Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for 4. desember 2009

Konsert med David Rovics på BLITZ mandag 7. desember

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 4, 2009

Støtt protestbevegelsens førstesanger, David Rovics, som er i Europa for å
synge for en bedre klimaavtale. Dørene åpnes kl 20, kr 70.

Denne konserten blir en fin (global) oppvarming før krigføreren Obama kommer til Oslo og før Klimatoppmøtet i København. David spiller på Rampa i Trondheim tirsdag 8. og er tilbake i Oslo onsdag 9. – med noe tid ledig også
den 10. på formiddagen.

Bli med å opplev David Rovics, amerikaneren som for tiden best følger opp
tradisjonen fra Joe Hill, Woody Guthrie, Peter Seeger og Phil Ochs. Å bruke
gitar, melodi og tekst for å delta i dagens politiske kamp og debatt og for
å styrke følelsen av samhold og kultur.

Les/hør/se/studer

200 sanger klar for nedlastingsoundclick.com

Studer hans sangkalender

Her er en barnevideo der tegningene er laget av Bjørn Magne Stuestøl

Og her er en provoserende antikrigssangvideo:


Av og for SON og BLITZ

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

En skjult terrortrussel?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 4, 2009

Hovednyheten i TV2 i dag er den amerikanske utsendingen som sier at Norge må være aktiv i krigen i Afghanistan for å hindre terroraksjoner mot eget land.

Det er jo fullstendig snudd på hodet. Terroraksjoner av dette slaget har utelukkende vært rettet mot de landene som deltar i krig og undertrykkelse av muslimske land. Osama bin Laden har selv illustrert poenget: «Hvorfor tror dere at vi ikke angriper Sverige?»

Det er uprofesjonelt at TV2 viderebringer utsendingens påstander uten kommentarer.

Hvis en terroraksjon skulle ramme meg eller mine, ville jeg kanskje også bli sint på terroristene. Men først og fremst vil jeg bli sint på de som har bestemt at vi skal delta i det vestlige korstoget mot muslimske land. Vi kan ikke vente at de ser noen forskjell på gamle kolonister og dagens imperialister, tross forskjellig ordbruk: Kolonistene skulle «utbre sivilisasjonen», imperialistene skal «innføre demokratiet». (Hvorfor bryr de seg forresten ikke om å innføre «demokrati» hos sine allierte Saudi Arabia og Egypt?)

Spørsmålet er om ikke det hele er en trussel? Enten er dere med eller så er dere imot. Kan det være at USA har truer Norge med terroraksjoner dersom vi ikke deltar i liksomkrigen deres mot terror. Det er en trussel fra USA for å presse Norge til å være med å trappe opp krigen mot muslimske land. TV2s nyhetsteam setter ikke trusselen inn i sin sammenheng ved å påpeke at forholdet (risikoen for terrorangrep) selvsagt er det motsatte av det den amerikanske utsendingen sier. Amerikaneren truer Norge med amerikansk terror som inntreffer hvis vi ikke danser etter deres pipe.

Every War is Preceded by a Big Media Lie

En hver krig har sin egen løgn

Keiserens nye klær

False Flag Operations

History of American false flag operations

”Når fascismen kommer til USA vil den være be wrapped i USAs eget flagg og bære et kors.”

– Sinclair Lewis, 1935

Fra Hitler til Pinochet og videre har historien vist at det er visse skritt som en hver diktator må ta for å ødelegge de konstitusjonelle frihetene. Naomi Wolf argumenterer i teksten Fascist America, in 10 Easy Steps for at George Bush og hans administrasjon synes å ta dem alle.

”Vi må kunne stå til rette med det åpenbarlige faktum at kapitalismens feil er en uungåelig konsekvens av å omfavne verdier og institusjoner som favoriserer penger over liv. For å skape en verden hvor liv kan florere og trives må vi gjenskape våre økonomier basert på verdier og institusjoner som ærer livet, tjener livets behov og gjenoppretter penger som et byttemiddel.”

“Under den globale kapitalismen er verden styrt av et globalt finanskasino fylt av ansiktsløse bankere, pengepugere og hedge fund spekulanter som opererer med en flokkmentalitet som sender bytterater og aksjepriser inn i ville virvler urelatert til noen annen underliggende økonomisk realitet. Skruppelløst trekker de seg fra og knuser nasjonale økonomier, kjøper og selger selskaper og leier og sparker selskapsledere (CEOs) og holder de mektigste politikerne og selskapslederne som gisler for spekulantenes interesser. Når deres innsats betaler seg hevder de at de gevinsten som sin egen. Når de taper løper de til regjeringene og de offentlige institusjonene for å få dem til å stå til rette for deres tap med gråt om at finansskyene vil falle hvis de blir nødt til lide markedets disiplin.”

”Den farligste mannen til en hver regjering er den mannen som er I stand til å tenke ting ut for seg selv uten hensyn til den rådende overtro og tabu. Nesten unngåelig  kommer han til konklusjonen om at regjeringen han lever under er uærlig, gal og uutholdelig og forsøker å endre den viss han er romantisk anlagt.”

– Henry Louis Mencken


Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Verdensmarsjen for fred og ikkevolds erklæring vedrørende president Obamas annonsering av økt antall soldater i Afghanistan

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 4, 2009

Ettersom Verdensmarsjen for fred og ikkevold ankom New York, USA, dagen før president Obamas tale ved US Military Academy ved West Point, New York, hvor man forventet at Obama skulle annonsere sin Afghanistan plan skrev man en erklæring i regi av Verdensmarsjen for fred og ikkevold:

Erklæring:

The World March has five main proposals, one of which calls for the immediate withdrawal of invading troops from occupied territories.  As such, we are strongly opposed to President Obama’s predicted announcement to increase US and international troop presence in Afghanistan.

Ours is a position built on a moral argument: treat others as you would like to be treated. Violence and war do not resolve conflicts, but create the conditions for new problems that will re-surface time and again. An increase in troop numbers will inevitably lead to an increase in civilian deaths and casualties, an increase in orphaned children, and an increase in disaffected young men who believe that violence is the only way to survive in life. An increase in troop numbers would sow the seeds of terrorism and make the world a more dangerous place for us all to live in.

We call on President Obama to take a lead in this moment, to live up to the Nobel Peace Prize that was recently bestowed on him and to seek an alternative solution to the conflict in Afghanistan. The money allotted for troops could be more wisely spent on the development of the region, leading to social justice for all, and on the elimination of the roots of terrorism that supposedly led his country into this interminable war in the first place.

Rafael de la Rubia,

Spokesperson for the World March for Peace and Nonviolence

President, World without Wars, Spain

The World March is an initiative of World without Wars, an organisation launched by the Humanist Movement in 1994.  It has benefited from the support and collaboration of thousands of organisations and associations around the World during its journey.

The March counts on the endorsement of: Presidents of 11 countries; Desmond Tutu, The Dalai Lama, Jimmy Carter, Noam Chomsky, Cornel West, Dennis Kucinich, Daniel Ellsberg, Cate Blanchett, Martin Sheen, Yoko Ono, Art Garfunkel, Philip Glass, Ad Asner and hundreds more.  For a complete list, go to www.theworldmarch.org

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Skal finansspekulasjon sikre fremtidens pensjon?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 4, 2009

Ifølge teksten Oljefondet god butikk? publisert i Dagsavisen den 16. november 2009 av Siri Mariann Blaser, kampanjesekretæren i Attac Norge, har Oljefondet gjort svært god butikk på investeringer i legemidler, oljeutvinning og krig, noe finansminister Sigbjørn Johnsen mener er god butikk for Norge.

Finansminister Johnsen er storfornøyd med Oljefondets resultater, som viser at fondet, til tross for blodrøde tall den gangen, ble forvaltet rett i 2008. Johnsen er altså storfornøyd med den enorme avkastningen på oljefondet som er investert i selskaper som operer i skatteparadis og som bryter miljø- og menneskerettigheter rundt omkring i hele verden.

Attac inviterer nå til seminar om bruken av Oljefondet. Vi ser på ulike aspekter: Er Oljefondet god økonomisk politikk? Hvilken type etikk ligger til grunn for fondet?

Tid: Mandag 7. desember kl 17:00 – 19:00
Sted: Litteraturhuset i Oslo

Norge har valgt å investere overskuddet fra oljeinntektene i verdens finansmarkeder. Målet er å trygge norske pensjonsutbetalinger i framtiden. Stortinget reviderte i vår de Etiske retningslinjer for plassering av midlene. Man ønsker at fondet skal bidra til bærekraftig utvikling både sosialt og miljømessig. Sikres det best ved aksjekjøp?

De overordnede spørsmålene blir knapt stilt: Er det en god ide å anvende oljemilliardene på denne måten? Hva er alternativene? For miljøet, fra et solidaritetsperspektiv, for Norge?

Innledere:

filosof Arne Johan Vetlesen
stortingsrepresentant Irene Johansen (Ap)
representant fra Attac Helene Bank

Møteleder er Hans Morten Haugen fra Korsvei

Blogg om møtet

Økonomisk krise – Hva nå?

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »