Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for 2. desember 2009

Iraq Energy Expo and Conference – 5-7 desember 2009

Posted by Fredsvenn den desember 2, 2009

Iraq Energy Expo & Conference gir den andre muligheten for internasjonale selskaper å komme i kontakt med beslutningstakere vedrørende irakiske olje, Det irakiske oljeministerium. Iraq Energy Expo & Conference er organisert av Iraqi American Chamber of Commerce & Industry. Den irakiske oljeminister, Hussain Al-Shahristani, vil åpne arrangementet. Hele 22 irakiske oljeministerieoljeselskaper vil være til stede og direktører og teknisk stab vil være tilgjengelige. Irak har ifølge US Department of Energy verdens andre største oljereserver, hvor av veldig lite er funnet og mye arbeid, kapital, investering er essensiell for å kunne benytte seg av hele det enorme potensialet.

Etter at Helge Lund hadde vært i Abu Dhabi for å møte det nasjonale oljeselskapet Abu Dhabi National Oil Company erklærte pressetalskvinne Mari Dotterud i StatoilHydro til Teknisk Ukeblad at selskapet ønsker å etablere seg sterkere i Midtøsten, med hovedfokus på Abu Dhabi og Irak. «Vi vurderer nye muligheter og å bli med i budrunde nummer to i Irak», sa Dotterund. På spørsmål om bråket rundt DNO hadde påvirket StatoilHydro sitt syn på regionen svarte hun at de fortløpende vurderte mange forhold inkludert sikkerhetsmessige og politiske.

Iraq Energy Expo & Conference

– Mitt land er helt ødelagt

Iraq Energy Expo & Conference (IEEC) – Upstream Online

Iraq Energy Expo & Conference (IEEC) | InfoOil Events

Destination Baghdad Expo

Iraq Energy Expo

US Energy Information Administration – Iraq

Iraqi American Chamber of Commerce and Industry (IACCI)

Iraq-Jordan.biz

https://i1.wp.com/mylondondiary.co.uk/2008/02/23/20080223-d0222.jpg

https://i1.wp.com/www.kimrichter.com/Blog/uploaded_images/warfor1-748590.gif

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

WTO møtet i Geneve

Posted by Fredsvenn den desember 2, 2009

http://indolinkenglish.files.wordpress.com/2009/05/wto1-color_l.png

WTO bilder


Kurz vor dem Park

WTO bilder – Demo


WTO-sjef Pascal Lamy (tv.) og utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Det klinger hult fra Støre:

I dag starter forhandlingene i Verdens Handelsorganisasjons (WTO) høyeste organ, ministermøtet. I Norges tale til ministermøtet vil utenriksminister Jonas Gahr Støre snakke om viktigheten av å bekjempe de globale krisene, finanskrisen, fattigdomskrisen og klimakrisen. Det vil klinge hult, siden de norske posisjonene i forhandlingene er det stikk motsatte. Samtidig som finanskrisen har skapt enorm arbeidsledighet verden over, og G20-lederne snakker om behovet for å regulere finanssektoren, vil Norge i WTO- forhandlingene denne uka presse på for ytterligere liberalisering av finansmarkedene.

Av Emilie Ekeberg, leder i Attac Norge

G20 møtet i Pittsburgh:

USAs president Barack Obama og Tysklands rikskansler Angela Merkel i forbindelse med mottakelsen under første dag av G20-møtet i Pittsburgh

USAs president Barack Obama og Tysklands rikskansler Angela Merkel i forbindelse med mottakelsen under første dag av G20-møtet i Pittsburgh.

Lederne for verdens 20 største økonomier (G20), en gruppe som består av 19 land og EU, møttes 24. – 25. september i Pittsburgh for å diskutere finanskrisen. I tillegg til å diskutere den globale økonomiske krisen ble forhandlingene innen Verdens handelsorganisasjon (WTO) tatt opp. Kommentatorer hevder G20 møtet i Pittsburgh viser at G8 nå er død, og at G20-landene overtar den rollen G8 tidligere har hatt som arena for avgjørelser rundt internasjonale avtaler og økonomi. G20 regnes nå som arvtakeren til G8. Det var Det hvite hus som meldte at G20 skal overta for G8. Vedtaket ble offisielt kunngjort på G20-toppmøtet Pittsburgh.

Kritikk mot G20 sammenslutningen kommer fra en rekke kanter. Frivillige organisasjoner og stiftelser kritiserer møtet for ikke å ta fatt i verken miljø, menneskerettighets- eller fattigdomsproblematikker. Dette ses delvis som en speiling av de interne forholdene i G20-landene. En rapport fra Amnesty International viser at landene ligger på toppen i menneskerettighetsbrudd, og blant annet står for fire av fem tilfeller av tortur i verden, samt halvparten av alle ulovlige og utenomrettslige henrettelser. Som representanter for de sterkeste vekstøkonomiene i verden kan også G20-landene sies å ha forårsaket klimakrisen. Det ensidige fokuset på ny vekst i disse økonomiene under møtet ses av miljøorganisasjoner som lite heldig.

Men konservativliberalistiske grupperinger i USA har også vært aktive i sin kritikk til dette møtet. Fra den siden blir Obamas administrasjon kritisert for i all hovedsak å bestå av Wall Street, med dels sterke bånd til organisasjoner som Council on Foreign Relations, Bilderberg-gruppen og Den trilaterale kommisjonen, og Obamas satsing på internasjonale organer ses som et forsøk fra eliten i finansverdenen på å skaffe seg økt kontroll gjennom internasjonale organer som ligger utenfor demokratisk kontroll. Spørsmålet om G20s demokratiske legitimitet blir også reist av presse og kommentatorer, blant annet av BBCs Paul Mason.

Demonstrasjonene som de siste ti årene har rast mot G8, G20 og WTO-møtene har også ved dette møtet vært omfattende. Toppmøtet ble også denne gangen møtt med demonstrasjoner og harde midler ble brukt mot demonstrantene. Bystyret i Pittsburgh forsøkte i utgangspunktet å forby demonstrasjoner, men dette ble avslått ved en rettslig avgjørelse. Sikkerhetstiltakene har vært tilsvarende strenge, sannsynligvis de strengeste noen gang, og det har vært brukt både tåregass og gummikuler mot demonstrantene. For første gang har også opprørspolitiet tatt i bruk en såkalt sonic blaster, en lydkanon. Både gummikuler og lydkanoner kan være dødelig for dem som blir truffet.

President Barack Obama ønsket sine gjester fra verdens 20 mektigste land velkommen til elegant gallamiddag da han åpnet toppmøtet. I timene før hadde sinte demonstranter vist hva de mener om møtet. Politiet tok i bruk gummikuler og tåregass for å stagge en mindre gruppe som brøt ut av en større demonstrasjon og knuste vinduer og kastet stein.

EUs posisjoner til G20 i Pittsburgh

Klassekampen: Vil utfordre G20

Klassekampen: G20 blir permanent

G20-møtet i gang – DN.no

Hva skjedde i New York og Pittsburgh? – Naturvernforbundet.no

Politisk jordskjelv: Ny Tid

Kaller G20-møtet en klimafiasko – rb.no

Flere skal være med og styre verdensøkonomien: Dagsavisen

Omfattende kritikk mot G20 under møtet i Pittsburg – Wikinytt

G20 gjøres til permanent økonomisk koordinator

Kraftige protester mot G20: www.siste.no

Politiet og G20-demonstrasjonene i Pittsburgh

G20-demonstranter møtt med tåregass: TV 2 Nyhetene

G20 – ATTAC | NORGE

WTO møtet i Geneve:

Illustrasjonsfoto tidligere G20-møte

Illustrasjonsfoto tidligere G20-møte.
https://i0.wp.com/septemberthe11th.org/images/rockefeller1.jpg
https://i0.wp.com/www.globalenvision.org/files/73380166_2173efa856_o.jpg

Ifølge deklarasjonen fra Pittsburgh møtet skulle medlemmene arbeide for en avslutning av Doha runden, også kjent som Doha Development Agenda (DDA) eller Doha Development Round, som er de nåværende handelsforhandlingene i WTO i 2010.

DDA startet i november 2001 og har til formål å senke handelsbarrierer rundt om i verden, noe som vil tillate land å øke handelen globalt og dermed åpne for ytterligere globalisering.

Det er fortsatt stor usikkerhet om man vil komme frem til en ny handelsavtale. Deklarasjonen fra Pittsburgh er et kompromiss når det gjelder tidsfrister. EU, Brasil og Australia ønsket en forpliktelse om at målene skulle ferdigstilles tidlig neste år, noe USA var imot. Mangelen på en tydelig sluttdato kan komme til å føre til at forhandlingene vil trekke seg ut, også utover 2010.

Forhandlingene har fortsatt utover høsten i Genève med fokus på utestående spørsmål i forhandlingsteksten fra desember 2008. Noen av disse spørsmålene gjaldt nye tollkvoter, tollforenkling, bomull, spesielle produkter for utviklingsland, sikkerhetsmekanismen for utviklingsland og blå boks.

Det har blitt avholdt møter i oktober, november og desember, men hovedfokuset har vært på det avtalte WTO ministermøtet i Genève, Sveits, fra den 30. november til 2. desember, kalt WTO, the Multilateral Trading System and the Current Global Economic Environment, som vil omhandle den globale økonomiske situasjonen og det globale multilaterale handelssystemet, samt avklaringer i forhold til forhandlingsteksten fra 2008.

De fastlåste forhandlingene om en ny avtale i WTO sto ikke på den offisielle dagsordenen når ministere fra 153 medlemsland ville møttes under det nylig avholdte WTO toppmøtet. Hovedgrunnen til at ministrene var blitt innkalt til Genève var at WTO trengte et høynivåmøte for å gjennomgå den eksisterende aktiviteten i handelsorganisasjonen – noe statuttene krever. Ved tidligere ministermøter har alltid forhandlingene i den pågående Doha-runden vært det viktigste temaet, men denne gangen var det annerledes. Doha runden skulle med andre ord ikke være møtets hovedfokus.

”Selvsagt vil det bli diskusjoner. Men det vil ikke bli noen ministererklæring om muligheter og tekster som er på bordet. Tiden er rett og slett ikke inne for det”, sa WTO-sjef Pascal Lamy før møtet. Likevel stilte Norge med både utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) og landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp). Det var disse to som ledet den norske delegasjonen på WTOs ministermøtet i Genève. Med i den offisielle norske delegasjonen befant ytterligere LO, NHO, Norges Bondelag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Forum for utvikling og miljø seg, mens Attac Norge, Handelskampanjen, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund og Landbrukssamvirket sendte observatører for å følge med i forhandlingene.

Ifølge Brekk ville det ikke bli lagt opp til ordinære forhandlingsrunder under WTO toppmøtet. Ministermøtet skal ikke forhandle direkte om en ny WTO-avtale. Forhandlingene om en ny avtale som startet i Doha i 2001 har brutt sammen gang på gang. Senest i fjor sommer. Derfor har en på dette ministermøtet bare lagt opp til å diskutere mer generelt om det globale handelssystemet og det globale økonomiske miljøet.

Det var nå møter med kollegene fra enkeltland som ville bli viktig. For Norge vil dette si den såkalte G10-gruppen, som også inkluderer Sveits, Japan, Sør-Korea, Island, Bulgaria, Israel, Liechtenstein, Mauritius og Taiwan og som er Norges alliansegruppe i WTO. G10-landene sier blankt nei til forslag om å innføre et tak på tollsatser, men er også opptatt av at såkalt sensitive produkter skal skjermes gjennom mindre tollreduksjoner.

I juni 2009 reiste representanter fra Norges Bygdeugndomslag (NBU) og Natur og Ungdom (NU) til Geneve for å følge med i hva som skjedde under WTOs ministermøtet.

”Norge må si nei til en avtale som ikke ivaretar hensynet til miljø og utvikling”, sa Gøril Andreassen, nestleder i NU, som la til at ”Mateksporterende land som USA vil presse sin forurensende industrimat på resten av verden. Alle land må ha rett til å beskytte sin miljøvennlige, lokale matproduksjon. Vi forventer at Norge kjemper for en avtale som sikrer lokal matproduksjon over hele verden, både når det gjelder jordbruk og fisk. Norge må si nei til en avtale som ikke ivaretar hensynet til miljø og utvikling.”

”Det er viktig at vi er på plass og viser våre meninger nå mens det hele pågår, for når forhandlingene er avsluttet er det for sent å påvirke”, sa leder i NBU Elin Bjørnstad. NBU er spesielt opptatt av at alle land skal ha rett og mulighet til å produsere sin egen mat, også etter WTO-forhandlingene. De frykter derfor hvilke konsekvenser forhandlingene vil gi et fremtidig norsk landbruk – en av bærebjelkene for et fortsatt levende Bygde Norge.

I juli 2008 sa Støre og Brekk fra i WTO at Norge er villig til å frigi import av landbruksvarer så betydelig som et utkast til rammeavtale tilsa den gang. Den avtalen falt i fisk på grunn av motsetninger mellom de store maktene USA, Kina, EU og Brasil. Samtidig står Norge på for å få bedre markedsadgang for norske varer og tjenester, inkludert fisk, i andre land, noe blant annet utviklingspolitisk seniorrådgiver i Utviklingsfondet, Aksel Nærstad, som også leder den norske Handelskampanjen, er sterkt kritisk til.

Nærstad, som har fulgt hele Doha-forhandlingsrunden som WTO forgjeves har forsøkt å bli enige om i mange år, mener WTO går inn for en rekke tiltak som drastisk vil svekke mulighetene for industriutvikling i utviklingsland. Men også foran dette møtet i WTO kommer optimistiske beregninger, denne gangen fra Peterson Institute for International Economics, om hvor mye rikere verden vil bli dersom en avtale kommer i havn.

”Hver gang ministrene skal møtes i WTO tilbyr økonomer nye utredninger om hvor mye rikere verden vil bli etter å ha liberalisert handelen”, skriver tenktetanken South Centre, som for utviklingslandene er det OECD er for de rike landene, et organ opprettet av landene i sør for å fremme deres interesser og drive selvstendig utredning, i en analyse foran dette ministermøtet.

Peterson hevder at den globale gevinsten blir 300-700 milliarder dollar årlig på en vellykket avtale. I motsetning til tidligere utredninger påstår Peterson at gevinsten vil bli likelig fordelt mellom rike og fattige land. Men i sin politiske analyse foran Genève-toppmøtet kalt Is Development Back in the Doha Round? har South Centre mer tro på Verdensbankens analyse fra 2005: 96 milliarder dollar som resultatet av et sannsynlig utfall av en Doha-avtale, hvorav bare 16 milliarder havner i u-landene. U-land vil miste 63,4 milliarder dollar i tollinntekter. Verdensbanken selv har imidlertid løpt fra de 96 milliardene. I en ny rapport foran dette WTO-møtet høyner de gevinsten til 160 milliarder dollar.

Ifølge Nærstad, som hevder at en helt ny kurs er nødvendig, har ikke WTO tatt inn over seg at verden er forandret etter finanskrisen. ”WTOs ministermøte, som startet mandag, kommer dessverre til å gå videre på den veien som har ført til finanskrise, matkrise og klimakrise. Fagforeninger, bondeorganisasjoner, miljøorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner fra hele verden sier det er nødvendig for WTO å snu rundt», sier Nærstad, og legger til at «En helt annen politisk kurs er nødvendig.”

Public Citizen’s Global Trade Watch (GTW) har lansert en kampanje som oppfordrer president Barack Obama om å gjennomføre hans kampanjelovnader og reformere USAs mislykte handelspolitikk. Den 30. november 1999, for 10 år siden, endte protester WTO ministermøtet i Seattle og gjorde at anti-globaliseringsbevegelsen i de kommersielle mediene for første gangen (se Battle in Seattle).

“Finanskrisen har smertefult demonstrert at den nåværende globale økonomiske politikken har mislyktes”, heter det i deres underskriftskampanje på websiden wtoturnaround.org. “Tiden er overmoden for å vende om WTO. Vi støtter din kampanjelovnader om å skape en ny handelspolitikk som virker for alle, og ikke kun særinteresser. Dette er årsaken til at vi ber deg skifte ut Bushs mer-av-det-samme WTO ekspansjonsagendaen. Vi står klare for å kjempe for en helomvending av en WTO plan vi håper du vil lede.”

Situasjonen under ministermøtet i Seattle for ti år siden da regelrette gatekamper brøt ut i forbindelse med storstilte demonstrasjoner under møtet var historisk. Det var et vendepunkt i starten på den antikapitalistiske bevegelsen, som fra da avkom til å bli langt mer organisert. Men også under dette toppmøtet i Geneve under ministertoppmøtet brøt det ut demonstrasjoner. Demonstranter satte fyr på biler og knuste butikkvinduer og sveitsisk politi tok i bruk tåregass og gummikuler for å spre demonstrantene. Likevel mener Lamy og Lori Wallach, som var en av lederne for Seattle-demonstrasjonene og som nå er leder av aktivistgruppen Public Citizen’s Global Trade Watch, at spenningene er langt lavere nå enn de var for ti år siden. Siden den gang har WTO slitt med å komme videre i forhandlingene, som skulle ha vært sluttført i 2005, men som nå er i ferd med å gå inn i sitt niende år.

Å komme frem til en ny avtale har vist seg svært vanskelig, ikke minst siden store u-land som Brasil og India har stilt harde krav til tradisjonelle handelsstormakter som USA og EU. Særlig jordbruksdelen av forhandlingene har vært trøblete. I fjor sommer var imidlertid forhandlingene nær en løsning, men et nidagers maratonmøte med ministere til stede endte i havari på grunn av uenighet mellom India og USA om sikkerhetsmekanismer for hjemlig jordbruk ved fallende priser på verdensmarkedet.

Det var før WTO toppmøtet ventet at enkelte av u-landene ville komme til å bruke  toppmøtet til å be om at enkelte av mekanismene som ligger inne i Doha-runden, slik som kvote- og tollfri adgang til rike lands markeder, samt reduksjoner i bomullssubsidier, ville bli verksatt, men dette ble tilbakevist av i-landene ettersom de først vil se en helhetlig avtale. De heteste temaene for møtet ville være en ytterligere utvidelse av WTO, der i blant en inkludering av Russland, samt en gjennomgang av WTOs tvisteløsningsmekanisme.

”Det burde være en god anledning til å stake ut en hel ny kurs, men det vil ikke skje. I stedet vil det bli mange innlegg om å gå videre på å liberalisere handelsreglene. Og det vil bli ført mange samtaler i små grupper av ministere bak lukkede dører for å komme videre i forhandlingene som en offisielt ikke skal diskutere”, sier Nærstad.

Ifølge Nærstad burde man i stedet for å presse på for enda mer liberalisering av finanssektoren arbeide for at WTO-reglene, som begrenser reguleringer av finanssektoren, blir opphevet. Han viser til at liberaliseringen av reguleringene for finanssystemet er en viktig årsak til finanskrisen og hele den økonomiske krisen som fulgte etterpå.

”Handelsliberaliseringen gjennom WTO og som de internasjonale finansinstitusjonene har presset på utviklingslandene har sterkt svekket utviklingslandenes egen matproduksjon. Det er på høy tid å sette retten til mat over handelsinteressene til storselskapene”, sier Nærstad, som påpeker at matkrisen har fått mange utviklingsland til å satse mer på matproduksjon til egen befolkning.

Matproduksjonen i utviklingsland og småskala matproduksjon i rike land som Norge, vil bli hardt rammet av om de foreslåtte tollkuttene blir vedtatt. ”Når fattigdom og utvikling står på dagsorden, snakker statsledere fra rike land varmt om nødvendigheten av å styrke økonomien i utviklingsland, men i WTO går de inn for tiltak som drastisk vil svekke mulighetene for industriutvikling i utviklingsland”, sier Nærstad, som mener at forslagene til tollreduksjoner på alle andre varer enn landbruksvarer (NAMA-forhandlingene) vil, om de blir vedtatt, utradere titusener av industriarbeidsplasser i utviklingsland og gjøre det mye vanskeligere å etablere ny industri.

”Norge er en av verstingene i forhandlingene på dette området. Norge går i mot at utviklingslandene skal kunne ha den fleksibiliteten de har hatt tidligere til å skjerme enkelte sektorer fra tollreduksjoner mot å ta større reduksjoner på andre. Norges forhandlingsposisjon står i skarp motsetning til Soria Moria-erklæringen om at utviklingslandene må ha et politisk handlingsrom for å kunne bestemme sin egen utviklingsvei, understreker Nærstad. Den såkalte Doha-utviklingsrunden skal offisielt komme u-landene til gode, men den virkelighetsbeskrivelsen blir betvilt av mange.

Bolivia har fremmet forslag om at alle tjenestesektorer som handler om grunnleggende menneskerettigheter, som helse, utdanning og vannforsyning, må tas ut av WTO. Flere organisasjoner presser på for det samme. Men på ministermøtet vil det bare være noen ytterst få som vil støtte opp om det. ”Det er tragisk at WTOs ministermøte vil oppfordre til å gå videre på en vei som vil føre til nye og forsterkede kriser i stedet for å snu om”, sier Nærstad.

Friere handel med tjenester innenfor rammene av WTOs tjenesteavtale GATS er en viktig del av WTO-forhandlingene ministrene diskuterer her i Genève. ”Når man åpner for bedre adgang til markedene for tjenester, så fører det nesten automatisk til privatisering”, sier Peter Waldorff, som er generalsekretær i Public Services International (PSI), på norsk kjent som Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (ISKA). Før Waldorff kom for å følge med på WTO-ministermøtet, talte han på landsmøtet til Fagforbundet og ba dem passe på hva som skjer i Genève.

”Svekking av folkestyre og velferdsstat”, sier Jan Davidsen, som er minst like urolig som Waldorff. Begge advarer ansatte i stat og kommuner om WTO-forhandlingene om tjenester som pågår. ”Ja, dette er en av de helt sentrale områdene for oss, og derfor samarbeider vi så mye med PSI”, sier Davidsen. ”WTO og GATSs kan få stor innflytelse på folkestyret og muligheten til å styre velferdsstaten”, mener forbundslederen. Generalsekretæren for 20 millioner stats- og kommunalt ansatte i 160 land roper varsko i forbindelse med ministermøtet som pågår i Verdens handelsorganisasjon WTO.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre, som deler den vurderingen at det er veldig fundamentalt at nøkkeltjenester fordrer en sterk offentlig sektor, som er pålitelig og tilstedeværende tjenesteleverandør, er på full kollisjonskurs med sin partikamerat Jan Davidsen, som også sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, i vurderingen av tjenesteforhandlingene om GATS. Han ser ingen mørke skyer i horisonten, noe som trolig skyldes hans manglende kritiske sans og evne til å reflektere heller enn politiske overveielser. Ifølge Støre vil det være ”en norsk beslutning hvordan vi vil organisere eldreomsorg, sykehus og utdanning.” Han ser ikke noe i WTOs avtaleverk som ”vil gjøre det vanskeligere for oss.” ”Framtida vil avhenge mye av hvilke politiske vinder som blåser og hvem velgerne velge.” Kanskje han burde lese Vær varsom plakaten.

Ifølge Waldorff er det på tjenestområdene man er lengst fremme for å nå en enighet i Doharunden, noe som er bekymringsverdig. ”For oss er det av en vital betydning at man ikke skaper situasjoner som gjør det vanskeligere for befolkningene å få like tjenester, for eksempel utdanning”, sier han. ”Derfor har det vært viktig for oss å være til stede under ministermøtene i WTOs Doha-forhandlingsrunde”, framholder Waldorff, som legger til at WTO ikke er en spesielt demokrativennlig organisasjon. ”Vi får lov til å være der som ikke-statlig organisasjon. Vi får ikke lov til å tale, det er ingen konsultasjoner. Vår mulighet til å påvirke er sammen med andre frivillige organisasjoner og gjennom individuelle regjeringer”, sier han.

”Ett av problemene som vi opplever, er den manglende overensstemmelse mellom det FNs arbeidslivsorganisasjon ILO sier om anstendige arbeidsforhold, og WTO. Diskuterer man det med WTO, sier de at det er ILOs avdeling”, forteller Waldorff og spør retorisk: ”Hvis ikke WTO påtar seg ansvaret for at avtalene de står bak, skaper framgang for befolkningen, hvem er det da de arbeider for?”

På et spørsmål om hvor vidt friere handel skaper billigere og bedre tjenester svarer Waldorff: ”Jo, men for hvem? For dem som kjøper, kanskje. Men hva med de som skal utføre tjenestene? Man skaper mer og mer ulikhet. Vi burde kunne kreve politisk vilje til å skape mindre, og ikke mer ulikhet.”

Arven etter Seattle: Dagsavisen

Roper varsko mot globalt tjenestedirektiv: ABC Nyheter

WTO-bråket i gang igjen: ABC Nyheter

Geneva WTO Protests 2009: Police Clash With Black Bloc Demonstrators

Med WTO mot en ny verdensorden – RORG-samarbeidet

The Yes Men – Wikipedia, the free encyclopedia

Tøff start for ny regjering- Nyheter – Politikk: Aftenposten.no

Norge og u-land på kollisjonskurs i WTO-forhandlingene om landbruk

Nyheter om geneve wto

Attac.no – Geneve

Attac.no – WTO

Markering:

Brennbart tema: Aktivister tente på biler i Genève under det nylig avholdte WTO toppmøtet. Politiet svarte med tåregass og gummikuler:

https://i0.wp.com/www.abcnyheter.no/files/2009-49/nfi_57261_086444900_1259536003.jpg

Focus on the Global South –

Farmers protest in Geneve cannot reach WTO

THE CORPORATION [1/23] What is a Corporation?
Quicklist7:14

THE CORPORATION [1/23] What is a Corporation?

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Hvorfor sanksjonere Iran – Og ikke Israel?

Posted by Fredsvenn den desember 2, 2009

Mens verden fokuserer på fredsprisvinnerens opptrapping i Afghanistan så skjer det mye urovekkende på andre fronter også. Simon Jenkins er en fornuftig journalist som ofte påpeker politikers manglende forståelse for konflikters dynamikk.

http://workerspartynz.files.wordpress.com/2008/09/hopi.jpg

Simon Jenkins : Imposing idiot sanctions on Iran is a direct route to war

«What is the difference between Iraq, Afghanistan and Iran? The answer, future historians may relate, is none. At the dawn of the 21st century, all three states were ruled by nasty undemocratic regimes to which America and its allies took exception. Antagonism began with hectoring ostracism. This led to economic sanctions, diplomatic isolation and bloodcurdling threats of «other measures». Finally a pretext was drummed up for military intervention, for bombing, invasion, occupation and appalling destruction.

Will Iran really be on this list? At present the west, covered in blood and expense, is trying to leave Iraq and Afghanistan, yet at the same time it stumbles into an identical trap in Iran.

…»

Sanksjoner og resolusjoner – Det samme gamle trikset

Sikkerhetsrådets permanente medlemmer, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, har kommet frem til en avtale vedrørende FN sanksjoner mot Iran for dets atomprogram. dette vil øke en tidligere liste av iranske grupper og selskaper som blir fryst og forby all våpeneksport fra Iran. Ja, gjerne det, men med hvilken rett? Hvem truer hvem, hvem går til krig mot hvem, hvem truer med å bruke atomvåpen og hvem er det som er en trussel for verdensfreden? USA og Israel? Ja, ganske riktig.

Hva har Iran gjort som er ulovelig, foruten å være et udemokratisk land som undertrykker sivilbefolkningen? Men hvilken rett gir dette til sanksjoner og resolusjoner? Iran bryter ingen lover vedrørende atomteknologi, noe Israel har gjort, men uten at det skjedde noe som helst. IAEA ønsker at folk bygger atomkraft, det er det Iran gjør – Det har ikke blitt funnet spor av noe annet og det er lite merkverdig at Iran blir sinte og presser IAEA slik de blir presset og hunset med. Hva ellers kan de gjøre?

Det er som når USA og Storbritannia ble enige med Frankrike om ikke å støtte noen av partene under den spanske borgerkrigen for at Tyskland og Italia skulle forbli nøytrale. Man ønsket ikke å skalere opp borgerkrigen. Det som skjedde var at USA, Storbritannia både indirekte og direkte støttet fascistene sammen med Tyskland og Italia, mens Frankrike, som var mer tilbøyelig til å støtte de revolusjonære, forholdt seg nøytral.

Land signerer sanksjoner og resolusjoner i håp om å stilne krigsmakerne i Storbritannia og USA, men den gang ei. For dem er det kun et nytt skritt videre på veien til krig. Det var det samme som fant sted i forkanten av krigen mot Jugoslavia og Irak også. Økte sanksjoner og resolusjoner, som USA senere bruker til å invadere landet. Samme trikset hver gang. Et vilt dyr kan ikke temmes. Krig er nødvendig for økonomien til Storbritannia og USA og et fientlig innstilt Israel.

Iran : Første del

Innledning: Iran
Iran krig – Fake
Kongressens makt
Kapitalismen og idiotkulturen
Falske laggoperasjoner

Iran : Andre del

Al Askari moske bombing
Splitt og hersk
Situasjonen i Irak
Iraq Study Group (ISG)

Iran : Tredje del

Trusler om krig mot Iran
Motstand mot Iran krig
En ny fake krig
– Noen eksempler
En kommende krig
Viser muskler
Kald krig tendenser

Fra min tale på den nylig avholdte konferansen om utarmet uran i Stockholm:

The 25th of January we left from London to Baghdad with three double-decker busses. All three had quotes and facts relating to the suffering of the Iraqi people painted on them such as ”Not with Bush” and ”we think the price is worth it”.

”We think the price is worth it” was the answer the U.S. ambassador to the U.N., Madeleine Albright, gave to the TV program 60 Minutes on the 12th of May 1996 when Lesley Stahl, talking about the U.S. sanctions against Iraq, asked her “We have heard that half a million children have died. I mean, that’s more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it?”

At that moment, according to the UNICEF, the sanctions had since 1991 claimed the lives of at least 500,000 children under the age of 5. For UNICEF the situation in Iraq constituted a ”humanitarian crisis.”

The sanctions had resulted in high rates of malnutrition, lack of medical supplies, and diseases caused by the lack of clean water. Chlorine was desperately needed to disinfect water supplies, but was banned from manufacture in the country and its import severely restricted due to the potential that it may be used as part of a chemical weapon.

Albright and the U.S. administration obviously wanted to destroy Iraq at any cost. All the time there was an ongoing intense propaganda war against Iraq by the U.S.

The sanctions continued for another 7 years until the U.S.-led invasion of Iraq in 2003. Hunger and disease killed at least 1.5 million Iraqis. They were perhaps the toughest, most comprehensive sanctions in human history, and caused much controversy over the increased child-and-infant mortality, poverty, and suffering inflicted on the Iraqi people, something that led the UN coordinator for the oil-for-food program, Denis Halliday, and his successor, Hans von Sponeck, who believed that sanctions hit the innocent more than the country’s leadership, to resign in protest and after calling it a genocide.

The sanctions had actually been in Saddam Hussein’s favour taking into consideration that they weakened people’s resistance against the Iraqi regime. The sanctions can be said to have been the only weapon of mass destruction in Iraq.

It is publicly recognized that Saddam Hussein, altough not directly appointed by the U.S., was still an American puppet. Right up until the Gulf War he worked as the US lackey in the region, not at least with regard to the terrible Iraq-Iran War.

Iraq, the third biggest oil nation in the world, went from being the most developed country in the Arab region, including free education and health, via the Iraq-Iran War, the first Gulf War, the sanctions and then the Iraq War in 2003 to become the least developed.

Iraq is now the last country on the General Peace Index (GPI), followed by Afghanistan and Somalia.

Madeline Albright, som trakk seg fra Bush administrasjonen etter Grasso skandalen i 2005, er nå nasjonal sikkerhetsrådgiver i Obama administrasjonen.

https://i1.wp.com/www.zpub.com/un/ma.jpg

The Sanctions on Iraq

Iraq sanctions – Wikipedia, the free encyclopedia

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

NO BERLUSCONI DAY lørdag 5. desember

Posted by Fredsvenn den desember 2, 2009

No Berlusconi Day vil bli holdt foran den italienske ambassaden Incognito gt. nr.7 kl. 14.00


I forbindelse med NO BERLUSCONI DAY den 5. desember 2009 vil italienere i Norge ytre sin misnøye mot Berlusconis regjering og politiske vanstyre.

Vi anser det politiske styret som en fare for demokratiet i Italia!

Vi er motstandere av:

1) MEDIEMONOPOL

2) INTERESSEKONFLIKTER

3) SKREDDERSYDDE LOVER (for unngå rettsaker mot seg selv)

4) BRUDD PÅ MENNESKERETTIGHETER

5) BRUKT AV SEX SOM POLITISK BYTTEVARE

No Berlusconi Day: La oss redde Italia. La oss redde demokratiet. La oss kreve Berlusconis avgang!

Vi vet ikke hva som vil skje om Berlusconi endelig går av, men vi synes at den falske “fair-play”-innstillingen som deler av opposisjonen representerer, bare er en feig innstilling til vårt eget demokrati, og de kommer uansett til å stå til ansvar for sin innstilling, ovenfor velgerne.

Det vi vet sikkert er at Berlusconi er et veldig alvorlig og farlig avvik fra vestens demokratiske spilleregler, noe den internasjonale pressen nylig har forsterket, ved å definere Berlusconis Italia som “et diktatur”.

Vi vet også at Berlusconi forstår sin politiske posisjon så godt, at han konstant arbeider for å endre lovene og grunnloven for egen vinnings skyld, slik han gjorde med f.eks. “lodo Alfano”. I følge den siste tidens uttalelser fra Benevento, planlegger han ytterligere slike lovendringer.

Vi kan ikke lenger forbli likegyldige ovenfor en mann som har holdt landet som gissel i over 16 år, ved å endre det statlige eierskapet slik at det strider mot alle former for ytringsfrihet. Dette har vi sett bevis på de seneste månedene, i hans angrep mot både den frie pressen, satirikere og internett.

Vi kan ikke lenger forbli likegyldige ovenfor en mann med forbindelser til mafiaen. Berlusconi har forbindelser til mafiamedlemmer som f.eks. Vittorio Mangano og Marcello Dell ‘Utri – den sistnevnte har blitt dømt for økonomisk kriminalitet og konspirasjon med den sicilianske mafiaen.

Berlusconi må gå av og stilles til ansvar ovenfor loven, akkurat som alle andre medborgere!

NO BERLUSCONI DAY

Berlusconi – Uncyclopedia

Det er ikke til å tro, men er sant allikevel: Silvio Berlusconi blir nå Italias statsminister for tredje gang, på tross av hans skrekkinngytende blanding av personlige og statlige interesser, på tross av at hans økonomiske politikk har vist seg å være lite effektiv, og på tross av at han er domfelt for flere forhold.

Berlusconi seirer igjen…

Reporting Project – Berlusconi immunity bill passed

Why Italy Should Dump Berlusconi | Newsweek Internationa

Silvio Berlusconi Quotes

Berlusconi: Women Are Raped Because They’re Just So Good Looking

P2, Berlusconi and the Media | European Alternative

Italy: Berlusconi, Craxi and P2 | Workers’ Liberty

Propaganda Due – Wikipedia, the free encyclopedia

Silvio Berlusconi – Wikipedia, the free encyclopedia

Berlusconi leide eskortepiker – Utenriks – NRK Nyheter

Dommere advarer mot Berlusconis lovforslag – Utenriks – NRK Nyheter

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »