Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for august 2012

Vi trenger et alternativ – Uforbeholden kjærlighet

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 30, 2012

Immortal Technique – Open Your Eyes

Ord som endret verden

The money has gone, so make love our alternative currency

Occupy – Movement

Occupy the Dream

OCCUPY LOVE

Imagine

Occupy – Musikk

Occupy Wall Street Music

Noam Chomsky

Noam Chomsky on Occupy Wall Street Movement & State Of World

Anonymous

Politistaten

POLICE STATE – Guardians of Power

Veier til fascisme

Slaveriet

The Collapse of The American Dream Explained in Animation

Occupy Love ~ The ScavenJesters featuring The Rogue Mechanica

Bevisstheten

The way of life in the fifth dimension

Are you ready to go home to 5D Earth

En sivilisasjon kan betegnes som en felles kultur, livsstil, etnisitet og religion. Det er ingen tvil om at dagens sivilisasjon har utviklet en rekke negative trekk. Men man kaster ikke barnet ut med badevannet. Vi må heller gå tilbake til sivilisasjonens spede begynnelse, studere hvordan den har utviklet seg og hva som har ført til den sivilisasjonskrisen vi i dag befinner oss i.

Vår egen sivilisasjon begynte for alvor med Gobekli Tepe i Anatolia for 12.000 år siden. Derfra utviklet både de kaukasiske, indoeuropeiske og semittiske kulturene seg. Først som jordbrukere (som spredde seg for 10.000 år siden), dernest som semitter (for 8.000 år siden) og indoeuropeere (for 6.000 år siden).
Mens semittene forble sør for Kaukasus migrerte indoeuropeerne nordover. De erobret stadig større områder, inkludert Nord-Afrika, Sørvest-, Sentral- og Sør-Asia, samt de russiske steppene og Europa. Langt senere ankom de Australia og Amerika, hvor man også bosatte seg.

De tidlige symbolene var hakekors, solkors og solhjul. Dette er urgamle symboler og stammer fra neolittisk tid. De etterliknet bevegelsen eller kretsløpet i naturen og representerte solens gang på himmelen, liv og utvikling. Korset og sirkelen har vært tolket som symbol for en forening av to motsetninger, tilsvarende yin og yang i Det fjerne østen. Solkorset kan ha representert bare solen eller solen kombinert med en forestilling om et såkalt livets tre.

Fra en balansert verdensorden mellom de feminine og maskuline prinsippene, hvor det hersket fred og hvor folk ga etter evne og fikk etter behov, en slags «urkommunisme», utviklet man seg gjennom patriarkene etter hvert til en mannsdominert og patriarkalsk orden.

De ulike folkegruppene dannet ulike imperier med en stadig mer hierarkisk samfunnsstrukturer. Disse konkurrerte mot hverandre, noe som førte til stadig mer krig. Templene fungerte som den tids banker. Klassesamfunnet med arbeidsdeling og forskjeller mellom fattig og rik slik vi kjenner det i dag ble dannet.

Fra en syklisk historieoppfattelse gikk man med patriarkene over til en lineær, eller mekanisk, forståelse av tid og rom. Mens førstnevnte historieforståelse innebærer en tidsoppfatning der tiden gjentar seg, og ikke går i noen bestemt retning, eller faser som hver enkelt gjennomgår lignende bevegelser, men uten å komme tilbake til samme utgangsform, innebærer en lineær historieforståelse en rettlinjet utvikling fra ett punkt til et annet. Historiske hendelser skjer bare én gang, og historien har både en begynnelse og en slutt.

Med den lineære historieoppfatningen dukker tanken om historiens utvikling og formål opp. Det er ikke lenger prosessen, men målet som er det essensielle. Gudinnene ble glemt, heksene ble brent. Den moderne vitenskap skar bort resten med sin skalpell. Tilbake sto en hard, fysisk og mekanisk verden uten innhold og mening.

Alt skulle kunne måles og veies. Mekanismens verdenssyn, ledet an av vitenskapens yppersteprester som Isaac Newton, Rene Descartes og Francis Bacon tok over. Man skulle frariste verden sine hemmeligheter, som om hun var en listig og slu kvinne. Verden skulle plyndres og voldtas. Makten ble sentralisert i stadig færre hender.

Patriarkiet, den ensidige dyrkingen av fornuften, må alltid være i balanse med matriarkiet, med våre hjerter, vår intuisjon, vår kreativitet. Men den nåværende elite tenker ikke å slippe taket på den materielle velstand som de har erobret fra det store flertall av verdensbefolkning. De vil benytte seg av alle tenkelige metoder for å beholde den.

Det er ingen tvil om at vår sivilisasjon med tiden har utviklet en rekke negative trekk. En tvers igjennom urettferdig fordelingspolitikk, bølger av selvmord og psykologiske plager, samt forurensing er noen av problemene vi står overfor.

Urbefolkninger blir på grusomste måte plassert i konsentrasjonsleire eller isolert. Rasismen har fått fritt spillerom, så fritt at fascistene føler at dette er deres verden, mens fakkelbærerne, de som slåss for det de elsker og setter pris på, kjærlighet, rettferd osv. føler seg fremmedgjort i en fientlig verden.

Human Genome Organization (HUGO), også kalt Vampyrprosjektet, har på grunn av forskernes, vitenskapens yppersteprester, funnet ut at genene, informasjonen urbefolkningen sitter inne med er unik og av umistelig karakter.

Samlingen blir utført av NGOer og universiteter, for ikke å glemme de multinasjonale selskaper, og genene kommer til banker som kjøper og selger alt ettersom. Man tar patent på menneskers vev. Men ensidige materialister som de er lot de menneskene selv gå til grunne. De forsto ikke å ta vare på menneskene i seg selv og deres verdier som har gått i arv fra generasjon til generasjon, for til slutt er det dette som er det viktigste.

Urbefolkningene står ikke kun med de unike genene, for uten den unike kulturarv. Derfor hjelper det lite kun å ta vare på deres materiale, for uten deres åndelige arv. Mister vi denne er det ingen vei tilbake. Da er vi på avveier. Det er med andre ord fra jordens urbefolkninger at vi må hente den kraft som skal føre oss videre inn i den nye dimensjonen. Det er det vi må bygge videre på.

Det er urealistisk å tro at vi kan klare å endre dagens verden. Samtidig er det totalt urealistisk å tro at dagens samfunnsform vil klare å takle de samfunnsproblemer vi nå står overfor, og da især med hensyn til de klimamål vi blir nødt til å nå og de samfunnsendringer vi da kommer til å måtte få gjennomført.

Den eneste overlevelse vi har er at vi gjør det umulige mulig ved å skape en ny samfunnsorden. Dette på grunn av at den andre løsningen, det å bare la ting skure og gå, vil være et totalt nederlag som vil være katstrofalt for jordas og menneskehetens fremtid. Revolusjon er ikke en ting for drømmere og idealister, men en ren og skjær nødvendighet.

Men her er det ikke nødvendigvis tale om en ytre revolusjon, som kanskje kun vil forverre situasjonen, men en indre omveltning hvor vi oppnår en ny, høyere og mer opplyst bevissthet. Vi må med andre ord transformere hele den måten vi ser samfunnet og verden på og skape noe nytt.

Vi, som spredde sivilisasjonen til alle kanter, blir nå nødt til å ta et oppgjør med den. Vi blir nødt til å stanse ballen som synes ustoppelig å rulle videre i et stadig høyere tempo. Vi blir nødt til å transformere den slik at den ikke lenger vil utgjøre en trussel mot vår arts og vår verdens overlevelse.

Det første vi trenger å gjøre er å transformere samfunnet. Slik som med militærindustrien, hvor man må konvertere fra krigs- til fredsproduksjon, må man konvertere fra forurensende- til bærekraftig industri. Vi må bygge et samfunn bygget på økologiske prinsipper. Frihet, likeverd og fred må være blant våre høyeste idealer. Vi må ha en spirituell oppvåkning.

I stedet for krig må vi ha diplomati og i stedet for forurensing må vi ha bærekraft. Dette på tross av at dette nærmest vil være umulig. Men vi må folk til å støtte denne utviklingen. Det kommer da an på hvordan man formidler det. Det å si at vi må fjerne arbeidsplasser vil være vanskelig å få igjennom. Vi må legge til at vi kommer til å skape langt flere og nyttigere arbeidsplasser gjennom å gå over til et bærekraftig samfunn, noe som kommer til å være langt mer arbeidsintensivt.

En lett løsning synes å være å nedsette et grønt klimadiktatur. Hvorfor skal vel folk få kunne velge vedrørende jordas overlevelse eller ikke. Hva med neste generasjon – hvilket valg har dem? Det er kun det at makt har det med å korrumpere de som har den.

Ringen i Ringenes herre beskriver dette forløpet. Poenget er at ingen må ha så stor makt. Makt formørker sinnene. Ringen blir derfor destruert, noe Gollum ikke klarte, men som de to hobittene klarer. Løsningen er derfor ikke et grønt diktatur, men folkelige råd som tar demokratiske valg på folkets vegne og i folkets interesser.

Jeg må være oppriktig. Det er lett å gå seg vill blant de kreftene som nå manifisterer seg. Det blir et ytre fokus. Men man må ikke bli blendet. Vi er fakkelbærerne og skal vise vei til den nye sivilisasjon.

Jeg holdt på å bukke under av det ytre fokus, alle lidelser og smerte, som i dag viser seg som åpne sår, som tørre drikkekilder uten vann, som krymper seg av solens hete. Jeg mistet veien, blind av hat mot de kreftene som forårsaker dette til mine nærmeste, mine søstere og brødre, som alle deler det samme utspring, det samme blod.

Vi er som sider i en bok, for å forstå helheten, hvem vi er, må man ha lest hele boka. Vi er ikke isolerte fra hverandre, men knyttet til hverandre gjennom sterke bånd. Vi er som virvler i den enorme flod.

Kjernen som alltid har beskyttet meg opphørte og frykten og oppgittheten fikk sneket seg inn. Men jeg ble påminnet om hvor vi kommer fra og hvor vi går hen, og jeg ble vekket lik en saltstøtte, til live igjen.

Det er på denne måten kreftene i verden fungerer. De forsøker å stanse oss gjennom å blende oss slik at vi mister retningssansen. Vi må kunne takle det som kommer oss i møte og ikke miste vår felles kjerne. Vi må ikke igjen la oss lede og følge den gale sti, men være kritiske og handle med omhu.

Det er den femte dimensjonen som skal fylle de andre fire med innhold, som nå står for tur. Døren har allerede blitt åpen og står på vidåpent gap. De fire første dimensjonene, som gir rom og tid, lager grunnlaget for materialismen. Nå kommer det åndelige innhold, det som har ligget og ventet på at jordens folk skal bli modne.

Men inn i den femte dimensjon går vi med tomme hender. Der er det andre verdier og lover som gjelder. Vi kan ikke vandre inn alene, uten å forsikre oss om at portene står åpne og tilgjengelige for dem som kommer etter oss. Vi er alle stjernestøv, med noe av hemmeligheten i hver og en av oss. Det er klodenes kamp, en kamp mellom sivilisasjoner, som nå endelig har blitt utropt.

Nettet er ved å snøre seg sammen om oss. Fascismen først og fremst representert ved USA og de multinasjonale selskaper, samt de regjeringer i verden som i sin underdanige grådighet har nedlatt seg å følge retningen, har med alle slags metoder forsøkt å forhindre oss i å tre inn i det åndelige fellesskap, inn i den åndelige dimensjonen. Irak, sivilisasjonens vugge, ble angrepet og nærmest utslettet. De forsøkte å ødelegge kraftsenteret, menneskehetens hukommelsesvev.

Verdenseliten har sperret veien for lyset i for lang tid, spredt mørke over hele horisonten, men de har blottstilt seg og er klare for hugg. Lik en okse skal dyre knele før det faller. Og sola skal igjen skinne i alle tusener av hjem, over vann, jord og himmel, som dugg for sol vil det hele forsvinne når folk igjen ser klart og hører på sine hjerter, for deretter igjen å følge retningen.

Frykten, terroren, både fra oven og neden, både fra stater og terrorister, har gjort lite annet enn å mette de blodtørstige selskapene, industriherrene og finanskapitalen. Nå har tiden atter på ny kommet. Endringen kommer før vi vet ordet av det.

Det dreier seg ikke lenger om et filosofisk spørsmål om hvor vidt vi ønsker mer eller mindre frihet og om hvordan demokratiet skal fungere, men om vi, hele jordens mennesker, for ikke å nevne naturen, er i stand til å tåle mer. Naturen vet å si fra når det gjelder. Naturkatastrofer blir et stadig hyppere problem.

Endringen kommer før vi vet det. Man har ikke sett løsningen for bare hindringen, ikke sett skogen for bare trær. I for lang tid har de mørke kreftene fått turet fram og kuet menneskene. For lenge har de tyrannisert oss med grenseløs barbari som har traumatisert oss og fått oss til å frykte. Noen har gjemt seg i seg selv, andre har mistet veien, mens andre igjen har kjempet mot den overlegne makt.

Det er nå på tide at jordens flittige maur, kunstnere av alle slag, kreative sjeler og urbefolkninger over hele verden, står side om side og viser vei inn i det nye og ukjente.

Husk: Samhold gir styrke!

Tilbake til naturen eller en ny sivilisasjon?
http://aratta.wordpress.com/

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Save human rights whistleblower Bradley Manning!

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 29, 2012

Accused WikiLeaks whistleblower and Nobel Peace Prize nominee Bradley Manning will spend the rest of his life in prison for telling the public the truth, if US officials get their way. Government conduct, apparently aimed at discouraging whistleblowers, has ignored due process and made a fair trial impossible. But, in the past, outrageous government conduct has led judges to dismiss the charges against whistleblowers. Tell the judge in Bradley’s military Court Martial to do the same!

– Bradley was held in pre-trial solitary confinement for 11 months, in conditions condemned by the UN Rapporteur on Torture as “cruel, inhuman and degrading,” including being stripped and made to stand naked at roll call. This was a clear violation of the US military’s Uniform Code of Military Justice (UCMJ: Article 13). Yet, only worldwide outrage–including over 500,000 Avaaz members signing a petition–ended this illegal treatment.

 Both President Obama and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Dempsey have declared publicly, prior to trial, that Bradley “broke the law.» Their statements make a mockery of presumption of innocence and have prejudiced the proceedings with Unlawful Command Influence (UCMJ: Article 37)

 Article 10 of the UCMJ promises defendants a speedy trial. However, Bradley was imprisoned for nearly two years before his pretrial proceedings even began, and his court-martial trial has yet to start. 

 The prosecution has withheld key evidence which the defense believes will show that Bradley’s alleged actions have not damaged US national security. And there is clear evidence that the leaks were motivated entirely by conscience. Yet the military says that Bradley’s intention should not even be considered by the court, and that he should be convicted of ‘Aiding the Enemy’ and sentenced to life in prison, regardless of any moral motive, lack of harm, or overwhelmingly positive results of the disclosures. Against all Justice, this would make any kind of whistleblower defense impossible.

Call on Judge Lind to acknowledge the outrageous government conduct in Bradley’s case, and dismiss the charges against him, and tell President Obama to pardon him in the event of any conviction! 

The information released has helped inform public understanding of the realities of the War on Terror, and revealed governmental and corporate corruption and collusion. It has contributed to the ending of the Iraq War and to positive people-power movements such as the Tunisian Revolution and the Occupy Movement. Tens of thousands of regular citizens worldwide have supported Bradley and funded his legal defense (See: bradleymanning.org). It is time for US officials to stop obstructing democracy and free Bradley Manning!

Sincerely,
Daniel Ellsberg, Pentagon Papers whistleblower
Center for Constitutional Rights
Bradley Manning Support Network

Save human rights whistleblower Bradley Manning!

– Sent by Avaaz on behalf of Daniel Ellsberg’s petition

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Info om Occupy Wall Street

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 29, 2012

Occupy Wall Street Library

Occupy Wall Street

What You Can Do For Your Country: ‘Occupy Together’

Det har blitt skrevet tidsskrifter og titalls, ja hundretalls, hvis ikke tusentalls, av bøker om Occupy wall Street, og resten av Occupy bevegelsen. Her er noen:

This summer sees the publication of two new special features on encampments and occupations in South Atlantic Quarterly and Social Movement Studies.

In December 2011, Protest Camps’ Anna Feigenbaum helped Emma Dowling run an open workshop at Occupy LSX reflecting on some of the successes and challenges of the movement. With Susan Pell and Katherine Stanley from Tent City University, they put together a short piece arising from these discussions and their own experiences at the camp.

Their collective reflections are now published in the special segment ‘Encampments and Occupations’ out in the Summer 2012 issue of South Atlantic Quarterly (111:3). The issue also features reflections on Tahrir Square, M15 and Occupy Wall Street, as well as an introductory note by journal editor and prominent social movement theorist Michael Hardt.

You can download the full article (with uni access*) from South Atlantic Quarterly: Here – See abstracts: Here

A special issue of Social Movement Studies also comes out this month, featuring reflections on Occupy Wall Street, M15, Tahrir, Israel and more: Here

Protest Camps’ offers an engaging review of n+1′s new book «Occupy! Scenes from Occupied America» released by Verso. The first book to explore the Occupy movement in depth, with reportage and analysis: Occupy!: Scenes from Occupied America.

Writers for the 99% is a group of writers and researchers, active in supporting Occupy Wall Street, who came together to create the book «Occupying Wall Street – The Inside Story of an Action that Changed America – Writers for the 99%». A list of all those contributing appear at the back of the book. All profits from this book will be donated to Occupy Wall Street.

Occupying Wall Street

Two New Special Issues out on Occupations and Encampments

Protest Camps’

9781844679409

This Changes Everything by Sarah van Gelder

Occupy (Occupied Media Pamphlet Series)

The Occupy Handbook

Occupy the Economy: Challenging Capitalism (City Lights Open Media)

40 DAYS THAT SHOOK THE WORLD: From Occupy Wall Street to Occupy Everywhere

 

Occupy Wall Street’s First Book

Occupy Wall Street Spawns Its First Books

Occupy Books

Occupy the Economy: Challenging Capitalism

The Occupy Handbook

Occupy

This Changes Everything: Occupy Wall Street and the 99% Movement

40 Days that Shook the World: From Occupy Wall Street to Occupy Everywhere

Dreaming in Public: Building the Occupy Movement

Occupy Wall Street and the media -Talking about a revolution

Occupy Wall Street: New Book Details Movement’s True Impact

Occupy Nation: The Roots, the Spirit, and the Promise of Occupy Wall Street

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Pressemelding fra Palestinerleiren

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 29, 2012

Forsidebilde

I samarbeid med de israelske okkupasjonsmyndighetene, tvangsreturnerer norske myndigheter palestinske flyktninger, i strid med anbefalinger fra FN.

Pressemelding fra Palestinerleiren

Kjære Støttespillere,

Palestinerleiren ved Kulturkirken Jakob i Oslo sentrum har demonstrert for en mer human asylpolitikk i halvannet år. Dette har gjort den til Norgeshistoriens  lengste sammenhengende demonstrasjon og sannsynligvis den første palestinske flyktningleiren utenfor Midtøsten. Leiren har gjennom  demonstrasjoner, seminarer, kulturelle aktiviteter og sosiale sammenkomster vært en viktig og synlig politisk markering mot den strenge asylpolitikken Norge har ført de siste årene, som har ført til at færre flyktninger får opphold i landet.

Tiden har nå kommet for at selve Palestinerleiren skal tas ned. Sammen med Kulturkirken Jakob har vi bestemt at leiren i dens nåværende form skal  avsluttes i nærmeste fremtid. Dette betyr allikevel ikke at arbeidet for en mer human asylpolitikk og kampen for palestinske flyktningers rettigheter i Norge er over. Vi ønsker derfor å fortsette arbeidet i en mer organisert form, og  starter derfor organisasjonen Palestinerleir.

Palestinerleir vil være en frivillig medlemsorganisasjon og organisasjonens formål vil være å jobbe for en human asylpolitikk og palestinske flyktninger og asylsøkeres rettigheter.

Vi ønsker i den anledning å invitere deg, som en støttespiller av leiren, til stiftelsesmøte mandag 17. september kl. 17.00 på Antirasistisk Senter. På Stiftelsesmøtet vil vedtektene til organisasjonen bli godkjent og  styremedlemmer stemt inn.

Hvis du ønsker å komme med en nominasjon til styret, har kommentarer til vedtektene eller har noe annet du ønsker å ta opp på møtet, vennligst gi skriftlig beskjed til kontakt@palestinerleir.no innen fredag 7. september. Vennligst se utkast til saksliste, vedtekter og forslag til styre vedlagt.

Vi håper du har tid og anledning til å komme på møtet 17. september, og gleder oss til å se deg der. Møtet er åpent for alle som ønsker å delta.

Saksliste stiftelsesmøte Palestinerleir

1 Godkjenning av innkalling
2 Valg av møteleder og referent
3 Godkjenning av saksliste
4 Vedtak om stiftelse av organisasjon
5 Vedtak om navn
6 Valg av styre
7 Gjennomgang og vedtak på vedtekter
8 Oprettelse av arbeidsgrupper
9 Godkjenning av stiftelsesmøtet

Med vennlig hilsen

Mohamed Ganam
På vegne av Palestinerleiren

Fra Palestinerleiren i Hausmannsgate 14

Kjære Støttespillere,

Palestinerleiren har i snart halvannet år vært en synlig og sterk markering for palestinske flyktningers rettigheter. Leiren har satt fokus på FN-stridige avslag og tvangsreturer av palestinske flyktninger til Palestina. Palestinerleiren er kanskje den lengste sammenhengende demonstrasjonen i Norgeshistorien og den første palestinske flyktningleiren utenfor Midtøsten. I over et år har flyktningene bodd og aksjonert i Oslos gater.

Palestinerleiren har overlevd med støtte fra privatpersoner, lokalt næringsliv og organisasjoner. Vi vil få lov til å takke for den overveldende politiske og økonomiske støtten vi har fått så langt!

Leiren har bedt Oslo kommune om å få lov til å stå til 15. oktober, men kommunen ber om at leiren fjernes denne uken. Leiren jobber for å få lov til å stå til 15. oktober, men vil uansett fortsette arbeidet for en rettferdig asylpolitikk. Leiren er nå i ferd med å stifte en organisasjon med samme navn. Organisasjonen vil videreføre leirens arbeid og kjempe for en politikk som tar hensyn til sikkerhetssituasjon i de palestinske områdene.

I leirens siste måneder planlegges en rekke aktiviteter. Palestinerleiren skal stille ut på Høstutstillingen, UNHCR besøker leiren, politikere og samfunnstopper vil bli invitert, det vil bli arrangert debattmøter om asylpolitikken, beboerne vil publisere sine historier og leiren vil
selvfølgelig stadig være åpen for alle.

For å gjennomføre leirens siste periode og for å videreføre vårt viktige arbeid er vi helt avhengig av økonomisk hjelp.

Den økonomiske støtten vil bli brukt på følgende måte:

– Politisk og juridisk arbeid for palestinske flyktningers rettigheter
– Drift av Palestinerleiren (mat, strøm, medisin m.m.)
– Avslutning av Palestinerleiren (politiske aktiviteter, bortkjøring
brakker, rydding av område)
– Etablering av ny organisasjon som skal videreføre Palestinerleirens
arbeid

Informasjon om kontonummer: http://www.palestinerleir.no/bidra/

I tillegg til økonomisk bistand håper vi selvfølgelig også at dere vil fortsette å stå sammen med oss i arbeidet for en rettferdig behandling av palestinske asylsøkere i Norge. Vi har også gjenåpnet underskriftsaksjonen på våre nettsider og vi setter pris på om du vil hjelpe oss med å spre
denne så mye som mulig.

www.palestinerleir.no vil vi orientere løpende om arrangementer og fremdriften av den nyetablerte organisasjonen. Vi håper også at dere benytter anledningen til å besøke leiren innen dette unike landemerket blir borte fra Oslos gater.

Vi ses i Palestinerleiren!

Med vennlig hilsen,

Mohamed Ganam, Talsperson Palestinerleiren

Kontakt:

E-post: kontakt@palestinerleir.no
Nettside: www.palestinerleir.no

Sosiale medier:

Facebook: www.facebook.com/palestinerleir

Twitter: www.twitter.com/palestinerleir

Youtube: www.youtube.com/palestinerleir

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Israel: Drapet på Rachel Corrie var en ulykke

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 28, 2012

Rachel Corrie standing before an IDF bulldozer in Rafah.

Israel avviste på tirsdag beskyldninger om ansvarlighet for drapet på den amerikanske aktivisten Rachel Corrie, som ble knust av en israelsk militær-bulldoser under en pro-palestinsk demonstrasjon på Gaza stripen i 2003.

Vi husker alle den amerikansk fredsaktivisten Rachel Corrie (født 10. april 1979, død 16. mars 2003), medlem av International Solidarity Movement (ISM), som reiste til Gaza-stripen under den 2. intifadaen og ble drept da hun forsøkte å hindre en Caterpillar D9 pansret bulldoser operert av den israelske hæren (IDF) nær grensen mot Egypt.

I e-poster til sin familie, beskrev Corrie det hun opplevde og uttrykte sin frustrasjon over det hun opplevde. Den 4. mars 2003 sa hun i et intervju med the Middle East Broadcasting network: “I feel like I’m witnessing the systematic destruction of a people’s ability to survive … Sometimes I sit down to dinner with people and I realize there is a massive military machine surrounding us, trying to kill the people I’m having dinner with.”

rachel-corrie

Saken er at slike tilfeller skjer daglig. I desember 2007 ble en fredelig demonstrasjon angrepet av israelske soldater med tåregass, sjokkgranater og gummibelagte metallpatroner.

WE ARE ANGRY

We are angry at rhetoric of oppression

Hafrada-Segregation-Apartheid and Security

Two-states, one state, cantons and autonomy

The chosen state’s right to exist

While colonialism can persist

Addictws now to talk about talking

And hold meetings about more meetings

Maybe to revive the “peace process” charades

to ensure no peace for a few more decades

giving the monster created by Western powers

time to gobble more of the holy pieces

and belch its pleasure in more negotiations

devoid of human rights or UN resolutions

We are angry at statistics of oppression

11,000 political prisoners

534 Destroyed villages and towns

35% seeking stolen jobs

450 km of apartheid walls

7 million displaced or refugees

1.5 million uprooted fruiting trees

1.5 million in Gaza besieged

62 years of justice denied

We are angry at manufactured misery

Epidemics and pandemics

Genocides hidden with polemics

Swelling ranks of the disempowered

Phosphorous bombs on Gaza showered

An apartheid wall that snakes around

Running sewage in the streets abound

Children barefoot in a refugee camp in 2009!

While the unelected leaders repeat the same line

We are angry at spies

Some come take pictures and pretend to care

Others just watch and hope to avoid the glare

Some punished by law or by a guilty conscience

Others abandoned by their racist masters

Some feed stomachs but starve their souls

Others fall for carnal desires as fleeting as the empty goals

Some serving the colonial racist regime

Others think it safer with the quisling theme

Some commit suicide or die forgotten

Others repent and are soon forgiven

We are angry at hypocrisy

Those who claim then need their human right

While not sparing children from their plight

Those who champion International laws

While leaving heavy trails of bloody claws

Those who smile plunging knives in your back

While screaming loudly that they are under attack

Those who use a religious heritage to support overt racism

While defaming anyone who dares to speak out: “anti-semitism”!

We are angry at collaborators

Those with nice suits and those with guns

Those who sell their people for shekels

Those who do it out of ignorance

And those who with malice and malfeasance

Presidents, Pundits, and peasants

Large or small petty criminals

We are angry at being angry

While it may help us break the chains

Yet our love through anger diminishes

And our faith in humanity shrinks

And even what we want for ourselves

So maybe this final anger motivates ….

To shed anger and keep high our heads and spirits

In our world there are many who deserve merits

good, honest, brave activists

Philanthropists, protestors, poets…

men and women of all life stages

tailor-made therapists for all ages

Political Prisoners and Martyrs

Intellectuals and small farmers

Working to plant the blood-soaked lands

With cactus, figs, olive trees, and  almonds

watering hopes and dreams like a growing grape vine

tendrils reaching out to free beloved immortal Palestine

Mazin Qumsiyeh, PhD

A Bedouin in Cyberspace, a villager at home

Qumsiyeh.org

Israeli court rules U.S. activist Rachel Corrie was not killed unlawfully

Rachel Corrie’s Parents Denounce Israeli Military Exoneration for 2003 Killing in Gaza

7 Years After Killing, Family of Slain US Peace Activist Rachel Corrie Heads to Israel for Wrongful Death Suit Against Israeli Gov’t

Are Israeli Settlements Legal? Electronic Intifada’s Ali Abunimah vs. Commentary’s Jonathan Tobin

Rachel Corrie Memorial Website

The Rachel Corrie Foundation for Peace and Justice

Rachel Corrie News

Rachel Corrie News

Rachel Corrie News

Rachel Corrie – Wikipedia

Rachel Corrie – Wikipedia

Nick Hayes 29.08.2012

 

Tar de kameratene våre, så tar vi pengene deres

Hva som egentlig betyr noe!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

En ny kaldkrig eller en ny verdenskrig?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 28, 2012

Balfourerklæringen var et brev den britiske utenriksministeren Arthur Balfour skrev til den engelske sionistlederen Lord Rothschild i 1917. I brevet støttet han sionistlederen Rothschild og sa at han var enig i at jødene burde få sitt eget nasjonalhjem.

Målet var «å opprette et nasjonalt hjem for jødene» slik at de kunne leve samlet og slapp å være avskilt. Det som ikke var spesifisert var hvor grensen skulle gå; om landet skulle være stort eller lite. På den tiden bodde de fleste jøder spredd rundt omkring i verden, som f.eks. i Russland, USA, England og Frankrike.

Brevet var også et forsøk på å få jødene på ententemaktenes (Storbritannia, Frankrike, Russland og USA) sin side i den første verdenskrig.

Balfour Declaration – Wikipedia

USA:

Veier til fascisme

Jakt på motstandere og varslere

Julian Assange: Ekvador gir asyl til Julian Assange – men hvordan innfri det?

Anonymous – Message to UK Government (Free Assange)

Urge the NYT to Investigate Four Questions on the WikiLeaks Case

Propaganda

“Den hvite løgn” – Straussianerne

Made in the USA

Forsøk på regimeendring – En fargerevolusjon “Made in the US” i Iran?

Iran kjenner resultatet fra USAs krigføring i Irak – utarmet uran

Youtube: Media propaganda sells wars to America — RT

Youtube: Lies that launched a war

Youtube: WMD Lies – Bush Cheney Rumsfeld

Youtube: ‘Shocking World believes same Iraq-style lies about Iran’

Youtube: NYT Caught Lying about Iran & IAEA Report on Civilian Nuclear Program

Youtube: Mainstream Media Lying and Spreading PR about Syria

På grunn av faren for et angrep på Iran begynte Russland for over to år siden å forberede seg på et slikt angrep da den russiske militærbasen 102 i Gyumri, Armenia, som ligger i nærheten av grensene til både Georgia og Tyrkia og har en større geopolitisk posisjon i regionen, ble modernisert. Sivile har allerede blitt evakuert fra den militære basen i Gyumri.

Ifølge det russiske forsvarsministerium har ikke Israel nok militær til å slå ned det iranske forsvaret. De antar derfor at en amerikansk militæraksjon vil bli en realitet. Russland har nå advart om “uforutsigbare konsekvenser” i tilfelle Iran blir angrepet og at man vil forsvare Iran militært hvis nødvendig.

Majorgeneral og militærkommentator Zhang Zhaozhong, professor ved det kinesiske nasjonale forsvarsuniversitet sier Kina ikke vil nøle med å forsvare Iran selv om det ville bety en tredje verdenskrig. President Hu hevder at den eneste måten å stanse Vestens aggresjon ført an av USA er gjennom “direkte og umiddelbar militær handling” og har gitt ordre om at den kinesiske marinen skal “forberede seg på krig.”

En ny verdenskrig?

Krigen mot terrorisme – En falsk krig

Realpolitik blurs US red line on Syria

Et kommende angrep på Syria?

Israel melder at de vil bombe Iran i høst – Dagen

AMTV News: U.S. and Israel Prepare for ‘October’ Attack on Iran

Poll: Majority of Israelis Opposed to Attacking Iran – News from Antiwar.com

Nytt møte mellom Israel og USA – USA med lovnader om angrep på Iran juni 2013

Asia Times Online : Will Iran be US’s Melos?

Iran oppfordrer til nye angrep mot Vesten igjengjeld for den pågående krigen mot Syria

China Joins Russia, Orders Military To Prepare For World War III

Youtube: ‘War is hell: Iran far stronger than US would like to admit’

Youtube: The mistake of an Israeli attack on Iran

Youtube: China Is Helping To Arm Iran For War

Youtube: OBAMA Strong Words To CHINA (Did He Just Declare WW3)

Youtube: Build up to WW3 – US and China starting new Cold War?

 

Økonomi: 

Tax Dollars At War

Sørvest Asia i perspektiv

Krigen mot Iran er krigen mot oss selv

En verden i omskiftning!

Slutten på sivilisasjonen – slik vi kjenner den?

The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone

Oljesivilisasjonen – En sivilisasjon uten olje!

Ørstrøm: Verden får en ny økonomisk model

Et åpent foredrag i regi av MDG Nesodden: Ross Jackson: Occupy World Street – A Global Roadmap for Radical Economic and Political Reform

POLICE STATE – Guardians of Power

– Tullesaker skygger for krisene

A Tea Partier Decided To Pick A Fight With A Foreign President – It Didn’t Go So Well

Serj Tankian – Harakiri

Global Noise den 13. oktober

Lost In Civilization

Suicide is painless

Underskriftskampanje:

PETITION: We urgently oppose any military action against Iran & demand lifting the sanctions

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Spire lanserer årets høstkampanje mandag 10. september – Fisk for folket!

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 27, 2012

Spire lanserer årets høstkampanje mandag 10. september – Fisk for folket! – og vil invitere deg til heldagsseminar om fiskeri og norske handelsinteresser på Litteraturhuset.

Regjeringen har ambisjoner om at Norge skal være verdens fremste fiskerinasjon, likevel blir fiskeripolitikk og norske handelsinteresser diskutert. Samtidig som Norge beskytter norsk landbruk med høye tollmurer og subsidier, argumenterer vi i WTO for at fisk skal regnes som et industriprodukt og er en pådriver for økt frihandel med fisk. Er dette samstemt for utvikling? Spire mener det er på tide å løfte fram denne debatten.

Det er omtrent 25 millioner småskala fiskere i verden i dag, og flertallet befinner seg i utviklingsland. Hvordan påvirkes deres livsgrunnlag ved økt frihandel og liberalisering av økonomien i land i Sør? Hva skjer når landene gir fra seg sin suverenitet og muligheten til å føre en politikk som sikrer småfiskernes rettigheter? Vi har vært på feltarbeid i India og undersøkt konsekvensene en eventuell frihandelsavtale med Norge vil få for småskala fiskere.

Mandag 10. september presenteres rapporten ” Norway’s pursuit of trade and happiness Norwegian trade interests and small-scale fishers in Kerala” i Kjelleren på Litteraturhuset fra 10.00-15.00. Det blir innledninger av blant annet Helene Bank, Åsne Seierstad og Martin Henriksen. Spires leder Harald Sakarias Hansen møter også Arvinn Gadgil, Martin Henriksen og Gunnar Album i panelsamtale om forskjellene i norsk landbruks- og fiskeripolitikk.

Begrenset antall plasser. Påmelding til siri@utviklingsfondet.no innen 6. september.

Håper å se deg der!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

A Tea Partier Decided To Pick A Fight With A Foreign President – It Didn’t Go So Well

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 25, 2012

Michael D. Higgins (who was elected president of Ireland last year) is fed up with over-the-top Tea Party rhetoric, and he isn’t afraid to show it. Listen to him call out radio host Michael Graham on everything from health care to foreign policy in this heated exchange from 2010. Trust me, you don’t want to miss this one!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Et åpent foredrag i regi av Miljøpartiet De Grønne Nesodden: Ross Jackson: Occupy World Street – A Global Roadmap for Radical Economic and Political Reform

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 24, 2012

Poster depicting a female ballerina pirouetting on the back of the Charging Bull statue on Wall Street; on the street behind her, a line of gas-masked rioters struggle through smoke. Text on the poster reads: "What is our one demand?#OCCUPYWALLSTREET September 17th. Bring Tent."

«Occupy World Street is a monumental and inspirational call to action – and a long-awaited blueprint for how the actions should be implemented.»

— John Perkins, author of Confessions of an Economic Hitman.

The «Breakaway Strategy» to Get the World Off Endless Growth and Empire!

Sted:

Tangenten, Nesoddens nye kommunesenter på Tangenåsen, den 17. september kl. 19.00-21.00.

Ross Jackson: Occupy World Street – A Global Roadmap for Radical Economic and Political Reform

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Urge the NYT to Investigate Four Questions on the WikiLeaks Case

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 24, 2012

Until now, major media have allowed U.S., British and Swedish officials to get away with claiming that the British and Swedish legal pursuit of Julian Assange has nothing to do with the prospect of a U.S. prosecution of WikiLeaks, even though there is considerable evidence to the contrary. Recent developments in the case have given media an opportunity to revisit the issue.

Four questions are crucial to judging official claims that there is no connection between the British-Swedish legal pursuit of Julian Assange and the threat of U.S. prosecution of WikiLeaks:

Why won’t Sweden question Assange in the U.K.?

Why won’t Sweden say it won’t extradite Assange to the U.S.?

Why won’t the U.K. say it will oppose a U.S. extradition request?

Why won’t the U.S. say it won’t seek Assange’s extradition from Sweden?

Join us in urging the New York Times to pursue four basic questions whose answers are crucial to judging claims that there is no connection between the cases, and no danger that Assange would be extradited from Sweden to the United States, by signing the petition below.

NYT: Investigate Four Questions Surrounding Assange Case

Official Statement by Julian Assange from the Ecuadorian Embassy

Oliver Stone and Michael Moore Support Julian Assange in Op-Ed

WikiLeaks and Free Speech

We are Women Against Rape but we do not want Julian Assange extradited

Ecuador’s dismissive media portrayal smacks of post-colonial arrogance

Ecuadorians rally behind Assange asylum bid

Ecuadorians weigh in on Assange

Asylum for Assange: What are his options?

The curious case of Julian Assange

Rallying against extradition in UK

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Fagforbundet streiker: Lik pensjon for likt arbeid

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 24, 2012

Fagforbundet

Fagforbundet streiker: Lik pensjon for likt arbeid

Trapper opp streiken i kommersielle sykehjem

Hele Fagforbundet er i streik

Nyheter om fagforbundet

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Iran oppfordrer til nye angrep mot Vesten igjengjeld for den pågående krigen mot Syria

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 23, 2012

Сирия Иран сирия

Iran vil øke motstanden mot Vesten og deres allierte som svar på deres forsøk på å styrte Syrias president Bashar Asad. Denne instruksen har vært gitt av Irans leder ayatolla Ali Khamenei om man tror publikasjonen i The Daily Telegraph.

Khamenei har samtidig oppfordret regjeringen til å forsvare landet fra konsekvenser av internasjonale sanksjoner. «Først og fremst gjelder dette finans- og oljekjemisk økonomisektorer», sa han på et møte med presidenten Mahmoud Ahmadinejad og regjeringsmedlemmer.

Det er sanksjoner mot Iran som ble innført av FNs Sikkerhetsråd til gjengjeld til landets realisering av atomprogrammet. USA og EU har også nektet å kjøpe Irans olje noe som alvorlig skader landets økonomi.

Legger Iran opp et ”syrisk” svar til Vesten?

Russlands UD: Russland vil fortsette å samarbeide med Syria

Iran reagerer på hendelsene omkring Syria med en ny luftvernbase

Syria is Iran’s main ally in the Middle East and both countries consider Israel to be their political arch-foe.

«Iran and Syria have a joint mission to create a new world order on the basis of justice, humanity and belief in God,» Iranian President Mahmoud Ahmadinejad told visiting Syrian Parliament Speaker Mahmoud al-Abrash in 2010.

«At the current juncture, the role of Iran and Syria is historic and therefore bilateral cooperation should be increased,» Mehr news agency quoted Ahmadinejad as saying.

The semi-official FARS news agency reported that Ahmadinejad said that «the resistance of nations including Iran and Syria has caused a deadlock in policies of Arrogant System in economic, political and military sections.»

He also turned to presence of bulling powers’ forces in Iraq, Afghanistan and Yemen and said, «The enemies’ plots will harm themselves.»

Iran’s president added that he felt that the United States would eventually be forced by the two states to stop interference in the region and withdraw its military personnel.

Mehr quoted the Syrian speaker as saying that Iran and Syria would side by side move towards continued resistance and fight against world imperialism.

According to Western intelligence officials, Ayatollah Ali Khamenei gave the order to the elite Quds Force unit following a recent emergency meeting of Iran’s National Security Council in Tehran held to discuss a specially-commissioned report into the implications for Iran of the Assad regime’s overthrow.

Damascus is Iran’s most important regional ally, and the survival of the Assad regime is regarded as vital to sustaining the Iranian-backed Hizbollah militia which controls southern Lebanon.

The report, which was personally commissioned by Mr Khamenei, concluded that Iran’s national interests were being threatened by a combination of the U.N. sanctions imposed over Iran’s nuclear programme and the West’s continuing support for Syrian opposition groups attempting to overthrow the Syrian government.

Intelligence officials say the report concludes that Iran «cannot be passive» to the new threats posed to its national security, and warns that Western support for Syrian opposition groups was placing Iran’s «resistance alliance» in jeopardy, and could seriously disrupt Iran’s access to Hizbollah in Lebanon.

It advised that the Iranian regime should demonstrate to the West that there were «red lines» over what it would accept in Syria, and that a warning should be sent to «America, the Zionists, Britain, Turkey, Saudi Arabia, Qatar and others that they cannot act with impunity in Syria and elsewhere in the region.»

Iran’s supreme leader orders fresh terror attacks on West

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Åpen dag på Borgen!

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 23, 2012

Søndag 26. er det åpen i dag i Bjørvika, der skal utbyggerne vise frem sine prospekter og glansbilder. I den anledning inviterer Borgen kulturhus til Åpen dag på Borgen kl. 14.00. Det vil bli vafler og kaffe, informasjon om Borgen før og nå, samt omvisning på huset. Rundt kl. 17.00 blir det live akustisk musikk ved Tove Bøygard og venner.

Kom og finn ut mer om Borgen, se den fra innsiden (det kan være siste sjangse!) og ta stilling til om du vil støtte aksjonsgruppa Borgen Brenner i deres krav om i det minste midlertidig bruk av bygningsmassen.

Det foreligger ingen vedtak for riving og det er heller ikke bestemt hvor Follobanen skal gå. Det er bare noe de sier for å manipulere utfallet i deres favør.

Møt opp og vis at du bryr deg om Borgen, om Gamlebyen og om Oslo!

Åpen dag på Borgen!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Arrangementet «Mat og jord der du bor» i Oslo torsdag den 30. august

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 22, 2012

Arrangementet «Mat og jord der du bor», også kjent som MAJOBO, vil finne sted på DogA i Oslo torsdag den 30. august. I tillegg til grøntpionerer fra Norge, kommer bl.a. en av initiativtagerne til Victory Gardens bevegelsen i USA og en fra «Take back the Gill tract», som er et Occupy-prosjekt i California.

Det stilles ikke retoriske spørsmål og man diskuterer heller ikke luftige utopier, men man viser frem konkrete pionerer og ekte grasrotengasjement; – de som dyrker fremtiden allerede i dag.

Målet er å inspirere til kortreist og økologisk dyrking i nærmiljøet, som vil si at vi tar kontroll over maten vi spiser og miljøet vi bor i på en positiv og proaktiv måte. Kanskje det kan inspirere til #occupygardens her i Oslo?

Program: På dagtid er det seminar og på kveldstid er det inspirasjonssamling

Occupiers Take Over Gill Tract to Plant Urban Farm

Occupy the farm: take back the Gill Tract

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Fra Palestinerleiren i Hausmannsgate 14

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 22, 2012

Forsidebilde

I samarbeid med de israelske okkupasjonsmyndighetene, tvangsreturnerer norske myndigheter palestinske flyktninger, i strid med anbefalinger fra FN.

Pressemelding fra Palestinerleiren

Kjære Støttespillere,

Palestinerleiren i Hausmannsgate 14 har i snart halvannet år vært en synlig og sterk markering for palestinske flyktningers rettigheter. Leiren har satt fokus på FN-stridige avslag og tvangsreturer av palestinske flyktninger til Palestina. Palestinerleiren er kanskje den lengste sammenhengende demonstrasjonen i Norgeshistorien og den første palestinske flyktningleiren utenfor Midtøsten. I over et år har flyktningene bodd og aksjonert i Oslos gater.

Palestinerleiren har overlevd med støtte fra privatpersoner, lokalt næringsliv og organisasjoner. Vi vil få lov til å takke for den overveldende politiske og økonomiske støtten vi har fått så langt!

Leiren har bedt Oslo kommune om å få lov til å stå til 15. oktober, men kommunen ber om at leiren fjernes denne uken. Leiren jobber for å få lov til å stå til 15. oktober, men vil uansett fortsette arbeidet for en rettferdig asylpolitikk. Leiren er nå i ferd med å stifte en organisasjon med samme navn. Organisasjonen vil videreføre leirens arbeid og kjempe for en politikk som tar hensyn til sikkerhetssituasjon i de palestinske områdene.

I leirens siste måneder planlegges en rekke aktiviteter. Palestinerleiren skal stille ut på Høstutstillingen, UNHCR besøker leiren, politikere og samfunnstopper vil bli invitert, det vil bli arrangert debattmøter om asylpolitikken, beboerne vil publisere sine historier og leiren vil
selvfølgelig stadig være åpen for alle.

For å gjennomføre leirens siste periode og for å videreføre vårt viktige arbeid er vi helt avhengig av økonomisk hjelp.

Den økonomiske støtten vil bli brukt på følgende måte:
·   Politisk og juridisk arbeid for palestinske flyktningers rettigheter
·   Drift av Palestinerleiren (mat, strøm, medisin m.m.)
·   Avslutning av Palestinerleiren (politiske aktiviteter, bortkjøring
brakker, rydding av område)
·   Etablering av ny organisasjon som skal videreføre Palestinerleirens
arbeid

Informasjon om kontonummer finner du på http://www.palestinerleir.no/bidra/

I tillegg til økonomisk bistand håper vi selvfølgelig også at dere vil fortsette å stå sammen med oss i arbeidet for en rettferdig behandling av palestinske asylsøkere i Norge. Vi har også gjenåpnet underskriftsaksjonen på våre nettsider og vi setter pris på om du vil hjelpe oss med å spre
denne så mye som mulig.

www.palestinerleir.no vil vi orientere løpende om arrangementer og fremdriften av den nyetablerte organisasjonen. Vi håper også at dere benytter anledningen til å besøke leiren innen dette unike landemerket blir borte fra Oslos gater.

Vi ses i Palestinerleiren!

Med vennlig hilsen,

Mohamed Ganam, Talsperson Palestinerleiren

Kontakt:

E-post: kontakt@palestinerleir.no
Nettside: www.palestinerleir.no

Sosiale medier:

Facebook: www.facebook.com/palestinerleir

Twitter: www.twitter.com/palestinerleir

Youtube: www.youtube.com/palestinerleir

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »