Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for juli 2010

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juli 28, 2010

AntiWar.com has an article about Daniel Pipes advocating that Israel bomb Iran with nuclear weapons launched by submarines.

I was wondering, who is this guy, and googled him in Wikipedia.  Here is part of his biography: In 2003, President George W. Bush nominated Pipes for the board of the United States Institute of Peace. After a controversy including a filibuster by Democratic Senators, Pipes obtained the position by recess appointment.

It is hard to imagine that an Institute of Peace would have such a person on the board of directors.  It shows the degree to which «peace» in the US mind means «waging war».  They are synonyms.  Actually, the US psychologist William James in 1910 or so said that «war» and «peace» are synonyms, and that anyone actually wanting peace should avoid using that word.

Pipes: To Get Obama To Act, Netanyahu Should Threaten To Nuke Iran

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Aktuelt fra Wikileaks

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juli 28, 2010

Newsweek sammenlikner dagens avsløringer med «The Pentagon papers», som de skriver ga » a sea change in the way that the American public viewed the war.»

This week is going to be all about Afghanistan. That’s thanks to Wikileaks, an online depository for the kinds of documents that are not, under any circumstances, supposed to be publicly disclosed, much less posted on the Internet. In an unprecedented development, close to 92,000 U.S. classified government documents chronicling five years of the war in Afghanistan have been leaked. As The New York Times puts it, they are, «a daily diary of an American-led force often starved for resources and attention as it struggled against an insurgency that grew larger, better coordinated and more deadly each year.»

Explosive Leaks Provide Image of War from Those Fighting. SPIEGEL, the New York Times and the Guardian have analyzed the raft of mostly classified documents. The war logs expose the true scale of the Western military deployment — and the problems beleaguering Germany’s Bundeswehr in the
Hindu Kush.

The Afghan war logs, from which the Guardian reports today, consist of 92,201 internal records of actions by the US military in Afghanistan between January 2004 and December 2009 – threat reports from intelligence agencies, plans and accounts of coalition operations, descriptions of enemy attacks and roadside bombs, records of meetings with local politicians, most of them classified secret.

The Guardian’s source for these is Wikileaks, the website which specialises in publishing untraceable material from whistleblowers, which is simultaneously publishing raw material from the logs.

Washington fears it may have lost even more highly sensitive material including an archive of tens of thousands of cable messages sent by US embassies around the world, reflecting arms deals, trade talks, secret meetings and uncensored opinion of other governments.

Wikileaks’ founder, Julian Assange, says that in the last two months they have received yet another huge batch of «high-quality material» from military sources and that officers from the Pentagon’s criminal investigations department have asked him to meet them on neutral territory to help them plug the sequence of leaks. He has not agreed to do so.

The Pentagon Papers, Redux

How the WikiLeaks Scoop on Afghanistan Will Transform the War

Afghanistan War Logs: Story Behind Biggest Leak in Intelligence History

Afghanistan War Logs

Afghanistan war logs: our selection of significant incidents

The full leaked database contains 92,201 records of individual events or intelligence reports. This is our selection of 300 of the key ones. We have ensured none includes information identifying intelligence sources or putting NATO troops at risk.

Download the full data behind this interactive

Interactive guide to every IED attack

How our datajournalism project worked

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Hvor ble Iraks penger av?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juli 28, 2010

Pentagon can’t account for $8.7 billion in Iraqi funds 26 Jul 2010 The Defense Department is unable to properly account for $8.7 billion out of $9.1 billion in Iraqi oil revenue entrusted to it between 2004 and 2007, according to a newly released audit that underscores a pattern of poor record-keeping during the war. Of that amount, the military failed to provide any records at all for $2.6 billion in purported reconstruction expenditure, says the report by the Special Inspector General for Iraq Reconstruction, which is responsible for monitoring U.S. spending in Iraq. The rest of the money was not properly deposited in special accounts as required under Treasury Department rules, making it difficult to trace how it was spent.Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Morsomt å drepe i Afghanistan

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juli 21, 2010

En fremtredende amerikansk general, James Mattis, som kan bli etterfølger til general David Petreaus, som nå er USAs kommandant i Afghanistan, som leder for USAs Sentralkommando, har sagt det er ”morsom å skyte folk” i Afghanistan. Han siktet til Taliban, som undertrykte kvinner. Og sa: ”So it´s a hell of a lot of fun to shoot them.” (The Independent 10. 07.10.) Det stilles nå spørsmål ved om norske offiserer i Afghanistan deler generalens glede over å skyte sine motstandere – Taliban eller andre – i landet?

Det er skrevet at et krigsrop blant norske soldater, før de går i strid, skal være: ”Til Valhall!” Der motstanderen roper Allah Akhbar (Gud er Størst.)

I nyheter de siste dagene har vi sett en meningsmåling fra Kandahar- og Helmand-provinsene, dvs. pashtun-dominerte provinser. Reuters starter meldingen om dette med følgende ord: «NATO is failing to win hearts and minds in Afghanistan». Blant funnene er at 75 % mener at okkupantene ikke respekterer deres religion eller tradisjoner, at 74 % mener at det å støtte utenlandske styrker er feil, at 68 % mener NATO styrkene ikke forsvarer dem og at 65 % mener Taliban og deres leder, Mullah Mohammad Omar, bør delta i den afghanske regjeringen.

Dette er etter nesten 9 års krigføring. Vesten vil aldri vinne «the pashtun heartland», tross alle de fine ordene på konferansen i Kabul i dag.

Pashtunerne er den største befolkningsgruppen, men utgjør kun 45 % av innbyggerne. Ved invasjonen i 2001 valgte USA å alliere seg med Nord-alliansen, som i stor grad hadde tapt 1990-tallets borgerkrig mot pashtunerne, men som fortsatt holdt store områder i nord og vest.

Afghanistan har knapt noen gang vært en vanlig, sentralstyrt stat. Ulike deler har styrt seg selv. Landet er et tragisk eksempel på ulykkene som følger når et lands grenser defineres av koloniland på et skrivebord i London. Grensen mellom Afghanistan og Pakistan går tvers gjennom pashtun-land. I nord går grensen tvers gjennom tadsjik- og uzbek-områdene.

Under Vietnam-krigen ble etter hvert spørsmålet hvordan USA kunne «trekke seg ut med ære». Avtalen som gjorde tilbaketrekningen mulig, var et tynt fikenblad. Slik blir det nok i Afghanistan også. Men Vietnam hadde stort sett en samlet buddhistisk befolkning, med en relativt liten katolsk minoritet som hadde støttet franskmenn og amerikanere. I Afghanistan er det en borgerkrig hvor den ene parten har vestlig støtte. Når den vestlige støtten opphører, vil borgerkrigen fortsette.

Tragiske greier. Men Vietnamkrigen fikk i hvert fall USA til å holde seg unna krigerske eventyr i en del år. De får nok en lærepenge nå også, når det de har oppnådd med enorme ødeleggelser og lidelser er å gi Iran en alliert stat ved sin vestlige grense og å gjenopplive borgerkrigen i Afghanistan.

Grunnen til at Norge er i Afghanistan har lite eller ingenting med Afghanistan og terrorisme å gjøre. Som mange har påpekt er vi der fordi NATO har fått en global profil som avkrever solidaritet med USA også der hvor vi ellers ikke har den fjerneste interesse av å være. Bør NATO engasjere seg nær sagt hvor som helst i verden, eller bør virksomheten begrenses til Europa? Har Sverre Lodgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) nå satt spørsmål ved i en artikkel i Dagsavisen.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Fredsskatt – og fritak fra militærskatt

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juli 3, 2010

Alle norske skattebetalere betaler i dag militærskatt ved at en viss andel av skatten går til militære formål. Med en fredsskattordning vil militærnektere og andre med samvittighetskvaler gis rett til å overføre denne militærskatten til fredsskapende tiltak gjennom et fredsfond. Å innføre en fredsskattordning dreier seg derfor om å gi borgerne rett til økonomisk militærnekt.

Alexander Harang har utredet spørsmålet for Fredskattalliansen.

Les utredningen (pdf)

Fredsskattalliansen på Facebook

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »