Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for april, 2011

Andre varsler-nettsteder

Posted by Fredsvenn den april 30, 2011

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Grensen mellom Egypt og Gaza åpnes

Posted by Fredsvenn den april 29, 2011

Grensen mellom Gazastripen og Egypt vil om kort tid bli åpnet permanent, sier Egypts utenriksminister Nabil al-Arabi. Uttalelsen vekker sterk bekymring i Israel, som frykter for et tettere samarbeid mellom Egypt og Hamas, som har makten på Gazastripen, samt at Egypt skal oppheve fredsavtalen med Israel.

Israel ser på Hamas som en terrororganisasjon. Om det nye regimet i Egypt styrker båndene til Hamas frykter Israel, som samtidig frykter for at Egypt vil styrke båndene til Iran, at dette kan få konsekvenser for Israels sikkerhet.

«Forberedelsene til åpningen har alt startet, og innen 7-10 dager vil det bli tatt steg for å lette på blokaden av det Hamas-kontrollerte området», sier Nabil al-Arabi, som fordømmer det forhenværende egyptiske regimets avgjørelse om å stenge grensen som «skammelig.»

Uttalelsen kommer etter at de palestinske bevegelsene Fatah og Hamas tidligere i uken ble enige om en forsoningsavtale. Ifølge enigheten skal det opprettes en palestinsk samlingsregjering og holdes valg i løpet av året.

Ifølge den israelske avisen Haaretz er forberedelsene på grenseåpningen alt i gang og når grenseovergangen er åpnet vil både personer og varer fritt kunne passere uten Israels godkjennelse.

Beslutningen innebærer et tidsskille for palestinerne på den beleirede Gazastripen. Før det egyptiske opprøret samarbeidet Israel og Egypt om kontrollen ved Rafah-overgangen.

Israel innførte i 2007 blokade av Gazastripen for å svekke Hamas, noe Egypts tidligere president Hosni Mubarak også så seg tjent med å gjøre.

Ved å skape store vansker for sivilbefolkningen på Gazastripen håpet de to landene at innbyggerne i området ville vende seg mot Hamas og slutte opp om mer moderate grupper. Men det motsatte har skjedd og Hamas anklages nå selv av mange for å ha blitt for moderate.

EU bidro som ett ledd i avtalen med observatører ved grenseovergangen for å forsikre Israel om at det ikke ble fraktet inn våpen etter tilbaketrekningen.

En gjenåpningen av Rafah-overgangen vil ifølge Haaretz være et brudd på avtalen som ble inngått mellom Israel, Egypt, USA og EU etter den israelske tilbaketrekningen fra området i 2005.

Stabsleder for de egyptiske væpnede styrkene, general Sami Anan, har advart Israel mot å blande seg i Egypts plan om å åpne Rafah grensen med Gaza på permanent basis, og sier at det ikke er opp til Israel. Men Egypts erklæring indikerer en viktig endring i spørsmålet rundt Gaza, som før Egypts opprør ble ført i samarbeid med Israel.

Åpningen av Rafah vil tillate flyt av mennesker og varer inn og ut av Gaza uten israelsk tillatelse eller overvåkning, noe som ikke har vært tilfelle tidligere.

Israel holder tilbake 89 millioner dollar av PAs skattepenger i etterkant av signeringen av Hamas-Fatah gjenforsoningsavtalen i sist uke, noe som har fått PA- statsminster Salam Fayyad til å be «verdenssamfunnet» om å intervenere.

«Trusler… vil ikke stanse oss fra å sluttføre vår gjenforsoningsprosess. Det er vår politikk og vi må arbeide hardere for å få slutt på splittelse raskest mulig», la Fayyad til.

Egypt åpner grensa til Gaza

Egypt warns Israel: Don’t interfere with opening of Gaza border crossing

Palestinian unity could end Israel’s ‘ruthless’ occupation, Iran official says

Netanyahu: Hamas-Fatah unity deal should worry all those who care about peace

Fayyad urges international intervention over Israeli freeze on Palestinian taxes

Posted in Israel/Palestina | Leave a Comment »

Guantanamo-dokumentene

Posted by Fredsvenn den april 29, 2011

OMSTRIDT: Bush-regjerningen har møtt store protester for bruken av Guantanamo-basen på Cuba, der USA holder såkalte «ulovlig stridende» fanget. Foto: EPA

OMSTRIDT:

WikiLeaks lovet for kort tid siden en ny lekkasje. Nå har flere store aviser fått tilgang til 759 hemmelige dokumenter fra militærfengselet ved Guantanamo er lekket. Disse dokumentene, som både amerikanske The New York Times og britiske The Guardian har fått tilgang til, bekrefter langt på vei mye av kritikken som er blitt rettet mot fengselet på militærbasen. De gir unik innsikt i arbeidet og livet i den beryktede Guantanamo-leiren på Cuba. Dokumentene beskriver angivelige overgrep og avslører hittil ukjent avhørsinformasjon.

Tillastelse til å benytte seg av Wikileaks dokumenter

Guantanamo-dokumentene

Lekkede hemmelige dokumenter gir nye detaljer om Guantanamo-fangene

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

USA slakter klimapanelet

Posted by Fredsvenn den april 28, 2011

I USA har man forsøkt å legge ned FNs Klimapanel (IPCC), som sammen med Al Gore vant Nobels fredspris i 2007, ved å ikke lenger gi finansiell støtte, noe som er dårlig nytt for IPCC, som er avhengig av frivillig finansiering.

Leder av Nobelkomiteen, professor Ole Danbolt Mjøs, begrunnet tildelingen med at Al Gore som enkeltperson og FNs klimapanel har spredt større kunnskap om de alvorlige klimaendringene som truer vår klode og at faren for kriger og konflikter mellom stater vil kunne øke som følge av klimaendringene.

Samtidig har USA uttrykt at man ønsker at IPCC skal slutte å gi ut sine klimarapporter og i USA har Obama mistet sine nærmeste klimarådgivere ettersom deres lønninger ble fjernet under budsjettbehandlingen.

Begrunnelsen fra saksordfører Blaine Luetkmeyer var følgende: ”IPCC er gjennomsyret av sløsing og svindel, og beskjeftiget med tvilsom vitenskap, noe som er det siste hardt arbeidende amerikanske skattebetalere bør betale for.” Men i 2010 vurderte en rekke vitenskapsakademier hvor alvorlige klimaendringene er og hva som bør gjøres. Hovedkonklusjonene var svært samstemte og i tråd med FNs klimapanel.

Uttalelsene fra akademiene er svært forskjellige i formen. De spenner fra en kort rapport på et par sider, som er undertegnet av elleve akademier, til flere tykke rapporter fra akademier i USA. I Storbritannia har både The Royal Society og The Geological Society uttalt seg om klimaendringer.

For Statens forurensningstilsyns (SFT) direktør, Ellen Hambro, stemmer i med Ciceros forskningsdirektør at «IPCC er vitenskapssamfunnets totale sammenfatning av kunnskapsstatus om klima» og gir velkjent beskrivelse av IPCCs omfattende evalueringssystem.

«At verdens største økonomi ønsker å kutte sin støtte til IPCC er mildt sagt urovekkende. Vi står midt oppi en klimakrise og da trengs finansiering av internasjonal klimaforskning. I en tid hvor det haster å få på plass en global klimaavtale, og arbeidet med å nå 2-gradersmålet må begynne, sender USA ut signalersom undergraver verdens behov», sier Bjørnar Sandberg, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Dette er noe ganske annet enn det man forventet da FNs generalsekretær Ban Ki-moon ba om sterkere lederskap fra USA i klimasaken i forkant av valget høsten 2008.

Dette etter at George W. Bush hadde begynt sin karriere som president ved å erklære at Kyotoprotokollen ikke ville bli fulgt opp i USA, en av de få tingene han overholdt. Da hadde det republikanske flertallet i Kongressen i USA allerede avvist klimaavtalen.

«Hele verdenssamfunnet venter på et sterkere lederskap fra USA», sa FNs generalsekretær da 20-årsdagen for opprettelsen av FNs klimapanel (IPCC) ble markert i Genève. Også Rajendra Pachauri, som er leder for FNs klimapanel, sa han forventet en markant endring i USAs klimapolitikk etter valget.

Krever ny klimagiv i USA

USA kutter støtten til klimaforskning

Vitenskapsakademier støtter FNs klimapanel

 

Posted in Klima og miljø | Leave a Comment »

God påske (i etterkant)

Posted by Fredsvenn den april 28, 2011

Kunnskap om våre høytider og deres ”ukristne” opprinnelse bør ikke føre frem til ateisme, men heller en rikere og dypere forståelse av den Kristus som lever i oss alle og det enorme og pågående mysterium av kosmos best forstått gjennom historier og arketyper.

 God påske! Gled dere!

Våre årstider II

Den store floden

Folket i Sørvest Asia

Karadag – Verdens kulturelle navle

Armenia – Folk og kultur

Sivilisasjonsspredningen 1

Sivilisasjonsspredningen 2

Sivilisasjonsspredningen 3

Sivilisasjonsspredningen 4

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Arabiske filmdager – historier fra Levanten

Posted by Fredsvenn den april 28, 2011

File:2010-2011-Arab-World-Protests-02-18-11.PNG

2010-2011 Arab World Protests

SE: Sørvest Asia i perspektiv

Film fra Sør, i samarbeid med Babel Filmklubb og Norsk Filminstitutt, med støtte fra Fritt Ord, arrangerer minifestivalen Arabiske Filmdager – historier fra Levanten på Filmens Hus Lørdag 30. april til Søndag 1. mai

Alles øyne har i de siste måneder vært rettet mot Midt-Østen, først og fremst Egypt med sin strategisk viktige posisjon i regionen. Når utenrikspolitiske omveltninger finner sted,  oppstår behovet for mer informasjon, også utover det nyhetene og utenriksdekningen makter å formidle.

Under arabiske filmdager vises blant annet den brennaktuelle Me and My Agenda filmet under 2011-revolusjonen i Kairo, samt en rekke nye og eldre storfilmer fra Midtøsten.

I tillegg til film lover vi flere andre kulturelle og politiske arrangementer, mat, drikke og musikk. Altså ingen grunn til å ikke sette av denne helgen til å være sammen med Babel filmklubb og Film fra Sør!

Arabiske Filmdager – historier fra Levanten

Posted in Aktuelt | Leave a Comment »

Norge taper en halv milliard på Jarlsberg-eksport

Posted by Fredsvenn den april 27, 2011

https://i0.wp.com/www.farmann.no/arkiv/jarlsberg.jpg

Det produseres mer melk enn det selges her i landet, og det meste av den overflødige melken går til Jarlsberg-ost.

«Norsk overproduksjon av melk koster nordmenn 900 millioner kroner i året. Norske forbrukere og skattebetalere får hjelp av Verdens Handelsorganisasjon (WTO) til å kvitte seg med denne utgiften», skrev Dagens Næringsliv i 2005.

Nå står det å lese i en doktorgradsoppgave at Norge gjennom melkesubsidier og avgifter «sponser» hver kilo eksportert Jarlsberg-ost med over 50 kroner. Med 11.000 tonn eksportert ost betyr det et tap på over en halv milliard kroner for Norge, melder NRK.

«Det koster cirka 90 kroner å produsere ett kilo Jarlsberg med norsk melk. Ved eksport får de solgt osten for cirka 35-40 kroner», sier Ivar Gaasland, som arbeider ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. Bakgrunnen for beregningen er at det produseres mer melk enn det selges her i landet, og at det meste av den overflødige melken går til Jarlsberg-ost.

«Det er veldig mye og en veldig kostbar støtte. Dette finansieres delvis av Norge med avgift på salg av melk og produksjonssubsidier til bøndene. Dette kommer ikke norske forbrukere til gode, men spesielt amerikanske forbrukere som kjøper osten», sier Gaasland, som har tatt doktorgrad om effektivitet i norsk landbruk.

Tine har ikke ønsket å kommentere saken eller å opplyse om hva produksjonskostnadene for Jarlsberg er. Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) sier han ikke går god for regnestykket og understreker at det er bedre å selge overflødig melk til utlandet enn å tømme den ut.

Det er bra med selvforsyning og subsidiering kan være en nødvendighet. Men det er så avgjort ikke bra at vi betaler for andre folks konsum eller at vi på denne måten oversvømmer andre land med våre varer. La oss helle konsentrere oss om hva vi trenger å produsere av mat og drikke her til lands.

For vi må samtidig se i øynene at bondestandens vilkår i dagens Norge er elendige. I 2009 hadde gårdbrukerne i gjennomsnitt 136.000 kroner i næringsinntekt fra jordbruk. Det er 11.000 kroner mindre enn året før. I år svikter bondeinntekten ytterligere med 11.800 per årsverk. Hele 28 % av gårdbrukerne var uten positiv jordbruksinntekt. Men 8 % av bøndene hadde jordbruksinntekt på 400.000 kroner eller mer.

Ifølge NRK viser denne statistikken at bøndene har høyere inntekt enn gjennomsnittet. De tar med i regnestykket at de fleste bøndene tar seg arbeid også utenom. Tas inntekter fra andre kilder med i gårdbrukerens inntekt, utgjorde det samlet 448.600 kroner i 2009. Annet arbeid demper med andre ord bondens behov for inntjening fra matproduksjonen.

Bøndenes organisasjoner ser annerledes på det og advarer om at mulighetene for inntekt fra selve matproduksjonen må bedres kraftig i kommende jordbruksavtale, dersom avskallingen skal bremse og unge få lyst til å jobbe som bønder.

De teknisk beregnede tallene for inntekstutviklingen på årsverk i 2011, lagt fram av Budsjettnemda for jordbruket, viser at inntekten vil lande på 240.200 kroner i år. Dette er en nedgang på 5.400 kroner fra i fjor. Jordbruksavtalen som staten inngikk med bøndene i 2010, la derimot opp til en vekst på 6.400 kroner. Dermed blir spriket på minus 11.800 kroner fra 2010 til 2011.

Ifølge leder Ann Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag viser tallene at spriket mellom årsinntekten for en bonde og en gjennomsnitts-nordmann vil øke med 2.800 kroner fra 2009 til 2011. Dette gir hodepine for det bondevennlige Senterpartiet og dets landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. De, og regjeringen, har gitt bøndene forventninger om inntektsutvikling på linje med andre i samfunnet.

Regjeringen har varslet at den nå vil stramme til bruken av statens midler etter en periode med tiltak mot finanskrisen. Men er det bondestanden som skal betale for finanskrisen? Sp-leder Liv Signe Navarsete har likevel lovet et godt jordbruksoppgjør i 2011. Vi får se. Hvis målet er at vi i Norge er selvforsynte med jordbruksprodukter må vi også kunne gi folk lønn som passer seg slik at de har muligheter for å gjøre det.

Overproduksjon

Norge taper en halv milliard på Jarlsberg-eksport

Bondeinntekt ned til 136.000

Bøndene krever lavinntektstillegg

Posted in Økonomi, Norge | Leave a Comment »

Palestinsk enighet om forsoningsavtale

Posted by Fredsvenn den april 27, 2011

Fatah og Hamas har undertegnet en forsoningsavtale og er også enige om å holde valg innen ett år, opplyser talsmenn for begge parter. Representanter for de to rivaliserende, palestinske bevegelsene har hatt en rekke hemmelige møter med egyptiske meglere i Kairo, noe som har resultert i full enighet på alle punkter, blant annet om å danne en midlertidig regjering og sette en dato for valg.

Palestinsk enighet om forsoningsavtale

Posted in Israel/Palestina | Leave a Comment »

Finansiell regulering etter finanskrisen

Posted by Fredsvenn den april 27, 2011

Finanskrisen beviste på nytt det finansielle systemets sårbarhet og har reist en debatt om behovet for bedre reguleringer. I kjølvannet av krisen vedtok G-20 en agenda for reform og for øyeblikket drøftes dette i flere internasjonale organisasjoner. Det blir stadig klarere at man må ha bedre regulering av finansmarkedene.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) har nå gleden av å invitere til seminaret Finansmarkedene – er regulering mulig? Er det mulig å få til, eller vil finansaktørene alltid være et hestehode foran myndighetene? ondag den 4. mai kl. 10.00-12.00.

Det vil bli holdt diskusjon mellom konstituert direktør i Finanstilsynet, Emil Steffensen, og assisterende direktør i Norges Bank, Ylva Søvik. Kommentar ved Sverre Knutsen, professor ved BI. Møteleder: Arne Melchior, NUPI. Sted: NUPI , C.J. Hambros plass 2 D.

Velkommen!

Påmelding

Posted in Økonomi | Leave a Comment »

Frykter at ny finanskrise kan være underveis

Posted by Fredsvenn den april 27, 2011

Styreleder Mario Draghi i tilsynet som ble opprettet av det internasjonale pengefondet i kjølvannet av finanskrisen, FSB.

Styreleder Mario Draghi i tilsynet som ble opprettet av det internasjonale pengefondet (IMF) i kjølvannet av finanskrisen, FSB. IMF advarer nå mot boble i svært populære investeringsobjekter.

Det internasjonale pengefondet (IMF) advarer mot investeringer i børsnoterte fond som lar en kjøpe en andel i et verdipapir som skal speile utviklingen i en underliggende eiendel, såkalt Exchange Traded Funds (ETF), ifølge avisen The Guardian.

ETF lar en papirinvestere i en råvare, aksje, indeks eller valutrakryss uten å være eksponert eller at man eier eiendelen direkte. Gull og sølv har for eksempel vært svært populære eiendeler å være eksponert mot i et urolig aksjemarked, som nå. De edle metallene har steget henholdsvis 30 prosent og 133 prosent de siste 12 månedene.

Men det populære investeringsobjektet kan også gi grobunn til hva som kan være den neste finanskrisen, ifølge overvåkingstilsynet, The Financial Stability Board (FSB), som ble opprettet i kjølvannet av den forrige finanskrisen.

Tilsynet sier at den kraftige veksten i børsoterte fond (ETF) som idag utgjør 1.200 milliarder dollar, eller nær 6.600 milliarder kroner, er like urovekkende som derivatmarkedet for amerikanske boliglånsobligasjoner før kredittkrisen i 2007.

Ifølge FSB har ETF-markedet alle kjennemerkene til en boble som bare venter på å sprekke, og FSB mener at markedet trenger tilsyn av internasjonale organer.

«ETFer minner oss om hva som skjedde i verdipapirifiseringsmarkedet før krisen», uttalte styreleder Mario Draghi i FSB på en konferanse i regi av IMF.

«Verdipapirifisering» var viden brukt av bankene for å pakke og videreselge et kobbel av boliglån, som kjøper ompakket og solgte videre som boliglånsderivater. Oppdagelsen av kunstige inflaterte verdier for boliglånsbaserte verdipapirer er ansett for å være hovedgrunn til krakket under finanskrisen i 2008.

Pensjonsfond og småinvestorer kan nå igjen risikere å tape flere titalls milliarder i investeringspakker som har blitt solgt bredt ut over USA og Europa med løfte om lave kostnader og høyere avkastning enn banksparing, ifølge The Guardian.

Råvarepriseksplosjonen har lokket stadig flere investorer til å investere i råvarer, og gitt dem høy avkastning fra økte priser på olje, gull og olje.

Frykter at ny finanskrise kan være underveis

Må ha rike foreldre for å studere i USA

– Aksjer er ikke billige, men de er likevel attraktivt priset

IMF raises alarm over exchange traded commodities funds

Posted in Økonomi | Leave a Comment »

Hellas kan bli verre enn Lehman-kollapsen

Posted by Fredsvenn den april 27, 2011

Mørke skyer over Akropolis i den greske hovedstaden

Hvis Hellas ikke klarer sine gjeldsforpliktelser vil det få større konsekvenser enn da Lehman Brothers kollapset i september 2008, hevder styremedlem i Den europeiske sentralbanken ECB, José Manuel Gonzales-Paramo, som ifølge børsen.dk sier at «Det sannsynligvis vil få systemkritiske effekter som er vanskelige å beregne på nåværende tidspunkt, men at de vil nok være mer ødeleggende enn Lehman Brothers-katastrofen.»

Det de fleste ekspertene snakker om som et både mulig og sannsynlig utfall, er en såkalt restrukturering av den greske gjelden, noe som kan innebære å redusere den forfalte gjelden eller reforhandle vilkårene for nedbetaling av den. Uansett vil det innebære at långiverne må ta store tap.

Rentene på statsobligasjoner fra Hellas, Irland og Portugal nådde nye rekordnivåer tirsdag, da investorene i stadig større grad er sikre på at de gjeldstyngede landene på et eller annet tidspunkt må kaste inn håndkledet.Og ytterst på planken står Hellas, som igår måtte opprevidere fjorårets budsjettunderskudd til 10,5 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).

José Manuel Gonzales-Paramo tør nesten ikke tenke på konsekvensene av en kollaps i Hellas: «Det vil påvirke budsjettene i en lang rekke institusjoner og mest sannsynlig ha en innvirkning på tilliten til banksystemet.»

– Gjelden til Hellas er ikke bærekraftig

– Landet er insolvent PIIGS-renter på rekordnivå

– Det viktigste er at Portugal klarer jobben

– Undervurderer Spanias gjeldsproblemer

Gjeld og underskudd øker i Portugal

Posted in Økonomi | Leave a Comment »

USAs arabiske samarbeidspartnere

Posted by Fredsvenn den april 27, 2011

Libyas leder Muammar Gaddafi har vært en nyttig mann for amerikansk etterretning i kampen mot al-Qaida de siste årene, medgir tidligere CIA-sjef Michael Hayden. Torsdag forventes det at president Barack Obama vil utnevne CIA-direktør Leon Panetta, som har bakgrunn som politiker, advokat og professor, som landets nye forsvarsminister.

SE: USAs arabiske samarbeidspartnere

Posted in Opprør - Vinter 2011 | Leave a Comment »

Ingen vestlig militærintervenering i Syria

Posted by Fredsvenn den april 27, 2011

Storbritannias forsvarsminister Liam Fox (t.h.) besøkte tirsdag sin amerikanske kollega Robert Gates i Pentagon. De to har ingen planer om å bruke militærmakt mot regimet i Syria, slik de gjør i Libya.

SE: Ingen vestlig militærintervenering i Syria

Posted in Opprør - Vinter 2011 | Leave a Comment »

Åpent møte om den palestinske ikkevolds-kampen

Posted by Fredsvenn den april 27, 2011

Norges Fredsråd og Folkereisning Mot Krig skal den 29. april kl. 18.00 holde et åpent møte/foredrag med Sheerin Al-Araj på Litteraturhuset. Hun er en kvinnelig ikke-voldsaktivist som har kjempet mot muren som spiser seg inn i landsbyen hennes, samt de voksende bosettingene. Hele livet sitt har hun jobbet mot okkupasjonen gjennom flere organisasjoner, bl.a lokale, felles palestinsk/israelsk og internasjonale.

Sheerin Al-Arajs tanker om det internasjonale samfunnets rolle og andre internasjonale aktører vil bli presentert og hun vil ta opp aktuelle utfordringer for de ikke-voldelige aktivistene i Palestina. Dette er et hyperaktuelt tema, ikke minst i etterkant av at fredsaktivisten Vittorio Vik Arrigoni ble funnet drept i Gaza den 14 april.

Folkereisning Mot Krig

Norges Fredsråd

Posted in Israel/Palestina | Leave a Comment »

Krigen i Jugoslavia: Det første som dør i krig, er sannheten

Posted by Fredsvenn den april 26, 2011

Det første som dør i krig, er sannheten. Sannheten produseres mens man går. Vinneren får det siste ordet – og former vår historie.

I 10 år har Brennpunkt-regissør Ola Flyum jobbet med krigen i Bosnia. NRK Brennpunkt viste i kveld, tirsdag den 26. april, den første av 2 filmer med nytt blikk på krigen, dokumentarfilmen «Byen som kunne ofres», om massakren i Srebrenica sommeren 1995 der over 8.000 bosniske muslimer ble drept av serbiske styrker.

I morgen, onsdag den 27. april, er det TV-premiere på «Sporene fra Sarajevo», som forteller hvordan krigen fikk følger også utenfor Balkan, blant annet ved å gjøre det mulig for Al Quida å etablere seg i Europa, på NRK2.

De to frittstående filmene kan også ses som en dokumentar i to deler, og er begge regissert av dokumentarfilmskaper Ola Flyum, i samarbeid med BBC-tilknyttede David Hebditch. Filmene presenterer nytt kildemateriale om krigen på Bosnia, og viser blant annet opptak av den serbiske generalen Radko Mladics inntog i Srebrenica, dagen før massakren.

«Mange tenker på Srebrenica som et nytt Holocaust i Europa, der 8.000 ble henrettet. I realiteten var dette en del av omfattende krigshandlinger. Vi viser hvordan Mladic handler som general som skal ta kontroll over et område. Byen er forlatt, omkring 15.000 menn er stukket av, på vei gjennom serbisk område til muslimske linjer. Ingen vet hvor mange av dem som er bevæpnet. For oss framstår dette som en ekstremt kaotisk situasjon, ikke som en planlagt etnisk rensing», forteller Flyim.

«Vi har jobbet nesten utelukkende med muslimske kilder. Det er kommet fram mye ny informasjon om Srebrenica-massakren. Folk er opptatt av å fortelle hva som faktisk foregikk, for å få fram nyansene i det som skjedde. Overlevende etter massakren fortalte oss at de følte seg sviktet av sine egne i et spill om territorier. De muslimske lederne var villige til å ofre Srebrenica for å ta kontrollen i områdene rundt Sarajevo», sier Flyum.

For et drøyt tiår siden begynte Flyum i samarbeid med BBC å granske påstander om brudd på FNs våpenembargo under krigen i det tidligere Jugoslavia. Dette ble til filmen «Allies & Lies» i 2001, som ble distribuert til over 50 land. Arbeidet med dette materialet pekte direkte fram mot de to filmene Flyum nå har gjort ferdig.

Muslimske terrorister, slik som mujahedin fra Afghanistan og al-Qaida, fikk komme inn i Bosnia med våpen og krigere. Krigen i Bosnia var med på å bygge opp det moderne al-Qaida. I dokumentaren bekrefter amerikanske etterretningskilder at USA visste om våpensmugling til muslimske styrker i demilitariserte soner.

«Med USAs stilltiende samtykke foregikk det storstilt våpensmugling til Bosnia, inkludert våpendropp like ved den norske FN-basen i Tuzla, ikke langt unna Srebrenica. Våpendroppene satte norske FN-soldater i fare. Serbiske styrker så at våpen ble sluppet i nærheten av FN-baser og svarte med å beskyte FN-stillinger med artilleri. En norsk FN-soldat ble drept i et slikt angrep», sier Flyum.

En annen løgn ble fremført av at det amerikanske PR-firmaet Ruder Finn og Bernard Kouchner og tok for seg de såkalte serbiske utryddingsleirene, som senere har vist seg å ha vært for krigsfanger klare for utveksling, noe den muslimske bosniske presidenten Itzebegovic har innrømmet.

Bosniakrigen, som fulgte etter en total økonomisk ødeleggelse av Jugoslavia, hadde til formål å knuse det sosialistiske Jugoslavia, dets sosiale vellferdssystem, og å underlegge området multinasjonal kontroll, få kontrollen over den strategiske Danube elven og balkanisere regionen, slik at den ville bli svak og lett å kontrollere. Konsekvensen var 4 år med en fryktelig krig for alle nasjonaliteter, være seg bosniere, serbere og kroatere.

Nobelkomiteen, som ga  Marrti Ahtisaari Nobels fredspris i 2008, berømte Ahtisaari, som er kjent for å være en marionett for USA, NATO og EU, for å ha spilt det den kaller ”en avgjørende rolle” for å få slutt på konflikten i Kosovo i 1999, hans bidrag til å mekle fram fred i Aceh-provinsen i Indonesia i 2005, samt hans viktige og konstruktive bidrag for å løse konfliktene i Irak, Nord-Irland og på Afrikas Horn. Saken er bare den at Ahtisaari, som selv er en sterk spiller innen det vestlige etablissement, ikke har vært en positiv kraft i noen av disse områdene.

I 2005 valgte Kofi Annan Ahtisaari som spesialutsending for Kosovo statusprosessen som skulle avgjøre hvor vidt Kosovo, som har blitt administrert av Storbritannia siden Kosovo krigen i 1999, skulle bli uavhengig eller forbli en serbisk provins. Det hele var en lett gjennomskuelig prosess for å fravriste Kosovo fra Serbia på tvers av serbisk suverenitet, en prosess Ahtisaari i høyeste grad deltok i.

I følge Gregory Elich, direktør ved Jasenovac Research Institute, en menneskerettighetsorganisasjon og forskningsinstitutt forpliktet til å søke etter sannheten bak holocaustet i Jugoslavia, i teksten How the Nobel Peace Prize Was Won truet Ahtisaari med å teppebombe Beograd, noe som i følge Ahtisaari ville ”ta livet av en halv million mennesker innen en uke.”

«Dette er spennende stoff, og det har vært et utrolig kjekt prosjekt å jobbe med. Jeg har stor sans for at man kan ha et kritisk blikk på det som er i ferd med å bli etablert historie og på samfunnet for øvrig», sier Magne Østby, som har klippet dokumentaren ”Byen som kunne ofres.”

Framover jobber Flyum med et annet prosjekt som også har forgreninger tilbake til den 11. september 2001 og arbeidet med våpenhandel: «Taliban Oil» har fått 100.000 i støtte av Fritt Ord, og ser på norske næringsinteresser i Afghanistan-regionen, der store oljeselskaper kjemper om kontroll over naturressurser.

«Vi ser på hvordan krigen i Afghanistan går inn i en større sammenheng enn bare å redde kvinner fra å bruke burka. En betydelig kynisme ligger bak hvilke kriger vi velger å gå inn i. Dels sikkerhetspolitisk, dels energipolitisk. Denne filmen ligger noe fram i tid», sier Flyum.

«Nå har jeg jobbet i ti år med eks-Jugoslavia og det er greit å la dette materialet ligge. Men det er mye stoff igjen der. For oss som har laget disse filmene handler det om å gå i dybden og frigjøre seg fra det daglige nyhetskjøret. Da ser man at mye av kimen til dagens kriger stammer fra Bosnia», sier Flyum. For eksempel fant mange av våpnene som lå igjen i Bosnia veien til Irak i etterkant av invasjonen i 2003.

Tysk ambassadør til Serbia, Wolfram Maas: Serbere må forklare deres barn at bombingen i 1999 var rettferdig slik at de ikke vil bli oppdratt til å hate NATO

Våpner på avveie

Ingen pokal å hente

Nobels vilje og Ahtisaari

Marrti Ahtisaari og Nobels vilje

Norge som fredsnasjon

Posted in Krig og fred | 3 Comments »