Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Rettssak mot Vestens krigsherrer

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 1, 2009

Blairs siste dag – Militærfamilier mot krigen – Protest i Downing Street

Military Families Against the War, som representerer familier som har mistet familiemedlemmer i Irak og Afghanistan krigene, var i Downing Street på Tony Blairs siste dag som statsminister, onsdag den 27. juni 2007. De holdt bilder av sine tapte som har dødd som et resultat av Tony Blairs krigsforbrytelser, som har ledet til døden til opp til en million irakere, utallige afghanere, 152 britiske soldater i Irak og 61 soldater i Afghanistan (frem til da).

Rose Gentle, som mistet sin sønn Gordon, sa «La våre bilder bli den siste ting Blair ser når han forlater nummer 10.» Military Families Against the War ga et brev til Gordon Brown i Downing Street og forhøre seg om han kunne møte familiene til de soldatene som hadde dødd i Irak, en forespørsel Tony Blair hadde avslått gjentatte ganger over de siste tre årene, og som han gjorde enda en gang.

Hvor Tony Blair skulle ha gått nå? Rett til en krigsrettsdomstol.

Still Tony Blair for krigsretten!!!

Blair Planned Iraq War from Start

Blair ‘War Crimes’ Case Launched

Blair Faces War Crimes Suit

Campaigners Accuse Leaders of ‘War Crimes’

Tony Blair is a War Criminal

Blair could face Trial for War Crimes

An Attempt to Arrest Blair the War Criminal!

Blair in Naked War Portrait

Tony Blair in Iraq: War Criminal Admits Guilt

One War Criminal Down, A Fistful to Go

P.M. Tony Blair, the War Criminal and Serial Killer of Iraqi and Afghan People

«ICC Tony Blair War Crimes»

Tony Blair Faces Prospect of an International Criminal Court Investigation for War Crimes in Iraq

The Trial of Tony Blair: What Would it Take to Put the Prime Minister in the Dock?

Blair could face Trial for War Crimes

Bush and Blair could face war crimes charges, says International Court

Tony Blair War Criminal

The Trial of Tony Blair

International Law Aspects of the Iraq War and Occupation

Where Can Tony Blair Go Now? There’s Really Only one Possible Destination

Military Families Speak Out

Det foregår nå en rettssak i Storbritannia rundt landets rolle i opptakten til invasjonen av Irak i 2003 og landets rolle i krigen. Ifølge diverse britiske aviser ble det britiske parlament bevisst ført bak lyset og soldater ble sendt i krig med fem kuler. Igjen står Storbritannias tidligere statsminister Tony Blair i sentrum for britisk politikk. Under granskingen vil Blair og resten av regjeringen ifølge britiske aviser blant annet bli anklaget for bevisst å ha villedet både parlamentet og befolkningen.

Ifølge avisen The Guardian er det blant annet ventet at britiske militærtopper vil fortelle at forberedelsene til invasjonen var ”sabotert av forsøket fra Blairs regjering på å villede offentligheten.” Ifølge avisen var militærtoppene ”så sjokkerte over mangelen på forberedelser for tida etter invasjonen at de mener medlemmer av den daværende britiske og den amerikanske regjeringen kunne anklages for krigsforbrytelser for brudd på plikten i Genèvekonvensjonen om å sikre sivile i en konflikt.”

Sunday Telegraph hevder å ha fått tilgang til hundrevis av sider fra regjeringsrapporter som inneholder omfattende intervjuer med britiske offiserer som har vært i Irak. Papirene viser ifølge avisen blant annet hvordan Blair førte parlamentsmedlemmer og befolkningen bak lyset i 2002 da han hevdet at Storbritannias mål var ”avvæpning, ikke regimeendring” og at det ikke var lagt noen planer for militært angrep. Avisen viser blant annet til en tale Blair holdt i det britiske parlamentet 16. juli 2002, i en tid med økende spekulasjoner i britisk presse rundt landets framtidige rolle i okkupasjonen av Irak.

”Forbereder vi oss på et mulig militært angrep på Irak”, ble Blair spurt i parlamentet. Svaret fra statsministeren var entydig: ”Nei.” Stikk i strid med denne offisielle versjonen avdekker rapportene Sunday Telegraph presenterer at den militære planleggingen for full invasjon og regimeskifte startet allerede i februar 2002. Det hele ble holdt skjult for parlamentet og andre, med unntak av ”et svært lavt antall” tjenestemenn. Resultat var ifølge dokumentene avisen avdekker en ”forhastet” operasjon preget av en mangel på sammenheng og ressurser som førte med seg ”betydelig risiko” for soldatene og ”kritiske feil” i perioden etter invasjonen.

Enkelte soldater ble ifølge Sunday Telegraph sendt i krig med bare fem kuler hver, mens andre ble sendt med sivile fly med utstyret som håndbagasje, hvorav enkelte ble fratatt våpen under sikkerhetskontrollen på flyplassen. En av militærtoppene forteller også at det var ”en container full av ski i ørkenen.”

Avisa Mail on Sunday har også tatt for seg brevet fra daværende riksadvokat, lord Goldsmith, som i klare ordelag fortalte Blair at det ikke fantes grunnlag i folkeretten for å fjerne Saddam Hussein, noe som ifølge brevet, som ble sendt i 2002, åtte måneder før Irak-krigen startet, vil si at en invasjon ville ha vært et brudd på loven.

Goldsmith skrev brevet få dager etter et hemmelig regjeringsmøte i juli, der ministrene ble orientert om de amerikansk-britiske planene om å styrte regimet i Irak. Men Blair nektet å godta Goldsmiths vurdering. I stedet ble brevet unndratt offentlighet, mens Goldsmith fikk taleforbud og forbud mot å delta på regjeringsmøter. Goldsmith, som var en god venn av Blair, skal ha blitt så rasende at han truet med å trekke seg fra sin stilling, men ifølge avisa The Independent ble han tvunget til å tie stille og i stedet utforme et notat som støttet invasjonen.

Dokumentene viser også at forholdet mellom britiske og amerikanske militære ledere under det første året av okkupasjonen var tidvis svært så kjølig. Ifølge den britiske stabssjefen J.K. Tanner, er kritisk til samarbeidet mellom Storbritannia og USA og som retter skytset inn mot sine amerikanske kolleger, som han beskylder for ”arroganse” og for å være ”fremmede for dialog”, holdt amerikanerne ”Gjennom arroganse og byråkrati fram at det bare er en måte å gjøre ting på, den amerikanske.” Og i tråd med Tanners beskrivelse forteller den britiske hærens daværende øverstkommanderende, Andrew Stewart, at han brukte mye tid på å omgå og motsette seg ordre fra amerikanske overordnede. Britenes evne til å påvirke amerikansk politikk i Irak virket ifølge Stewart ”minimal.” Andre forteller at de ikke ble informert når USA endret sin politikk i Irak.

Avsløringene i Sunday Telegraph er ikke de første i sitt slag. The Guardian viser til dokumenter som ble lekket i 2005, som viste at Blair nesten ett år før invasjonen forberedte seg på å forplikte landet til krig mot Irak og til å styrte Saddam Hussein, stikk i strid med advarsler fra hans nærmeste rådgivere. I sommer avdekte også The Observer gap mellom uttalelser fra Blair under opptakten til krigen og innholdet i samtaler han hadde med USAs president George W. Bush 31. januar 2003, nær to måneder før bombingen av Irak startet.

Mens Blair i februar forsikret det britiske Underhuset om at ”ingen ønsker en konflikt” viste et notat ifølge The Observer at statsministeren allerede var klar for å gå til krig, uten FN-mandat. Ifølge notatet skal Bush under møtet i januar 2003 ha fortalt Blair at det var satt dato for bombingen og at 1.500 mål var pekt ut. Blair sto ifølge notatet ”fullt og helt bak presidenten.”

Avsløringene den gang kom i forbindelse med at granskingskommisjonen ble nedsatt. Det er knyttet stor spenning til hva som vil komme fram. Ikke minst er det knyttet spenning til høringen av Blair selv, som trolig vil bli gjennomført i starten av neste år. Blair vil trolig bli utspurt om brevet fra Goldsmith når han møter i Irak-høringen på nyåret. Brevet kan bli et kraftig slag mot den tidligere statsministerens håp om å bli trodd på at han var i god tro da han og USAs ekspresident George W. Bush erklærte krig mot Irak. Den endelige rapporten fra granskingskommisjonen, som ledes av den tidligere tjenestemannen John Chilcot, er ventet tidligst ved utgangen av 2010.

Anthony Charles Lynton Blair er ”skyldig i aggresjon under internasjonal lov. Det er bevist at Blair allerede i mars 2002 forpliktet seg til å fjerne regimet (i Irak), selv om han ble advart mot dette av advokater i utenriksdepartementet og av statsadvokaten. Å fjerne et fremmed regime med makt er ulovlig etter internasjonal lov”, sa aktor, jussprofessor Phillip Sands i sin avsluttende prosedyre.

Blairs forsvarer, høyesterettsadvokat Julian Knowles, er spesialist på menneskerettighetssaker, og var i sin tid general Pinochets advokat i London. Han hevdet at FNs sikkerhetsråd ikke hadde fordømt krigen som ”ulovlig.”

”Hvem ringer jeg til hvis jeg vil snakke med Europa?”, skal Henry Kissinger ha spurt da han var USAs utenriksminister. Spørsmålet er i ferd med å få et svar. For blant de viktigste nyvinningene i Lisboa-traktaten som Irland stemte ja til på fredag, er opprettelsen av to nye toppstillinger. Den ene er jobben som en slags EU-utenriksminister. Den andre er jobben som president for Det europeiske råd, altså møtet der stats- og regjeringssjefer i Europa trekker opp de overordnede linjene i den felleseuropeiske politikken. Europas president, er stillingen døpt, før den er født. Hvem, tenker man, er verdig en slik ærefull tittel? Kan det være en statsmann som nylig ledet verden inn i en fatal krig ved å henvise til fabrikkerte beviser? En krig et stort flertall av Europas befolkning var sterkt imot? Ja. Tony Blair var en av de heteste kandidaten til embetet.

Men motstanden er stor, og voksende. Underskriftskampanjer for å stanse «blodige Blair» har blitt til små folkebevegelser. Én ting er at Anders Fogh Rasmussen, som støttet Irak-krigen helhjertet, har blitt NATOs generalsekretær. For krigsmotstanderne er Blair som EU-president uten tvil et hakk verre. Det vil vel egentlig bare kunne toppes av at George Bush dukker opp som generalsekretær i FN.

Den britiske vitenskapsmannen (mikrobiologi) og våpeneksperten David Kelly, som etter den første gulfkrigen arbeidet som våpeninspektør i Irak i 1991 og 1998, ble utpekt som opphavsmann til rapporten om atomvåpen som England og USA støttet seg til for å rettferdiggjøre et angrep på Irak. Han begikk angivelig selvmord den 18. juli 2003, etter et offentlig forhør der han nektet å være innblandet i saken. I sammenheng med Kellys dødsfall ble spørsmålet om massemediene presset ham for hardt stilt, og kritikere krevde den britiske statsministeren Tony Blairs avgang. Den 20. juli 2003 forklarte TV-kanalen BBC at Kelly var opphavsmannen til rapporten.

Sjefsanklager i International Criminal Court (ICC), Luis Moreno-Ocampo, sa i et intervju at han kunne se for seg et scenario hvor president Bush og Storbritannias statsminister Tony Blair kunne bli møtt med krigsforbryteranklager ved Hague. Men American Service-Members’ Protection Act (ASPA), en amerikansk lov introdusert av Senator Jesse Helms som et tillegg til National Defense Authorization Act og innført av Kongressen rett før Irak krigen i august 2002, har til formål å «forsvare USAs militærpersonale og andre valgte og utpekte tjenestefolk i den amerikanske regjeringen mot rettsforfølging av en internasjonal kriminaldomstol USA ikke er en del av.»

USA, som på grunn av invasjonen av sandinistenes Nicaragua var det første landet som ble dømt for krigsforbrytelser, Nicaragua v. The USA, valgte å trekke seg fra den ICC i 1986. ICC mente at USA hadde brudt internasjonal lov gjennom å støtte Contra geriljaene i deres krig mot den nicaraguanske regjeringen og gjennom å minelegge Nicaraguas havner. Like etter at USA hadde trukket seg fra ICC teppebombet de hele Nicaragua.

ASPA gir den amerikanske president fullmakt til å bruke «alle midler nødvendig og egnede til å frigjøre en hver amerikansk eller alliert person som har blitt arrestert eller fengslet av eller på vegne av ICC», noe som fikk den til å få økenavnet Hague Invasion Act, ettersom en slik frigjøring av amerikanske borgere gjennom makt kun kan være mulig gjennom en invasjon av Hague, Nederland, som er senteret for flere internasjonale forbryterdomstoler.

Hague court could try Bush, Blair

On ‘The Hague Invasion Act’

US Foreign Policy 1940 – Present | Silent Nation

1941 – 2001: A Retrospect – Reports & Comments

The Trial of Tony Blair – Wikipedia, the free encyclopedia

Løgn opp og løgn i mente : Dagsavisen

Tony Blair for retten : Dagsavisen

Blair løy | www.siste.no

Blair vil bli Europas Obama – nyheter – Dagbladet.no

David Kelly (weapons expert) – Wikipedia, the free encyclopedia

Klassekampen : Storm etter Kellys død

Klassekampen : – Drev Kelly til selvmord

Ville arrestere David Kelly – Nyheter – Irak – Aftenposten.no

Iraqgate (disambiguation) – Wikipedia, the free encyclopedia

Iraqgate: Confession and Cover-Up

How The United States Illegally Armed Saddam Hussein

Anti-krigsaktivister fra Code Pink og affilierte organisasjoner protesterte utenfor Det hvite hus, US Capitol, den 18 mars 2008. «Aksjonsdag for å gjeninnføre konstitusjonen» sto det på banneret dagen før fem års markeringen for oppstarten av Irak krigen..

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: