Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for januar 2012

Full Occupy kamp i Oakland

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 30, 2012

Video: Occupy Oakland: Tear gas & flashbang grenades

Video: Brutal arrests at Occupy Oakland

Video: Occupy Oakland protesters gather at the Port of Oakland to shut

 

 

Demonstranter brøt seg lørdag kveld inn på rådhuset i Oakland i California, USA, og brente et amerikansk flagg. 300 demonstranter ble arrestert. Urolighetene startet da Occupy Oakland, en lokal versjon av Occupy Wall Street-bevegelsen, arrangerte demonstrasjoner i Oakland. Demonstrantene samlet seg lørdag morgen utenfor rådhuset og marsjerte gjennom gatene til det tomme konferansesenteret Henry Kaiser, som de truet med å overta og begynte å rive ned gjerdene utenfor.

Politiet ga demonstrantene ordre om å fjerne seg. Noen av demonstrantene svarte med å kaste flasker og stein og dermed tok politiet i bruk blant annet tåregass og skjøt med poser med blykuler pakket inn i  tekstil. Antallet demonstranter var mellom 1000 og 2000 i løpet av lørdagen.

Lørdag ble dermed den mest turbulente dagen i Oakland siden november, da politiet med makt brøt opp en teltleir som demonstrantene hadde etablert. Fungerende politisjef Howard Jordan fortalte mediene at om lag 300 personer ble arrestert i løpet av dagen og kvelden lørdag.

Ordfører Jean Quan, som høstet mye kritikk etter politiaksjonen i november, ba lørdag Occupy-bevegelsen slutte å bruke Oakland som lekeplass. «Folk i samfunnet og folk i Occupy-bevegelsen må slutte å finne på unnskyldninger for denne oppførselen», sa Quan ifølge AP.

Brøt seg inn på rådhuset og brente USA-flagg – 300 arrestert

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

The New American Century

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 29, 2012

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Global aksjonsdag imot militærforbruk – Den 17. april 2012

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 27, 2012

https://i0.wp.com/www.warresisters.org/pages/images/pieFY09.gif

War Resisters – Piechart

https://i1.wp.com/armscontrolcenter.org/policy/securityspending/articles/us_vs_world.gif

Global Military Spending

https://i2.wp.com/armscontrolcenter.org/policy/securityspending/articles/defense_spending_since_2001.gif

U.S. Defense Spending, 2001-2009

https://i0.wp.com/macaulay.cuny.edu/eportfolios/lopa/files/2011/03/budget-chart1.jpg

The 1.5 Trillion Dollar Question

Government Budgets - Education vs Military Spending

Government Budgets: Education vs Military Spending

Military Budget Cuts: Pentagon Unveils 2013 Plan

SIPRI Military Expenditure Database

On April 17, 2012, people all over the world will join together for the second Global Day of Action on Military Spending. We urge you to join us.

The current economic crisis has put pressure on the world’s governments to reduce spending on critical human needs: confronting climate change, battling deadly diseases, achieving the Millennium Development Goals. But apart from a few courageous exceptions, national governments continue to waste enormous resources on the military. Figures from the 2011 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) annual report show that the world’s governments are spending more than ever on the military: $1,630 billion per year – and rising. If spent differently, this money would go a long way to resolving the real challenges facing our planet.

On April 17, SIPRI will announce the military spending figures for 2011. Our GDAMS actions in capital cities and other locations around the world will offer the mass media photo opportunities and local stories about military spending. Local organisers can schedule their action on or near the Global Day.

This is the second Global Day. Last year’s event, held on April 12, 2011, was a big success, with nearly 100 actions in 37 countries. In 2012, activists will organize many types of events, from protests at military bases to teach-ins. Each location will devise its own approach. But all the events will highlight the latest figure for global military spending, which will likely approach $1.7 trillion. Our campaign could be built around slogans such as: What would you do with $1.7 trillion? When our countries are broke, should we spend Trillions for War or Trillions for Peace? Make Jobs not War! etc.

List of countries by military expenditures

Military budget of the United States

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

En tekst om livsglede

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 26, 2012

https://i1.wp.com/mormonmatters.org/wp-content/uploads/2012/01/Happiness.jpg

https://blikk.files.wordpress.com/2012/01/how-to-find-happiness.jpg?w=300

https://i1.wp.com/thefablifeproject.com/wp-content/uploads/2011/05/happiness-jpg1.jpg

https://i2.wp.com/media.tumblr.com/tumblr_lsgtf0Q6On1qembvw.jpg

http://phoenixtreeproductions.files.wordpress.com/2011/04/happiness.jpg

https://blikk.files.wordpress.com/2012/01/life-quotes.jpg?w=300

”Jo bedre vi trives med oss selv, desto sjeldnere trenger vi å tråkke en annen ned for å føle oss på høyden”, heter det.

Begrepet «livsglede» inneholder en kvalitet som vi vel alle ønsker å ha i livene våre. Likevel er det et begrep som er vanskelig å definere helt konkret, de fleste vil vel være enige om at det er i slekt med «lykke» og «følelsen av å ha et meningsfult liv».

Vi lever alle under skiftende livsforhold og livsfaser. Omstendigheter vi møter gjennom livet opplever vi som positive eller negative, noe tar deg opp, annet drar deg ned. Det er også forskjeller på oss som individer, våre tålegrenser for å takle sykdom og problemer er ulik, også vår evne til å fokusere på gode eller dårlige faktorer i livet.

Vi kjenner oss alle nede og slitne når påkjenninger, sykdom og problemer står på. Men et kjernepunkt med henhold til livsglede er at grunntonen av glede vender tilbake når forholdene normaliserer seg. Det er og lettere å holde på glede i livet gjennom tunge tider om en på trass av det vanskelige også har gode kvalitetar i livet som kan «balansere vekta».

Penger, rikdom og materielle goder. De fleste må nok innrømme at dette virker fristende å prøve å skaffe seg. Likevel har mange av oss et ambivalent forhold til disse verdiene i forhold til mer åndelige verdier som i vårt samfunn gjerne har status som mer «høyverdige».

Farene og de dårlige konsekvensene av penger kjenner vi så altfor godt: Havesyke, mye vil ha mer, misunnelse, uenighet, kriminalitet, usundt statusjag… Penger i seg selv skaper ikke dette. Det er vi som mennesker som i ulik grad har disse dragningene og tendensene. Om livsglede og lykke kunne måles objektivt ville trolig mange rike havne langt ned på lista…

I boken The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone hevder de to britiske samfunnsmedisinske forskerne Richard Wilkinson og Kate Pickett at mer omfordeling vil være i alles interesse, og at samfunn der mest mulig likhet etterstrebes, også er de beste samfunn å leve i. Det hevdes at land med høy inntektsulikhet også har større sosiale problemer i samfunnet. Økt ulikhet skaper med andre ord økt ulykke.

Den russisk-amerikanske psykologen, Abraham Maslow, konstruerte en behovspyramide som kunne brukes til å måle lykke. Dess høyere man befinner seg på pyramiden, dess lykkeligere er man. Lykke kan med andre ord defineres som det å tilfredsstille sine behov.

Han lagde flere etasjer på behovspyramiden, hvor av fysiske behov måtte dekkes før man kunne begynne å tilfredstille behovet for sikkerhet, sosiale behov, påskjønnelse og selvrealisering. Men det kan være mer riktig å si at lykken måles på hvor høyt behov man har tilfredsstilt på hvert trinn i behovspyramiden.

En kan og si det på den måten at livsglede er å ha en grunntone av harmoni, positivitet og indre ro i sinnet, rett og slett glede seg over sin eksistens og det og være til. Men hva er egentlig livsglede, og hvordan kan en få livsglede til å vare ved gjennom ulike livsfaser og skiftende livsforhold? Hvordan oppnå glede over å være til og glede over å leve.

Hva som er i vårt indre er også å finne i det ytre. Mikrokosmos og makrokosmos er ikke kun speilbilder av hverandre, men fletter seg sammen, sik at en hver av oss blir som en dør til et helt univers. Alt er ett og ett er alt.

Men vi er ikke kun deler av helheten. Vi inngår i helheten. Vi er alle individer med vår egen subjektive oppfattelse av det objektive universet vi lever i, og som vi kan oppnå høyere innsikt om gjennom dialog og forståelse. Toleranse og evnen til å lytte er derfor essensiel.

Vi har både trang til å ville leve og overleve og til å tilpasse oss den verden vi lever i. Selvoppholdelsesdriften og evnen til å inngå i en høyere helhet er to sider av samme sak. Begge deler må til for at vi skal kunne realisere oss selv og leve fullverdige liv. Uansett så er det kjærlighet til hverandre og til universet som gir oss viljen til å leve og som binder oss sammen.

Kjærlighet er livets essens. Overalt i universet befinner denne livskraften seg. Vi trenger bare å åpne oss for den. Frykt, på den annen side, får oss til å lukke oss og hindrer oss fra å motta denne livsnødvendige eliksiren. Vi får en selvdestruktiv atferd og hindrer oss selv fra å delta i det større fellesskapet. Både det universelle, hvor i alt inngår, og det dannet av mennesker.

Vi trenger ikke kun et nytt parti, men en fornyelse av vår sivilisasjon i sin helhet!

Ingen ytre revolusjon kan alene skape en ny sivilisasjon. I for lang tid har vi opplevd at den ene blodige revolusjonen etter den andre styrter det gamle regimet, men at man ikke er i stand til å skifte til noe som er bedre. Den gamle samfunnsordnen gjenskaper kun seg selv i etterkant av revolusjonen. Forskjellen er kun at det har kommet til noen nye ansikter.

Det vi trenger er en indre revolusjon som gjør at vi klarer å overvinne frykten og gjør oss i stand til å åpne oss for universets vitale eliksir og dermed bli i stand til å skape en sivilisasjon bygget på rettferdighet, likeverd, solidaritet, frihet, bærekraft og fred.

Vi har utviklet oss via flere stadier og har nå dannet en global sivilisasjon. Vi alle befinner oss i det samme globale fellesskapet. Vi må derfor fjerne all frykt og i stedet åpne oss for hverandre. Bare i dette vil det ligge en enorm kraft og et enormt potensiale.

Sammen må vi fjerne de kreftene som holder oss nede. Vi må danne revolusjonære forsamlinger og råd rundt om på planeten, som samarbeider for felles beste. Det er i fellesskap vi finner de beste løsningene.

Samtidig som vi i den fysiske virkeligheten forbereder oss på å styrte den gamle samfunnsordenen må vi også utvikle oss spirituelt. Toleranse er nødvendig. Vi må lytte på hverandre og på naturen for på den måten å oppnå en høyere selvinnsikt. Meditasjon er heller ikke en dårlig løsning.

I tillegg til den ytre revolusjonen trenger vi kort og godt en spirituell oppvåkning som gjør oss i stand til å leve i harmoni med hverandre og med naturen.

Den som venter, venter nok forgjeves, mens den som arbeider for det umulige vil gjøre det umulige mulig. Den som arbeider for det mulige står stille, mens den som arbeider for det umulige vil skaper fremtiden. Håpet er den sykelige tro på at det umulige vil skje. Det umulige er mulig, det umulige tar bare litt lengre tid. Begynn! Bare på den måten kan det umulige bli mulig.

At fremtid kan umulig komme; ti når den kommer, er den omme. Si aldri til et ungt menneske at noe ikke kan gjøres. Vårherre har kanskje ventet i århundre på en som ikke visste at akkurat det var umulig, og som derfor nettopp gjorde dette.

Kjærligheten krever det umulige, det absolutte, brennende skyer og en uuttømmelig vår. Egentlig er kjærligheten en lengsel etter det umulige, en drøm om det utenkelige. En selvmotsigelse!

Det er bedre å våge alt, og bære sin del av det som måtte gå galt. Enn engstelig å vurdere alt, og aldri måtte bære følgene av noe galt. Den som velger å handle, den vil som oftest gå av med seieren.

Den som intet våger, intet vinner. Om du taper, så gi tål, bare ikke glem ditt mål, la din vilje være stål – prøv igjen! Tvil aldri på at små grupper av tenksomme engasjerte mennesker kan endre verden. Faktisk er de de eneste som noen gang har greid det!

I stedet for å strebe etter ensidig materiell lykke, etter status og profitt bør vi holde frem for oss de verdier og prinsipper som vi bør leve for. Verdier som vi kan strebe etter generasjon etter generasjon. Etter utopier. For måten vi lever på er mer enn politiske vedtak og levebrød. Det handler om etikk og moral. Et hvilket som helst samfunnssystem kan fungere bra hvis menneskene som danner det er gode.

Tidspunktet er i dag!

Vær lydhør overfor universets magiske stemme

Tilbake til naturen eller en ny sivilisasjon?

Hvor går veien videre? Zeitgeist

Slutt å tukle med naturen!

Mennesket har evne til å elske og å drepe

Fødselen (eller sluttfasen) til den nye verdensorden

Verdens herskere

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Lørdag den 28. januar okkuperer vi Korketrekkeren!

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 26, 2012

Occupy Korketrekkeren

Etter at en gruppe mennesker den 17. september 2011 slo opp en teltleir i Wall Street i USA og startet det som blir kalt Occupy Wall Street har lignende okkupasjoner sprunget opp rundt om i hele USA og så å si rundt om i hele verden.

Vi sier nå ”Nok er nok!” Vi krever et ekte demokrati, et varmere og mer inkluderende samfunn hvor mennesker og miljø blir satt foran snevre økonomiske interesser. Tiden er inne for at vi forenes og går sammen i en global ikke-voldelig protest!

På lørdag okkuperer vi Korketrekkeren, som går fra Frognerseteren stasjon og ned mot Midtstuen. Den morsomste akebakken i Oslo! Kjelke kan leies av Akeforeningen. På den måten støtter man foreningens arbeid for barn og ungdom.

Korketrekkeren har blitt valgt for å vise at vi er en kreativ bevegelse i fart. At lek og hygge er en del av budskapet. Som Emma Goldman erklærte: “Kan jeg ikke danse, er det ikke min revolusjon!” Vi vet at det finnes alternativer og vil være med på å skape en bedre verden, for oss alle.

Samtidig som vi befinner oss i Korketrekkeren har Occupy-bevegelsen dannet “Camp Igloo”, som er en landsby av iglooer, i Davos. Dette for å utfordre World Economic Forrum (WEF) og den selverklærte ”globale eliten”, som vil si den 1 % som lager spillereglene i den globale utrettferdige økonomien.

I Oslo møtes vi på Eidsvolls plass utenfor Stortinget kl. 12.00. Ta med varme klær, noe varmt å drikke og mat, så lager vi et bål for å varme oss. Vi ønsker alle nye, gamle, store og små velkommen!!

Allting vil bli avholdt kl. 14.00. Her vil vi kunne dele våre drømmer og fremtidsvisjoner!

Vi er de 99%. Du er oss – Vi er Occupy Oslo!

Occupy Korketrekkeren

www.okkuper.no

Youtube: Davos: Can the Elites Save us all?

Billionaires Occupy Davos as 0.01% Bemoan Income Inequality

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Organisert sniking på buss og trikk som sivil ulydighetsaksjon

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 26, 2012

Ruter øker prisen for billetter som ikke er kjøpt på forhånd til 50 kroner fra 1. februar. Ingen andre byer i verden kommer nær en slik pris. I tillegg kommer at det i store deler av Oslo er langt mellom utsalgsstedene. Bor man for eksempel ved Ljabru må gå en kilometer forbi nærmeste holdeplass for å få tak i forhåndsbetalt billett.

Den nye prisen innebærer en prisøkning på 66 prosent siden 2003. Det var da Oslo Sporveier begynte med differensierte priser, der enkeltbilletter kjøpt av sjåføren kostet mer enn forhåndskjøpte billetter. Hensikten var å unngå forsinkelser som følge av at sjåførene må bruke tid på billettsalg.

En god idé i teorien. Men den blir ikke fullt så god når Ruter, som selskapet heter i dag, ikke har bygget ut mulighetene for forhåndskjøpt billett godt nok. Det trengs flere automater på holdeplassene. Og hva med små automater inne på busser og trikker?

En annen løsning er SMS-betaling. Bystyret vedtok å innføre det i 2010. Men det har ikke skjedd noe likevel. I følge Ruters Gry Isberg skyldes dette at «Vi gjennomførte et forprosjekt i fjor, og fant ut at SMS-betaling er for gammel teknologi. Vi mener at mobilapplikasjoner er fremtiden. Billetter gjennom mobilapper gir interoperabilitet, noe som bør være et krav til ny løsning. Dermed kan billettkjøp over fylkesgrenser og NSB videreutvikles.»

Det er blant annet de høye prisene som har ført til at man har begynt med organisert sniking på trikken som en sivil ulydighetsaksjon. Planka er en sivil ulydighetsaksjon som jobber for en avgiftsfri, skattefinansiert kollektivtransport. Økt innflytelse fra de som arbeider i og benytter seg av kollektivtransporten, vil gjøre byen til et mer sosialt og bærekraftig sted å være.

Verdens dyreste

Sniking satt i system

Planka Oslo

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Punktdemonstrasjon: Nei til GM mat mandag den 30.januar

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 26, 2012

Facebook: NEI TIL GENMODIFISERT MAT!

Ingen genmodifisert mat er godkjent i Norge. Vi vil heller ikke ha genmodifisert mais som tåler skadelige sprøytemidler! Saken er til sluttvurdering i regjeringa. Det blir derfor punktdemonstrasjon utenfor Utenriksdepartementet, 7.juni-plassen, Viktoria Terrase, Oslo, mandag den 30.januar kl.10.00.

Kl.10.30 kommer statssekretær Erik Lahnstein ut til oss. Kathrine Kleveland, leder av Bygdekvinnelaget og koordinator for Nettverk for GMO-fri mat og fôr, holder kort appell. Lahnstein får overrekt ei t-skjorte med påskriften ”Jeg elsker genteknologiloven”. Markeringen er ferdig innen kl.11.00.

Møt opp og vis at det er mange som er i mot! Når ingen er for, burde saken være enkel! Det vil være plakater med teksten ”Nei til GMO-mais”.

Arrangør:

Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Nettverket består av 16 miljø-, bonde- og solidaritetsorganisasjoner samt Coop Norge Handel.

Ansvarlig:

Bell Batta Torheim, Utviklingsfondet, mobil 41 1234 04.

Mer info om saken:

Plattform for «Nettverk for GMO-fri mat og fôr»

Ingen GMO- avklaring før jul

Ber Ap si nei til genmodifisert mais

Gen-trøbbel i regjeringen

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Stop ACTA

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 26, 2012

Mange har laget anti-ACTA-filmer og bilder for å spre bevissthet om loven. Denne illustrasjonen kommer fra Deviant Art-brukeren Paul Design.
 

«As concerned global citizens, we call on you to stand for a free and open Internet and reject the ratification of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), which would destroy it. The Internet is a crucial tool for people around the world to exchange ideas and promote democracy. We urge you to show true global leadership and protect our rights.»

Avaaz: Stop the biggest threat to Internet freedom

Youtube: ACTA Explained – Spread the Word

Youtube: ANTI-ACTA – What can you do?

Youtube: Say NO to ACTA

Youtube: ACTA – Anti-Counterfeiting Trade Agreement

Youtube: ACTA – Anonymous Broadcast Announcement

Youtube: Anonymous – An Official Message (ACTA)

Mens man for denne gangen har klart å stanse angrepet på internett som ble forsøkt gjennom SOPA- og PIPA-stormen i USA er EU i ferd med å signere papirene til et svært likt lovforslag, kalt Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), som er en ennå større trussel. Nå blusser internettdemonstrantene opp igjen, sider blir utsatt for DDOS-angrep og nettsteder prøver å flytte søkelyset fra USA over til problemene i Europa.

ACTA er en global avtale som kan tillate selskaper å sensurere internett. Avtalen vil kunne føre til et nytt organ som vil tillate selskaper å stanse alt som skjer på nettet og innføre massive straffetiltak, inkludert fengsling, mot folk de hevder skader selskapene.

Forhandlingene har som hovedoppgave å finne et felles rammeverk for bekjempelse av fysiske piratprodukter, primært for beskyttelse av merkevarer. I forhandlingene er det også en omfattende del som omhandler internett, men nøyaktig innhold er det ingen som kjenner. Planene til gruppen er at offentligheten ikke skal få tilgang til avtaleteksten før den er så ferdigspikret at den er klar for samtidig godkjenning i alle land som er med på forhandlingene.

En annen ting som får EFF til å heve på øyebrynene er mangelen på åpenhet rundt saken, og hvordan den ser ut til å bli dyttet gjennom rettsystemet for å få en endelig godkjennelse: «ACTA blir forhandlet frem av en utvalgt gruppe av industrialiserte land, på utsiden av eksisterende, internasjonale samlinger som driver med lignende lover, slik som World Intellectual Property Organization og World Trade Organization», skriver EFF.

ACTA er forhandlet fram i dyp hemmelighet av et lite antall rike land og selskaper. Det er massive handelssamtaler mellom blant annet EU, USA, Canada, Japan og Sør-Korea. ACTA-loven ble opprinnelig skapt i 2007 for å stoppe forfalskning av fysiske goder, slik som medisiner. Etter en drøssevis av endringer og diskusjoner hvor ting har blitt lagt til og fjernet, ble en ferdig utgave klar i 2011.  I tillegg ble det avslørt at loven vil bli tatt opp til vurdering her i Europa den 26. januar, av den Europeiske Unionen.

Til tross for at ACTA-forhandlingene er hemmelig, har det likevel lekket noe informasjon. Noe av det mest oppsiktsvekkende er at en ser ut til å ønske å gå inn for en ordning der nettbrukere permanent vil miste tilgangen til internett om de blir beskyldt tre ganger for å drive med piratkopiering på nett – så kalt «three strike»-lovgivning. Det skal ikke i dokumentene være noe som tilsier at beskyldningene faktisk må bevises.

Ifølge Electronic Frontier Foundation dreier loven seg om langt mer enn bare forfalskning av fysiske goder. Loven har nemlig flere avsnitt om hvordan internettdistribusjon og informasjonsteknologi bør kontrolleres og overvåkes. Blant annet vil loven gi rom for å påtvinge internettdistributører å fungere som vakthunder for rettighetshavere, for å passe på at ingen driver med aktiv forfalskning, også kjent som fildeling.

Frankrike har innført et lignende system, til tross for sterk EU-motstand, og nå har EU-parlamentet sett seg lei på de hemmelige forhandlingene som EU-kommisjonen bedriver i denne saken.

Hvis ACTA blir godkjent den 26. januar i EU, vil det fortsatt bli nødt til å bli godkjent av EU-parlamentet, samt hvert individuelle land. Blir det imidlertid ikke ratifisert i første instans den 26. januar, vil loven legges død i hele EU. Norge er for ordens skyld verken med på listen over land som vil signere avtalen, og vil heller ikke direkte påvirkes av EU-avgjørelsen. Internett vil imidlertid kunne påvirkes drastisk, og nettsider vi bruker i dag vil raskt kunne forsvinne.

Norge er ikke en del av landene, og regjeringen i Norge har flere ganger vært svært avvisende til å kommentere ACTA-forhandlingene. Dette til tross for at Norge, gjennom EØS, trolig vil være pålagt å følge det samme rammeverket.

Stop ACTA

Denne loven kan være enda verre enn SOPA

What is ACTA and why we demand a stop and more transparency

Current news about the progress of ACTA, both nationally and internationally

What’s Wrong with ACTA

Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) and Its Impact on Access to Medicines

ACTA vs. SOPA: Five Reasons ACTA is Scarier Threat to Internet Freedom

If You Thought SOPA Was Bad, Just Wait Until You Meet ACTA

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

15M Global Strike

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 26, 2012

https://i0.wp.com/takethesquare.net/wp-content/uploads/2012/01/fist_strike_nationalization1.jpg

15M Global Strike

15M Global Strike

Facebook: 15M Global Strike

Occupy Democracy Resources

The Art and Photography Behind the TIME Person of the Year Cover – The Protester

Call for worldwide demonstration for Sunday 15th January 2012 / #15J!

2012 Revolution: World Awakening

European Day of Action against Capitalism: March 31st, 2012

Left Wing Organisations and Libertarian grassroots Unions Call for an International Day of Action

Call for Action: European Day of Action against Capitalism

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Erich Fromm

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 25, 2012

https://i0.wp.com/www.infed.org/images/people/erich_fromm.jpg

The situation of mankind is too serious to permit us to listen to the demagogues – least of all demagogues who are attracted to destruction – or even to the leaders who use only their brains and whose hearts have hardened. Critical and radical thought will only bear fruit when it is blended with the most precious quality man is endowed with – the love of life.

Erich Fromm (1973) The Anatomy of Human Destructiveness, page 438

Erich Fromm: Freedom and Alienation, and Loving and Being, in Education

Erich Fromm – My Webspace files

 I 1955 publiserte han boka «Ways Out of a Sick Society» hvor han foreslo borgerlønn for første gang:

Erich Fromm and His Proposal for a Basic Income

Boka «The Art of Loving» (1956) ble en glonbal bestselger og har solgt mer enn 25 millioner eksemplarer:

The Art of Loving

https://i0.wp.com/30.media.tumblr.com/yc3W9AcfLqc3bj3zqpcevZiro1_500.jpg

Erich Fromm Quotes – BrainyQuote

Erich Pinchas Fromm (født 23. mars 1900 i Frankfurt am Main i Tyskland, død 18. mars 1980 i Locarno i Sveits) var en tyskamerikansk psykoanalytiker, psykolog, sosialfilosof og sosiolog.

I en lang rekke kulturkritiske debattbøker analyserte Fromm det moderne industrisamfunnet. Fromm utmyntet begrepet «sosial karakter» for å forstå hvordan kulturen påvirket individenes karakterstruktur. Samtidig var han dypt åndelig interessert og gikk inn for en ”ikke-teistisk” religiøsitet.

Fromm mente at mennesket blir stadig mer avmektig og fremmedgjort i et av teknikken styrt samfunn. Han kritiserer en kultur der maksimal produksjon og konsumpsjon er blitt livets mening.

I stedet for et samfunn der menneskene er blitt teknikkens slaver gikk Fromm inn for en humanistisk sosialisme. Denne sosialismen skilte seg sterkt fra både sovjetisk kommunisme og vestlig kapitalisme.

I sine bøker skisserte han på konkrete tiltak i den hensikt å skape et mer menneskelig samfunn. Han ville fremme et desentralisert «deltagerdemokrati», som innebærer at medborgerne mer aktivt skulle delta i det politiske og økonomiske liv.

Et annet av av hans forslag var å innføre en form for borgerlønn. Fromm støttet også kvinnefrigjøring og miljøvern.Han hadde et stort politisk engasjement. Han arbeidet blant annet for fredsbevegelsen og mot USAs krig i Vietnam.

Youtube: Erich Fromm – Love

Youtube: Erich Fromm – Equality and Happiness

Youtube: Dependence

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Egypt vil oppheve 30 år lang unntakstilstand

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 25, 2012

Egypts militærleder lover å oppheve unntakstilstanden i landet onsdag, på ettårsdagen for starten på opprøret som fjernet president Hosni Mubarak fra makten. «Jeg har besluttet å oppheve unntakstilstanden over hele landet – med unntak for bekjempelse av kjeltringer – fra og med 25. januar», opplyste feltmarskalk Hussein Tantawi i en fjernsynstale tirsdag.

Men Tantawis unntak for «kjeltringer» er kontroversielt, ettersom aktivister anklager militærmyndighetene for å bruke begrepet altfor vidt i et forsøk på å kue politiske motstandere. «Unntakstilstanden er ikke på noen som helst måte blitt opphevet», sier Hossam Bahgat, lederen for Egyptisk initiativ for individuelle rettigheter.

Egypt vil oppheve 30 år lang unntakstilstand

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Sosial krise i Europa

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 25, 2012

Høsten 2011 så det ut til at det økonomiske systemet i Europa skulle gå opp i liminga. De sørlige eurosone-landene var i dyp gjeld og måtte akseptere voldsomme økonomiske reformer, IMF kom for første gang med sin beryktede kuttpolitikk på europeisk jord, og børsene varslet hver dag om blodbad og manglende tillit til banker, regjeringer, veksten, statsgjelda og alt annet.

Voldsomme protester herjet over hele Europa, ikke minst i sør-Europa. Hvor dypt stikker disse problemene? Hvordan vil situasjonen se ut i 2012? Kan vi regne med at de løses når korrupte politikere og late arbeidstakere får en lærepenge, når stater kan låne penger fra den europeiske sentralbanken, eller når dyktige teknokrater får styre den økonomiske politikken? Hva skjer med EU og eurosonen? Og hvordan står den jevne mann og kvinne oppi dette, i det velferdsordninger legges på giljotinen?

Attac Blindern har invitert Ali Esbati (økonomianalytiker Manifest Analyse), Dag Seierstad (EU/EØS-rådgiver for SVs stortingsgruppe, m.m.),Petter Håndlykken (Styremedlem Attac Norge) og Linda Skjold Oksnes (Samfunnsøkonom i Fagforbundet) til å debattere årsaker, konsekvenser og løsninger på krisa som foregår i Europa i dag. Hva skjer der ute, hvorfor angår det oss, og hva kan vi gjøre?

Tid: Torsdag 26. januar 2012, kl. 17. Sted: Auditorie 3, SV, Blindern, Universitetet i Oslo.

Det er selvsagt gratis, og vi serverer pizza!

Semesterstartmøte – Sosial krise i Europa

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Nå blir det hett!

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 25, 2012

https://i0.wp.com/www.arkive.org/media/81/81C500F1-35DA-4763-9D20-6915F5DDD002/Presentation.Medium/photo.jpg

Ny NASA-video viser temperaturendringene i verden de siste 130 årene. Ni av de ti varmeste årene siden 1880 har kommet etter år 2000. Klimaforskere forventer at temperaturen på sikt vil øke ytterligere, og at det vil bli satt flere varmerekorder i løpet av de neste to, tre årene på grunn av økende solaktivitet samt effekten til El Nino i den tropiske stillehavsregionen.

«Vi trenger ikke en spesielt sterk El Nino for å dytte temperaturene opp til helt nye høyder», forteller James E. Hansen, leder for NASAs Goddard Institute for Space Studies.

NASA-video viser at verden har blitt varmere

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Vi som ikke glemmer

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 24, 2012

Youtube: Screamers Documentary

Youtube: Armenian Genocide – 60 Minutes

Youtube: Betrayed • The forgotten Armenian holocaust • © BBC (full documentary)

Youtube: Hayastan: A Promise to Araxi (Armenian Genocide documentary)

Youtube: Armenian Genocide -1

Youtube: Armenian Genocide -2

Youtube: Armenian Genocide -3

Youtube: Armenian Genocide -4

Youtube: Armenian Genocide -5

Youtube: Armenian Genocide -6

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Så gjør man når man kaster søpla

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 24, 2012

https://i1.wp.com/www.abcnyheter.no/files/imagecache/galleria_slide_small/sya1b237680.jpg

Frank Buckley er ikke spesielt velstående. Likevel er huset hans laget av murstein som består av opprevne sedler tilsvarende 1,4 milliarder euro. De ubrukelige sedlene, som skulle destrueres, har han fått tilgang på gjennom den irske sentralbanken.

Bygde leilighet av 1,4 milliarder euro

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »