Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for 7. februar 2012

Analyse, motstand og alternativer til et selskapsstyrt Europa

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 7, 2012

https://blikk.files.wordpress.com/2012/02/eu-b02.jpg?w=300

Fra lørdag 5. til søndag 6. mai 2012 vil Cor­po­rate Eu­rope Ob­ser­va­tory (CEO) i samarbeid med Transna­tional In­sti­tute (TNI) med støtte fra Eu­ro­pean Fed­er­a­tion of Pub­lic Ser­vices Unions (EPSU) avholde en to-dagers kon­feranse i Brus­sel med bevegelser fra rundt om i Eu­ropa for å styrke et pro­gres­sivt svar på EUs kri­se. Innledere vil blant annet inkludere Susan George, Leigh Phillips, Es­ther Vivas og Ignacio Ramonet, samt ak­tivistbevegelser i Hellas, Por­tu­gal og mange andre land. Velkommen!

EU in crisis: analysis, resistance and alternatives to Corporate Europe

Transnational Institute

Corporate Europe Observatory

European Federation of Public Service Unions (EPSU)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

The Robots

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 7, 2012

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »