Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for september, 2012

Et atombombefritt Midtøsten

Posted by Fredsvenn den september 30, 2012

https://blikk.files.wordpress.com/2012/09/nuclearfreezone.jpg?w=300

28-09-2012 14-01-55

 Iran War Weekly

Sign the Iran Pledge of Resistance

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) vedtok i fjor en resolusjon der alle land i Midtøsten blir bedt om å slutte seg til den internasjonale ikkespredningsavtalen for atomvåpen. Resolusjonsforslaget ble fremmet av Egypt og vedtatt etter en debatt som var preget av dyp uenighet mellom Israel og arabiske land. Israel og USA avsto fra å stemme ettersom Israel allerede har flere hundre atombomber, mens de fleste andre IAEA-medlemmene ga resolusjonen sin støtte.

Israelerne tolker imidlertid resolusjonen som et positivt initiativ fra arabiske land ettersom den ikke er utformet som en fordømmelse av Israel, som antas å være det eneste landet i Midtøsten som er i besittelse av atomvåpen, noe som har høstet kraftig kritikk fra Iran og arabiske land. I tillegg kommer at Israel, på tross for at landet selv har atomvåpen, kan benytte seg av resolusjonen mot andre øland i regionen som kunne tenke seg, eller blir beskyldt for, å produsere atombomber.

Israel og USA mener at det er Iran, og til en viss grad Syria, som utgjør den største faren når det gjelder spredning av atomvåpen og teknologi som kan brukes til å utvikle atombomber. «Iran vil til sommeren ha anriket nok uran til å lage en atombombe», advarte Israels statsminister Benjamin Netanyahu under sin tale til FNs generalforsamling forrige torsdag. Dette til tross for at Iran ikke på noen som helst måte kan sies å være nær ved å utvikle slike bomber.

«Røde linjer fører ikke til krig, de forhindrer krig. Ingenting kan true verden mer enn ett Iran med atomvåpen», sa han, men vi kjenner alt for godt til Israels evige krigshissing, og at det Netanyahu forsøker på er å tvinge USA til å gå til krig for seg.

Netanyahus tale får blandet mottakelse i Israel

– En rød linje forhindrer krig

Nuclear-weapon-free zones (NFZ) have already been established in Latin America and the Caribbean, the South Pacific, Southeast Asia, Africa and Central Asia. A NFZ in the Middle East looks as a better alternative to a military option to everyone, except perhaps some Israeli officials and their supporters in the US.

At the IAEA’s General Conference in 2000, the Member States requested the Director General to convene a Forum on Experience of Possible Relevance to the Creation of a Nuclear-Weapons-Free Zone in the Middle East.

Agreement on holding such a meeting proved elusive for over a decade. In March 2011, following a letter from the Director General to Member States in the Middle East region, the subsequent consultations indicated that a Forum was possible this year.

On Monday, 21 November 2011, IAEA Member States will gather in Vienna at the IAEA headquarters to attend a Forum, convened by IAEA Director General Yukiya Amano, to discuss how the experience gained through the established Nuclear-Weapons-Free Zones (NWFZ) could be relevant to the Middle East.

The release of a new International Atomic Energy Agency report on Iran was greeted as an ominous development by some major outlets. But are they playing down what could be the most important news in the report?

What should be the most important news in the IAEA report is being buried:

Some of the 20 percent fuel is in a form that is extremely difficult to use in a bomb, and most of the stockpile is composed of a fuel enriched at a lower level that would take considerably longer to process for weapons use.

Those findings are quite a bit at odds with the ominous talk of Iran crossing some sort of red line, and the need to strike sooner rather than later.

The Non-Aligned Movement (NAM), formed in 1961 during the Cold War, is a group of 120 states and 17 observer states not formally aligned with or against any major power bloc.  The NAM held its opening 2012 session yesterday under the new chairmanship of Iran, which succeeded Egypt as the Chair.

Significantly, an Associated Press story in the Washington Post headlined, “Iran opens nonaligned summit with calls for nuclear arms ban”, reported that “Iranian Foreign Minister Ali Akbar Salehi opened the gathering by noting commitment to a previous goal from the nonaligned group, known as NAM, to remove the world’s nuclear arsenals within 13 years.  ‘We believe that the timetable for ultimate removal of nuclear weapons by 2025, which was proposed by NAM, will only be realized if we follow it up decisively,’ he told delegates.”

Iran’s Foreign Ministry Spokesman Ramin Mehman-Parast urged the nuclear countries to be committed to the Non-Proliferation Treaty (NPT), and said that the Zionist regime is the main obstacle to a nuclear free Middle East. Yet the New York Times, which has been beating the drums for war with Iran, just as it played a disgraceful role in the deceptive reporting during the lead-up to the Iraq War, never mentioned Iran’s proposal for nuclear abolition.

Burying the Most Important News on Iran’s Nuclear Program?

Iran’s Call for Nuclear Abolition by 2025 is Unreported by New York Times

IAPMC Petition for A Nuclear Weapons Free Middle East

A Nuclear Free Zone in the Middle East : An Iranian Perspective

Iran: Israel Main Obstacle to Nuclear-Free-Middle East

IAEA Forum on Nuclear-Weapons-Free-Zone for Middle East to Convene

A nuclear-free Middle East: Necessary, desirable and impossible

Israeli Public Supports Middle East Nuclear Free Zone

News for A Nuclear Free Zone in the Middle East

US and Israel split on Iranian nuclear threat

Middle East nuclear weapon free zone – Wikipedia

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Industripolitikk som klimatiltak

Posted by Fredsvenn den september 30, 2012

Rødt vil jobbe for å bygge en allianse mellom fagbevegelse, miljøbevegelse og venstresiden for at Norge skal bli en ledestjerne på ren og grønn industri. Rødts klima- og næringspolitiske utvalg samlet den 31. august tillitsvalgte fra industrien og miljøbevegelsen for å diskutere hvordan en aktiv industri- og næringspolitikk er nødvendig for å skape et bærekraftig samfunn. Konferansen viste at Rødt, fagbevegelsen og miljøbevegelsen er enige på viktige punkter, blant annet at en aktiv statlig industri- og næringspolitikk er nødvendig hvis vi skal møte klimautfordringene.

«Vi vil at grønn i framtidens Norge skal spille en like viktig rolle som olje- og gassindustrien gjør i dag. Skal vi få til det trenger vi at en stat som ikke gjemmer seg bak floskler om næringsnøytralitet, men aktivt bygger opp en fornybar energisatsning og bruker eiermakten sin til å hjelpe norsk fornybare industri gjennom vanskelige perioder», sier nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen.

Rødts plan for ei fornybar framtid her

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

S.O.P. – Save Our Planet

Posted by Fredsvenn den september 30, 2012

S.O.P.-Save Our Planet

The world situation is serious due to two grave problems: The danger of war and the Earth’s ecological imbalance. The World’s political leaders must start seeing the inhabitants of this planet as sisters and brothers,sharing the world resources will save the world.Stop the hate propaganda and spread love instead.The climate changes prove that the planet is sick and needs immediate and skilful care to reestablish balance.

S.O.P. -Save Our Planet

Rapport: Global oppvarming fryser verdensøkonomien

5 punkter for et bedre samfunn

Tekster:

G20: A plan to save the planet

Save Our Planet Day

How to save the planet

Ideas To Save The Planet…

50 Ways to Help

What can we do to save our planet?

Save Our Planet

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

LRAD Sonic Weapons To Be Deployed “Throughout” America For Crises

Posted by Fredsvenn den september 28, 2012

LRAD Sonic Weapons To Be Deployed “Throughout” America For Crises

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Bruk av droner i Nord og Sør

Posted by Fredsvenn den september 28, 2012

Etter at den amerikanske kongressen beordret den offentlige flyadministrasjonen (FAA) til å åpne luftrommet for ubemannede fartøy har markedet for droner gått i været. Markedet for droner til noe annet enn krigsbruk har aldri vært større. Det er spådd at industrien vil nå svimlende seks milliarder dollar innen 2016.

Ubemannede luftfartøyer, militært og populært kalt droner, er siste skrik i amerikansk rettshåndhevelse. Til nå har luftfartøyene blitt brukt til å samle etterretning og bære våpen i krig. Innen høsten 2015 vil kongressen ha droner over hele det amerikanske luftrommet. » I motsetning til dronene som beveger seg i fiendtlig luftrom, er ikke disse ment til å drepe. Men bruksomårdet til disse «spiondronene» er likevel informasjon som får mange politikere til å tenne på de fleste plugger.

Det er amerikanerne som har vært mest aktive når det kommer til bruk av droner, og ofte er det ikke lang vei fra det offentlige til det private markedet i De Forente Stater. Som en del av prosjektet som består i å øke bruken av sivile droner er 50 selskaper i gang med å lage 150 forskjellige typer dronesystemer. Blant disse finner vi alt fra miniatyrmodeller til luftfartøy med like stort vingespenn som et passasjerfly», skrev Wall Street Journal nylig.

Demokratenes Edward Markey og republikanernes Joe Barton skrev nylig et brev til den offentlige flyadministrasjonen (FAA), der de forklarer hva disse dronene er kapable til. «Mange droner er blitt skapt for å bære overvåkningsutstyr som videokameraer, infrarøde kameraer radar- og nettverkssniffere», skriver han.

Det finnes også offentlige våpendroner som allerede er i bruk i USA. Allerede i fjor solgte et av de største selskapene i bransjen, Vanguard Defense Industries, en drone kalt ShadowHawk for 275 000 dollar til Montgomery County Sheriff’s Office i Texas. Sjefen for Vanguard Defense Industries, krigsveteranen Michael Buscher, mener hans firma lager teknologi som vil «dramatisk utvikle USAs nasjonale sikkerhetsmuligheter.»

NATO ber Norge bruke mer penger på forsvar, kjøpe droner og øke antallet soldater som kan sendes på oppdrag i utlandet. Det har Norge råd til, mener NATO, som regelmessig vurderer de forskjellig medlemslandenes forsvarsinnsats. I den siste rapporten roser forsvarsalliansen Norge blant annet for omstruktureringen av forsvaret (profesjonalisering – fra forsvar til angrep) og innsatsen i internasjonale operasjoner. Men NATO kritiserer Norge for ikke å oppfylle målet om å bruke 2 prosent avbruttonasjonalprodukt på forsvar.

«Trass finanskrisen og økonomiske nedgangstider, er Norges økonomiske situasjon sunn sammenlignet med de fleste av landets allierte. Norge bør derfor antas å være i stand til å finansiere så vel sine forsvarsplaner som ekstra krav fra NATO som ennå ikke er inkludert i forsvarsplanene», heter det i NATO-rapporten.

Ifølge alliansen bør Norge revurdere personellpolitikken i Forsvaret og klargjøre flere soldater til utenlandsoppdrag. NATO ber også Norge om å revurdere beslutningen om ikke å anskaffe førerløse fly, såkalte droner, og om kjøp av fly med bensin som jagerfly kan tanke fra i luften. Dette til tross for at Norge er et av de to landene i Europa som bruker mest penger på forsvar per innbygger, og om kort tid er vi klart i tet når britene kutter.

We like to think of the drone war as something far away, fought in the deserts of Yemen or the mountains of Afghanistan. But we now know it’s closer than we thought. There are 64 drone bases on American soil. That includes 12 locations housing Predator and Reaper unmanned aerial vehicles, which can be armed.

The possibility of military drones (as well as those controlled by police departments and universities) flying over American skies have raised concerns among privacy activists. As the American Civil Liberties Union explained in its December 2011 report, the machines potentially could be used to spy on American citizens. The drones’ presence in our skies “threatens to eradicate existing practical limits on aerial monitoring and allow for pervasive surveillance, police fishing expeditions, and abusive use of these tools in a way that could eventually eliminate the privacy Americans have traditionally enjoyed in their movements and activities.”

Revealed: 64 Drone Bases on American Soil

Ban on Arming Domestic Drones: Let’s Draw a Line in the Sand

Heritage Foundation Weighs in On Domestic-Drone Policy Issues

Obama To Sign Bill Authorizing 30,000 SPY Drones To Fly Over AMERICA

Droner dreper sivile:

A Pakistani man burns an American flag during a protest against U.S. drone attacks in Multan on February 9, 2012.

«Living under drones»

Youtube: Robot Wars – USA

Bruken av droner:

Det er liten tvil om at CIAs utstrakte bruk av såkalte droner eller UAVer har svekket al-Qaida militært. Flere av terrororganisasjonenes ledere er drept av ubemannede fly, deriblant Anwar al-Awlaki og Abu Yahya Al-Libi, men bevæpnede, ubemannede fly blir mer og mer vanlig i kampen mot terrorister og bruken reiser en rekke moralske, juridiske og politiske spørsmål.

En suksess i kampen mot terror, er reaksjonen fra det offisielle Washington. Motforestillingene er mange: Et dødelig, avansert dataspill, brukt i en illegal attentatrekke som senker terskelen for bruk av våpen, både nasjonalt og internasjonalt, i strid med folkeretten, politisk belastende for en president som til og med har fått Nobels fredspris. Et våpen som skaper avmakt, frustrasjon og sinne og rekrutterer nye terrorister.

Bruken av drapsdroner er langt fra uproblematisk. Det hevdes at dette er et feigt våpen der alle menneskelige følelser ved bruken av det er satt til side. Dataoperatørene kan gå fredelig hjem til middag i et trygt nabolag et sted i USA etter endt tjeneste. Mens virkningene av deres tjeneste er død og ødeleggelse et sted langt, langt unna. Ingen risiko for krigsutøveren, enorm risiko for dem som måtte bli plukket ut med dronenes avanserte kameraer og andre sensorer. Men selv ikke de beste kameraer eller sensorer kan avsløre alt.

Ifølge Peter W. Singer i tenketanken Brookings Institution utgjør dronene et kvantesprang i militærteknologien, et avgjørende skille i folkeretten, en senket terskel for bruk av våpen som kan ha uante konsekvenser. Han hevder bruken av droner utgjør en fare for demokratiet ettersom teknologien fjerner de siste barrièrer mot å gå til krig. For nå kan man ved hjelp av ubemannede systemer unngå å sende noens sønner eller døtre ut i fare. Politikerne trenger ikke stå til ansvar for tap av egne soldater.

Jusprofessor Mary Ellen O’Connell ved universitetet Notre-Dame er inne på det samme. «Å akseptere drap langt fra en situasjon på slagmarken der man forstår nødvendigheten (av å drepe), er etisk dypt bekymringsfullt». Ubemannede fly er ikke uskyldige dataspill. De er krigsmaskiner. Det viktigste er likevel om de politikere som anvender teknologien, vet hva de gjør, før, om og når de blir brukt.

Det er også tvilsomt om sivile operatører (fra CIA) kan kalles soldater etter krigens folkerett. Droneangrep, enten de foregår i Jemen, Pakistan eller Somalia, krenker også disse landenes suverenitet, selv om landets egne myndigheter har liten kontroll på bakken i de områdene de fleste droneangrepene blir utført.

Ny rapport avslører:

Alt i 2009 la en rapportør fra FN frem en rapport der det ble etterlyst svar fra USA for dronekrigen. I ulike land som Jemen, Somalia, Irak, Pakistan og Afghanistan har USA utført slike angrep og en rekke sivile er også blitt drept. Med førerløse fly er terskelen for å gå til angrep blitt senket. Stadig flere mennesker drepes av folk som sitter langt vekk og som utfører handlingen med fjernkontroll.

Ifølge den nye rapporten «Living under drones» skrevet av forskere fra Stanford University og New York University virker droneangrepene i de pakistanske grenseområdene og andre steder mot sin hensikt, iallfall politisk, og dreper et stort antall sivile. Mer enn 130 ofre, vitner og eksperter og ble intervjuet av forskerne.

CIAs program for målrettede droneangrep i Pakistan har krevd opptil 3337 menneskeliv siden 2004, hvor av 884 sivile, inkludert 176 barn, noe som ødelegger befolkningens levesett.  Sivilbefolkningen nordvest i Pakistan lever under betydelig stress på grunn av dronene som svever over dem, natt og dag. Hus, biler og samlingsplasser blir angrepet uten forvarsel, heter det i rapporten.

Psykologiske traumer som angst og søvnløshet går igjen hos mange av informantene som forskerne har snakket med. Feilbombing, angrep på bryllupsfølger eller vanlige familiesammenkomster, har det vært mange av. Obamas «suksess» har hatt sine baksider. Operatørene går fri. Mange drar ikke lenger i begravelser, fordi begravelsesfølger har blitt angrepet av droner.Mange føler seg maktesløse, vel vitende om at døden kan komme fra oven, når som helst, hvor som helst. Dette kan i sin tur føre til et større hat mot USA, og økt rekruttering til ytterliggående militante grupper.

«I USA er det dominerende synet på bruken av droner i Pakistan at dette er en kirurgisk presis og effektivt metode som gjør den amerikanske befolkningen tryggere ved å åpne for «målrettete drap» på terrorister, med minimale ulemper eller sikkerhetsmessige konsekvenser. Denne fremstillingen er uriktig», konkluderes det med i rapporten.

Lignende advarsler har kommet tidligere. Robert Grenier, tidligere sjef for CIAs antiterrorsenter, har hevdet at droneangrepene i ustabile Jemen kan gjøre befolkningen mer velvillig innstilt til al-Qaida, og gjøre landet til et nytt Waziristan. Allikevel øker kun bruken av droner.

President Barack Obamas yndlingsvåpen:

Barack Obama ble i sitt første år som USAs president tildelt Alfred Nobels fredspris i Oslo. Tilhengerne mente Obama hadde distansert seg fra «krigshisseren» George W. Bush’ politikk, men nå er det flere som mener Obama er verre enn sin forgjenger.

Nylig ble det rapportert i amerikansk media om at Obama sitter sammen med sine medarbeidere en fast dag i uken for å utarbeide såkalte drapslister. Drapslistene består av terrormistenkte som USA ønsker å eliminere med droneangrep – luftangrep med ubemannede fly.

Antall droneangrep har nådd nye høyder under president Barack Obama. Ubemannede fly har passert tradisjonelle kampfly i antall timer på vingene, og for første gang utdannes det nå flere dronepiloter enn kampflygere. Tall fra The Bureau of Investigative Journalism viser at det er gjennomført 346 amerikanske droneangrep i Pakistan siden 2004. Av disse har 294 funnet sted under Obamas tid som president. Totalt antar man at mellom 470 og 880 sivile har mistet livet i disse angrepene.

Obama har gjentatte ganger forsvart bruken av slike våpen med argumenter om at de «er veldig presise», og at de «ikke har tatt livet av mange sivile». Presidenten har satt inn betydelig personlig prestisje på droneprogrammet, og hvert eneste droneangrep godkjennes av Obama personlig. President Barack Obamas yndlingsvåpen i kampen mot terrorismen i fjerntliggende, uveisomme og politisk ustabile områder, er det blitt kalt.

Libya:

Flere soldater, etterretningsagenter og droner har nå blitt sendt til Libya for å få fortgang i jakten på gjerningsmennene som tok livet av ambassadør Chris Stevens og tre andre amerikanere som mistet livet den 11.september, da en rasende folkemengde angrep det amerikanske konsulatet i Benghazi med rakettdrevne granater og håndvåpen. Konsulatet ble også satt i brann. Det som opprinnelig var en demonstrasjon mot en islamkritisk amatørvideo som sirkulerer på internett, utartet seg til et voldelig og koordinert angrep på det amerikanske konsulatet der fra personer med tilknytning til al-Qaida trolig var involvert.

Etterretningspersonell går nå gjennom telefon- og datalogger, og saumfarer satellittbilder for å kartlegge mulige gjerningspersoner og deres bevegelsesmønstre i dagene før angrepet. Libysk politi har også arrestert flere personer, men så langt er det ikke funnet bevis som peker på en bestemt gruppe, ifølge Jay Carney, talsmann for Det hvite hus.

Den kaotiske situasjonen på bakken i Libya gjør etterforskningen rundt drapene spesielt utfordrende. Situasjonen i Midtøsten for øvrig gjør det samtidig vanskelig å få ressursene til å strekke til. Ifølge AP hadde etterretningsorganisasjonen CIA en rekke agenter på bakken i den første tiden etter Gadafis fall, men flere av disse er nå sendt videre til andre områder i regionen der behovet for etterretning er prekær, blant annet til den pågående borgerkrigen i Syria.

Etterforskere fra det føderale amerikanske politiet (FBI) er allerede på plass i Benghazi, slik de vanligvis er når amerikanske interesser blir angrepet – også i utlandet. FBI ledet etterforskningen da slagskipet USS Cole ble bombet ved kai i Aden i Jemen i 2000, og da USAs ambassader i henholdsvis Kenya og Tanzania ble bombet i 1998. Alle disse angrepene var det al-Qaida som sto bak.

Lørdag kom al-Qaida fra den arabiske halvøy (AQAP) med en uttalelse om at drapene slett ikke kom som en konsekvens av den mye omtalte amatørfilmen om profeten Muhammed. Konsulatangrepet var angivelig en hevnaksjon for et amerikansk droneangrep i juni som tok livet av al-Qaidas nestkommanderende, libyskfødte Abu Yahya al-Libi.

America’s deadly double tap drone attacks are ‘killing 49 people for every known terrorist in Pakistan’

Drone strikes kill, maim and traumatize too many civilians, U.S. study says

Drone strikes in Pakistan have killed many civilians, study says

Drone attacks in Pakistan are counterproductive, says report

Drones Kill Way More Civilians Than CIA Admits

Surprise: US Drones Kill Civilians, Provoke Hatred

Drone strikes threaten 50 years of international law, says UN rapporteur

Drone attacks in Pakistan – Wikipedia

Opptil 3337 drept i droneangrep i Pakistan siden 2004

Rapport: Fremstillingen av droneangrep er feilaktig

Krig med fjernkontrollen

USA får refs for dronebruk

USA gjennomførte nytt droneangrep i Pakistan

USA bekrefter dronebase i Etiopia

Vil sende droner etter Kony

Obama verre enn Bush

Obama er verre enn Bush

– Obama er som Bush på steroider

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Det amerikanske militære har erklært Julian Assange og WikiLeaks som satsfiender

Posted by Fredsvenn den september 28, 2012

«Yes, it’s war. Wikileakers vs Wall Street’s mafia-like code of silence … Wall Street’s obsessive secrecy … Wall Street’s war against transparency … Wall Street’s relentless lobbying to defeat all government efforts to expose how much Wall Street is stealing from middle-class taxpayers, investors and retirees.

A war to the death. No compromise. No quarter. No surrender. A war that ends only if wikileakers, whistleblowers and wikihackers crack open Wall Street’s darkest secrets. Or when Wall Street wins and along the way destroys the American middle class.

Master wikileaker Julian Assange is on “Wanted” posters, on Forbes, the New York Times, 60 Minutes, everywhere. Wall Street is pushing government to silence this guy. He went public with a half million classified U.S. government, military and diplomatic documents.

Wikileaks vs. Wall Street in a war for our souls

– ARROYO GRANDE, Calif. (MarketWatch)

Youtube: WikiLeaks REVEALS thats TRAPWIRE software is SPYING on YOU and monitoring YOU for TERROR

Youtube: DOS Attack Downs WikiLeaks Website After They Exposed New Big Brother Surveillance System

Youtube: Ron Paul Vindicated: WikiLeaks Exposes the North American Union Plot

WikiLeaks: ‘North American Initiative’ no ‘theory’

Leaked US cable lays out North American ‘integration’

For en stund siden talte WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange fra balkongen til den ekvadoriske ambassaden i London, hvor han fordømte fengslingen og torturen av den påståtte varsleren Bradley Manning og ba om at forfølgelsen av ham selv og WikiLeaks skulle opphøre, samt erklærte sin støtte til uttrykksfrihet og motstand mot statlig undertrykkelse.

Stortingsrepresentant Snorre Valen (SV) nominerte Wikileaks til Nobels fredspris i 2011. «Wikilleaks er en av dette århundrets viktigste bidragsytere til ytringsfrihet og gjennomsiktighet. Det er derfor en glede å nominere WikiLeaks til Nobels fredspris 2011», skrev Valen i sitt forslag. Han trakk særlig fram Wikileaks’ avsløringer av den tunisiske presidentfamiliens økonomiske disposisjoner som et bidrag til å ende et 24 år langt diktatur.

Valen viser også til at varslernettstedet siden 2006 har publisert millioner av dokumenter som myndigheter og organisasjoner har forsøkt å skjule for offentligheten, noe som har bidratt til økt gjennomsiktighet og synlighet i verden. «Wikileaks har avslørt krigsforbrytelser og korrupsjon både i vestlige stater og andre stater i verden», argumenterer Valen.

I sin tale forklarte Assange samtidig om den britiske regjeringens planer om å storme ambassaden ettersom Ekvador var villige til å gi ham diplomatisk asyl.  Han befinner seg stadig på Ekvadors ambassade, hvor han søkte tilflukt i juni, og har fått innvilget politisk asyl i Ecuador, men vil bli pågrepet av britisk politi om han forsøker å forlate ambassaden for å flykte til Sør-Amerika.

Den 26. september ba Assange om hjelp i en videooverført tale til FN fra Ecuadors ambassade i London, hvor han ba amerikanske myndigheter om å stoppe forfølgelsen av WikiLeaks og deres støttespillere.

«Jeg snakker til dere i dag som en fri mann, for selv om jeg har blitt anholdt i 659 dager uten siktelse, står jeg fritt til å ytre meg», fortale han til FNs generalforsamling. «Det er på tide at USA slutter forfølgelsen av WikiLeaks, slutter å forfølge våre folk og slutter å forfølge våre kilder. Det er på tide at president Obama gjør det rette, og blir med kreftene som ønsker å forandre noe. Ikke kun gjennom fine ord, men også gjennom handling», fortalte Assange i sin tale.

Assange oppholder seg fortsatt i ambassaden. Her oppholder han seg i frykt for å bli arrestert og utlevert til Sverige, hvor han er ettersøkt for seksuelt overgrep mot to kvinner, og deretter videre til USA. Assange, som har stått bak offentliggjøringen av tusenvis av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter, frykter at svenske myndigheter vil utlevere ham til USA. Svenske myndigheter har avvist muligheten for å avhøre Assange i London.
Om Assange blir utlevert til USA kan han bli stilt for retten for å ha lekket store mengder informasjon gjennom WikiLeaks. Assanges advokat, spanske Baltazar Garzon, hevder at det amerikanske rettsvesenet i all hemmelighet er i gang med å forberede en rettsprosess mot hans klient i USA.

US Air Force-dokumenter viser at det amerikanske militæret har erklært WikiLeaks og Julian Assange for “statsfiender”, noe som plasserer dem i samme bås som al Qaeda og Taliban, og truer dem med samme behandling: ubestemt fengsling uten lov og rett, og døden. Militærpersonell som kontakter WikiLeaks eller deres støttespillere kan stå i fare for å bli anklaget for «kontakt med fienden», noe som også kan innebære dødsstraff.

Ecuador vil gjenoppta forhandlingene med Storbritannia om WikiLeaks-grunnlegger Julian Assanges skjebne, sier utenriksminister Ricardo Patiño. Ecuadors president Rafael Correa kan være villig til å overlevere Assange til britiske myndigheter dersom de gir garantier for at han ikke utleveres til et tredje land eller risikerer dødsstraff.Det var Ecuadors utenriksminitser Ricardo Patino som tok initiativ til dagens møte. Han fortalte at han vil be England om å gi Assange politisk asyl igjen. Han beskylder den britiske regjeringen for å bryte Assanges menneskerettigheter, og hevder at han kan bli sittende fast i ambassaden i ti år.

The British media has played a venal role throughout the ongoing efforts to witch-hunt and silence WikiLeaks and Julian Assange. But it has plumbed new depths following the decision by Ecuador to grant his request for political asylum.

Like the British government, which has refused to comment on Assange’s statement, the media had nothing to say on the substance of his remarks. The well-paid hacks of Fleet Street are just as contemptuous towards democratic rights as their political masters. This applies with equal measure to those employed by newspapers that are overtly right-wing, such as the Daily Mail, or nominally liberal outlets like the Guardian.

Unable to deal with Assange’s statement in an honest manner, the approach taken by the UK’s print media is two-fold.

First, they mocked Assange’s appearance—drawing analogies with scenes from Monty Python’s Life of Brian among others. Thus, Luke Harding wrote in the Guardian that Assange’s speech at the embassy window was the “moment for someone to shout: ‘’E’s not the Messiah! ’E’s a very naughty boy!’” For her part, Melanie Phillips in the Daily Mail denounced Assange for “Posing as a champion of justice and human rights”, claiming his “theatrical statement from the balcony” made him “like an Eva Peron of the ether.”

US military brands Assange, WikiLeaks as “the enemy”

Julian Assange demands end to US witch-hunt

UK media lines up behind campaign to extradite Assange and silence WikiLeaks

Assange Mocks Obama In Video At UN Event

Transcript of Julian Assange’s Address to the UN on Human Rights

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Rapport: Global oppvarming fryser verdensøkonomien

Posted by Fredsvenn den september 28, 2012

En ny rapport på klimaforandringer produsert av forskningssenteret DARA og offentliggjort i New York City, USA, kalt «Climate Vulnerability Monitor: a guide to the cold calculus of a hot planet» slår fast at global oppvarming ikke bare vil lede til en miljømessig katastrofe, men at de også vil også kvele den internasjonale økonomien.

Klimaforandringer forårsaket av global oppvarming fryser verdensøkonomien og leder allerede til døden for millioner av mennesker hvert år, ifølge en rapport bestillt av verdens 20 mest sårbare land. Nøkkelfunn i rapporten inkluderer estimater om at karbonintensive økonomier og assosierte klimaforandringer er ansvarlige for fem millioner dødsfall hvert år, hvorav 90 prosent er relatert til luftforurensing.

Som om ikke det var ille nok viser rapporten til at raskt eskalerende temperaturer og karbonrelatert forurensing vil doble klimakostnadene til 3,2 prosent av verdens BNP innen år 2030. «Svikt i å handle overfor klimaforandringer koster allerede verdensøkonomien 1,6 prosent av det globale brutto nasjonalprodukt (BNP)», slår rapporten fast.

Rapporten peker imidlertid også på at klimaforandringer kan være en stor økonomisk mulighet, både for store økonomier og også fattige land. Costa Ricas tidligere president, Jose Maria Figueres, sa under presentasjonen av rapporten at det nå finnes en «fantastisk» mulighet til å styre vekk fra karbonintensive økonomier.

«Det er en enorm mengde muligheter for måter å drive utvikling på rundt omkring i verden, i det vi finner opp alt på nytt. Det er dette som er fremtiden», sa han. Noe mindre sa Figueres på noen måter var «tilsvarende som å flytte stolene på dekk ombord i Titanic». Et billedlig eksempel på at han mener planeten vil gå under om ikke verden tar grep.

Klimaforumets formann, statsminister i Bangladesh Sheikh Hasina, sa forandringer i værmønstre vil være spesielt skadelige for hennes eget overbefolkede land. «Én grads økning i temperatur er assosiert med et 10 prosent tap i jordbruksproduktivitet», sa hun under presentasjonen av rapporten i New York onsdag. «For oss betyr det at vi taper omtrent fire millioner tonn matkorn, verd 2,5 milliarder dollar. Det er omtrent to prosent av vårt BNP», sa hun.

En stigning av havnivået på én meter vil ifølge statsministeren dekke én femtedel av Bangladesh med vann, som igjen vil fortrenge 30 millioner mennesker. «Scenariet er like skrekkelig som for små øystater som Maldivene, Kiribati og Tuvalu», sa hun. Maldivenes president, Mohamed Waheed, kalte sitt land «ground zero» for å observere effektene av klimaforandringer, men la til at de dramatiske truslene for hans land til slutt også vil komme til tilsynelatende trygge land. «Det er bare et spørsmål om tid før hvert eneste land må gå i våre sko», sa han.

Rapporten slår fast at selv om fattige land vil få de verste økonomiske skadene på BNP, så vil heller ikke store land spares. «Om mindre enn 20 år vil Kina pådra seg størstedelen av tapene på over 1,2 tusen billiarder dollar. Den amerikanske økonomien vil bli holdt tilbake med mer enn to prosent av BNP; India, over fem prosent av sitt BNP», forklarer rapporten. Disse anslåtte tapene får kostnadene forbundet til å gjøre noe med klimaforandringene til å se minimale ut i forhold.

Direktør i bistandsorganisasjonen Oxfam International, Jeremy Hobbs, kaller rapporten «nok en påminnelse på at klimaforandringenes mest brutale konsekvenser er sult og fattigdom.» «De økonomiske og sosiale kostnadene som følge av politisk handlingslammelse og ubehandlede klimaforandringer er svimlende», sier han. Bangladeshs utenriksminister Mohamed Mijarul Quayes fortalte forumet i New York en radikal endring, vekk fra karbonbaserte økonomier, er den eneste veien fremover. «Det er ingen plan B, fordi det finnes ingen planet B», sa han.

High-Level Advisory Group on Climate Change Financing (AGF) ble etablert av FNs generalsekretær Ban Ki-Moon den 12. februar 2010. Det erklærte formålet var å studere kilder for inntjening av de 100 milliarder dollarne per år fra 2020 som skulle gå til å hjelpe fattige land med å overkomme effektene fra klimendringene slik som lovet ved FNs klimakonferanse i København i desember 2009.

AGF, som består av 21 medlemmer, inkludert den britiske klimasekretæren Chris Huhne, George Soros og den innflytelsesrike økonomen Nicholas Stern, kjent for den 700-siders lange ”Stern Review on the Economics of Climate Change” rapporten skrevet på oppdrag fra den britiske regjeringen, konkluderte blant annet med at man måtte innføre en finansskatt. Men mens EU generelt støtter innovative finansieringskilder har USA motsatt seg alle nye kilder på internasjonal skala, slik som finansskatt, Special Drawing Rights (SDRs) og Bunker Fuel i shipping- og flysektoren.

Det er stor diskusjon om hvem som skal administrere en global finansskatt og hva fortjenesten skal bli brukt til. Mange har argumentert for at det beste ville være å innføre den via en internasjonal institusjon slik som FN, som i 1996 finansierte en kostnads- og fortjenesteanalyse av finansskatten og hvordan den kunne gjennomføres. FN kan gjennom finansskatten få en stor kilde uavhengig kapital og på den måten i mindre grad være avhengig av donasjoner fra sine medlemsstater. Man tenkte at inntjeningen kunne gå til utviklingsformål, slik som FNs tusenårsmål.

Finansskatten ble i januar 2003 støttet i Latin Amerika av blant annet Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva og Venezuelas president Hugo Chávez og i november 2007 ble en regional finansskatt vedtatt av Bank of the South på initiativ fra Chavez og  Argentinas president Néstor Kirchner. Men også andre iniativ er under oppsegling. Den franske delegasjonen til FNs klimaendringskonferanse foreslo blant annet å innføre finansskatt den 13. juni 2011. Ideen bak utspillet kom fra Bolivia, men ble presentert av Frankrike.

Forslaget ble foreslått som del av forhandlingsteksten i Working Group on Long-Term Cooperative Action (AWG-LCA), som omhandler hvordan alle land i klimakonvensjonen, utviklingslandene og USA kan øke sin klimainnsats. AWG-LCA er en av de to hovedforhandlingstraktatene som har til formål å fastsette nye forpliktelser for i-land, som allerede har forpliktelser i Kyoto-protokollen, i perioden etter 2012.

Frankrike, Spania, Brasil, Belgia, Japan og Norge gikk på FN-toppmøtet i New York den 20.-24. september 2010 aktivt inn for en global finansskatt. Under møtet erklærte Sarkozy at man måtte “beskatte bankene.” Med dette plasserte han det sentrale spørsmålet i vår tid om hvem det er som skal betale for kostnadene for finanskrisen på den internasjonale agendaen. Senere har Frankrike innført en form for finansskatt.

“Change Now!”

En alternativ samfunns- og økonomimodell er nødvendig

Denne gangen tar vi hele planeten med oss ned i dragsuget

Nødvendig å tenke ut alternativer

En tekst om hvilket hinder vi står overfor og hva vi kan gjøre for å få bukt med dem

Vær lydhør overfor universets magiske stemme

Det kollektive selvmordet

Når alt kommer til alt – og vi tenker radikalt

Bli med på å få Avatar til å være med å redde Jorda!

5 punkter for et bedre samfunn

Oljesivilisasjonen – En sivilisasjon uten olje!

Oljesivilisasjonen – En sivilisasjon uten olje!

Slutten på sivilisasjonen – slik vi kjenner den?

Slutten på sivilisasjonen – slik vi kjenner den?

Et forslag til en ny global sivilisasjon

Den nye sivilisasjonens grunnpilarer

Hva er vår sivilisasjons helsemessige tilstand?

Tilbake til naturen eller en ny sivilisasjon?

Om transformasjonen vi skal igjennom

Vi trenger et alternativ – Uforbeholden kjærlighet

Kjærlighet – er stikkordet

En tekst om livsglede

Sacred Economics – En smakebit på ideene til Charles Eisenstein

Four Horsemen – Nærmer vi oss slutten på det vestlige imperium?

Anti-sivilisasjonismen

The Crisis of Civilization

Kapitalismekritikk

Finnes det alternativer til kapitalismen?

Forbes liste over verdens mektigste

Klimafornektere og problemets kjerne

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Erfaringen Irak

Posted by Fredsvenn den september 27, 2012

https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/e/e1/Human_shields_black_bus.jpg/240px-Human_shields_black_bus.jpg

Ken O’Keefe BBC Hardtalk Jan. 2003 2 of 3

Ken O’Keefe BBC Hardtalk Jan. 2003 3 of 3

Jeg var ikke kun i Irak som levende skjold frem til krigen mot Irak startet, men dro tilbake til Irak i 2004. I tillegg har jeg bodd sammen med den irakiskiske kunstneren og antikrigsaktivisten Namaa Alward, som også deltok som levende skjold, i Oslo under de årene USA har ført krig mot eller okkupert Irak.

I Norge var det store protester både før, under og etter krigen. Flere endte med gateslag, flere ble arrestert og flere ble såret. Den 15. februar demonstrerte til sammen 30 millioner over hele verden. Krigsmotstandere gikk ut i gatene verden over for å si et rungende NEI! til USAs krigsplaner mot Irak. I over 350 byer verden over ble det holdt demonstrasjoner, til sammen over 528 demonstrasjoner. Antikrigsbevegelsen og krigsmotstanden var av historisk karakter.

Levende skjold

Ikke bare var det snakk om gigantiske mengder av mennesker, men motstanden ble uttrykt på de forskjelligste vis: demonstrasjoner, sivil ulydighet, sabotasje av krigsmateriell og boikott av amerikanske varer. Selv dro jeg til Irak som levende skjold for på den måten å øke presset på politikerne og de krigførende makter. Det hele var på mange måter en stor utfordring til politikere verden over om de skulle ønske å opprettholde illusjonen om demokratiet.

Levende skjold aksjonen var en direkte aksjon hvor man med busser skulle reise fra London til Baghdad og markere krigsmotstand underveis. I Irak skulle man fungere som levende skjold, som vil si å besøke vannrensningsanlegg, elektriske kraftverk, matlagre, oljeraffineri, telekommunikasjonssentre, hospitaler og andre sivile steder hvor man kunne komme til nytte og verne stedene mot amerikanske bombeangrep, samtidig som man skulle fungere som vitner og dokumentere hva som fant sted. Dette på grunn av slike steder hadde blitt truffet under Golfkrigen i 1991, noe som hadde vist seg å være fatalt for Iraks sivile befolkning, også lenge etter at krigen i seg selv hadde endt. USA bombet bevisst sykehus, tilfluktsrom, moskeer, kirker og vannrensningsanlegg.

Levende skjold aksjonen hadde ikke som mål å fremme Saddam Husseins sak, men å arbeide for fred slik at vanlige irakere kunne møte en lysere fremtid enn den de kunne se frem til nå. Det var heller ingen direkte støtte fra den irakiske regjering til denne aksjonen, som var blitt startet av mennesker som var så imot en mulig krig mot Irak at de ønsket å risikere sin sikkerhet for å få den stoppet, samt å hindre at sivile irakeres liv ville gå tapt. I tillegg skulle vi etter planen forsøke å få folk til å donere medisiner og annet materiell som irakerne, etter mer enn ti år med sanksjoner, manglet.

De stadige truslene mot oss, og den senere strafferettsforfølgelsen av de levende skjoldene fra USA, må vi se på som en seier. Både Bush og Rumsfield uttalte at vi var krigsforbrytere ettersom det sto i Geneve-konvensjonen at det var ulovelig å benytte seg av levende skjold. Men hvem var den kriminelle? De i deres illegale krig mot et forsvarløst land eller vi som kun ønsket å vise irakerne vår solidaritet? Vi var på plass i Irak og viste at vi var villige til å ofre mye for hva vi anså som lov og rett.

I tillegg til markeringer og demonstrasjoner hadde vi pressekonferanser. Vi representerte over 60 nasjoner fra rundt om i verden. De fleste mennesker verden over visste at vi var til stede. Vi hang blant annet opp et 25 meter langt banner hvor det sto ”Bush – The Whole World is Watching” på en bro over Tigris for å minne amerikanske soldater om at folk ikke var uvitende om hva som fant sted. I tillegg til oss befant grupper som Voices in the Wilderness, Bridges to Baghdad og Iraq Peace Team seg i Irak. Vi fikk ikke stanset krigen, men samtidig må vi huske at dette var første gang noe lignende hadde blitt gjort og at ting kan organiseres bedre så lenge man har erfaring å bygge på.

Den 25. januar reiste vi fra London ved hjelp av tre dobbeltdekkere, en svart og to rød. Begge pyntet opp med sitater og faktaopplysninger som hadde med USA og Irak å gjøre, slik som ”Not with Bush” og ”500.000 children is Worth it”, som er det svaret den daværende amerikanske ambassadøren til FN, Madelaine Albright, ga da hun på programmet 60 Minutes den 10. mai 1996 ble spurt om ikke sanksjonsregimet, som frem til da hadde tatt livet av over 500.000 barn på under 5 år, var for stramme. Albright ville tydeligvis knuse Irak for en hver pris. Sanksjonsregimet fortsatte 7 år til, like frem til den USA-ledede invasjonen av Irak i 2003. Sult og sykdom hadde da minst drept 1.5 millioner irakere.

Jeg befant meg i Irak i 1-2 måneder og kom til å tilbringe mye tid sammen med lokale irakere. I tillegg til å bli værende for å beskytte et vannrensingsanlegg i Bagdad, besøkte jeg både dødens landevei, hvor tusenvis av irakere på flukt fra Kuwait ble bombet av amerikanske og britiske utarmet uranvåpen da de forsøkte å flykte nordover under Golfkrigen i 1991, og ulike hospital i Basra, hvor jeg med egne øyne fikk se ofrene for utarmet uran (U 238). Samtidig fikk jeg oppleve Bagdad både før og etter invasjonen, som vil si både et ”fritt” og et okkupert Irak.

En rapport om situasjonen i Fallujah kalt Deformed Babies in Fallujah/Iraq – Letter to the UN fra 2009 hevder at USAs bruk av urangranater har ført til en stor økning av deformerte babyer og aborter etter et slag i 2004. I brevet levert ved den FNs generalforsamling i New York den 12. oktober 2009 heter det seg at ”unge kvinner i Fallujah i Irak er skremt fra å få barn på grunn av det økte antallet babyer født grotesk deformert, med ingen hoder, to hoder, et øye i forhodet, skjellete kropper eller tapte lemmer. I tillegg kommer at unge barn i Fallujah nå blir født med alvorlig kreft og leukemi.” Disse deformasjoner har i følget brevet blant annet grundig blitt dokumentert på TV dokumentarer på SKY UK den 1. september 2009 og i juni 2008.

Til tross for den vanskelige situasjonen Irak befant seg i var mottagelsen vi fikk av befolkningen overveldende. Irakere var både vennlige og gjestfrie og tok varmt imot oss. De var utrolig glade for at vi hadde kommet og kalte oss fredsambassadører. Aldri har jeg opplevd noe lignende. Selv valgte jeg å befinne meg på et vannrenseanlegg i utkanten av Bagdad. Vi som var der ble raskt kjent som ”fredens blomster”. Hele 4 millioner fikk rent vann herfra.

Sanksjoner

Sanksjonene mot Irak ble satt i verk etter landets invasjon av Kuwait i 1990. Siden pågikk det en intens propagandakrig mellom Irak på den ene siden og USA på den andre. Nesten slik som med Iran i dag. Det var de tøffeste, mest gjennomførte sanksjonene i historien og forårsaket kontroverser over den humanitære kostnaden. Det kulminerte med at to senior FN representanter i Irak, FN koordinatoren for olje-for-mat programmet, Denis Halliday og hans etterfølger Hans von Sponeck, som mente at sanksjonene rammet uskyldige mer enn landets ledelse, resignerte i protest og kalte det for folkemord. Sanksjonene hadde rent faktisk vært i Saddam Husseins favør. Ikke minst på grunn av at de hadde rammet folket og ikke regimet. Sanksjonene kan sies å vært de eneste masseødeleggelsesvåpenet i Irak.

Irakere, selv om man ofte for høre noe helt annet, er for det meste slik som oss andre. De vil ha mat om morgenen, skoler for barna, hospitaler for dem som skulle trenge og en sikker hverdag. De vil le, arbeide, se på TV eller danse. Vi mennesker, når alt kommer til alt, har faktisk langt mer til felles enn det som atskiller oss. Irakere flest er ikke islamske fundamentalister som liker å bli undertrykt av en leder de selv ikke engang har valgt.

Det er offentlig anerkjent at om ikke Saddam Hussein direkte var blitt innsatt av USA, så var han uansett en amerikansk marionett. Helt frem til Gulfkrigen fungerte han som USAs nyttige lakei i regionen, og da ikke minst med tanke på den forferdelige Irak-Iran krigen. Fra å være det mest utviklede landet i den arabiske regionen, med blant annet gratis undervisnings- og helsesystem, kom Irak via Irak-Iran krigen, Gulfkrigen, sanksjoner og Irak krigen i 2003 til å bli det minst utviklede.

Folk flest vil ikke ha krig, men fred. Moren til Namaa Alward, som var 77 år, enken til den fremragende og viktige irakiske kunstneren Khalil Alward, som var en av grunnleggerne av moderne irakisk kunst, uttalte ”Jeg vil slå ned amerikanerne som kommer for å kolonisere oss med skoene mine.” Det eneste våpenet hun hadde. Tidligere hadde hun både vært politisk aktivist og motstander av det irakiske regime.

Irakerne ville forandre det politiske systemet i landet, men ikke på USAs premisser. For dem representerte Saddam Hussein og USA det samme. Alle folk ønsker å være frie og selvstendige. Dette på tross av at irakerne var et utslitt folk i håpløshetens sentrum. Fanget som de var mellom sin egen regjering og USAs sanksjonsregime. I tillegg kom at fattigdommen hadde gjort folk mer religiøse og at det ikke var så mye igjen av resultatene av de harde politiske kampene som var blitt ført og seirene som var blitt vunnet.

Utarmet uran

Under Golfkrigen i 1991 ble det brukt rundt 320 tonn utarmet uran i ammunisjon, som ble avfyrt fra stridsvogner og fly. Men det var ikke kun i den første Golfkrigen at USA brukte utarmet uran, men også under den andre krigen. Det er velkjent at det massive Shock and Awe angrepet mot Bagdad i begynnelsen av Irak krigen involverte tusener av raketter som har blitt herdet med utarmet uran. I alt har mer enn 450 tonn uranammunisjon blitt avfyrt av de britiske og amerikanske styrkene under invasjonene av Irak i 1991 og 2003.

Uranvåpnene har latt være igjen en radioaktiv og giftig testamentarisk gave for den sivile befolkningen i Irak. I følge ekspertene i den tyske dokumentaren The Doctor, the Depleted Uranium and the Dying Children, som vant den europeiske fjernsynsprisen på den 21. internasjonale miljøvernfilmfestivalen Ökomedia 2004, har områdene rundt byen Basra i etterkant av krigen en radioaktiv stråling tilsvarende 20.000 ganger Jordens naturlige radioaktive stråling. Det har blitt vist at radioaktivitet i golfkrigsområder er 20-100 ganger normal bakgrunnsradiasjon og at radioaktiviteten i Bagdad er hele 1000-1900 ganger høyere siden den siste Golfkrigen startet i 2003.

Ifølge SVT den 18. november 2008 er det såkalte Golfkrigssyndromet ifølge en kongressrapport en sykdom som minst en fjerdedel av de 700.000 amerikanske soldatene som deltok i krigen i 1991 lider av. Veteranene har blant annet hatt symptomer som hodepine, smerte, kognitive vanskeligheter, uforklarlig trøtthet, kløe, kronisk diare og fordøyelses- og åndedragsproblem. Av 700.000 soldater, som returnerte fra Golfkrigen i 1991, var 450.000 av dem eksponert for utarmet uran. Av disse var 250.000 arbeidsuføre og over 10.000 døde pr. april 2005.

Kort kan det sies at det eksisterer et skille mellom dem som arbeider for å forby produksjon og militær bruk av utarmet uranvåpen, slik som EU, FNs generalforsamling, stater som Italia, Tyskland, Norge og Hellas, samt International Coalition to Ban Uranium Weapons (ICBUW), en koalisjon av mer enn 120 NGOer, som arbeider for å øke bevisstheten rundt helse- og miljøkonsekvenser knyttet til bruk av uranvåpen, og dem som arbeider for at de fortsatt skal være legale, slik som NATO-landene USA, Frankrike og Storbritannia, samt FNs sikkerhetsråd, som også inkluderer USA, Frankrike og Storbritannia, og Israel. Kina har stemt avstående, Russland avholdende og USA stemt imot de resolusjonene som har blitt foreslått.

Samtidig som de forsøker å fungere som planetens atomvåpenpoliti har USA og Storbritannia med andre ord blitt to av verdens største, kreftfremkallende radioaktivt støv og utarmet uran forurensere. Ved hjelp av tanks og fly har de to skutt hundrevis av tonn med radioaktiv utarmet uran ammunisjon i Golfkrigen, Balkan, Afghanistan og Irak. Og begge nasjonene har gjort ytterst lite for å rense opp den livsfarlige krigsavfallet. Dette samtidig som man har kritisert, samt gjennomført militært, økonomisk og diplomatisk press overfor Iran, Syria, Nord Korea og Pakistan for å utvikle atomvåpen eller atomkraft. Av disse fire er det ifølge Thomas D. Williams i hans tekst The Depleted Uranium Threat kun Pakistan som har utarmet uranammunisjon, men deres militærstyrker er ikke kjent for å ta dem i bruk.

Både det amerikanske militære og andre regjeringsbyråer vet om helse- og miljørisikoen, men ignorerer det ettersom det hjelper dem med å vinne kamper og på grunn av at det er en måte å bli kvitt giftige rester og radioaktiv uranavfall i etterkant av at en uranåre blir beriket til bruk for atomreaktorbrensel og i atombomber. Det er med andre ord høyst trolig at Bushs ”hva det enn må koste for å vinne krigen” inkluderer en ny Bush-Irak-krig syndrom for de amerikanske soldatene i Irak og når de eventuelt vender hjem.

Soldatfamilier i Bushs Irak krig skulle derfor presse Bush til å forby bruken av utarmet uranvåpen i krig, ettersom deres kjære ellers vil komme hjem igjen med en krigssyndromsykdom. Det er nå for sent for Bushs Irak krig, men blir aktuell med tanke på truslene om krig mot Iran og andre steder.

Ifølge flere kilder ligger det rundt 100.000 tonn giftig avfall igjen i Irak etter Golfkrigen. Minst 40.000 tonn skal være utarmet uran. Geigertelleren begynte å ule og registrerte stråling 1 000 ganger høyere enn den naturlige bakgrunnsstrålingen da en reporter fra den velrenommerte avisen The Christian Science Monitor målte strålingen ved en utbrent irakisk tanks i sentrum av Bagdad. Barn lekte inne i tanksskjelettet, og like ved sto en kvinne og solgte grønnsaker. Mens soldater blir bedt om å holde seg unna de livsfarlige stedene, leker irakiske barn i uvisshet i det radioaktive støvet. De amerikanske okkupasjonsstyrkene, som selv har ordre om ikke å være i nærheten av steder der kuler av utarmet uran er brukt, har ikke brydd seg med å advare sivile mot farene.

Den omstridte ammunisjonen er brukt under hele krigen i Irak, og FNs miljøprogram krevde kort tid etter krigen at helse- og miljøeffektene blir undersøkt så raskt som mulig. Men ingenting er gjort, og de utbrente radioaktive tanksvrakene og utbombede bygningene står der fortsatt.Reporteren fra The Christian Science Monitor fant store mengder fragmenter fra ammunisjonen, som strålte så mye at geigertelleren hans spratt opp på det røde feltet.

Bruken av utarmet uran ble i 2002 tatt opp i det britiske underhuset av Labour-representanten Joan Ruddock, som refererte til både Golfsyndromet blant britiske soldater og rapportene om enorm overhyppighet av krefttilfeller, særlig blant barn, og fosterdeformeringer i Basra og det sørlige Irak. Nå ber både Irak og Afghanistan om hjelp og støtte ettersom det er en foruroligende økning i registrerte misdannelser og kreft i områder med høy frekvens av utarmet uran.

Resultater av bruk av utarmet uran lar seg ikke påvise med en gang, men blir verre med tiden. Skadene er verst 7-8 år etter at bombene har falt. Man kan derfor si at lidelsene etter krigen i 1991 ikke en gang var over før en ny krig truet i horisonten. Ken O’Keef, som organiserte levende skjold aksjonen var selv en Golfkrigsveteran og hadde pådratt seg Golfkrigssyndromet, noe også en overlege på et hospital i Basra hadde. Hun hadde mistet et barn, noe som ofte skjer med dem som har pådratt seg dette syndromet, men var gravid igjen. Det eneste jeg tenkte var at hun ikke akkurat hadde en lys fremtid å se frem til. Krigen ventet.

På en pressekonferanse i det britiske parlamentet i 2002 opplyste Major Doug Rokke, som ledet den amerikanske hærens granskning av utarmet uran under Golfkrigen fra november 1990 til juni 1991, at han allerede i 1991 hadde advart den første Bush-administrasjonen om helserisikoene ved bruken av utarmet uranammunisjon. Men kravet om å stanse bruken av ammunisjonen ble ikke tatt til følge på tross av at mange av Rokkes advarsler er tatt med i hærens egne instrukser i 1995. Informasjonen ble imidlertid ikke spredt og ble ikke eksponert før Italia slo alarm i 2002, etter at seks soldater som hadde tjenestegjort på Balkan hadde dødd av leukemi.

Rokke hevder at den fortsatte bruken av slik ammunisjon er en krigsforbrytelse som burde ha blitt stoppet umiddelbart. ”Dersom en med viten og vilje tar radioaktivt avfall og dumper det på steder rundt om i veden hvor barn kan plukke det opp og bli utsatt for det, så er det en forbrytelse mot menneskeheten og en krigsforbrytelse”, sa Rokke i London i 2002.

Halveringstiden for utarmet uran, som fremstilles av biprodukter fra anrikingsprosessen av uran og som har forårsaket det mystiske Golfsyndromet blant amerikanske Irak-veteraner, samt den dramatiske økningen i tilfeller av kreft, misdannelser og andre lidelser blant sivilbefolkningen i Irak, er millioner av år.

Bruken av utarmet uranherdede våpen er forbudt av den samme parten av Geneve-konvensjonen som forbyr bruken av masseødeleggelsesvåpen. En hver nasjons ledere som autoriserer bruken av slike våpen vil være gjenstand for internasjonal rettsforfølgning. Det som nå er viktig er at man undersøker og renser opp i uranforurensede områder, forbyr utarmet uranammunisjon og -våpen og straffeforfølger dem som har brukt slike våpen. Flere enkeltpersoner og organisasjoner har gått til rettssak mot USA på grunn av bruken av utarmet uran. La oss støtte deres sak!

Etterord:

Irak er i dag i ruiner. Både kulturelt, samfunnsmessig og økonomisk. Regjeringen i landet, som er en av de verste i verden både når det kommer til undertrykkelse av minoriteter og korrupsjon, er illegal og Irak er ennå okkupert. Planen om å bruke irakisk olje til å gjenoppbygge landet har også slått feil. Det blir per dags dato produsert mindre olje enn det som var tilfelle i 2003. Og det var etter flere år med et av de strengeste sanksjonsregimene i verdenshistorien.

Irak er langt fra noen glanshistorie, heller et fysisk og spirituelt folkemord:

1 – Over 1 million direkte drepte og 5 millioner flyktninger (Opinion Research Business, januar, 2008)

2 – Nivået for utarmet uran har økt med flere hundre prosent, slik som i Bagdad hvor den har steget med opp til 1900 prosent (Global Research, 12. juni, 2007).

3 – Det har blitt gjennomført tortur, som i følge FNs spesialrapportør for tortur, Manfred Nowak, har vært verre enn den som ble gjort under Saddam Hussein (BBC, 21. september, 2006).

4 – Borgerkrig mellom shia og sunni, samt mellom kurdere og arabere. Dette som en del av splitt og hersk taktikken til USA (Washington Post, 27. september, 2006).

5 – Det foregår et braindrain uten sidestykke, som vil si at alle dem med akademisk bakgrunn forlater Irak.

6 – Minoritetsgrupper lider som aldri før. Noen hevder til og med at det er den verste perioden for de kristne folkene på 2000 år. Enkelte grupper har til og med blitt utryddet. Irak har blitt listet opp blant de 10 landene hvor minoriteter blir behandlet verst (Reuters, 16. desember, 2008).

7 – Det foregår direkte dødsskvadroner mot homsemiljøer (Newsweek, 26. august, 2008).

8 – Flere hundre tusen våpen (amerikanske) har kommet på avveier (Times Online, 6. august, 2007)

9 – Det er verdens største finansskandale. 125 milliarder dollar har ”forsvunnet”. Landet er nå blant verdens mest korrupte (Independent, 16. februar, 2009)

10 – Over 6 trillioner dollar har blitt “kastet ut av vinduet” – gått til en meningsløs ødeleggelse av irakiske liv og kultur (http://costofwar.com) – og flere tusen soldater har blitt drept, hvor av mange ikke telles ettersom de ikke direkte faller inn under dem som blir talt opp blant falne amerikanske soldater.

(For nærmere opplysninger se: Huffington Post: Iraq Casualties, Iraq Costs, Iraq Numbers, 19. mars, 2008).

Irak er dømt til fattigdom. Oljen og andre naturressurser blir nå eid av utenlandske stater og selskaper. Det foregikk på L. Paul Bremers ordre en storskala privatisering av Irak, noe som fikk den kjente journalist og forfatter Naomi Klein, som blant annet har skrevet No Logo: Med merkevareterroristene i siktet, til å skrive boken Sjokkdoktrinen. Gjenoppbyggingen av landet betydde lite annet enn en økonomisk kolonisering.

Ifølge teksten Spoils of War: The Antiquities Trade and the Looting of Iraq publisert den 3. januar 2004 av den kjente journalist og forfatter Gregory Elich, som blant annet er forfatter av Strange Liberators: Militarism, Mayhem, and the Pursuit of Profit, Irak har det som skjedde i Irak blitt kalt ”den største kulturelle ødeleggelsen som har skjedd i etterkant av Andre verdenskrig”, og en arkeolog har sammenlignet det med ”lobotomien av en hel kultur.”

Denne forbrytelsen foregikk i praksis under amerikanske soldaters beskyttelse. Pentagon hadde på forhånd blitt orientert om diverse konvensjoner og protokoller, der i blant Haag konvensjonen med sine to tilleggsprotokoller, og USA hadde fått laget i stand en liste over de viktigste kulturminnesamlingene de skulle beskytte, noe de ikke gjorde. Det eneste stedet USA fysisk beskyttet etter invasjonen var oljeministeriet. Plyndring av arkeologiske steder og regionale museer fortsatte på tross av at det under internasjonal lov var USAs ansvar som okkupasjonsmakt å forsvare kulturelle steder.

Til forferdelse for arkeologer i hele verden fulgtes veltingen av den irakiske regjeringen av amerikanske soldater med en bølge av plyndring og ødeleggelse av Iraks nasjonale kulturarv. På tross formaninger om handling fra sinte akademikere forble den kulturelt slumrende Bush administrasjonen likegyldig, og begynte kun forsinket å handle da mediedekningen ble til en PR fiasko som truet med å vende det tillagde bilde av vennlig frigjøring.

Er Irak et vellykket eksempel på frigjøring? Håper ikke det. Saddam er borte, men hva hjelper vel det når hele landet har blitt ødelagt av et vilt inferno som lik en tsunami har feid over landet og som ennå i lengre tid kommer til å befinne seg der i noen lukkede fort rundt om i landet.

After Downing Street, en uavhengig koalisjon som arbeider for å avsløre løgnene som skaper og opprettholder krig og okkupasjon, samt holde ansvarlig de ansvarlige, rettsforfølger Bush administrasjonen, noe også den tidligere amerikanske justisministeren Ramsey Clark gjør. Blant annet er George Bush, Richard Cheney og Colin Powell saksøkt for Den internasjonale krigsdomstolen siktet for forbrytelser mot freden, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og andre kriminelle handlinger og høyforbrytelser i brudd mot FN charteret, internasjonal lov, USAs grunnlov og lover laget i denne anledning. La oss støtte dette arbeidet!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

WW III Coming soon (if we do nothing…)

Posted by Fredsvenn den september 27, 2012

A dark, gruesome, but wholly true depiction of the threat of thermonuclear war, the consequences, and Obama’s deployment of a major portion of the U.S. thermonuclear capabilities in multiple theaters threatening both Russia and China.

WW III

The need for a comprehensive peoples movement against the warmongers has now moved beyond just the scope of ones own personal moral issues with the “War On Terror” and is fast becoming a desperately needed countering force if civilization itself is to survive. It appears that we are indeed dealing with madmen in the White House who are willing to risk the veneer of democracy, the entire economy and possibly whole countries – including those of their allies as they pursue their hegemonic goals and push the world to the brink — and beyond – of World War III.

With global warfare at perhaps the most pivotal moment in all of modern history, one must ask why the average person either doesn’t care or doesn’t have a clue. In a 21st century where the media plays a vital role in social engineering, many people may find it hard – or overwhelming — to join the dots. Here then, is a regularly updated primer of current global conflicts, the political machinations behind them and speculation on where it’s all going that I call – World War III for Dummies…

WW III for Dummies

Finale to a Declining Epoch – USrael Is Dying

Ahmadinejad mener Vesten står i ledtog med djevelen

Tirsdag brukte USAs president Barack Obama sin tale til å advare Iran om at han vil gjøre alt han kan for å hindre at Iran skaffer seg atomvåpen. Han fastslo også at forsøket på å løse krisen med diplomatiske midler, ikke vil pågå i ubegrenset tid.

Irans president Mahmoud Ahmadinejad ga vestlige land det glatte lag i en tale i FNs hovedforsamling onsdag. Han mener Vesten står i ledtog med djevelen, og ber om en ny verdensorden uten dominans fra vestlige makter. Han fremholdt også at Iran trues konstant med militære aksjoner fra «usiviliserte sionister». Truslene som har formål å tvinge Iran til å underkaste seg.

«Uavbrutte trusler fra de usiviliserte sionistene om å gå til militære aksjoner mot vårt store land er et klart eksempel på den bitre virkelighet», sa han med tydelig adresse til Israel. «Våpenkappløp og skremsler med atomvåpen og masseødeleggelsesvåpen fra de hegemoniske maktene er blitt rådende», hevdet han. Representantene til både Israel og USA forlot salen under den 35 minutter lange talen.

Den iranske presidenten kritiserte også vestlige land for den økonomiske krisen. «Det å skape verdiløse papirer ved å øve innflytelse og kontroll over verdens økonomiske sentre, utgjør det største misbruket i historien og anses som en av de største årsakene til den verdensomspennende økonomiske krisen», sa han. Den nåværende avgrunnsdype situasjonen i verden og de bitre historiske hendelsene skyldes i hovedsak den feilaktige styringen av verden og de selvutnevnte maktsentrene som har gitt seg selv til djevelen, forklarte Irans president.

Abbas gikk også til et kraftig verbalt angrep på Israels politikk da han torsdag talte til FNs hovedforsamling og sa at tiden er i ferd med å løpe ut for en tostatsløsning. «Til tross for all kompleksiteten ved den herskende situasjonen, sier vi til verdenssamfunnet at det fortsatt er en sjanse, kanskje den siste, til å redde tostatsløsningen og freden», sa Abbas til FNs hovedforsamling. Han oppfordret FN til øyeblikkelig å vedta en resolusjon som kan ligge som grunnlag for å komme ut av den fastlåste situasjonen.

Abbas kalte i talen den israelske bosetningspolitikken i de okkuperte områdene folkerettsstridig, katastrofal og rasistisk. Ifølge Abbas truer den israelske politikken med å bli «en ny katastrofe» for det palestinske folket. «Vi møter nådeløse bølger av angrep mot vårt folk, våre moskeer, kirker og klostre, våre hjem og våre skoler», sa han, og tilføyde at det samme gjaldt palestinernes avlinger og eiendom for øvrig.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk til kraftig angrep på den palestinske lederen Mahmoud Abbas’ tale da han selv fikk ordet i FN torsdag. «Ærekrenkende», kalte Netanyahu talen før han gikk over til å kommentere situasjonen i Iran. «Verdens framtid står på spill», sa den israelske lederen, som krevde at en klar, rød linje må settes for Irans utvikling av atomvåpen. «Det er sent, veldig sent», tilføyde han.

Ahmadinejad mener Vesten står i ledtog med djevelen

Kaller Israel en «fornærmelse mot menneskeheten»

Iran truer Israel med ødeleggelse

Israelere får rakettalarm på mobilen

Toppoffiser advarer om tredje verdenskrig

Ønsker et angrep på Iran velkommen

Romney vil godta at Israel angriper Iran

Får rapport om israelsk apartheid-stat i fanget

Abbas ber FN oppgradere palestinernes status

Obama uses UN speech to threaten war against Iran

U.S. anti-war, religious leaders meet with Iranian President Ahmadinejad

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

The 2012 Right Livelihood Awards – Den alternative Nobels fredspris

Posted by Fredsvenn den september 27, 2012

The 2012 Laureates define essential conditions for global peace and security. This year’s group of four Laureates highlights the essential conditions for global peace and security: effective nonviolent resistance, a recognition that the arms industry is part of the problem, human and women’s rights, and the preservation of our precious ecological resources.

The 2012 Right Livelihood Awards go to four recipients. One award is an honorary award, the three other laureates will share the € 150,000 cash award.

The 2012 Right Livelihood Awards

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Nye opprør i gang – denne gang i Portugal

Posted by Fredsvenn den september 27, 2012

Den ikke-valgte EU-toppen fortsetter å tvinge gjennom sin såkalte krisepolitikk overfor land etter land i Europa. Hvis de ikke klarer å tvinge nasjonale parlamenter til å rasere velferden, lønningene, pensjonene og offentlig sektor generelt, oppnevner de bare noen lakeier til å gjøre det for seg.

Ødeleggelsen av europeisk demokrati er inne i siste fase, noe det er god dekning for å hevde når den konservative tsjekkiske politikeren Václav Klaus sier at «den endelige ødeleggelsen av det europeiske demokratiet er inne i siste fase». Overgangen fra parlamentarisk demokrati til ikke-valgt elitestyre og den økonomiske sjokkbehandlingen er to sider av samme sak.

Flere har spurt seg om hvor lenge folk i Hellas, Spania og Portugal vil finne seg i å bli behandlet på denne måten. Og nå mener mange at nok er nok! I alle disse tre landa har det vært kjempestore streiker og demonstrasjoner, og den politiske mistilliten til eliten er større enn på svært lenge.

Den 25. september ble spanske gater fylt til langt over randen i massedemonstrasjoner mot nedskjæringspolitikken. Politiet gikk brutalt til angrep på fredelige demonstranter. Det ble skutt med gummikuler mot demonstrantene og politiet slo løs på personer som ikke hadde gjort noe som helst annet enn å protestere.

Den 15. september demonstrerte hundretusener i førti portugisiske byer. Demonstrasjonen var like store som, eller kanskje enda større enn demonstrasjonene i 1974 som betydde slutten på diktaturet. Nå mobiliseres det igjen til demonstrasjoner den 29. september. Mobiliseringsplakaten viser klart hva arrangørene mener om nedskjæringspolitikken.

Onsdag 26. september gikk greske fagforeninger til generalstreik mot krisepolitikken. Det er helt åpenbart at Hellas ikke vil klare å betale det den såkalte troikaen krever. Troikaen vil derfor tvinge Hellas i kne og tvinge landet til å betale. Det kan eventuelt bare gjøres gjennom en økonomisk ødeleggelse av Hellas.

Sammenbrudd eller Kommunisme 5.0

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Nei til krig mot Iran!

Posted by Fredsvenn den september 26, 2012

Socio-Economics History Blog

IRAN: Who is the real threat?

Iran News

Slik noen ser det (pga trusler):

Kommenterer:

I’m a proud American, and I hope there’s many proud Chinese and Russians out there. But we really shouldn’t hate each other. There’s no reason for wives to lose their husbands, children to lose their fathers. War isn’t fair. If we don’t agree with everything, that’s reasonable, we have very different cultures. But I respect all cultures worldwide, and if everyone respected each other’s culture conflicts wouldn’t happen, but it doesn’t work that way, which is way I don’t have my uncle.

WWII was the world war to end all world wars. Given the kind of weapons that are available these days, another world war would probably mean the end of a substantial portion of humanity if not ALL of humanity. Nah, nobody is that stupid, this is not to say it won’t happen, mental illness can trump stupidity if the wrong weapons find themselves in the wrong hands. It’s just not good for business.

Advarsler:

Youtube: Pat Buchanan: 300 nukes in Israel yet Iran a threat?

Youtube: ‘Attack on Iran will force it to pursue nukes’ – British MP

Youtube: CIA Agent Exposes How Al-Qaeda Dosen’t Exist

Underskriftskampanje:

If the United States applies increased sanctions, invades, bombs, sends combat troops or drones, or otherwise significantly escalates its intervention in Iran or the region directly or through support of its allies, I pledge to join with others to engage in acts of legal protest and/or nonviolent civil disobedience to prevent or halt the death and destruction which U.S. military actions would cause to the people of Iran, the Middle East, our communities at home, and the planet itself.

Sign the Iran Pledge of Resistance!

Iran Pledge.org

Petition – Iran

We urgently oppose any military action against Iran & demand lifting the sanctions

Varsleren Daniel Ellsberg:

https://salsa.wiredforchange.com/o/6503/images/dontiraqiran.jpg

«The danger of a U.S. or Israeli attack on Iran — either before the election or later — is real and horrifying. It is crucial that we voice our opposition before it is too late.

«I urge you to add your name to my own and to ask your friends to do the same. We’ve been helping to prevent this attack for years, and we must not give up now.»

– Daniel Ellsberg

A decade ago, government lies and media spin brought the disaster of the Iraq war. Don’t let the same thing happen again.

RootsAction will deliver this petition to leaders of the U.S. and Israeli governments, insisting that all diplomatic avenues be pursued and opposing any military attack on Iran.We call upon the leaders of the governments of the United States and Israel to end their threats of launching a military attack on Iran. Instead, leaders should engage in genuine diplomatic dialogue. We unequivocally oppose any attack on Iran.

Join Daniel Ellsberg opposing attack on Iran

Nobels fredsprisvinner Shirin Ebadi:

Shirin Ebadi was awarded the Nobel Peace Prize in 2003 for her work on behalf of human rights, women’s rights, and children’s rights in Iran.  She is a critic of the current Iranian government, and lives in exile.  In a message written for RootsAction, Ebadi opposes any attack on Iran.

Join Shirin Ebadi opposing attack on Iran

Antikrigsbevegelsen:

International Emergency Conference

U.S. anti-war, religious leaders meet with Iranian President Ahmadinejad

Marjane Satrapi, Iranian-French graphic novelist, author of Persepolis:

“If I have one message to give to the secular American people, it’s that the world is not divided into countries. The world is not divided between East and West. You are American, I am Iranian, we don’t know each other, but we talk together and we understand each other perfectly. The difference between you and your government is much bigger than the difference between you and me. And the difference between me and my government is much bigger than the difference between me and you. And our governments are very much the same…

“The secular people, we have no country. We the people — all the secular people who are looking for freedom — we have to keep together. We are international, as they” — the fanatics of all religions — “are international.”

From an interview conducted in 2005

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Skal Oljefondet gi blaffen i klimaet?

Posted by Fredsvenn den september 26, 2012

FROKOSTDEBATT: Skal Oljefondet gi blaffen i klimaet?

Framtiden i våre hender lanserer kritisk rapport om Oljefondets (manglende) klimaprofil, og spør: Skal Oljefondet gi blaffen i klimaet? Skal våre 3 700 milliarder kunne investeres uten hensyn til klimaet? Kan Oljefondet være med på å løse klimakrisen?

Du er hjertelig velkommen til frokost og debatt på hotell Continental i Stortingsgata i Oslo, tirsdag den 2. oktober – Servering av frokost kl. 08.00 og servering av frisk debatt kl. 08.30.

Debattpanel:

Hilde Singsaas, statssekretær i Finansdepartementet (Arbeiderpartiet)
Ketil Solvik Olsen, finanspolitiske talsperson (Fremskrittspartiet)
Terje Osmundsen, direktør i solenergiselskapet Scatec Solar
Arild Hermstad, leder Framtiden i våre hender

Møteleder Anders Bjartnes, leder av Norsk Klimastifelse

Fri adgang!
Påmelding sendes til helene@framtiden.no

FROKOSTDEBATT: Skal Oljefondet gi blaffen i klimaet?

En alternativ samfunns- og økonomimodell er nødvendig

Kjære Klimavenn!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Kjærlighet er svaret!

Posted by Fredsvenn den september 26, 2012

SE: Vi trenger et alternativ – Uforbeholden kjærlighet

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Folk krever makt og demokrati!

Posted by Fredsvenn den september 25, 2012

Post image for Occupy Congress: indignados encircle parliament

Protesters take to the streets around Spanish Parliament and had planned to converge from several directions and form a “human wall” around the building of Congress of Deputies to try to shut down Spanish Parliament.

Fra den arabiske våren og opp til nå har vi sett det ene opprøret etter det andre rundt om i verden. Folk reiser seg. Vi krever å bli hørt. Vi krever et samfunn tuftet på rettferdighet, likeverd, solidaritet, frihet, bærekraft og fred – vi krever et levdende demokrati!

En rød tråd som går igjen både når det kommer til skjebnen til Borgen kulturhus og Ekebergskogen er mangel på reelt lokaldemokrati i Oslo. Vi har et kraftig demokratisk underskudd her i byen. Beslutninger om hvordan byen vår skal utvikles blir tatt bak lukkede dører av rike investorer og uansvarlige politikere som lytter mer til investorene enn til Oslos vanlige borgere.

Dette har med demokratisk eller neoliberalistisk byutvikling å gjøre. Vi kan ikke bare sitte å analysere og drive med teoretisk kapitalismekritikk. Noen må ta de konkrete kampene for å forsvare nærdemokratiet og fellesverdiene.

I et reelt demokrati bør alle berørte parter i en sak ha medbestemmelsesrett. Dette gjennom et fungerende deltagende og direkte demokrati basert på folkemøter og konsesusavgjørelser. Verden er ikke en lekeplass for folk med penger.

Året 2011 har pustet nytt liv inn i horisontale modeller for demokratiske beslutningsprosesser. Med 15M-bevegelsen, Take-the Square bevegelsen og Occupy bevegelsen har horisontale beslutningsprosesser blitt en av nøkkelstrukturene for å organisere motsvar til den nåværende globale økonomiske krisen.

Under en folkeavstemning i mars 2010 stemte hele 93% av borgerne mot å betale gjelden, noe som førte til at IMF fryste sine lån umiddelbart, men revolusjonen fortsatte. Med støtte fra sinte borgere lanserte regjeringen etterforskning mot dem som sto ansvarlige for finanskrisen, og Interpol satte ut internasjonal arrestordre mot eks-presidenten av Kaupthing, Sigurdur Einarsson, mens andre impliserte bankerne flyktet fra landet.

Deretter besluttet islendene seg for skrive en ny konstitusjon som ville frigjøre landet fra makten til den internasjonal finanskapital. Man valgte 25 borgere blant 522 som ikke tilhører noe politisk parti, men som har blitt anbefalt av minst 30 borgere, til å skrive en ny konstitusjon.

Dokumentet har ikke blitt skrevet av en håndfull politikere, men har blitt skrevet på internett. Møtene har blitt streamed on-line og borgere kan sende sine kommentarer og forslag, og se dokumentet mens det formes. Konstitusjonen har med andre ord blitt til gjennom en direkte og deltagende demokratisk prosess og vil bli gitt til parlamentet for godkjennelse.

Demonstrantene i Spania har veivet med det islandske flagget og ropt “Todos somos Islandia” (Vi er alle islendere). De har til og med satt det islandske flagget i sentrum av Plaza Espanha, som de har omdøpt til Plaza Islandia. Demonstrasjonene blir ført mot Spanias økonomiske politikk og lignende saker til dem som det har blitt protestert mot på Island. Og nå følger spanjolene opp med å skrive sin egen konstitusjon!

Hele 5000 mennesker deltok under de folkelige beslutningsprosessene ved alltinget i Placa Catalunya i Barcelona og enda flere ved alltinget i Madrid. Borgere i Spania har nå gått sammen for å skrive en ny grunnlov for på den måten å skape et nytt politisk og sosialt system, som er virkelig demokratisk.

Folk samler seg i åpne folkeforsamlinger i nabolag, bydeler og lokalsamfunn og de diskuterer på internett. Disse nye “konstituerende” bevegelsene har sitt utspring fra 15M-bevegelsen og deres mål er å skape en ny form for demokrati som etterhvert kan erstatte det nåværende representative systemet som ikke lenger fungerer.

Men selv om denne beslutningsprosessen aldri har blitt mer praktisert enn i dag så har samfunnet heller aldri vært så vanskelig og komplisert som i dag. Det er nå ikke kun aktivister som forsøker å bruke og og lære hverandre bruken av disse beslutningsprosessene, men hundrevis eller tusenvis av mennesker som har en mye større bredde når det kommer til deres bakgrunn, utgangspunkt, mål og diskursstil. Dette er utrolig bra, men langt fra lett.

Occupy bevegelsen er en internasjonal og konsensusbasert motstandsbevegelse med mennesker av forskjellige farger og politiske overbevisninger som har det til felles at man ikke lenger tolererer finansherrenes grådighet og at de kjøper seg innflytelse over den “demokratiske” prosessen. Man vil derfor avholde en global aksjonsdag den 15. september rundt om i verden.

I Oslo fant denne sted i konsertlokalet på Blitz og inkluderte et bredt panel av innledere, performance utøvere og flere musikkgrupper. Med andre ord et allsidig program for dem som vil være med å skape den nye verden!

TEKSTER:

Den islandske pågående revolusjonen

Islands president vil ha ny Icesave-avstemning

Einar Már Guðmundsson om kollaps og revolusjon på Island

Nytt om finanskrisen på Island

Gratulerer Island!

Finanskrisen på Island og dets etterspill

Hundretusener demonstrerte i Spania

Spanias 15-M-bevegelse

Liberation Beyond Resistance

The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone

Støtte til OWS

Spain: Let’s encircle the Congress –

We are the sovereign people!

We, ordinary people are fed up to live with the consequences of a system conditioned by and forced to adapt itself to the markets, which is in every respect insupportable, and has led us to be victims of a large scale scam which has caused this crisis. We unify in order to edit this manifesto. We invite every citizen to unify themselves with the claims we are making in this manifesto.

We perceive that the current situation has exceed all tolerable limits and that we are victims of an attack without former precedents from the side of economical powers, who are using the crisis as an excuse. This is ruining our lives and those to blame are them who present themselves as an untouchable oligarchy. This with the complicity of all political forces represented in the parliament, who are manipulating the powers of the State by maintaining their privileges and excessive and illegitimate enrichment.

There is no way to hide that we live in a gigantic social fraud, with governments systematically betraying us by doing exactly the opposite as promised in their electoral statements, just as there isn’t any justice in the tribunals against bankers, politicians and business men who are guilty of the current situation. We just have to look in order to see how this structure of vicious and immoral power creates policies that end our rights and destroy our lives, and in order to see how we are victims of an unfair repression when demanding a change of the situation.

We believe that the problem is of such a big seize and the roots such profound that any solution will not be founded in reforms based in the actual political system. Therefore we demand:

– The dismissal of the entire government, as well as the dismissal of the Court and the Leadership of the State, because of betraying the country and the whole community of citizens. This was done in premeditation and is leading us to the disaster.

– The beginning of a constitutional process in a transparent and democratic way, with the goal of composing a new Constitution. We want to do this with the participation of the whole community of citizens, in such a way that the result will be their own, because we don’t recognize any democratic character in the actual constitution and laws. On the contrary these are drawn by a selected group behind the people’s back and confirm the domination of the heirs of the Franquismo era (= the period during dictator Franco ruled) and those agreeing with them. It has to be the people who determine the model of social organization in whom they desire to live – not the opposite way.

– The audit and control of the public debt of Spain, with moratorium (delay) of debt’s payment until there is a clear demarcation of the parts which not have to be paid by the nation, because they have been served private interests using the country for their own goals, instead the well being of the whole Spanish community. Equally we demand the prosecution of all this persons who show and present themselves as suspicious of such moves, and we demand that they guarantee and pay with their own goods in the case they appear to be guilty.

– The reform of the electoral law, with the design of a new electoral process, in order to really represent the people’s will before any election which will be necessary to supply the development of a constitutional process of democracy.

– The immediate abolition of all cuts and all reforms taken against the well fare state with the excuse of the crisis, which set up limits to the population’s rights and freedoms, not only because they mean a disaster for the country, but also because they have been consisting out of taxes betraying the will of the people.

– A profound tax reform, which is making to pay more by those gaining more benefits of society. We equally demand the abolition of the fiscal amnesty ordered by the government, since these injustice is a real mockery for those who pay honestly.

– The abolition of all the privileges of those holding a political or public position, and the introduction of efficient mechanisms controlling the performance of those positions.

– The immediate paralysis of all forced evictions (= forced leaving of homes), and to put at the population’s disposal those houses belonging to the banks and companies who have been helped by public funds.

– The creation of new jobs, which first premise will be the sustainability, and whose goal will be the development of humanity, as well as a form of management appropriate and adapted to the disposable jobs such that populations can work in order to live – instead of being forced to live in order to work. It is a tremendous hoax when over and over saying we have to work more, a fallacy supported by the greed of the big interests but contrary to the interests of the ordinary people.

For all this above explained we make a call to the population on the 25 of September 2012 to manifest in an undefined form at the gates of the Congress in order to obtain the dismissal of the Government and to make the beginning of a Constitutional Process, by making this call of unification of all the fights, strives and wrestling for a more fair Society.

We are the overwhelming majority, we are the people, we are right, we will not tolerate this and we will not be walked all over.

Manifest: Plataforma ¡En Pie! Ocupa el Congreso

Occupy Streams – Spain

Madrid livestream

Occupy Spain – Facebook

Occupy Congress: Spanish Protesters Outraged Over Spending Cuts

September 25th: Surround the Spanish Congress

Occupy Congress: indignados encircle parliament

Coordinadora #25s

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »