Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for desember, 2009

I den tredje vägens ruiner

Posted by Fredsvenn den desember 7, 2009

Jens Lundberg tar i sin tekst I den tredje vägens ruiner, publisert i det svenske tidsskriftet Tvärdrag, som gis ut av det sosialdemokratiske ungdomsforbundet i Sverige (SSU), utgangspunkt i den dramatiske kontrasten mellom 1999 og 2009. For ti år siden hadde nesten alle de 15 daværende EU-landene sosialdemokratiske regjeringer. I dag er det ikke en gang en håndfull sosialdemokratiske partier i regjeringsposisjon i EU. Og det eller meste tyder på at ett av dem, Blair og Browns «New Labour», snart kommer til å tape makten i et historisk dårlig valg.

I 1997 slo Tony Blair fast på de europeiske sosialdemokratenes kongress at det var på tide å legge så vel nederlag som framskritt bak seg. «New, new, new, everything is new», forklarte han. Og da Blair i 1999 sammen med de tyske sosialdemokratenes Gerhard Schröder presenterte et program med tittelen The Way Forward for Europe’s Social Democrats, var det blant de sosialdemokratiske partiledelsene i hele Europa stor optimisme knyttet til «den tredje vei». Men det nye handlet i stor grad om å underordne seg høyresidens politiske dagsorden, ikke å utfordre den. Å «modernisere» ble det samme som å privatisere. Å effektivisere ble å si opp folk, og å erstatte kollektive systemer med individuelle løsninger. Lundberg kaller dette en «postpolitisk» dreining: «I postpolitikken er ideologier og motsetninger redusert til en slags symboler eller signaler som skal lokke forskjellige grupper å slutte opp bak ens egen gruppering. I praksis er det små forskjeller på den politikken som blir ført». Resultatet har vært en katastrofe. I artikkelen påpeker for eksempel Gavin Hayes ved tankesmien Compass at britiske Labour har tapt fire millioner velgere – og mer enn halvparten av sine medlemmer. Og der det har vært små skiller på faktisk politikk, har det derimot blitt dramatiske endringer i den politiske situasjonen.

Høyrepopulistiske partier har vokst overalt hvor «den tredje vei» har blitt utprøvd, og ledende sosialdemokrater har gitt seg ut på desperate forsøk å vinne «middelklassen» med «sentrumspolitikk». Det ble virkelig et «nytt Europa» påpeker Lundberg – men det ble ikke lyserødt. Det ble blå-brunt.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Arild Linneberg: NATO og Europa – mellom krig og demokrati

Posted by Fredsvenn den desember 5, 2009

Den 14. september 2009 var det valg i Norge. Ett tema var fraværende under valgkampen: krigen i Afghanistan. Forunderlig. Den 1. september utga Det norske Forsvarsdepartementet Evne til innsats. Strategisk konsept for Forsvaret.  Forfatteren og retorikk-professor Georg Johannesen pleide å si: Norge er USAs enogfemtiende stat.

Norge har alltid vært den flinkeste gutten i NATO-klassen. Slik også nå: Norges nye forsvarspolitiske strategikonsept er som snytt ut av nesa på nye NATO, slik det framstår i Alliance Reborn: An Atlantic Compact for the 21st Century. The Washington Nato Project, februar 2009, understreket Arild Linneberg bl.a. i sitt foredrag på Julia Kristeva-dagene på Høgskolen i Oslo i dag.
Les: Her

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Hva skjer under klimatoppmøtet i Køben?

Posted by Fredsvenn den desember 5, 2009

caravan

tcktcktck

FNs neste klimatoppmøte, COP15, avholdes i København i perioden 7. til 18. desember 2009. Dette vil være det mest betydningsfulle klimatoppmøtet siden Kyoto i 1997. Målet er å fremforhandle en ny internasjonal klimaavtale som skal tre i kraft før Kyoto-protokollens første forpliktelsesperiode utløper i 2012.

Det forventes ministerdeltagelse fra mer enn 189 land, samt opptil 10.000 embetsmenn og representanter fra NGOs og næringsliv.

Newsletter on Preparations

Participation in Klimaforum activities, plus….

Dec 10-11: Tribunal on Ecological Debt, organised by Jubilee South

Dec 12: Main demonstration http://www.globalclimatecampaign.org/

Dec 13: Action of mass civil disobedience Hit the production, blocking the harbour

and Farmers’ Action day – Via Campesina against meat-industry

Dec 14: No Borders Action! No climate refugees!

Reparations for Climate Debt!

Dec 15: Resistance is ripe! Agriculture action day

Dec 16: Reclaim Power! Action of mass civil disobedience

Dec 18: Last day of the summit; decentralised actions all over the town

Klimatoppmøtet i København

Fra handels til klimakaravane: Protest og aksjon mellom WTO i Geneve og COP15 i København

Olje eller klima?

Klimaforhandlinger sett fra Sør: En grønn og rettferdig klimaavtale?

Klimaseminar – ulike strategier, samme mål? Lørdag 21 nov.

Husk klimaseminaret – ulike strategier, samme mål? – Lørdag den 21. november

Obamas gave til klimamøtet i Køben

10:10 og Zero 09

Yes We Can – Stanse klimaendringene (fordi vi ikke har noe valg – TINA)

Klimatoppmøtet sett fra Sør: Fra Bali til Poznan

sticker1

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Konsert med David Rovics på BLITZ mandag 7. desember

Posted by Fredsvenn den desember 4, 2009

Støtt protestbevegelsens førstesanger, David Rovics, som er i Europa for å
synge for en bedre klimaavtale. Dørene åpnes kl 20, kr 70.

Denne konserten blir en fin (global) oppvarming før krigføreren Obama kommer til Oslo og før Klimatoppmøtet i København. David spiller på Rampa i Trondheim tirsdag 8. og er tilbake i Oslo onsdag 9. – med noe tid ledig også
den 10. på formiddagen.

Bli med å opplev David Rovics, amerikaneren som for tiden best følger opp
tradisjonen fra Joe Hill, Woody Guthrie, Peter Seeger og Phil Ochs. Å bruke
gitar, melodi og tekst for å delta i dagens politiske kamp og debatt og for
å styrke følelsen av samhold og kultur.

Les/hør/se/studer

200 sanger klar for nedlastingsoundclick.com

Studer hans sangkalender

Her er en barnevideo der tegningene er laget av Bjørn Magne Stuestøl

Og her er en provoserende antikrigssangvideo:


Av og for SON og BLITZ

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

En skjult terrortrussel?

Posted by Fredsvenn den desember 4, 2009

Hovednyheten i TV2 i dag er den amerikanske utsendingen som sier at Norge må være aktiv i krigen i Afghanistan for å hindre terroraksjoner mot eget land.

Det er jo fullstendig snudd på hodet. Terroraksjoner av dette slaget har utelukkende vært rettet mot de landene som deltar i krig og undertrykkelse av muslimske land. Osama bin Laden har selv illustrert poenget: «Hvorfor tror dere at vi ikke angriper Sverige?»

Det er uprofesjonelt at TV2 viderebringer utsendingens påstander uten kommentarer.

Hvis en terroraksjon skulle ramme meg eller mine, ville jeg kanskje også bli sint på terroristene. Men først og fremst vil jeg bli sint på de som har bestemt at vi skal delta i det vestlige korstoget mot muslimske land. Vi kan ikke vente at de ser noen forskjell på gamle kolonister og dagens imperialister, tross forskjellig ordbruk: Kolonistene skulle «utbre sivilisasjonen», imperialistene skal «innføre demokratiet». (Hvorfor bryr de seg forresten ikke om å innføre «demokrati» hos sine allierte Saudi Arabia og Egypt?)

Spørsmålet er om ikke det hele er en trussel? Enten er dere med eller så er dere imot. Kan det være at USA har truer Norge med terroraksjoner dersom vi ikke deltar i liksomkrigen deres mot terror. Det er en trussel fra USA for å presse Norge til å være med å trappe opp krigen mot muslimske land. TV2s nyhetsteam setter ikke trusselen inn i sin sammenheng ved å påpeke at forholdet (risikoen for terrorangrep) selvsagt er det motsatte av det den amerikanske utsendingen sier. Amerikaneren truer Norge med amerikansk terror som inntreffer hvis vi ikke danser etter deres pipe.

Every War is Preceded by a Big Media Lie

En hver krig har sin egen løgn

Keiserens nye klær

False Flag Operations

History of American false flag operations

”Når fascismen kommer til USA vil den være be wrapped i USAs eget flagg og bære et kors.”

– Sinclair Lewis, 1935

Fra Hitler til Pinochet og videre har historien vist at det er visse skritt som en hver diktator må ta for å ødelegge de konstitusjonelle frihetene. Naomi Wolf argumenterer i teksten Fascist America, in 10 Easy Steps for at George Bush og hans administrasjon synes å ta dem alle.

”Vi må kunne stå til rette med det åpenbarlige faktum at kapitalismens feil er en uungåelig konsekvens av å omfavne verdier og institusjoner som favoriserer penger over liv. For å skape en verden hvor liv kan florere og trives må vi gjenskape våre økonomier basert på verdier og institusjoner som ærer livet, tjener livets behov og gjenoppretter penger som et byttemiddel.”

“Under den globale kapitalismen er verden styrt av et globalt finanskasino fylt av ansiktsløse bankere, pengepugere og hedge fund spekulanter som opererer med en flokkmentalitet som sender bytterater og aksjepriser inn i ville virvler urelatert til noen annen underliggende økonomisk realitet. Skruppelløst trekker de seg fra og knuser nasjonale økonomier, kjøper og selger selskaper og leier og sparker selskapsledere (CEOs) og holder de mektigste politikerne og selskapslederne som gisler for spekulantenes interesser. Når deres innsats betaler seg hevder de at de gevinsten som sin egen. Når de taper løper de til regjeringene og de offentlige institusjonene for å få dem til å stå til rette for deres tap med gråt om at finansskyene vil falle hvis de blir nødt til lide markedets disiplin.”

