Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for juni, 2012

Kjærlighet er vanskelig – Ikke minst å elske seg selv

Posted by Fredsvenn den juni 23, 2012

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

En ny «kald krig» – Syria?

Posted by Fredsvenn den juni 23, 2012

Historiebøker forteller oss at Den kalde krigen var en periode med koflikt mellom de to supermaktene USA og Sovjet, og deres allierte, som oppsto i etterkant av Andre verdenskrig. Alltid med en trussel om krig, men ikke i militær konfrontasjon. Men realiteten er ganske anderledes. Den kalde krigen var langt fra kald. Det var en periode med konstant væpnet konfrontasjon, som tok form av kriger på nesten samtlige kontinenter. Mujahideen under den sovjetisk-afghanske krigen er et eksempel, som i dag har blitt skiftet ut med dagens USA støttede opprørere i Syria.

«Cold War II» Has Begun … In Syria

New Cold War: The War by Proxy in Syria

U.S. military beginning review of Syria options

Syria Strategy looks like Bloody Repeat

US holds high-level talks with Syrian rebels seeking weapons in Washington

U.S. secretly backed Syrian opposition groups, cables released by WikiLeaks show

U.S. Fighting On the Same Side as Three Terrorist Groups In Syria

“If Its Good For Al Qaeda, Can It Be Good For Us?”

U.S. Confirms Syrian Bombings Were Carried Out By Al Qaeda “Opposition” … But We’re Still Fighting On Their Side

Washington Arming Syrian Insurgents

Again massacres in Syria

Hidden US-Israeli Military Agenda: «Break Syria into Pieces»

Independent Report Contradicts Western Portrait of Syria

BREAKING: «Private Security Companies» in Syria, Supporting Rebels: Foreign Mercenaries Detained

Fake News: Russia denies planning war games in Syria

Syria: Media Lies, Hidden Agendas and Strange Alliances

Russia Announces It Will Send Warships to Syria

Russian Navy squadron to sail to Syrian port

Imperialism and the Houla massacre

Frankfurter Allgemeine Zeitung confirms: Houla massacre committed by Syrian “rebels”

US Attempting to Trigger Full Proxy War in Syria

Pentagon finalizes «Contingency Plans» for Syria Invasion

Hidden US-Israeli Military Agenda: «Break Syria into Pieces»

Death of Spanish Mercenaries in Syria Revealed

U.S. Exploits Syrian Situation For Showdown With Russia

The New Obama Doctrine, A Six-Point Plan for Global War

Arming Syria rebels could help Qaeda: US

Syrian Rebels Use Mosque Minarets to Order “Infidel” Christians to Leave Or be Killed

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Nordahl Grieg: «TIL UNGDOMMEN» (1936)

Posted by Fredsvenn den juni 22, 2012

Sissel Kyrkjebø – Til ungdommen

Kim Larsen – Kringsat af fjender

Kim Larsen, Jahn Teigen, Åge Aleksandersen og Bjørn Afzelius – Kringsat af fjender

Tannwerk: Kringsatt av fiender/ Til Ungdommen

Kringsatt av fiender,

gå inn i din tid!

Under en blodig storm –

vi deg til strid!

Kanskje du spør i angst,

udekket, åpen:

hva skal jeg kjempe med

hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,

her er ditt sverd:

troen på livet vårt,

menneskets verd.

For all vår fremtids skyld,

søk det og dyrk det,

dø om du må – men:

øk det og styrk det!

Stilt går granatenes

glidende bånd

Stans deres drift mot død

stans dem med ånd!

Krig er forakt for liv.

Fred er å skape.

Kast dine krefter inn:

døden skal tape!

Elsk og berik med drøm

alt stort som var!

Gå mot det ukjente

fravrist det svar.

Ubygde kraftverker,

ukjente stjerner.

Skap dem, med skånet livs

dristige hjerner!

Edelt er mennesket,

jorden er rik!

Finnes her nød og sult

skyldes det svik.

Knus det! I livets navn

skal urett falle.

Solskinn og brød og ånd

eies av alle.

Da synker våpnene

maktesløs ned!

Skaper vi menneskeverd

skaper vi fred.

Den som med høyre arm

bærer en byrde,

dyr og umistelig,

kan ikke myrde.

Dette er løftet vårt

fra bror til bror:

vi vil bli gode mot

menskenes jord.

Vi vil ta vare på

skjønnheten, varmen

som om vi bar et barn

varsomt på armen!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Simple Minds: «Once Upon A Time»

Posted by Fredsvenn den juni 22, 2012

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

3 dikt jeg skrev da jeg var 23

Posted by Fredsvenn den juni 19, 2012

Om å finne seg selv

 –

Det er vanskelig å finne frem

i alle de livsformer du har tatt hjem.

Kanskje oppdros du humanistisk

og kan hende var din oppdragelse ateistisk

Overalt i samfunnet snodde du deg

blant foreldre og venner gikk din vei.

I skole og hjem ble du sosialisert

og i samfunnet ble du assimilert

Lett var det å klatre opp den stige

som er lavet av kjærlighet og intrige.

Vanskelig var det i sinnet å finne fred

for da jeg kom dit så fant jeg en elv så bred

Hvis jeg hadde båt så kunne jeg ro,

men for å ha dennne trengs det tro.

Hvis det gikk en bro frem til den andre side

så kunne jeg over den skride

Veien

Veien er lang og hard.

Den går over falleferdige broer

som bygges over de forferdeligste gruer.

Den går gjennom mørke tuneller

som er bygget gjennom store, farlige fjell.

Den går over vilt og ulent terreng

hvor stupene er uoverkommelige på begge sider

og hvor mørket og kulden venter.

Hvor den eneste varmen er helvetesilden

Veien er også flott og storslagen

der den møter de vakeste landskaper

som skinner opp i de vakreste farger

der den møter den varmeste solstråle

som bærer i seg de sterke lys som får mørket til å vike

der den møter den mildeste bris

som bringer med seg alle de hemmelighetsfulle lukter

viss øyne og øre ikke ville ha fått med seg

Denne veien er ikke en stor vei

og heller ikke en fjern landevei.

Denne vei er ikke å finne ved hjelp av de ytre sanser.

men er ikke vanskelig å finne.

Denne vei er altid der du er,

men du vil ikke før døden innhenter deg

rekke å nå dens ende

 –

Livet

Jeg spenner min bue,

fester min pil,

trekker i strengen,

så pilen skytes frem

I brøkdelen av et sekund

suser piler for avsted.

Den er nå på vei for å nå

dets endelige mål

Sådan er livet mitt

Jeg farer frem

i livets ville sus

så du knapt kan se meg

Jeg søker målet

med all min kraft

Med styrefjær og spiss

styrer jeg ganske presist

Der jeg stopper

kan jeg stå

til minne om

min reise så brå

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Eva Dahlgren: «Vem Tänder stjärnorna»

Posted by Fredsvenn den juni 19, 2012

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

AnneLie Ryde: «Segla på ett moln»

Posted by Fredsvenn den juni 19, 2012

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Rio+20 – for folk eller selskaper?

Posted by Fredsvenn den juni 19, 2012

I Rio de Janeiro pågår det i disse dager to parallelle arrangmenter – et dominert av folk, og et dominert av multinasjonale selskaper. Ministrene  våre deltar på det siste.

Rio+20 – for folk eller selskaper?

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Bradley Manning for Nobels fredpris

Posted by Fredsvenn den juni 19, 2012

Bradley Manning, som har blitt arrester tog torturert for å ha lekket flere tusen dokumenter til WikiLeaks og dermed avslørt krigsforbrytelser begått av USA, har blitt nominert av The Movement in Iceland for Nobel fredspris i 2012. Islandske MP Birgitta Jónsdóttir har skrevet et brev hvor hun ber politikere om å støtte initiativet. Signer og send til postmaster@nobel.no.

Høringer for Bradley Manning pågår nå og det er forventet at rettsaken vil finne sted i høst på tross for at USAs regjering nekter å åpne nøkkelbevis. Internasjonal støtte er derfor essensielt.

Letter from Birgitta Jónsdóttir MP (Iceland) to Parliamentarians

Icelandic Parliamentarians Nominate Bradley Manning for Nobel Peace Prize

Bradley Manning defence team says US military is withholding key evidence

European parliamentarians condemn White House treatment of Bradley Manning

Bradley Manning: An American Hero

Refusing to Kill

Bradley Manning.org

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Brev fra Rabbi Lynn Gottlieb til Jewish Council for Public Affairs (JCPA)

Posted by Fredsvenn den juni 19, 2012

Et viktig brev av Rabbi Lynn Gottlieb ble publisert på Mondoweiss som svar på et brev fra den proisraelske organisasjonen Jewish Council for Public Affairs.

Jewish org’s letter warns Presbyterians divestment from occupation ‘taps into our deepest fears’

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Forholdene på norske pelsfarmer forverret siden 2009

Posted by Fredsvenn den juni 18, 2012

En ny undersøkelse avdekker en økning av alvorlige lovbrudd i pelsdyrnæringen siden 2009, og at lovbruddene underrapporteres av Mattilsynet.

Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge har gjennomgått 366 tilsynsrapporter fra 2010 og 2011 for å undersøke hvordan Mattilsynet kontrollerer pelsdyrnæringen. Undersøkelsen avdekker at antallet alvorlige lovbrudd i pelsdyrnæringen har økt, og at lovbruddene underrapporteres av Mattilsynet – til næringens fordel.

Blant funnene i undersøkelsen er:

Antall alvorlige lovbrudd (hastevedtak og politianmeldelse) i pelsdyrnæringen har økt. I 2009 ble det fattet 3 hastevedtak per 100 tilsyn, mens tallet hadde økt til 6,8 i 2010 og hele 10,1 i 2011. For 2011 tilsvarte dette hastevedtak i 8,2% av tilsynene. Eksempler på slike alvorlige lovbrudd er revevalper med avbitte bein eller ører (Høylandet, 2010), fem mink med sterkt skadde forbein (Jøa, 2010) og mink med åpen inngang inn til ryggmargen etter at hele halen var avbitt (Stavanger, 2011).

Hastevedtakene og andre avvik underrapporteres av Mattilsynet. Ingen av Mattilsynets årsrapporter fra perioden oppgir mer enn halvparten av deres egne hastevedtak. Likevel oppgir Mattilsynet at ”forholdene er bedret”. Mattilsynets opplysninger benyttes av blant annet Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Samtidig er tilsynene blitt mer vilkårlige og mindre grundige enn de var i 2009. Reaksjonsmåter og omfang av tilsynene varierer stort mellom hvert distriktskontor og mellom hver inspektør. For eksempel ble det ved et tilfelle funnet fem minkvalper med sår etter slåssing, hvor to av dyrene måtte avlives på stedet. Forholdet resulterte ikke i en formell reaksjon fra Mattilsynet. I et annet tilfelle ble en valp med skadet bakfot pålagt avlivet straks. Her resulterte forholdet i et formelt hastevedtak.

Vilkårligheten i tilsynet åpner for at det kan være flere alvorlige lovbrudd i pelsdyrnæringen enn hva Mattilsynets egne tall indikerer. Mørketallene kan derfor være store.

I kjølvannet av landbruksmeldingen har LMD nå startet gjennomgangen av pelsdyrnæringen, hvor pelsdyrenes fremtid skal avgjøres. Departementet omtaler gjennomgangen som en “intern, lukket prosess”. I denne prosessen spiller Mattilsynets tall en sentral rolle.

«Mattilsynets egne tall viser at det avdekkes stadig flere alvorlige lovbrudd i pelsdyrnæringen. Likevel oppgir Mattilsynet at forholdene er bedret. Dette villeder landbruksminister Brekk når han sammen med regjeringen skal vurdere om pelsdyrnæringen skal forbys», sier Odd Harald Eidsmo, rådgiver for Dyrebeskyttelsen Norge.

«Det er bekymringsfullt at pelsdyrnæringens fremtid skal avgjøres i en lukket prosess i departementet. Enda verre fremstår det når vi nå vet at feilaktig informasjon fra Mattilsynet benyttes som faktagrunnlag. Vi ber om at landbruksministeren tar grep for å sikre en åpen prosess, der faktagrunnlaget som benyttes også kan etterprøves av andre», sier Per Arne Tøllefsen, pressekontakt i Nettverk for dyrs frihet.

Nettverk for dyrs frihet

Nye skrekkbilder fra 40 norske pelsfarmer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Norsk våpeneksport avslørt i ny bok

Posted by Fredsvenn den juni 11, 2012

Forfatterne Tove Lie og Øystein Mikalsen har i deres bok «Fredsnasjonens Grenseløse Våpenhandel» avdekket norske våpeneksportskandaler som svekker Norges posisjon som fredsnasjon. Boken gir et veldokumentert innblikk i hvordan norske våpen har drept sivile i Gaza, støttet diktaturer som bruker våpenmakt mot fredelige demonstranter og hvordan fredsnasjonens våpeneksport er i kraftig vekst uten at den er tilstrekkelig kontrollert. Fredslaget har bidratt med både informasjon og uttalelser til boken.

Avsløringer om norsk våpeneksport i ny bok lansert på Aschehoug

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

The -E-n-d- Beginning is Near

Posted by Fredsvenn den juni 11, 2012

Om to uker samles toppledere fra hele verden i Rio for en FN-konferanse om jordens utvikling – 20 år etter at daværende statsminister Gro Harlem Brundtland gjorde uttrykket «bærekraftig utvikling» til et kjent begrep på den første verdenskonferansen i den samme brasilianske byen.

FNs miljøprogram (UNEP) offentliggjorde onsdag den såkalte GEO-5-rapporten, som benytter seg av innspill fra over 600 eksperter. Den tegner et svært dystert bilde av Jordens tilstand. «Jordens økosystemer er i ferd med å nå sine fysiske grenser», sier forskerne.

«Dersom de nåværende trendene fortsetter, dersom de nåværende mønstrene av produksjon og forbruk fastholdes, kommer myndigheter til å oppleve enestående ødeleggelses- og degrasjonsnivåer», sier Achim Steiner, visegeneralsekretær i FN og leder av UNEP.

I en oppsummering av rapporten skriver UNEP at kun fire av de 90 viktigste målene som er satt for å sikre en bærekraftig utvikling, er nådd.

FN slår alarm om planetens utvikling

Occupy Rio+20 People’s Petition

Occupy Rio Plus 20

Rio+20

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

OccuCards

Posted by Fredsvenn den juni 11, 2012

Hundretusener demonstrerer. Men for å bli enda større må vi utdanne oss selv. Dette er årsaken til at en gruppe Occupy aktivister har kommet sammen for å skape utdanningsrettet litteratur, OccuCards.

Have you seen the OccuCards?

Occucards.com

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

F-35 støtter atomvåpen – det gjør ikke vi!

Posted by Fredsvenn den juni 11, 2012

Den 14. juni skal Stortinget behandle langtidsplanen for forsvaret, og det er ventet at Stortinget da vil vedta å kjøpe det amerikanske jagerflyet F-35, markedets desidert dyreste jagerfly. Flyet er velegnet til offensive operasjoner langt bak fiendens linjer og er tiltenkt en helt sentral rolle som eneste amerikanske fly som kan bære atomvåpen.

Hvis Stortinget sier ja til jagerflykjøpet blir dette Norges største enkeltinvestering noensinne, trolig godt over 154 milliarder totalt.

Møtt opp på Eidsvolds plass, Oslo, torsdag kl. 16.00-17.00 og bli med og marker din motstand mot den største og en av de mest tvilsomme forsvarspolitiske investeringene i vår historie!

Mer informasjon om program og tilsluttede organisasjoner vil bli oppdatert fortløpende!

Arrangør:

Norges Fredsråd

Tilsluttede organisasjoner:

Informasjonsarbeidere for fred, Changemaker, Nansen Fredssenter, PRESS-Redd barna Ungdom, Rød Ungdom, Fredsinitiativet, Norges Fredslag, Bestemødre for fred, Rødt Oslo, Nei Til Atomvåpen, Bevegelse for Sosialisme, Leger mot atomvåpen, Vennenes Samfunn Kvekerne, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF), Nordisk fredsakademi,

Appellanter:

Lars Gaupset, daglig leder i Nei Til Atomvåpen
Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd
Theo Koritzinsky, tidligere Stortingsrepresentant og statsviter

F-35 støtter atomvåpen – det gjør ikke vi!

Øker faren for atomkrig : Ny Tid

Det har blitt laget en underskriftskampanje. Bli med og marker din motstand mot den største og en av de mest tvilsomme forsvarspolitiske investeringene i vår historie. Marker deres motstand ved å signere kampanjen og spre informasjon. Skriv under her:

F-35 støtter atomvåpen-det gjør ikke vi!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »