Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for 21. februar 2012

“Change Now!”

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 21, 2012

https://i2.wp.com/www.smartmeme.org/img/original/MCJ.West.ClimateAction.jpg

Med fokus på EU møtet (ECOFIN), som involverer EUs finans- og økonomiministre i København den 30.-31. mars 2012 har initiativet “Change Now!” blitt etablert med det til formål å legge press på politikere for å få dem til å transformere samfunnet slik at vi blir rede til å møte utfordringene til dagens kriser og dele kostnadene av dem rettferdig.

The initiative ’Change Now!’

En transformasjon av dagens samfunn

er tvingende nødvendig I

Det er ingen tvil om at dagens sivilisasjon har utviklet en rekke negative trekk. En tvers igjennom urettferdig fordelingspolitikk, bølger av selvmord og psykologiske plager samt forurensing er noen av problemene vi står overfor.

Dagens spørsmål er hvor vidt man skal bannlyse dagens sivilisasjon eller sivilisasjonen i sin helhet. Selv mener jeg at vi må gå tilbake til sivilisasjonens spede begynnelse, finne ut hvorfra og hvorfor den oppsto, hvordan den har utviklet seg og hva som har ført til den krisen vi i dag befinner oss i. Det merkelige ved den er at den kan virke fremmed overfor planeten, men det handler uansett ikke om en total avblåsning slik primitivistene vil, men å tranformere den til en positiv og kreativ kraft.

Det handler ikke om en kamp mellom primitive og siviliserte kulturer, men om hvordan vi best kan transendere den vi har inn til noe positivt. I forhold til de miljømål vi blir nødt til å nå for at vi skal kunne overleve i fremtidens verden uten å bukke under av klimaendringene så er det liten tvil om at hele våre sivilisasjon må endres.

Det kapitalistiske systemet, hvis vi i det hele tatt kan kalle det et system, da det har oppstått via en rekke reformer og forordninger den herskende elite, med og uten press fra folk flest, både gjennom demokratiske og udemokratiske midler, har gjennomført for å lappe de hull som oppstår på grunn av manglende systemorganisering. Kapitalismen er langt fra noe skrivebordsprosjekt og har heller ikke noe overordnet formål. Det nærmeste man kommer er sosialdarwinismen. De rike blir rikere og de fattige blir fattigere. Kongen på haugen.

Ifølge hellige skrifter så har vår sivilisasjon utviklet seg fra Ararat, hvor vi gikk i land i etterkant av den store stormen. Vi mottok kunnskap, ikke aller minst om stjernene på nattehimmelen og navigasjon, ble selvbevisste og forlot paradiset, Karaca Dag og Gobekli Tepe, etter først å ha lært jordbruk og temmet dyr.

Vi oppfant metallet, som gjorde oss til dyktige krigere. Deretter utviklet vi skriften og andre akademiske vitenskaper. Vi laget mange store og stratifiserte tempel-sentrerte byer med sentraliserte administrasjoner og spesialiserte arbeidere. Vi oppfant mangement og banksystemer. Vi erobret territorier og gjorde oss selv til guder, såkalte anunaki, som vil si herrer over jorden. Templene, som eksisterte i alle de ulike byene, var maktpolitiske sentre styrt av en presteklasse som passet på at tradisjoner og lover ble overholdt. Vi tok fremmede folk til slaver og førte krig mot andre kulturer. Sargon av Akkad, også kjent som Nimrod, skapte verdens første multikulturelle imperium.

Nord for Kaukasus oppsto indoeuropeerne, også kjent som Javhe, i nært slektskap til nordvestkaukaserene, også kjent som abkhazo-adygheiske eller pontiske i kontrast til de kaspiske, som vil si de nordøst-kaukasiske, som der i blant vil si aloridene, som inkluderer hurri-urartierne og sumerere, kjent i dag som nakh-dagestanerne, i Sørvest Asia.

Nordvest kaukaserne befant seg rundt Svartehavet, både i Anatolia og nord for Kaukasus, mens nordøst kaukaserne holdt seg langs med det kaspiske havet.

Indoeuropeerne, som kom til å trekke det beste kortet, forsvant ut på steppene i det sørlige Russland og spredde seg derfra til alle kanter med unntak av Kaukasus.

Semittene oppsto i forbindelse med klimakrisen omkring 6.200 f.vt., noe som førte til en sammensmelting av de lokale kulturene i det sørlige Palestina, Levanten, med folk i Fayyum, Egypt. Sargon av akkad var semitt. Akkaderne, som senere utviklet seg til å bli babylonere og assyrere, var de første semittene som tok seg frem til dagens Irak, men semittene holdt seg innenfor det området som er dekket av Taurus, Kaukasus og Zagros fjellene.

Vi, som spredde sivilisasjonen til alle kanter, blir nå nødt til å ta et oppgjør med den. Vi blir nødt til å stanse ballen som synes ustoppelig å rulle videre i et stadig høyere tempo. Vi blir nødt til å transformere den slik at den ikke lenger vil utgjøre en trussel mot vår arts og vår verdens overlevelse.

Skulle man måle en kulturs utviklingsgrad ut fra sin tilpasningsevne måtte man ha gitt en svært lav krakter til den sivilisasjon vi nå har. Skulle nesten tro at vi dreiv med et slags kollektivt selvmord. Lik en flokk lemmen som raser avgårde mot havet for der å møte sin død, raser vi ustoppelig frem og tilbake til arbeidsplassene våre hvor produksjonen har løpt løpsk og er ved å kvele oss.

Troen på det frie markedet har gjort mer enn å skape et økonomisk urettferdig og mentalt nedbrytende system, som er det nærmeste man kommer en etterligning av Frankenstein. Den er ved å føre til dommedag og vår felles undergang. Her trengs andre ideer enn det kunne komme med!

En transformasjon av dagens samfunn

er tvingende nødvendig II

Det er totalt urealistisk å tro at vi kan klare å endre dagens verden. Samtidig er det totalt urealistisk å tro at dagens samfunnsform vil klare å takle de samfunnsproblemer vi nå står overfor, og da især med hensyn til de klimamål vi blir nødt til å nå og de samfunnsendringer vi da kommer til å måtte få gjennomført.

Den eneste overlevelse vi har er at vi gjør det umulige mulig ved å skape en ny samfunnsorden. Dette på grunn av at den andre løsningen, det å bare la ting skure og gå, vil være et totalt nederlag som vil være katstrofalt for jordas og menneskehetens fremtid. Revolusjon er ikke en ting for drømmere og idealister, men en ren og skjær nødvendighet.

Det første vi trenger å gjøre er å transformere samfunnet. Slik som med militærindustrien, hvor man må konvertere fra krigs- til fredsproduksjon, må man konvertere fra forurensende- til bærekraftig industri. Vi må bygge et samfunn bygget på økologiske prinsipper. Frihet, likeverd og fred må være blant våre høyeste idealer. Vi må ha en spirituell oppvåkning.

I stedet for krig må vi ha diplomati og i stedet for forurensing må vi ha bærekraft. Dette på tross av at dette nærmest vil være umulig. Men vi må folk til å støtte denne utviklingen. Det kommer da an på hvordan man formidler det. Det å si at vi må fjerne arbeidsplasser vil være vanskelig å få igjennom. Vi må legge til at vi kommer til å skape langt flere og nyttigere arbeidsplasser gjennom å gå over til et bærekraftig samfunn, noe som kommer til å være langt mer arbeidsintensivt.

Problemet med kapitalismen har blant annet vært at man har gått over fra å bruke mennesker til å bruke maskiner da dette umiddelbart synes å betale seg for kapitalisten. saken er at den profitt som fabrikken produserer går til arbeidsgiveren, mens forurensing og andre samfunnsproblemer blir allemannseie. På denne måten både er å og blir kapitalisten en parasitt på resten av samfunnet. Hva å kreve grønn skatt. Da vil det neppe betale seg å sende fisk til Kina for å bli pakket og sendt tilbake til Europa for å bli solgt.

Hva som lønner seg for ham er ikke nødvendigvis det som tjener et samfunn. Vi må derfor tenke på helheten og ikke kun på enkeltindividet. For hva var vell den amerikanske drømmen om ikke en drøm for de ytterst få og mareritt for de mange, som måtte arbeide hardt på sweatshop fabrikker for kun så vidt å tjene til livets opphold. Saken er den at det på et punkt går en ytterst tynn grense mellom slaveri og arbeidskraft.

En hver bonde som ser at sin åker gjøres om til sand på grunn av erosjon ell vil forsøke å endre måten å gjøre ting på. Spør man de fleste mennesker så er de villige til å endre sine vaner og levevilkår for at vi bedre skal kunne ta vare på jordkloden. Det er bare dem som har noe å tjene på kapitalismen som ikke vil være med på dette. Kapitalismen er som et gigantisk spill og spillerne blir lett nok spilleavhengige. Det er konkurranse og det er denne konkurransen som må stanses og transforeres over til samarbeide slik at spillerne kan helbredes.

En lett løsning synes å være å nedsette et grønt klimadiktatur. Hvorfor skal vel folk få kunne velge vedrørende jordas overlevelse eller ikke. Hva med neste generasjon – hvilket valg har dem? Det er kun det at makt har det med å korrumpere de som har den. Ringen i Ringenes herre beskriver dette forløpet. Poenget er at ingen må ha så stor makt. Makt formørker sinnene. Ringen blir derfor destruert, noe Gollum ikke klarte, men som de to hobittene klarer. Løsningen er derfor ikke et grønt diktatur, men folkelige råd som tar demokratiske valg po folkets vegne og i folkets interesser.

Den rødgrønne regjeringen er alt annet enn rødgrønn. Den vil ikke kunne klare å reformere samfunnet. Like klart å sies med en gang så slipper man å tro på noe som ikke stemmer. Sv og Sp, om de har trodd på noe annet tidligere, så har de gjennom dette regjeringssamarbeidet fullstendig sviktet sine prinsipper. Det handler ikke om å greie å stanse klimaendringene i et par år, men å skape et nytt samfunn, en ny sivilisasjon.

Det vi etterstreber er ikke et idealsamfunn foruten ren og skjær overlevelse. Men folk må nok få kniven på strupen, noe de selvfølgelig allerede har, før de tar valget å gå over til en politikk som vil klare å transformere det kapitalistiske samfunnet over til et som er økologisk og bærekraftig. Det er kun det at den kniven nesten allerede har skåret over strupen på dem, men uten at de kjenner det. Dette på grunn av at de vil kjenne denne kniven først når strupen deres allerede har blitt skåret over. Uansett må de kunne bli overbevist – på den ene eller den andre måten.

Irak er ikke kun et offer for Vestens barbari, men nettopp et symbol for hvor langt vi er villige til å gå for å oppnå våre våte drømmer – mer co2 forurensende olje. Iraks kultur, byer som Ur, Umma og Babylon, har blitt ødelagt for all fremtid. Dette er ikke kun en forbrytelse mot folket i Irak foruten en forbrytelse mot menneskeheten som sådan. De kristne i landet, samt andre minoriteter, blir forfulgt og drept. Det sies å være den verste perioden som har eksistert på 2000 år. Dette kan være en overdrivelse, men ikke er jeg den som skal dømme om det. Irak har nå blitt kåret til det verste landet i verden å bo i. Og da især for minoriteter.

USAs historie i Irak i de siste 30 årene er å ta og føle på. De har blodige hender. La oss si: Aldri mer et nytt Irak! USA truer allerede nå med å gå til krig mot Iran og Venezuela. Dette må stanses før det er for sent! Vi må få Brasil, som på grunn av frykt for hva USA kommer til å gjøre vakler i sin støtte til Venezuela, over på riktig side. Oligarkene må bekjempes med alle våre krefter. Sammen er vi sterke!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ingen krig mot Syria

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 21, 2012

https://i1.wp.com/www.atlastours.net/syria/syria.jpg

Welcome to Syria

Det er stor kamp om Syria for tiden. Det syriske folk har reist seg mot Assads brutale maktmisbruk, men den syriske opposisjonen er fragmentert. Ikke engang i Oslo kan en markering foregå uten indre strid. Det er kun enighet om at det sittende regimet skal bort.

Som vanlig blander Vesten seg inn. Og da kan man jo sjeldent vente seg noe godt. Moderne historie har vist oss at Vesten sjeldent tar hensyn til menneskerettigheter. Hverken i Vesten selv eller i andre land. Nei, de kler på seg sine imperialistiske briller og ser hva de selv kan få ut av situasjonen.Det de ønsker er regimeskifte, men det er neppe så viktig om det dukker opp et nytt regime som er ennå mer brutalt.

Uansett så ser Vesten at Syria vil bli langt vanskeligere å handskes med enn Libya. Ikke minst på grunn av at Syria har betydelig større militære muskler enn Libya hadde. I tillegg kommer at de innflytelsesrike landene i regionen har egne agendaer når de velger side i denne interne konflikten. Blant annet er skillelinjene mellom øst og vest, sunni og sjia tydeliggjort.

USAs forsvarssjef Martin Dempsey advarer mot å tenke på militært angrep mot Syria. Han er også skeptisk til å bevæpne opprørsgrupper. Men utenlandsk etterretning forsyner opprørerne i Syria med våpen og utstyr, som blir blitt fraktet over grensen fra Tyrkia.

Kommandørkaptein Per Christian Gundersen ved Forsvarets høyskole deler Dempseys syn. «Jeg tror Assad kan sitte en stund til. Han kan spørre seg selv: Er USA interessert i å intervenere? Nei. Har han fortsatt støtte fra Russland? Ja. Er hæren lojal? Ja», sier Gundersen, og legger til at «Jeg tror den splittelsen må skje internt i eliten, og at man ser at det ikke er formålstjenstlig at Assad er president.»

Vi får håpe at Vesten holder seg unna denne gang. Sanksjoner skader det sivile samfunnet og folk flest, mens en krig ville vært rene galskapen. Desverre ser det ut til at opposisjoen er fragmentert og svak. Men vi får håpe at den klarer å samle seg og velte Assads regime for å danne som er mer demokratisk og tar hensyn til menneskerettighetene.

Tror Assad blir sittende en god stund

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »