Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for 3. juli 2010

Fredsskatt – og fritak fra militærskatt

Posted by Fredsvenn den juli 3, 2010

Alle norske skattebetalere betaler i dag militærskatt ved at en viss andel av skatten går til militære formål. Med en fredsskattordning vil militærnektere og andre med samvittighetskvaler gis rett til å overføre denne militærskatten til fredsskapende tiltak gjennom et fredsfond. Å innføre en fredsskattordning dreier seg derfor om å gi borgerne rett til økonomisk militærnekt.

Alexander Harang har utredet spørsmålet for Fredskattalliansen.

Les utredningen (pdf)

Fredsskattalliansen på Facebook

Reklamer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »