Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for 9. desember 2009

Top Ten Brands to Boycott this Christmas

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 9, 2009

BACEIA logo B&W

While there are many Israeli and multinational companies that benefit from apartheid, we put together this list to highlight ten specific companies to target. Many of these produce goods in such a way that directly harms Palestinians – exploiting labor, developing technology for military operations, or supplying equipment for illegal settlements. Many are also the targets of boycotts for other reasons, like harming the environment and labor violations.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Codex Alimentarius er global matimperialisme

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 9, 2009

http://shamanism.files.wordpress.com/2009/08/ca_united-nations.jpg

http://whitewraithe.files.wordpress.com/2009/08/codex20nhf20book20june07.jpg

Codex Alimentarius er en årlig Verdens helseorganisasjons (WHO) sponset delegasjonssamling i Europa hvor mange CFR transnasjonale farmasøytiske selskaper, som primært er fokusert på å øke deres markedsandeler gjennom å presse frem deres ønskede og vilkårlige reguleringsstandarder for å danne en global standard som de kan tvinge på de mindre lokale industrienhetene, alt under den ”internasjonale reguleringsfortreffelighetens” navn.

Codex komiten er også bundet av Verdens handelsorganisasjons (WTO) avtaler. WTO fungerer på dette feltet, som på de fleste andre, som globalt kommersielt politi som sikrer at land er påkrevd å kjøpe fra de transnasjonale selskapene i disfavør av deres egen lokale produserte varer under påskudd av å senke handelsbarrierer og øke frihandelen, som ifølge WTO vil føre til en mer rettferdig og likefordelt verden, men som rent faktisk gjør det stikk motsatte. WTO har mer enn noe annet ført til en skjev verden og sentralisering av makt og midler.

Gjennom WTOs og WHOs Codex blir den lokale forsyningen, samt lokale forsyningsselskaper og naturlige helsepraksiser stanset i favør av mer legemiddelbaserte medisiner under navnet av å skape ”et jevnt spillebord”, samtidig som man gir offentligheten et misledende inntrykk av at WTO passer på sikkerheten. Codex anmodninger blir deretter innført av reguleringsorganisasjoner som det australske TGA eller det amerikanske FDA, som på ulike direkte eller indirekte måter blir til lover via regjeringene, noe som vanligvis skjer uten offentlig debatt.

Codex er med andre ord ennå et eksempel av globalisering og ukonstitusjonelle FN avtaler. En plan om å forby fri handel av vitaminer, mineraler, urter og andre tilleggsmidler og som er vennlig overfor de multinasjonale selskapene. Det er enda en “Big Pharma” regjeringsagenda med det til formal å skape den globale makteliten, Global Power Elite (GPE), endra rikere… Denne gangen på bekostning av folks helse og velvære.

WHO | Food standards (Codex Alimentarius)

Understanding the Codex Alimentarius Table of Contents

Codex Alimentarius – Wikipedia

The CODEX conspiracy

Codex Summary

Codex Alimentarius

Facebook: Codex Alimentarius

https://i1.wp.com/www.infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2008/05/doctors-nightmares_600-394x450.jpg

https://i1.wp.com/www.niburu.nl/editor/plugins/ImageManager/demo_images/posters/Codex%20Alimentarius.gif

https://i2.wp.com/4.bp.blogspot.com/_qUFDMUpk9jE/Sk_4jKDWZbI/AAAAAAAAVt4/4lTK_OX7nxg/s400/monsanto1.gif

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »