Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Bruk av droner i Nord og Sør

Posted by Fredsvenn den september 28, 2012

Etter at den amerikanske kongressen beordret den offentlige flyadministrasjonen (FAA) til å åpne luftrommet for ubemannede fartøy har markedet for droner gått i været. Markedet for droner til noe annet enn krigsbruk har aldri vært større. Det er spådd at industrien vil nå svimlende seks milliarder dollar innen 2016.

Ubemannede luftfartøyer, militært og populært kalt droner, er siste skrik i amerikansk rettshåndhevelse. Til nå har luftfartøyene blitt brukt til å samle etterretning og bære våpen i krig. Innen høsten 2015 vil kongressen ha droner over hele det amerikanske luftrommet. » I motsetning til dronene som beveger seg i fiendtlig luftrom, er ikke disse ment til å drepe. Men bruksomårdet til disse «spiondronene» er likevel informasjon som får mange politikere til å tenne på de fleste plugger.

Det er amerikanerne som har vært mest aktive når det kommer til bruk av droner, og ofte er det ikke lang vei fra det offentlige til det private markedet i De Forente Stater. Som en del av prosjektet som består i å øke bruken av sivile droner er 50 selskaper i gang med å lage 150 forskjellige typer dronesystemer. Blant disse finner vi alt fra miniatyrmodeller til luftfartøy med like stort vingespenn som et passasjerfly», skrev Wall Street Journal nylig.

Demokratenes Edward Markey og republikanernes Joe Barton skrev nylig et brev til den offentlige flyadministrasjonen (FAA), der de forklarer hva disse dronene er kapable til. «Mange droner er blitt skapt for å bære overvåkningsutstyr som videokameraer, infrarøde kameraer radar- og nettverkssniffere», skriver han.

Det finnes også offentlige våpendroner som allerede er i bruk i USA. Allerede i fjor solgte et av de største selskapene i bransjen, Vanguard Defense Industries, en drone kalt ShadowHawk for 275 000 dollar til Montgomery County Sheriff’s Office i Texas. Sjefen for Vanguard Defense Industries, krigsveteranen Michael Buscher, mener hans firma lager teknologi som vil «dramatisk utvikle USAs nasjonale sikkerhetsmuligheter.»

NATO ber Norge bruke mer penger på forsvar, kjøpe droner og øke antallet soldater som kan sendes på oppdrag i utlandet. Det har Norge råd til, mener NATO, som regelmessig vurderer de forskjellig medlemslandenes forsvarsinnsats. I den siste rapporten roser forsvarsalliansen Norge blant annet for omstruktureringen av forsvaret (profesjonalisering – fra forsvar til angrep) og innsatsen i internasjonale operasjoner. Men NATO kritiserer Norge for ikke å oppfylle målet om å bruke 2 prosent avbruttonasjonalprodukt på forsvar.

«Trass finanskrisen og økonomiske nedgangstider, er Norges økonomiske situasjon sunn sammenlignet med de fleste av landets allierte. Norge bør derfor antas å være i stand til å finansiere så vel sine forsvarsplaner som ekstra krav fra NATO som ennå ikke er inkludert i forsvarsplanene», heter det i NATO-rapporten.

Ifølge alliansen bør Norge revurdere personellpolitikken i Forsvaret og klargjøre flere soldater til utenlandsoppdrag. NATO ber også Norge om å revurdere beslutningen om ikke å anskaffe førerløse fly, såkalte droner, og om kjøp av fly med bensin som jagerfly kan tanke fra i luften. Dette til tross for at Norge er et av de to landene i Europa som bruker mest penger på forsvar per innbygger, og om kort tid er vi klart i tet når britene kutter.

We like to think of the drone war as something far away, fought in the deserts of Yemen or the mountains of Afghanistan. But we now know it’s closer than we thought. There are 64 drone bases on American soil. That includes 12 locations housing Predator and Reaper unmanned aerial vehicles, which can be armed.

The possibility of military drones (as well as those controlled by police departments and universities) flying over American skies have raised concerns among privacy activists. As the American Civil Liberties Union explained in its December 2011 report, the machines potentially could be used to spy on American citizens. The drones’ presence in our skies “threatens to eradicate existing practical limits on aerial monitoring and allow for pervasive surveillance, police fishing expeditions, and abusive use of these tools in a way that could eventually eliminate the privacy Americans have traditionally enjoyed in their movements and activities.”

Revealed: 64 Drone Bases on American Soil

Ban on Arming Domestic Drones: Let’s Draw a Line in the Sand

Heritage Foundation Weighs in On Domestic-Drone Policy Issues

Obama To Sign Bill Authorizing 30,000 SPY Drones To Fly Over AMERICA

Droner dreper sivile:

A Pakistani man burns an American flag during a protest against U.S. drone attacks in Multan on February 9, 2012.

«Living under drones»

Youtube: Robot Wars – USA

Bruken av droner:

Det er liten tvil om at CIAs utstrakte bruk av såkalte droner eller UAVer har svekket al-Qaida militært. Flere av terrororganisasjonenes ledere er drept av ubemannede fly, deriblant Anwar al-Awlaki og Abu Yahya Al-Libi, men bevæpnede, ubemannede fly blir mer og mer vanlig i kampen mot terrorister og bruken reiser en rekke moralske, juridiske og politiske spørsmål.

En suksess i kampen mot terror, er reaksjonen fra det offisielle Washington. Motforestillingene er mange: Et dødelig, avansert dataspill, brukt i en illegal attentatrekke som senker terskelen for bruk av våpen, både nasjonalt og internasjonalt, i strid med folkeretten, politisk belastende for en president som til og med har fått Nobels fredspris. Et våpen som skaper avmakt, frustrasjon og sinne og rekrutterer nye terrorister.

Bruken av drapsdroner er langt fra uproblematisk. Det hevdes at dette er et feigt våpen der alle menneskelige følelser ved bruken av det er satt til side. Dataoperatørene kan gå fredelig hjem til middag i et trygt nabolag et sted i USA etter endt tjeneste. Mens virkningene av deres tjeneste er død og ødeleggelse et sted langt, langt unna. Ingen risiko for krigsutøveren, enorm risiko for dem som måtte bli plukket ut med dronenes avanserte kameraer og andre sensorer. Men selv ikke de beste kameraer eller sensorer kan avsløre alt.

Ifølge Peter W. Singer i tenketanken Brookings Institution utgjør dronene et kvantesprang i militærteknologien, et avgjørende skille i folkeretten, en senket terskel for bruk av våpen som kan ha uante konsekvenser. Han hevder bruken av droner utgjør en fare for demokratiet ettersom teknologien fjerner de siste barrièrer mot å gå til krig. For nå kan man ved hjelp av ubemannede systemer unngå å sende noens sønner eller døtre ut i fare. Politikerne trenger ikke stå til ansvar for tap av egne soldater.

Jusprofessor Mary Ellen O’Connell ved universitetet Notre-Dame er inne på det samme. «Å akseptere drap langt fra en situasjon på slagmarken der man forstår nødvendigheten (av å drepe), er etisk dypt bekymringsfullt». Ubemannede fly er ikke uskyldige dataspill. De er krigsmaskiner. Det viktigste er likevel om de politikere som anvender teknologien, vet hva de gjør, før, om og når de blir brukt.

Det er også tvilsomt om sivile operatører (fra CIA) kan kalles soldater etter krigens folkerett. Droneangrep, enten de foregår i Jemen, Pakistan eller Somalia, krenker også disse landenes suverenitet, selv om landets egne myndigheter har liten kontroll på bakken i de områdene de fleste droneangrepene blir utført.

Ny rapport avslører:

Alt i 2009 la en rapportør fra FN frem en rapport der det ble etterlyst svar fra USA for dronekrigen. I ulike land som Jemen, Somalia, Irak, Pakistan og Afghanistan har USA utført slike angrep og en rekke sivile er også blitt drept. Med førerløse fly er terskelen for å gå til angrep blitt senket. Stadig flere mennesker drepes av folk som sitter langt vekk og som utfører handlingen med fjernkontroll.

Ifølge den nye rapporten «Living under drones» skrevet av forskere fra Stanford University og New York University virker droneangrepene i de pakistanske grenseområdene og andre steder mot sin hensikt, iallfall politisk, og dreper et stort antall sivile. Mer enn 130 ofre, vitner og eksperter og ble intervjuet av forskerne.

CIAs program for målrettede droneangrep i Pakistan har krevd opptil 3337 menneskeliv siden 2004, hvor av 884 sivile, inkludert 176 barn, noe som ødelegger befolkningens levesett.  Sivilbefolkningen nordvest i Pakistan lever under betydelig stress på grunn av dronene som svever over dem, natt og dag. Hus, biler og samlingsplasser blir angrepet uten forvarsel, heter det i rapporten.

Psykologiske traumer som angst og søvnløshet går igjen hos mange av informantene som forskerne har snakket med. Feilbombing, angrep på bryllupsfølger eller vanlige familiesammenkomster, har det vært mange av. Obamas «suksess» har hatt sine baksider. Operatørene går fri. Mange drar ikke lenger i begravelser, fordi begravelsesfølger har blitt angrepet av droner.Mange føler seg maktesløse, vel vitende om at døden kan komme fra oven, når som helst, hvor som helst. Dette kan i sin tur føre til et større hat mot USA, og økt rekruttering til ytterliggående militante grupper.

«I USA er det dominerende synet på bruken av droner i Pakistan at dette er en kirurgisk presis og effektivt metode som gjør den amerikanske befolkningen tryggere ved å åpne for «målrettete drap» på terrorister, med minimale ulemper eller sikkerhetsmessige konsekvenser. Denne fremstillingen er uriktig», konkluderes det med i rapporten.

Lignende advarsler har kommet tidligere. Robert Grenier, tidligere sjef for CIAs antiterrorsenter, har hevdet at droneangrepene i ustabile Jemen kan gjøre befolkningen mer velvillig innstilt til al-Qaida, og gjøre landet til et nytt Waziristan. Allikevel øker kun bruken av droner.

President Barack Obamas yndlingsvåpen:

Barack Obama ble i sitt første år som USAs president tildelt Alfred Nobels fredspris i Oslo. Tilhengerne mente Obama hadde distansert seg fra «krigshisseren» George W. Bush’ politikk, men nå er det flere som mener Obama er verre enn sin forgjenger.

Nylig ble det rapportert i amerikansk media om at Obama sitter sammen med sine medarbeidere en fast dag i uken for å utarbeide såkalte drapslister. Drapslistene består av terrormistenkte som USA ønsker å eliminere med droneangrep – luftangrep med ubemannede fly.

Antall droneangrep har nådd nye høyder under president Barack Obama. Ubemannede fly har passert tradisjonelle kampfly i antall timer på vingene, og for første gang utdannes det nå flere dronepiloter enn kampflygere. Tall fra The Bureau of Investigative Journalism viser at det er gjennomført 346 amerikanske droneangrep i Pakistan siden 2004. Av disse har 294 funnet sted under Obamas tid som president. Totalt antar man at mellom 470 og 880 sivile har mistet livet i disse angrepene.

Obama har gjentatte ganger forsvart bruken av slike våpen med argumenter om at de «er veldig presise», og at de «ikke har tatt livet av mange sivile». Presidenten har satt inn betydelig personlig prestisje på droneprogrammet, og hvert eneste droneangrep godkjennes av Obama personlig. President Barack Obamas yndlingsvåpen i kampen mot terrorismen i fjerntliggende, uveisomme og politisk ustabile områder, er det blitt kalt.

Libya:

Flere soldater, etterretningsagenter og droner har nå blitt sendt til Libya for å få fortgang i jakten på gjerningsmennene som tok livet av ambassadør Chris Stevens og tre andre amerikanere som mistet livet den 11.september, da en rasende folkemengde angrep det amerikanske konsulatet i Benghazi med rakettdrevne granater og håndvåpen. Konsulatet ble også satt i brann. Det som opprinnelig var en demonstrasjon mot en islamkritisk amatørvideo som sirkulerer på internett, utartet seg til et voldelig og koordinert angrep på det amerikanske konsulatet der fra personer med tilknytning til al-Qaida trolig var involvert.

Etterretningspersonell går nå gjennom telefon- og datalogger, og saumfarer satellittbilder for å kartlegge mulige gjerningspersoner og deres bevegelsesmønstre i dagene før angrepet. Libysk politi har også arrestert flere personer, men så langt er det ikke funnet bevis som peker på en bestemt gruppe, ifølge Jay Carney, talsmann for Det hvite hus.

Den kaotiske situasjonen på bakken i Libya gjør etterforskningen rundt drapene spesielt utfordrende. Situasjonen i Midtøsten for øvrig gjør det samtidig vanskelig å få ressursene til å strekke til. Ifølge AP hadde etterretningsorganisasjonen CIA en rekke agenter på bakken i den første tiden etter Gadafis fall, men flere av disse er nå sendt videre til andre områder i regionen der behovet for etterretning er prekær, blant annet til den pågående borgerkrigen i Syria.

Etterforskere fra det føderale amerikanske politiet (FBI) er allerede på plass i Benghazi, slik de vanligvis er når amerikanske interesser blir angrepet – også i utlandet. FBI ledet etterforskningen da slagskipet USS Cole ble bombet ved kai i Aden i Jemen i 2000, og da USAs ambassader i henholdsvis Kenya og Tanzania ble bombet i 1998. Alle disse angrepene var det al-Qaida som sto bak.

Lørdag kom al-Qaida fra den arabiske halvøy (AQAP) med en uttalelse om at drapene slett ikke kom som en konsekvens av den mye omtalte amatørfilmen om profeten Muhammed. Konsulatangrepet var angivelig en hevnaksjon for et amerikansk droneangrep i juni som tok livet av al-Qaidas nestkommanderende, libyskfødte Abu Yahya al-Libi.

America’s deadly double tap drone attacks are ‘killing 49 people for every known terrorist in Pakistan’

Drone strikes kill, maim and traumatize too many civilians, U.S. study says

Drone strikes in Pakistan have killed many civilians, study says

Drone attacks in Pakistan are counterproductive, says report

Drones Kill Way More Civilians Than CIA Admits

Surprise: US Drones Kill Civilians, Provoke Hatred

Drone strikes threaten 50 years of international law, says UN rapporteur

Drone attacks in Pakistan – Wikipedia

Opptil 3337 drept i droneangrep i Pakistan siden 2004

Rapport: Fremstillingen av droneangrep er feilaktig

Krig med fjernkontrollen

USA får refs for dronebruk

USA gjennomførte nytt droneangrep i Pakistan

USA bekrefter dronebase i Etiopia

Vil sende droner etter Kony

Obama verre enn Bush

Obama er verre enn Bush

– Obama er som Bush på steroider

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: