Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for september, 2010

Prøveprosktet PLANKA inviterer til samtale: Hvordan jobbe for et bærekraftig og sosialt kollektivtilbud i Oslo?

Posted by Fredsvenn den september 30, 2010

Det finnes flere krefter som jobber for en progressiv kollektivtrafikk i Oslo, men på ulik måte; partipolitikk, lobbyvirksomhet, aktivisme og informasjonsarbeid er blant metodene. Nå har en gruppe studenter og arbeidere startet en aksjon for en annerledes kollektivtrafikk i Oslo, Prøveprosjektet Planka.

Prøveprosktet PLANKA inviterer nå til samtale i Kverneland på Litteraturhuset lørdag den 2. oktober  kl. 16.30-19.30. Målet er å samle representanter fra utvalgte organisasjoner og nettverk til en samtale om kollektivtransporten i Oslo. Dette både fordi man ønsker å høste kunnskap og erfaring fra organisasjoner som jobber med kollektivtrafikk i Oslo, men også fordi man ønsker å presentere vår idé og vårt arbeid med Prøveprosjektet Planka.

Som innledere har NUs Kollektivkampanje, Oslo Sporveiers Arbeiderforening og Planka Sverige blitt invitert til å presentere sine strategier, tanker og sitt arbeid med kollektivtransporttilbudet i Oslo.  Etter presentasjonene inviteres alle fremmøtte til å delta i en åpen samtale rundt hvordan jobbe for et bærekraftig og sosialt kollektivtilbud i Oslo.

Andre inviterte: RU, SU, De Grønne, Attac, Fremtiden i våre hender Blindern, Naturvernforbundet

Hvordan jobbe for et bærekraftig og sosialt kollektivtilbud i Oslo?
På hvilken måte utfyller prosjektene hverandre?
Kan vi samles rundt noen felles politiske standpunkter?
På hvilken måte kan vi samarbeide på tvers av aksjonsform og politiske virkemidler?

Enkel suppe vil bli servert!

For påmelding, kontakt Petter Slaatrem Titland på telefon 950 38 128 eller send e-post med påmelding til botogbedring@gmail.com

Program:

16.45 Innledning v/arrangøren.
17.05 Natur og Ungdom: Om kollektivkampanjen
17.25 Oslo Sporveiers Arbeiderforening: Sitt perspektiv på organiseringen av
kollektivtransport i Oslo
17.45 Planka Stockholm: Sin erfaring etter 10 år med Planka i Stockholm.
18.15 Kaffe og annen snacks
18.30 Åpen samtale

Prøveprosjektet Planka?

• Prøveprosjektet Planka er en organisasjon som ønsker en bærekraftig, miljøvennlig og helhetlig byutvikling. En viktig del av en fremtidsrettet by, er en offentlig transport tilgjengelig for alle, uavhengig av inntekt.

• Prøveprosjektet Planka ønsker en by med færre biler og et mer tilgjengelig, kollektivt transportsystem. Dette er én måte å gi rom til en annerledes og progressiv sosial byutvikling.

• Prøveprosjektet Planka vil aksjonere for en avgiftsfri kollektivtransport, betalt via skattesystemet. Med dette mener vi en nedlegging av billettsystemet vi er vant med i dag.

• Prøveprosjektet Planka organiserer trafikantene som ønsker en avgiftsfri kollektivtransport. Medlemmer betaler inn en månedlig avgift. Når medlemmer får bot, betales hver enkel bot av medlemmenes felleskasse. Dette er «P-kassen».

• Gjennom ”P-kassen” ønsker vi å gjøre trafikantene til subjekter i kollektivtrafikken. Vi mener at innbyggerne i Oslo er trafikanter, og ikke kunder, slik presentasjonen av kollektivtransporten er i dag.

• ”P-kassen” er kun én del av Plankas praksis. Vi ønsker å være synlige i den offentlig debatten om byutvikling, vi vil flytte grensene for hva som diskuteres, og vi ønsker å vise sammenhengen mellom byutvikling og klimakrise.

Ideen er hentet fra Sverige. Se www.planka.nu

(to svensker fra planka.nu og skal være med på seminaret)

Posted in Kampanjer, Konferanser | Leave a Comment »

Når hatet blir ekstremt! Rasistisk og homofob vold i Norge

Posted by Fredsvenn den september 30, 2010

Mandag den 11. oktober kl. 12.00-14:00

Litteraturhuset, Oslo

Årlig blir et ukjent antall ungdommer utsatt for vold eller annen grov diskriminering på grunn av sin seksuelle orientering, religion eller hudfarge. Hvordan kan vi best bekjempe hatkriminalitet? Hvordan forhindrer vi de styggeste uttrykkene for hat og fordommer – på gata, på skolen og i utelivet?

Program:

Hva er hatkriminalitet og hva vet vi? – Lene Løvdal, LLH
Rasistisk vold i Norge – Kari Helene Partapuoli, Antirasistisk Senter
Offer for hat – Linda Tinuke Strandmyr
Hva gjøres fra politiets side?

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Internasjonale aksjonsdager for å få en slutt på Afghanistan krigen: Norge og Nato ut av Afghanistan

Posted by Fredsvenn den september 29, 2010

Mellom den 7. – 10. oktober vil freds- og rettferdighetsgrupper rundt om på kloden markere 9. års dagen for Afghanistan krigen med internasjonalt koordinerte lokale aksjoner. Bli med på de internasjonale aksjonsdagene og vis din avsky!

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/hs464.snc4/50272_149313585101686_1825_n.jpg

«Norge er et redskap for USA i Afghanistan. Amerikanerne er skyldige i krigsforbrytelser og Norge følger i deres fotspor. Det er på høy tid å endre politikk, hente hjem norske soldater og gå sammen med Afghanistans virkelige demokrater»

Malalai Joya

«Man må konkludere med den norske militære deltakelsen i Afghanistan har vært bortkasta, mislykka og kontraproduktiv. Fra å være utradert i 2002 har Taliban økt til å være 40 000 i dag, samtidig med at antallet internasjonale styrker har økt dramatisk. Antallet drepte internasjonale soldater øker, antallet sivile drepte øker, og det finns heller ikke utsikt til en politisk løsning så lenge de internasjonale styrkene står der i så stort antall.»

NUPI-forsker Helge Lurås

Mobilisering til 9-årsdagen for Afghanistankrigen

Spre budskapet!

Ni år etter USAs invasjon av 7. oktober 2001, peker alle piler nedover i Afghanistan. Stadig flere sivile afghanere blir drept. For hver dag okkupasjonsstyrkene blir stående, styrker Taliban sin posisjon. Og for hver dag Norge blir stående i Afghanistan, umenneskeliggjøres soldatene, og med dem, det norske samfunnet. Det haster derfor veldig å få okkupasjonsstyrkene ut.

Det er nå flertall i folket mot krigen i så å si alle land som deltar i okkupasjonen, også i Norge. I Nederland har den massive folkelige motstanden tvunget politikerne til å sette i gang uttrekning. Canada og flere andre NATO-land har vedtatt tidsplaner for snarlig uttrekning. Vi kan få til det samme også i Norge, men da må den økende krigsmotstanden i folket vise seg fram!

Bli med og vis motstand mot krigen på 9-årsdagen for invasjonen:

Jernbanetorget torsdag 7. oktober kl. 17.00

Appeller:

Hans Felix, leder i El og IT-forbundet

Reiulf Steen, tidligere leder i Arbeiderpartiet

Vibeke Løkkeberg, filmskaper

Merete Taksdal, sjukepleier og hjelpearbeider

Aref Joian, afghaner bosatt i Norge

Nina Dessau, Global Migrants for Climate Action

Reza Rezaee, leder av Fredsinitiativet

Konferansier:

Erling Borgen

Paroler:

Norge og NATO ut av Afghanistan

Underparoler:

Støtt de demokratiske kreftene i Afghanistan

Tidligere soldater og deres familier må få nødvendig hjelp

For øvrig parolefrihet

Arrangører:

Fredsinitiativet, Fred og Demokrati i Afghanistan, Hent Soldatene Hjem

Tilsluttede organisasjoner:

El- og IT-forbundet, LO i Oslo, Oslo AUF, Sosialistisk Venstreparti, Sosialistisk Ungdom, Rødt, Rød Ungdom, Miljøpartiet De Grønne, Grønn Ungdom, NKP, NKU, Ungkommunistene, Attac, Studentmållaget, Changemaker

“USA, Nato og Norske styrker har okkupert et land, et folk. Disse okkupasjonsmaktene har ikke noe å gjøre i Afghanistan. Dette landet og denne nasjonen har aldri i historien truet norske folk og vil ikke heller få evne og militær kappasitet til å true Norge eller et annet Natoland.


Man bør ikke undervurdere det afghanske folket og tro at de ikke kan styre seg selv og alndet sitt. I de siste 30 har stormaktene ikke tilltatt folket i afghanistan til å bestemme over sin sjebne og fremtid. Nå er på tide at Makteliten i Norge kommer ned fra sin høybørg og lar demokratsike krefter i Afghanistan finne sine nasjonale løsninger. Ikke glem at afghanere har historisk klart å herske over både det persiske riket og også stordeler av India fra tid til annen.”

Reza Rezaee, leder av Fredsinitiativet

Info

Hva krig egentlig er:

FORBUDT: Til tross for gjentatte forbud fra forsvarsledelsen,  fortsetter noen av soldatene fra Telemark bataljon å bruke dette merket,  dødninghodet «The Punisher». Merket fikk påskriften «Jokke - we will  never forget» etter at Claes Joachim Olsson ble drept av en veibombe i  januar. Foto: Forsvaret

FORBUDT: Til tross for gjentatte forbud fra forsvarsledelsen, fortsetter noen av soldatene fra Telemark bataljon å bruke dette merket, dødninghodet, inspirert av tegneseriefiguren «The Punisher». Merket fikk påskriften «Jokke – we will never forget» etter at Claes Joachim Olsson ble drept av en veibombe i januar. Foto: Forsvaret

UTPEKES: Telemark bataljon-toppen Rune Wenneberg (41) utpekes av  en rekke forsvarstopper som mannen bak krigskulturen i Telemark  Bataljon. På det lille bildet poserer han i den norske leiren i Meymaneh  i Afghanistan. Bildet er tatt på vårparten i år og ble inntil nylig  brukt av Wenneberg som hans profilbilde på Facebook. Foto: Pelle Rink /  faksimile Foto:

UTPEKES: Telemark bataljon-toppen Rune Wenneberg (41) utpekes av en rekke forsvarstopper som mannen bak krigskulturen i Telemark Bataljon. På det lille bildet poserer han i den norske leiren i Meymaneh i Afghanistan. Bildet er tatt på vårparten i år og ble inntil nylig brukt av Wenneberg som hans profilbilde på Facebook. Foto: Pelle Rink / faksimile Foto
https://i1.wp.com/www.glencooper.com/glencooper/funstuff/fuck-iraq.jpg

Dette bildet ble tatt rett før Irak krigen

https://i2.wp.com/staging.michaelmoore.com/_images/splash/worsethanthis.jpg

https://i2.wp.com/www.killer-links.com/american-torture.jpg

Dette er bilder vi har i hodet når vi tenker på USAs (og norske) holdninger

Dette er brudd på menneskerettighetene og menneskeverdet

Mens sjefen mener hensikten med å være i Afghanistan er å drepe, sier soldatene under ham at det å være i kamp er «bedre enn å knulle.» «Det å være i kamp er verdt de tre månedene uten puling. Det høres kanskje teit ut, men det er bedre enn å knulle. Når man er på slagmarken er det deg eller fienden, og når man får «red mist» (anerkjent som en sikker indikasjon på et dødelig treff, journ.anm.) i kikkerten … Det er ubeskrivelig. Det er jo derfor vi er her», sier soldatene, blant annet.

De sjokkerende uttalelsene soldatene i Telemark bataljon har gitt til det nye magasinet Alfa, har utløst full krisealarm i toppledelsen i Forsvaret. «Dette er holdninger til å ta liv, til hevn og til menneskeverd som jeg overhodet ikke kan stille meg bak. Slike holdninger er vi nødt til å ta grep for å hindre», sier generalinspektør for Hæren, generalmajor Per Sverre Opedal. Men er ikke det hele kun en annen måte å si hva det hele dreier seg om. Norge er i krig!

Sikkerhetssituasjonen i Faryab i Afghanistan, der flesteparten av de norske soldatene er stasjonert, har blitt stadig verre det siste året. Soldatene havner oftere og oftere i skuddvekslinger, noe Telemark bataljon-soldatene tilsynelatende er svært fornøyde med i intervjuet de har gitt til magasinet Alfa.

«Det er sånn som det er her nå, vi håpet det skulle bli. Man verver seg ikke til Afghanistan for å redde verden, men for å være med i en skikkelig krig», sier soldatene. «Fem av oss har tatt talibanliv. Man blir sykt gira rett før man trekker av. Man har lyst til å skyte hele tiden om man har fått verifisert våpen og vet at fienden er et legitimt mål. Når man endelig får skyte, er man blodfokusert, det er nesten så ting går i sakte film fordi man er så fokusert. Da gjør vi alt vi kan for å treffe, for å drepe. Og av og til har man flaks, jeg traff en Taliban-kriger i nakken fra 2770 meter 2. februar i år. Da var det jubel, da!» sier de også.

«Jeg har disponert styrkene mine med den hensikt å drepe, og det har vi hatt suksess med. (…) Jeg reflekterer ikke noe videre over det å ha tatt livet fra noen. De har selv valgt å komme på slagmarken med den intensjonen å drepe oss, så da er vi vel like gode. Vi er to parter i en krig», sier blant annet en av de norske sjefene i Afghanistan: Kompanisjef, major Kristian Simonsen.

Som en del av et maktspill med Taliban-ledere, skal soldatene i Telemark bataljon ha sprayet dødninghoder på afghanske hus. Soldatene skal ha sprayet dødninghoder på bygninger som ble gjennomsøkt, på murer og på hus der soldatene mener at beboerne har bånd til opprørere.

«Vi har fått vårt eget Armadillo», sier forsvarsministeren om soldat-intervjuene, der krigen i Afghanistan blir beskrevet som «bedre enn sex.»

«Holdninger som gir uttrykk for hevnmotivasjon er fremmed for Forsvaret. Det representerer en fiendeforakt», sier feltprost i Forsvaret, Alf Petter Hagesæther. Men ble ikke selve Afghanistan krigen, for ikke å nevne Irak krigen, nettopp begrunnet i hevnmotivet.

I en lukket minnestund for Claes Joachim «Jokke» Olsson, skal en offiser i Telemark bataljon ha holdt en flammende tale, før han slo neven i den flaggdraperte kisten og sa: «Nå skal vi ut og slåss for deg, Jokke!» Deretter skal offiseren ha fått soldatene rundt båren med på avdelingens kamprop «Til Valhall» tre ganger, forteller flere uavhengige kilder. Dagen etter dro soldatene ut på oppdrag, og havnet i skuddvekslinger. Men dette er kun et av flere tilfeller hvor avdelingen har brukt norrøne symboler.

Mekanisert infanterikompani 4 (Mek 4) i Telemark bataljon, de samme soldatene som figurerer i Alfas artikkel, har tatt i bruk dødninghodet som et uoffisielt avdelingsmerke.

«Jeg er sikker på at medsoldatene til Clas Joachim ikke har noe brennende hevnmotiv, det var mer en måte å hedre ham på. Men symbolbruken med merket, er ikke forenlig med holdningene vi har til å være en norsk soldat», sier Lars Lervik, sjef for Telemark bataljon, tørt. Fiendeforakt kan lede til trakassering, i verste fall krenkelser slik vi så i Abu Ghraib. Det kan også føre til misbruk av militærmakt, brudd på folkeretten og Genèvekonvensjonen.

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen går knallhardt ut mot forsvarsministerens håndtering av bråket rundt Telemark bataljon. Hun mener Faremo bør komme med en beklagelse overfor soldatene i Telemark bataljon og istedet gi soldatene sin fulle støtte snarest. «Jeg synes forsvarsministeren bør be soldatene om unnskyldning fordi dette handler ikke først og fremst om hvilke ord som faller fra norske soldater. Dette handler om den jobben de gjør i Afghanistan», sier Jensen. Og sjeldent har Jensen, som i realiteten bare vil ha mer av det som allerede er, sagt noe mer riktig enn nettopp dette.

Telemark bataljon-toppen, major Rune Wenneberg, som poserte med vikinghjelm, rockehilsen og dødninghode før han reiser ut på oppdrag i Afghanistan, har blitt utpekt av en rekke forsvarstopper som mannen bak krigskulturen i Telemark Bataljon. Han innrømmer også å stå bak kompaniets kamprop «Til Valhall.»

Det er Wenneberg, som utpekes som sentral i arbeidet med å forme kulturen i Mek 4 i Telemark Bataljon, slik den fremstår i dag, som ledet avdelingen med soldater som til magasinet Alfa har fortalt at de mener å være i kamp er bedre enn sex og det er Wennebergs arvtager som har fortalt at han har disponert styrkene sine med «den hensikt å drepe.»

De siste dagene har det kommet fram i VG og Dagbladet at blant annet Telemark Bataljon-majoren Rune Wenneberg i Afghanistan poserer med vikinghjelm på hodet og dødninghode på brystet. Han skal også stå bak kompaniets kamprop «Til Valhall!» hvor soldatene kalles «rovdyr» og Taliban «byttet».

Det norske kampropet er filmet og lagt ut på blant annet Dagbladets nettsider. Bruken av norrøne symboler i forsvaret har blitt sterkt kritisert, og forsvarsminister Grete Faremo sa i går at slik ordbruk og symboler ikke kan aksepteres.

Men symbolbruken stammer ikke fra enkeltsoldater. Den kommer fra Forsvaret selv. Forsvarets eget materiell. I Telemark Bataljons eget vervemateriale for Afghanistan-oppdrag beskrives soldatenes virke i bataljonen som en videreføring av norsk militærhistorie fra vikingtiden: «Vikingene var soldater; blant de dyktigste på sin tid.»

I den første brosjyren fra 2002 sammenliknes også soldatene med vikinghirden. «Viking – soldatene som tilhørte eliten var i hirden. Her fikk de dyktigste krigerne plass. De var ikke mange.» Å være med i hirden «var for de får – for de dyktige. de utvalgte.» Så går man videre til å si at Telemark-soldatene også er utvalgte. «Blant de beste.»

Vikingene hadde ifølge brosjyrene utferdstrang og mot. De gikk i internasjonal tjeneste. Telemark Bataljons soldater «er vår tids norske vikinger», er konklusjonen.

Telemark Bataljon har også et vikingskip som sitt merke, og det legges vekt på dette slektskapet i rekrutteringsmaterialet fra 2002 til 2009. 2010 er det første året vikingsymbolikken uteblir.

Forsvarssjef Harald Sunde har kalt bildet av majoren med vikinghjelm trist. Har ikke Forsvaret selv sådd kornet til slik symbolbruk ved å kalle soldatene vår tids vikinger?

– Å krige er bedre enn sex – VG Nett om Forsvaret

– Dødninghoder sprayet på afghanske hus

Slik poserer majoren

– Dette er Norges Armadillo

ALFA-redaktør: – Ekstremt dårlig ledelse i Forsvaret

– Faremo bør be soldater om unnskyldning

Pål Refsdal: – Norske redaktører er feige

Blir kalt «vår tids vikinger»

Fra Gooks til Hajis

Sergeant Mejia told me in a long telephone interview this week that he had qualms about the war from the beginning but he followed his orders and went to Iraq in April 2003. He led an infantry squad and saw plenty of action. But the more he thought about the war including the slaughter of Iraqi civilians, the mistreatment of prisoners (which he personally witnessed), the killing of children, the cruel deaths of American G.I.’s (some of whom are the targets of bounty hunters in search of a reported $2,000 per head), the ineptitude of inexperienced, glory-hunting military officers who at times are needlessly putting U.S. troops in even greater danger, and the growing rage among coalition troops against all Iraqis (known derisively as «hajis,» the way the Vietnamese were known as «gooks») the more he thought about these things, the more he felt that this war could not be justified, and that he could no longer be part of it.

«You just sort of try to block out the fact that they’re human beings and see them as enemies,» he said. «You call them hajis, you know? You do all the things that make it easier to deal with killing them and mistreating them.»

Sergeant Mejia’s legal defense is complex (among other things, he is seeking conscientious objector status), but his essential point is that war is too terrible to be waged willy-nilly, that there must always be an ethically or morally sound reason for opening the spigots to such horror. And he believes that threshold was never met in Iraq.

‘Gooks’ to ‘Hajis’

https://i2.wp.com/www.capveterans.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/fuck_the_troops.jpg

Stadig flere er forbanna – De vil ha soldane hjem!

http://profile.ak.fbcdn.net/profile-ak-snc1/object3/1929/32/n102787258950_3738.jpg

Tekster:

Demonstrasjon mot krigen i Afghanistan den 7. oktober kl. 17.00-19.00 på Jernbanetorget

Et varsko fra London

CIA har betalt hele Afghanistans etterretning f.o.m 2002

NSF i partnerskap med våpengiganten Nammo

Trond Giskes barbariske våpen

USAs kanonkuler

Boken Med mandat til å drepe – Norske skarpskyttere i Afghanistan forteller

Armadillo: Med lyst til å drepe

Irak: Hent soldatene hjem nå!

Demonstrasjon til støtte for varsleren Bradley Manning

Piratpartiet og Wikileaks i skjønn forening

Aktuelt fra Wikileaks

‘Collateral Murder’: Wikileaks video viser et amerikansk helikopter skyte på irakiske sivile

Morsomt å drepe i Afghanistan

Hent soldatene hjem

Afghanere tror USA støtter Taliban: “Whoever controls Asia in the future, controls the world.”

USA/NATO-ekspansjon

Posted in Afghanistan, Krig og fred | 1 Comment »

Norges Fredslag inviterer til Fred i Skuret: Norsk Våpeneksport

Posted by Fredsvenn den september 29, 2010

Norges Fredslag vil tirsdag den 5. og mandag den 11. oktober mellom kl. 18.00-19.30 avholde arrangement om norsk våpeneksport i Skuret, Christian Krohgs gt. 2, Oslo. Alle er velkomne til å delta!

5. oktober

Statens fremming av norsk krigsmaterielleksport:

Fredslaget legger frem en rykende fersk rapport av Alexander Harang. Rapporten fokuserer på bruk av norske myndigheter for å sikre våpenindustrien kontrakter, samt direkte og indirekte subsidiering av den norske krigsmateriellindustrien i 2010.

Rapport om statens tilrettelegging for økt våpeneksport – Den 5. oktober 2010

11. oktober

Fredslagets våpenhandelpolitikk:

Denne høsten skal Stortinget behandle Stortingsmelding 21 om norsk våpeneksport og eksportkontroll. I den anledning vil Fredslaget bidra med lobby og høringsinnspill. Fredslagets våpenhandelgruppe utarbeider derfor en posisjon om norsk krigsmateriell-eksport. Denne posisjonen vil fremlegges og diskuteres på Fred i Skuret.

Posted in Krig og fred | Leave a Comment »

LA-Uka: Utvikling av velferdsstater i Latin-Amerika

Posted by Fredsvenn den september 23, 2010

Utvikling av velferdsstater i Latin-Amerika

Bilde: Velferd på latinamerikansk Rettigheter: Fadnes og Manik

https://blikk.files.wordpress.com/2010/09/alutacontinua.jpg?w=200

Victor Jara
Skrevet av Adrian Mitchell, musikk av Arlo Guthrie

Victor Jara of Chile
Lived like a shooting star
He fought for the people of Chile
With his songs and his guitar
His hands were gentle, his hands were strong

Victor Jara was a peasant
He worked from a few years old
He sat upon his father’s plow
And watched the earth unfold
His hands were gentle, his hands were strong

Now when the neighbors had a wedding
Or one of their children died
His mother sang all night for them
With Victor by her side
His hands were gentle, his hands were strong

He grew up to be a fighter
Against the people’s wrongs
He listened to their grief and joy
And turned them into songs
His hands were gentle, his hands were strong

He sang about the copper miners
And those who worked the land
He sang about the factory workers
And they knew he was their man
His hands were gentle, his hands were strong

He campaigned for Allende
Working night and day
He sang «Take hold of your brothers hand
You know the future begins today»
His hands were gentle, his hands were strong

Then the generals seized Chile
They arrested Victor then
They caged him in a stadium
With five-thousand frightened men
His hands were gentle, his hands were strong

Victor stood in the stadium
His voice was brave and strong
And he sang for his fellow prisoners
Till the guards cut short his song
His hands were gentle, his hands were strong

They broke the bones in both his hands
They beat him on the head
They tore him with electric shocks
And then they shot him dead
His hands were gentle, his hands were strong

Repeat first verse

I Sjokkdoktrinen tar Naomi Klein oss med fra flomofrene i New Orleans tar forfatteren oss med på en sjelden rundreise i vår moderne verdenshistorie. Det starter med hvordan et nystartet CIA brukte latinog mellom-Amerika, USAs bakgård, som rene forsøkslaboratorier på 60- og 70-tallet, og da ikke minst . Linjen fra de militære kuppene og den påfølgende torturen i Latin-Amerika til Irak-krigen og torturen ved Guantanamo Bay er skremmende.

Veien fra Europas snille borgerlige demokratier til fascismen er kortere enn man tror, og vestlige regimers støtte til militærdiktaturer og brutale tyranner står ikke tilbake for østblokkens ditto. Vi kjenner alle til USAs støtte til Latin-Amerikas diktaturer, i tillegg til mange i både Asia og Afrika (f.eks. Mobutu i Zaire, Sjaen i Iran og Suharto i Indonesia).

Den tidligere britiske statsminister Margaret Thatcher, også kjent som Jernkvinnen, hadde et langt og dypt forhold til Chiles mangeårige militærdiktator, Augusto Pinochet. Thatcher, som sammen med USAs Ronald Reagan mer enn noen annen sto for ytre høyres tilbakekomst i vestlig politikk, gikk gjentatte ganger ut med forsvar for Pinochet. Ikke bare under den kalde krigen på 70-tallet, men også lenge etter at all den brutale nedslaktingen han sto for var både avslørt og godt dokumentert, og tilsvarende etter at påskuddet hans for å ta makta var godt falsifisert.

”It was you, who brought democracy to Chile”: Thatcher har «glemt» at det Pinochet først og fremst gjorde var å fjerne demokratiet.

Sakte, men sikkert dokumenterer Naomi Klein hvordan katastrofer og kriser ikke bare maksimeres, men også iscenesettes for å påtvinge økonomiske og politiske endringer som ellers aldri ville funnet sted. Rett og slett fordi de er så kontroversielle og ekstreme at de kun lar seg gjennomføre i samfunn som er lammet av sjokk. Det handler selvsagt om makt, men det handler enda mer om penger.

Den amerikanske markedsliberalisten Milton Friedman og hans tilhengere spiller en uhyggelig rolle i historien. For det er ikke generalene som har utgjort den største trusselen for verdensfreden siden den kalde krigen. Det er økonomene.

Tiårene med nyliberal  økonomiske politikk med satsing på frihandel, privatisering og  nedbygging av velferdsgoder har ført til kraftige  protester fra sosiale  bevegelser over hele Latin-Amerika, noe som i de  siste årene har kommet  til uttrykk også ved valgurnene i flere land.  Selv om nyansene er mange  har det blitt satt fokus på omfordeling,  nasjonalisering av  naturressurser og utarbeidelse av nye grunnlover som  tar sikte på å  sikre at landets inntekter og goder kommer hele folket  til gode. Sosiale  reformer har blitt gjennomført blant annet for helse,  utdanning,  jordfordeling, kvinne- og urfolksrettigheter.

Mange mener det er snakk om velferdsutbygging, med paralleller til velferdsstaten slik vi kjenner den her hjemme. Samtidig gir latinamerikanerne velferdsbegrepet en ny betydning, hvor blant annet Moder Jords rettigheter anerkjennes som grunnlaget for et godt liv. Andre igjen mener at de sosiale reformene er populistiske utspill og kortsiktig stemmesanking. Konfliktlinjene består mellom dem som støtter og ikke støtter den nye politikken.

LAG inviterer gjester fra flere latinamerikanske land til årets Latin-Amerikauke. Vi setter fokus på de sosiale reformene som gjennomføres på kontinentet – hva slags endringer har de egentlig ført med seg? Hva slags velferdsutbygging er det snakk om? Og hvorfor skaper dette så stor konflikt?

Det vil bli avholdt arrangementer fra mandag den 27. september til fredag den 1. oktober i Bergen, Bodø, Kongsberg, Oslo, Stavanger, Tromsø og i Trondheim. Se: Latin-Amerikauka

Fra Latin Amerika kommer:

Juan Carlos Balderas fra CEADL, Bolivia

Ernesto Morales fra CORDES, El Salvador

Yaneth Vicuña fra Banco de Desarollo de la Mujer, Venezuela

Victor Meza, tidligere innenriksminister, akademiker og leder for CDH, Honduras.

Paco Vazquez fra Promedios, Mexico.

Latin-amerikagruppene (LAG)

Posted in Latin Amerika | Leave a Comment »

Katastrofekapitalisme og sjokkterapi: Sjokkdoktrinen

Posted by Fredsvenn den september 23, 2010

https://i1.wp.com/www.collider.com/wp-content/image-base/Movies/S/Shock_Doctrine_The/shock_doctrine_movie_image_01.jpg

https://i2.wp.com/h.imagehost.org/0498/plakat.jpg

Den nye dokumentarfilmen Sjokkdoktrinen av Michael Winterbottom og Mat Whitecross fra 2009 på Parkteatret, en film som er basert på Naomi Kleins bok med samme navn. Både boken og filmen inkluderer sterk kritikk av den neo-liberalistiske agenda og tenkemåte.

Sjokkdoktrinen handler om hvordan radikal markedsliberalisering og privatisering av et samfunn lettere kan gjennomføres hvis befolkningen er utsatt for en form for sjokk. Dette sjokket kan skapes av en naturkatastrofe eller påføres ved en krig, et militærkupp eller andre former for overgrep mot sivilbefolkningen i et samfunn.

Naomi Kleins bok Sjokkdoktrinen beskriver hvordan et samfunn, på samme måte som et individ, lettere kan manipuleres etter å ha blitt påført et sjokk. Klein trekker linjene mellom forskning på effektene av elektrosjokk og sanseberøving innen psykiatri på 1950-tallet og hvordan dette ble plukket opp og brukt som torturmetoder i amerikansk militær etterretning, og setter dette i sammenheng med hvordan hele samfunn har blitt påført sjokk for å gjøre menneskene forvirrede og svake og ute av stand til å mobilisere noe motstand mot en prosess med ekstrem markedsliberalisering av økonomien, og dermed en maktforskyvning fra politikk og demokrati til «big business».

«Sjokket» kan noen ganger være en naturkatastrofe, andre eksempler Klein bruker viser militærkupp og voldsbruk som mer eller mindre bevisste midler til å bedøve befolkningen for å kunne innføre radikale markedsliberalistiske endringer. Naomi Klein trekker trådene tilbake til Milton Friedmans økende anerkjennelse på 1950 og 1960-tallet for hans radikale, neoliberalistiske tanker og strategier for innføring av fullstendig markedsliberalisme, og hans tanker om shock treatment, at samfunn trenger et sjokk for å muliggjøre innføringen av hans radikale ideer om et markedsstyrt samfunn.

Klein viser blant annet til at Friedman og hans disipler fra Chicago University var svært entusiastiske til Augusto Pinochets svært voldelige kupp i Chile i 1973, og at The Chicago Boys, som de ble kalt, ble nære rådgivere for Pinochets regjering.

Informasjon om arr. og trailer for filmen

Se trailer for filmen

Sjokkdoktrinen vises på Vika Kino fra fredag 24. september til torsdag 30. september kl. 18:00. Bill. selges av Oslo Kino.

Innledning til filmen hver dag:

Fredag 24 sept: Magnus Marsdal (Manifest Analyse)

Lørdag 25 sept: Bjørn Gabrielsen (Dagens Næringsliv)

Søndag 26. sept: Erling Borgen (Filmskaper)

Mandag 27 sept: Guri Kulås (Klassekampen)

Tirsdag 28. sept: Benedikte Pryneid Hansen (Attac Norge)

Onsdag 29 sept: Helene Bank (For Velferdsstaten)

Torsdag 30 sept: Erik Reinert (Professor, økonom og forfatter)

Arr: Oslo Dokumentarkino i samarbeid med Sherpa Distribution

Sjokk-kapitalisme innført med makt – Magasinet – Dagbladet.no

Sjokkdoktrinen – Wikipedia

The Shock Doctrine – Wikipedia

Oslo Dokumentarkino – en alternativ mediekanal

Globalisation – The Shock Doctrine | Dogwoof Film Distribution

Posted in Aktuelt, Dagens kamp | Leave a Comment »

Boikottaksjon utenfor hovendkontoret til Coop

Posted by Fredsvenn den september 23, 2010

Den femte Viva Palestina båt forlot London den 18. september. Den blir ledet av to av dem som befant seg på Mavi Marmara da denne ble angrepet av Israel i mai. Den vil møte to andre båter fra Casablanca og Doha. Dette samtidig med at 200 kjøretøy vil ankomme Gaza. Disse vil frakte enormt trengte ressurser og forsøke å bryte den barbariske israelske blokaden.

Road to Hope (previously known as Life Line 5 to Gaza LL5) is an independent collective of experienced international convoy and flotilla members, peace and non-violence activists, members of NGOs acting in a personal capacity, and many others from a broad range of backgrounds, countries and different organisations. After the convoy departs from the UK the 10th of October, the rest of the internationals will fly to Libya on the 16th.

Road to Hope

https://i1.wp.com/www.inminds.com/card/card28.jpg

Fredag 24. september har boikottutvalget i Oslo planlagt en aksjon utafor Coop sitt hovedkontor i Kirkegata 4. Markeringen starter 07.30 og holder på til 09.00. Målet er å vise de ansatte at vi vil legge press på Coop Norge til å ikke føre israelske varer.

South Africa’s Israel boycott

Boikott Israel – Velkommen til oppstartsmøte!

Kan sanksjoner mot Israel fremme fredsprosessen i Midtøsten?

KAIROS-dokumentet: “Okkupasjonen er en synd mot Gud”

Nå er tiden inne – boikott Israel!

Israel demokratisk?

Israels demokratiske verdier: Straff menneskerettighet-sorganisasjoner, ikke krigsforbrytere

Kamp om retten til å bli anerkjent som israeler

Tar de kameratene våre, så tar vi pengene deres

Fra konflikt til forsoning

Boikott Israel nå!

Posted in Israel/Palestina, Kampanjer | Leave a Comment »

IPB 100-årsjubileumskonferanse

Posted by Fredsvenn den september 22, 2010

International Peace Bureau (IPB) 100-årsjubileumskonferanse:

A Climate of Peace, Oslo (23.-26. september )

En stor konferanse kalt A Climate of Peace vil bli avholdt for å markere IPBs (IPB) 100-årsmarkering, noe som skal markeres i Oslo i perioden mellom den 23. til den 26. september.

Program

Konferanseside

Konferansebulletin no. 2

FNs internasjonale fredsdag

Lørdag 26. september

En helkveld vil bli avholdt på BLÅ lørdag 26. september kl. 20.00 med 5 av Norges aller beste jazzmusikere og to elektroniske duoer. Bugge Wesseltoft, Nils Bech, Bendik Giske, Anders Engen, Paolo Vinacci, Jon Klette og Jonny Sjo kommer, kommer du?

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Velkommen til Oslo kulturnatt – verdens beste natt! Her er noe for enhver smak. God fornøyelse!

Posted by Fredsvenn den september 22, 2010

https://i1.wp.com/www.prosjekt-oslokulturnatt.oslo.kommune.no/themes/ok2010/images/top_internet_POK_960x252.jpg

Kulturnatten er et internasjonalt konsept som hadde sin begynnelse i Lund i Sverige i 1984. København lot seg inspirere av Lund, og arrangerte sin første kulturnatt i 1993. Siden har Kulturnatten spredt seg til Europa og til hele verden. Berlin har sin “Lange Nacht der Museen”, Paris sin “Nuit Blanche” og Roma har sin “Notte Bianca”. I løpet av de siste årene har Kulturnatten spredt seg til verdensbyer som Tel Aviv, São Paulo og Chicago.

I Oslo er det Oslo kommune ved Kulturetaten, i tillegg til alle kulturelle og offentlige institusjoner, foreninger og andre aktører som bidrar, som står bak Oslo kulturnatt. Dette har blitt en årlig tradisjon og et fast tilbud til byens befolkning hvor det foregår en mengde forskjellige arrangement over hele byen med det formål å gi byens befolkning og tilreisende en prøvesmak av det kulturelle mangfold og en opplevelse av bredden i hovedstadens kulturliv. Kulturinstitusjoner, bedrifter og offentlige bygg holder åpent med omvisninger eller spesielle hendelser. Alt er gratis!

Oslo kulturnatt

Posted in Konferanser, Kunst og propaganda, Norge | Leave a Comment »

Avaaz angrepet av media-mogul

Posted by Fredsvenn den september 22, 2010

https://i0.wp.com/www.learningtolisten.info/graphics/friends/Activism/Avaaz.gif

https://i1.wp.com/leesean.net/wp-content/uploads/2007/01/0701_avaaz_graphic1.jpg

https://i0.wp.com/www.ex1st.com/library/ext/avaaz-logo.jpg

Kanadiske Avaaz medlemmer mobiliserte nylig mot regjerings tjenester for et nytt høyreradikal propagandanetterk drevet av statsministerens tidligere spinndoktor. Medieimperiet bak nettverket og dets milliardærer eier, Pierre Karl Peladeau, har derfor angrepet Avaaz via flere bakvaskelsesskriverier i deres egne aviser, og en av deres  ledere har innrømmet innsidekunnskap om kriminell sabotasje av Avaaz’ kampanjer. Mogulen har nå truet med å saksøke Avaaz hvis man ikke avslutter kampanjen innen 24 timer. Dette er hvordan mektige selskaper arbeider for å stanse folks stemmer fra å bli hørt.

Crony-media og dets kombinasjon av samvittighetsløse politikere og partisk rapportering truer demokratiet i mange land, fra Italia til USA og Australia. Sammen må vi ta et standpunkt og vise dem at deres skremselstaktikker kun vil slå tilbake på dem selv. De store multinasjonale selskapene er sterke, men Avaaz er et samfunn med nesten 6 millioner menneker, noe som også må sies å utgjøre en kraft. Historien om den ene store og de mange små fiskene. Den ene fisken jaget de andre frem til småfiskene gikk sammen. Da ble den store jaget.

Avaaz sin styrke er at man kan få sin stemme hørt. Undergravningen av demokrati via en sammensvergelse av politiske ledere og medieselskaper er en trussel mot alt vi bryr oss om, fra klimaendring til fattigdom og menneskerettigheter. Med Avaaz’ globale rekkevidde kan bevegelsen være en av dem som kan bekjempe denne trusselen.

Democracy is on the march across the world, but anti-democratic interests have figured out a counter-attack: crony-media. When a political leader teams up with a massive media empire, they become hard to beat at the polls, no matter how bad they are.

In Italy, Prime Minister Berlusconi controls over 80% of the news channels, and has a major stake in leading newspapers, magazines and publishing. Berlusconi is mired in scandal and corruption allegations, but the spin on his networks is always positive. In the US, UK, and Australia, mega-mogul Rupert Murdoch exploits his empire to get sweet deals from politicians, whom he in turn backs for office. His infamous Fox News is the largest cable news network in the US. After President Barack Obama spurned Murdoch and boycotted his propagandistic network, Fox News spawned the radical right Tea Party group, and provided a platform for hate and racism, suggesting that Obama is a terrorist and hates white people.

The idea for a new Canadian crony-media network was reportedly hatched in a secret lunch between Rupert Murdoch and Canadian Prime Minister Stephen Harper. Harper was George W. Bush’s closest ally on climate change and many other issues, and is widely understood to be importing a radical form of right-wing politics to Canada from the US. The new network, dubbed «Fox News North» would transform Canada’s media landscape, bringing an unscrupulously biased mouthpiece for a political leader. Avaaz’s campaign opposes a special government favour that would force taxpayers to foot the bill for this new network through their cable TV fees. This is an example of how crony-media works — a billionaire gets government-mandated funding for their media network while pushing propaganda that backs that government’s leader.

Many of these media barons are also ruthless in how they achieve their political objectives: pushing opinions that poison people’s hearts and polarize our world, threatening democracy and peace. Canada is the latest battle — let’s make it the battle where people-power begins to turns the tide on crony-media.

Avaaz’s Executive Director, Ricken Patel, debates Crony-media front-man, Kory Teneycke on Canadian national TV

Ricken Patel speaks to big corporate bully tactics on Canadian TV

Don Newman, CBC News, «The absolute last thing this country needs»

Globe and Mail, «Is Stephen Harper set to move against the Canadian Television Radio and Telecommunications Commission?»

BBC profile of Silvio Berlusconi

Newser, “Can the Brits get Rupert?”

Media Matters, «Fair and balanced Fox News aggressively promotes «tea party» protests»

Posted in Dagens kamp, Kamp nedenfra | Leave a Comment »

LA-Uka: Norske interesser betydning for velferd i Latin-Amerika?

Posted by Fredsvenn den september 22, 2010

Hva slags interesser har Norge i Latin-Amerika, og hva har disse å si for velferdsutbygging på kontinentet?

Norges interesse for Latin-Amerika har økt betraktelig de siste årene, og regjeringen har ved flere anledninger uttrykt politisk støtte til endringsprosessene på det latinamerikanske kontinentet. Sosiale reformer og utbyggingen av velferdsgoder trekkes fram som spesielt positivt. Sentralt i den rød-grønne regjeringens utenriks- og utviklingspolitikk har vært at Norge ikke skal ”… ta fra fattige land styringsrett og virkemidler som har vært viktige for å utvikle vårt eget samfunn.”

Gjennom offensiv handelspolitikk og kontroversielle frihandelsavtaler med både Peru og Colombia, gjennom offentlige energiprogrammer og halvstatlige energiselskaper som driver utbygging på urfolksterritorier og ikke minst gjennom oljefondets høyst tvilsomme investeringer kan det se ut som om regjeringen tar lite hensyn til sine egne lovnader.

Latin-Amerikagruppene Lag avholder møte på Dattera til Hagen, Grønland, på mandag den 27. september kl. 17.00.

I panelet:

– Benedikte Pryneid Hansen (Attac) – Frihandelsavtaler og næringslivsinteresser.
– Cecilie Hirsch (LAG) – Energiprogrammer og lokalt eierskap.
– Lars Løvold (Regnskogsfondet) – Oljefondets investeringer
– Ordstyrer: Julia Loge

Posted in Konferanser, Latin Amerika | Leave a Comment »

Exit Afghanistan

Posted by Fredsvenn den september 21, 2010

Krigen i Afghanistan er inne i sitt niende år. Motstanden mot krigen øker nå også i Norge. Men har det noe å si? Hva vil skje om NATO/USA trekker seg ut av Afghanistan? Kan økt motstand få Norge ut av krigen? Har fredsbevegelsen noen exit-strategi? Hvordan kan vi styrke antikrigsbevegelsen?

Åpent møte tirsdag den 28. september kl. 19.00 på Grønland bydelshus, Grønland 28 (Asylet)

Innledere:

Terje Skaufjord (sammen med Elisabeth Eide) forfatter av Pakistan – midt i verden
Reza Rezaee leder i Fredsinitiativet
Turid Thomassen leder i Rødt
Thorgeir Holgersen Internasjonal gruppe i Oslo SV

Arrangør: Rødt Oslo

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Et varsko fra London

Posted by Fredsvenn den september 20, 2010

International Institute for Strategic Studies (IISS) er verdens ledende tenketank for militære saker og representerer ledende og pensjonerte topper fra forsvaret fra ulike land, der i bant fra USA, Storbritannia, Kina, Russland og India. Instituttet hevder å ha 2.500 individuelle medlemmer og 450 selskaps- og institusjonelle medlemmer fra mer enn 100 land.

IISS beskriver seg selv som:

«a primary source of accurate, objective information on international strategic issues for politicians and diplomats, foreign affairs analysts, international business, economists, the military, defence commentators, journalists, academics and the informed public. The Institute owes no allegiance to any government, or to any political or other organisation.»
«The Institute has 3,000 members drawn from the government, business and academic élites of over 100 countries. Its current roster of around 200 Corporate and Institutional Members includes some 55 research centres and institutes, 25 media organisations, 35 government ministries and agencies and 40 commercial organisations along with numerous military staff colleges and university departments. The wide range of business interests represented include finance and investment, international banking, insurance, computing, shipping, infrastructure development, automobile production, management consulting, gas and oil, power generation and transmission, aerospace and defence, major media outlets and telecommunications.»

I 2004 kom ISS ut med en ny rapport hvor det het seg at okkupasjonen av Irak hadde ført til at al-Qaeda hadde rekruttert flere medlemmer og at nettverket hadde rekonstituert seg selv i Irak etter å ha mistet sin base i Afghanistan. Den konkluderte med at Irak ville være et strategisk mareritt for Vesten hvis det kom til å bli en forfeilet stat eller forbli et diktatur. «Det er en hovedfaktor for den regionale sikkerheten, og stabiliteten til det internasjonale systemet, at USA og dets allierte får Irak på god fot”, sto det i rapporten.

Rapporten tok også for seg relasjonene mellom Islam og Vesten, og konkluderte med at Bush administrasjonen ikke fult ut  vurderte at den 11. september angrepene var en «voldelig reaksjon på Amerikas pre-eminense.” For å vinne hjerter og tanker ville amerikanerne måtte vise unilateralisme. Det har gått ad dundas med Irak, og USA viser langt fra noe unilateralisme. Dette på tross for at USA kanskje vil bli tvunget til det.

Nylig kom IISS ut med en uvanlig eksplosiv rapport vedrørende Afghanistan som er rystende for Washington og deres allierte.

I rapporten, som har blitt skrevet under overoppsyn av den tidligere visedirektør for Storbritannias utenriksetteretningsbyrå (MI-6), Nigel Inskster, står det at trusselen fra al-Qaeda og Taliban har blitt ”overdrevet” av Vesten, at det USA-ledede oppdraget i Afghanistan har ”ballooned” ut av alle proporsjoner fra det opprinnelige formålet å slå ut al-Qaeda og at den USA-ledede krigen i Afghanistan er en ”lang-trukket-katastrofe.”

CIA leder Leon Panetta innrømte nylig at det ikke er flere enn 50 al Qaeda medlemmer i Afghanistan, men på tross av dette har Barack Obama tredoblet antallet amerikanske soldater slik at det nå er 120.000 stykker som har i oppdrag å bekjempe al Qaeda. Rapporten finner at al Qaeda trussel er lite også andre steder, slik som i blant Somalia og Yemen, men på tross av dette øker Washington sine angrep på begge de turbulente nasjonene.

Taliban leder Mullah Omar erklærte sist uke at de vestlige okkupantene raskt var ved å tape krigen, og han kan ha helt rett. Ingenting går i favør av det US-støttede Kabul regime eller dets vestlige forsvarere. Europeere er lei av krig. Hele 60 % av amerikanere tror nå at krigen ikke er verd å utkjempe. Afghanske pro-regjeringsstyrker er i økende grad demoralisert. Kun tajikiske og uzbekiske militærgrupper, samt det afghanske kommunistparti, hvor av begge er støttet av India, Russland og Iran, ønsker å fortsette kampen mot det pashtunske Taliban. Dette mens den USA-installerte afghanske leder, Hamid Karzai, åpent forbereder seg på direkte fredssamtaler med Taliban og dets allierte – på tross av opposisjon fra USA, Storbritannia og Canada.

Rapporten kommer i etterkant av den mest dramatiske delen av den britiske Chilcot Inquiry vedrørende opprinnelsen til Irak invasjonen. Den tidligere leder for Storbritannias innenrikssikkerhetstjeneste (MI-5), baronesse Manningham-Buller, bevitnet at Irak krigen ble generert av en rekke løgner og falske bevis fra Blair regjeringen. Ifølge henne er hva vi kaller “terrorism” for det meste forårsaket av de vestlige invasjonene av Afghanistan og Irak. Sannheten vedrørende Irak og Afghanistan er ved å komme på bordet og Afghanistan kan på nytt vise seg å være imperiers gravgård.

Rapporten inkluderer en utgangsstrategi for Afghanistan krigen. Vestlige okkupasjonsstyrker skal bli redusert og begrenset til Kabul og det nordlige Afghanistan, som for det meste består av etniske tajikere og uzbekere, mens det sørlige Afghanistan, hvor Taliban holder til, skal bli forlatt av vestlige styrker. Taliban vil bli tillatt å regjere den ene halvdelen av landet som en egen nasjon frem til en slags løs, desentralisert føderalt system kan bli innført, noe som stort sett er det samme som slik det var i Afghanistan før den sovjetiske invasjonen i 1979.

Ifølge IISS rapporten fyrer tilstedeværelsen av vestlige soldater i Afghanistan opp under den nasjonale motstanden, noe som også fant sted under den sovjetiske okkupasjonen på 1980-tallet. Rapporten er en direkte utfordring for Obama, Storbritannias nye statsminister, David Cameron, og andre USA allierte med soldater i Afghanistan. Den undergraver deres argumenter brukt for å stanse kritikken av den stadig økende upopulære konflikten. Den vil overbevise skeptikere om at den egentlige årsaken til okkupasjonen av Afghanistan har å gjøre med olje, ekskludere Kina fra regionen og holde oppsyn med det atomvåpenbevæpnede Pakistan.

Man har ifølge IISS kommet ut med denne rapporten og disse advarslene på grunn av at den stadig større krigen i Afghanistan truer Vestens sikkerhetsinteresser gjennom å distrahere dets ledere fra verdens finanskrise og Iran, samt brenner opp kapital som er trengt andre steder.

Bombshell from London

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Det nye Sør-Amerika mellom Chavez og Lula

Posted by Fredsvenn den september 20, 2010

Det siste tiåret har venstreregjeringer tatt makten i 14 av 19 latinamerikanske land. Vegard Bye har skrevet boka Bolívars uekte sønner: Det nye Sør-Amerika mellom Chávez og Lula, som omhandler de nye lederne.

Mandag den 27. september kl. 16.00-18.00 blir det debatt på Litteraturhuset (rom: Nedjma), Wergelandsvn. 29, Oslo.

Det siste tiårets venstreorienterte regimer har reformert utviklings- og velferdsmodellene i Sør-Amerika. Disse har vært brakt fram av sterke politiske lederskikkelser. I høst vil den kanskje fremste av lederskikkelsene, Brasils president Lula, få sin etterfølger, og parlamentsvalget i Venezuela vil få avgjørende betydning for sittende president Hugo Chávez. Har de nye regimene etablert bærekraftige nye utviklingsmodeller, eller er de snarere personavhengige prosjekter? Og hvordan skal Norge forholde seg til dem?

Debatten tar utgangspunkt i Byes bok og Erik Solheims nylige rundreise i regionen.

Deltakere:

Erik Solheim, Miljø-og utviklingsminister
Vegard Bye, konsulent og forfatter
Lars Løvold, daglig leder i Regnskogsfondet
Henrik Wiig, seniorforsker, Norsk institutt for by- og regionsforskning

Ordstyrer: Benedicte Bull, førsteamanuensis, Senter for Utvikling og Miljø, leder for NorLARNet

Kart over USA i Latin Amerika: HER

Posted in Latin Amerika | Leave a Comment »

Ladet statistikk om fattigdom

Posted by Fredsvenn den september 20, 2010

https://i0.wp.com/www.ssireview.org/images/articles/Inequality_Make_Us_Anxious.jpg

I boken The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone hevder de to britiske samfunnsmedisinske forskerne Richard Wilkinson og Kate Pickett at mer omfordeling vil være i alles interesse, og at samfunn der mest mulig likhet etterstrebes, også er de beste samfunn å leve i. Dette underbygger de med en rekke statistiske data.

Vi er rike nok! Økonomisk vekst har gjort så mye som det er mulig å gjøre for forbedre våre materielle leveforhold, til og med slik at det på enkelte områder ser ut til å være skadelig for vår egen helse. Forefatterne hevder blant annet at man i Storbritannia hver kunne ha hatt 7 ekstra uker med ferie per år, ha vært tynnere, leve et år lenger og ha mer tillitt til hverandre hvis man konsentrerte seg om å gjøre folks lønn så lik som den i Japan og Skandinavia. Men det er ikke lett å skrive en bok som argumenterer for at økonomier skulle stanse å vokse samtidig som millioner av jobber går tapt.

The authors point out that the life-diminishing results of valuing growth above equality in rich societies can be seen all around us. Inequality causes shorter, unhealthier and unhappier lives; it increases the rate of teenage pregnancy, violence, obesity, imprisonment and addiction; it destroys relationships between individuals born in the same society but into different classes; and its function as a driver of consumption depletes the planet’s resources.

Boka formulerer og underbygger en tanke mange av oss har tenkt: Økende økonomiske forskjeller går ikke bare utover den fattige delen av en befolkning, men alle. Med omfattende forskning og harde fakta viser de to  forskerne hvordan ulikhet skaper kriminalitet, sosiale problemer, sykdom og psykisk lidelse. Slik blir hele samfunnet mindre levedyktig, uansett om veksten er stor eller liten.

Boken The Spirit Level tar for seg et meget omfattende forskningsmateriale som strekker seg over tre tiår. Ut fra det sammenlignes OECD-land med hverandre. Også de ulike statene i USA sammenlignes innbyrdes. Fakta taler for seg: Store forskjeller i inntekt i et samfunn henger sammen med kortere levealder, større fysiske og psykiske plager, mer narkotikamisbruk og voldskriminalitet. Vi snakker altså ikke om kroner og øre, uten om spredningen av ressursene. Og det er ikke ”bare” de fattigste som rammes. Det er noe som påvirker hele samfunnet.

«The American people are hurting», skriver den amerikanske senatoren Bernie Sanders i artikkelen «No to Oligarchy». Sanders, som er én av to amerikanske senatorer som verken er Demokrat eller Republikaner, tar i sin artikkel et oppgjør med hvordan kombinasjonen av romslige skattekutt for landets rike elite under Bush-perioden og effektene av finanskrisen har vært en tragedie for flertallet av USAs befolkning.

Styrkeforholdene mellom regjeringspartiene Ap, SV og Sp førte som forventet til en høyredreining av regjeringens politikk da den nye regjeringserklæringen for perioden fram til 2013, Soria Moria II, ble lagt frem. Regjeringas løfter er dessverre mye vagere enn forrige gang, noe som åpner opp for at Ap i enda større grad kan lene seg på opposisjonspartiene på Stortinget når det blir konflikt med enten SV, Sp eller begge to. Man snakker om en rødgrønn regjering, men det er verdt å sette spørsmålstegn ved hvor mye av denne regjeringens politikk som er rødgrønn. Mange ville nok ha sagt forvinnende lite. Dette er og blir en stor skuffelse. Det nordiske eksemplet som det het så fint på 1970-tallet har blitt revet bort med rota.

Alle som ønsker et ekte rødgrønt prosjekt med kraft og tyngde må sette inn innsatsen både der Soria Moria II kan drive norsk politikk i riktig retning, der den er uklar og der den peker i feil retning.

Dag Seierstad: «For alle som tar det rødgrønne prosjektet på alvor, kan regjeringsplattformen deles i tre: Deler av plattformen kan drive norsk politikk i riktig retning, deler av plattformen er vag, uklar eller skyver avgjørelser ut i tid, og deler av plattformen driver norsk politikk i feil retning.Vi kan ha ulike meninger om hvor plattformen er bra nok, hvor den er uklar og hvor den provoserer. Men alle som ønsker et kraftfullt rødgrønt prosjekt, må sette inn innsats både der hvor Soria Moria II kan drive norsk politikk i riktig retning, der hvor regjeringsplattformen er uklar, og der hvor den driver norsk politikk i feil retning. Jeg skriver uttrykkelig ”som kan” – fordi de eneste garantiene ligger i en sterk politisk mobilisering utafor regjering og Storting.»

New Public Management

New Public Management (NPM) er betegnelsen på en bred reformbølge i offentlig sektor som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. ”De trege reformistene” tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer innen New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og markedsstyring som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Borgerlønn

Borgerlønn er en betegnelse på en økonomisk ytelse til alle innbyggere i et samfunn, et minimumsbeløp som utbetales uavhengig av sosial status. Motivasjonen for å innføre borgerlønn kan for eksempel være et ønske om at ingen fortjener å sulte eller fryse. Tanken bak er ganske enkelt at alle samfunnsborgere uten hensyn til hvordan de velger å leve sitt liv, skal være garantert et økonomisk eksistensminimum. En slik garanti-inntekt vil i langt større grad enn dagens trygdeytelser bidra til at de som faller utenfor får leve et liv i verdighet og med nødvendig innflytelse over sin livssituasjon.

I 1968, James Tobin, Paul Samuelson, John Kenneth Galbraith sammen med 1200 andre økonomer signerte et dokument som oppfordret den amerikanske kongressen til å introdusere et system for inkomstgaranti og støtte. I presidentkampanjen i 1972 hadde senator George McGovern et opprop for en såkalt ”demogrant” som lignet på borgerlønn. I 1973 skrev Daniel Patrick Moynihan The Politics of a Guaranteed Income hvor han tilrådet borgerlønn og diskuterte Richard Nixons GAI forslag. Mike Gravel, tidligere amerikansk kongressmedlem og presidentkandidat, tilråder skatterabatt betalt som en månedlig sjekk fra regjeringen til alle borgerne. Nobelprisvinnere i økonomi som støtter borgerlønn inkluderer Herbert Simon, Friedrich Hayek, James Meade, Robert Solow og Milton Friedman.

I 1984 ble det i England etablert en forskningsgruppe, Basic Income Research Group, senere Citizen’s Income Researh Group, som i 1986 var en av initiativtakerne til dannelsen av det europeiske nettverket av borgerlønnsforskere, Basic Income European Network (BIEN), som i 2004 ble Basic Income Earth Network.

BIENs sekretariat har vært Walter Van Trier (1986-1994), Philippe Van Parijs (1994-2004) og David Casassas (2004- ). Andre sentrale personer inkluderer Gunnar Adler-Karlsson (Sverige), Götz Werner (Tyskland), Saar Boerlage (Nederland), Herwig Büchele (Østerike), André Gorz (Frankrike), Michael Hardt, Antonio Negri, Charles Murray (USA), Keith Rankin (New Zealand), Daniel Raventós (Spania), Osmo Soininvaara (Finland), Guy Standing (Storbritannia), Eduardo Suplicy (Brasil) og Walter van Trier (Belgia).

I sin bok Full employment regained? hevder James Meade at en gjenkomst av full sysselsetting kun kan bli oppnådd viss arbeidere selger sin arbeidskraft at a lav nok pris, slik at den nødvendige lønnen for ufaglært arbeid ville være for lav til å generere en sosialt ønskelig fordeling av innkomst og at en borgerlønn derfor ville være nødvendig. Marshall Brain argumenterte i sin bok Robotic Nation at den økende automatiseringen på arbeidsplassen til slutt ville ta over for en stor prosent av arbeiderne og at et årlig stipend ville være nødvendig for å opprettholde økonomien. Jeremy Rifkin kom med en tilsvarende konklusjon i sin bok The End of Work.

Men på tross av at mange gjennom tiden både har argumentert og arbeidet for det så har finnes det hittil ikke noe eksempel på land som har innført borgerlønn, men i delstaten Alaska har de hatt en form for borgerlønn siden 1977. I Norge har partiene Venstre og Miljøpartiet De Grønne innføring av borgerlønn i sitt partiprogram.

Ladet statistikk om fattigdom

Gjør 1. mai til en levende kampsak! – Vi har ennå mye å kjempe for!

Review: The Spirit Level by Richard Wilkinson and Kate Pickett

The Spirit Level is not on the level

The Guardian har fulgt debatten

Posted in Økonomi | Leave a Comment »