Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for 29. juni 2012

Syria-situasjonen tilspisses

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juni 29, 2012

Russiske, kinesiske, syriske og iranske styrker kommer til å holde en omfattende felles øvelse i Syria i de nærmeste ukene. Den største militære øvelsen i Midtøsten historie. Ca.90 tusen militære fra landsstyrker, marine og flystyrker kommer til å delta i den. Ca.400 fly og 1 tusen stridsvogner vil bli involvert.

Egypt har gitt 12 kinesiske marineskip lov til å gå gjennom Suezkanalen. De skal komme til Syrias kyst i løpet av to uker. Russiske atomdrevne ubåter, destroyere og hangarskip samt iranske orlogsskip skal komme omtrent på samme tid.

USA innfører nå sanksjoner i forhold til kinesiske statsdrevne organisasjoner innenfor rammen av kampanjen mot landene som kjøper iransk olje. Begrensningene som vil treffe statens banker og andre institusjoner blir tatt i bruk til tross for at Kina gjennom I kvartal i år har redusert oljeleveransene fra Iran med 30 prosent.

Tidligere hadde slike sanksjoner omfattet kun private finansinstitusjoner. Fra den 1.juli planlegger EU å innføre forbudet mot den iranske oljeimporten. Russland går ut mot sanksjoner i forhold til Teheran som innføres utover de som allerede er innført av FNs Sikkerhetsråd.

I løpet av øvelsen planlegger Syria å teste bakke-til-sjøs-raketter og luftvernsystemer. Opplysningene kommer fra det israelske sikkerhets nettet depkafile.israel, som er kjent for sine gode kontakter til israelsk etterretning.

De første tre helikoptrene Mi-25 er allerede blitt reparert for Syria og skal leveres til kunden i tide. Dette er blitt meddelt av Aleksander Fomin, sjefen for Den føderale tjenesten for militærteknisk samarbeid, på messa «Teknologier i maskinbyggingen-2011» som holdes i  Moskvas omegn.

Han sier at Russland og Syria inngikk kontrakten om vedlikehold av helikoptre i 2008, og den russiske parten oppfyller alle sine forpliktelser ufravikelig.

Ifølge debkafile er det første gang at Kina og Russland har samlet noen av sine større militære styrker for en felles øvelse i Midtøsten. Nettstedet opplyser også at stor-skala russisk og kinesisk militært nærvær i landet vil kommer til å avskrekke USA og Nato fra å innlede noen militære operasjon mot Bashar Assad og hans regime. Dermed ser det ut som at over et år med intensiv krigshissimg fra vestlige media og liberale nå har vært forgjeves, selv om de ikke vil innrømme det.

Russland sender ikke krigskip og militære til Syria og planlegger helle ikke å treffe noen spesielle tiltak i forbindelse med situasjonen i dette landet, har sjefen for de russiske stridskreftenes generalstab Nikolaj Makarov sagt i Moskva i dag.

Hva teknisk betjening av russiske skip i havnen Tartus i Syria angår, så bemerket Makarov at denne bestemmelsen overholdes som vanlig.

Russland har ikke til hensikt å stenge marinens base i Tartus i Syria, meddelte viseadmiral Victor Chirkov, øverstkommanderende for Russlands marine, i Sankt-Petersburg mandag.

21. juni ble det meddelt at Russland forberedte antakelig sine statsborgere og militære i Syria til evakuering fra basen i Tartus. Likevel, ble denne informasjonen gjendrevet senere.

I Tartus er det Russlands eneste militærbase som ligger utenfor den tidligere Sovjetunionen. Basen er det materiell-tekniske forsyningens sted for Russlands marine der russiske krigsskip kan være stasjonert i Middelhavet.

Vladimir Putin har oppfordret partene i Midtøsten-konflikten til å gjenoppta forhandlingene om å løse problemet mellom arabere og israelere.

«Vi oppfordrer partene til å gjenoppta forhandlingene. Det er den eneste veien til reguleringen,» sa Putin etter forhandlingene med Benjamin Netanyahu, Israels regjeringssjef. Han sa at under møtet ble det ofret særlig oppmerksomhet på Syrias krise og Irans kjerneprogram.

Et ekstraordinært møte i NATO-Rådet, som ambassadører fra 18 medlemsland deltar i og som Tyrkia har sammenkalt i all hast for å drøfte episoden med det tyrkiske jagerflyet F-4 Phantom som ble skutt ned av Syrias luftvern, startet i Brussel tirsdag.

Det at Syria har skutt ned et tyrkisk fly kan tolkes som en krigserklæring, noe som kan få store konsekvenser for situasjonen i området. Tyrkia er medlem av NATO, noe som betyr at landet kan be Norge og de andre 27 medlemmene av forsvarsalliansen bidra med hjelp dersom det blir angrepet.

Tyrkia er en av president Bashar al-Assad krasseste kritikere i regionen og lar også syriske opprørere få operere fritt over grensen.

NATO har hittil erklært at den ikke kommer til å blande seg inn i situasjonen i Syria, og Russlands assisterende utenriksminister Aeksander Grusjko har gitt uttrykk for sitt håp om at NATO-Rådet ikke vil treffe på sitt møte noen skritt som ville kunne føre til opptrappingen av situasjonen omkring Syria og torpedere den politiske løsning av den syriske konflikten.

Tyrkia sammenkalte møtet i NATO-Rådet på grunnlag av paragraf 4 i Washington-avtalen om gjennomføring av konsultasjoner i situasjonen hvis ett av alliansens land mener at dets sikkerh8et er truet. NATO har bare tatt avstand fra episoden. NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen har kalt Syrias oppførsel for ”uakseptabel”.

Uansett så har Tyrkias myndigheter offisielt bekreftet informasjonen om at tyrkiske tropper stasjoneres den syriske grensen nærmere, meddeler lokale massemedier torsdag. Ankara forklarer denne beslutningen med sikkerhetstiltak som treffes i forbindelse med den nylige episoden med det tyrkiske flyet skutt av Syria.

Tyrkias statlige fjernsyn har meldt at Ankara utplasserer systemet for luftvern ved grensen til Syria. Man fikk dessuten informasjonen om at til den syriske grensen har man sendt en tyrkisk militær konvoi som består av ca.30 militære biler med våpen, rakettbatterier bl.a.

Kofi Annan, spesialutsendingen for FN og Den arabiske liga, har foreslått å invitere Irans representant til Genève for at landet skal være med på et internasjonalt møte om Syria 30.juni.

Annan har understreket at først og fremst er det nødvendig å få Russlands og USAs samtykke til dette. Hvis de skal si ja, skal FNs generalsekretær sende en offisiell invitasjon til Teheran. Likevel, er Washington imot dette, mens Russland godkjenner Irans deltakelse i møtet. Ruslands utenriksdepartement mener at Irak er en aktiv deltaker i å regulere situasjonen i Syria.

FN og Den arabiske ligaens spesialutsending Kofi Annan har foreslått å opprette nasjonalenhetsregjering i Syria. Ifølge forslaget må denne strukturen ta opp i seg representanter for både den nåværende makten og opposisjonen.

Den syriske opposisjonen er splittet, og de væpnede styrkene er fortsatt tro mot Bashar Asad. Det var offisielle talsmenn for USAs etterrerning som kom med denne innrømmelsen på en briefing i Washington tirsdag.

Representantene for USAs etterretning bedømmer mer eller mindre adekvat situasjonen. Det er opplagt i dag at den syriske opposisjonens beskyttere så langt ikke klarer å forene dens splittede krefter, og anstrengelsene for å samle opposisjonen har løpt ut i sanden.

Det blir antatt at de hvis tilstedeværelse vanskeliggjør overleveringen av makten eller skader stabilitets- og forsoningsprosessen ikke vil være med i slik regjering.

Planen går ut på at det etableres en samlingsregjering som skal gjennomføre en maktoverføring, der representanter for både regjeringen og opposisjonen sitter, men der folk som undergraver regjeringen skal ekskluderes.

President Bashar al-Assads framtid er bevisst utelatt i den tidligere FN-sjefen Annans nye fredsplan.

Annans forslag vil bli et av hovedtemaene for diskusjonen på det internasjonale møtet om Syria som planlegges å bli holdt den 30. juni i Genève.

Det er utenriksministrene til de fem faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd, USA, Storbritannia, Frankrika, Russland og Kina, samt Tyrkia, Qatar, Kuwait og Irak, som deltar på møtet om Syrias framtid i Geneve lørdag. Russland ville inkludere Iran og USA ville ha med Saudi-Arabia, men de deltar ikke.

Russlands FN-ambassadør Vitalij Tsjurkin sier at det ikke er noen garantier for enighet om Annans dokument ettersom det som foreligger nå kun er et grunnlag for diskusjon. Men han sier samtidig at Annan har konsultert blant annet Russland, før han legger fram dokumentet, noe også USAs utenriksminister Hillary Clinton har blitt.

USAs utenriksminister Hillary Clinton ankom den 28. juni Sankt Petersburg innenfor rammen av sin europeiske reise. Under besøket er det planlagt at Clinton vil ha forhandlinger med russiske utenriksminister Sergei Lavrov for å drøfte situasjonen i Syria.

Amerikanerne akter under forhandlingene å ta opp spørsmålet om russiske våpenleveranser til Syria, samt å samstemme forhåndsbetingelser for sin deltakelse i den internasjonale konferanse om Syria i Geneve. De vil delta i denne bare om man der diskuteret spørsmålet om det syriske regimets skifte.

Moskva på sin side har til hensikt å ovebevise USA om at det er nødvendig å forlenge mandatet til FNs observatørmisjon i Syria og uten forbehold å oppfylle FN og Den arabiske ligas spesialutsending Kofi Annans plan. Til tross for opptrappingen av spenningen er planen ifølge Russland det eneste grunnlaget for å starte den syriske krisens politiske avklaring.

Russland oppfattes som Assad-regimets viktigste støttespiller i diplomatiet rundt Syria, men landet har også gjort det klart at det ikke vil verne om Assad for enhver pris. Det Russland motsetter seg er et regimeskifte som er påtvunget utenfra, slik russiske myndigheter oppfatter skjedde i Libya for et år siden.

I Syria er det en ordentlig krig som fremmede land setter i gang i sine egne interesser, har Faysal Khabbaz Hamoui, Syrias representant i FNs Menneskerettighetsråd i Genève, erklært i dag.

Fremmede land finansierer væpnede grupper, forsyner dem med våpen, kommunikasjonsmidler, sender mujahedin fra andre land til Syria. Det føres en informasjonskrig mot landet, og dets regjering får grunnløse beskyldninger for forbrytelser den ikke har begikk. Sanksjonene mot Syria har forverret folkets livsforhold og bidrar ikke til å løse problemet, sier han.

Som avslutning, har Syrias representant bekreftet at den syriske regjeringen støtter planen til Kofi Annan, FNs spesialutsending, og søker krisens politiske regulering.

Makarov har sagt seg enig med den syriske president Bashar al-Assads vurdering av situasjonen om at det pågår en krig i landet.

Russlands stemme

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »