Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for november 2011

Brorskapet styrkes i Egypt

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 30, 2011

Det muslimske brorskap ble som ventet valgets store vinner i Egypt og skal ha sikret rundt 40 prosent av stemmene i første valgrunde. Valget i Egypt skjer i tre omganger over seks uker. Av de 498 plassene som er på valg i underhuset i nasjonalforsamlingen, skal to tredeler fordeles i henhold til hvilke partier som fikk størst oppslutning. Den siste tredelen går til uavhengige kandidater.

10. januar holdes en ny valgrunde i kretser der ingen kandidat fikk rent flertall i første runde. Det herskende militærrådet skal oppnevne ytterligere ti representanter.Fra 29. januar til 11. mars holdes valg på 270 plasser i overhuset. Ytterligere 90 representanter vil bli oppnevnt etter presidentvalget.

Brorskapet fikk 40 prosent av stemmene i Egypt

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Goldman Sachs-kuppet

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 30, 2011

Forlaget Manifest
 
 
We Are The 99%

Mens Europa nærmer seg det britiske EU-kritikere syrlig omtaler som “Eurogeddon”, har de såkalte teknokratene inntatt regjeringskontorene i Italia og Hellas for å tvinge gjennom dypt upopulære budsjettkutt.

Ali Esbati skriver i Dagsavisen: «Det er ikke de langvarige folkelige protestene i Hellas’ gater som har tvunget fram denne regjeringen – de ville ikke ha noen av partiene som er med i den. Den er i stedet i praksis nedsatt av EU og IMF, med bare ett mandat – å gjennomføre den seneste ”redningspakken” som henges rundt grekernes nakke.»

Klassekampen betegnet passende nok innsettelsen av økonomene Mario Monti og Lucas Papademos i henholdsvis Italia og Hellas som “Goldman Sachs-kuppet”, på grunn av de to økonomenes nære forbindelser med den amerikanske storbanken (som for øvrig går under navnet “Vampyrblekkspruten” på folkemunne).

Artikkelen siterer tidligere sjeføkonom i IMF, Simon Johnson, som sier at “Vi har et Europa der den politiske eliten og bankene har et felles verdenssyn”. Dette felles synet kommer klart til uttrykk gjennom maktovertakelsene, som vitner om at de høye herrer i EU, IMF og ECB (“Troikaen”) ikke lenger bryr seg nevneverdig med å tilsløre sin manglende demokratiske legitimitet, ei eller hvem den førte politikken er ment å gagne.

«Vi vet alle hva som må gjøres, men vi vet ikke hvordan vi skal bli gjenvalgt etter at vi har gjennomført det», sa den sentrale EU-politikeren Jean-Claude Juncker nylig, mens presidenten for Det europeiske råd, Herman van Rumpuy har hevdet at “Italia trenger reformer, ikke valg”.

Fraser Nelson i Spectator omtaler teknokratene som EUs nye “hit squad”, og at dette symboliserer at eurokrisen nå definitivt har beveget seg inn i en ny fase: “This illiberal, deeply undemocratic phase in the EU’s development fits a historical trend. In their definitive history of financial crises, This Time Is Different — Eight Centuries of Financial Folly, Carmen Reinhart and Ken Rogoff show that almost all modern downturns go through a cycle: financial crisis, followed by sovereign debt crisis, followed by ‘financial repression’.

The last phase is always unpopular, and usually means severe cuts or finding ways to raid people’s savings — enacted by an undemocratic hit squad. This is what Sarkozy and Merkel and their allies in the bailout industry have now become”.

Den nye regjeringen i Hellas inkluderer ikke bare personer med tette bånd til finansnæringen, men også en rekke tvilsomme elementer med fascistiske og regelrette nazistiske sympatier, noe Mark Ames skriver om i artikkelen “Austerity & Fascism in Greece – The Real 1% Doctrine” og Yanis Varoufakis skriver om i artikkelen “The Serpent’s Egg hatchlings in Greece’s postmodern Great Depression”.

Men hvor er opposisjonen fra den europeiske venstresiden? Esbati skriver: ”Det mangler altså nesten helt parlamentarisk opposisjon mot nettopp den økonomiske politikken som nå har ført land etter land i Europa ned i fattigdomsvekst og massearbeidsledighet. Det er en tomhet der lite annet enn forakt for hele det politiske systemet kan gro. I det landskapet kommer det til å bli stadig vanskeligere å forsvare solidariske ordninger som tidligere har blitt kjempet fram. I det landskapet trives også syndebukk-tenkning og høyrepopulisme”.

Death of a currency as eurogeddon approaches

Markedsfundamentalistene styrer videre i Europa – uten opposisjon

The Great Putsch: welcome to post-democratic Europe

The Great American Bubble Machine

Europe’s hit squad

Mark Ames: Austerity & Fascism In Greece – The Real 1% Doctrine

Goldman Sachs-kuppet

The Serpent’s Egg hatchlings in Greece’s postmodern Great Depression

These bailouts aren’t democracy. What’s worse, they aren’t even a rescue

Europas beskjedne venstreside

European Austerity – Is this 1931 All Over Again?

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Rødt seminar lørdag den 10. desember kl. 10-17 på Anker Hotell, Storgata 55

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 30, 2011

Kapitalismen er i krise og eneste medisin som anbefales er kutt i lønninger og pensjon, kutt i offentlige budsjetter og nedbygging av velferdsstaten, mens statene legger til rette for at kapitalistklassen skal øke sin rikdom. I store deler av Europa er det massearbeidsløshet, i Hellas er det store demonstrasjoner,

i USA okkuperes Wall Street, i de arabiske landene pågår det en maktkamp på liv og død. Hva er venstresidas analyse av dette? Hvilke svar har vi? Hvilke motkrefter fins?

Noen stikkord: Står Norge foran ei krise, eller er Eurokrisa et påskudd for regjeringa for å kutte i statsbudsjettet og kreve et moderat lønnsoppgjør? Er det økt statlig pengebruk eller stramt statsbudsjett som er best medisin mot krisa? Er eurokrisa ei dyp krise i kapitalismen? Virkninger av krisa utenfor Europa og spesielt markedsliberalismens rolle. Er IMF osv. en del av problemet, eller tilbyr de tiltak for å hjelpe fattige land ut av krisa? Hva skjer med EU og euroen?

Torstein Dahle og  Helle Hagenau vil forsøke å besvare disse spørsmålene. Det er satt av god tid til spørsmål og diskusjon.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Kjempeorganismen LUCA

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 29, 2011

Kjempeorganismen LUCA  levde for tre milliarder år siden. Den var helt enorm, og fylte havene på planeten før den delte seg i tre og ga opphav til alt liv som finnes på jorden i dag. Mens en del utviklet seg til å bli encellede bakterier utviklet den andre delen seg til urbakterier, mens den tredje delen utviklet seg til de mer avanserte eukaryoteorganismene, som ga opphav til alle dyr og planter. Noe av det mest oppsiktsvekkende er at cellene samarbeidet ved å utveksle informasjon, istedenfor å konkurrere, slik tilfellet er mellom de fleste livsformer i dag.

De ferskeste forsøksresultatene tyder på at LUCA var et resultat av det tidlige livets kamp for å overleve. Denne gjorde havet til en global genetisk byttebutikk i flere hundre millioner år. Cellene, som strevde med å overleve på egenhånd, byttet nyttige deler med hverandre uten konkurranse, og skapte dermed en global megaorganisme, mener forskerne.

Livet begynte med gigantorganisme

– Derfor har vi sex

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Satelittkrigen – Norsk militarisering av polområdene og verdensrommet

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 29, 2011

Moderne krigføring er i stadig voksende grad avhengig av satellitter – til etterretning, våpenstyring, kommunikasjon etc. Gjennom sin plassering nær polene har de norske satellittstasjonene på Svalbard og i Antarktis en unik styrke – bare de kan nå satellitter i polar bane på hver runde de gjør rundt jorden. Samtidig har Norge bundet seg til å bruke Svalbard og Antarktis bare i fredelig øyemed. Og tilsynet som skal sørge for at traktatene overholdes, har ikke innblikk i hva slags data som lastes ned.

Journalist Bård Wormdal undersøker forholdene – han snakker med aktørene på alle sider av bordet, han sporer opp hva slags satellitter det dreier seg om og hva slags informasjon de gir, og han viser hvor sentral informasjonen er i moderne krigføring i dag, særlig amerikansk. Linjen til Norge er lett å trekke: Daglig tas det bilder av Afghanistan som er så detaljerte at de kan brukes til å spore Taliban i fjellområder man ellers mangler enhver oversikt over, bilder som lastes ned på Svalbard. Er det rimelig å tro at det norske Forsvaret ikke utnytter dette? Eller utnytter Forsvaret disse dataene bevisst i krigføringen?

Det er viktig dokumentasjon Bård Wormdal legger fram i sin bok.

Satelittkrigen – Norsk militarisering av polområdene og verdensrommet

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Fusjonskraft – fremtidens energikilde?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 28, 2011

Oljeutvinning fra tjæresand er noe av den minst bærekraftige og mest skitne oljeproduksjonen som finnes. Statoil er en av de store aktørene i oljeutvinningen fra tjæresand i Canada. Fracking er en relativt ny metode som ligger på høyde med tjæresandutvinning hva gjelder miljø-ødeleggelser.

Mandag 26.september klokken 10 (18:00 norsk tid), startet Ottawa Action/ Stop the Tar Sands! en demonstrasjon mot tjæresandutvinningen i Canada. Hundrevis av aksjonister fra Nord-Amerika er samlet i denne aksjonen, som marsjerte på Parliament Hill. Mer enn 200 personer ble arrestert allerede første dagen.

Aksjonen er godt organisert og det er grupper på rundt 20 personer som danner fredelige sit-in-aksjoner ved Centre Block, parlamentets hovedbygning på Parliament Hill. Disse er vel vitende om at de risikerer arrestasjoner. 250 personer møtte opp på sivil ulydighetskurs på søndag. Aksjonen har satt seg som mål å  holde på i to uker.

I dag, mandag den 28. november, var det aksjoner foran Stortinget i Oslo, samt i Stavanger, Trondhjem og Bergen mot Statoils engasjement i tjæresanden i Canada. Regjeringen ble blant annet overlevert et opprop som er signert aven rekke organisasjoner.

Ottawa Action

Stop The Tar Sands!

Stor demonstrasjon mot tjæresand i Canada

Få Norge og Statoil ut av tjæresanden

Tjæresand, fracking og Statoil

Brennende is

I dyphavet finnes en spesiell form for is som kalles hydrater. Hydrater dannes under svært høye trykk og lave temperaturer og kjennetegnes ved at inne i isen er det naturgass som for eksempel metan. Denne gassen vil stadig flere aktører utvinne.

Ukonvensjonelle petroleumsressurser har revolusjonert energisituasjonen i USA. Omtrent over natten gikk landet fra å forberede seg på å importere store mengder gass, til å bli selvforsynt i mange år fremover. Det skjedde fordi en type ukonvensjonell petroleumsressurs – utvinning av gass bundet i skifer – plutselig ble økonomisk lønnsomt. Tidligere fantes ikke teknologien, og de enorme gassresursene ble ikke engang regnet med når man snakket om olje- og gassressurser.

Verdenshavene gjemmer en uunyttet energiressurs like stor som alle dagens fossile kilder tilsammen, kull inkludert. Forskningen på såkalte hydrater har eksplodert og norske forskere ligger i teten. Norge har enorme mengder naturgass som overhodet ikke regnes med, fordi det regnes som ukonvensjonelle ressurser.

Metan er en særdeles kraftig drivhusgass; omtrent 25 ganger mer effektiv som «bidragsyter» til drivhuseffekten enn CO2. Forskningsdirektør Knut Alfsen ved CICERO senter for klimaforskning hevder derfor at utvinning av hydrater er en risikosport. Klarer en å forbrenne gassen kontrollert vil «bare» CO2 bli avfallsprodukt. Det Alfsen frykter mest er at uforbrent metangass forsvinner rett opp i atmosfæren når hydratlagrene forstyrres, noe som gjør at det hele kan vise seg å være en «miljøbombe».

Brennende is er Norges ukjente formue

Ny energikilde kan bli klimabombe

Kald fusjon

Spørsmålet er om det finnes fruktbare alternativer, og da selvfølgelig i tillegg til de allerede kjente, slik som sol, vind og bølger. Stadig flere håper på at fusjonskraft kan være fremtidens energikilde.

Klarsignal for fusjonskraft

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Solidaritet med Egypt

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 28, 2011

 On November 22, occupiers of Tahrir Square issued an urgent call for global solidarity, asking the world to:

·         Occupy / shut-down Egyptian embassies worldwide. Now they represent the junta ; reclaim them for the Egyptian people.

·         Shut down the arms dealers. Do not let them make it, ship it.

·         Shut down the part of your government dealing with the Egyptian junta.

The Occupy movement is answering their call. Yesterday,hundreds marched on the Egyptian consulate in New York City.

Urgent From Tahrir: Join our struggle for the survival of the revolution

https://i1.wp.com/mosireen.org/wp-content/uploads/2011/11/tahrir_sm.jpg

We are in the midst of a decisive battle in the face of a potentially terminal crackdown. Over the past 72 hours the army has launched a ceaseless assault on revolutionaries in Tahrir Square and squares across Egypt. Over 2000 of us have been injured. More than 30 of us have been murdered. Just in Cairo alone. In the last 48 hours.

Tahrir Square last night (Nov 21)

But the revolutionaries keep coming. Hundreds of thousands are in Tahrir and in other squares across the country. We are facing  down their gas, cudgels, shotguns and machine-gun fire. The army and police attack again and again, but we are holding the lines, holding them back. The dead and wounded are carried away on foot or motorbikes and others take their place.

The violence will escalate – for WE WILL NOT MOVE. The junta does not want to give up its power. We want the junta gone.

The future of the revolution hangs in the balance; those of us in the square are ready to die for freedom and social justice. The butchers attacking us are willing to kill us to stay in control.

This is not about elections or a constitution, neither of which will change the authoritarianism and violence coming down around us. Neither is this is about a so-called “transition” to democracy that has seen the consolidation of a military junta and the betrayal of the revolution by political forces. This is about a revolution, a complete revolution. The people demand the fall of the regime, and will stop at nothing short of that to achieve their freedom.

Foreign governments are paying lip-service to ‘human rights’ while they deal with the junta, shaking hands and legitimizing them with empty rhetoric. The US is still sending $1.2 billion in military aid to the Egyptian military. The army and police rely on tear gas, bullets and weapons from abroad. No doubt their stock has been replenished by US and other governments over the last nine months. Stock will run low again.

We ask you to take action:

  • Occupy / shut-down Egyptian embassies worldwide. Now they represent the junta ; reclaim them for the Egyptian people.
  • Shut down the arms dealers. Do not let them make it, ship it.
  • Shut down the part of your government dealing with the Egyptian junta.

The revolution continues, because we have no other choice.

From Tahrir Square / 22 November

Mosireen, Comrades from Cairo, Defend the Revolution

Urgent From Tahrir: Join our struggle for the survival of the revolution

Stop Sales of Tear Gas to the Egyptian Military!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Steve Keen – Hvordan løse finanskrisen?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 28, 2011

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Slik ble eurolandene nedsyltet i gjeld

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 27, 2011

Innføringen av euro er årsaken til at flesteparten av EU-landene nå har gjeldsproblemer, mener økonomiprofessorene Halvor Mehlum og Kalle Moene ved Universitetet i Oslo.

Slik ble eurolandene nedsyltet i gjeld

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

PST-sjef Janne Kristiansen leker med sannheten

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 27, 2011

PST-sjef Janne Kristiansen har nå blitt bedt om å stille på høring i Stortinget etter hennes forklaringer i terrorsaken. Det er særlig dokumenteringen av at Kristiansen gjentatte ganger har gitt offentligheten uriktige opplysninger om at Politiets sikkerhetstjeneste ikke hadde lov til å registrere Anders Behring Breivik, som opprører stortingspolitikerne. Det er avdekket at flere av Kristiansens forklaringer om hvorfor PST ikke gikk videre på Global Shield-tipset om Anders Behring Breivik, ikke stemmer.

Opposisjonen ber PST-sjefen stille på høring

PST-sjef skal være hjemkalt fra utenlandsreise

Faremo ber om svar fra PST-sjefen

PST-sjefen redegjør fredag

Stoltenberg roses for håndtering av terror

Stoltenberg mener terrordebatten må fortsette

Gir kommisjonen innsyn

Den første bombebeskjeden

Det har vært en voldsom eksplosjon

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Arabiske land innfører sanksjoner mot Syria

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 27, 2011

Den arabiske liga innfører økonomiske sanksjoner mot Syria. 19 av 22 medlemsland støtter tiltakene. Irak hadde på forhånd gjort det klart at det var umulig for dem å støtte sanksjonene. Heller ikke Libanon slutter seg til tiltakene. På denne måten ønsker de å unngå at andre land blander seg inn, noede frykter vil skje dersom «verdenssamfunnet» opplever at araberlandene ikke tar krisen på alvor.

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Nye trusler fra Israel

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 27, 2011

Hamas-lederen Khaled Meshaal og palestinernes president og Fatah-lederen Mahmoud Abbas møttes i Kairo denne uka for å finne en vei ut av den palestinske splittelsen.

statsminister for de palestinske styresmaktene, SalamFayyad, mener en samling på palestinsk side er en forutsetning for fred i området. «Et samarbeid mellom oss og Hamas er ikke bare i palestinernes interesse, men i verdenssamfunnets interesse. Vi vi skal klare å styre oss selv på en effektiv måte, er vi nødt til å samle landet», sier han.

Israel på sin side advarer om at de kan komme til å kutte forsyningene av strøm og vann til Gazastripen dersom de to palestinske fraksjonene Fatah og Hamas danner samlingsregjering.

En samlingsregjering «vil forvandle Den palestinske selvstyremyndigheten til en terrorenhet og vil sette en stopper for ethvert håp om en fredsavtale», sa Viseutenriksminister Danny Ayalon, som sitter i Knesset for det nasjonalistiske partiet Yisrael Beiteinu.

Fredag besluttet den israelske regjeringen å stanse overføringen av flere titalls millioner dollar i skattepenger, som Israel krever inn på vegne av selvstyremyndigheten.

Pengene som holdes tilbake, utgjør en stor andel av palestinernes månedlige budsjett. Israel er ikke bare kritisk til arbeidet for å få til en forsoning mellom de palestinske gruppene, som nå kontrollerer hvert sitt palestinske område. Israels regjering misliker også sterkt at palestinerne søker internasjonal anerkjennelse og nylig ble tatt opp som fullverdig medlem i FNs kulturorganisasjon UNESCO.

Israel trakk seg ut av Gazastripen og rev jødiske bosetninger i området i 2008. Men fortsatt leverer Israel vann og 70 prosent av strømmen til det palestinske området, som kontrolleres av islamistiske Hamas.

Israel vurderer å mørklegge Gazastripen

Støre: – Som å drive vanntortur mot økonomien

Sterke reaksjoner på Støres Israel-utspill

Israel og palestinerne

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Husk den internasjonale solidaritetsdagen for det palestinske folk den 29. nov

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 27, 2011

https://i2.wp.com/www.ccmep.org/delegations/maps/landmap1.jpg

Maps of Palestine

Den 29. november, som er den internasjonale solidaritetsdagen for det palestinske folket, er årsdagen for FN-resolusjonen 181 om opprettelse av to stater på palestinsk jord.

Den 29. november går også den palestinske presidenten Mahmoud Abbas til FN for å søke om medlemskap og anerkjennelse av palestinsk stat i FNs hovedforsamling.

Palestinakomiteen i Norge, Palestinakomiteen i Oslo og Fellesutvalget for Palestina arrangerer derfor fakkelmarkering foran Stortinget kl. 17.00.

Paroler:

• Anerkjenn en uavhengig og selvstendig palestinsk stat
• Opphev okkupasjonen
• Stopp ulovlige israelske bosettinger

Appellanter:

Yasser Najjar, palestinsk ambassadør
Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp
Elisabet Palerud, Fellesutvalget for Palestina
Trond Ali Linstad, Muslimsk Forum og Venner av Jerusalem
Gada Azam, Palestinakomiteen i Oslo

Møt opp for å vise støtte til det palestinske folket!

Åpent møte med Palestinas ambassadør, Yasser Al Najjar,

torsdag den 1. desember.

Tid: Torsdag den 1. desember kl. 19.00

Sted: Grønland bydelshus, Grønland 28 (2. etg. over Asylet)

Det blir kaffe, te og noe smågnafs

Ambassaden ble etablert i Oslo i 1994 som et PLO-kontor, som nå i 2011 ble oppgradert til Palestinas ambassade. Ambassadør Yasser Al Najjar er utdannet ved National University San Diego, California i USA. Han har vært Palestinas ambassadør i Norge siden 2006. På møtet vil han fortelle om situasjonen i de palestinske områdene, FN-søknaden, valg og om framtida, men det vil også bli anledning til å spørre og diskutere.

Møt Palestinas ambassadør

Generalsekretærens budskap: Internasjonal solidaritetsdag for det palestinske folk

Internasjonal solidaritetsdag for det palestinske folk

FAKKELmarkering kl 17 foran Stortinget

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Labert klima foran klimatoppmøtet i Durban

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 26, 2011

https://i0.wp.com/observatoire-territoires-durables.org/IMG/jpg/durban-climate-change-conference-2011_180_thumb.jpg

De internasjonale klimaforhandlingene stamper fortsatt i motvind i forkant av årets klimatoppmøte i Durban. Mange spør seg hvorfor? Skyldes det USA, Kina, Nord/Sør-motsetninger, klimaskeptikerne, oljelobbyen, «apokalypseutmattelse», biologi, eurokrisen eller kanskje en større systemkrise?

Labert klima foran klimatoppmøtet i Durban

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

«You cannot evict an idea whose time has come»

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 26, 2011

The «occupy» movement is catching fire across the world and has achieved a radical shift in the way we think about our politics. Now, the world is asking, how can the movement win?

From New York to London, politicians and the police have been bought off to protect corporate interests. They are forcibly evicting the peaceful protesters from public spaces and discrediting the movement in the media as «dirty hippies» and «violent criminals» with no clear agenda. It’s not hard to see why they’re nervous: the occupiers have sparked a vital battle of ideas, and the corrupt, elite 1% stand to lose everything.

Now, it’s make or break time! Let’s help the movement win by funding a major global opinion poll in dozens of countries that clearly shows this is not a fringe movement that can be crushed, but a political project with massive public support.

The poll will supercharge the movement and offer both a united vision and the mass-based public legitimacy it needs to take on and take down the system that feeds the 1%. The need is urgent — if 10,000 of us donate a small amount now, we’ll have enough to run this poll by next week and take this battle to the next level: The 99% speak out

It’s been three years since the financial crash exposed the greed and recklessness that drives our financial system and destroys our economies. We are losing jobs, homes, and benefits, yet politicians continue to throw public money to keep big banks afloat to speculate and hand out fat bonuses. The 1% get their way every day, through massive spending on lobbyists, revolving door networks with current and former politicians and using the media to spread threats and fear.

Enough is enough! We know ordinary people working together can shake even the most entrenched powers – we’ve seen it over and over this year. In the last two months the occupiers’ message has resonated in homes, bars, and workplaces everywhere – people are beginning to speak out against the rotten financial and political systems that wreck our democracies. And, forced to cover the protests in real time, our media can’t help but examine the abuses of power that many thought would remain invisible and unshakable.

Change is in the air. It’s 1968 all over again. From Madrid, to Rio, to New York, Avaazers have joined the movement, signed a 750,000-strong pledge of solidarity, called politicians to stop the evictions, and donated critical gear and supplies. But now, to win, we must show that this movement is truly global and represents millions speaking with one clear and powerful voice. If just 10,000 of us donate today we can roll out this poll fast and plaster the media with our united message for change.

Occupy Wall Street will soon have a soundtrack. Participants in the protest movement said Wednesday that they are putting out a benefit album with music from Third Eye Blind, David Crosby and Graham Nash, Jackson Browne, Lucinda Williams, DJ Logic, Ladytron and others.

Jason Samel, a musician who is putting together the disc, says the goal is to raise between $1 million and $2 million to help fuel the movement that is protesting income disparity. It will be available this winter, at first in digital form only.

When police come the occupiers chant – «You cannot evict an idea whose time has come.» And you can’t silence the billions of us across the whole world that make up the 99%. Let’s do what we can now – contribute to power up the movement and embolden and intensify its muscle to win!

After NYC ouster, «Occupy» seeks new direction

Oakland turns to 1st general strike in 65 years

Occupy camps under attack across America

DC lobbyists’ plan to undermine the OWS movement

OWS Camp crackdown coordinated by US city mayors

A new dawn for Occupy Wall Street – life after Day of Action

A lot of media belongs to 1% that OWS rally against

Bloomberg’s office admits to arresting journalists for covering OWS

400 handcuffs: OWS 2-month birthday gift

NYPD blast LRAD sound cannons at OWS

WS Day of Action: Police vs People (PHOTO, VIDEO)

Blood on Wall Street: Violent OWS arrests (GRAPHIC PHOTOS, VIDEO)

Censored: #occupywallstreet

Recognise Occupy as a Global Movement

Occupy movement now a global phenomenon

Occupy Wall Street plans benefit album

Top 10 Tips for Filming #Occupy Protests, Arrests & Police Conduct

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »