Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for oktober 2012

Hvordan kan fagbevegelsen bidra til mer samfunnsansvar i norske bedrifter?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 30, 2012

Gjentatte ganger kommer det fram at norske bedrifter har blitt beskyldt for dårlige arbeidsforhold, korrupsjon, slett miljøpraksis og etiske brudd i sin virksomhet i utlandet. Bedrifter der staten er majoritetseier er ikke noe unntak, og Oljefondet kjøper seg opp i selskaper som står for en tvilsom forretningspraksis.

Har den norske fagbevegelsen, med LO i front, brukt sitt potensiale for få frem et tydeligere samfunnsansvar i norsk næringsliv som investerer og opererer i verdens mest sårbare samfunn? På hvilke områder har sivilsamfunnet og fagbevegelsen felles interesser? Og hvordan kan vi gjensidig styrke hverandres arbeid på dette feltet?

Tema for frokostseminaret torsdag 1. november er fagbevegelsen rolle i arbeidet for næringslivet samfunnsansvar.

Innledere:

Ommund Stokka, forbundssekretær Industri Energi
Atle Høie, internasjonal sekretær Fellesforbundet
Carin Lefler, FIVH, leder Levelønnskampanjen

Tid og sted:

1. november kl. 08.30-10.00. ForUMs lokaler, 4 etasje i Storgata 11, Oslo.

Det vil bli enkel servering. Påmelding til forumfor@forumfor.no

For mer informasjon om resten av møteserien, og det avsluttende CSR-verkstedet 12. november se ForUMs nettsider

Arrangør: ForUM

Posted in Uncategorized | Merket med: , , , | Leave a Comment »

Er «arbeid til alle» mulig?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 29, 2012

I artikkelen «– Kan løse NAV kaos» av Kim Bredesen publisert i Ny tid den 19. oktober står det at Arbeiderpartiet tar sterk avstand fra at den nye organisasjonen Borgerlønn – BIEN Norge legger til grunn at hverken arbeid til alle og full sysselsetting er ønskelig ell oppnåelig i dagens økonomiske system.

Arbeidsledighet eller arbeidsløshet oppstår når det er et større tilbud av arbeidskraft enn det som etterspørres. Det vil si at det er personer som søker arbeid til de vanlige lønnssatsene, men som ikke oppnår å bli sysselsatt på det åpne arbeidsmarkedet.

Har vi ikke arbeid til alle får de som ikke har det i mindre grad mulighet til å brødfø seg selv. I tillegg kommer at lav arbeidsledighet og høy sysselsetting er viktig for å kunne utvikle og opprettholde et velferdssamfunn.

Spørsmålet er derfor hvorfor vi har konstant arbeidsløshet. De fleste vil inn i arbeidslivet, men greier det ikke – selv med inkluderende arbeidsliv (IA), mange titalls milliarder i velferdstiltak og høykonjunktur. Skal hele folket komme i arbeid må alle folk få muligheten til det.

I sin bok «Full employment regained?» Hevdet den britiske økonomen James Meade, som vant Nobelprisen i økonomi i 1977 for banebrytrende bidrag til teorien om internasjonal handel og kapitalbevegelse, at en gjenkomst av full sysselsetting kun kan bli oppnådd viss arbeidere selger sin arbeidskraft at a lav nok pris til at lønnen for en ufaglært arbeider ville være for lav og at en borgerlønn derfor ville være nødvendig. Full sysselsetting lar seg med andre ord ikke gjøre i det kapitalistiske samfunnet ettersom arbeiderne da ikke ville trenge å konkurrere seg i mellom om lønningene.

Den amerikanske forfatteren, programmereren og entreprenøren Marshall Brain, som grunnla HowStuffWorks. argumenterte i sin bok «Robotic Nation» at den økende automatiseringen på arbeidsplassen til slutt ville ta over for en stor prosent av arbeiderne og at et årlig stipend ville være nødvendig for å opprettholde økonomien. Jeremy Rifkin kom med en tilsvarende konklusjon i sin bok «The End of Work».

Svaret må være at det først og fremst mangler en politikk og kultur for helhetlig tenkning om menneskets plass i samfunnet – politikk for menneskenes plass i arbeidslivet der retten til arbeid ivaretas på en langt mer kraftfull og bevisst måte enn i dag. Det mangler en overordnet målsetting om i praksis å sysselsette alle. Det er ikke kun små forordninger vi trenger.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Goldman Sachs og krisen i Hellas

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 28, 2012

En film om Goldman Sachs’ innblanding i krisen i Hellas på engelsk, gresk og hollandsk fra februar 2012.

“The system of banking [is] a blot left in all our Constitutions, which, if not covered, will end in their destruction… I sincerely believe that banking institutions are more dangerous than standing armies; and that the principle of spending money to be paid by posterity… is but swindling futurity on a large scale.”

– Thomas Jefferson

Famous Quotes about Banking Control and the NWO

Mario Monti, den nye statsministeren i Italia, Lucas Papademos, den nye statsministeren i Hellas, og Mario Draghi, den nye lederen av ESB og en av de mektigste personene i Europa, har alle det til felles at de alle har arbeidet for Goldman Sachs. I tillegg kommer Robert Rubin og Henry Paulson, som var finanssekretærer i USA under presidentene Bill Clinton og og George Bush, samt Mark Carney, som har vært leder for Bank of Canada siden 2008.

¨What price the new democracy? Goldman Sachs conquers Europe

Pearltree

Fremtidens kriger kommer til å bli bekjempet på et økonomisk plan heller enn et rent militært. Økonomiske hitmen får stadig flere våpen i sin kamp mot almenheten. Mennesker hvis jobb det er å flytte astronomiske pengebeløp rundt i verdens finansmarkeder som om det skulle vært små plastbrikker på et monopolbrett. De amerikanske finanshusene fører nå økonomisk krigføring mot EU og euroen. Dette via hedgefondsog andre finansstrategier.

Det framstår som fullstendig urealistisk at den greske staten skal klare å møte de stadig økende kravene fra sine kreditorer, og ytterligere innstrammingstiltak vil trolig bare gjøre vondt verre for landets betalingsevne.

SE: Solidaritet med folket i Hellas

Her er en rekke tekster vedrørende økonomien i Hellas – hvorfor det gikk som det gikk mm: Hellas

Gå til sak mot bankerne!

New Greek Parliament Committee to Investigate Role of Int’l Banks

New Greek Parliament Committee to Investigate Role of Int’l Banks

– A Greek parliament committee will be set up by the end of the year. It will investigate the role of international banks regarding the problems that led to the Greek debt crisis, Athens News Agency reported. It cited statements from the prime minister.

The investigation will go as far back as 2001 to examine the role of Goldman Sachs Group Inc.

Bloomberg.com reports that: “Signed in 2000 and 2001, the Goldman swaps reduced the country’s foreign denominated debt in euro terms by 2.367 billion euros ($3.2 billion) and lowered debt as a proportion of GDP to 103.7 percent from 105.3 percent, according to a Feb. 21 statement by Goldman.

Greece’s debt crisis: not over yet

Greek debt explained: How big banks worsened Greece’s woes, and why it’s now America’s problem as well:

Greece’s debt crisis: not over yet

«With the revelation that Goldman Sachs was peddling exotic instruments to help Greece hide its runaway debts as recently as November, something must be done. US authorities clearly aren’t going to raise a finger—a few phone calls around Washington will ensure that the Fed looks the other way – so the European Commission must take up the issue. Remember, “a single rogue bank can bring down the world’s financial system.”

The EC should look into:

  • Which other eurozone countries covered up their financial situation with Goldman’s help, and how.
  • Whether Goldman’s actions in Greece were deliberate and «premeditated.»
  • The actual state of Greek debt.
  • Whether Goldman execs «condoned» activities that undermined the Greek and European economies.
  • Whether Goldman pursued the same sort of creative accounting with private firms.
  • Whether anyone involved thought the deal was anything more than a «sophisticated form of scam.»

NEWS ABOUT: Goldman Sachs & Greece

EU Should Go After Goldman, Since US Won’t

Goldman Goes Rogue – Special European Audit To Follow

Wall St. Helped to Mask Debt Fueling Europe’s Crisis

Banks That Hid Debt Now Pushing Greece Toward Ruin

Merkel, Germany Turn Up Heat on Greece ‘Scandal’

Other Wall St. Banks as Guilty as Goldman

Goldman Probe Could Go Right to the Top

Goldman Secret Greece Loan Shows Two Sinners as Client Unravels

What price the new democracy? Goldman Sachs conquers Europe

How Goldman Sachs Helped Greece to Mask its True Debt

Goldman Sachs’ role in Greece a real scandal

Goldman Made Greece Eurozone Crisis Worse – For Big Profit

Goldman Sachs – vampire squid or simply a powerful network

What the squid did next

Who is to blame for Greece’s crisis?

Why Goldman Sachs Is Committing Treason

Financial Panic Sweeps Europe As The Head Of The IMF Warns Of A “1930s Depression”

New EU Leaders Largely Goldman Alums

Chinese Banks Using Goldman-Greece / Lehman-Repo 105 Tricks ???

Why Greece Matters to the Occupy movement

Goldman Sachs: the interview

Goldman Sachs – Wikipedia

Goldman Sachs – SourceWatch

Economy Watch

Posted in Uncategorized | Merket med: , , , , , | Leave a Comment »

Opprop for en europeisk generalstreik den 14. november

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 28, 2012

Den 14. november blir en ny aksjonsdag for europeisk fagbevegelse. Det har styret i den europeiske faglige samorganisasjonen, DEFS, vedtatt. Dette inkluderer streiker, demonstrasjoner og andre typer aksjoner i protest mot EU-drevne kriseprogrammer og kutt i velferdsordninger i de fleste av EUs 27 medlemslandene. Dette vil især skje i land i det sørlige Europa, slik som Hellas, Portugal og Spania, som allerede har erklært generalstreik, men også fagforeninger i andre EU medlemsstater, slik som Frankrike, Italia, Belgia, Malta og Kypros, vil trolig delta, selv om det trolig vil foregå i mindre skala. 

Major transport and logistics problems are to be expected around mid-November in many European countries – Southern Europe in particular – as the European Trade Union Confederation (ETUC) is planning a Europe-wide action day with strikes, demonstrations and rallies to protest against EU-driven austerity programmes and cuts in social welfare expenditure in most of the 27 member countries of the European Union. So far trade unions in Greece, Portugal and Spain have already called for a general strike on that day in order to bring their countries to a complete standstill on 14 November. Trade unions in other EU member states, such as France, Italy, Belgium, Malta and Cyprus, are likely to join the movement albeit on a lower level (no general strike), with rallies and demonstrations. 

Marina Sitrin: Imagining a New General Strike

What Does Democracy Look Like?

This Is What Democracy Looks Like (Seattle 1999 WTO)

Spain‘s top trade union confederation CCOO on Friday called a general strike for November 14 against Prime Minister Mariano Rajoy‘s austerity policies, urging other European countries to join the protest.

The strike will coincide with a general strike in neighbouring Portugal, making it «the first Iberian general strike,» CCOO representative Fernando Lezcano said. He said the strike had «good chances» of spreading to other European countries, «especially in the south and particularly in the case of Greece.»

CCOO and UGT sources said the proposal to hold a pan-European mobilization came from the Spanish labor unions which have been in talks on the issue with their Portuguese counterparts since a few months back.

Portugal’s biggest umbrella union, the CGTP, said on Wednesday it will stage a general strike on Nov. 14 to protest against a new batch of tax hikes announced by the government a few hours earlier.

The strike coincides with a protest day called by the European Trade Union Confederation in all of the European Union. The strike is aimed at modifying austerity policies which had left all of the EU countries applying them worse than they were before, Lezcano said. Rajoy already faced a general strike in March against his liberal labour market reform.

The strike will coincide with campaigning for regional elections in Catalonia on November 25. CCOO and UGT have never previously called for a general strike during election periods.

Today Greece called its second general strike in 3 weeks against the Government’s austerity measures. The 24-hour strike was called by the Country’s 2 major trade union confederations in view of the EU summit of Heads of State or Government opening in Brussels today.

Athens passed additional budget cuts for 11.5 billion Euros to convince the EU and the IMF to unfreeze the second 130 billion Euro tranche of the bailout package. European leaders probably will not decide on giving the green light to the second tranche of aid anytime today or tomorrow although they have the case of Greece on their agenda. The funds will have to be unfrozen by November in order to avoid the Country’s default.

Authorities said around 70,000 protesters took to the street in two separate demonstrations in Athens during the country’s second general strike in a month as workers across the country walked off the job to protest new austerity measures the government is negotiating with Greece’s international creditors.

Athens has seen hundreds of anti-austerity protests over the past three years, since Greece revealed it had been misreporting its public finance figures. With confidence ravaged and austerity demanded, the country has sunk into a deep economic recession that has many of the same hallmarks of the Great Depression of the 1930s.

Greek unions have called a nation-wide strike for Nov. 14, announced Yannis Panagopoulos, head of the GSEE, Greece’s largest trade union.

The British government’s massive austerity cuts have proved to be increasingly unpopular among the country’s unions, as the measures seem not to be working while inflicting heavy pressure on the people.

The Trades Union Congress (TUC) is stepping up its anti-austerity campaign ahead of this weekend’s protest march by canvassing opinion over a general strike among members representing 6 million workers. TUC is now looking into practicalities of staging first mass-walkout since 1926.

The umbrella organisation for 54 trade unions will take soundings on the practicalities of staging the first mass-walkout since 1926, as well as gauging the appetite for what would be a significant logistical exercise. The TUC’s ruling body has agreed to contact unions over the prospect of a strike that would range across the public and private sectors, from school teachers and nurses to fuel tanker drivers and airline cabin crew.

A TUC spokesperson said: «We will now consult with member unions on the practicalities of a general strike. Whether members support such action will be the first step in that.» The move comes one month after the TUC’s annual conference backed a motion calling for consideration of a general strike, in a vote that was backed by Britian’s three largest unions: Unite, Unison and the GMB.

On Saturday 20 October, a mass demonstration against the coalition government’s austerity policies under the banner of “A Future That Works” will be joined by tens and thousands of people in the UK capital. A group involving young jobless people will lead the march that is set to be joined by faith groups, disability groups, charities and other organizations as well as trade union members.

Trade unions in the Canaries look certain to announce today that a general strike will be held throughout the country on 14 November. The main unions are already consulting with each other the arrangements in Spain for a major day of action after the European Trade Union Confederation voted to order an EU-wide mobilisation against the austerity measures being adopted by national governments.

Europe is at war. It’s not obvious until you know some history, but Europe is at war. There are three critical pieces of information you need to master to understand this fully, and what it implies.

The first is that Spain and Greece very nearly had totally different political systems in the 20th century. Spain very nearly went Anarchist (not violent-chaotic, but without central control from government) but during the Spanish Civil War they were forced into Fascism. Greece very nearly went hard-line Communist after WW2 but was went down an entirely different path after the armed struggle.

Right now, both countries are clearly pre-revolutionary. Greece has school children passing out in class from hunger due to “austerity measures” and may be in the process of ditching the Euro so they can inflate the Drachma to devalue their currency and remove the weight of their debts – and sod whoever they owe the money to. Spain is at 50% youth unemployment and nearly 25% total unemployment, with 20% being the tradition unemployment figure associated with civil unrest.

Both of these societies fought wars for an alternative to capitalism, lost those wars to capitalism, and are now being shafted by capitalism. It’s time we seriously thought about what this might mean for the European Union, and our personal lives.

Spain’s unions call general strike for Nov. 14

Spanjoler demonstrerte mot den økonomiske politikken

Ny generalstreik varslet i Hellas – Stocklink.no

Generalstreik og protestaksjon lammer Hellas – DN.no

Portugal main union calls general strike on Nov. 14

Greek unions call national strike for Nov. 14

Greece calls the second general strike in 3 weeks

Violence erupts during 24-hour general strike in Greece

Six million workers could strike across UK

UK unions oppose govt. austerity measures

General strike looms for November

Dissent, Protest, and Revolution: The New Europe in Crisis

Europe’s New War

Posted in Uncategorized | Merket med: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Nye skrekkbilder i skjebneår for pelsdyrnæringen

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 27, 2012

 

Nok en gang er det avslørt grusomme lidelser for dyr i norske pelsfarmer. Etter ti års frist til forbedring har pelsdyrnæringen mislyktes i sitt siste forsøk på å redde skinnet.

– Pelsdyrnæringen har fått utallige sjanser til å bedre dyrevelferden, sier Odd Harald Eidsmo i Dyrebeskyttelsen Norge. – Likevel kan vi for fjerde gang siden 2008 avdekke omfattende og grov dyremishandling på norske pelsfarmer. Pelsdyrnæringen har sviktet totalt i sitt forsøk på å gjøre forholdene bedre for dyrene.

I dag avdekker Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet nye skrekkbilder fra norske pelsfarmer. I sommer og høst er 24 pelsfarmer fra Troms i nord til Agder i sør inspisert uanmeldt. Mange tusen bilder og flere timer med videodokumentasjon fra pelsfarmene viser at mink og rev lider på norske pelsfarmer hver eneste dag.

Inspeksjonene dokumenterer hvordan pelsdyrnæringens forsøk på å rydde opp har vært resultatløse: Skadde og lidende pelsdyr ble funnet på samtlige inspiserte pelsfarmer. Blant funnene er dyr med avbitte bein, haler og ører, smertefulle bittskader og tvangsadferd. På en farm i Hedmark lå en død, råtnende revemor mens ungene hennes levde videre i samme bur. I Telemark fant inspektørene seks mink med avspiste bakbein. I Trøndelag levde flere mink med store kjøttsår på hodet etter å ha blitt angrepet over lang tid av andre mink.

– I 2002 sto et samlet Storting bak kravet om at pelsdyrnæringen måtte oppnå vesentlige forbedringer for å unngå nedleggelse, sier Per Arne Tøllefsen, pressesekretær i Nettverk for dyrs frihet. Ti år senere lever dyrene under de samme uverdige forholdene. Vi forventer nå at regjeringen starter avviklingen av næringen.

Et regjeringsutvalg vurderer nå om næringen skal forbys i Norge.

FOR MER INFORMASJON VENNLIGST KONTAKT:

Odd Harald Eidsmo, rådgiver for Dyrebeskyttelsen Norge: 95 76 06 72
Per Arne Tøllefsen, pressesekretær i Nettverk for dyrs frihet: 91 77 64 31FOR HØYOPPLØSTE BILDER OG FILM TIL FRI BRUK:
Kreditering ved bruk av film eller foto: “Nettverk for dyrs frihet/Dyrebeskyttelsen Norge”.

Utvalg av videoklipp

Utvalgte bilder

Mer informasjon:

Dyrebeskyttelsen

Forby pels

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

An international conference: Ten years after the Iraq invasion – Confronting War Today

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 27, 2012

Ten years after the biggest demonstrations in history in February 2003, this conference will discuss and plan opposition to continuing and further wars. As millions around the world predicted, the war on terror has caused catastrophe from Afghanistan and Pakistan through Iraq and the Middle East to Libya, Somalia and beyond. The conference will bring together leading activists and commentators to analyse continuing Western aggression and how to confront it.

Speakers include: Tariq Ali, Tony Benn, Lindsey German, , Mitra Quayoom, Jeremy Corbyn MP, Andrew Murray, Seumas Milne, George Galloway MP, Kate Hudson, Phyllis Bennis, Saieb Khalil, Jemima Khan, Seumas Milne, Mitra Qayoom, Sami Ramadani and many others…

Tickets cost £15 or £8 concessions for the full day. Space is limited so please book early.

An international conference: Ten years after the Iraq invasion: Confronting War Today

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Rakettskjoldet – en kilde til konflikt

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 26, 2012

https://i2.wp.com/static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2009/09/17/obamarussia460x276.jpg

Alexander Harang i Norges Fredslag mener det er fortsatt viktig å ha fokus på rakettskjold på grunn av at:

a) At Obama ikke bygger ned, men bygger ut USAs globale rakettskjold
b) At rakettskjoldsaken fortsatt forhindrer nedrustningstiltak
c) At utplassering av rakettskjoldkapasiteter i Europa fortsetter, og at den samme dynamikken vi så i 07-08 gjentar seg i forholdet til Russland.

I 2008 raste debatten om Norge burde støtte utviklingen av et felles rakettskjold for USA og NATO, og uenighetene strakte seg langt inn i regjeringskorridorene. Etter at Obama skrinla Bush’ sine planer i september 2009, hørte vi imidlertid lite om saken i norske medier. Få fikk med seg at Obama bare fem måneder senere la fram en revidert strategi for et sjøbasert rakettskjold i sin Ballistic Missile Defense Review Report.

Da Barack Obama ble president erklærte han at det å starte et fornyet vennskap med Russland ville bli et av hans administrasjons hovedpunkter. Til Moskvas glede ble Bush’s plan for rakettskjold, som blant annet inkluderte land-baserte rakettskjold- og radarsystemer i Polen og Tsjekkia, skrinnlagt. Men den nye Obama planen, som inkluderer hav-baserte avskjærere, har vist seg å være like truende for Russlands nasjonale sikkerhet, hvis ikke russiske teknikkere får tillatelse til å utvikle programmet. Men dette har ennå ikke skjedd.

I 2009 sendte president Obama sendte et hemmelig brev til Russlands president hvor det heter at USA ville gå vekk fra det nye missil forsvarssystemet i Øst Europa hvis Russland ville hjelpe til med å stanse Iran fra å utvikle langdistanse våpen, slik som ballistiske missiler og atomkrigshoder.

Brevet var ment å danne en felles front mot Iran. Man kan derfor se konturene til den sedvanlige splitt og hersk politikken som USA har til vane å føre. Men denne strategien slo feil, noe som viste seg da Sergei Lavrov, Russland utenriksminister, sa at Russland ikke ville signere en G8 erklæring utarbeidet under G8 møtet i Italia som fordømte det iranske valget ettersom “Ingen er villig til å fordømme valgprosessen ettersom det er en øvelse i demokrati.”

I følge Russland var en byttehandel med USA vedrørende Iran uaktuell, for som Medvedev sa: “Det er ikke slik vi opererer.” “Det blir ingen byttehandel mellom Irans atomvåpenprogram og USAs rakettskjold i Europa.” Medvedev ville med andre ord ikke gå med på noen “byttehandel” som innebar at de ville støtte USAs politikk overfor Iran mot at USA ville droppe planene om utplassering av rakettskjold i Europa. “Ingen setter disse to temaene opp mot hverandre, spesielt ikke når det gjelder Iran. Det er ikke produktivt”, erklærte Medvedev.

NATO vedtok under toppmøtet i Lisboa i 2010 å bygge et rakettsystem for å forebygge og møte trusler som medlemslandene ventes å møte i årene framover, særlig trusselen om spredning av masseødeleggelsesvåpen. USA ønsker et rakettskjold av mellomdistanseraketter som skal utplasseres i Romania og Tyrkia, eller eventuelt Bulgaria. Dette skal kombineres med eksisterende europeiske rakettforsvarsystemer for å etablere et skjold som skal dekke hele NATO-området.

Moskva har flere ganger erklært at et våpenkappløp vil begynne hvis ikke landet blir inkludert i prosjektet. “Jeg er ikke fornøyd med den amerikanske sides reaksjon på mine forlag og heller ikke med NATOs reaksjon generelt”, sa daværende president Dmitry Medvedev da han talte på en pressekonferanse i etterkant av G-8 møtet i Deauville, Frankrike.

“Hvorfor? Fordi vi sløser med tiden. På tross for at jeg i går nevnte 2020 som en deadline… som er året når konstruksjonen av det 4-nivås systemet til den såkalte tilpassningstilnærmingen slutter” – “Etter 2020, hvis vi ikke får noen enighet, vil et reelt våpenkappløp starte,” advarte Medvedev, som understrekte at han ikke har fått tilstrekkelig garanti for at skjoldet ikke har Russland som mål.

“Når vi spør om hvilke land som skjoldet er rettet imot får vi kun stillhet”, sa han, og la til at “Når vi spør om landet har raketter (som kunne bli rettet mot Europa), er svaret ‘nei.’” “Men hvem har den type raketter (som skjoldet kunne verne seg imot)?”, spurte han. “Vi har”, var hans svar. “Så vi kan kun konkludere med at systemet er rettet imot oss.”

Saken er kun det at en mulig krig mot Iran ikke kun dreier seg om Iran anskaffer seg atombomber eller ikke. Faktisk så dreier det seg ikke engang om Iran. Ikke heller vil Russland og Kina støtte Iran for Irans egen del. Det er desverre ikke slik geostrategisk realpolitikk fungerer.

Nei, en kommende krig mellom Vest og Øst vil inntreffe på grunn av finanskrisen som rammer vår økonomi, klimaendringene som rammer vår verden og den krisen vår sivilisasjon befinner seg i. I tillegg kommer at USA ikke har oppgitt sine hegemonitanker, at Iran handler med oljeuten bruk av dollar og sist, men ikke minst, på grunn av rakettskjoldet.

Det vi er vitne til er lite annet enn en inndemning av både Kina og Russland, noe som disse to landene ikke ser særlig lett på. Vi får kun håpe at ingen gjør noe dumt. Det er som å vente på skuddet i Sarajevo.

Det å avsløre og kritisere USAs krigsplaner og -kampanjer er derfor nå helt essensielt hvis vi ønsker en bærekraftig og grønn politikk. Vi må se at krig er villet politikk, og ikke noe tilfeldig.

Norge skal stille med personell til NATOs nye rakettskjoldforsvar har regjeringen slått fast i den nye langtidsplanen for forsvaret. «Nordmenn skal inn både i operative funksjoner og i selve beslutningsprosessene til rakettforsvaret», skriver Aftenbladet. «Norge skal også bidra med etterretning i prosjektet, mens andre mulige bidrag vurderes fortløpende ettersom systemet utvikles», heter det.

Den nye langtidsplanen for forsvaret fastslår at byrdefordelingen mellom de allierte blir viktig for oppbyggingen av rakettforsvaret. Ettersom flere land allerede har signalisert ulike typer deltakelser til prosjektet, er det viktig at en fra norsk side planlegger mulige norske bidrag, skriver Regjeringen.

I planen går det fram at Norge mener det er viktig at Russland inkluderes i prosjektet, selv om det understrekes at det ikke må være mulig for en aktør utenfor alliansen å ha vetorett over den videre utviklingen av prosjektet. Det er bare den hake at Russland hele tiden har vært sterkt kritisk til planene om et rakettforsvar i Europa nær landets grenser.

I september avlyste formannen for Russlands statsduma å holde en hovedtale i Europaparlamentet (PACE) i Strasbourg. Sergej Narysjkin grunngir boikotten sin med at enkelte ledere og folkevalgte lider av «russofobi». Formelt sa Sergej Narysjkin at hans budskap ikke ville blitt hørt av dem som hører til den østeuropeiske gruppen av meget aktive, antirussiske medlemmer av Europaparlamentet. Vytautas Landsbergis fra Litauen kan nevnes blant disse.

Under det siste møtet mellom presidentene Medvedev og Obama røpet USAs president ved en inkurie, at han lite kunne gjøre med rakettskjoldspørsmålet før etter høstens presidentvalg, og smilende sa Dmitrij Medvedev at han skulle bringe dette videre til etterfølgeren Putin.

Mitt Romney har ved flere anledninger karakterisert Russland som USAs største fiende. Romneys budskap er en variasjon av Ronald Reagans «peace through strength»: for å forsvare frihet og amerikanske verdier rundt om i verden må USA bygge opp amerikansk militærmakt. Mer spesifikt marinen og rakettskjold, lovte han.

«Russland er ikke en vennlig aktør i verdenssamfunnet. De fortsetter konstant å støtte Syria, de støtter Iran, de kjempet mot oss da vi ville innføre nedslående sanksjoner mot Iran. Russland er vår største geopolitiske fiende, og de fortsetter å kjempe for verdens verste aktører», erklærte Romney under et sikkerhetsmøte i Seoul.

Medvedev ga deretter utrykk for journalistene at fremstillinger av Russland som et «ondt imperium» bør høre fortiden til, og hadde følgende motsvar til Romney: «Jeg anbefaler at alle amerikanske presidentkandidater gjør to ting: Bruker hodet og fornuften når de formulerer et syn, og at de sjekker kalenderen. Dette er 2012, ikke midten av 70-tallet», sa presidenten. Medvedev la ikke skjul på at han syntes uttalelsen «stinket av Hollywood», og likte svært dårlig at Romney spilte på ideologiske klisjeer. «Jeg blir alltid nervøs når den ene eller andre siden bruker utrykk som «fiende nummer en», uttalte han.

Putin hevder USA vil rette rakettskjoldet mot Russland hvis Romney slår Obama i november. “Våre amerikanske partnere fortsetter å si at ‘Dette ikke er rettet mot dere, men hva skjer hvis Romney, som tror vi er amerikas primære fiende, blir valgt som president president av USA? I det tilfelle vil rakettskjoldet definitivt bli rettet mot Russland ettersom det teknologisk er bygget for det formålet.”

Etter noen vennskapelige år mellom Washington og Moskva, har retorikken hardnet på begge sider. President Putin brukte gladelig antiamerikansk retorikk i sin valgkamp, og nå svarer Mitt Romney med samme mynt. At Russland er USAs “geopolitiske fiende nummer én”, som Romney påstår, er nok en utdatert overdrivelse, men reflekterer en utbredt oppfattelse av Russland som stadig mer anti-vestlig, sett i lys av Syria-vetoene, innskrenkingen av politisk frihet og den nylige utkastelsen av USAID. Interessant nok legitimerer Romneys utspill Putins bekymringer: At det planlagte rakettskjoldet i Europa er rettet mot Moskva like mye som Teheran.

Forholdet mellom Russland og Kina har trolig aldri vært bedre enn nå. Putins beslutning om å påta seg nok en presidentperiode, utplasseringen av rakettskjold i Øst-Europa og hva Putin mener er Vestens innblanding i Russlands indre anliggende, ser ut til å bevege Moskva nærmere Beijing og lenger fra Brussel og Washington. De to landene sluttførte grenseforhandlinger i 2008, og gjennomfører felles militærøvelser. Et felles veto mot internasjonalt engasjement i Syria-konflikten gir inntrykk av en godt koordinert utenrikspolitikk.

USA har identifisert Kina som sin viktigste sikkerhetspolitiske utfordring. De siste dagers konflikt mellom Kina og Japan om en liten øygruppe i Østkinahavet kan føre til at frontene mellom Kina og USA skjerpes ytterligere. Hvis Kina føler seg presset av en amerikansk oppdemmingsstrategi vil Kina ønske et tettere samarbeid med Russland. Moskva og Beijing ønsker tilsynelatende hverandre som en motvekt til Vesten og til å understøtte en mer ambisiøs russisk og kinesisk utenrikspolitikk. Virkeligheten er likevel mer nyansert.

Hva som videre vil skje vil med andre ord fremtiden vise. Blir rakettskjoldet bygget? Inkluderes Russland? Eller blir det våpenkappløp. Mye tyder på det sistnevnte. Dette på tross for at vi, med både mat-, finans- og klimakrise, står forran langt mer reelle problemer enn Russland og Kina. Når skal vi finne ut at samarbeid er den eneste mulige løsningen på problemene som vi nå står overfor?

Mikrofonglipp

SER HVER SIN VEI:  Barack Obama og Mitt Romney i den siste presidentdebatten i natt. AFP PHOTO / Saul LOEB

Problemene Russland og Kina

Russland er USAs største fiende

Romney og USA som verdens leder

Russland – en geopolitisk joker

– Dette er mitt siste valg. Etter valget vil jeg ha mer spillerom, sa Obama, og ba indirekte Medvedev dempe kritikken av våpenskjoldet.

Russian President Dmitry Medvedev has rebuked US presidential hopeful Mitt Romney for saying Russia is the «number one geopolitical foe» of the US.

Mr Romney made the comments while criticising President Barack Obama for appearing to suggest a future deal with Russia on the issue of missile defence.

Mr Medvedev said Mr Romney’s comments «smelled of Hollywood» and advised him to «use his head».

Moscow has long opposed US plans for a missile defence system in Europe.

In remarks caught by TV cameras on Monday during a summit in Seoul, Mr Obama had appeared to suggest to Mr Medvedev that he would have more «flexibility» on difficult issues such as missile defence after November’s US presidential election.

In an interview with CNN, Mr Romney had called Mr Obama’s remarks «alarming» and «troubling».

«If he’s planning on doing more and suggests to Russia that he has things he’s willing to do with them, he’s not willing to tell the American people – this is to Russia, this is, without question, our number one geopolitical foe,» Mr Romney said.

In response, Mr Medvedev said: «I recommend that all US presidential candidates… do at least two things: that they use their head and consult their reason when they formulate their positions, and that they check the time – it is now 2012, not the mid-1970s.

«As for ideological cliches, I always get nervous when one side or the other starts using phrases such as ‘enemy number one’ and so on.»

Moscow is used to being singled out as «the wicked witch of the east» by American politicians, says the BBC’s Steve Rosenberg in Moscow.

US President Ronald Reagan once described the Soviet Union as «the evil empire».

Russland boikotter EU-parlamentet

Romney’s Adversarial View of Russia Stirs Debate

The U.S. Should Still Talk to Russia

ROMNEY WARNS PUTIN or “I Vill Transmit Dis to Vladimir II”

‘No flexibility’ with Putin on missile defense: Romney

Putin Says Romney Would Turn U.S. Missile Shield Against Russia

«Rakettskjoldutbyggingen i Europa er farlig både for Norge og verden forøvrig. Dette fordi denne opprustingen forverrer forholdet til Russland, utgjør et enormt ressurssløseri, bidrar til nye våpenkappløp, øker sannsynligheten for atomkrig og forhindrer nedrustning. Norge er likevel del av det rakettskjoldet som nå utvikles i NATO-regi. Regjeringens ønske om å bidra mer til utbyggingen av rakettskjoldet støttes i dag av et samlet Storting. Dette er det motsatte av fredspolitikk,» skriver Alexander Harang, informasjonssjefi Norges Fredslag i rapporten «Rakettskjoldutbygging med norsk velsignelse» lansert den 23. oktober.

Rakettskjoldutbygging med norsk velsignelse

Mobiliser mot rakettskjold!

En ny verdenskrig?

Medvedev advarer mot våpenkappløp i 2020 hvis man ikke kommer frem til en avtale rundt rakettskjoldet

Fortsatt fokus på rakettskjoldet

Internasjonal underskriftkampanje mot rakettskjoldet i Tjekkia og Polen

Aksjon mot USAs og NATOs planer om rakettskjold i Europa

Markering mot rakettskjold i Europa

Bush vant slaget om rakettskjold

Israels “jernskjold”

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Dronene kommer! – et globalt overblikk

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 26, 2012

Bruk av droner i Nord og Sør

Alexander Harang, informasjonssjefi Norges Fredslag, skriver vedrørende rapport «Dronene kommer!», som ble lansert tirsdag den 23. oktober:

«Dronene kommer!», som ble lansert tirsdag den 23. oktober.»Dette er en tematisk publikasjon om den raskt voksende droneindustrien. Vårt utgangspunkt er at det i dag er for lett å ty til voldsbruk, hvilke bidrar til dårlig konflikthåndtering. Når man skal stoppe, forhindre og forebygge krig, må vi også jobbe for å heve terskelen for voldsbruk. Dronene bidrar til det motsatte. Det er som kjent lettere å drepe med joystick enn med kniv. Dronene bidrar til en psykologisk avstand mellom overgriper og offer, som igjen gjør det enklere for droneoperatøren å bli drapsmann. Dette er en av mange grunner til at så mange uskyldige drepes i dagens dronekrig.

Et forferdelig framtidsscenario er krigføring uten menneskelige følelser, holdninger og tanker involvert – den totalt robotifiserte krigen, hvor vold utøves av maskiner mot mennesker. Dronerevolusjonen er et stort steg i den retningen. Dronene utfordrer derfor vår filosofi, humanitærretten og annen juss på viktige måter.»

Ny rapport lansert: Dronene kommer!

Dronene kommer! – et globalt overblikk

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

WikiLeaks: Krigen mot terror

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 26, 2012

Pearltree

Menneskerettigheter i vest og øst

Iran bør gå til sak mot USA

Starting today, Thursday, 25th October 2012, WikiLeaks begins releasing the ’Detainee Policies’: more than 100 classified or otherwise restricted files from the United States Department of Defense covering the rules and procedures for detainees in U.S. military custody. Over the next month, WikiLeaks will release in chronological order the United States’ military detention policies followed for more than a decade. The documents include the Standard Operating Procedures (SOPs) of detention camps in Iraq and Cuba, interrogation manuals and Fragmentary Orders (FRAGOs) of changes to detainee policies and procedures. A number of the ’Detainee Policies’ relate to Camp Bucca in Iraq, but there are also Department of Defense-wide policies and documents relating to Abu Ghraib, Guantanamo Bay and European U.S. Army Prison facilities.

Press Release: The Detainee Policies

Wikileaks exposes US detention methods in «war on terror»

WikiLeaks releases hacked US military detention policies in Iraq and Guantanamo Bay

WikiLeaks publishing DoD ‘detention policies’ for Gitmo, CIA prisons

WikiLeaks publishing DoD ‘detention policies’

WikiLeaks releases US classified detention documents

PressTV – WikiLeaks releases Gitmo treatment manual

PressTV – WikiLeaks releases US detainee rules

Pentagon prisons revealed: WikiLeaks publishes terror detainee – RT

WikiLeaks says releases hacked U.S. detainee rules

Amnesty International

Suzanne Nossel, Amnesty International USA executive director issued the following statement in response to the latest release of U.S. military detention policy documents by Wikileaks:

– Suzanne Nossel, Amnesty International USA executive director issued the following statement in response to the latest release of U.S. military detention policy documents by Wikileaks:

“These documents underscore the need for a thorough accounting of the U.S. government’s handling of detainees. Despite some reform and the Obama administration’s rhetoric, human rights violations under the guise of national security continue –including detention without charge, unfair military commission trials and impunity for torture.

“The constant drip of disturbing revelations, without a full and impartial investigation and accountability, becomes the responsibility of not only the leaders during the time the abuses were committed, but also the current leaders, who subsequently turned a blind eye to the mountains of evidence and the obligation to mount such an investigation.

“To truly demonstrate that the Obama administration is genuinely committed to human rights and to the rule of law, the veil needs to be lifted from the secrecy that has obscured human rights abuses from public scrutiny, and shielded those responsible from accountability.

“If there is no accountability for past crimes, it sends the message that some people are above the law, and it makes it more likely that the crimes will continue to be committed.”

Suzanne Nossel, Amnesty International USA Executive Director Responds to Wikileaks Release of U.S. Military Detention Policy

Our response to #Wikileaks release of U.S. military detention policy

World Tomorrow

Youtube: World Tomorrow

Youtube: The Julian Assange Show

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Telling the truth:

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 26, 2012

What is interesting about this discussion by the Washington Institute For Near East Policy, a Neocon (Globalist) think-tank, is that its primary purpose is not necessarily to debate the current political elements of the Iranian question.  They aren’t contemplating the viability or morality of a war with Iran.  Instead, they are attempting to devise strategies by which the government could CONVINCE the American public and the world that a war with Iran is the «right thing to do», even if it means fabricating their own justification.  For them, the war is a forgone conclusion, and they will do anything to make it a reality.

Globalist Think Tank Suggests Using Engineered Event As Excuse For War With Iran

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

USAs myndigheter gjør seg klar til «civil unrest»

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 26, 2012

If you haven’t been following the news closely, you might have missed it. These stories were reported on, but then disappeared shortly after. As you will see, various Federal agencies are stocking up on hundreds of thousands of rounds of hollow point bullets, riot gear, and other such like supplies.

In a move drawing fire from voter ID law supporters, the largest global election monitoring organization, Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), is sending an unprecedented number of observers to U.S. polling stations, paying particular attention to any signs of voter intimidation.

The website of the OSCE says that more than 100 parliamentarians from Europe and Central Asia will travel to the United States to monitor the Nov. 6 elections. The site says it is “the largest Organization for Security and Cooperation in Europe parliamentary delegation to ever observe a North American election.”

Presidentvalget i USA skal avvikles 6. november. Amerikanerne får velge mellom republikaneren Mitt Romney og demokraten Barack Obama. Russlands sentrale valgkommisjon vil følge med presidentvalget i USA og forberede analyse av det har sekretær i Russlands sentrale valgkommisjon Nikolaj Konkin meddelt overfor journalister.

“Den sentrale valgkommisjonen vil gjennomføre en viss monitoring av dette valget,” sa Konkin, og la til at det er mest sannsynlig at kommisjonenen vil drive med monitoring på grunnlag av materialer i massemedier og informasjon på nettet. ”Vi kommer til å forberede noe etter valgets resultater,” meddelte Konkin.

Foreign Officials Coming in Unprecedented Numbers to Monitor US Elections

Serbia, Belarus, Kazakhstan to Monitor US Elections

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

EU Nazis smash free expression ready for coming ME war

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 26, 2012

Tick, Tick, Boom!

Israel complicit in banning Iranian channels: Activist

EU benekter å ha gitt ordre om å stenge 19 iranske TV og radio kanaler som har sendinger i Europa, men hevder at det skyldes to leverandører som har foretatt avgjørelsen uavhengig av hverandre. Forbudet faller sammen med en styrking av sanksjonene mot landet med fokus på landets finans- og handelssektorer. Uavhengige filmskaper og medieanalytiker Danny Schechter hevder der i mot at EU ikke lenger vil høre på et motstridende synspunkt.

West fears truthful power of Press TV

European Union’s ban on Iranian channels

Iran must sue US, Israeli regime at Hague, says Francis Boyle

US + EU trying to destroy INDIA via US + EU IRAN EMBARGO

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Finanskrisen

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 25, 2012

Youtube: The Crisis of Civilization

Youtube: Capitalism Is The Crisis

Youtube: Overdose: The Next Financial Crisis

Youtube: The Ascent of Money: A Financial History of The World by Niall Ferguson

Youtube: Fiat Empire — Why the Federal Reserve Violates the U.S. Constitution

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Bra analyse av kolonell Douglas McGregor

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 25, 2012

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Anonymous 2012 – Mass Cabal Arrests – Message To People of the World

Posted by Sjur Cappelen Papazian den oktober 25, 2012

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »