Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for 1. desember 2009

Møtet om utarmet uran i Stockholm nov. 2009

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 1, 2009

Sjur Papazian, a norwegian activist: Uranium ammunition (DU) consekvences in Iraque. A conference arranged in Stockholm 14-15 november 2009 by the Nordic Network Against Uranium Weapons and ARK (www.uraniumconference.org Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring — actiongroup against radioactive warfare).

VIDEO: Uranium ammunition (DU) consekvences in Iraque, 3 parts

Uranium ammunition (DU) consekvences Iraque 3/3
Quicklist7:00

Uranium ammunition (DU) consekvences Iraque 3/3

Baltic Sea Region Radioactivity Watch

BSRRW.org

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ny konvoi på vei til kriserammede Gaza

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 1, 2009

VIVA PALESTINA

Den 27. desember, årsdagen for Israels barbariske invasjon i 2009, vil konvoier fra Storbritannia, USA og Tyrkia, pakket med nødhjelp donert av folk fra disse landene møtes ved Gaza for å bryte den umenneskelige beleiringen som forhindrer essensielle resurser i å nå palestinerne i et av verdens mest tettbebodde områder. Den britiske konvoien forlater nå London.

Etter suksessen til den britiske konvoien i februar, som blant annet inkluderte hjelpeorganisasjoner som Redd Barna, Oxfam, Action Against Hunger og Mercy Corps og som besto av over 100 biler, en brannbil, 12 ambulanser og en båt, og den amerikanske konvoien i juli vil den neste Viva Palestina konvoien bli en stor internasjonal samling for å gi mer hjelp til Gaza. Det vil bli flere organisasjoner innvolvert, flere mennesker vil ankomme fra både Storbritannia og USA og mer hjelp vil bli gitt til folk som lever under den desperate situasjonen i Gaza.

ENTER THE U.K. WEBSITE HERE

ENTER THE U.S. WEBSITE HERE

ENTER THE TURKISH SITE HERE

Redd Barna – Prøver å få konvoi med nødhjelp inn i Gaza

Viva Palestina – Konvoi fra UK til Gaza

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

911 – 3000 dager siden

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 1, 2009

I det er idag 3000 dager siden 9/11. Igår var også en nokså stor dag for gjennombrudd i massemedia, dvs TV i New Zealand og Canada (NZTV og CBC):

Newzealandsk TV 27. nov om de 3 skyskrapersprengningene

http://aftermathnews.files.wordpress.com/2007/08/bush-911-jetfuel-wtc-laff.jpg

https://i1.wp.com/freespeech.vo.llnwd.net/o25/pub/pp/images/january2009/230109top.jpg

http://humanbeingsfirst.files.wordpress.com/2009/09/obama-warns-not-to-question-official-911-story.jpg

Saturday 31 October: Full Page Newspaper Ad

The ad is due to run in the Independent, the UK’s most serious newspaper, read by MPs and others in the elite. These people have the greatest difficulty accepting that 9/11 was most likely some sort of an inside job, so we have been careful not to go an inch beyond the provable facts. Click here to see a full-size version of the ad.

 

The ad has been financed by Coffee Plant, organic Fairtrade coffee bean suppliers and retailers (www.coffee.uk.com). Already Reinvestigate 911 has received some 10% of the costs from supporters, if most of the remaining costs are defrayed by donations Coffee Plant will do the same again. To donate click on the «support us» button to the left or call Coffee Plant on 0208 453 1144 with your credit card details.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Rettssak mot Vestens krigsherrer

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 1, 2009

Blairs siste dag – Militærfamilier mot krigen – Protest i Downing Street

Military Families Against the War, som representerer familier som har mistet familiemedlemmer i Irak og Afghanistan krigene, var i Downing Street på Tony Blairs siste dag som statsminister, onsdag den 27. juni 2007. De holdt bilder av sine tapte som har dødd som et resultat av Tony Blairs krigsforbrytelser, som har ledet til døden til opp til en million irakere, utallige afghanere, 152 britiske soldater i Irak og 61 soldater i Afghanistan (frem til da).

Rose Gentle, som mistet sin sønn Gordon, sa «La våre bilder bli den siste ting Blair ser når han forlater nummer 10.» Military Families Against the War ga et brev til Gordon Brown i Downing Street og forhøre seg om han kunne møte familiene til de soldatene som hadde dødd i Irak, en forespørsel Tony Blair hadde avslått gjentatte ganger over de siste tre årene, og som han gjorde enda en gang.

Hvor Tony Blair skulle ha gått nå? Rett til en krigsrettsdomstol.

Still Tony Blair for krigsretten!!!

Blair Planned Iraq War from Start

Blair ‘War Crimes’ Case Launched

Blair Faces War Crimes Suit

Campaigners Accuse Leaders of ‘War Crimes’

Tony Blair is a War Criminal

Blair could face Trial for War Crimes

An Attempt to Arrest Blair the War Criminal!

Blair in Naked War Portrait

Tony Blair in Iraq: War Criminal Admits Guilt

One War Criminal Down, A Fistful to Go

P.M. Tony Blair, the War Criminal and Serial Killer of Iraqi and Afghan People

«ICC Tony Blair War Crimes»

Tony Blair Faces Prospect of an International Criminal Court Investigation for War Crimes in Iraq

The Trial of Tony Blair: What Would it Take to Put the Prime Minister in the Dock?

Blair could face Trial for War Crimes

Bush and Blair could face war crimes charges, says International Court

Tony Blair War Criminal

The Trial of Tony Blair

International Law Aspects of the Iraq War and Occupation

Where Can Tony Blair Go Now? There’s Really Only one Possible Destination

Military Families Speak Out

Det foregår nå en rettssak i Storbritannia rundt landets rolle i opptakten til invasjonen av Irak i 2003 og landets rolle i krigen. Ifølge diverse britiske aviser ble det britiske parlament bevisst ført bak lyset og soldater ble sendt i krig med fem kuler. Igjen står Storbritannias tidligere statsminister Tony Blair i sentrum for britisk politikk. Under granskingen vil Blair og resten av regjeringen ifølge britiske aviser blant annet bli anklaget for bevisst å ha villedet både parlamentet og befolkningen.

Ifølge avisen The Guardian er det blant annet ventet at britiske militærtopper vil fortelle at forberedelsene til invasjonen var ”sabotert av forsøket fra Blairs regjering på å villede offentligheten.” Ifølge avisen var militærtoppene ”så sjokkerte over mangelen på forberedelser for tida etter invasjonen at de mener medlemmer av den daværende britiske og den amerikanske regjeringen kunne anklages for krigsforbrytelser for brudd på plikten i Genèvekonvensjonen om å sikre sivile i en konflikt.”

Sunday Telegraph hevder å ha fått tilgang til hundrevis av sider fra regjeringsrapporter som inneholder omfattende intervjuer med britiske offiserer som har vært i Irak. Papirene viser ifølge avisen blant annet hvordan Blair førte parlamentsmedlemmer og befolkningen bak lyset i 2002 da han hevdet at Storbritannias mål var ”avvæpning, ikke regimeendring” og at det ikke var lagt noen planer for militært angrep. Avisen viser blant annet til en tale Blair holdt i det britiske parlamentet 16. juli 2002, i en tid med økende spekulasjoner i britisk presse rundt landets framtidige rolle i okkupasjonen av Irak.

”Forbereder vi oss på et mulig militært angrep på Irak”, ble Blair spurt i parlamentet. Svaret fra statsministeren var entydig: ”Nei.” Stikk i strid med denne offisielle versjonen avdekker rapportene Sunday Telegraph presenterer at den militære planleggingen for full invasjon og regimeskifte startet allerede i februar 2002. Det hele ble holdt skjult for parlamentet og andre, med unntak av ”et svært lavt antall” tjenestemenn. Resultat var ifølge dokumentene avisen avdekker en ”forhastet” operasjon preget av en mangel på sammenheng og ressurser som førte med seg ”betydelig risiko” for soldatene og ”kritiske feil” i perioden etter invasjonen.

Enkelte soldater ble ifølge Sunday Telegraph sendt i krig med bare fem kuler hver, mens andre ble sendt med sivile fly med utstyret som håndbagasje, hvorav enkelte ble fratatt våpen under sikkerhetskontrollen på flyplassen. En av militærtoppene forteller også at det var ”en container full av ski i ørkenen.”

Avisa Mail on Sunday har også tatt for seg brevet fra daværende riksadvokat, lord Goldsmith, som i klare ordelag fortalte Blair at det ikke fantes grunnlag i folkeretten for å fjerne Saddam Hussein, noe som ifølge brevet, som ble sendt i 2002, åtte måneder før Irak-krigen startet, vil si at en invasjon ville ha vært et brudd på loven.

Goldsmith skrev brevet få dager etter et hemmelig regjeringsmøte i juli, der ministrene ble orientert om de amerikansk-britiske planene om å styrte regimet i Irak. Men Blair nektet å godta Goldsmiths vurdering. I stedet ble brevet unndratt offentlighet, mens Goldsmith fikk taleforbud og forbud mot å delta på regjeringsmøter. Goldsmith, som var en god venn av Blair, skal ha blitt så rasende at han truet med å trekke seg fra sin stilling, men ifølge avisa The Independent ble han tvunget til å tie stille og i stedet utforme et notat som støttet invasjonen.

Dokumentene viser også at forholdet mellom britiske og amerikanske militære ledere under det første året av okkupasjonen var tidvis svært så kjølig. Ifølge den britiske stabssjefen J.K. Tanner, er kritisk til samarbeidet mellom Storbritannia og USA og som retter skytset inn mot sine amerikanske kolleger, som han beskylder for ”arroganse” og for å være ”fremmede for dialog”, holdt amerikanerne ”Gjennom arroganse og byråkrati fram at det bare er en måte å gjøre ting på, den amerikanske.” Og i tråd med Tanners beskrivelse forteller den britiske hærens daværende øverstkommanderende, Andrew Stewart, at han brukte mye tid på å omgå og motsette seg ordre fra amerikanske overordnede. Britenes evne til å påvirke amerikansk politikk i Irak virket ifølge Stewart ”minimal.” Andre forteller at de ikke ble informert når USA endret sin politikk i Irak.

Avsløringene i Sunday Telegraph er ikke de første i sitt slag. The Guardian viser til dokumenter som ble lekket i 2005, som viste at Blair nesten ett år før invasjonen forberedte seg på å forplikte landet til krig mot Irak og til å styrte Saddam Hussein, stikk i strid med advarsler fra hans nærmeste rådgivere. I sommer avdekte også The Observer gap mellom uttalelser fra Blair under opptakten til krigen og innholdet i samtaler han hadde med USAs president George W. Bush 31. januar 2003, nær to måneder før bombingen av Irak startet.

Mens Blair i februar forsikret det britiske Underhuset om at ”ingen ønsker en konflikt” viste et notat ifølge The Observer at statsministeren allerede var klar for å gå til krig, uten FN-mandat. Ifølge notatet skal Bush under møtet i januar 2003 ha fortalt Blair at det var satt dato for bombingen og at 1.500 mål var pekt ut. Blair sto ifølge notatet ”fullt og helt bak presidenten.”

Avsløringene den gang kom i forbindelse med at granskingskommisjonen ble nedsatt. Det er knyttet stor spenning til hva som vil komme fram. Ikke minst er det knyttet spenning til høringen av Blair selv, som trolig vil bli gjennomført i starten av neste år. Blair vil trolig bli utspurt om brevet fra Goldsmith når han møter i Irak-høringen på nyåret. Brevet kan bli et kraftig slag mot den tidligere statsministerens håp om å bli trodd på at han var i god tro da han og USAs ekspresident George W. Bush erklærte krig mot Irak. Den endelige rapporten fra granskingskommisjonen, som ledes av den tidligere tjenestemannen John Chilcot, er ventet tidligst ved utgangen av 2010.

Anthony Charles Lynton Blair er ”skyldig i aggresjon under internasjonal lov. Det er bevist at Blair allerede i mars 2002 forpliktet seg til å fjerne regimet (i Irak), selv om han ble advart mot dette av advokater i utenriksdepartementet og av statsadvokaten. Å fjerne et fremmed regime med makt er ulovlig etter internasjonal lov”, sa aktor, jussprofessor Phillip Sands i sin avsluttende prosedyre.

Blairs forsvarer, høyesterettsadvokat Julian Knowles, er spesialist på menneskerettighetssaker, og var i sin tid general Pinochets advokat i London. Han hevdet at FNs sikkerhetsråd ikke hadde fordømt krigen som ”ulovlig.”

”Hvem ringer jeg til hvis jeg vil snakke med Europa?”, skal Henry Kissinger ha spurt da han var USAs utenriksminister. Spørsmålet er i ferd med å få et svar. For blant de viktigste nyvinningene i Lisboa-traktaten som Irland stemte ja til på fredag, er opprettelsen av to nye toppstillinger. Den ene er jobben som en slags EU-utenriksminister. Den andre er jobben som president for Det europeiske råd, altså møtet der stats- og regjeringssjefer i Europa trekker opp de overordnede linjene i den felleseuropeiske politikken. Europas president, er stillingen døpt, før den er født. Hvem, tenker man, er verdig en slik ærefull tittel? Kan det være en statsmann som nylig ledet verden inn i en fatal krig ved å henvise til fabrikkerte beviser? En krig et stort flertall av Europas befolkning var sterkt imot? Ja. Tony Blair var en av de heteste kandidaten til embetet.

Men motstanden er stor, og voksende. Underskriftskampanjer for å stanse «blodige Blair» har blitt til små folkebevegelser. Én ting er at Anders Fogh Rasmussen, som støttet Irak-krigen helhjertet, har blitt NATOs generalsekretær. For krigsmotstanderne er Blair som EU-president uten tvil et hakk verre. Det vil vel egentlig bare kunne toppes av at George Bush dukker opp som generalsekretær i FN.

Den britiske vitenskapsmannen (mikrobiologi) og våpeneksperten David Kelly, som etter den første gulfkrigen arbeidet som våpeninspektør i Irak i 1991 og 1998, ble utpekt som opphavsmann til rapporten om atomvåpen som England og USA støttet seg til for å rettferdiggjøre et angrep på Irak. Han begikk angivelig selvmord den 18. juli 2003, etter et offentlig forhør der han nektet å være innblandet i saken. I sammenheng med Kellys dødsfall ble spørsmålet om massemediene presset ham for hardt stilt, og kritikere krevde den britiske statsministeren Tony Blairs avgang. Den 20. juli 2003 forklarte TV-kanalen BBC at Kelly var opphavsmannen til rapporten.

Sjefsanklager i International Criminal Court (ICC), Luis Moreno-Ocampo, sa i et intervju at han kunne se for seg et scenario hvor president Bush og Storbritannias statsminister Tony Blair kunne bli møtt med krigsforbryteranklager ved Hague. Men American Service-Members’ Protection Act (ASPA), en amerikansk lov introdusert av Senator Jesse Helms som et tillegg til National Defense Authorization Act og innført av Kongressen rett før Irak krigen i august 2002, har til formål å «forsvare USAs militærpersonale og andre valgte og utpekte tjenestefolk i den amerikanske regjeringen mot rettsforfølging av en internasjonal kriminaldomstol USA ikke er en del av.»

USA, som på grunn av invasjonen av sandinistenes Nicaragua var det første landet som ble dømt for krigsforbrytelser, Nicaragua v. The USA, valgte å trekke seg fra den ICC i 1986. ICC mente at USA hadde brudt internasjonal lov gjennom å støtte Contra geriljaene i deres krig mot den nicaraguanske regjeringen og gjennom å minelegge Nicaraguas havner. Like etter at USA hadde trukket seg fra ICC teppebombet de hele Nicaragua.

ASPA gir den amerikanske president fullmakt til å bruke «alle midler nødvendig og egnede til å frigjøre en hver amerikansk eller alliert person som har blitt arrestert eller fengslet av eller på vegne av ICC», noe som fikk den til å få økenavnet Hague Invasion Act, ettersom en slik frigjøring av amerikanske borgere gjennom makt kun kan være mulig gjennom en invasjon av Hague, Nederland, som er senteret for flere internasjonale forbryterdomstoler.

Hague court could try Bush, Blair

On ‘The Hague Invasion Act’

US Foreign Policy 1940 – Present | Silent Nation

1941 – 2001: A Retrospect – Reports & Comments

The Trial of Tony Blair – Wikipedia, the free encyclopedia

Løgn opp og løgn i mente : Dagsavisen

Tony Blair for retten : Dagsavisen

Blair løy | www.siste.no

Blair vil bli Europas Obama – nyheter – Dagbladet.no

David Kelly (weapons expert) – Wikipedia, the free encyclopedia

Klassekampen : Storm etter Kellys død

Klassekampen : – Drev Kelly til selvmord

Ville arrestere David Kelly – Nyheter – Irak – Aftenposten.no

Iraqgate (disambiguation) – Wikipedia, the free encyclopedia

Iraqgate: Confession and Cover-Up

How The United States Illegally Armed Saddam Hussein

Anti-krigsaktivister fra Code Pink og affilierte organisasjoner protesterte utenfor Det hvite hus, US Capitol, den 18 mars 2008. «Aksjonsdag for å gjeninnføre konstitusjonen» sto det på banneret dagen før fem års markeringen for oppstarten av Irak krigen..

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Malalai Joya: En ny flom av soldater kan kun utvide forbrytelsen mot Afghanistan

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 1, 2009

Malalai Joya: En ny flom av soldater kan kun utvide forbrytelsen mot Afghanistan

Malalai Joya: The US has Returned Fundamentalism to Afghanistan

Juan Cole: Top Ten things that Could Derail Obama’s Afghanistan Plan

Obama Afghanistan Speech

Obama’s Afghanistan speech (part 2)

Obamas nye Afghanistan-plan er klar. Han vil blant annet forsterke troppene i Afghanistan med mellom 30 og 35 000 soldater. Forsterkningene skal gjennomføres i løpet av de neste 12 til 18 månedene. USAs Utenriksminister Hillary Clinton, flere sentrale militærtopper, samt USAs ambassadør til Afghanistan har blitt informert om Obamas planer. Presidenten har også diskutert planene med flere sentrale statsledere, deriblant Storbritannias statsminister Gordon Brown, som har varslet at han vil sende 500 flere soldater til Afghanistan. Også Frankrikes president Nicolas Sarkozy, Russlands president Dmitri Medvedev og statsminister Silvio Berlusconi i Italia er informert om planene. USAs og NATOs øverstkommanderende i Afghanistan har på forhånd bedt om en kraftig utvidelse av styrkene i landet.

Temperaturen synker i Kabul og snart faller snøen. Det blir samlet inn tepper, gensere og hermetikk til de trengende. Vinteren ser ut til å bli lang og hard for flere av de hjemløse i Kabul. Men til tross for at flere mennesker lider nød i landet har Obama annonsert at han vil sende 30.000 soldater til Afghanistan. Planen er ifølge den norske USA-eksperten Alf Thomas Tønnesen «Ikke påvirket av fredsprisen.»

”Obama får fredsprisen for sin ekstraordinære innsats for å styrke demokrati og mellomnasjonalt samarbeid. Han har som president skapt et nytt klima i internasjonalt diplomati der dialog og forhandlinger foretrekkes som virkemidler”, sa Nobel-komiteens leder Thorbjørn Jagland etter avgjørelsen.

I et åpent brev til presidenten på nyhetsnettstedet Huffington Post, skrev dokumentarfilmskaper Michael Moore i går at Obama, ved å sende flere soldater til Afghanistan, gjør seg til ”den nye krigspresidenten.” ”Med det gjør du det verste mulige tingen du kunne gjøre – ødelegge håpene og drømmene som så mange millioner har hatt for deg. Med en eneste tale vil du gjøre de unge menneskene som var ryggraden i valgkampen din, om til disillusjonerte kynikere”, skriver Moore.

Mark Mardell (BBCs Nord Amerika redaktør): “Det hele er del av koreografien. Ideen om at Storbritannia har en egen Afghanistan strategi separat fra USA er ren fantasi.”

Brown og Obama hevder begge at denne enorme økningen i antall soldater er begynnelsen på en tilbaketrekningsstrategi. Men dette stmmer ikke. Det er heller et signal om at stormaktene planlegger å fortsette fenne krigen – som etter Vietnam er den andre lengste i USAs historie – i årene som kommer. På lik linje med det man gjorde under Vietnam krigen hevder USA og Storbritannia at man må sende flere soldater for å skape fred. Det er kun en seriøs tilbaketrekningsstrategi: Man må anerkjenne at Storbritannia og andre NATO land ikke har noen rett til å være i Afghanistan og trekke tilbake alle soldatene umiddelbart.

Choreography of Afghan Announcement


Obama informs top diplomatic, military officials of Afghan Decision

Obama’s Afghanistan Speech: What to Watch For – TIME

Three questions Obama must answer in Afghanistan speech

Afghanistan-Pakistan: 5 Things Obama Will Say Tonight (and The One He Won’t

President Obama’s Afghanistan plan

Obama to detail Afghanistan war expansion

BBC News – Barack Obama issues new Afghanistan military orders

Obama Issues Order for More Troops in Afghanistan – NYTimes.com


Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Et kapitalistisk eventyr? Bling City is Dead

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 1, 2009

Den globale finanskrisen har fått voldsomme konsekvenser for utbyggingsprosjektene i sjeikdømmet Dubai.

Den globale finanskrisen har fått voldsomme konsekvenser for utbyggingsprosjektene i sjeikdømmet Dubai.

Dubais hersker, Sjeik Mohammed Bin Rashed al-Maktoum, har med sine visjoner om å være Arabias samlepunt for forretninger og turisme, ledet an en voldsom gjeldsfinansiert utbygging:

Dubais hersker, Sjeik Mohammed Bin Rashed al-Maktoum, har med sine visjoner om å være Midtøstens samlepunt for forretninger og turisme, ledet an en voldsom gjeldsfinansiert utbygging.

Holdingselskapet Dubai World er en av de tre store holdingselskapene i Emiratene. I tillegg til Nakheel eier Dubai World investeringsselskapet Istithmar, som eier mer enn 50 selskaper innen finans, konsum, industri og eiendom, og den store havneoperatøren DP World, som har konstruert en menneskelaget øygruppe med 300 øyer formet ut fra jordens landmasser omkring 4 km utenfor kysten av Dubai, Emiratene. Øyene, som er utviklet av Nakheel og opprinnelig unnfanget av Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, herskeren i Dubai, består av sand drenert fra Dubais grunne kystfarvann, og er en av flere kunstige øyer utviklet i Dubai.

Dubai World har sittet i førersetet for den voldsomme utviklingen som har foregått i Dubai i De forente arabiske emirater de siste ti årene, men mye tyder nå på at selskapet har forspist seg. Times Online kunne i 2009 melde om at arbeidet i DP World hadde blitt utsatt på grunn av den globale finanskrisen og at prosjektet trolig aldri ville bli ferdig. Nakheel hadde ikke flere penger og på grunn av manglende vedlikehold og oppgradering så forsvant øyene med bølgene lik skrift i sand. I følge den britiske avisen The Guardian: ”Det er kun bobler av skitten sand som synker tilbake i havet. Det må være den største shipping risikoen i verden.” Den irske handelsmannen John O’Dolan, som hadde anskaffet seg Irland og de britiske øynene, begikk selvmord etter å ha havnet i økonomisk krise i februar 2009.

Dubais nett av statseide selskaper, inkludert Dubai World og datterselskapet, eiendomsutvikleren Nakheel, har hatt fantastisk vekst de to siste tiårene. Selskapene har satset tungt innen eiendom, shipping, transport og finans, og har blant annet stått for utviklingen av de enorme utbyggingsprosjektene av de kunstige øyene langs kysten av sjeikdømmet. Nå har Dubai World og datterselskapet Nakheel bedt om betalingsutsettelse for nedbetalingen av gjelden frem til 30. mai 2010, noe som har sendt sjokkbølger gjennom markedet, ettersom selskapets gjeld er på utrolige 59 milliarder dollar. Meldingen har også rystet Dubais forretningsliv. Den store gjeldsbyrden kan tvinge frem en større oppdeling av holdingstrukturen, noe som kan føre til privatisering og salg av deler av virksomheten.

Gjeldsutsettelene var en meget stor overraskelse for markedet, da Dubai World tidligere har jobbet med en større restruktureringsplan. Planen er gjennomført av konsulentselskapet AlixPartners, som deltok i restruktureringen av General Motors. Den nye utviklingen er også en overraskelse fordi Dubai World tidligere har vært ansett som kjernen i myndighetenes planer for hele Emiratene.

Samtidig som selskapet er ved å gå konkurs ble det kjent at myndighetene har hentet inn 5 milliarder dollar i ny finansiering fra to Abu Dhabi-kontrollerte banker. Pengene skal imidlertid ikke gå til å tette sluket i Dubai World. Dubais myndigheter vil, på tross av at Dubai World er et statlig eid investeringskonglomerat til myndighetene i Dubai, ikke garantere for gigantgjelden. Dette satte en ny støkk i investorer som langt på vei har regnet med at Dubai World ville bli reddet av myndighetene.

”Kreditorene må selv ta deler av ansvaret for å ha lånt penger til selskapene. De tror Dubai World er en del av regjeringen, men det er ikke riktig”, sa Abdulrahman al-Saleh, ekspedisjonssjef i Dubais finansdepartement, som legger til at det ikke er korrekt å anta at Dubai World er en del av regjeringen i Dubai. Dermed har ikke Dubai World noen statlig gjeldsgaranti. Dette på tross av at selskapet i aller høyeste grad har presentert seg som en statlig enhet.

”Tidene der implisitt støtte var nok, er forbi. Enheter som Dubai World har i aller høyeste grad presentert seg omtrent som statlige enheter, uten av myndighetene har vært juridisk ansvarlige. Dette har absolutt forandret seg nå”, sier Phillipp Lotter, som er visepresident i Moody’s investorservice i Dubai til Bloomberg.com.

DnB NOR er blant bankene som har lånt penger til det spektakulære Dubai World-prosjektet. Sammen med sju andre banker står de bak et lån på 300 millioner dollar. Det viser en fersk analyse som Bank of America har gjort av de samlede gjeldsforpliktelsene til de Forenede Arabiske Emirater, og i Dubai. Det er ingen offisielle opplysninger om gjeldsbyrden i disse landene, så analysen baserer seg på data fra SDC og Bloomberg. Bank of America anslår at den totale gjeldbyrden i regionen er på 184 milliarder dollar – cirka 1061 milliarder kroner. Fordelt på 88 milliarder i Dubai, 90 i Abu Dhabi og de resterende 5,6 milliarder fordelt på de andre emiratene. Tallene er estimater, og det gjenstår ennå lån for 3,5 milliarder dollar som det ennå ikke er kjent hvem som står bak.

Dubai var en drøm for spekulanter litterært bygget på sand og lånte penger, hvor de rike kunne glede seg i sola og se på at deres eiendeler steg i verdi, men akkurat som så mye annet i kapitalismen, så har også dette vist seg å være uten substans.

A World to Win | Blogs | The mirage in Dubai

Tehran Times : Reality Catches up with the Persian Gulf’s Model Global City

Mulig løsning for Dubai World – DN.no

Dubai World har lån i DnB NOR : Gründer Økonomisk Rapport

Dubai: Bling City is dead, but the desert dream lives on

The World (archipelago) – Wikipedia, the free encyclopedia

NA24 – Sjokktiltak i Dubai NA24

Last Friday Dubai was unable to make payments on its 59 billion dollar debt, which raised the risk of the largest government default since the Argentine debt restructuring of 2001. This insane dystopia, already peppered with abandoned constructions and empty buildings, now faces masses of vacancies. Prospects of squatting, though unlikely, are certainly alluring, and include suburbs reclaimed from the sea in the shape of giant palms visible from space and listed as one of the world’s new seven wonders, the world’s tallest building Burj Dubai, and the world’s second tallest and most expensive hotel, the Burj Al Arab, not to mention The World – a man-made suburban archipelago of 300 desert island homes replete with swimming pools and a heli-pad, constructed in the shape of the landmasses of the Earth. Most of these constructions were built with near slave-labour from south Asia and snapped up by celebrities. Property prices on The Palms and The World have plummeted, and now David and Victoria Beckham, Brad Pitt, Angelina Jolie, Michael Schumacher, Hilary Swank and an already shaken Tiger Woods must come to terms with their losses.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Hvilken frihet?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 1, 2009

Israels ambassade har tatt seg friheten til å fordømme en forelesningsrekke om midtøsten ved Trondheims Universitet, og etter boikottaksjonen der har de togså tatt direkte kontakt med instituttledere ved universitetet i Tromsø. Dette oppleves som utidig innblanding, og kan ses som et forsøk fra Israel på å innskrenke friheten ved Norske universitet.

Samtidig jamres det stadig i ulike fora om at boikott av Israels akademiske og kulturellle institusjoner vil være angrep på ytringsfriheten.

Hvilken frihet? Fortsatt frihet for Israel til å ødelegge palestinske universitet og hindre palestinernes kulturelle og akademiske frihet – uten at mottiltak settes inn?

Israel frykter den akademiske og kulturelle boikotten, som nå er under oppseiling i mange vestlige land. En slik boikott vil tvinge Israel til å møte seg selv i døra. Okkupasjonspolitikken mot palestinerne vil ikke kunne fortsette uforstyrret som hittil, når kulturell og akademisk boikott,  sammen med handelsboikott, sanksjoner og de-investeringer  – settes inn mot Israel .

Det er ett år siden Israel startet sine krigsforbrytelser mot Gazas sivilbefolkning. Israel er fortsatt ustraffet, mens ofrene – befolkningen i Gaza – straffes daglig. De er fortsatt innesperret på Gazastripen, avskåret fra alt vi tar som en selvfølge: tilstrekkelig vann , mat , medisiner , klær, boliger. Situasjonen der forverrer seg . Det haster å handle!

Man kan fortvile når staten Norge unnlot å stemme for behandlingen av Goldstein-rapporten. Men vi kulturarbeidere står ikke maktesløse.

Vi kan rette kulturboikott mot staten Israel. For eksempel ville en boikottaksjon mot Israels deltagelse i Grand Prix i Oslo vekke en hel verdens oppmerksomhet.

 

Sonja Krohn, billedkunstner

Mens det fra Israel, USA og Storbritannia krever sanksjoner mot Iran, og gjennomførte det som ble kalt for folkemordslignenede sanksjoner mot Irak, så mener de samme landene at det er galt å sanksjonere Israel. På tross av hva Israel gjør. Logisk?

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »