Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for 13. mai 2010

Holder de ord

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mai 13, 2010

Holder de ord er det første prosjektet som har blitt «spist opp» av Norsk Klimanettverk og som nå er en egen gruppe under nettverksparaplyen, i denne forbindelse inviterer vi til informasjonskveld om prosjektet. I Norge finnes det per i dag ingen prosjekter som overvåker politiske beslutningsprosesser på Stortinget, verken i klimaspørsmål eller andre
saker. Klimaspørsmålet krever politisk handling, men holder politikerne ord?

Holder de ord er derfor et svar på denne mangelen. Vi er en prosjektgruppe som utvikler en nettside hvor all informasjon om norsk klimalovgivning og partienes arbeid samles på ett sted. Portalens målsetning er å presentere hva partiene har lovet og hva de faktisk har gjort i klimarelaterte spørsmål. Vi ønsker å engasjere blant befolkningen, legge press på politikerne ved å minne dem på hva de har lovet og analysere om de har holdt ord.

For å gjøre dette trenger vi bred deltagelse fra mange fronter – derfor inviterer vi deg til en informasjonskveld hvor vi presenterer prosjektet samtidig som vi hygger oss med vin og pizza!

Tid: Onsdag 19. mai fra 18.00 – 20.00.

Sted: Hos Ingrid på Grunerløkka, Olaf Ryes plass nr.6

Fint om du kan melde fra til dinahestad@hotmail.com om du kommer før 18. mai kl.12.00, men det er også mulig å møte opp uanmeldt.

Mvh,

Holder De Ord-teamet
– Daniel, Ingrid, Elisa, Siri, Magnus, Scott og Dina.

Norsk klimanettverk | Bloggen

Posted in Klima og miljø, Norge | Leave a Comment »

Tålegrensen for oppdrettslaks er nådd

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mai 13, 2010

https://i2.wp.com/www.havbrukssenter.no/oppdrett/oppdrett.jpg

https://i2.wp.com/www.vg.no/uploaded/image/bilderigg/2009/12/02/1259754811056_366.jpg

Miljøpartiet De Grønne i samarbeid med Pure Salmon Campaign har publisert filmen “Farmed Salmon Exposed – The global reach of the Norwegian salmon farming industry.”

«Vi kan ikke akseptere oppdrettsnæringens herjinger. Vi er nødt til å få næringen inn i bærekraftige former om ikke økosystemene i fjorder og elver skal kollapse og villaksen dø ut», sier talsperson Sondre Båtstrand, som er nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne.

Klima- og Forurensningsdirektoratat er bekymret over videoen som er filmet på 280 meters dyp under et oppdrettsanlegg utenfor Bergen. Videoen, som har blitt produsert av Norges Mijøvernforbund, viser at det er et flere meter tykt lag av kloakk på havbunnen. Oppdrettsnæringen ikke pålagt å rense utslippene. «Under hele anlegget ligger det en kake med drit i flere meters tykkelse», sier Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund. «Mens vi må rense kloakken fra hver enkelt hytte som bygges, går dette urenset rett i sjøen», sier Oddekalv. Til sammenligning betalte hver eneste norske husstand i snitt 2920 kroner i året i kloakkavgift i fjor. Oppdrettsnæringen betaler ikke. Og ikke nok med det. Utslippene øker. Bare i 2009 var økningen på 9 prosent.

Utslipp fra norske oppdrettsanlegg går urenset rett i sjøen, og tilsvarer nå utslippene fra nær to ganger Norges befolkning, eller 8,8 millioner mennesker. Beregningen er basert på tall fra Klima- og Forurensningsdirektoratat (KLIF), tidligere SFT, som viser at utslippene av næringssalter middels stort oppdrettsanlegg med produksjon av 3.120 tonn laks, tilsvarer et avløpsutslipp fra en by på rundt 50.000 innbyggere. Fagsjef for statistikk og marked ved Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening, Jon Arne Grøttum, opplyser til Dagbladet at det nå er rundt 550.000 tonn oppdrettsfisk i norske anlegg totalt, men at tallet varierer fra måned til måned. KLIF melder selv at oppdrettsnæringen nå er den største kilden til menneskeskapte utslipp av næringssalter fra Lindesnes til russergrensa.

VIDEO

En suksesshistorie?

Oppdrett av laksefisk er en sammenhengende økonomisk «suksesshistorie» og er i dag vår nest største eksportnæring. Men medaljen har en stygg bakside, med store skader på miljøet både i Norge og internasjonalt. De siste årene er det faktisk snakk om globale konsekvenser av norskeid fiskeoppdrett, med den norske stat som en betydelig aktør på eiersiden. Norge har allerede et svært frynsete renommé som miljønasjon i store deler av verden.

I lengre tid har Norges Miljøvernforbund (NMF) satt fokus på skadevirkningene av norsk oppdrettsnæring, og habilitetskonflikten vedrørende kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen. September 2009 gikk NMF til politianmeldelse av fiskeriministeren grunnet feilrapportering av en omfattende rømming fra laksemerdene til selskapet Sinkaberg-Hansen AS, hvor fiskeriministeren eier over ti prosent. Økokrim har gått inn for å gjøre sin egen etterforskning i saken. Fiskeridirektør Liv Holmefjord er også politianmeldt for bevisst overproduksjon av oppdrettslaks i sine anlegg.

Fiskeoppdrettsnæringen i Norge er veldig langt fra bærekraftig. Norsk institutt for naturforskning (NINA) kan vise til at det nå står 350 millioner oppdrettslaks i merder langs norskekysten, noe som ut fra dagens nivå av kjønnsmodne lakselus innebærer en lusemengde på mellom 300 og 350 millioner lus. Dette er mellom 6 og 10 ganger bærekraftig nivå for laksefisk, beregnet ut fra høyeste tålegrense (Heuch og Mo 2001).

Lakselus, sykdommer, giftstoffer, overmedisinering, avføring og annet avfall fra Norske åpene oppdrettsanlegg utgjør i Canada, som her og andre steder i verden, en trussel mot villaksen og annet maritimt liv. «Næringen har vokst ut av alle proporsjoner, og er blitt så stort at mennesket ikke klarer å kontrollere det. Derfor må volumet ned til en femte- eller sjettedel av hva det er i dag. Det er det eneste som nytter», hevder Oddekalv, som er soleklar på at nedslakting er det eneste som nytter for å få bukt med lakselus-problemet.

«I det volumet vi snakker om er dette lik dyremishandling. Det som skjer i norsk oppdrettsnæring i dag er at de presser seg frem på bekostning av alle ville arter», sier Oddekalv.

Ifølge Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er det ikke er noe tema å stramme inn på tillatt biomasse (MTB) i merdene nå. Hun mener at den enkelte oppdretter er best skikket til å vurdere tettheten i merdene innenfor de maksimalrammene det er gitt tillatelse til. Hun mener også at tildelingen av de 65 aktuelle konsesjonene i 2009 har kommet så langt at de ikke kan reverseres nå.

Demonstrasjon:

Pure Salmon Campaign kommer den 20. mai fra Canada til Oslo for å uttrykke sin store misnøye med Norsk fiskeoppdrett. Det blir da felles opprop mot en skitten oppdrettsnæring!

Kl. 12.00 den 20. mai vil derfor Pure Salmon Campaign møte opp foran oppdrettselskapet CERMAQ, selskapet hvor nåværende finansminister Sigbjørn Johnsen i ti år var styreleder, sine hovedkvarterer i Oslo. Med seg på laget har de representanter fra en rekke oppdrettsregioner (Canada, Chile, etc.) og representanter fra den Canadiske urbefolkningen. Dette for at toppsjefene i CERMAQ, som skal ha møte kl. 13.00, skal få høre den internasjonale misnøyen med oppdrettsnæringen.

På den siste demonstrasjon de hadde i Canada kom det over 5.000 mennesker. Det håpes på stort oppmøte også her. Det er på tide å sette grenser! Oppdrettnæringa må inn i lukkede anlegg og over i bærekraftige former! Teknologien er her i dag. Det eneste som mangler er vilje.

Tålegrensen for oppdrettslaks er overskredet 6 til 10 ganger

Redningen for oppdrettsnæringen – bt.no

Oppdrettsnæringen får kraftig kritikk

Kloakk tilsvarende 8,8 mill. mennesker går rett i fjordene

Nyheter om oppdrettsnæringen

Tidligere tekster:

“Snillismen” i Norge

Det kollektive selvmordet

De en og tyve største løgnene makteliten vil ha oss til å tro på (eller noen av dem)

Oljefondet – hvor går vi hen?

Hva gjør Norge i Afghanistan?

Posted in Økonomi, Klima og miljø, Norge | Leave a Comment »

Nasjonaldag for alle

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mai 13, 2010

http://www.nrk.no/contentfile/file/1.5449702!img5449421.jpg
https://i0.wp.com/media.aftenposten.no/archive/00750/TOG_V_Norske_flagg__750487x.jpg

Dette er det Samiske flagget. Det ble først godkjent den 15.august 1986. Sirkelen symboliserer sola og månen. Solringen er rød og måneringen blå. Hver av de fire fargene har i tillegg en egen symbolikk: Den røde fargen står for varme og kjærlighet, den blå står for vann, den grønne står for naturen og den gule står for solen. Fargene er de samme som brukes i den velkjente samekofta. Flagget er en hilsen til samene på samenes nasjonaldag, samt en erkjennelse av samisk identitet av samene selv.

Det første verset i den samiske nasjonalsangen:

«Langt nord under Store Bjørnen, sakte stiger Samelandet: Vidde seg bak vidde strekker, sjø ved sjø hvor øyet rekker. Lier, åser, snaue rabber hever seg mot himmelbrynet. Elver bruser, skoger suser, stålgrå, steile fjell-nes skyter mot det ville hav seg ut.»

SOS Rasisme vil mandag den 17. mai kl. 13.00-21.00 avholde Nasjonaldag for alle i Kubaparken, Oslo. Alle er velkomne til å delta!

For de fleste er 17. mai et av årets høydepunkter, en feiring av landet vi bor i og idealer om frihet og likhet. Det er en dag hvor nordmenn har en åpen og positiv innstilling til hverandre.

Dessverre er 17. mai også en dag som kan misbrukes, nasjonal stolthet og tilhørighet kan bli til nasjonalsjåvinisme. Det er på denne dagen viktig å minne om at Norges historie etter 1814 ikke bare er synonymt med frihet, likhet og rettferdighet – den er også historien om nasjonalsjåvinisme og rasisme.

I dag er dette en del av historien vår de aller fleste tar avstand fra, og helst ikke vil tenke på den 17. mai. Men nettopp på nasjonaldagen er det viktig at vi holder fast på oppgjøret med disse overgrepene; Slavehandelen, raseforskningen, utestenging av jødene og assimilering og tvangssterilisering av etniske og nasjonale minoriteter som romanifolket og samene. Nettopp nasjonaldagen er en dag vi bør bruke til å tenke gjennom hva slags samfunn vi vil ha, og hvordan idealene i 17. mai talene kan realiseres.

17. mai for alle så dagens lys i 1983. Bare noen dager tidligere hadde det blitt ringt inn en bombetrussel mot 17. mai toget i Oslo. Trusselen kom fra det nazistiske miljøet som mente barnetoget var blitt for fargerikt. 17 mai for alle kom som en reaksjon og protest mot de som ønsket å misbruke nasjonaldagen og påtvinge den et nasjonalsjåvinistisk og rasistisk innhold. Arrangementet ble de første ti årene avholdt i Spikersuppa, i 1993 ble det flyttet til Kubaparken på Grünerløkka.

Målet har hele tiden vært å samle et stort mangfold av mennesker til en positiv nasjonaldagsfeiring, med mangfoldig musikk og kultur som ramme.

Det har for oss vært viktig å vise at alle, uavhengig av nasjonal og etnisk opprinnelse, språk, tro og seksuell legning, kan feire 17. mai sammen. Arrangementet har hatt stor framgang de siste årene, med økt oppslutning fra både publikum og artister. Mange av Norges mest kjente artister har stilt opp gratis for å støtte saken, og de siste årene har mellom 10.000 og 15.000 deltagere vært med på å feire 17. mai for alle.

For SOS Rasisme er 17. mai en antirasistisk merkedag, en stor og fargerik folkefest for alle som bor i Norge. Vi håper alle blir med på festen!

Årets program:

Megafon
Luison y su Sonora
Yto Solreiser
Rakija
Nils Bech / Bendik Giske
Frank Znort Quartet

Les mer om programmet

Posted in Norge | Leave a Comment »