”Den farligste mannen til en hver regjering er den mannen som er I stand til å tenke ting ut for seg selv uten hensyn til den rådende overtro og tabu. Nesten unngåelig  kommer han til konklusjonen om at regjeringen han lever under er uærlig, gal og uutholdelig og forsøker å endre den viss han er romantisk anlagt.”

– Henry Louis Mencken


Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Verdensmarsjen for fred og ikkevolds erklæring vedrørende president Obamas annonsering av økt antall soldater i Afghanistan

Posted by Fredsvenn den desember 4, 2009

Ettersom Verdensmarsjen for fred og ikkevold ankom New York, USA, dagen før president Obamas tale ved US Military Academy ved West Point, New York, hvor man forventet at Obama skulle annonsere sin Afghanistan plan skrev man en erklæring i regi av Verdensmarsjen for fred og ikkevold:

Erklæring:

The World March has five main proposals, one of which calls for the immediate withdrawal of invading troops from occupied territories.  As such, we are strongly opposed to President Obama’s predicted announcement to increase US and international troop presence in Afghanistan.

Ours is a position built on a moral argument: treat others as you would like to be treated. Violence and war do not resolve conflicts, but create the conditions for new problems that will re-surface time and again. An increase in troop numbers will inevitably lead to an increase in civilian deaths and casualties, an increase in orphaned children, and an increase in disaffected young men who believe that violence is the only way to survive in life. An increase in troop numbers would sow the seeds of terrorism and make the world a more dangerous place for us all to live in.

We call on President Obama to take a lead in this moment, to live up to the Nobel Peace Prize that was recently bestowed on him and to seek an alternative solution to the conflict in Afghanistan. The money allotted for troops could be more wisely spent on the development of the region, leading to social justice for all, and on the elimination of the roots of terrorism that supposedly led his country into this interminable war in the first place.

Rafael de la Rubia,

Spokesperson for the World March for Peace and Nonviolence

President, World without Wars, Spain

The World March is an initiative of World without Wars, an organisation launched by the Humanist Movement in 1994.  It has benefited from the support and collaboration of thousands of organisations and associations around the World during its journey.

The March counts on the endorsement of: Presidents of 11 countries; Desmond Tutu, The Dalai Lama, Jimmy Carter, Noam Chomsky, Cornel West, Dennis Kucinich, Daniel Ellsberg, Cate Blanchett, Martin Sheen, Yoko Ono, Art Garfunkel, Philip Glass, Ad Asner and hundreds more.  For a complete list, go to www.theworldmarch.org

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Skal finansspekulasjon sikre fremtidens pensjon?

Posted by Fredsvenn den desember 4, 2009

Ifølge teksten Oljefondet god butikk? publisert i Dagsavisen den 16. november 2009 av Siri Mariann Blaser, kampanjesekretæren i Attac Norge, har Oljefondet gjort svært god butikk på investeringer i legemidler, oljeutvinning og krig, noe finansminister Sigbjørn Johnsen mener er god butikk for Norge.

Finansminister Johnsen er storfornøyd med Oljefondets resultater, som viser at fondet, til tross for blodrøde tall den gangen, ble forvaltet rett i 2008. Johnsen er altså storfornøyd med den enorme avkastningen på oljefondet som er investert i selskaper som operer i skatteparadis og som bryter miljø- og menneskerettigheter rundt omkring i hele verden.

Attac inviterer nå til seminar om bruken av Oljefondet. Vi ser på ulike aspekter: Er Oljefondet god økonomisk politikk? Hvilken type etikk ligger til grunn for fondet?

Tid: Mandag 7. desember kl 17:00 – 19:00
Sted: Litteraturhuset i Oslo

Norge har valgt å investere overskuddet fra oljeinntektene i verdens finansmarkeder. Målet er å trygge norske pensjonsutbetalinger i framtiden. Stortinget reviderte i vår de Etiske retningslinjer for plassering av midlene. Man ønsker at fondet skal bidra til bærekraftig utvikling både sosialt og miljømessig. Sikres det best ved aksjekjøp?

De overordnede spørsmålene blir knapt stilt: Er det en god ide å anvende oljemilliardene på denne måten? Hva er alternativene? For miljøet, fra et solidaritetsperspektiv, for Norge?

Innledere:

filosof Arne Johan Vetlesen
stortingsrepresentant Irene Johansen (Ap)
representant fra Attac Helene Bank

Møteleder er Hans Morten Haugen fra Korsvei

Blogg om møtet

Økonomisk krise – Hva nå?

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Sitater fra blant annet amerikanske politikere

Posted by Fredsvenn den desember 3, 2009

SE: «The Greatest Shame of Our Failing Republic«

September The 11th

New Word Order in their own Words

Website Wikileaks publishes ‘9/11 messages’

Wikileaks 911

https://i2.wp.com/3.bp.blogspot.com/_O2JHv7M-9RE/Sr48XLq-O-I/AAAAAAAAAJE/AKDIrtxjays/s400/New+World+Order.jpg

”Når fascismen kommer til USA vil den være be wrapped i USAs eget flagg og bære et kors.”

– Sinclair Lewis, 1935

USA har forårsaket terrorangrep mot en rekke land. USA har, via blant annet CIA, i tillegg til å støtte en rekke terroristorganisasjoner som kontrageriljaen, operasjon Gladio og det norske Stay Behind, flere ganger drept presidenter og utført kuppforsøk og støttet diktaturer, for ikke å glemme alle de andre skitne metodene man kan påvirke forholdene i et land gjennom, slik som økonomisk og diplomatisk press.

USAs politikk, med eller uten Obama, er fullstendig usmakelig. Se bare på utarmet uran ofrene i Falluhja Irak. Landet er som et stort udyr, ja, en ildspyttende drage. Og målet? Penger og makt. Hva har egentlig forandret seg de siste 8000 årene. Det var da arbeidsdelingen og klassedelingen, som kom til å spre seg som en mare utover i verden, oppsto i Sørvest Asia.

USA vil nok ikke angripe Norge. Vi vet jo alle at de norske politikerne på den ene eller den andre måten kommer til å tilfredsstille sulten til USA. Norge er jo tross alt lite annet å regne enn som en gammeldags vasalstat, som att på til tjener fett på at verden forblir som den er. Urettferdig, usolidarisk, konfliktfull og totalt ødeleggende. Faktisk er vi i ferd med å ødelegge planeten. Og det uten at vi gjør noe for å stanse det. På tross at vi godt vet det. Hva gjør det oss til?

Når det kommer til zionister så er de verste kanskje de teokonservative i USA. Kristne zionister. Oligarker. Kald krigs hauker. Dem som gikk til krig mot Afghanistan og Irak, og som nå truer Iran. Alle vet hvor mye makt Israel lobbien har i USA og hvor mange penger og våpen som blir skipet fra USA til Israel. Ja, trolig ikke kun på grunn av støtte til Israel i seg selv, foruten at Israel i dag er fremste fronten i konflikten mellom Vest, som ønsker seg tilgang på olje, og Islam. Det dreier seg ikke om kristendom mot Islam. Det er ingen direkte konfrontasjon mellom østkirken, de urkristne, og Islam. Det foregår ingen sivilisasjonskrig foruten en krig for billig olje. Det store spillet i ny utgave med andre ord.

I tillegg kommer selvfølgelig den umenneskelige politikken Israel fører mot sine palestinske naboer, det at de er innblandet i alt fra diamantindustrien til å smugle nyrer og andre menneskeorganer. Ta en titt på hva Israel i tiden under invasjonen av Irak og senere har gjort i Irak. De kjøper seg opp. Trener opp kurdere til å arbeide for seg. Investerer osv. Samtlige oligarker som kom seg frem i Russland under 1990-tallets krise, som ble fremskyndet av Jeltsin og hans Harvard økonomiske reformer, var jødiske. Og hva med de ulike fargerevolusjonene rundt om i verden. Og hva med Georgias angrep på Ossetia og Abkhazia. Israel er det land som har brudt flest FN resolusjoner. USA meldte seg ut av ICC.

USA (Sampson) og Israel utgjør med andre ord en uheldig allianse. Men hva har det med jødene å gjøre? Ingenting. Jødene er som folk flest, av alle slag. Det dreier seg med andre ord om Israel og zionister og ikke om jøder.

Rent faktisk har jeg selv en hebraisk farmor, Caspari. Og det er ikke en hvem som helst familie. Paul, som ankom Norge på 1800-tallet og som gikk over fra hebraisk til norsk, fra jødedom til kristendom, var en av verdens beste i språk og oversatte Bibelen på mange språk. Hans sønn, Theodor, var dikter og en av de viktigste drivkraftene når det kom til å stanse oppdemmingen av Gjende og gjøre Jotunheimen til naturreservat. Og lista kunne ha fortsatt!

Støtte av terrorister:

Den amerikanske Pulitzer Prize vinnende New Yorker magazine journalist og Washington DC. baserte forfatter Seymour Hersh kunne i mars 2007 rapportere om at den libanesiske neokonservative regjeringen ga støtte til Fatah al-Islam for på den måten å knuse shia gruppen Hezbollah. Hersh beskylder Det hvite hus for ikke å være rasjonelle når: “Vi støtter sunniene hvor hen vi kan mot shiaene … Vi holder på med å skape … sekterisk vold.” Han mener dette er en politikk som nå har “bitt oss i halen.”

I et intervju på CNN Internationals Your World Today sa Hersh at man i følge en avtale mellom visepresident Dick Cheney, den utøvende nasjonale sikkerhetsrådgiver Elliot Abrams og den saudiske nasjonalsikkerhetsrådgiver Prince Bandar bin Sultan, som er en meget innflytelsesrik saudisk politiker og som var Saudi Arabias ambassadør til USA fra 1983 til 2005 for deretter å bli utpekt som generalsekretær for det nasjonale sikkerhetsrådet av King Abdullah bin Abdul Aziz i 2005, ga hemmelig støtte til sunni gruppen Fatah al-Islam gjennom det saudiske regime som en motvekt mot shiaenes Hezbollah.

Tilfellet Georgia:

USA har for det meste hatt NATO på sin side. I krigen som startet den 8. august da georgiske styrker rykket inn i den georgiske utbryterrepublikken Sør-Ossetia som folkerettslig tilhører Georgia var Vesten samstemte i sin ensrettede medie- og propagandakrigføring mot Russland. Ingen skrev om Georgias overgrep mot Ossetia. Det hele ser alt for planlagt ut, noe også Putin påstår at det er. Det hele var regissert.

Georgia har etter den rosa revolusjonen i landet blitt ledet av den erkekonservative Vestlig dominerte Mikheil Saakasjvili, som blir støttet av Israel og USA, flere av toppolitikerne i dagens Georgia er jøder med tette bånd til Israel og Saaksasjvili har vært ivrig til å støtte USA blant annet i Irak, å føre tropper inn i Sør-Ossetia, hvilket av mange har blitt betegnet et stort politisk feilgrep.

Fascisme:

Fra Hitler til Pinochet og videre har historien vist at det er visse skritt som en hver diktator må ta for å ødelegge de konstitusjonelle frihetene. Naomi Wolf argumenterer i teksten Fascist America, in 10 Easy Steps for at George Bush og hans administrasjon synes å ta dem alle.

Sitat:

”Vi må kunne stå til rette med det åpenbarlige faktum at kapitalismens feil er en uungåelig konsekvens av å omfavne verdier og institusjoner som favoriserer penger over liv. For å skape en verden hvor liv kan florere og trives må vi gjenskape våre økonomier basert på verdier og institusjoner som ærer livet, tjener livets behov og gjenoppretter penger som et byttemiddel.”

“Under den globale kapitalismen er verden styrt av et globalt finanskasino fylt av ansiktsløse bankere, pengepugere og hedge fund spekulanter som opererer med en flokkmentalitet som sender bytterater og aksjepriser inn i ville virvler urelatert til noen annen underliggende økonomisk realitet. Skruppelløst trekker de seg fra og knuser nasjonale økonomier, kjøper og selger selskaper og leier og sparker selskapsledere (CEOs) og holder de mektigste politikerne og selskapslederne som gisler for spekulantenes interesser. Når deres innsats betaler seg hevder de at de gevinsten som sin egen. Når de taper løper de til regjeringene og de offentlige institusjonene for å få dem til å stå til rette for deres tap med gråt om at finansskyene vil falle hvis de blir nødt til lide markedets disiplin.”

”Den farligste mannen til en hver regjering er den mannen som er I stand til å tenke ting ut for seg selv uten hensyn til den rådende overtro og tabu. Nesten unngåelig  kommer han til konklusjonen om at regjeringen han lever under er uærlig, gal og uutholdelig og forsøker å endre den viss han er romantisk anlagt.”

– Henry Louis Mencken

Klikk deg inn her:

Hvem sine terrorister?

Krigen kommer til Georgia

USA: Full støtte til Georgia

USA, Russland og Iran – Hvor går veien nå?

Konspirering rundt valget i Iran

Krig mot Iran?

En ny kald krig – G8 og Iran: Ahmadinejad takker NEI

De en og tyve største løgnene makteliten vil ha oss til å tro på (eller noen av dem)

Obaismen og veien videre

Every War is Preceded by a Big Media Lie

En hver krig har sin egen løgn

Keiserens nye klær

False Flag Operations

History of American false flag operations

”Seier og ikke sannhet er målet for etterretning”

911:

Når det kommer til 911 så er jeg ikke i tvil om hvem som var deltagende. Både direkte og indirekte. Til og med den offisielle teorien om hvem som står bak, som for den saks skyld var så full av feil og mangler at man kunne få fnatt, hevder at det var ris til egen bak. USA var med til å produsere, både direkte og indirekte, det afghanske mujaheeden, al Qaida og bin Laden i sin krig mot Sovjet på 1980-tallet da de brukte Afghanistan som springbrett.

Hvem fik Twin Towers til at styrte i jorden 11. september 2001? Arkitekt Jan Utzon, søn af manden bag Sydneys operahus, er ikke sikker på, det var Al-Qaeda.

Jørn Utzons søn tvivler på 9/11

Architechts and Engineers for 9/11 Truth

Charlie Sheens brev til presidenten

Askehaug911 koden

Griffin ble av Berit Ås m.fl nominert til Nobels fredspris i 2008 og i 2009. Her er teksten fra i år.

9/11 Truth Norge

Justice for the victims of 9/11! Justice for Mounir El Motassadeq!


Justice for Mounir

We, undersigned, demand in the name of justice the reopening of Mounir El Motassadeq‘s case, who was sentenced in 2007 to 15 years imprisonment by a German court for complicity in the mass murder of September 11, 2001.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

En selvstendig og uavhengig palestinsk stat?

Posted by Fredsvenn den desember 3, 2009

«A remarkable failure for a journalist»

-2009 Courage in Journalism Award Acceptance Speech

AUTHOR:  Amira HASS

”Allow me to start with a correction. How impolite, you’d rightly think, but anyway, we Israelis are being forgiven for much worse than impoliteness. What is so generously termed today by the International Women’s Media Foundation as my lifetime achievement needs to be corrected. Because it is Failure. Nothing more than a failure. A lifetime failure.

It is the failure to make the Israeli and international public use and accept correct terms and words – which reflect the reality. Not the Orwelian Newspeak that has flourished since 1993 and has been cleverly dictated and disseminated by those with invested interests. The Peace Process terminology, which took reign, blurs the perception of real processes that are going on: a special blend of military occupation, colonialism, apartheid, Palestinian limited self-rule in enclaves and a democracy for Jews.

…”

Brasil boikotter Israel:

Brazilian Parliamentary Commission on Foreign Relations and National Defense has recommended that the parliament should not ratify the Free Trade Agreement (FTA) between Mercosur and the State of Israel until “Israel accepts the creation of the Palestinian state on the 1967 borders”. This decision is an explicit act of pressure on Israel to comply with international law, and a rejection of years of incessant Israeli lobbying, pressuring for a vote to ratify the agreement.

Brazilian Parliament Calls for the Freeze of the Israel – Mercosur Free Trade Agreement

Avigdor Lieberman leder det ultranasjonalistiske sionistpartiet Yisrael Beiteinu, som har etnisk rensing av israelske arabere på programmet.

Avigdor Lieberman (Foto: Baz Ratner/Scanpix/Reuters)

Jødiske bosettere og palestinere i slagsmål utenfor et hus i Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem tirsdag. Ifølge militærkilder havnet bosetterne også i slagsmål med inspektører som var i området for å håndheve et midlertidig byggeforbud i bosetningene.

Bosettere på i Øst-Jerusalem havnet i slagsmål med inspektører som kom for å stanse bygging (Foto: Mohamar Awad/Scanpix/Reuters)

Den palestinske selvstyremyndigheten sier den vurderer ensidig å erklære en palestinsk stat for opprettet. Palestinerne er oppgitt over manglende framgang i fredsprosessen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har oppfordret palestinerne til å drive forhandlingene videre med ham. Men palestinerne nekter å fortsette forhandlinger mens israelske myndigheter fortsetter å bygge ut jødiske bosetninger i de okkuperte palestinske områdene.

Den palestinske presidenten har tidligere meldt at valget skal finne sted 24. januar 2010, men det uavhengige Central Election Commission har bedt presidenten om å utsette valget, noe han trolig kommer til å gjøre. Årsaken til rådet er at Hamas, som har makten på Gaza, kommer til å nekte å gjennomføre valget blant de 1,5 millioner stemmeberettigede på Gaza-stripen. Kommisjonen har, ifølge leder Hana Nasir, forsøkt å overtale Hamas til å snu i saken, men uten å lyktes. En utsettelse vil hindre den totale splittelse mellom nevnte Hamas og den sittende presidentens Fatah-bevegelse.

Den politiske fremtiden i området er med andre ord usikker. Og usikkerheten blir ikke bedre av at Abbas har sagt at han ikke er så interessert i å fortsette som palestinsk president så lenge utsiktene til en varig fredsavtale med Israel er i det blå. Både Israel, Europa og flere arabiske land har imidlertid bedt Abbas revurdere sitt standpunkt. Han har på sin side sagt at det vil kreve reelle innrømmelser fra Israels side, spesielt når det gjelder å få slutt på den israelske nybyggingen på palestinsk territorium. ”Vi kan ikke ha fredsforhandlinger uten en ramme, og vi sier at rammen må være FN-resolusjonene og en anerkjennelse av grensene fra 1967”, sier Abbas.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kunngjorde forrige uke at regjeringen vil innføre et ti måneder langt opphold i byggingen av nye boliger på Vestbredden, men fordi boliger som allerede er under oppføring, offentlige bygninger og boliger i Øst-Jerusalem er unntatt fra bestemmelsen, reagerte palestinske myndigheter med å si at byggestansen er utilstrekkelig for å bringe partene sammen til nye fredsforhandlinger. Paraplyorganisasjonen for israelske bosettere, Yesha Council, gikk imidlertid sterkt ut mot det midlertidige byggeforbudet og erklærte ”Vi vil fortsette å bygge på israelsk jord med eller uten myndighetenes tillatelse.”

Den norske ambassaden mener Israels bosettingspolitikk undergraver mulighetene for en fredsavtale med palestinerne. Norske diplomater i Tel Aviv viser til detaljert statistikk over utvidelse av bosettingspolitikken, som israelsk fredsbevegelse overvåker ved hjelp av norsk støtte. Nærmere en halv million bosettere bodde ved siste årsskifte i områdene som Israel okkuperte i 1967, i strid med FNs krav om tilbaketrekking. Og selv om antallet bosettinger ikke økte i fjor, var byggeaktiviteten og befolkningsveksten i de eksisterende 121 stor. Befolkningen i de ulovlige bosettingene på Vestbredden økte med 30.000 til 270.000, og 200.000 bor i bosettinger rundt palestinske Øst-Jerusalem.

Statsminister Ehud Olmert etterlever heller ikke sitt løfte om å fjerne de drøyt 100 bosettingsleirene som er opprettet i de okkuperte områdene. Leirene består av brakker og midlertidige konstruksjoner, men flere av dem bærer preg av å være stadig mer permanente bosettinger.

De norske diplomatene kritiserer Midtøstenkvartetten for å skille mellom bosettingsleire som er autorisert av israelske myndigheter, og de som er etablert etter Oslo-avtalen og mangler slik formell autorisasjon. ”Alle er oppført på okkupert territorium og derfor ulovlig i henhold til internasjonal lov”, heter det i et notat. Selv om Israel har forpliktet seg til umiddelbart å fjerne de «uautoriserte» bosettingsleirene, bidrar de i det skjulte til å gjøre dem mer permanente. ”Myndighetene bidrar både direkte og indirekte, blant annet ved å bygge veier og legge inn vann og elektrisitet i leirene”, konstaterer de norske diplomatene i Israel.

En regjeringsoppnevnt israelsk kommisjon slo alt i 2005 fast at bosettingsleirene var i strid med israelsk lov. Både tidligere statsminister Ariel Sharon, nåværende statsminister Ehud Olmert og forsvarsminister og arbeiderpartileder Amir Peretz har lovet å fjerne de ulovlige leirene, men uten å vise tegn til å oppfylle løftene, konstaterer diplomatene. Myndighetene later også stadig oftere som om grensen fra 1967, den såkalt grønne linjen, ikke eksisterer. ”Ambassadens inntrykk er at bevisstheten om den grønne linjen til en viss grad er i ferd med å viskes ut i Israel; den vises som regel ikke på kart”, slår de norske diplomatene fast.

Et selvstendig Palestina

Det er fortsatt uklart hvordan palestinerne vil gå fram for å få en uavhengig og selvstendig palestinsk stat opprettet og hvordan folkeretten vil innvirke på et mulig palestinsk krav om status som stat. En mulighet er å gjøre som Israel gjorde i 1947 og Øst-Timor i 2002: Be om støtte fra FN for en resolusjon som tar til orde for status som stat. En annen mulighet er å gjøre som Kosovo i 2008: Erklære uavhengighet uten å gå til FN og deretter søke støtte fra individuelle stater i etterkant.

I november sa den palestinske sjefsforhandleren Saeb Erakat at de palestinske selvstyremyndighetene vil be FNs sikkerhetsråd om internasjonal anerkjennelse av en uavhengig palestinsk stat på Vestbredden og Gazastripen – områdene som ble erobret av Israel under krigen i juni 1967 og med Øst-Jerusalem som hovedstad.

EU motsatte seg denne appellen om å få støtte fra FN. Sveriges utenriksminister Carl Bildt, viss land for tiden innehar det roterende presidentskapet i EU, sa: ”Forholdene ligger ikke til rette” for en slik ting på nåværende tidspunkt. Han la til at den palestinske planen klart var ”en handling skapt ut fra en vanskelig situasjon hvor de ikke ser noen vei fremover.” ”Jeg håper vi kommer i situasjonen der vi kan anerkjenne en palestinsk stat, men først må den faktisk eksistere. Så dette er noe prematurt”, sier svensken. Dette sier han samtidig som flere EU-topper forbereder å anerkjenne staten Palestina i FNs sikkerhetsråd.

EUs utenriksministere diskuterte sammen med USA mulige måter å få palestinerne og israelerne tilbake til fredssamtalene. Fredsforhandlingene mellom Israel og palestinerne ble innstilt for ett år siden og er ikke blitt gjenopptatt siden. EUs avslag kommer etter at USA har vist opposisjon til palestinernes plan om å oppnå statsmannskap unilateralt. ”Vi støtter dannelsen av en palestinsk stat”, sa den amerikanske statsdepartementstalsmann Ian Kelly, men ”vi er overbevist om at dette må bli nådd gjennom forhandlinger mellom de to partiene.” Flere amerikanske senatorer sier at USA vil legge ned veto i FNs sikkerhetsråd mot forslag om å godkjenne en selvstendig palestinsk stat.

Sverige har nå laget et utkast som anerkjenner Øst-Jerusalem som hovedstad i en ”levedyktig og sammenhengende” palestinsk stat. Sverige antyder også at EU kan komme til å anerkjenne en stat som palestinerne erklærer ensidig. Israel, som hevder at dette vil ødelegge sjansene for en fornyet Midtøsten fredsprosess, har reagert sterkt på utkastet og mener EU dermed diskvalifiserer seg som uavhengig tredjepart. Haaretz har fått tak på en kopi av dokumentet, som har skapt kritikk i Israel. Skulle EUs ministerråd slutte seg til det svenske forslaget vil det bety økt press på Israel. Både Israel og Hamas advarer de palestinske selvstyremyndighetene mot ensidig å erklære en selvstendig palestinsk stat.

Bekymringen øker i Israels regjering over muligheten for en unilateral palestinsk erklæring om en uavhengig stat innen 1967 grensene, noe som potensielt kunne bli anerkjent av FNs sikkerhetsråd. Statsminister Benjamin Netanyahu ba derfor nylig, etter å ha fått rapporter om at EU og visse amerikanske tjenestefolk ville støtte en slik erklæring, Obama administrasjonen om å veto et slikt skritt. Rapporter indikerte at den palestinske statsminister Salam Fayyad hadde nådd en hemmelig forståelse med Obama administrasjonen over USAs anerkjennelse for en uavhengig palestinsk stat, noe som ville ha transformert en hver israelsk tilstedeværelse over den grønne linja, selv i Jerusalem, til et illegal innfall som palestinerne ville ha rett til å beskytte seg mot gjennom aktivt selvforsvar.

I tillegg kommer at den britiske regjering, på grunn av misnøye overfor israelsk nybygging, nylig har vedtatt regler som skjerper kravene om merking av varer fra Vestbredden. Etiketter av varer må identifisere om varene stammer fra de israelske bosettingene, heller enn å bruke den mer generiske termen Vestbredden.

Vi har sett hva resultatet er hvis det kun er Israel som legger føringene – Da blir det aldri fred. Israel ønsker tvert imot å destabilisere sine naboer og stanse en hver potensiell trussel – koste hva det koste vil. Og det har allerede kostet alt for mye. Klarer man ikke å stanse den israelske aggresjonen på israelske premisser må vi ta andre skritt enn det vi har gjort tidligere. Kun på den måten er det håp om fred.

Ifølge den israelske organisasjonen HaMoked: Center for the Defence of the Individual blir palestinere bosatt i Øst-Jerusalem fratatt sitt byborgerskap i et høyere tempo enn noen gang tidligere. Israelske myndigheter fratok til sammen 4.577 palestinere statusen som innbyggere av Jerusalem i fjor. Det er over halvparten så mange som det samlede antallet tilsvarende tilfeller de siste 40 årene. ”Opphevingen av byborgerskap har nådd skremmende proporsjoner”, sier organisasjonens leder Dalia Kerstein. Palestinere mener Israels mål er å bli kvitt så mange palestinske innbyggere i Øst-Jerusalem som mulig. På den måten skal israelske myndigheter ha håp om å svekke kravet om at deler av Jerusalem må bli hovedstad i en framtidig palestinsk stat.

Angrepet på Gaza

Bruk av menneskelige skjold og hvitt fosfor er blant beretningene til en gruppe israelske soldater som deltok i Gaza-invasjonen i januar som nå snakker ut. ”Disse vitnesbyrdene er bekreftelse på det vi har sett og hørt nede i Gaza, at overfallet fra israelsk side var et direkte angrep på sivilbefolkningen”, sier Mads Gilbert.

Dette understreker betydningen av at Norges politikk overfor Israel bør skjerpes: Oljefondet må stanse enhver investering som støtter opp under okkupasjonsmakten, Norge må stanse planlagte økninger i handelssamarbeid, og ikke minst: Vi må som forbrukere være ennå mer bevisste på ikke å kjøpe israelske varer.

Haaretz Exclusive: EU draft document on division of Jerusalem

EU Palestine move enrages Israelis

Israel not happy with EU’s leaked Jerusalem proposal

Israel Slams EU Draft Proposal For Recognizing Palestine State with East Jerusalem as Capital

Livni to Sweden: Ditch EU plan on dividing Jerusalem – Haaretz

Hamas to Palestinians: End occupation before declaring state

After US, EU rejects Palestines unilateral statehood proposal

Netanyahu backs an independent Palestinian state for first time

Pope demands independent Palestinian state – Times Online

Americans Support Independent Palestinian State

U.S. Will Work Vigorously for Independent Palestinian State

PM heads to U.S. under threat of Palestinian statehood declaration

Medvedev: Moscow backs an independent Palestinian state

Independent Palestinian Statehood is Discussed: Turkey’s Viewpoint

Proposals for a Palestinian state – Wikipedia, the free encyclopedia

– Abbas stiller ikke til gjenvalg

Hamas nektar å godta januar-val

Nedslående rapport om Midtøsten

Bosettere fjernestmed makt

Norge kritiserer bosetting

Israelsk parti vil utrydde arabere

Vil flytte 60.000 bosettere

Israel kastet ut 53 palestinere

Bosettere angrep etter solseremoni

– For tidlig med Palestina

Breaking the Silence

Soldatenes anonyme intervjuer med BBC

Israelske soldater: – Vi brukte sivile som menneskelige skjold i Gaza

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Iransk gjestfrihet

Posted by Fredsvenn den desember 3, 2009

The five British yachtsmen, from left, Sam Usher, Oliver Young, Luke Porter, Oliver Smith and David Bloomer arrive in Dubai yesterday, after being released by Iran's Revolutionary Guard De fem britiske båtfolkene.

Fra venstre: Sam Usher, Oliver Young, Luke Porter, Oliver Smith og David Bloomer.

Fem britiske båtfolk holdt fengslet i Iran beskriver hvordan de fikk bind for øynene og ble beordret til å gå I land av den iranske revolusjonsgarde etter å ha vendt tilbake til Dubai i etterkant av intensivt diplomatisk arbeid for å sikre deres løslatelse.

British yachtsmen: “We’re a bit overweight because they fed us so much”


Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Iraq Energy Expo and Conference – 5-7 desember 2009

Posted by Fredsvenn den desember 2, 2009

Iraq Energy Expo & Conference gir den andre muligheten for internasjonale selskaper å komme i kontakt med beslutningstakere vedrørende irakiske olje, Det irakiske oljeministerium. Iraq Energy Expo & Conference er organisert av Iraqi American Chamber of Commerce & Industry. Den irakiske oljeminister, Hussain Al-Shahristani, vil åpne arrangementet. Hele 22 irakiske oljeministerieoljeselskaper vil være til stede og direktører og teknisk stab vil være tilgjengelige. Irak har ifølge US Department of Energy verdens andre største oljereserver, hvor av veldig lite er funnet og mye arbeid, kapital, investering er essensiell for å kunne benytte seg av hele det enorme potensialet.

Etter at Helge Lund hadde vært i Abu Dhabi for å møte det nasjonale oljeselskapet Abu Dhabi National Oil Company erklærte pressetalskvinne Mari Dotterud i StatoilHydro til Teknisk Ukeblad at selskapet ønsker å etablere seg sterkere i Midtøsten, med hovedfokus på Abu Dhabi og Irak. «Vi vurderer nye muligheter og å bli med i budrunde nummer to i Irak», sa Dotterund. På spørsmål om bråket rundt DNO hadde påvirket StatoilHydro sitt syn på regionen svarte hun at de fortløpende vurderte mange forhold inkludert sikkerhetsmessige og politiske.

Iraq Energy Expo & Conference

– Mitt land er helt ødelagt

Iraq Energy Expo & Conference (IEEC) – Upstream Online

Iraq Energy Expo & Conference (IEEC) | InfoOil Events

Destination Baghdad Expo

Iraq Energy Expo

US Energy Information Administration – Iraq

Iraqi American Chamber of Commerce and Industry (IACCI)

Iraq-Jordan.biz

https://i0.wp.com/mylondondiary.co.uk/2008/02/23/20080223-d0222.jpg

https://i2.wp.com/www.kimrichter.com/Blog/uploaded_images/warfor1-748590.gif

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

WTO møtet i Geneve

Posted by Fredsvenn den desember 2, 2009

http://indolinkenglish.files.wordpress.com/2009/05/wto1-color_l.png

WTO bilder


Kurz vor dem Park

WTO bilder – Demo


WTO-sjef Pascal Lamy (tv.) og utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Det klinger hult fra Støre:

I dag starter forhandlingene i Verdens Handelsorganisasjons (WTO) høyeste organ, ministermøtet. I Norges tale til ministermøtet vil utenriksminister Jonas Gahr Støre snakke om viktigheten av å bekjempe de globale krisene, finanskrisen, fattigdomskrisen og klimakrisen. Det vil klinge hult, siden de norske posisjonene i forhandlingene er det stikk motsatte. Samtidig som finanskrisen har skapt enorm arbeidsledighet verden over, og G20-lederne snakker om behovet for å regulere finanssektoren, vil Norge i WTO- forhandlingene denne uka presse på for ytterligere liberalisering av finansmarkedene.

Av Emilie Ekeberg, leder i Attac Norge

G20 møtet i Pittsburgh:

USAs president Barack Obama og Tysklands rikskansler Angela Merkel i forbindelse med mottakelsen under første dag av G20-møtet i Pittsburgh

USAs president Barack Obama og Tysklands rikskansler Angela Merkel i forbindelse med mottakelsen under første dag av G20-møtet i Pittsburgh.

Lederne for verdens 20 største økonomier (G20), en gruppe som består av 19 land og EU, møttes 24. – 25. september i Pittsburgh for å diskutere finanskrisen. I tillegg til å diskutere den globale økonomiske krisen ble forhandlingene innen Verdens handelsorganisasjon (WTO) tatt opp. Kommentatorer hevder G20 møtet i Pittsburgh viser at G8 nå er død, og at G20-landene overtar den rollen G8 tidligere har hatt som arena for avgjørelser rundt internasjonale avtaler og økonomi. G20 regnes nå som arvtakeren til G8. Det var Det hvite hus som meldte at G20 skal overta for G8. Vedtaket ble offisielt kunngjort på G20-toppmøtet Pittsburgh.

Kritikk mot G20 sammenslutningen kommer fra en rekke kanter. Frivillige organisasjoner og stiftelser kritiserer møtet for ikke å ta fatt i verken miljø, menneskerettighets- eller fattigdomsproblematikker. Dette ses delvis som en speiling av de interne forholdene i G20-landene. En rapport fra Amnesty International viser at landene ligger på toppen i menneskerettighetsbrudd, og blant annet står for fire av fem tilfeller av tortur i verden, samt halvparten av alle ulovlige og utenomrettslige henrettelser. Som representanter for de sterkeste vekstøkonomiene i verden kan også G20-landene sies å ha forårsaket klimakrisen. Det ensidige fokuset på ny vekst i disse økonomiene under møtet ses av miljøorganisasjoner som lite heldig.

Men konservativliberalistiske grupperinger i USA har også vært aktive i sin kritikk til dette møtet. Fra den siden blir Obamas administrasjon kritisert for i all hovedsak å bestå av Wall Street, med dels sterke bånd til organisasjoner som Council on Foreign Relations, Bilderberg-gruppen og Den trilaterale kommisjonen, og Obamas satsing på internasjonale organer ses som et forsøk fra eliten i finansverdenen på å skaffe seg økt kontroll gjennom internasjonale organer som ligger utenfor demokratisk kontroll. Spørsmålet om G20s demokratiske legitimitet blir også reist av presse og kommentatorer, blant annet av BBCs Paul Mason.

Demonstrasjonene som de siste ti årene har rast mot G8, G20 og WTO-møtene har også ved dette møtet vært omfattende. Toppmøtet ble også denne gangen møtt med demonstrasjoner og harde midler ble brukt mot demonstrantene. Bystyret i Pittsburgh forsøkte i utgangspunktet å forby demonstrasjoner, men dette ble avslått ved en rettslig avgjørelse. Sikkerhetstiltakene har vært tilsvarende strenge, sannsynligvis de strengeste noen gang, og det har vært brukt både tåregass og gummikuler mot demonstrantene. For første gang har også opprørspolitiet tatt i bruk en såkalt sonic blaster, en lydkanon. Både gummikuler og lydkanoner kan være dødelig for dem som blir truffet.

President Barack Obama ønsket sine gjester fra verdens 20 mektigste land velkommen til elegant gallamiddag da han åpnet toppmøtet. I timene før hadde sinte demonstranter vist hva de mener om møtet. Politiet tok i bruk gummikuler og tåregass for å stagge en mindre gruppe som brøt ut av en større demonstrasjon og knuste vinduer og kastet stein.

EUs posisjoner til G20 i Pittsburgh

Klassekampen: Vil utfordre G20

Klassekampen: G20 blir permanent

G20-møtet i gang – DN.no

Hva skjedde i New York og Pittsburgh? – Naturvernforbundet.no

Politisk jordskjelv: Ny Tid

Kaller G20-møtet en klimafiasko – rb.no

Flere skal være med og styre verdensøkonomien: Dagsavisen

Omfattende kritikk mot G20 under møtet i Pittsburg – Wikinytt

G20 gjøres til permanent økonomisk koordinator

Kraftige protester mot G20: www.siste.no

Politiet og G20-demonstrasjonene i Pittsburgh

G20-demonstranter møtt med tåregass: TV 2 Nyhetene

G20 – ATTAC | NORGE

WTO møtet i Geneve:

Illustrasjonsfoto tidligere G20-møte

Illustrasjonsfoto tidligere G20-møte.
https://i0.wp.com/septemberthe11th.org/images/rockefeller1.jpg
https://i1.wp.com/www.globalenvision.org/files/73380166_2173efa856_o.jpg

Ifølge deklarasjonen fra Pittsburgh møtet skulle medlemmene arbeide for en avslutning av Doha runden, også kjent som Doha Development Agenda (DDA) eller Doha Development Round, som er de nåværende handelsforhandlingene i WTO i 2010.

DDA startet i november 2001 og har til formål å senke handelsbarrierer rundt om i verden, noe som vil tillate land å øke handelen globalt og dermed åpne for ytterligere globalisering.

Det er fortsatt stor usikkerhet om man vil komme frem til en ny handelsavtale. Deklarasjonen fra Pittsburgh er et kompromiss når det gjelder tidsfrister. EU, Brasil og Australia ønsket en forpliktelse om at målene skulle ferdigstilles tidlig neste år, noe USA var imot. Mangelen på en tydelig sluttdato kan komme til å føre til at forhandlingene vil trekke seg ut, også utover 2010.

Forhandlingene har fortsatt utover høsten i Genève med fokus på utestående spørsmål i forhandlingsteksten fra desember 2008. Noen av disse spørsmålene gjaldt nye tollkvoter, tollforenkling, bomull, spesielle produkter for utviklingsland, sikkerhetsmekanismen for utviklingsland og blå boks.

Det har blitt avholdt møter i oktober, november og desember, men hovedfokuset har vært på det avtalte WTO ministermøtet i Genève, Sveits, fra den 30. november til 2. desember, kalt WTO, the Multilateral Trading System and the Current Global Economic Environment, som vil omhandle den globale økonomiske situasjonen og det globale multilaterale handelssystemet, samt avklaringer i forhold til forhandlingsteksten fra 2008.

De fastlåste forhandlingene om en ny avtale i WTO sto ikke på den offisielle dagsordenen når ministere fra 153 medlemsland ville møttes under det nylig avholdte WTO toppmøtet. Hovedgrunnen til at ministrene var blitt innkalt til Genève var at WTO trengte et høynivåmøte for å gjennomgå den eksisterende aktiviteten i handelsorganisasjonen – noe statuttene krever. Ved tidligere ministermøter har alltid forhandlingene i den pågående Doha-runden vært det viktigste temaet, men denne gangen var det annerledes. Doha runden skulle med andre ord ikke være møtets hovedfokus.

”Selvsagt vil det bli diskusjoner. Men det vil ikke bli noen ministererklæring om muligheter og tekster som er på bordet. Tiden er rett og slett ikke inne for det”, sa WTO-sjef Pascal Lamy før møtet. Likevel stilte Norge med både utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) og landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp). Det var disse to som ledet den norske delegasjonen på WTOs ministermøtet i Genève. Med i den offisielle norske delegasjonen befant ytterligere LO, NHO, Norges Bondelag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Forum for utvikling og miljø seg, mens Attac Norge, Handelskampanjen, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund og Landbrukssamvirket sendte observatører for å følge med i forhandlingene.

Ifølge Brekk ville det ikke bli lagt opp til ordinære forhandlingsrunder under WTO toppmøtet. Ministermøtet skal ikke forhandle direkte om en ny WTO-avtale. Forhandlingene om en ny avtale som startet i Doha i 2001 har brutt sammen gang på gang. Senest i fjor sommer. Derfor har en på dette ministermøtet bare lagt opp til å diskutere mer generelt om det globale handelssystemet og det globale økonomiske miljøet.

Det var nå møter med kollegene fra enkeltland som ville bli viktig. For Norge vil dette si den såkalte G10-gruppen, som også inkluderer Sveits, Japan, Sør-Korea, Island, Bulgaria, Israel, Liechtenstein, Mauritius og Taiwan og som er Norges alliansegruppe i WTO. G10-landene sier blankt nei til forslag om å innføre et tak på tollsatser, men er også opptatt av at såkalt sensitive produkter skal skjermes gjennom mindre tollreduksjoner.

I juni 2009 reiste representanter fra Norges Bygdeugndomslag (NBU) og Natur og Ungdom (NU) til Geneve for å følge med i hva som skjedde under WTOs ministermøtet.

”Norge må si nei til en avtale som ikke ivaretar hensynet til miljø og utvikling”, sa Gøril Andreassen, nestleder i NU, som la til at ”Mateksporterende land som USA vil presse sin forurensende industrimat på resten av verden. Alle land må ha rett til å beskytte sin miljøvennlige, lokale matproduksjon. Vi forventer at Norge kjemper for en avtale som sikrer lokal matproduksjon over hele verden, både når det gjelder jordbruk og fisk. Norge må si nei til en avtale som ikke ivaretar hensynet til miljø og utvikling.”

”Det er viktig at vi er på plass og viser våre meninger nå mens det hele pågår, for når forhandlingene er avsluttet er det for sent å påvirke”, sa leder i NBU Elin Bjørnstad. NBU er spesielt opptatt av at alle land skal ha rett og mulighet til å produsere sin egen mat, også etter WTO-forhandlingene. De frykter derfor hvilke konsekvenser forhandlingene vil gi et fremtidig norsk landbruk – en av bærebjelkene for et fortsatt levende Bygde Norge.

I juli 2008 sa Støre og Brekk fra i WTO at Norge er villig til å frigi import av landbruksvarer så betydelig som et utkast til rammeavtale tilsa den gang. Den avtalen falt i fisk på grunn av motsetninger mellom de store maktene USA, Kina, EU og Brasil. Samtidig står Norge på for å få bedre markedsadgang for norske varer og tjenester, inkludert fisk, i andre land, noe blant annet utviklingspolitisk seniorrådgiver i Utviklingsfondet, Aksel Nærstad, som også leder den norske Handelskampanjen, er sterkt kritisk til.

Nærstad, som har fulgt hele Doha-forhandlingsrunden som WTO forgjeves har forsøkt å bli enige om i mange år, mener WTO går inn for en rekke tiltak som drastisk vil svekke mulighetene for industriutvikling i utviklingsland. Men også foran dette møtet i WTO kommer optimistiske beregninger, denne gangen fra Peterson Institute for International Economics, om hvor mye rikere verden vil bli dersom en avtale kommer i havn.

”Hver gang ministrene skal møtes i WTO tilbyr økonomer nye utredninger om hvor mye rikere verden vil bli etter å ha liberalisert handelen”, skriver tenktetanken South Centre, som for utviklingslandene er det OECD er for de rike landene, et organ opprettet av landene i sør for å fremme deres interesser og drive selvstendig utredning, i en analyse foran dette ministermøtet.

Peterson hevder at den globale gevinsten blir 300-700 milliarder dollar årlig på en vellykket avtale. I motsetning til tidligere utredninger påstår Peterson at gevinsten vil bli likelig fordelt mellom rike og fattige land. Men i sin politiske analyse foran Genève-toppmøtet kalt Is Development Back in the Doha Round? har South Centre mer tro på Verdensbankens analyse fra 2005: 96 milliarder dollar som resultatet av et sannsynlig utfall av en Doha-avtale, hvorav bare 16 milliarder havner i u-landene. U-land vil miste 63,4 milliarder dollar i tollinntekter. Verdensbanken selv har imidlertid løpt fra de 96 milliardene. I en ny rapport foran dette WTO-møtet høyner de gevinsten til 160 milliarder dollar.

Ifølge Nærstad, som hevder at en helt ny kurs er nødvendig, har ikke WTO tatt inn over seg at verden er forandret etter finanskrisen. ”WTOs ministermøte, som startet mandag, kommer dessverre til å gå videre på den veien som har ført til finanskrise, matkrise og klimakrise. Fagforeninger, bondeorganisasjoner, miljøorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner fra hele verden sier det er nødvendig for WTO å snu rundt», sier Nærstad, og legger til at «En helt annen politisk kurs er nødvendig.”

Public Citizen’s Global Trade Watch (GTW) har lansert en kampanje som oppfordrer president Barack Obama om å gjennomføre hans kampanjelovnader og reformere USAs mislykte handelspolitikk. Den 30. november 1999, for 10 år siden, endte protester WTO ministermøtet i Seattle og gjorde at anti-globaliseringsbevegelsen i de kommersielle mediene for første gangen (se Battle in Seattle).

“Finanskrisen har smertefult demonstrert at den nåværende globale økonomiske politikken har mislyktes”, heter det i deres underskriftskampanje på websiden wtoturnaround.org. “Tiden er overmoden for å vende om WTO. Vi støtter din kampanjelovnader om å skape en ny handelspolitikk som virker for alle, og ikke kun særinteresser. Dette er årsaken til at vi ber deg skifte ut Bushs mer-av-det-samme WTO ekspansjonsagendaen. Vi står klare for å kjempe for en helomvending av en WTO plan vi håper du vil lede.”

Situasjonen under ministermøtet i Seattle for ti år siden da regelrette gatekamper brøt ut i forbindelse med storstilte demonstrasjoner under møtet var historisk. Det var et vendepunkt i starten på den antikapitalistiske bevegelsen, som fra da avkom til å bli langt mer organisert. Men også under dette toppmøtet i Geneve under ministertoppmøtet brøt det ut demonstrasjoner. Demonstranter satte fyr på biler og knuste butikkvinduer og sveitsisk politi tok i bruk tåregass og gummikuler for å spre demonstrantene. Likevel mener Lamy og Lori Wallach, som var en av lederne for Seattle-demonstrasjonene og som nå er leder av aktivistgruppen Public Citizen’s Global Trade Watch, at spenningene er langt lavere nå enn de var for ti år siden. Siden den gang har WTO slitt med å komme videre i forhandlingene, som skulle ha vært sluttført i 2005, men som nå er i ferd med å gå inn i sitt niende år.

Å komme frem til en ny avtale har vist seg svært vanskelig, ikke minst siden store u-land som Brasil og India har stilt harde krav til tradisjonelle handelsstormakter som USA og EU. Særlig jordbruksdelen av forhandlingene har vært trøblete. I fjor sommer var imidlertid forhandlingene nær en løsning, men et nidagers maratonmøte med ministere til stede endte i havari på grunn av uenighet mellom India og USA om sikkerhetsmekanismer for hjemlig jordbruk ved fallende priser på verdensmarkedet.

Det var før WTO toppmøtet ventet at enkelte av u-landene ville komme til å bruke  toppmøtet til å be om at enkelte av mekanismene som ligger inne i Doha-runden, slik som kvote- og tollfri adgang til rike lands markeder, samt reduksjoner i bomullssubsidier, ville bli verksatt, men dette ble tilbakevist av i-landene ettersom de først vil se en helhetlig avtale. De heteste temaene for møtet ville være en ytterligere utvidelse av WTO, der i blant en inkludering av Russland, samt en gjennomgang av WTOs tvisteløsningsmekanisme.

”Det burde være en god anledning til å stake ut en hel ny kurs, men det vil ikke skje. I stedet vil det bli mange innlegg om å gå videre på å liberalisere handelsreglene. Og det vil bli ført mange samtaler i små grupper av ministere bak lukkede dører for å komme videre i forhandlingene som en offisielt ikke skal diskutere”, sier Nærstad.

Ifølge Nærstad burde man i stedet for å presse på for enda mer liberalisering av finanssektoren arbeide for at WTO-reglene, som begrenser reguleringer av finanssektoren, blir opphevet. Han viser til at liberaliseringen av reguleringene for finanssystemet er en viktig årsak til finanskrisen og hele den økonomiske krisen som fulgte etterpå.

”Handelsliberaliseringen gjennom WTO og som de internasjonale finansinstitusjonene har presset på utviklingslandene har sterkt svekket utviklingslandenes egen matproduksjon. Det er på høy tid å sette retten til mat over handelsinteressene til storselskapene”, sier Nærstad, som påpeker at matkrisen har fått mange utviklingsland til å satse mer på matproduksjon til egen befolkning.

Matproduksjonen i utviklingsland og småskala matproduksjon i rike land som Norge, vil bli hardt rammet av om de foreslåtte tollkuttene blir vedtatt. ”Når fattigdom og utvikling står på dagsorden, snakker statsledere fra rike land varmt om nødvendigheten av å styrke økonomien i utviklingsland, men i WTO går de inn for tiltak som drastisk vil svekke mulighetene for industriutvikling i utviklingsland”, sier Nærstad, som mener at forslagene til tollreduksjoner på alle andre varer enn landbruksvarer (NAMA-forhandlingene) vil, om de blir vedtatt, utradere titusener av industriarbeidsplasser i utviklingsland og gjøre det mye vanskeligere å etablere ny industri.

”Norge er en av verstingene i forhandlingene på dette området. Norge går i mot at utviklingslandene skal kunne ha den fleksibiliteten de har hatt tidligere til å skjerme enkelte sektorer fra tollreduksjoner mot å ta større reduksjoner på andre. Norges forhandlingsposisjon står i skarp motsetning til Soria Moria-erklæringen om at utviklingslandene må ha et politisk handlingsrom for å kunne bestemme sin egen utviklingsvei, understreker Nærstad. Den såkalte Doha-utviklingsrunden skal offisielt komme u-landene til gode, men den virkelighetsbeskrivelsen blir betvilt av mange.

Bolivia har fremmet forslag om at alle tjenestesektorer som handler om grunnleggende menneskerettigheter, som helse, utdanning og vannforsyning, må tas ut av WTO. Flere organisasjoner presser på for det samme. Men på ministermøtet vil det bare være noen ytterst få som vil støtte opp om det. ”Det er tragisk at WTOs ministermøte vil oppfordre til å gå videre på en vei som vil føre til nye og forsterkede kriser i stedet for å snu om”, sier Nærstad.

Friere handel med tjenester innenfor rammene av WTOs tjenesteavtale GATS er en viktig del av WTO-forhandlingene ministrene diskuterer her i Genève. ”Når man åpner for bedre adgang til markedene for tjenester, så fører det nesten automatisk til privatisering”, sier Peter Waldorff, som er generalsekretær i Public Services International (PSI), på norsk kjent som Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (ISKA). Før Waldorff kom for å følge med på WTO-ministermøtet, talte han på landsmøtet til Fagforbundet og ba dem passe på hva som skjer i Genève.

”Svekking av folkestyre og velferdsstat”, sier Jan Davidsen, som er minst like urolig som Waldorff. Begge advarer ansatte i stat og kommuner om WTO-forhandlingene om tjenester som pågår. ”Ja, dette er en av de helt sentrale områdene for oss, og derfor samarbeider vi så mye med PSI”, sier Davidsen. ”WTO og GATSs kan få stor innflytelse på folkestyret og muligheten til å styre velferdsstaten”, mener forbundslederen. Generalsekretæren for 20 millioner stats- og kommunalt ansatte i 160 land roper varsko i forbindelse med ministermøtet som pågår i Verdens handelsorganisasjon WTO.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre, som deler den vurderingen at det er veldig fundamentalt at nøkkeltjenester fordrer en sterk offentlig sektor, som er pålitelig og tilstedeværende tjenesteleverandør, er på full kollisjonskurs med sin partikamerat Jan Davidsen, som også sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, i vurderingen av tjenesteforhandlingene om GATS. Han ser ingen mørke skyer i horisonten, noe som trolig skyldes hans manglende kritiske sans og evne til å reflektere heller enn politiske overveielser. Ifølge Støre vil det være ”en norsk beslutning hvordan vi vil organisere eldreomsorg, sykehus og utdanning.” Han ser ikke noe i WTOs avtaleverk som ”vil gjøre det vanskeligere for oss.” ”Framtida vil avhenge mye av hvilke politiske vinder som blåser og hvem velgerne velge.” Kanskje han burde lese Vær varsom plakaten.

Ifølge Waldorff er det på tjenestområdene man er lengst fremme for å nå en enighet i Doharunden, noe som er bekymringsverdig. ”For oss er det av en vital betydning at man ikke skaper situasjoner som gjør det vanskeligere for befolkningene å få like tjenester, for eksempel utdanning”, sier han. ”Derfor har det vært viktig for oss å være til stede under ministermøtene i WTOs Doha-forhandlingsrunde”, framholder Waldorff, som legger til at WTO ikke er en spesielt demokrativennlig organisasjon. ”Vi får lov til å være der som ikke-statlig organisasjon. Vi får ikke lov til å tale, det er ingen konsultasjoner. Vår mulighet til å påvirke er sammen med andre frivillige organisasjoner og gjennom individuelle regjeringer”, sier han.

”Ett av problemene som vi opplever, er den manglende overensstemmelse mellom det FNs arbeidslivsorganisasjon ILO sier om anstendige arbeidsforhold, og WTO. Diskuterer man det med WTO, sier de at det er ILOs avdeling”, forteller Waldorff og spør retorisk: ”Hvis ikke WTO påtar seg ansvaret for at avtalene de står bak, skaper framgang for befolkningen, hvem er det da de arbeider for?”

På et spørsmål om hvor vidt friere handel skaper billigere og bedre tjenester svarer Waldorff: ”Jo, men for hvem? For dem som kjøper, kanskje. Men hva med de som skal utføre tjenestene? Man skaper mer og mer ulikhet. Vi burde kunne kreve politisk vilje til å skape mindre, og ikke mer ulikhet.”

Arven etter Seattle: Dagsavisen

Roper varsko mot globalt tjenestedirektiv: ABC Nyheter

WTO-bråket i gang igjen: ABC Nyheter

Geneva WTO Protests 2009: Police Clash With Black Bloc Demonstrators

Med WTO mot en ny verdensorden – RORG-samarbeidet

The Yes Men – Wikipedia, the free encyclopedia

Tøff start for ny regjering- Nyheter – Politikk: Aftenposten.no

Norge og u-land på kollisjonskurs i WTO-forhandlingene om landbruk

Nyheter om geneve wto

Attac.no – Geneve

Attac.no – WTO

Markering:

Brennbart tema: Aktivister tente på biler i Genève under det nylig avholdte WTO toppmøtet. Politiet svarte med tåregass og gummikuler:

https://i1.wp.com/www.abcnyheter.no/files/2009-49/nfi_57261_086444900_1259536003.jpg

Focus on the Global South –

Farmers protest in Geneve cannot reach WTO

THE CORPORATION [1/23] What is a Corporation?
Quicklist7:14

THE CORPORATION [1/23] What is a Corporation?

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Hvorfor sanksjonere Iran – Og ikke Israel?

Posted by Fredsvenn den desember 2, 2009

Mens verden fokuserer på fredsprisvinnerens opptrapping i Afghanistan så skjer det mye urovekkende på andre fronter også. Simon Jenkins er en fornuftig journalist som ofte påpeker politikers manglende forståelse for konflikters dynamikk.

http://workerspartynz.files.wordpress.com/2008/09/hopi.jpg

Simon Jenkins : Imposing idiot sanctions on Iran is a direct route to war

«What is the difference between Iraq, Afghanistan and Iran? The answer, future historians may relate, is none. At the dawn of the 21st century, all three states were ruled by nasty undemocratic regimes to which America and its allies took exception. Antagonism began with hectoring ostracism. This led to economic sanctions, diplomatic isolation and bloodcurdling threats of «other measures». Finally a pretext was drummed up for military intervention, for bombing, invasion, occupation and appalling destruction.

Will Iran really be on this list? At present the west, covered in blood and expense, is trying to leave Iraq and Afghanistan, yet at the same time it stumbles into an identical trap in Iran.

…»

Sanksjoner og resolusjoner – Det samme gamle trikset

Sikkerhetsrådets permanente medlemmer, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, har kommet frem til en avtale vedrørende FN sanksjoner mot Iran for dets atomprogram. dette vil øke en tidligere liste av iranske grupper og selskaper som blir fryst og forby all våpeneksport fra Iran. Ja, gjerne det, men med hvilken rett? Hvem truer hvem, hvem går til krig mot hvem, hvem truer med å bruke atomvåpen og hvem er det som er en trussel for verdensfreden? USA og Israel? Ja, ganske riktig.

Hva har Iran gjort som er ulovelig, foruten å være et udemokratisk land som undertrykker sivilbefolkningen? Men hvilken rett gir dette til sanksjoner og resolusjoner? Iran bryter ingen lover vedrørende atomteknologi, noe Israel har gjort, men uten at det skjedde noe som helst. IAEA ønsker at folk bygger atomkraft, det er det Iran gjør – Det har ikke blitt funnet spor av noe annet og det er lite merkverdig at Iran blir sinte og presser IAEA slik de blir presset og hunset med. Hva ellers kan de gjøre?

Det er som når USA og Storbritannia ble enige med Frankrike om ikke å støtte noen av partene under den spanske borgerkrigen for at Tyskland og Italia skulle forbli nøytrale. Man ønsket ikke å skalere opp borgerkrigen. Det som skjedde var at USA, Storbritannia både indirekte og direkte støttet fascistene sammen med Tyskland og Italia, mens Frankrike, som var mer tilbøyelig til å støtte de revolusjonære, forholdt seg nøytral.

Land signerer sanksjoner og resolusjoner i håp om å stilne krigsmakerne i Storbritannia og USA, men den gang ei. For dem er det kun et nytt skritt videre på veien til krig. Det var det samme som fant sted i forkanten av krigen mot Jugoslavia og Irak også. Økte sanksjoner og resolusjoner, som USA senere bruker til å invadere landet. Samme trikset hver gang. Et vilt dyr kan ikke temmes. Krig er nødvendig for økonomien til Storbritannia og USA og et fientlig innstilt Israel.

Iran : Første del

Innledning: Iran
Iran krig – Fake
Kongressens makt
Kapitalismen og idiotkulturen
Falske laggoperasjoner

Iran : Andre del

Al Askari moske bombing
Splitt og hersk
Situasjonen i Irak
Iraq Study Group (ISG)

Iran : Tredje del

Trusler om krig mot Iran
Motstand mot Iran krig
En ny fake krig
– Noen eksempler
En kommende krig
Viser muskler
Kald krig tendenser

Fra min tale på den nylig avholdte konferansen om utarmet uran i Stockholm:

The 25th of January we left from London to Baghdad with three double-decker busses. All three had quotes and facts relating to the suffering of the Iraqi people painted on them such as ”Not with Bush” and ”we think the price is worth it”.

”We think the price is worth it” was the answer the U.S. ambassador to the U.N., Madeleine Albright, gave to the TV program 60 Minutes on the 12th of May 1996 when Lesley Stahl, talking about the U.S. sanctions against Iraq, asked her “We have heard that half a million children have died. I mean, that’s more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it?”

At that moment, according to the UNICEF, the sanctions had since 1991 claimed the lives of at least 500,000 children under the age of 5. For UNICEF the situation in Iraq constituted a ”humanitarian crisis.”

The sanctions had resulted in high rates of malnutrition, lack of medical supplies, and diseases caused by the lack of clean water. Chlorine was desperately needed to disinfect water supplies, but was banned from manufacture in the country and its import severely restricted due to the potential that it may be used as part of a chemical weapon.

Albright and the U.S. administration obviously wanted to destroy Iraq at any cost. All the time there was an ongoing intense propaganda war against Iraq by the U.S.

The sanctions continued for another 7 years until the U.S.-led invasion of Iraq in 2003. Hunger and disease killed at least 1.5 million Iraqis. They were perhaps the toughest, most comprehensive sanctions in human history, and caused much controversy over the increased child-and-infant mortality, poverty, and suffering inflicted on the Iraqi people, something that led the UN coordinator for the oil-for-food program, Denis Halliday, and his successor, Hans von Sponeck, who believed that sanctions hit the innocent more than the country’s leadership, to resign in protest and after calling it a genocide.

The sanctions had actually been in Saddam Hussein’s favour taking into consideration that they weakened people’s resistance against the Iraqi regime. The sanctions can be said to have been the only weapon of mass destruction in Iraq.

It is publicly recognized that Saddam Hussein, altough not directly appointed by the U.S., was still an American puppet. Right up until the Gulf War he worked as the US lackey in the region, not at least with regard to the terrible Iraq-Iran War.

Iraq, the third biggest oil nation in the world, went from being the most developed country in the Arab region, including free education and health, via the Iraq-Iran War, the first Gulf War, the sanctions and then the Iraq War in 2003 to become the least developed.

Iraq is now the last country on the General Peace Index (GPI), followed by Afghanistan and Somalia.

Madeline Albright, som trakk seg fra Bush administrasjonen etter Grasso skandalen i 2005, er nå nasjonal sikkerhetsrådgiver i Obama administrasjonen.

https://i1.wp.com/www.zpub.com/un/ma.jpg

The Sanctions on Iraq

Iraq sanctions – Wikipedia, the free encyclopedia

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

NO BERLUSCONI DAY lørdag 5. desember

Posted by Fredsvenn den desember 2, 2009

No Berlusconi Day vil bli holdt foran den italienske ambassaden Incognito gt. nr.7 kl. 14.00


I forbindelse med NO BERLUSCONI DAY den 5. desember 2009 vil italienere i Norge ytre sin misnøye mot Berlusconis regjering og politiske vanstyre.

Vi anser det politiske styret som en fare for demokratiet i Italia!

Vi er motstandere av:

1) MEDIEMONOPOL

2) INTERESSEKONFLIKTER

3) SKREDDERSYDDE LOVER (for unngå rettsaker mot seg selv)

4) BRUDD PÅ MENNESKERETTIGHETER

5) BRUKT AV SEX SOM POLITISK BYTTEVARE

No Berlusconi Day: La oss redde Italia. La oss redde demokratiet. La oss kreve Berlusconis avgang!

Vi vet ikke hva som vil skje om Berlusconi endelig går av, men vi synes at den falske “fair-play”-innstillingen som deler av opposisjonen representerer, bare er en feig innstilling til vårt eget demokrati, og de kommer uansett til å stå til ansvar for sin innstilling, ovenfor velgerne.

Det vi vet sikkert er at Berlusconi er et veldig alvorlig og farlig avvik fra vestens demokratiske spilleregler, noe den internasjonale pressen nylig har forsterket, ved å definere Berlusconis Italia som “et diktatur”.

Vi vet også at Berlusconi forstår sin politiske posisjon så godt, at han konstant arbeider for å endre lovene og grunnloven for egen vinnings skyld, slik han gjorde med f.eks. “lodo Alfano”. I følge den siste tidens uttalelser fra Benevento, planlegger han ytterligere slike lovendringer.

Vi kan ikke lenger forbli likegyldige ovenfor en mann som har holdt landet som gissel i over 16 år, ved å endre det statlige eierskapet slik at det strider mot alle former for ytringsfrihet. Dette har vi sett bevis på de seneste månedene, i hans angrep mot både den frie pressen, satirikere og internett.

Vi kan ikke lenger forbli likegyldige ovenfor en mann med forbindelser til mafiaen. Berlusconi har forbindelser til mafiamedlemmer som f.eks. Vittorio Mangano og Marcello Dell ‘Utri – den sistnevnte har blitt dømt for økonomisk kriminalitet og konspirasjon med den sicilianske mafiaen.

Berlusconi må gå av og stilles til ansvar ovenfor loven, akkurat som alle andre medborgere!

NO BERLUSCONI DAY

Berlusconi – Uncyclopedia

Det er ikke til å tro, men er sant allikevel: Silvio Berlusconi blir nå Italias statsminister for tredje gang, på tross av hans skrekkinngytende blanding av personlige og statlige interesser, på tross av at hans økonomiske politikk har vist seg å være lite effektiv, og på tross av at han er domfelt for flere forhold.

Berlusconi seirer igjen…

Reporting Project – Berlusconi immunity bill passed

Why Italy Should Dump Berlusconi | Newsweek Internationa

Silvio Berlusconi Quotes

Berlusconi: Women Are Raped Because They’re Just So Good Looking

P2, Berlusconi and the Media | European Alternative

Italy: Berlusconi, Craxi and P2 | Workers’ Liberty

Propaganda Due – Wikipedia, the free encyclopedia

Silvio Berlusconi – Wikipedia, the free encyclopedia

Berlusconi leide eskortepiker – Utenriks – NRK Nyheter

Dommere advarer mot Berlusconis lovforslag – Utenriks – NRK Nyheter

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Møtet om utarmet uran i Stockholm nov. 2009

Posted by Fredsvenn den desember 1, 2009

Sjur Papazian, a norwegian activist: Uranium ammunition (DU) consekvences in Iraque. A conference arranged in Stockholm 14-15 november 2009 by the Nordic Network Against Uranium Weapons and ARK (www.uraniumconference.org Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring — actiongroup against radioactive warfare).

VIDEO: Uranium ammunition (DU) consekvences in Iraque, 3 parts

Uranium ammunition (DU) consekvences Iraque 3/3
Quicklist7:00

Uranium ammunition (DU) consekvences Iraque 3/3

Baltic Sea Region Radioactivity Watch

BSRRW.org

Posted in Uncategorized | 1 Comment »