Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Rasisme, frihet og krigen mot terror

Posted by Fredsvenn den oktober 5, 2012

Racism and War

War, Racism and the Empire of Poverty

Anti-War Anti-Racism Effort

Racism and War the Dehumanization of the Enemy

Racism in the Name of War

War Is Racism by Other Means

The Black Commentator – Racism & War – Perfect Together

Answer Coalition

At War with Metaphor: Media, Propaganda, and Racism in the War on Terror

‘The war on asylum and the war on terror – one the unarmed invasion, the other the armed enemy within, have produced the idea of a nation under siege, and, on the ground, a racism that cannot tell a settler from an immigrant, an immigrant from an asylum seeker, an asylum seeker from a Muslim, a Muslim from a terrorist.

All of us non-whites, at first sight, are terrorists or illegals. We wear our passports on our faces – or lacking them, we are faceless, destitute, taken from our children, voided of the last shreds of human dignity.’


Det norske samfunnet ble endret samfunnet i etterkant av terroraksjonen den 22. juli. Det har blitt større aksept for overvåking og kontroll, men samtidig mer politisk engasjement blant unge og mer debatt om ytringsfrihet. Samtidig har det blitt en debatt vedrørende såkalte konspirasjonsteorier. Breivik handlet som han gjorde blant annet fordi han mente at Arbeiderpartiet som landets elite arbeidet mot folket ved å tillate multikulturalisme.

Det som kan være en fare er at alt som ikke er «mainstream» skal bli stemplet som konspirasjonsteorier og dermed mistenkeliggjort. Det at Anders Behring Breivik har blitt stemplet som psykisk syk gjør det til og med mulig å stemple alle som ikke faller inn under «mainstream» som psykisk syke og potensielt farlige.

Det har i etterkant av den 22. juli blitt lettere å straffeforfølge terrorplanlegging, noe som kan føre oss inn i amerikansk landskap hvor man til og med kan forfølge og arrestere folk for såkalt «intellektuell terrorisme», som vil si at man opponerer mot systemet.

Angrepene 11. september 2001 har bidratt til en skjerpet lovgivning blant annet i USA hvor «Patriotic Act» tilrettelegger for vesentlig sterkere muligheter for myndighetene til å overvåke borgernes aktiviteter, noe som også har fått virkninger i bibliotekene. Dette er essensielt da grunnlaget for demokratisk deltagelse i et samfunn er kunnskap om samfunnet og om de prosessene som foregår.

I dag blir vi forklart at usikkerheten for kloden skyldes terrorister, bandittstater og onde akser. Dette er like lite sant som at krigen mot terrorismen bare handler om terrorister. Det er mange eksempler på at krig og kapital ofte går hånd i hånd, og Thomas Friedmans formulering er allerede blitt en standardreferanse: «The hidden hand of the market will never work without a hidden fist. McDonald’s cannot flourish without McDonnell Douglas, the designer of the F-15. And the hidden fist that keeps the world safe for Silicon Valley’s technologies is called the US Army, Air Force, Navy and Marine Corps.»

Verden er langt fra å være den samme etter 11. september. For eksempel har USAs og Vestens gjengjeldelse, krigen mot terrorismen, også kalt medført økt rasisme og muslimhets og startet en internasjonal bølge av angrep på demokratiske rettigheter. I tillegg har den økt urolighetene og styrket sjansen for krig en rekke andre steder i verden; i Midtøsten, mellom India og Pakistan, mellom de koreanske statene og i Colombia. Alt dette sprer fremmedfrykt.

Ideene i The Independent er en direkte utfordring mot kjernen i etterkrigstidens utviklingstanker. Sentrale internasjonale prinsipper som universalisme, menneskerettigheter og at enhver stat er like mye verdt som en annen, en forutsetning for avkoloniseringen, har allerede blitt svekket. Prinsippene om at alle mennesker er like mye verdt uavhengig av hudfarge og religion og at alle kulturer har sin egen verdi er ikke nødvendigvis lenger selvfølgelige.

I tillegg kommer at det fatale terrorangrepet den 11. september har en forhistorie. Det er ikke så rent få mennesker som har grunn til å være bitre på grunn av amerikansk intervensjon i landet. Ta en titt på Norges minoritetsbefolkning – vietnamesere, chilenere, kurdere, palestinere, irakere og iranere. Ikke så rent få flyktninger skylder sin tragedie på USA. Nå blir disse menneskene i økende grad møtt med rasistiske holdninger også her i Norge. De blir blant annet beskyldt for å rappe damene og jobbene våre, stjele fra det norske velferdssystemet og for å være potensielle terrorister.

Thomas Mathiesen fokuserer på de vestlige landenes angrep på demokratiske rettigheter i ly av krigen mot terrorismen. Noe er i ferd med å gå fryktelig galt: Våre hevdvunne demokratiske rettigheter – vår ytringsfrihet, vår følelse av å kunne gi uttrykk for hva vi mener uten at represalier følger, vår grunnleggende rett til å bli betraktet som uskyldige inntil det motsatte er bevist utenfor all rimelig tvil, sier han.

Det er gjennomført en rekke forskningsprosjekter og undersøkelser om høyreekstreme grupperinger i Norge. Erfaring viser at høyreekstreme grupper og miljøer gjennom sine aktiviteter fremmer fiendtlige holdninger mot etniske minoriteter og står bak en stor andel av de rasistiske ytringene som anmeldes til politiet. Det finnes også eksempler på at slike grupperinger har vært involvert i tilfeller av rasistisk vold.

De siste tretti årene har Norge hatt en rekke foreninger, organisasjoner, politiske partier og grupperinger som kan betegnes som høyreekstreme. Det er vanskelig å anslå størrelsen på miljøet i Norge, blant annet fordi ikke alle som deltar i aktiviteter i regi av gruppene registreres som medlemmer. De siste utviklingstrekk viser ingen tegn på vekst i det norske høyreekstreme miljøet. Aktiviteten blant norske nazister synes å ha vært noe lavere i 2001 enn de to forutgående årene.

Det er et mangfoldig landskap på den ytterste høyre fløy, som kan deles inn i to hovedkategorier: Politiske partier/grupperinger og de mer militante grupperingene. Av de mest fremtredende politiske partier på høyre fløy kan nevnes Hvit Valgallianse, Fedrelandspartiet, og Norsk Folkeparti. De to sistnevnte stilte til stortingsvalg i 2001 og fikk 1 promille hver av stemmene.

I tillegg til partiene er det en rekke politiske organisasjoner på ytterste høyre fløy. Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI) og Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse er blant de med lengst fartstid på feltet. Den såkalte militante delen av det høyreekstreme miljøet betegnes her som nazister.

Overvåkingspolitiet har per 2001 registrert 150 personer som kategoriseres som aktive nazister i Norge. Antirasistisk Senter har utgitt en rapport om Høyreekstremisme i Norge – 2001, som blant annet gir en oversikt over hvilke nazistiske grupper som var aktive i Norge pr. desember 2001.

Dette er Bootboys, Club 22, Gleipne, Norsk Hedensk Front, Vigrid, Norges Nasjonalistiske Bevegelse (tidligere SORN 88), VARG (Vern av rikets grenser), Odins Folk (Norsk Germansk Aksjonsfront) og Gammelnazistene. Rapporten konkluderer med at norske nazister er få og dårlig organiserte.

I Politidirektoratets håndbok Politiets og påtalemyndighetens bekjempelse av straffbar høyreekstrem og rasistisk virksomhet er fakta knyttet til høyreekstreme grupperinger i Norge beskrevet. Håndboka gir også veiledning om de strafferettslige bestemmelsene, straffeprosessuelle spørsmål, politiets forvaltningsrettslige metoder med henblikk på arrangementer og demonstrasjoner, politiets organisering og arbeidsmetoder.

Hva som er essensielt er at vi beholder vår intellektuelle frihet og setter oss inn i hvorfor tingene er som de er samtidig som vi må forsøke å endre dem. Hverken frykt for intellektuelle og opposisjon til det bestående eller rasisme må få grobunn i Norge.


Antirasistisk Senter publiserer i dag en rapport om ekstremisme i Norge. Rapporten diskuterer blant annet teorigrunnlaget bak det nye islamhatet og gjenngår noen av de høyreekstreme miljøene.

Høyreekstremisme

Dette er de tolv viktigste aktørene i det anti-islamistiske nettverket

Vestlige sikkerhetstjenester har lenge hatt et våkent øye på fremmedfiendtlige, islamhatende og høyreekstreme miljøer, av frykt for aksjoner som det Norge nå har opplevd.

Etterlatte vil ha seg frabedt støtte fra høyreekstreme

– En webside som det bør arbeides mer med

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: