overgrep og berøvelser.

Lørdag den 23. og søndag den 24. mai vil det bli holdt møter av NATO PAs 5 komiteer (politisk, forsvar og sikkerhet, vitenskap og teknologi, sivildimensjonen av sikkerhet, økonomi og sikkerhet). Disse vil diskutere rapporter vedrørende en bred rekke sikkerhets- og forsvarstemaer og vil bli addressert av gjestetalere fra regjering, akademia og NATO.

Pleniumsmøtet tirsdag den 26. mai vil bli addressert av NATO PAs president, kongressmedlem John Tanner fra USA, Norges statsminister Jens Stoltenberg, Stortingspresident Thorbjørn Jagland, FNs spesialrepresentant for Afghanistan Kai Eide,  samt parlementstalerne fra deto nye NATO medlemmene, Albania og Kroatia. Møtet vil bli fulgt av et samlet møte mellom NATOs parlamentssamling og det Nortdatlantiske råd ledet av NATOs generalsekretær Jaap De Hoop Scheffer, som blir etterfulgt av en spørsmål og svar periode vedrørende møtets saker.

Møtet i Oslo skal styrke NATO som de rike og mektiges allianse og ytterligere legge NATO-landene inn under USAs strategi for angrepskrig i Afghanistan. I dag, etter at ”forsvarsalliansen” mistet sin begrunnelse med Warszawa-paktens sammenbrudd, opptrer NATO stadig mer som USAs reserveverdenspoliti.

USAs bruk av brutal militær makt i Afghanistan har avslørt for alle at dette ikke handler om en ”humanitær aksjon”, men om USAs kyniske geopolitiske maktinteresser. Norges deltagelse i ISAF-styrkene, de internasjonale styrkene i Afghanistan, er ingen fredsoperasjon, men blir stadig mer integrert i USAs interesser gjennom at NATO nå har overtatt den operative kommandoen over ISAF. Dette er ikke ”krig mot terror”, men ”utenrikspolitikk med krigsterror”
NATO er de rike og mektiges allianse. Alliansen omfatter bare en tiendedel av jordens befolkning, men NATOs såkalte ”Out of Area”-strategi har gjort den påståtte forsvarsalliansen til et høyteknologisk militært middel for grådig imperialisme med full kontroll over verdens sentrale ressurser. USA har tvunget gjennom sin endring av NATO med typiske Bush-slagord som ”Out of Area or Out of Business”, og skiftende norske regjeringer har latt seg slepe med i den nye, imperialistiske alliansen – så også med dagens rødgrønne Stoltenberg II.

Soria Moria-avtalens propaganda sa at Norge skal være ”en tydelig fredsnasjon”, men i løpet av deres regjeringstid har Norge blitt stadig mer involvert i USAs skandaløse overgrepstrategi i Afghanistan. Norge og ISAF kriger på USAs side, og blir derfor også møtt som den krigsnasjon vi er. For virkelig å markere sin kyniske holdning fortsetter Norge med å sende afghanske flyktninger tilbake til et land som nå er så usikkert, at selv norske militære har blitt redde for å bli ennå dypere involvert i USAs hengemyr av en krig. Gjennom parlamentsmøtet vil den norske regjeringen igjen falle på kne og forsikre om at vi står helt bak NATO/ISAF-krigen. Vis derfor din motstand mot Norges underkastelse!

BELGIUM NATO PROTEST

protest_45978917

FRANCE_NATO_PROTEST_142802f

france NatoProtest090404_432

Fredsinitiativet har ikke tenkt å la dette skje i stillhet og vil protestere. Lørdag den 23. mai blir det derfor en motdemonstrasjon, som starter fra Stortinget og som går til der hvor møtet befinner seg. Hovedinnretningen på protesten vil handle om å få Norge ut av Afghanistan.

Dagen før, fredag den 22. mai kl. 19.00, arrangerer Fredsinitiativet en minikonferanse mot NATO-møtet. Der vil blant annet Peter M. Johansen debattere med politikere fra AP og SV. Sannsynligvis blir dette på Litteraturhuset.

Det har også blitt planlagt et kombinert politisk møte og aktivistmøte i forkant. Det skjer tirsdag den 12. mai kl. 19.00 på Grønland bydelshus. Innleder blir Bent Natvig, som vil innlede om NATOs atomvåpenstrategi, og Zahir Athari, som vil innlede om utviklingen i Afghanistan. La oss uten regjeringsmessige bindinger og forbehold uttrykke hva vi mener om NATO, NATOs nyegeneralsekretær Anders Fogh Rasmussens, som inntok stillingen etter god hjelp fra USAs Barack Obama og Silvio Berlusconi, og krigene i Afghanistan og Irak. Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) gratulerte sin danske kollega med utnevnelsen som NATOs nye generalsekretær og lykke til med et meget viktig arbeid.

For ikke lenge siden skrev Gunnar Garbo «NATO fyller 60 år. Hvordan tror vi at verdens øvrige folk ser på det militære hegemoniet til de rikeste landene? Kan vi virkelig vente at de godtar forsikringen om at NATO bare har til formål å trygge fred og sikkerhet for alle? De vet jo at slik har imperialistene brukt å snakke. Det er mer sannsynlig at de oppfatter Nato-landenes globale rolle som et middel til å forme verden i samsvar med deres egne interesser. Disse interessene mener de betyr ambisjonene til supermakten og profittkravene til de transnasjonale selskaper og kapitalister som berger seg gjennom finanskrisen. Der ser de trolig rett.»
Sørg for å mobilisere flest mulig til aktivistmøtet. Dess flere som kommer her, dess større demo!


Posted in Den nye verdensorden, Irak - Land og krig, Konferanser, Krig og fred, Krigen mot terror, Maktblokker, USA | Merket med: , , , , , | Leave a Comment »

911 – Professor David Ray Griffin til Oslo

Posted by Fredsvenn den mai 7, 2009

Professor David Ray Griffin, medlem av Scholars for 9/11 Truth and Justice og kjent forfatter av en serie innsiktsfulle bøker som gjør rede for hans grundige forskning på angrepene den 11. september 2001, begynte sin nye europeiske turné i London 14. april. Griffin understreker at tiden er inne for en ny titt på hendelse ne denne skjebnesvangre dagen, og turneen vil by på stopp i Paris, Brussel, Madrid, Trondheim og Oslo, samt flere andre byer. Han vil torsdag den 14. mai avrunde turneen med et foredragLitteraturhuset i Oslo kl. 15.00. Dette etter at dokumentarfilmen Zero – An Investigation into 9/11 – blir vist kl. 12.30. Fra kl. 16.00 blir det spørsmål og svar. Han er også invitert til NTNU for å snakke om hva som egentlig skjedde da Twin Towers kollapset. Vitenskapsteoretisk forum står for arrangementet.

bush020807mic911

bush_911nypost

bush_did_it_billboard_hj85

bushobama_swearing-in_laughter_edited_jp70

9/11 Truth Movement – Wikipedia, the free encyclopedia

911 Truth Norge

Posted in 911 | Merket med: , , | Leave a Comment »

La Mordechai Vanunu få komme til Norge NÅ!

Posted by Fredsvenn den mai 5, 2009

Brev fra Fredrik S. Heffermehl til utenriksminister Jonas Gahr Støre vedrørende Mordechai Vanunu

Dear Foreign Minister Jonas Gahr Støre,

For the  sixth time Mordechai Vanunu is now receiving a new administrative punishment for the same (alleged) crime he has earlier served 18 years for under extremely harsh conditions. Even one such addition of one year isin violation of the prohibition of double jeopardy in international law. The various legal reasons that have been envoked by the former and the present Norwegian government to justify inaction are not tenable. They were rejected by a broad and competent group of Norwegian lawyers last year; see http://www.peaceispossible.info/vanunuopprop.html

Today an Israeli journalist who is the preeminent expert on the Vanunu affair,Yossi Melman, described Vanunu’s ever more desperate plight in heartbreaking terms and delivered a severe condemnation of Israel’s treatment of him inthe leading Israeli newspaper, Haaretz.

It is high time for the Norwegian Labor party to regain the level of principledsupport for Vanunu’s human rights expressed by the Foreign Ministry in a letter signed by (Jan Egeland) on behalf of an earlier Labor government. Something has to be done without any further delay to stop the slow murder of a man who has done such great and courageous service to his own nation andthe world. If Norway is serious in wishing an end to nuclear weapons this is aplace to show it – without delay!

Sincerely yours,

Fredrik S. Heffermehl

Oslo, 23. april 2009

passion-573px-mordechai_vanunu1

passion-fn__st_relivni-titt_739042x

passion-m-vanunu

passion-of-vanunu

passion-vanunu-protest

passion-vanunup

passion-vanunu2

Mordechai Vanunu – Wikipedia

It’s time to free Vanunu – Haaretz – Israel News

Israeli Occupation Archive – Yossi Melman: Let Vanunu go

Who’s afraid of Mordechai Vanunu?

Capturing nuclear whistle-blower was ”a lucky stroke”, agents recall

Israel’s nuclear whistleblower Mordechai Vanunu goes free

Posted in Israel/Palestina, Norge, Persongalleri | Merket med: , , , , | 2 Comments »

Solidarisk forvaltning av Oljefondet

Posted by Fredsvenn den mai 5, 2009

Perspektiver fra Sør

Tirsdag 28. april lanserte Attac den nye og nettbaserte rapporten ”Solidarisk forvaltning av Oljefondet. Perspektiver fra Sør”, Attac Norge har invitert representanter fra samarbeidsorganisasjoner i Sør til å gi oss sine perspektiver på hvordan oljefondet bør forvaltes.

blood-nowar

blood-oil-meat-grinder

blood-oil3

bloodc_0116

bloodrazorbill_11

Dagens skatteparadiser

blod-_paradis_jpg_595953sblod-_tvers_hvitvask_jpg_446875t

blod-004-the-big-banker

blod-graph-32

«Den dagen verden får øynene opp for hvor skadelige skatteparadisene er, skal jeg pensjonere meg», forsikrer Eva Joly.

Blant forfatterne av rapporten er Lucile Daumas, leder for Attac Marokkos internasjonale samarbeid, Amit Srivastava, leder for India Resource Center, Jane Nalunga fra den afrikanske organisasjonen Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Institute (Seatini), i Uganda, og Yash Tandon er direktør for South Centre, en internasjonal mellomstatlig tenketank for utviklingsland.

Ta en titt på den nye og nettbaserte rapporten på Attacs websider

I stortingsmeldingen om forvaltning av statens pensjonsfond 2008 går regjeringen inn for ”et mer aktivt og bredere perspektiv på den etiske forvaltningen.” Forslagene for å styrke den etiske forvaltningen, med særlig fokus på klima, ble tatt godt imot av både Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender (FIVH), mens Attac Norge karakteriserte meldingen som «nytale i finanskrisens tid» i stortingets høring sist uke.

Oljefondsetikken – framtidsrettet eller «nytale»? – RORG-samarbeidet

Posted in Økonomi, Norge | Merket med: , , , | Leave a Comment »

European Emergency!: on May 6th some of the Europarlamentaries intend to finish with the freedom of the Internet

Posted by Fredsvenn den mai 5, 2009

This is a call for direct action. You just have to fill in this form and your message will reach automatically to ALL of the Europarlamentaries of your country.

call2action

call-for-action

call-to-action The Web as we know it is under serious threat. The new laws of the European Union («The Telecom Package») that is intended to be passed on May 6th, would allow internet providers the legal capacity of limiting the number of Web pages you can see and to decide if you are allowed or not the use certain services (like the P2P networks, the VOIP phone services, like Skype, or any other service they consider less profitable). The new Law would allow the providers to offer people connection-packages like TV packs with a limited number of options. That means that your Internet access will be limited depending on the packet you have signed for and you won’t be able to access to all pages, just to those included in ypur packet. Furthermore, under these laws they could filter pages and contents and survey your activities in Internet without any guarantee. To have a more detail vision of these things visit:

La quadrature.net

Black out Europe

We can still stop it with a massive delivery of emails before the May 6th. We have already sent more than 375.000 messages, but we need to reach one million emails. The few Europarlamentarians that are fighting to save our freedom and net neutrality have supported our action and call for more emails been sent. Only their inboxes full of messages from citizens can stop this madness. Don’t wait more, take 5 minutes to defend your freedom. Ask them to vote for ammendment 46 (the old ammendment 138) that guarantees our freedom.

Tomorrow might be too late

Posted in Kampanjer, Teknologi | Leave a Comment »

Open Source Ecology

Posted by Fredsvenn den mai 2, 2009

Open Source Ecology is a movement dedicated to the collaborative development of the world’s first replicable, open source, modern off-grid ”global village.” By using permaculture and digital fabrication together to provide for basic needs and open source methodology to allow cheap replication of the entire village, we hope to empower anyone who desires to move beyond the struggle for survival and ”evolve to freedom.”

By our analysis, most of the technologies needed for a sustainable and pleasant standard of living could be reduced to the cost of scrap metal + labor. There is immense potential for social transformation once this technology is fully developed for building interconnected self-sufficient villages, since people will be freed from material constraints and able to seek self-actualization.

We understand that this is an ambitious task, but we have accomplished much and are making rapid progress. Factor e Farm is the land-based facility where we are putting this theory into practice. Our means of achieving these goals are meticulously detailed in the ”Global Village Construction Set” and the OSE Proposal.

As far as we know, this is a one of a kind project, but we hope to change that. If there is indeed another project like ours, please tell us about it.

Posted in Løsninger, Teknologi | Merket med: | Leave a Comment »