Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Si NEI til datalagringsdirektivet!

Posted by Fredsvenn den april 10, 2010

https://i1.wp.com/www.idg.no/multimedia/archive/00026/dld_datalagringsdire_26040d.jpg

http://storgata32.files.wordpress.com/2009/07/eu-ser-deg.jpg

https://i0.wp.com/img.abakus.no/images/istock_000003286622small-564x376.jpg

https://i2.wp.com/visibility911.com/ford/wp-content/uploads/2010/01/big-brother-is-watching-you4.jpg

https://i2.wp.com/blog.bearstrong.net/max256/uploaded_images/stopp-datalagringsdirektivet-791335.png

Datalagringsdirektivet

Datalagringsdirektivet, av og til forkortet DLD, er et kortnavn på EU-direktiv 2006/24/EF om lagring av trafikkdata. Direktivet pålegger lagring av trafikkdata for e-post, ulike typer telefoni og Internett-tilgang. Identiteter og tidspunkter for kommunikasjonen, samt lokaliseringsdata for mobil kommunikasjon, skal lagres. Kommunikasjonens bestemmelsessted (endepunkt) skal lagres for e-post og telefoni, men ikke for internett-tilgang, jf. art 5 nr 1 litra b. Data som røper innholdet i kommunikasjonen skal ikke lagres, jf. art 5 nr 2. Artikkel 6 fastsetter lagringstiden, minstetiden er 6 måneder, maksimal lagringstid er to år. Opplysningene skal bare gjøres tilgjengelig for kompetente nasjonale myndigheter ihht. nasjonal lovgiving, art. 4. Opplysningene skal logges hos telefoni- og internettleverandører.

Trafikkdataene lagres i stor utstrekning allerede av telefonioperatører, internett-leverandør. Det nye er at direktivet setter minimumskrav for hvor lenge disse dataene skal lagres. Direktivet medfører ikke krav om at leverandørene kontinuerlig skal utlevere alle trafikkdata til en sentral database; relevante trafikkdata skal kun utleveres i konkrete saker. Ved etterforskning av en kriminell handling av tilstrekkelig alvorlighetsgrad, kan feks politiet kontakte den aktuelle leverandør og kreve utlevert loggene som omhandler den saken/personen som etterforskes. Opplysningene skal kunne benyttes til å bekjempe kriminalitet og terrorisme. Formålet med lagringen er at opplysningene skal gjøres tilgjengelig for bekjempelse av alvorlig kriminalitet, men direktivet er kritisert for å være et urimelig inngrep i privatlivet.

Innføring

DLD, EU-direktiv 2006/24/EF om lagring av trafikkdata, trådte i kraft 15. september 2007, men medlemsstatene kunne utsette gjennomføringen av direktivet til 15. mars 2009 når det gjaldt trafikkdata for internett-tilgang, e-post og ip-telefoni. Hellas, Irland og Sverige er dømt for ikke å ha gjennomført direktivet innen fristen. Direktivet er trolig heller ikke gjennomført i Østerrike. Tysk høyesterett avgjorde i mars 2010 at den tyske gjennomføringen av direktivet er i strid med forfatningen, på grunn av for uklarhet og svake personverngarantier. Den rumenske forfatningsdomstolen har konkludert på samme måte for den rumenske gjennomføringen av direktivet.

Norge

Det er ikke avgjort om direktivet skal gjennomføres i norsk rett. Direktivet antas være EØS-relevant, men det er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå. De nasjonale valgmulighetene som direktivet gir skal utredes nærmere før Regjeringen tar beslutning om norsk holdning til datalagring. Regjeringen sendte i januar 2010 saken på høring med 3 måneders høringsfrist. I høringsnotatet drøftes det hvordan datalagringsdirektivet eventuelt kan gjennomføres i norsk rett.

Opposisjonspartiet Venstre var det første partiet på Stortinget som tok standpunkt mot direktivet. Dette skjedde på deres landsstyremøte 4-5. mars 2006, etter initiativ fra Unge Venstre, som har gjennomført en rekke kampanjer mot direktivet, også i samarbeid med andre ungdomspartier. Alle ungdomspartier hvis moderparti er representert på Stortinget er mot direktivet. FrP, Høyre, KrF og Venstre fremmet i 2007 forslag om at man ved eventuell norsk implementering av direktivet maksimalt lagret «dataopplysninger» i seks måneder, noe som er i tråd med direktivets minimumsgrense.

Da debatten om direktivet virkelig begynte å ta til i Norge i begynnelsen av 2008 var det først og fremst ungdomspolitikere og bloggere som demonstrerte mot direktivet – fortrinnsvis på Internett – men etter hvert har også Venstre, FrP, KrF, SV, SP, Rødt, og Miljøpartiet De Grønne tatt klart standpunkt mot direktivet i den forstand at disse partier mener nå at reservasjonsretten i EØS-avtalen må benyttes for å bekjempe lovforslaget dersom det skulle bli nødvendig.

Pr. 16. juli 2009 var Høyre det eneste partiet som klart hadde sagt at EØS-avtalen er for viktig til å utfordre EU i dette spørsmålet. Blant politikere i Høyre som har tatt til orde for et veto, finner vi blant andre Torbjørn Røe Isaksen, som har uttalt seg klart mot direktivet på så vel sin egen blogg som på Minervas nettutgave. Den 13. november 2009 vedtok KrF å gå imot direktivet og partiets frontfigur Knut Arild Hareide uttalte at dette etter partiets syn ikke vil sette EØS-avtalen i fare. I regjeringsplattformen Soria Moria II er datalagringsdirektivet omtalt. AP vil implementere datalagringsdirektivet forutsatt at det i utredningen ikke framkommer klare negative konsekvenser for personvernet. SV og SP går mot implementering av datalagringsdirektivet i norsk rett, og representantene fra SV og SP stilles fritt i denne saken.

Norske medier

Norske medier har siden direktivet ble vedtatt i Europaparlamentet, dekket saken i svært liten grad. Først i første kvartal av 2008 har man sett en viss økt omtale – spesielt etter en meget kritisk kommentar i Stavanger Aftenblad av Sven Egil Omdal. Internettavisen Liberaleren er den avisen i Norge som i størst grad har omtalt direktivet. Avisen besluttet også den 13. januar 2008 å starte opp en kampanje mot datalagringsdirektivet, som de mener griper inn i enkeltmenneskets frihet og integritet. Den norske bloggeren Vox populi startet den 6. januar 2008 opp et opprop mot direktivet, kalt «Nei til EUs datalagringsdirektiv». Dette oppropet passerte 10.000 underskrifter den 7. mars 2008, to måneder etter at oppropet var startet. Oppropet har fått omtale i Dagbladet, Klassekampen, Liberaleren, Nationen, Minerva, Le Monde diplomatique, Digi, Dagens Næringsliv og andre aviser.

1. Datalagringsdirektivet truer personvernet
2. Datalagringsdirektivet behandler alle som mistenkte
3. Datalagringsdirektivet vil skape falsk trygghet, kriminelle vil lett slippe unna
4. Datalagringsdirektivet åpner for massiv overvåkning i fremtiden

EFN og FriBit utfordrer partiene til å svare på spørsmål om hvordan vår digitale fremtid vil se ut om de kommer til makten. De neste fire årene vil være avgjørende for hvordan vår digitale hverdag vil se ut i fremtiden. I løpet av den neste stortingsperioden vil vi utforme vårt forhold til digital opphavsrett, Internett som samfunnsarena og personvern på nettet. Derfor lanserer vi kampanjen «Krev svar«, som bygger videre på bølgen av oppmerksomhet rundt Datalagringsdirektivet, fildelingsdebatten og «Max Manus-saken«.

Pressemelding
Spørsmålene til partiene
Vi krevsvar.no

Wikipedia: Datalagringsdirektivet

Politiets Fellesforbund: Datalagringsdirektivet

Regjeringen.no: Datalagringsdirektivet på høring

IKT Norge: Norge kan slippe datalagringsdirektivet

FriBit: Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet!

Datatilsynet: Datalagringsdirektivet

Teknofil.no: Alt om Datalagringsdirektivet

Teknisk Ukeblad: Datalagringsdirektivet virker ikke

Forbrukerportalen: Datalagringsdirektivet truer personvernet

Opprop.no: Nei til EUs datalagringsdirektiv

Computerworld: Avviser datalagringsdirektivet

NITO: NITO er i mot datalagringsdirektivet

Facebook: Nei til Datalagringsdirektivet

Rødt: Datalagringsdirektivet truer rettsstaten

Torstein Dahle: Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Kampanje: Datalagringsdirektivet truer kildevernet

Bloggaksjon mot Datalagringsdirektivet

Stopp Datalagringsdirektivet

Nyheter om Datalagringsdirektivet

Bloggurat.net: Datalagringsdirektivet

Datalagringsdirektiv stoppet av tyskerne

Datalagringsdirektiv avvist av tysk domstol

https://i0.wp.com/www.regjeringen.no/upload/SD/videobilder/kleppa_oppst_blogg_text.jpg

3 kommentar to “Si NEI til datalagringsdirektivet!”

  1. Sjekk toppsaken vår og lenk til den.

  2. Ahmed said

    Thank you very good theme

  3. […] Si NEI til datalagringsdirektivet! […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: