Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Iranske krigsskip på vei mot middelhavsregionen – Et spørsmål om ekspanderende iransk innflytelse?

Posted by Fredsvenn den februar 21, 2011

Krigsskipet Kharg skal være ett av to skip som har fått tillatelse til å passere Suezkanalen. Det er første gang siden 1979 at iranske marinefartøy får denne tillatelsen.

Krigsskipet Kharg skal være ett av to skip som har fått tillatelse til å passere Suezkanalen. Det er første gang siden 1979 at iranske marinefartøy får denne tillatelsen.

Internasjonalt møte om det iranske atomprogrammet

Da utenriksminister i EU, Catherine Ashton, som står i spissen for delegasjonen utgjort av de seks stormaktene Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland, Russland og USA, møttes med sjefsforhandler Saeed Jalili i den tyrkiske hovedstaden Istanbul for å diskutere det iranske atomprogrammet i januar nektet Iran å diskutere oppriking av uran.

Foruten Iran deltok de fem vetomaktene i FNs sikkerhetsråd, Frankrike, Kina, Russland, USA og Storbritannia, samt Tyskland. Stormaktene la under møtene fram konkrete forslag for Iran, men hittil hadde ingen av dem blitt godtatt.

Under samtalenes andre og avsluttende dag var det derfor tvilsomt om emnet i det hele tatt ble tatt opp. Jalili nekter å diskutere den omstridde oppriking av uran i samtalane. ”Vi vil absolutt ikke godta at samtalane handler om våre grunnleggende rettigheter, som for eksempel oppriking av uran”, sa Abolfazl Zohrevand, en av hjelperne til Jalili.

Iran foretrekker heller å diskutere temaer som global avvæpning og Israels atomvåpenlagre. ”Jeg er skuffet”, sa EUs utenrikssjef Catherine Ashton. Ingen nye forhandlinger er foreløpig planlagt, men døren er fortsatt åpen for Iran, opplyste Ashton, som la til at ”Prosessen kan fortsette hvis Iran velger å svare positivt.”

De vestlige landene mistenker regimet i Teheran for å forsøke å lage atomvåpen. Iran benekter dette, og hevder at hensikten med landets kjernefysiske program bare er å utvikle atomkraftverk, som kan forsyne landet med strøm. Iranske forhandlere har gjort det klart at det er uaktuelt at landet skal stanse sin omstridte anriking av uran.

Iranske krigsskip på vei gjennom Suez

Mindre enn 24 timer etter bruddet i den kjernefysiske dialogen med de seks verdens-maktene avholdt i Istanbul, kunngjorde Iran søndag den 23. januar planer om å sende en flåte krigsskip, inkludert en destroyer, på operasjonelle og etterretnings-oppdrag til Rødehavet og videre til Middelhavet via Suez-kanalen.

Det iranske nyhetsbyrået Fars skrev den 26. januar at to skip skulle legge ut på et ett år langt treningstokt i Adenbukta, Rødehavet og gjennom Suezkanalen til Middelhavet. Deler av flåten vil faktisk bli stasjonert i de tre havområdene rundt Israels sørlige og vestlige kystlinje.

Flåteforflytningen er også en respons på ankomsten av USS Enterprise med en tilhørende angreps- styrke på 6000 sjømenn og marinesoldater og 80 krigsfly som i slutten av forrige uke passerte Middelhavet på sin vei til Arabiahavet. Midtøsten-utsending Tony Blairs oppfordring til Vesten om å stoppe å be om unnskyldning og istedet reagere mot Iran med makt om nødvendig, gikk ikke tapt for herskerne i den islamske republikken.

Sjøforsvarets kommandør, kontreadmiral Habibollah Sayyari, anslo tre eller fire skip inkludert Irans ny konstruerte destroyer, Jamaran, med back-up og operative enheter klargjort for øyeblikkelige kamp-oppdrag. Hans stedfortreder, kontreadmiral Gholam Reza Bi-Gham opplyste at flåte-stasjoneringen vil vare i ca et år og på et senere tidspunkt få assistanse av ubåter beregnet for lang-distanse oppdrag.

Siden mai 2008 har den iranske marinen drevet anti-pirat patruljer mellom Gulfen av Aden og kyststripen til Jemen. Så noen av sine enheter har de allerede hatt i området. Begge admiralene bekreftet at en flotilje av iranske marineoffiser-kadetter vil bli sendt til Middelhavet og Rødehavet for opplæring og trening i disse nye områdene og i tillegg samle inn etterretningsinformasjon.

Iran har nylig kjøpt tre ubåter av Kilo-klassen fra Russland, og bruker dem for tiden i den Persiske Gulf. Militære kilder rapporterer at de tilhører en tidligere generasjon ubåter og mangler avanserte elektroniske systemer, noe som gjør det vanskelig for dem å oppholde seg lenge under vann.

De siste 2 år har iranske militær-verft bygget miniatyr-ubåter, krigsskip og hurtig gående motorbåter. De fleste vestlige sjømilitære gir dem imidlertid lave karakterer i ytelse, spesielt på grunn av sin utdaterte elektronikk. Militære kilder anslår at som støtte for krigsskip tilordnet Middelhavet og Rødehavet kan disse mini-ubåtene likevel utgjøre en plagsom trussel og gi rikelig med hodebry for amerikanske, israelske og egyptiske marine-sjefer.

De to iranske krigsskipene, det 33.000 tonn store forsyningsskipet Kharg, som har et mannskap på 250 og kan medbringe inntil tre helikoptre, og den 1.500 tonn store fregatten Alvand, som er bevæpnet med torpedoer og raketter til bruk mot andre skip, ligger for øyeblikket i Rødehavet, men de skal delta i en marineøvelse ved Syria, som regnes som en av Irans få allierte og som grenser til Israel i nordøst, og har i den anledning søkt om å få passere kanalen. Egypt har gitt klarsignal til at marinefartøyene kan seile til Middelhavet gjennom Suez-kanalen.

Ifølge Israel, som kaller passeringen en provokasjon, som Israel ikke nødvendigvis vil finne seg i, skulle skipene passere natt til torsdag. Hans Blix, den tidligere lederen for Det internasjonale atomenergibyrået (1981-1997) og leder for FNs våpeninspektører i Irak (2000-2003) utelukker ikke at Israel kan komme til å angripe atomanleggene i Iran.

Det er et tankekors at man kan være 100 prosent sikker på irakiske masseødeleggelsesvåpen, uten å ane hvor de er, sa Hans Blix da han gikk av som leder for FNs våpeninspektører.

Blix mener ikke at det er selvsagt at Iran er på vei for å få atomvåpen. ”Noen mener det. Spør man israelerne og noen amerikanere, mener de dette er helt åpenbart. Det internasjonale atomenergibyrået mener ikke det er sikkert det skjer. Og selv om de skulle være på vei dit, så burde det være mulig å forhandle med dem for å få dem til å skifte kurs eller stoppe”, poengterer Blix.

Per i dag fins det ingen håndfaste bevis for at Iran produserer atomvåpen. Selv sier de at hensikten med det kjernefysiske-programmet kun er sivilt, og at de skal produsere kjernekraft. Få land har tillit til den forklaringen, og frykten for at Iran skal utvikle atomvåpen fører med ujevne mellomrom til spekulasjoner om at USA eller Israel til slutt vil bruke militær makt.

”Jeg tror ikke Obama-administrasjonen vil ty til våpen. De har en krig gående i Afghanistan, og de har fortsatt soldater i Irak. Å begynne en tredje, ønsker neppe den amerikanske opinionen”, sier Blix.

Men ”man kan tenke seg at israelerne kunne gjøre det. Det fins noen militærtekniske problemer. Klarer de å nå så langt? Kan de gjøre det uten amerikansk samtykke? Tør de å gjøre det uten amerikansk samtykke? Det rapporteres at Bush visstnok sa nei. Jeg ser for meg at Obama også ville sagt nei”, tror Blix.

Israels utenriksminister Avigdor Lieberman, som onsdag sa ”I natt kommer to iranske krigsskip til å passere gjennom Suezkanalen til Middelhavet før de når fram til Syria. Dette har ikke skjedd på flere år” har antydet at israelerne vurderer å svare på den angivelige provokasjonen.

Den israelske avisen Yedioth Ahronoth beskriver skipene som en MK-5-fregatt og et forsyningsskip. ”Ingen iranske krigsskip har passert Suezkanalen siden 1979”, skriver avisen, som melder at representanter for det israelske forsvaret sier Israel er bekymret over Irans planer om å utplassere krigsskip i Middelhavet.

En representant for Suezkanalens styre sier til den israelske avisen at alle handelsskip har rett til å passere kanalen, men at alle krigsskip må ha tillatelse. Man har ikke mottatt noen henvendelse fra Iran om at to krigsskip skal ha planer om å seile gjennom kanalen.

”Dessverre er ikke verdenssamfunnet beredt på å håndtere de gjentatte provokasjonene fra Iran. Israel kan ikke overse provokasjonene for alltid”, sa han. Israel anser Irans atomprogram som en stor trussel og krever at det blir avsluttet, men ittil har den geografiske avstanden forhindret en åpen konfrontasjon mellom de to fiendene.

Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel ser alvorlig på at to skip fra Irans marine skal passere Suezkanalen mandag. I kommentarer til regjeringsmedlemmer beskrev Netanyahu de iranske skipenes ferd som et forsøk fra Iran på å utvide sin regionale innflytelse.

”Vi kan se hvilken ustabil region vi lever i, et område der Iran forsøker å dra fordel av situasjonen som er oppstått og utvide innflytelsen ved å overføre to krigsskip via Suezkanalen”, sa Netanyahu, som la til at ”Israel ser med alvor på dette iranske skrittet” og at ”Israel vil måtte øke forsvarsutgiftene som resultat av det iranske skrittet og uroen i området.”

Myndigheten som styrer Suezkanalen benekter at iranske krigsskip har passert kanalen. ”Skipene skal seile igjennom på mandag”, heter det. Representanter for den egyptiske kanalmyndigheten benekter dermed påstanden fra en iransk TV-kanal om at skipene alt var igjennom.

Krigsskip fra Israel og USA på vei mot Persiabukta

I juni 2010 tillot Egypt en marineflåte på 12 krigsskip fra Israel og USA å passere Seuz-kanalen til Rødehavet. 11 av skipene var amerikanske med hangarskipet USS Truman i spissen. All komersiell og sivil trafikk gjennom Suez-kanalen ble stoppet da skipene passerte. Hangarskipet hadde kapasitet til 60 krigsfly og 6.000 sjømenn og marinesoldater.

Ifølge den arabiskspråklige avisen Al-Quds al-Arabi, som blir utgitt i London, var det den største samlingen amerikanske krigsskip som hadde passert kanalen. Lederne av egyptiske opposisjonsparter, som hevdet det hele var en forberedelse på et amerikansk og israelsk angrep på Iran, kritiserte at myndighetene hadde tillatt passeringen, mens myndighetene viste til en traktat fra 1888 som sier at alle lands krigsskip skal kunne plassere Suez-kanalen. Nå benyttes den samme traktaten for å tillate de iranske skipene å passere.

”Kan være ment som et signal til Iran, men et militært angrep hadde vært uventet”, ifølge FAFO-forsker Kjetil Selvik, som hevdet at Irans president Mahmoud Ahmadinejad helt klart ville ta dette som en truende handling og at ”De gjør de i så fall for å fortelle ham at de ikke skal stole på den rådende konsensusen om at det ikke er sannsynlig at amerikanerne setter i gang et angrep.”

Både USA og Israel har også gjort det klart at man ikke kan utelukke militær maktbruk mot Iran, noe som har fått Iran til å true med å sette Israel i fyr og flamme. ”Hvis det sionistiske regimet så mye som våger å angripe iransk jord, vil vi svare med å sette hele kysten langs Tel Aviv i flammer”, sa Mohammad Khazai, Irans FN-ambassadør, ifølge den iranske avisen Farhang-e Ashti, ifølge nyhetsbyrået AP.

Iran har også tidligere gjort det klartt man vil slå tilbake et amerikansk eller israelsk angrep og at man ikke tror de to landene vil våge å bruke militærmakt. Den amerikanske forsvarssjefen, Mike Mullen, sa at USA er klare til å angripe Iran, hvis det trengs. Men understrekte samtidig at han fortsatt mente dette var en dårlig ide.

USS Harry S. Truman fikk, etter i en periode i Persiabukta, ordre om å snu fra Den persiske gulf og gå i stilling i Middelhavet sammen med den amerikanske Sixth Fleet, melder kilder blant annet i Washington. Dette på grunn av den økte spenningen på havet mellom Israel, Tyrkia og Iran på grunn av angrepet på det tyrkiske skipet Mavi Marmara, spesielt etter at den tyrkiske statsministeren Recep Ardogan med solid ryggdekning av Iran bestemte seg for å stramme til en omgang eller to overfor Israel.

Iran, som truet med å sende skip med forsyninger til Gaza, truet med straffereaksjoner overfor enhver som blandet seg opp i Irans sending av skip til Gaza, enten dette skulle skje i Den persiske gulf, eller i Middelhavsområdet, mens Israels utenriksminister Avigdor Lieberman sa at Israel ikke lenger ville anse disse fartøyene som nødhjelp, fordi de er sendt ut av uttalte fiender med uvennlige hensikt. At de går under en tynn forkledning av humanitær hjelp lurer ingen påsto ham.

Israel har senere vedtatt lettelser i blokaden, blant annet etter press fra USA, men dette mer på papret enn i virkeligheten. Tyrkia later likevel ikke til å ha endret sitt forsett om å bryte blokaden.

Uran

– Israel forbereder seg på storkrig

Iransk kjernefysikar drepen

– God tone i Iran-samtalar

Ny minister vil samarbeide med EU

– Iran i ferd med å gå tom for uran

Iran avviser uran-stans

Iran avfeier nabolands angrepsiver

Iran i gang med utvinning av uran

Iran vil tredoble uranproduksjonen

–Iran får tidligst atomvåpen i 2015

Atomsamtalar mellom Iran og Vesten

Nektar å diskutere atomoppriking

Skuffelse over Iran etter atomsamtaler

Krigsskip

Hans Blix ser ikke bort fra israelsk angrep på Iran

– 12 krigsskip fra Israel og USA på vei mot Persiabukta

USA klar til å angripe Iran

Bordingen av Gaza-konvoien 31. mai 2010

Advarer mot iransk krigsskip

Egypt gir iranske krigsskip adgang til Suez

Iranske krigsskip ankommer Middelhavet og Rødehavet

Netanyahu advarer mot iransk krigsskip

Ingen iranske krigsskip inn i Suez

– Iranske krigsskip gjennom Suez

Israel: – Iranske krigsskip skal passere Suezkanalen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: