Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for august 2009

Fredspolitisk regnskap 2009 – Tirsdag 1. september

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 31, 2009

Flyktninghjelpen og Norges Fredsråd, paraplyorganisasjonen til fredsorganisasjonene i Norge, har nå lansert to viktige bidrag for å få fokus på partienes politikk de siste to ukene før valget. Organisasjonene har vurdert partienes partiprogrammer om henholdsvis flyktningpolitikk og fredspolitikk.

Flyktninghjelpen konkluderer at folk på flukt i verden kommer svært dårlig ut dersom Rødt eller Frps politikk får gjennomslag i kommende periode. SV kommer på topp, med ”den mest helhetlige flyktningpolitikken” av alle partiprogrammene og terningkast fem av seks mulige. Arbeiderpartiet og Venstre får terningkast fire, mens Sp, Krf og Høyre må nøye seg med terningkast tre.

Norges Fredsråds 22 medlemsorganisasjoner har igjennom prosjektet Fredspolitisk Regnskap 2009 i samarbeid med Norsk Tjenestemannslag identifisert ti fredspolitiske indikatorer, og bedømt ni partiers politiske program ut fra disse. Det fredspolitiske regnskapet kårer SV og Miljøpartiet de Grønne til de beste fredspartiene, og konkluderer at norsk fredspolitikk er tjent med en rødgrønn regjering.

«SVs valgprogram er overlegent alle andre program når det gjelder omfang som brukes på fredssaker», sier Alexander Harang, styremedlem i Norges fredsråd og prosjektleder for Fredspolitisk regnskap 2009, som håper dette vil bidra til å sette fredspolitikken på dagsorden i valgkampinnspurten. Men hvor var fredsinitiativet i SV da de for kort tid siden arbeidet for å beholde soldater i Afghanistan? Og hvor er er dette initiativet når det kommer til jagerflydebatten hvor SV har valgt å ville gå til innkjøp av de atombombebærende JSF flyene fra Lockhead Martin, som er et samarbeidsprosjekt mellom blant annet USA, Israel og Norge? «The Defense Department and a handful of allies have launched an effort to ensure the F-35 Joint Strike Fighter program is capable of conducting the most devastating mission in modern warfare – delivering a nuclear bomb.» Norge er nå verdens største våpeneksportør i forhold til folketall og 7. største våpeneksportør reelt sett og er en viktig bidragsyter til amerikansk krigføring, og da ikke aller minst i Irak.

Årsaken til at MDG klatrer helt til topps er at partiet legger ikkevoldsprinsippet til grunn for all sin politikk. ”Vi i MDG tror ikke det fungerer å skape fred og demokrati ved bruk av vold”, sier Hanna E. Marcussen, talskvinne for partiet, som hevder at ikkevoldelige metoder har vært mest effektive til å kaste undertrykkende regimer de siste 40 årene. ”Se bare hvordan store deler av Øst-Europa frigjorde seg på slutten av 1980-tallet”, sier Marcussen, som samtidig mener at ”Krigen i Afghanistan har verken gitt landet fred eller demokrati. Vi må tenke nytt dersom vi ønsker oss en fredelig og demokratisk utvikling i Afghanistan. Vi i MDG vil hente de norske soldatene hjem fra Afghanistan, men det alene er ikke nok. Vi har også et ansvar for å bygge opp det vi har revet ned. Derfor vil vi arbeide for at norsk innsats i Afghanistan utelukkende skal dreie seg om humanitær virksomhet og hjelp til å bygge opp et reelt demokrati gjennom støtte til landets virkelige demokratiske krefter.”

Det er uansett å unndres over at ikke partiet Rødt har skåret høyere, men det skyldes kanskje deres anti-imperialistiske profil, hvor fred synes å være en selvfølgelig ting, men hvor kampen mot okkupasjonsmakter og imperialistiske pirater blir lagt vekt på. Her er eksempler: ”Rødt anerkjenner nasjonenes rett til selvbestemmelse. Retten til sivil og militær motstand mot okkupasjon og undertrykking er en grunnfesta rett for alle verdens folk”, ”Samtidig skal vi ikke ukritisk omfavne alle mulige politiske bevegelser som slåss mot imperialismen. Vi tar avstand fra overgrep mot sivile, innskrenking av demokratiske rettigheter og undertrykking uansett hvor i verden det skjer eller hvem som står bak.” og ”Den antikoloniale kampen føres både politisk, økonomisk og militært.”

Tirsdag 1. september legger fredsbevegelsen frem sitt ”fredspolitiske regnskap” over programmene partiene går til valg på 14. september. Møt opp i Litteraturhuset i Oslo kl 17.00, så får du med deg årets fredspolitiske regnskap med påfølgende debatt med partiene om
fredspolitikken de fronter. Listetopper fra Senterpartiet, RV og Miljøpartiet de Grønne har allerede meldt at de vil kaste glans over arrangementet, mens politikerne fra de andre partiene også kjenner sin besøkelsestid.

Les: “Snillismen” i Norge og Fredsnasjonen Norge – Verdens 7. største våpeneksportør

Velkommen!

PRESSEKONFERANSE

Drepte på oppdrag fra Stortinget

Forsvaret kjører nå et propagandaopplegg under overskriften «Våre demokratiske krigere». Aftenposten og Adresseavisens hovedoppslag i går under den megetsigende tittelen «Drepte på oppdrag fra Stortinget», er en del av denne offensiven.
I reportasjen forteller den da knapt 20-årige Tone Gunnes fra hennes Afganistan-opplevelse: «I det vanlige siktet ser hun skikkelser som løper mellom skyttegravene. I det termiske kameraet ser hun hoder som farges lysegrønne i søkeren. Hun har dem i siktet nå. Venter på ordre. Så kommer den. ILD! Hun skyter ni byger. Fem granater i hver byge. Litt senere kommer beskjeden fra de norske skarpskytterne som har ligget nærmest de talibanske stillingene. Bygene tok livet av mellom 20 og 25 mennesker. – Det var jeg som trykket på avtrekkeren, men vi var en tropp og et lag som var sammen om dette. Det er det norske folk gjennom Stortinget som har sendt oss til Afghanistan for å gjøre denne jobben, sier Tone Gunnes.»

Og hun har rett. Norge er i krig i Afghanistan, og Stortinget har ansvaret. Som en del av ISAF-styrkene har Norge derfor også et ansvar for at minst 40 sivile ble drept i et NATO-angrep fredag. Som i alle kriger; det er sivilbefolkningen som lider mest, og i fjor ble hele 2.100 uskyldige sivile drept. For meg er det bare et svar: Norske militære styrker må snarest mulig ut av Afghanistan!

Les Tone Gunnes sin historie
Les om NATO-angrepet fredag
Les «Hva gjør Norge i Afghanistan?», et hefte fra Fredsinitiativet
Les om atr motstanden vokser over hele verden

Posted in Konferanser, Krig og fred, Norge | Merket med: , | 2 Comments »

”Dere er enten med oss eller imot oss”

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 31, 2009

Veien fra frigjøringskjempere til terrorister er kun et retorisk grep. I konteksten av den åpenbare provokasjonen det å sette opp 7 amerikanske militærbaser på colombiansk territorium (i tillegg til de tre basene USAs styrker allerede oppererer fra) og den truslen det utgjør for Venezuela og hele Latin Amerika advarte den venezuelansk-amerikanske dommeren Eva Golinger på TV programmet La Hojilla den 14. august 2009 om en ny krigsdoktrine nylig publisert av Pentagon og allerede i bruk i Venezuela: Irregulær krigføring.

Jutta Schmitt ved universitetet i Los Andes (ULA), hvor hun underviser i politisk vitenskap, har sett nærmere på denne nye krigsstrategien:

Considering the seriousness of what Golinger brought forward in the programme mentioned, it is pertinent to go more deeply into the matter in order to determine, how this new doctrine is connected with other concepts and realities as for example Fourth generation warfare as well as with ideological constructions like the so called Theory of the New Wars. The latter is a compound of arbitrary postulates originating from the academical realm and sold to the public as a ”theory” which dates back to the beginning of the new millennium and which has quickly found its way into the sphere of the national security strategies of both, the United States of America and the European Union. Once we’ve come to know the interrelations and the general context into which the latest war doctrines are inscribed we can better design our own defense strategies and even think of outlining a categorical counter-offensive.

In an update for the doctrine of Irregular Warfare released by the US Department of Defense in December last year, we find the following definition of the concept: ” … to fight unconventionally, such as by working with foreign security forces, surrogates and indigenous resistance movements to shore up fragile states, extend the reach of US forces into denied areas or battle hostile regimes.”

The directive then proceeds to explain the reasons for the update, referring in the first place to the emergence of irregular challenges that threaten the United States’ national security: ”The policy, a result of more than a year of debate in the defense establishment, is part of a broader overhaul of the US military’s role as the threat of large-scale combat against other nations’ armies has waned and new dangers have arisen from shadowy non-state actors, such as terrorists that target civilian populations.”

The idea that ”classical” or conventional wars between national states as experienced during the 20th Century are a thing of the past and that the new wars of the 21st Century are of an essentially different character, is not that new. Since quite a couple of years already the US-American and European ruling classes, through their big means of mass communication, have been suggesting to the world public opinion that the protagonists of the wars of the 21st Century are some ”bad guys” who operate as ”non-state-actors”, in other words, terrorists.

We are told that the wars of the 21st Century are and will be inner-state armed conflicts with endemic roots, that is, home-made. We are further told that this type of conflicts are of an ethnic, religious or political-ideological nature, promote terrorism, open the doors for drug-trafficking and organized crime and thus erode any effort to guarantee public order and internal security, reason for which they necessarily lead to the so-called ”Failed States.”

”Failed States”, in turn, endanger the peace of their surrounding region and thus constitute a security challenge to the ”modern” or ”civilized” countries, especially in our globalized world. The latter, for being ”superior” with regard to their values and economic and cultural performance, are obligated to intervene in those ”chaotic regions” for the sake of helping the populations there to recover or gain the firm ground of ”western-democratic civilization.”

We have to have this crystal-clear: The spreading and penetration of this kind of ideas forms an intrinsic part of another war doctrine, that of Fourth Generation Warfare, the main theater of operation of which is the human mind of both, the populations of the metropolitan countries as well as the populations of those countries who do not pertain to this auto-proclaimed ”western-democratic-civilization.”

The main objective of Fourth Generation Warfare fought on a world-wide scale is to bomb, weaken and then mold the human psyche so that the peoples of this world will succumb to the reality of globalized capitalism with its economic, financial, ecological, social and moral crisis, with its perverse concentration and monopolization of capital and power in the hands of some small elites, and to make the peoples of the world accept the eventual rise of a totalitarian, repressive and dictatorial system on a global scale, which we have referred to in earlier writings as ”globofascism.”

Specifically, the goal of 4th Generation Warfare worldwide is to make the populations of the metropolitan countries adopt, as their own, a supposed ”civilizing and pacifying mission,” based on the ”universal values of western democracy” which needs to be extended all over the world; and to make the populations of the ”periphery” give up on resistance and accept the forceful imposition of neo liberal, globalized capitalism and its rules of the game as the only viable way for humanity, thus making them refrain from seeking to establish alternative models, such as is the case here in our latitudes.

The cannons in this war against the human mind and psyche are the mass media and the artillery is ”information.” … (Les mer her)

Irregular Warfare

The Pentagon approved last December a major policy directive that elevates the military’s mission of «irregular warfare» — the increasingly prevalent campaigns to battle insurgents and terrorists, often with foreign partners and sometimes clandestinely — to an equal footing with traditional combat.

The directive, signed by Deputy Defense Secretary Gordon England on Monday, requires the Pentagon to step up its capabilities across the board to fight unconventionally, such as by working with foreign security forces, surrogates and indigenous resistance movements to shore up fragile states, extend the reach of U.S. forces into denied areas or battle hostile regimes.

Irregular Warfare (IW)/ Irregular military is defined as a violent struggle among state and non-state actors for legitimacy and influence over the relevant population(s). Irregular warfare favors indirect and asymmetric warfare approaches, though it may employ the full range of military and other capabilities, in order to erode an adversary’s power, influence, and will. It is inherently a protracted struggle that will test the resolve of a nation and its strategic partners. Concepts associated with irregular warfare are not as recent as the irregular warfare term itself.

 • False flag or pseudo-operations where troops of one side dress like another to eliminate or discredit them and their support, such as the Selous Scouts of the Rhodesian Bush War
 • Freedom fighter — type of irregular military which the main cause, in their or their supporters’ view, is freedom for themselves or obtain freedom for others
 • Franc-tireur — French irregular forces during the Franco-Prussian War. But is also used in international legal cases as a synonym for unprivileged combatant (see for example the Hostages Trial [1947—1948]).
 • Guerrilla — someone who uses unconventional military tactics, tends to refer to groups engaged in open conflict rather than underground organizations. Term coined during the Peninsula War in Spain against France.
 • Insurgent — an alternate term for a member of an irregular military. Tends to refer to members of underground groups such as the Iraqi Insurgency rather than larger rebel organizations such as the Revolutionary Armed Forces of Colombia.
 • Partisan — In the 20th century, someone part of a resistance movement. In the 18th and 19th century, a local conventional military force using irregular tactics. Often used to refer to resistance movements against the Axis Powers during the Second World War.
 • Paramilitary — non-regular Armed Force with a claim to official status.
 • Revolutionary — someone part of a revolution, whether military or not.
 • Terrorist — irregular military who target civilians in order to gain political leverage; this term is almost always used pejoratively, and is, like the term freedom fighter, very subjective.
 • More recently, private military companies, in particular the armed private security Forces that some operate could be considered an example of Irregular Military formations. In conflict zones such as Iraq such forces, whose members tend to be referred to as «Security Contractors», are often heavily armed and engage in supporting activities for the regular Military forces such as supply convoy escort and force protection. These forces are sometimes referred to as Mercenaries.

Irregular Warfare (IW) Joint Operating Concept (JOC)

Irregular Warfare and Full Spectrum Operations – USA and USMC

4GW — Fourth Generation Warfare

4GW (fourth generation wafare) is the term used by military thinkers to describe conflict at the end of the 20th century. In general, 4GW is an extremely effective method of warfare that the US and its allies will find very difficult to defeat (a slow burn, rather than complete eradication, may be the best possible outcome). I have outlined the basics of 4GW warfare below to enhance your understanding of the term.

Definition
4GW can be defined as a method of warfare that uses the following to achieve a moral victory:

 • Undermines enemy strengths (this may seem obvious, but most of modern warfare has involved direct attacks on enemy strengths — find the enemy army and destroy it).
 • Exploits enemy weaknesses.
 • Uses asymmetric operations (weapons and techniques that differ substantially from opponents).

Drivers
The rise of 4GW is both a product and a driver of the following:

 • The loss of the nation-state’s monopoly on violence.
 • The rise of cultural, ethnic, and religious conflict.
 • Globalization (via technological integration).

Tactics
4GW is fought on the tactical level via:

 • Rear area operations — 4GW warriors do not confront a nation-state’s military but rather it society.
 • Psychological operations — terror.
 • Ad-hoc innovation — use of the enemy’s strengths against itself.

Generations of Warfare
The generational development of warfare can be outlined as:

 • First generation — wars of Napoleon, conscription and firearms (the decline of mercenaries).
 • Second generation — the US civil war and WW1, firepower and nation-state alignment of resources to warfare.
 • Third generation — WW2, maneuver and armored warfare.
 • Fourth generation — ad hoc warriors and moral conflict.

Differences
Many of the methods used in 4GW aren’t new and have robust historical precedent. However, there are important differences in how it is applied today. These include:

 • Global — modern technologies and economic integration enable global operations.
 • Pervasive — the decline of nation-state warfare has forced all open conflict into the 4GW mold.
 • Granularity — extremely small viable groups and variety of reasons for conflict.
 • Vulerability — open societies and economies.
 • Technology — new technologies have dramatically increased the productivity of small groups of 4GW warriors.
 • Media — global media saturation makes possible an incredible level of manipulation.
 • Networked — new organizational types made possible by improvements in technology are much better at learning, surviving, and acting.

Winning a 4GW conflict
Victory in 4GW warfare is won in the moral sphere. The aim of 4GW is to destroy the moral bonds that allows the organic whole to exist — cohesion. This is done by reinforcing the following (according to Boyd):

 • Menace. Attacks that undermine or threaten basic human survival instincts.
 • Mistrust. Increases divisions between groups (ie. conservatives and liberals in the US).
 • Uncertainty. Undermine economic activity by decreasing confidence in the future.

Fourth-generation warfare – SourceWatch

al CIA-OWNS-AL-QAEDA

al Goering-patriotism

al propaganda

al Stop_False_Flag_Terrorism2-396x505

al updated-scum-782126

alb96

AL-CIA-EDA

alqaida

Posted in Den nye verdensorden, Krig og fred, Krigen mot terror, Militærindustrielle kompleks | Merket med: , , , , , , , | Leave a Comment »

Vestbredden feirer 10 år i år

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 31, 2009

Vestbredden feirer 10 år i år. Det vil derfor bli feiring fredag den 4. september med konserter og Åpen dag med utstilling, gratisbutikk, suppe, filmvisning, badminkton mm. på Barrikaden, H40 og Humla!

I et 123 år gammelt hus blir det i to påfølgende dager jubelbrus og ørefiker!

Artistene i anledningens navn blir:

Bøyen Beng (folkpønk), Döden (Psykedelisk dømettall), Dishonorable Discharge (Born to die in the gutter), InHiratus (HC), Fishy bread and Corny Roast Sound system (reggae) og Shitcitytek (dubstep)! Artisteri paa fredan, uforpliktende paa laurdan! +Overraskelser følgselvelig!

Påregn at porten stenges tidligere enn vanlig (02.00 er VANLIG) (for de uten stempel)…

OG

Åpen dag den 5. september. Man er da velkommen til en dags utstilling med tema hus og landokkupasjoner. En rekke kunstnere og grafitti artister deltar. Temaet blir belyst ved foto, video, grafitti mm. Utstillingen er første del av en større utstilling om temaet som vises på Podium i februar.

I tillegg blir det gratisbutikk, suppe, filmer ved Spis de rike, selvbetjent TV med filmer om temaet, myke sofaer, badminkton, vafler, med mer.

Filmprogrammet på lørdag: Spis de rike viser filmer fra klokken 15. 00. Det blir film hver hele time. Filmene om H40 vises til slutt, altså klokken 18 og 19. 00. Suppesalg 30,- så langt det rekker. Ta gjerne med medbragt drikke, kun saft…

Barrikaden – Facebook.com

Underskog.no/kalender

Flyer, copy

flyer_nPosted in Konferanser | Merket med: , , | Leave a Comment »

Bakgårdssalg – Gjør tidenes bok-kupp!

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 28, 2009

TUSENVIS

AV BILLIGE BØKER

FRA KR 10,-

book_sale_spring_2009_thumbnail

Huitfeldtsgate 15, i Vika, Oslo sentrum

(bakgården til Pax og Spartacus)


Torsdag 3. september kl 11 – 19.00

Fredag 4. september kl 11 – 18.00

Lørdag 5. september kl 10 – 15.00

FILOSOFI – DEBATTBØKER – HISTORIE – ROMANER – GAVEBØKER – BARNEBØKER – HISTORIE – DEBATT – OSLO-BØKER – TURBØKER OG MASSE MER …

Bøker av forfattere som:

Pierre Bourdieu – Ludwig Wittgenstein – Michel Foucault – Immanuel Kant – Theodor W. Adorno – Jacques Derrida – Noam Chomsky – Friedrich Nietzsche –  Jean-Paul Sartre – Magnus Marsdal – Helle Helle – Haruki Murakami – Hunter S. Thompson – Anna Gavalda – Hanne Ørstavik – Dag Solstad – Tore Renberg – Lars Ramslie – Anne B. Ragde – Per Petterson – Vigdis Hjorth – Kjell Askildsen – Kjartan Fløgstad – Frode Grytten Olav H. Hauge – Pulverheksa – Jon Ewo – Are Kalvø

Følgende forlag tømmer sine lagre:

Spartacus – Oktober – Manifest – Pax – Humanist – Det Norske Samlaget – Andresen & Butenschøn – Imprintforlaget – Minuskel – Pegasus

Velkommen!


banned_books1

banned_books2

Banned in the U.S.A.

Posted in Aktuelt, Ytringsfrihet | Leave a Comment »

Bli med og krev klimarettferdighet lørdag 29. august!

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 28, 2009

bannerJeg kom over OljePartiet idag – et tilsynelatende nyopprettet parti som har fortsatt oljeutvinning som sin viktigste sak.

Om energi skriver de i partiprogrammet sitt:

«Verdens energibehov øker og Norge har som energinasjon et ansvar for å bidra til å stille energihungeren gjennom å pumpe opp mest mulig olje og gass raskest mulig. Derfor vil Oljepartiet åpne opp nye områder på norsk sokkel som i dag er stengt av miljøhensyn. Med økt issmelting i Nordområdene gjøres nye ressurser tilgjengelige. Disse vil Oljepartiet utnytte. Både energisparing og fornybar energi er viktige supplement til den fossile energifremtiden, men vil aldri kunne bli bærende i verdens energiforsyning.»

De skal iallefall ha for å ikke gå noe særlig rundt grøten..!

Les mer her

Lørdag 29.august kl. 13 vil Klima sett fra Sør-kampanjen gjennomføre et stunt på Universitetsplassen (v/Karl Johan) for å sette søkelyset på hvordan klimaendringene rammer folk i sør. Vi har en fantastisk miniatyr av en oljeplattform. Vi har 60 meter blått stoff, 100 ballonger og politikere med sakser… Det vi trenger nå, er deg!

Møt opp på Universitetsplassen i Karl Johan kl 1230, lørdag 29. august. Her vil vi raskt øve på stuntet, sånn at alle er helt inneforstått med hva de skal gjøre. Selve stuntet begynner kl 1300 og varer til 1330. Dersom du har mulighet til å møte før, så trenger vi folk til å hjelpe oss med å dele ut flyers og liknende  fra kl. 11.00.

KlimastuntflyerspireOrginal1

ACTION: 26th August – 2nd September 2009 London Climate Camp
This year we will set up the camp together, with a mass swoop of people taking the site. Get down to London on the day before camp on 26 August and be ready for the action to start at any time. Join us on facebook and sign up to twitter and text updates to make sure you stay informed about plans.

ACTION: 24th October 2009 INTERNATIONAL DAY OF CLIMATE ACTION
We’re coordinating a distributed day of events for 24 October, uniting the world around a common call to action–and we’re asking you to help. You don’t need to have ever done anything like this before–you’ll have lots of support through 350.org. And if you’re stuck for action ideas, just click here.

ACTION: 12th December 2009 GLOBAL DAY OF ACTION International Demonstrations on Climate Change
“We demand that world leaders take the urgent and resolute action that is needed to prevent the catastrophic destabilisation of global climate, so that the entire world can move as rapidly as possible to a stronger emissions reductions treaty which is both equitable and effective in minimising dangerous climate change. We demand that the long-industrialised countries that have emitted most greenhouse gases currently in the atmosphere take responsibility for climate change mitigation by immediately reducing their own emissions as well as investing in a clean energy revolution in the developing world. Developed countries must take their fair share of the responsibility to pay for the adaptive measures that have to be taken, especially by low-emitting countries with limited economic resources. Climate change will hit the poorest first and hardest. All who have the economic means to act, must therefore urgently and decisively do so.”

Climate alarm: September 21st

Climate Wake Up Call!

Join the call for a strong climate treaty!

Posted in Aktuelt, Klima og miljø | Merket med: , , , | Leave a Comment »

Markering mot krigen i Afghanistan

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 26, 2009

«Man kan kanskje bombe et land tilbake til steinalderen. Men kan man bombe frem en moderne nasjonalstat fra ruinene av et stammesamfunn?» – spør lege Marianne Mjaaland seg i en artikkel i VG.

Krigen i Afghanistan trappes opp. Resultatet er større lidelser for den afghanske befolkningen, og dårligere vilkår for de demokratiske kreftene i landet. Afghanistan trenger ikke mer krig og flere soldater! Vi krever at NATO og Norge avslutter krigføringen og gir rom for en fredelig og demokratisk utvikling.

Markering mot krigen i Afghanistan under parolene:

• NATO ut av Afghanistan – Hent de norske soldatene hjem

• Stans spredningen av krigen til Pakistan

• Støtt de demokratiske kreftene i Afghanistan

Tid: Lørdag 22. august kl. 13.00.

Sted: Eidsvolls plass (foran Stortinget)
Under markeringen vil det bli appeller, musikk og kulturinnslag.

Det vil også være en utstilling utarbeidet av organisasjonen Fred og demokrati i Afghanistan og flere installasjoner med fredstema.

Dersom du ønsker å bidra i mobiliseringsarbeidet eller har andre henvendelser, ta kontakt med leder i Fredsinitiativet:

Benjamin Larsen på tlf: 91 31 45 85

Spre gjerne informasjon om markeringen i ditt nettverk!

Arr.: Fredsinitiativet, Hent Soldatene Hjem, Fred og demokrati i Afghanistan

Bush administrasjonen invaderte Irak i marsj 2003 med en styrke på omkring 130.000 soldater. Toppoffiserer fra Det hvite hus og Pentagon, samt tidligere viseforsvarssekretær Paul Wolfowitz, var overbevist om at disse soldatene, som ville bli hilst velkommen med åpne armer av de undertrykte irakerne, allerede i august ville bli satt ned til 30.000-40.000 og innlosjert i nybygde, permanente militærbaser et stykke unna landets urbane områder. Dette som en del av hva som nå blir kalt Det strategiske partnerskapet i Midtøsten. Nesten 51/2 år etter har USA ennå nesten 130.000 soldater i Irak og toppadministrasjonsoffiserer snakker nå om beskjeden akselererte rater for tilbaketrekning av soldater, hvis alt går bra vell og merke.

En lokal, afghansk politiker har gått ut og forklart hvorfor Taliban nå er på frammarsj i Nord-Afghanistan. Det skyldes i følge ham at NATO-styrkene samarbeider med krigsherrer som er korrupte og etniske sjåvinister. Den tidligere lederen i Pakistans advokatforening og mange åring politisk aktivist, Aitzaz Ahsan, uttrykker også alvorlig bekymring for Pakistans politiske stabilitet. Afghanistan har som Irak en av verdens mest korrupte og undertrykkende regjeringer. Krig og militær intervensjon er antageligvis den dummeste og minst hensiktsmessige måten å løse en konflikt på. Dette ser vi igjen og igjen. Allikevel har den politiske ledelse i de fleste land fortsatt stor tro på det militære som konfliktløser. Vi må tørre å slå hull på en tusen år gammel myte ved å gå 100 % mot krig, samt et NATO som militær makt.

Les: Stans opiumskrigen! – Markering mot krigen i Afghanistan

Dette ble sendt ut på internett i forkanten av Irak krigen:

iraqtortureo

En av de mange forbrytelsene som fant sted under Irak krigen var tortur og drap, også av uskyldige slik som den mannen som er avbildet her:

bam

Krigen har ført til utstrakt borgerkrig, utryddelse av alle minoriteter og forfølgelse av sårbare grupper, der i blant de kristne:

iraqfineIraqfinwebl

og homofile:

bankssf-iraqi-protest-wilson-credit1

Resultatet av dette bør være å straffeforfølge dem i Bush administrasjonen som var ansvarlige for Irak krigen:

ba_impeach_ho1

impeach-bush-poster2

Flere bilder:

Krigsforbrytelser

Irak – Folkemord

Irak – Kulturelt folkemord

Posted in Afghanistan, Irak - Land og krig, Krig og fred | Merket med: , , , | Leave a Comment »

We against War!!! Ungdomskonsert mot vold og rasisme

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 24, 2009

Verden er urettferdig. Forskjellen mellom fattige og rike i verden er stor. Menneskerettigheter brytes. Hva så?

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Og hvis alle gjør litt blir verden til et litt bedre sted. Hva synes du er urettferdig? Og hva gjør du med det?

Torshov parken, Sirkus landsbyen, kl 13 – 17 den 30. august 2009

Vi sees!

UngdomsFestival30-08-2009x700

Kampanjen Involve yourself:

Ungdomskonserten 30. august er et arrangement under prosjektet Ungdom mot vold og rasisme. Konserten arrangeres som en del av den nysirkus inspirerte Cirkus Xanti, som vil si Sirkuslandsbyen, som varer fra 17. til 30. august. Blant flere ungdomsorganisasjoner som er med, skal Gabriela de Iraola, representant for den bolivianske ungdomsorganisasjon Propuesta, holde appell om vold og rasisme i Bolivia, og da spesielt i Santa Cruz, som er den største byen i landet.
I programmet den 30. august blir det dikt, dansekonkurranse, teater, dans og musikkgrupper som breakdance gruppa Floor Knights, rappebandet JNL/Jokerz Nation League, hip hop gruppa 213, Alva trio,  West End Studios, Japee and the Funk Minority og flere.

Bakgrunnen for arrangementet var bombingen av Gaza tidligere i år der en gruppe ungdommer fra Sagene-Torshov og Bjølsen deltok i demonstrasjonene for å støtte det palestinske folket i Gaza mot bombingene. Demonstrasjonene endte i gatekamp i Oslo. Ungdommene var aktive i debatten som fulgte på Litteraturhuset. I tillegg til å være skuffet over den måten de ble behandlet på av politiet føler de seg både provosert  og skuffet over den måten mediene har fremstilt hendelsene og ungdommene som var innblandet, og spesielt de med innvandrer bakgrunn. Etter debatten på Litteraturhuset bestemte de seg til å ha eget TV program på Frikanalen og flere andre tiltak, slik som konsertarrangementet som vil bli holdt på Torshov den 30. august. Dette for at de på denne måten kan vise deres meninger og bidra på en positiv måte. De har samtidig bestemt seg for å delta i Verdens fredsmarsj, som starter på New Zealand den 2. oktober 2009, kommer gjennom Skandinavia i slutten av oktober, for deretter å slutte i Latin-Amerika i januar 2010.

Programmet har fått støtte fra EU-programmet Aktiv ungdom, LNU, Norsk Kulturråd, Kirke- og Kulturdepartementet, bydel Sagene, Ung Media, Sagene samfunnshus, Sirkunst, LAG-Oslo, POPULUS og SAIFF, og blir arrangert av SAIFFs Ungdomsgruppe, Sagene internasjonale og Flerkulturell frivillighetssentral.

Velkommen!


Posted in Aktuelt, Flyktninger | Merket med: | 1 Comment »

Fredsnasjonen Norge – Verdens 7. største våpeneksportør

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 24, 2009

Bundad-kort

Mange ser på Norge som en fredsnasjon i verden. Samtidig er det typisk norsk å tjene penger på krig: Norge er en av verdens største våpeneksportører. Norge er en av verdens største våpeneksportører og mangler vilje til å ta de nødvendige grepene for å sikre kontroll over norske våpen og ammunisjon. Inntil videre er det ikke typisk norsk å være god.

Hver dag dør over 1000 mennesker i verden som følge av bruk av håndvåpen. De fleste av dagens voldelige konflikter foregår i utviklingsland. Tilgang på våpen og ammunisjon forlenger og forverrer kriger og konflikter. Kriger og konflikter hindrer utvikling, og fattige mennesker rammes hardest.

Organisasjonen Changemaker har startet en kampanje for bedre kontroll med norsk våpeneksport. I juni ble kampanjen lansert ved at rundt 100 ungdommer gikk i tog med faner og flagg rundt Torgallmenningen i Bergen for å demonstrere mot at Norge ikke har kontroll over hvor norskproduserte våpen ender opp.

Kampanjen skal pågå utover høsten. Kravene fra organisasjonen, som er Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse, går ut på at Norge må kreve sluttbrukererklæring fra alle land vi selger våpen til. Dessuten må det innføres et system for tilstrekkelig merking og sporing av ammunisjon, noe som ifølge Changemaker må inkluderes i en internasjonal, bindende våpenhandelsavtale under FN.

Norge er en av verdens største våpeneksportør per innbygger. Da er det ikke lett å samtidig være flaksende fredsdue. Ifølge Changemaker-leder Ida Thomassen gir Norge seg ut for å være en fredsnasjon samtidig som våpeneksporten stadig øker. ”Våpen på avveie forlenger og forverrer konflikter i utviklingsland og er et stort utviklingsproblem”, hevder hun. Krev at det skal bli typisk norsk å være en fredsnasjon nå!

«Talking peace, exporting weapons»

Norge er en av verdens største våpeneksportør per innbygger. Da er det ikke lett å samtidig være flaksende fredsdue. Krev at det skal bli typisk norsk å være en fredsnasjon!
Skriv under kampanjen!

nrk

Norsk våpenindustri var ifølge tall fra Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) i 2006 verdens største våpeneksportør i forhold til folketall og verdens 11 største våpeneksportør reelt sett. På fem år hadde omsetningen økt med rundt tretti prosent. Industrien omsatte for vel sju milliarder kroner og sysselsatte rundt 5000 personer. Men stadig mer av norsk våpenproduksjon brukes i krigssituasjoner, noe som ikke aller minst skyldes at eksporten til NATO-landet USA har vært formidabel, noe som hovedsakelig skyldes USAs enorme militærforbruk på grunn av krigen i Irak.

Norge selger nå enda flere våpen og i 2008 var den samlede verdien av våpeneksporten 4,2 milliarder kroner, noe som nesten er dobbelt så mye som for fire år siden. Ifølge Norwatch, som har fulgt utviklingen av norsk våpeneksport i mange år, har det aldri blitt eksportert flere norskproduserte våpen.

Norge er nå verdens 7. største våpeneksportør og er en viktig bidragsyter til amerikansk krigføring, ikke minst i Irak hvor 500 norske våpentårn har blitt tatt i bruk. Den amerikanske hær har i tillegg levert en gigantordre på ytterligere 6500 Protector-stasjoner fram til 2012. Store deler av norsk våpeneksport går direkte til USA, og det er eksporten til NATO-landet USA som ligger bak den enorme veksten.

Det er i hovedsak medlemsland av den såkalte forsvarsalliansen NATO, de nordiske landene og andre samarbeidsland, som Norge selger til. USA er den største kunden, men også Egypt, Luxembourg, Malaysia og Saudi-Arabia handlet mer våpen fra Norge i 2008 enn året før, noe som trolig skyldes det pågående våpenkappløpet i Midtøsten.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at verdien av norsk våpeneksport ble tredoblet fra 2000 til 2007 og at den fra 2007 til 2008 økte med ytterligere 44,5 prosent. For første gang viste da tallene over utenrikshandelen at eksporten var på over tre milliarder kroner, noe som er 954 millioner mer enn i 2007. Våpeneksporten til USA har økt med ikke mindre enn 85,6 prosent og ligger på hele 1,7 milliarder kroner. SVs nedrustningsprofil har blitt pulverisert av norsk våpenindustri og av LO.

Våpensystemet Remote Weapon Station (RWS) Protector er med dette blitt norsk våpenindustris største suksess. Høsten 2007 inngikk Kongsberg Protech Systems en rammeavtale med det amerikanske forsvaret om leveranser til en verdi på åtte milliarder kroner. Det er Norges største våpenkontrakt noensinne.

Andre norske eksportører av krigsmateriell er Hurum-bedriften Chemring Nobel, som leverer rakettdrivstoff til Hellfire og Javelin missiler. Ifølge Lockheed Martin er 3000 eksemplarer av Hellfire avfyrt så langt i krigen mot terror. Israel har også avfyrt Hellfire raketter fra sine angrepshelikoptre mot mål i Libanon og Gaza.

Størstedelen av leveransene til Trondheimsbedriften Nacre har vært til USA der sambandssystemet Quiet Pro blant annet brukes av US Marine Corps og Navy Seals. Også ammunisjonsprodusenten Nammo på Raufoss, hvor staten har 50 prosent eierandel, har størsteparten av inntektene sine fra eksport. En av de største salgssuksessene er såkalt multibruk ammunisjon til 12,7 mm mitraljøser med eksploderende virkning.

Utviklingen i våpeneksport de siste 5 årene:

2008: 4,2 mrd kr

2007: 3,6 mrd kr

2006: 3,5 mrd kr

2005: 2,9 mrd kr

2004: 2,3 mrd kr

Kilde: Eksportmeldingen

Stortingsmelding 42

I sommer la regjeringen på kort varsel frem Stortingsmelding 42 om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2008, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. Statssekretær Elisabeth Walaas i UD, som presenterte meldingen, hadde på forhånd gjentatte ganger understreket at regjeringen var meget opptatt av åpenhet om norsk våpeneksport. Norske organisasjoner, hvor av flere hadde kommet med innspill, ble derfor bestyrtet da det viste seg at Stortinget ville behandle våpeneksportmeldingen bare noen få dager senere uten debatt.

Det er typisk norsk å tjene penger på krig

Norske våpen best til å drepe

Norsk våpeneksport

Teknisk ukeblad: Norske våpen dreper best

Dropper våpendebatten: Ny Tid

Fredslaget.no: Nyheter om norsk våpeneksport

Protector008v21321__313098d

aksjon20090625-051_2676450m

Posted in Krig og fred, Militærindustrielle kompleks, Norge | Merket med: , , , , , , , , , | 3 Comments »

Pressemelding: Ydmykende for mattilsynet og brekk

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 24, 2009

I følge Odd Harald Eidsmo, informasjonsansvarlig i Dyrebeskyttelsen Norge, er de nye bildene fra pelsfarmene både ydmykende for Mattilsynet og landbruksministeren.

Etter at graverende bilder fra norske pelsfarmer ble publisert høsten 2008 annonserte Mattilsynet en nasjonal tilsynskampanje overfor pelsbransjen. Tilsynskampanjen ble gjennomført forhåndsmeldt, i perioden hvor det kun var avlsdyr på gården, til tross for protester fra blant annet Dyrebeskyttelsen Norge, som mente en slik fremgangsmåte ville gi lite realistiske resultater. I juni konkluderte Mattilsynet med at pelsbransjen var «friskmeldt», og både tilsynet og landbruksminister Brekk kunne glede seg over at «norske pelsdyr har det godt».

– Det var gitt på forhånd at Mattilsynets tilsynskampanje ikke ville avdekke annet enn det glansbildet pelsbransjen ønsket å vise. Den virkelige hverdagen på pelsfarmene kan man se nå: Avbitte bein, omfattende skader og en bransje ute av kontroll, sier Eidsmo.

– Det er betenkelig at Brekk vil være bekjent av å huse og støtte en næring med så omfattende, og grundige dokumenterte, tilfeller av systematisert dyremishandling. Samtidig som pelsbransjen skaper et bilde av norsk landbruk som Brekk neppe kan være tjent med, er det grunn til å sette store spørsmålstegn ved Mattilsynets evne til å føre et objektivt og kompetent tilsyn med norsk pelsdyrhold, sier Eidsmo.

Odd Harald Eidsmo kan kontaktes på nr. 47 45 88 44 eller 23 13 92 52.

Posted in Norge | Merket med: , | Leave a Comment »

Et spørsmål om etnisk stolthet?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 20, 2009

AySel og Arash fremfører den azerbaijanske sangen til Eurovision 2009:

AySel--Arash-of-Azerbaija-001

Inga og Anush fremfører den armenske sangen til Eurovision 2009:

inga-anush

43 azerbaijanske musikkfan som stemte for den armenske sangen i dette årets Eurovision sangkonkurranse har blitt forhørt vedrørende deres ”etniske ære”. De azerbaijanske autoritetene har brakt inn flere musikk fans for å forhøre seg om deres patriotisme etter at de har stemt for Armenia og landets nasjonale sikkerhetsministerium har talt til de 43 individene som stemte på den armenske duoen Inga og Anush, som sang Jan Jan.

I følge Rovshan Nasirli i et intervju på Radio Free Europe sa de at det handlet om ”nasjonal sikkerhet.” ”De forsøkte å presse meg psykologisk, og sa ting som ”Du har ikke noen etnisk stolthet. Hvordan kan det ha seg at du stemte på Armenia?” En 22 år gammel sa at han stemte for den armenske låten på grunn av at den hørtes enda mer azerisk ut enn den azeriske egne sang. Always, som kom på tredjeplass, var en duett mellom den azeribaijanske AySel og den iransk/svenske Arash. ”Jeg stemte på Armenia for å protestere mot at Arash representerte Azerbaijan» sa Nasirli.

Det er med andre ord helt klart at relasjonene mellom Azerbaijan og Armenia er anspente på grunn av den pågående disputten over Nagorno-Karabakh, kalt Artsakh på armensk, hvor landene utkjempet en krig på 1990-tallet. Den fjellrike regionen, for det meste bebodd av etniske armenere, var tidligere underlagt Azerbaijan. Dette på tross av at området historisk sett har vært en del av Armenia. Med tanke på at den armenske befolkningen, som tidligere var spredd utover det meste av det sørlige Kaukasus, i flere hundre år, og da ikke aller minst under folkemordet i 1915 og krigene i de neste 10 årene, har vært ofre for drap, tortur, voldtekt, kidnapping osv. og mistet nesten alt sitt territorium og opplevd kulturelt folkemord fra både tyrkisk og azerbaijansk side, så er dette et temmelig ømt punkt. Den armenske befolkningen i det som i dag er Azerbaijan har blitt tvunget til å flykte fra et territorium de føler at er deres og at Artsakh er en naturlig del av Armenia.

Azerbaijan har, på tross av at Statoil er tungt inne i landet, en ytterst udemokratisk regjering. Det er klanen som teller, og da ikke aller minst presidentens. Han har nærmest allmakt. Menneskerettighetene er dertil. Men forholdet mellom Azerbaijan og Tyrkia, som nesten har like dårlig nivå på menneskerettigheter, er upåklagelig. Trolig forenes de av et hat mot armenerne, som er områdets urbefolkning. Begge landene, hvor av begge er venner med Vesten, og da ikke aller minst på grunn av at de har ressurser, olje, og er viktig geostrategisk, og da ikke aller minst NATO landet Tyrkia, isolerer Armenia, noe som er en hemsko, ikke kun for Armenia, foruten hele regionen.

De neokonservative i USA har vært imot anerkjennelsen av folkemordet på Armenia, og da ikke på grunn av mangel på fakta, men på grunn av strategiske overveielser. På tross av at Tyrkia, samt USA og Israel, og Norge, benekter at det pågikk et folkemord i 1915, så er det ingen seriøse forskere og historikere som er i tvil om hva som fant sted. Hele 1.5 millioner armenere døde. Og dette kom, som allerede nevnt, etter flere hundre år med lidelser, hvor både arabere, hunere, mongoler, tyrkere og kurdere har forfulgt dem. Utrolig at de har klart å overleve. Det gir håp. Men det at Azerbaijan sender snipere og gjør noe slikt som å forhøre folk som har stemt på Armenia under Eurovision sangkonkurransen gir lite håp om fred.

I stedet for å true og kreve fra Armenia bør både Azerbaijan og Tyrkia, for ikke å glemme kurderne, gå inn i seg selv og kanskje tenke på at det er på tide å gi tilbake territorier som de har frastjålet, samt betale erstatning for de lidelser det armenske folket har gått igjennom. Og Vesten, som har støttet Israel, bør også stå bak Armenia, i stedet for slik som nå hvor de sammen med  Azerbaijan og Tyrkia er med på å tyne og presse landet. Og Israel bør anerkjenne folkemordet mot armenerne i stedet for å bruke Armenia som en fotball som de kan true Tyrkia med når det passer seg, slik som da de truet Tyrkia med å anerkjenne folkemordet etter at Tyrkia hadde kritisert Israel for hva som fant sted under Gaza bombingen for noen måneder siden. Også USA har benyttet seg av Armenia saken, og da ikke aller minst i forbindelse med Tyrkias innsatsvilje når det kommer til Irak krigen. Hvis Tyrkia ville være samarbeidsvillig ville man til gjenegjeld ikke ta opp problematikken rundt folkemordet.

Men det er ikke kun den neokonservative Bush administrasjonen som har valgt å ignorere anerkjennelsen av folkemordet. Også Obama, som mange forventet skulle gjøre det allerede den 24. april, den såkalte minnesdagen for folkemordet, har fulgt denne politikken. Dette som en enorm kontrast til deres støtte til Israel, som har krevd enorme summer penger på grunn av overgrepene og holocaustet som fant sted under Andre verdenskrig. Hadde Vesten virkelig ment noe med det så hadde de ikke forskjellsbehandlet disse to sakene slik som de gjør.

Folk og organisasjoner krever nå at Irak, som allerede er ofre for enorm urett, skal betale krigsskadeserstatning til de jødene som på en eller annen måte har reist fra Irak. Dette uten hensyn til at Irak har en helt annen regjering enn den som var der under den gjeldende perioden, at landet siden 1970-tallet har vært ofre for voldsom urettferdighet, at det vil bli det allerede utmagrede og herjede irakiske sivilsamfunn som må betale prisen og at det er et stort spørsmål hva som førte til at jødene reiste fra Irak.

Nei, det man nå bør gjøre er å støtte opp om armerne ved å kreve at de får tilbake sitt land og sin frihet.

Annie’s Letters.blogspot.com:

Turkey and Israel, unusual allies

Dink had been prosecuted for his views on the massacres of Armenians by Ottoman Turks in 1915, which he called genocide… He was given a suspended six-month jail sentence, under «Article 301», last year for «insulting Turkishness». [rest of article]

In the Western World, and now promulgated by the UN, it is a crime to deny the existence of the Nazi holocaust, particularly when it comes to the question of Jews killed under Hitler. Yet in Turkey, the strongest Israeli ally in the Middle East, partners in economic and military development, the Turkish government policy is to deny and bury the Turkish genocide of 2 million Armenians between 1915-1923.

Does every American learn about the Armenian Holocaust like they do about the Nazi holocaust? Most will not have even heard of Armenia, let alone the massacre of 2 million men women and children with photographs that are indistinguishable from the crimes committed during the Third Reich.

You would think that Israel with its Holocaust Industry of all nations would distance itself from a country who has not only DENIED ITS ROLE IN THE ARMENIAN GENOCIDE, but MADE IT A CRIME TO MENTION THE ARMENIAN GENOCIDE France tried to make a law of denying the Armenian Holocaust… strangely Dink fought against that law…

NKR Office in Washington, DC

Government of Nagorno Karabakh Republic

News – NKR

Political Resources on the Net – Nagorno-Karabakh

Nagorno Karabakh: History

Nagorno-Karabakh War – Armeniapedia.org

Symbolet for Artsakh:

nagorno-karabakh-republic-gerb

Statue i Artsakh:

Mamik_babik-dcp6380

Historisk Armenia:

arsakh-karabakh

wilsonturkey-armenia

Folkemordet:

wilsonthey_shall_not

wilsonArmenian-Genocide-final

wilsongenocide_map

wilson_44596707_armenia_afp466

wilsonarmenian_genocide3

President Wilsons Armenia (Int. godkjente):

wilson-Miatsyalhayasdan2english

I etterkant av 1. verdenskrig:

wilsonTreatyOfSevres_(corrected)

Ataturks invasjon etter at Vesten hadde trukket seg ut:

wilsonarmenia-and-turkey2-sm

Artsakh:

nagorno275-nk-93autumn

map

Map-Azerbaijan

The Artsakh war cronology – HyeClub Forum

Karabagh – Glossari

Posted in Armenia | Merket med: , , , , , , , | Leave a Comment »

Stans opiumskrigen!

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 18, 2009

Det har blitt en anerkjent hemmelighet at en av de største støttekildene for Taliban i Afghanistan er den utenlandske hjelpen. Nærmest alle større prosjekter inkluderer en andel til Taliban. Kall det beskyttelsespenger eller utpressing, eller som Taliban selv velger å kalle det, “krigens ødeleggelse,” så er resultatet det at de internasjonale donorene, og da ikke aller minst USA selv, finansierer deres egen fiende. I tillegg til dette kan nevnes at dagens Afghanistan, og Irak, er blant de 10 mest korrupte landene i verden. Dette etter at de har etablert regjeringer i USA/NATO okkuperte territorier. Og begge landene er blant dem med flest menneskerettighetsbrudd i hele verden, noe som ikke minst går utover den sivile delen av befolkningen og de allerede hardt utprøvde minoritetene.

I følge Mullah Abdul Salaam Zaeef, tidligere Taliban minister i Pakistan, har ikke Taliban mange utgifter ettersom de går barføtt og sultne, med ikke noe tak over hodene og med en stein som pute. I følge ham: ”Afghanistan er full av geværer. Vi har nok geværer for flere år.” Men realiteten er at Taliban rekrutterer lokale folk gjennom å betale for deres tjenester, noe som således kan minne om leiesoldater. De reiser rundt i deres 4×4s, mater deres tropper, betaler for transport og medisinsk behandling for de skadde og de kjøper raketter, granater og Kalashnikovs.

Helt frem til nylig trodde de fleste at Taliban ble holdt oppe økonomisk gjennom narkotikapenger, men nå har man startet med å rulle opp Taliban støttespillere. I følge Richard Holbrooke, USAs utsending til Afghanistan og Pakistan, utgjør narkotikapenger en mindre del av Talibans økonomi enn det man hadde antatt. Faktisk utgjør det mindre enn halvdelen av Talibans utgifter, mens ulike kilder, der i blant private gaver fra Gulf statene står for resten. Men kanskje ikke USA trenger å lete lenger enn til USA selv for å spore opp folk som støtter Taliban økonomisk.

Pengene som kommer til Taliban fra utlandet er mer enn beskyttelsespenger på et lokalt nivå. Forhandlinger på toppnivå finner sted mellom Taliban og store kontraktører og et kontor i Kabul huser Taliban kontraktsfunksjonærer, som ser gjennom forslagene og forhandler med organisasjonshierarkiene for en prosentandel. En leder for et afghansk firma med lukrative konstruksjonskontrakter med USAs regjering inkluderer et minimum på 20 prosent for Taliban i hans kostnadsanslag. Han tjener rundt 1 million dollar per måned og av disse får Taliban 200.000 dollar. Hvis ikke vil veiarbeidere bli angrepet og drept, broer eksplodert og ingeniører henrettet. Samarbeidet og koordineringen mellom Taliban og hjelpearbeidere er overraskende bra, noe som trolig ville ha gjort finansiererne ekstremt ukomfortable.

En annen afghansk kontraktør hadde et prosjekt i den sørlige delen av landet hvor han konstruerte en bro. “Den lokale Taliban kommandant ringte og sa ”Ikke bygg en bro der, vi må eksplodere den.” Jeg spurte ham om å la meg bli ferdig med den, få pengene – deretter kunne de eksplodere den nå som helst de ønsket. Vi lagde en avtale og jeg gjorde ferdig prosjektet.” I Farah provinsen har lokale tjenestemenn rapportert at Taliban tar opp til 40 prosent av pengene fra National Solidarity Program, et av landets mest vellykte samfunnsrekonstruksjonsprojekter, som har stått for flere hundre millioner dollar i landet i de siste seks årene.

Mange afghanere ser ikke noe feil i at Taliban får deres andel av utenlandsk hjelp. “Dette er internasjonale penger,” sa en ung Kabul borger. “De blir ikke tatt fra folket, men de blir tatt fra deres fiende.” Men i områder under Taliban kontroll tar Taliban penger fra folkets fond også. I det krigsherjede Helmand, hvor mye av provinsen har befunnet seg under Taliban kontroll i de siste to årene, har borgerne beklaget seg over tariffene. “Det er en disaster,” sa en 50-år-gammel borger. “Vi må gi ¨dem to kilo valmue per jerib (en tradisjonell enhet av land) under innhøstingen; deretter må vi gi dem ushr (en islamsk skatt, som er opp til en tiendedel av innhøstingen) fra vår hvete. Deretter krever de zakat (en islamsk tiende).” Nå krever de 12.000 pakistanske rupi (omkring 150 dollar) per hushold.

Alt i alt kan det sies at hvis Taliban kan få inn og bruke 1 milliard dollar per år så vil dette utgjøre hva USA bruker på 10 dager på å bekjempe dem.

Millioner av pund blir brukt av USA og Storbritannia for å få afghanske farmere til å gå fra å produsere opium til andre vekster, men det kan virke litt merkelig at Afghanistan før krigen ikke produserte noe opium. Især tatt i betraktning av at koloniherrene første en kolonikrig mot Kina for omkring 100 år siden, Opiumskrigen, som gikk ut på å få Kina til å produsere opium, og at USAs allierte i Mellom- og Sør Amerika er det kokain produserende Colombia. Nyheten om finansinitiativet i Helmand og andre deler av det sørlige Afghanistan kommer en uke etter at Commons Foreign Affairs Select Committee beskyldte den britiske regjeringen for ”mission creep” når det kommer til å forsøke, men feile, å takle en rekke saker inkludert den blomstrende heroinhandelen. Programmet skifter ut Bush administrasjonens fokus på vekstutrydding, som i følge Richard C. Holbrooke ”kastet bort flere hundre millioner dollar” gjennom å ødelegge avlingene, noe som kun førte til å fiendeliggjøre de fattige farmerne og få dem over på Talibans side.

De kommersielle mediene har propagandert Afghanistan krigen som en ”god” krig og portrettert amerikanske styrker som bekjemper narkotikaproduserende Taliban skurker i en lovløs narkostat som skjuler og støtter terroristene ansvarlig for 9/11, noe som tjente den tidligere Bush- og den nåværende Obama administrasjonen. Men i 2000, før USAs invasjon, hadde Taliban nærmest eliminert eksporten av opium og forbudt produksjon.

Det var ikke Taliban som skiftet ut matavlinger med opiumsdyrking, men CIA som startet den afghanske narkotikahandelen for å støtte dets angrep på den sosialistiske regjeringen i Afghanistan på 1970- og 1980-tallet. Det var CIA som gjenopptok den illegale narkotikahandelen i 2001 og CIA som fortsetter å støtte den i dag. Siden 2001 har Afghanistan gått fra ingen opiumshandel til å forsyne verden med hele 93 prosent av dagens heroineksport, inkludert 60 prosent av heroineksport til USA.

Michael C. Ruppert: ”The governments of the United States and Britain – along with a lap-dog mainstream media all too willing to regurgitate falsehoods – are feeding us a line of demonstrably inaccurate lies about the Taliban and opium. We are being warned of a «new flood» of al-Q’aeda opium as the war expands. As British Prime Minister Tony Blair boasts, «We will bomb their poppy fields,» he neglects to mention that there aren’t any poppy fields in Taliban controlled areas to bomb. This outrageous deception of the public, in an effort to stir up support for the war effort, is further evidence that most of the rest of the government’s line following the attacks of September 11, is simply not credible.”

Elaine Meinel Supkis – Back to the CIA and drugs: ”Tribes like to make money and if local governments are suppressing drugs, the CIA says, ”We will protect you while you make illegal drugs. Don’t worry.” And so it goes. In Afghanistan, the Taliban had crushed the opium growers. The minute the fires stopped at the WTC, the CIA had all the agents already in place on the edges of Afghanistan hard at work with the drug dealing war lords who were harassing the Taliban. We immediately brought in more money [they were always funded by the CIA] and fire power. Then our government refused to look for bin Laden who is a CIA tool in the first place, and they instead, attacked the innocent Taliban who had no idea about the planning or nature of the 9/11 attacks.”

Parasittiske kapitalister tjener på den illegale narkotikaøkonomien på flere måter. Først og fremst ble den illegale narkotikahandelen, brukt som en basis for å underlegge seg Kina, inkludert av Karl Marx som en del av prosessen som grunnla kapitalismen. Marx kalte dette den “primitive” eller første akkumulasjon av kapital. Før moderne tider hadde Europa få resurser og europeere led fra fattigdom, kulturell tilbakeståendehet og mange sykdommer. Dert ble rikt og mektig gjennom slaveri, folkemord og tyveri av land og fra ulike koloniserte folk rundt om i verden ressurser sammen med en tvunget narkotikahandel, noe som bygget det moderne kapitalistiske systemet og transformerte Europa fra fattigdom til verdens ledende imperialistiske makt.

I følge Marx i Volum I, del 8 av Kapital:

”The discovery of gold and silver in America, the extirpation, enslavement and entombment in mines of the aboriginal population, the beginning of the conquest and looting of the East Indies, the turning of Africa into a warren for the commercial hunting of black-skins, signaled the rosy dawn of the era of capitalist production. These idyllic proceedings are the chief momenta of primitive accumulation. On their heels treads the commercial war of the European nations, with the globe for a theatre. It begins with the revolt of the Netherlands from Spain, assumes giant dimensions in England’s Anti-Jacobin War, and is still going on in the opium wars against China.”

I dag blir illegal narkotika ansett som den tredje største vare i verden, hvor av de to første er våpen og olje, mens den fjerde er kunst og arkeologiske gjenstander, slik som dem som under amerikansk okkupasjon har blitt plyndret fra Irak, og antatt å ha en verdi på 500 milliarder til en trillion dollar. Den amerikanske regjeringskontrollerte illegale narkotikahandelen finansierer USAs hemmelige kontraopprørsoperasjoner, nå kalt krigen mot terror, i utlandet og mot intern motstand innad i USA. Pengene går samtidig til å støtte det feilslåtte amerikanske banksystemet på tross av at mye kan tyde på at narkotikaprodusenter og forhandlere i takt med den fallende dollaren krever å bli betalt i Euro. Narkotika blir innført i undertrykte samfunn i USA, noe som rettferdiggjør den massive fengselsøkonomien, det fengselsindustrielle kompleks, som blir brukt til å skape jobber og økonomisk stimulus. Samtidig blir den amerikansk kontrollerte narkotikaøkonomien brukt til å kriminalisere minoritetssamfunnene og markedsføre araiske og muslimske frigjøringskjempere og sivile som “terrorists.”

Det har blitt avslørt, og anerkjent til og med av de kommersielle mediene, at den virkelige årsaken for Irak krigen var olje, men at man søkte ut og falsifiserte årsaksforklaringen for imperialistisk vinning. I etterkant av at Alan Greenspan i 2007 tilsto at ”Irak krigen handler stort sett om olje” ble all tvil fjernet og hva man måtte ha igjen av disillusjoner over motivene bak USAs okkupasjon av Irak ble kvelt. Før han rettferdiggjorde den amerikanske okkupasjonen overfor den arabiske verden i hans tale i Kairo minnet president Obama om at USA hadde vært offer ettersom al Qaeda hadde drept nesten 3000 mennesker den 9/11, noe som har gjort det legalt for USA å forbli stasjonert i korsveien mellom Sentral og Sør Asia frem til ”de voldelige ekstremistene i Afghanistan og Pakistan”, ”som er bestemt på å drepe så mange amerikanere som mulig”, er determinert.

Myten om Afghanistan krigen er med andre ord avhengig av 9/11 myten. Den offisielle historien om 9/11 og dets implikasjoner utgjør ennå et hovedpunkt i USAs utenrikspolitikk 8 år etter hendelsen på tross av at den forstyrrende sannheten at faksjoner i USAs administrasjon hadde en hånd i aksjonen ikke kan bli benektet. Den dokumenterte feilen til administrasjon i å fengsle konspiratorene og stanse angrepene går lenger enn til udugelighet og inn i området for intensjonell skjødesløshet og innblanding. Studier viser at det til og med har vært utført langt mer bedrag og forvrengninger. Krigen mot terror, som kun har resultert i mer av det samme og eskalert lidelsene, hatet, smertene og volden i verden, med dets fokale punkt, krigen i Afghanistan, er og blir en fasade konstruert for å mislede offentligheten til å støtte despotisk og imperialistisk politikk.

Calvin Sloan: ”Opiates are essential for producing morphine, codeine, thebaine and papaverine. From these substances, sythentic opioids such as heroin, oxycodone, and hydrocodone are produced. Currently, Afghani opium accounts for 79% (licit and illicit) of the global supply. It is in the interest of Big Pharma and worldwide illicit drug networks to get straight to the source of their product. For a copious amount of narcotics, the opium poppy is just that source. If the United States, under the influence of corporate interests, was willing to invade Iraq to dominate its oil economy, we would be imprudent not to assume, or at least question, whether the same is occurring in Afghanistan over its opiate economy.”

Nylig eksploderte en bilbombe utenfor det meget beskyttede NATO hovedkvarteret i Kabul hvor også USAs ambassade og det afghanske presidentpalass befinner seg. Den ble sprengt rett foran International Security Assistance Force (ISAF). Syv mennesker ble drept og 91 andre ble skadet, hvor av flere NATO soldater. I følge Taliban talsperson Zabihullah Mujahid ble 500 kg eksplosivt materiale brukt i angrepet, som drepte minst 22 utenlandske soldater og ødela 8 kjøretøy og nærliggende bygninger. Men det er de sivile som lider mest under de ulike angrepene, og i følge en nylig utgitt FN rapport står både USAs luftangrep og Taliban bombing for det høye antallet sivile tap.

En britisk kaptein, som anonymt kritiserte Afghanistan krigen i avisen Independent, ble nylig fjernet fra hans enhet. Han skrev i detalj om å overkomme tapet av menige soldater og de mange skadene. ”Jeg snakker om lemmer som blir avrevet, doble eller til og med tre amputasjoner, på en skala vi aldri før har sett.” ”Min motivasjon er enkel. Å skrive dette hjelper på noe av frustrasjonen rundt hva som skjer her i Afghanistan for dem som tjenestegjør i den britiske hær, hvor død og seriøs skade er kvalmende vanlige hendelser.” Kapteinen, som har vært i hæren i 8 år, vil trolig bli brakt tilbake fra Afghanistan og møte disiplinæraksjon og mulig krigsrett. Dem som tjenestegjør i de væpnede styrkene har ikke rett til å tale til media uten først å avtale det med forsvarsministeriet.

To måneder før det åttende året av USAs invasjon av Afghanistan og begynnelsen av NATOs første bakkekrig i det 21. århundret, som ikke synes å ikke ta noen slutt og som utkjempes av den største militærkoalisjonen i historien.

Nylig har det blitt annonsert at tropper fra land som Colombia, Mongolia, Armenia, Japan, Sør Korea, Ukraina og Montenegro tilslutter seg de 45 andre landene som befinner seg under NATOs kommando ledet av ISAF, noe som vil føre til at militærpersonale fra hele 52 land fra 5 kontinenter tjenestegjør under en felles kommandostruktur. Til sammenligning kan det sies at det var 26 nasjonale kontingenter i den såkalte Coalition of the Willing i Irak i 2006. I mellomtiden har tropper fra alle nasjonene, foruten USA og Storbritannia, trukket seg ut og for en stor del blitt flyttet til Afghanistan.

Som den amerikanske statsdepartements viseassistentstatssekretær for European Affairs, Kurt Volker, senere USAs ambassadør til NATO, sa i 2006, “I 1994 var NATO en allianse av 16 land uten partnere, som aldri hadde utført en militæroperasjon. I 2005 var NATO blitt en allianse av 26 land, som var engasjert i 8 simultane operasjoner på 4 kontinenter med hjelp fra 20 partnere i Eurasia, 7 i Middelhavsområdet, 4 i den persiske gulf og en håndfull kapable bidragsytere i vår periferi.”

Militære eksperter har nå, mens USA ekspanderer sin involvering i Afghanistan, kommet frem til at Afghanistan krigens kostnader via sikkerhetsmessige og politiske forpliktelser som trolig vil vare i minst et tiår vil koste mer enn Irak krigen. Denne advarselen kom i etterkant av at den nye lederen for den britiske hær, general David Richards, sa at han trodde at det å stabilisere Afghanistan kan ta så lang tid som 40 år, en forutsigelse som kom mens forsvarsministeren annonserte at britiske soldater i spesialstyrkene, som nevnt ovenfor, hadde blitt drept i et veikantsangrep. Siden invasjonen av Afghanistan i 2001 har USA brukt 223 milliarder dollar på krigsrelatert støtte for det landet i følge Congressional Research Service. Forbruket, ekskludert kostnaden for kampoperasjoner, har økt fra 982 millioner dollar i 2003 til 9.3 milliarder dollar sist år.

Who is Funding the Afghan Taliban?

Funding the Pakistani Taliban

CIA Heroin Afghanistan

CIA Heroin

Life, Death and The Taliban

Afghanistan

Afghanistan

Military Industrial Complex

Stop NATO


Filmer:

Inside Story – Aid for Afghanistan

Inside Afghanistan II

GOOD: Opium Economics

Monarch: Chap 9B – CIA Drug Running

An Unholly Alliance

CIA & Iran Creation of MEK Terrorism – Afghan Heroin

arkimed640_obama_afghanistan

arkimedObama__s_War_by_Latuff2

arkimafgh.jpg4btyw4

arkimed

arkimed200305opium_nangahar_afghanistan640-778663

72623774TH004_Heroin

arkemedcia-drugs

arkemecrack_cia

arkemed392210067_a3345884b7_o

arkemednews_2807_user_15861

arkemedEconHitMan

arkimedAfghanistan_map_-_security_by_district_and_opium_poppy_cultivation_by_province_2007_-_2008


Posted in Afghanistan, Krig og fred | Merket med: , , , | 1 Comment »

Den 11. august 2009: Global aksjonsdag for Honduras

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 7, 2009

Via Campesina oppfordrer til mobilisering til mot militærkuppet i Honduras:

Til søstre og brødre i alle av Via Campesinas regioner
Til søstre og brødre i alle sosiale bevegelser
Til alle mennesker i verden

Siden militær kuppet i Honduras – som nå har vart i mer enn 38 dager – etter utrettelig innsats fra tusenvis av bønder, kvinner, urfolk, lærere, studenter, fagforeningsfolk, og vanlige borgere i byer og på landsbygda for å slå kuppet tilbake og for å gjenopprette demokrati og verdighet – kuppmakernes undertrykkelse mot de som yter motstand har ikke kvelt kampånden hos det heroiske honduranske folk.

Denne kampen er nå på vei inn en avgjørende fase ettersom bondebevegelsen og den Nasjonale Fronten av motstand mot Statskuppet har innkalt fagforeninger, sosiale- og demokratiske bevegelser til en nasjonal mars som begynner den 5. august og vil kulminere den 11. august i Honduras’ to største byer Tegucigalpa og San Pedro Sula.

Til støtte for denne nasjonale marsjen, og for våre søstre og brødre bønder, og hele Honduras folk, oppfordrer Via Campesina deg til å delta i en «Global Day of Action for Honduras» en global dag av handling for Honduras, som vil finne sted den 11. august i år.

Vi ønsker å støtte og skape sterk solidarisk innsats gjennom å gjennomføre politisk og kulturell mobilisering, konkrete handling og gjennom politisk press og lobbyvirksomhet, samt alle mulige aktiviteter som bidrar til fremme den folkelige motstanden i Honduras i kampen mot militærkuppet.

Vi ber dere om å informere oss om deres planer for tiltak og arbeide for Day of Global Action for Honduras så snart som mulig.

Globaliser håpet! Globaliser Kampen!

Tusenvis av mennesker har gjenopptatt den nasjonale folkelige marsjen til Tegucigalpa og San Pedro Sula i motstand mot militærkuppet, i et nytt løft, sa de, for å sikre gjenopprettelsen av rettstaten og demokratiet i Honduras. Med liten annen mediedekning enn fra Radio Globo (Honduras) og andre alternative medier, og totalt ignorert av den mektige pressen alliert til de-facto regjeringen,.

I en tale torsdag i den vestlige byen Santa Barbara, sa Xiomara Castro, Zelaya regjeringens førstedame, som deltar i marsjen at hun berømte folkets innsats og offervilje i kampen for reetablering av den konstitusjonelle orden. Castro understrekte at kampen ikke bare er for Zelayas retur til Honduras, men for å oppnå ett mer rettferdig og solidarisk Honduras, og mot ett oligarki som søker å opprettholde og øke sine privilegier. Som annonsert av den nasjonale fronten mot kuppet, vil marsjen, som startet i den vestlige regionen Copan i Honduras og går til San Pedro Sula, 250 kilometer nord for hovedstaden, gå daglige distanser på 15 til 20 kilometer, for å først nå hovedstaden Tegucigalpa og siden San Pedro Sula.

Marsjen vil stoppe og tilbringe nettene i landsbyer, byer og tettsteder for å unngå undertrykkelse og overgrep fra hæren og politiet, og selv unngå å hindre trafikken. ”Hele folket er mot kuppet”, sa hovedkoordinator for motstandsfronten, Juan Barahona, og viste blant annet til generalstreiken på ubestemt tid som tre fagforeninger tok initiativ fortsetter å utvides og vokse i styrke. Radio Globos rapporter forteller at befolkningen gir sin støtte og solidaritet på veien med vann, mat og andre nødvendigheter, samt husrom til deltakerne i protesten.

Omlag 10.000 demonstrerte utenfor USAs ambassade i Tegucigalpa, Honduras, med krav om at regjeringen i USA setter i verk sterkere tiltak mot kuppregimet i Honduras. USAs ambassadør i Honduras, Hugo Llorens, er en av svært få representanter for andre stater som fortsatt er i Tegucigalpa etter kuppet 28. juni.

honduras3

honduras1709

55

Posted in Latin Amerika | Merket med: , , | Leave a Comment »

Nye anklager mot Blackwater

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 6, 2009

«For you, international crisis is all upside: You are a mercenary, and you profit from chaos. Dirty deeds, done for exorbitant fees. World powers with deep pockets, deep grudges, and enough arms and ammo to start World War III. This is your kind of environment.»

“ leiesoldater er ubrukelige og farlige, og hvis noen støtter sin stat ved bruk av leiesoldater, vil han aldri kunne være solid og sikker, ettersom de er splittet, ambisiøse, uten disiplin, troløse, tøffe blant venner, feige blant fiender, frykter ikke Gud og ikke tror på mennesket,” skrev Niccolo Machiavelli i sin roman Prinsen.

Private militærselskaper, private militærfirmaer, private sikkerhetsselskaper og den privatisert militærindustri er alle begreper vedrørende private selskaper som gir tjenester på verdensmarkedet som tidligere har vært statens militærstyrker eller involverer væpnet sikkerhet for selskaper i ustabile regioner. Hver tjeneste imøtekommer sikkerhetsbehov og det voksende behovet for sikkerhet i en globalisert verden med forskjellige økonomiske, strategiske og militære interesser har gjort at markedet har økt raskt.

I følge Jeremy Scahill: «A former Blackwater employee and an ex-US Marine who has worked as a security operative for the company have made a series of explosive allegations in sworn statements filed on August 3 in federal court in Virginia. The two men claim that the company’s owner, Erik Prince, may have murdered or facilitated the murder of individuals who were cooperating with federal authorities investigating the company. The former employee also alleges that Prince «views himself as a Christian crusader tasked with eliminating Muslims and the Islamic faith from the globe», and that Prince’s companies «encouraged and rewarded the destruction of Iraqi life.»

Xe, et privat militærkontraktør og sikkerhetskonsultasjonsfirma tidligere kjent som Blackwater USA og Blackwater Worldwide, ble stiftet av Erik Prince i 1996 og holder til i Nord-Carolina. Det beskriver seg selv som et selskap som driver med ”militære operasjoner, politiarbeid, sikkerhet, fredsbevaring og stabiliseringsoperasjoner”, men selskapet har nå fått nye anklager rettet mot seg.

I følge tjenestemenn i Bush-administrasjonen og kilder i sikkerhetsbransjen var den amerikanske sikkerhetsgiganten involvert i langt flere skyteepisoder enn andre sikkerhetsselskaper, som tilbyr lignende tjenester til det amerikanske utenriksdepartementet i Irak. Blackwaters leiesoldater skal ha løsnet skudd minst dobbelt så mange ganger per transportoppdrag sammenlignet med leiesoldater i andre sikkerhetsselskaper, skrev avisa The New York Times.

Selskapet ble i september 2007 utsatt for sterk kritikk etter at flere av deres leiesoldater begynte å skyte mot en småbarnsfamilie som kjørte for nærme en sikkerhetssone. Leiesoldatene skal ha trodd at det dreide seg om selvmordsbombere. I tillegg til paret og deres barn som satt i bilen, ble til sammen 20 mennesker drept, langt flere enn det oppjusterte dødstallet på 11 som tidligere ble oppgitt. I forbindelse med rapporten om selskapets handlinger kom det også frem at Blackwater hadde vært involvert i 195 skyteepisoder i Irak siden 2005, og at av disse skyteepisodene var selskapets ansatte de første til å skyte ved 162 av tilfellene. I tillegg til dette ble selskapet også mistenkt for våpensmugling til terroristorganisasjoner.

Skyting satte søkelyset på den hemmelighetsfulle og lukrative virksomheten for vaktene i Blackwater, som tjente opp til 1.000 dollar dagen i Irak. I 2007 erklærte regjeringen i Irak at den ville trekke tilbake immuniteten til alle sikkerhetsselskaper som opererer i det krigsherjede landet. Inntil da hadde disse selskapene, inkludert det omstridte Blackwater-firmaet, ikke kunnet stilles for retten i Irak. De private sikkerhetsselskaper som har operert uten lisens og med strafferettslig immunitet. De samme reglene gjelder for soldatene i de allierte utenlandske styrkene i landet.

Blackwater-ansatte er anklaget for å stå bak en rekke drap på sivile irakere, og blir gransket av amerikanske myndigheter. Etterforskning er satt i gang og ledes av FBI i samarbeid med Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Personell fra Blackwater var også ansvarlig i mai 2005 da tåregass ble sluppet både fra et helikopter og fra et kjøretøy mot regulære amerikanske soldater ved et kontrollpunkt inn til ”Den grønne sonen” i Bagdad. Blackwater-ansatte var også ansvarlig for et blodbad i det urolige Fallujah, da selskapet sendte en gruppe dårlig trenede og godt væpnede vakter inn i byen. Panikkskytingen startet et opprør som førte til at mange irakere ble drept og flere amerikanske ansatte i bygg- og anleggsfirmaer ble lynsjet.

xe

blackwaterrr

blackwaterrrr

Blackwater Watch

Bok: Blackwater, Jeremy Scahill

Dagbladet: Blackwater skyter dobbelt så ofte, 3. oktober 2007

Dagbladet: Blackwater brukte gass mot amerikanske soldater, 10. januar 2008

Nettavisen: Blackwater skjøt først 8 av 10 ganger, 2. oktober 2007

Nettavisen: Blackwater mistenkt for våpensmugling, 22. september 2007

Dagbladet: Blackwater må ut av Bagdad, 8. mai 2009

Robert Young Peltons artikkel i Popular Mechanics

Alternet om Blackwater, Mercenaries ‘R’ Us, 24. mars 2004

Posted in Irak - Land og krig, Militærindustrielle kompleks | Merket med: , , , , , | 1 Comment »