Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Nei til mere krig!

Posted by Fredsvenn den oktober 6, 2012

Facebook: Nei til mere krig (side)

Re[LOVE]ution- (n): 1. A movement/idea/revolution starting with YOU and spreading everywhere. 2. A chain reaction; spreading love around our community. (v): Taking action and making a difference; changing the way we treat each other.

Facebook: Nei til mere krig! (gruppe)

“The danger of a U.S. or Israeli attack on Iran — either before the election or later — is real and horrifying. It is crucial that we voice our opposition before it is too late.»

– Daniel Ellsberg

«Not only military attack but even threat of military attack would slow down the progress of democracy in Iran because the government, under the pretext of safeguarding national security, would further intensify its crackdown on pro-democracy activists and critics. Moreover, such an eventuality would incite people’s nationalist sentiment, which would cause them to forget their criticisms of the government.»

– Shirin Ebadi

Join Shirin Ebadi opposing attack on Iran

USA har tradisjonelt vært den største forurenser i verden. Det amerikanske militæret er ansvarlig for over en tredjedel av landets forurensing. Dette samtidig som USA har stått for den verste spredningen av krig og uroligheter, samt hindret demokratiseringsprosesser og dermed verden fra å føre en forsvarlig grønn politikk.

I dagens verden hvor folks ideer om samfunnet på mange måter blir dannet av pressen har mediene blitt et livsfarlig verktøy i gales hender.

Pressen, som i dag er et våpen til bruk for stat og kapital, ofte mot de brede lag av befolkningen, er tydeligvis for opptatt med å skrive om hva som skjer av negative ting i Iran for på den måten å holde en mulighet for krig åpen.

For eksempel får vi høre mye negativt om Russland og Iran, men ikke så mye om USA. Dette på grunn av at USA er Norges hovedallierte.

USA elsker å si at “verdenssamfunnet mener”, “det internasjonale samfunn krever” og liknende. Men det er jo bare i de utvalgte sakene hvor de fleste land er enige med USA.

Krigen mot Syria gjør et angrep på Iran stadig mer sannsynlig. En slik krig kan godt vise seg å være innledningen til en ny verdenskrig.

Obama administrasjonen fortsetter sitt økonomiske og diplomatiske press for å få Iran til å skifte sin modus operandi. Dette samtidig som USA fører en hemmelig krig mot landet.

Allerede i flere år har USA og Israel ført en hemmelig operasjon for å destabilisere Iran og sabotere dets atomprogram, men dette nevnes så alt for sjeldent, hvis i det hele tatt, i mediene og i den offentlige debatten.

Ytterligere sanksjoner har nå blitt erklært av White House og den iranske gruppa Mujahideen-e Khalq (MEK) har nylig blitt slettet fra den amerikanske terrorlista.

CIA agent Roger Goiran advarte før kuppet i 1953 at en slik event ville skade langtidsinteressene til USA og føre til at Iran ville se USA som en fortsetter av “anglofransk kolonialisme”. CIA gjennomførte sin plan og sparket Goiran til tross for at hans forutsigelser har vist seg å være sanne.

Iran, som nylig avholdt konferansen i De alliansefrie landene (NAM), hvor landet nå har besteget presidentsetet, har neppe sine allierte i den sunni-dominerte verden, men BRIK-landene (Brasil, Russland, India og Kina) støtter Iran.

Både Kina og Russland, som har en base i Syria og en i Armenia, sier de vil forsvare Iran. Russland har bygget opp et voldsomt våpenarsenal i Kaukasus.

På grunn av faren for et angrep på Iran begynte Russland for over to år siden å forberede seg på et slikt angrep da den russiske militærbasen 102 i Gyumri, Armenia, som ligger i nærheten av grensene til både Georgia og Tyrkia og har en større geopolitisk posisjon i regionen, ble modernisert. Sivile har allerede blitt evakuert fra den militære basen i Gyumri.

Ifølge det russiske forsvarsministerium har ikke Israel nok militær til å slå ned det iranske forsvaret. De antar derfor at en amerikansk militæraksjon vil bli en realitet. Russland har nå advart om “uforutsigbare konsekvenser” i tilfelle Iran blir angrepet og at man vil forsvare Iran militært hvis nødvendig.

Russlands militære, diplomatiske og kommersielle bånd til Tehran, som gjennom årene stadig har bedret seg, gjør at Russland har innflytelse på hva Iran foretar seg, men Russland har hittil motsatt seg Washingtons harde linje, som mer eller mindre er en økonomisk, diplomatisk og militær krig det ikke skrives om i pressen, men like fult en krig, overfor Iran.

Majorgeneral og militærkommentator Zhang Zhaozhong, professor ved det kinesiske nasjonale forsvarsuniversitet, har sagt Kina ikke vil nøle med å forsvare Iran selv om det ville bety en tredje verdenskrig.

President Hu hevder at den eneste måten å stanse Vestens aggresjon ført an av USA er gjennom “direkte og umiddelbar militær handling” og har gitt ordre om at den kinesiske marinen skal “forberede seg på krig.” Både Russland og Kina truer med andre ord med å gå til motangrep mot det/de land som angriper Iran, noe som vil sidestille et slikt angrep med innledningen til en ny verdenskrig.

Collective Security Treaty Organization (CSTO) eller Tashkent avtalen vokste ut av rammeverket til Commonwealth of Independent States og begynte først som CIS Collective Security Treaty (CST), som ble signert den 15. mai 1992.

I 2007 foreslo CSTO generalsekretæren Nikolai Bordyuzha at Iran kunne bli med i CSTO, og sa at ”CSTO er en åpen organisasjon. Hvis Iran søker i henhold til vårt charter vil vi vurdere søknaden.” Dette ville i tilfelle være det første landet utenfor de tidligere Sovjet republikkene til å bli medlem av organisasjonen.

Samme år signerte CSTO en avtale med Shanghai Cooperation Organisation (SCO), grunnlagt i 2001 av Kina, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russland, Tajikistan og Uzbekistan.

Om det blir krig eller ikke vites ikke ennå, men de israelske lederne vil ha makt og kontroll. Det er bare den hake at Israel ikke vil klare å beseire Iran uten hjelp fra USA.

USAs presidenter, som har fått støtte i deres kandidatkampanjer fra den jødiske diaspora og lobby, har sjeldent eller aldri gått imot Israel. Israel har forsøkte å presse Obama til å gå til krig uten å lykkes, men den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney har vært i Tel Aviv for der å fortelle det israelske lederskapet at han respekterer deres rett til å ta enhver aksjon mot Iran som de mener passer.

“Røde linjer fører ikke til krig, de forhindrer krig. Ingenting kan true verden mer enn ett Iran med atomvåpen”, sa han, men vi kjenner alt for godt til Israels evige krigshissing, og at det Netanyahu forsøker på er å tvinge USA til å gå til krig for seg.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) vedtok i fjor en resolusjon der alle land i Midtøsten blir bedt om å slutte seg til den internasjonale ikkespredningsavtalen for atomvåpen.

Resolusjonsforslaget ble fremmet av Egypt og vedtatt etter en debatt som var preget av dyp uenighet mellom Israel og arabiske land. Israel og USA avsto fra å stemme ettersom Israel allerede har flere hundre atombomber, mens de fleste andre IAEA-medlemmene ga resolusjonen sin støtte.

Saken er kun det at en mulig krig mot Iran ikke kun dreier seg om Iran anskaffer seg atombomber eller ikke. Faktisk så dreier det seg ikke engang om Iran. Ikke heller vil Russland og Kina støtte Iran for Irans egen del. Det er desverre ikke slik geostrategisk realpolitikk fungerer.

Nei, en kommende krig mellom Vest og Øst vil inntreffe på grunn av finanskrisen som rammer vår økonomi, klimaendringene som rammer vår verden og den krisen vår sivilisasjon befinner seg i. I tillegg kommer at USA ikke har oppgitt sine hegemonitanker, at Iran handler med oljeuten bruk av dollar og sist, men ikke minst, på grunn av rakettskjoldet.

Det vi er vitne til er lite annet enn en inndemning av både Kina og Russland, noe som disse to landene ikke ser særlig lett på. Vi får kun håpe at ingen gjør noe dumt. Det er som å vente på skuddet i Sarajevo.

Det å avsløre og kritisere USAs krigsplaner og -kampanjer er derfor nå helt essensielt hvis vi ønsker en bærekraftig og grønn politikk. Vi må se at krig er villet politikk, og ikke noe tilfeldig.

Krigen mot Iran er krigen mot oss selv. I lang tid har de arbeidet, planlagt og forberedt. Gjennom krigene på Balkan og fargerevolusjonene i Øst Europa kom land etter land under NATOs innflytels. Vestens elite har nå underlagt seg hele Europa og grensene har blitt flyttet.

I en lederartikkel i New York Times 2. jan 1996 skrev avisen at “Sentral-Asia framstår igjen som en slagmark mellom stormaktene i det gamle og tøffe geopolitiske spillet. Vestlige eksperter tror at de i hovedsak uutnyttede olje- og gassreservene i og rundt Det kaspiske hav kan bli et det 21. århundrets parallell til Persiabukta.

Målet i dette nye spillet for USA er å gjøre seg til venns med de tidligere sovjetrepublikkene som kontrollerer oljen, samtidig som man nøytraliserer Russlands mistenksomhet og utvikler sikre rørledninger fram til verdensmarkedet.”

Disse ordene fikk en helt ny dimensjon etter 911 i USA. Gjennom sin krigserklæring har USA etablert en helt ny situasjon også for landene i Sentral-Asia. Land etter land får kniven på strupen og blir avkrevd støtte og tilgang til flyplasser og luftrom. En eventuell krig vil bli utkjempet i et meget eksplosivt område.

Mange i Vesten ble overrasket over den voldsomme russiske reaksjonen Russland viste når det kom til Georgia, og det er ingen tvil om at Russlands forhold til Vesten har blitt vesentlig forverret. Var noen i tvil om at en ny kald krig var på trappene, bør all tvil være forbi nå og det er Vesten, med USA og Israel i spissen, som er de agressive.

Årsaken til reaksjonen skyldes antakeligvis ikke kun NATO-ambisjonene til Georiga og Kosovo-problematikken, men også fargerevolusjonen i Ukraina og Georgia i henholdsvis 2003 og 2004, som førte til at disse tidligere sovjetrepublikkene gikk fra å være prorussiske til å bli provestlige. I tillegg kom at USA hadde undertegnet en avtale med Polen om utplassering av rakettskjold.

Den nåværende kampen dreier seg om Sør-Vest Asia. Eliten vil nå legge under seg denne regionen og få det globale herredømmet. Irak utgjorde ingen trussel mot Europa. Det gjør ikke Iran heller. Irak var lammet som skulle slaktes. Iran blir langt mer komplisert.

Rapporten “A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm” fra Study Group on a New Israeli Strategy Towards Year 2000 ved den høyreorienterte tenketanken The Institute for Advanced Strategic and Political studies in Washington ble utarbeidet i 1996 på oppdrag fra Israels daværende statsminister Benjamin Netanyahu – og med deltakelse av personer som senere skulle spille en sentral rolle i regjeringen George Bush, inkludert lederen av Det Forsvarspolitiske Råd – Defence Policy Ward inntil våren 2003, Richard Perle, og statssekretær i USAs forsvarsdepartement, Douglas Feith.

Studiegruppen foreslo at israel burde bryte med Oslo-prosessen, annektere de okkuperte områdene på Vestbredden og i Gaza, destabilisere regimene i Iran, Libanon, Syria, Saudi Arabia og fjerne Saddam Hussein fra makten i Irak, samt å bistå Det Jordanske Kongehus i å få kontroll i Irak, eventuelt å endre landets grenser (ISAPS 1996).

”Israel can shape its strategic environment, in cooperation with Turkey and Jordan, by weakening, containing, and even rolling back Syria. This effort can focus on removing Saddam Hussein from power in Iraq — an important Israeli strategic objective in its own right — as a means of foiling Syria’s regional ambitions.”

Visjonen var at Israel og USA i fellesskap skulle forandre og dominere regionen. Anbefalingen var at israelske politikere skulle bruke Den kalde krigens språk overfor amerikanske politikere. I juli 1996 holdt israels daværende statsminister en tale for begge kamre i USAs kongress – der han åpent tilkjennega de samme målsettingene (US Kongress 1996).

Paul Wolfowitz er mest kjent som pådriver for Irak-invasjonen og var en av de nykonservative som undertegnet det famøse brevet til president Clinton i 1998, der de anbefalte en invasjon. Wolfowitz var også med på å utgi rapporten Rebuilding America’s Defenses i desember 2000, som i praksis er en oppskrift på den nye doktrinen med falsk terror og forkjøpsangrep. Han var også initiativtager til rapporten Defense planning guidance fra 1992, der forkjøpsangrep ble nevnt første gang. Og forkastet som galskap.

Planen om regime-endring i Syria folder seg ut ettersom det nå et år lange opprøret mot president Bashar al-Assads styre blir støttet og manipulert av Vesten. Syria er essensiel på grunn av at veien mot Tehran går gjennom Damaskus. Ifølge Obamas nasjonale sikkerhetsrådgiver, Tom Donilon, vil slutten på Assad regime “constitute Iran’s greatest setback in the region yet” ettersom Iran nå er “basically down to just two principal remaining allies — the Assad clique in Libya and Hezbollah.”

Vesten velger ut ulike muslimske fiender og skaper en ark av urolighet, kaos og vold for på den måten å tjene sine egne megalomaniske særinteresser. Ikke interessene til vanlige folk, hverken dem i deres egne nasjoner som gradvis beginner å se hva det er som finner sted og i økende grad ser at sine egne land ikke blir demokratisk regjert, men dem til de store selskapene, den globale 1%.

Hva som skjedde i Irak foruten å ødelegge, plyndre, voldta og torturere var å få hele den muslimske verden til å se at Vesten har blitt overtatt av ledere som ikke ønsker dem noe godt. Bildene av Muhammed og nå filmen, ødeleggelsen av sjiaenes helligste moske, hvor den gjenvennende profet lå begravlagt, bare al Aqsa som står igjen – og de venter på at noe skal skje.

Busherklærte korstog, en permanent krig, eller som Bush sa en krig som vil vare i 100 år, og kampen mellom det gode og det onde. Den som ikke er med oss er mot oss. Flere i de amerikanske og israelske administrasjonene har forsøkt å få oss inn i en tredje verdenskrig. Dette selv om både Iran og Europa vil tape en slik krig.

Israel vil kunne bruke flybaser i Aserbajdsjan, som har baser som er fullt utstyrt med moderne navigasjonsutstyr, antiluftskyts og personell som er trent av amerikanerne, under et angrep på Iran.

I tillegg til at de israelske flyene trenger drivstoff underveis når de er på bombetokt langt fra hjemlandet, vil Aserbajdsjan kunne tilby verdifull etterretningsinformasjon. De to landene inngikk i fjor en våpenavtale som innebærer at Aserbajdsjan får 60 israelske droner i sitt arsenal som kan brukes til å overvåke hendelser på bakken i Iran.

Aserbajdsjan, som mer eller mindre er det samme landet som Tyrkia, regnes som ett av få land i den muslimske verden med et godt forhold til Israel. Samtidig er det tegn som tyder på at forholdet er enda tettere enn de to landene tør å vise offentlig.

Ifølge et lekket dokument fra USAs utenrikstjeneste har den aserbajdsjanske presidenten Ilham Alijev sammenlignet forbindelsene til Israel med et isfjell: 90 prosent befinner seg under overflaten.

Natt til onsdag ble det lagt fram et resolusjonsforslag for FNs sikkerhetsråd. Forslaget var skrevet av Frankrike, og inneholdt en kraftig fordømmelse av Syria, samt antydninger om at det kan bli innført nye sanksjoner mot Assad og hans regime, dersom de ikke stanser sin brutale behandling av regimemotstanderne.

Resolusjonen ble imidlertid stanset av Kina og Russland, som la ned veto i Sikkerhetsrådet. Det skapte kraftige reaksjoner, blant annet fra USA.

«USA er rystet over at Sikkerhetsrådet så ettertrykkelig har unnlatt å svare på en presserende moralsk utfordring og en voksende trussel mot regional fred og sikkerhet», sa den amerikanske FN-ambassadøren Susan Rice etter avstemningen.

Selv om FNs sikkerhetsråd ikke er blitt enige om en resolusjon om Syria, varsler Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan
at landet vil sette i gang sine egne sanksjoner mot regimet.

På tross for at amerikanske medier fikk beskjed om å midlertidig sensurere nyheter vedrørende USA strategi når det kommer til Syria kunne varsleren Sibel Edmonds, tidligere en oversetter hos FBI, allerede i desember 2011 rapportere at USAs og NATOs styrker hadde ankommet den jordanske og syriske grensen for å trene opp militante til å styrte regimet til president Bashar al-Assad i tillegg til å trene opp tyrkiske tropper for å muligens starte et angrep fra nord i Syria.

De kristne kirkene i Syria har i de siste drøyt 40 årene kunnet holde sine gudstjenester relativt fritt, under forutsetning av at de ikke byr regimet motstand. De har fått sikkerhet i bytte mot lojalitet. Men dette betyr ikke at alle kristne aktivt støtter opp om regimet. De forsøker å være nøytrale. De befinner seg med andre ord mellom barken og veden. Syria hadde engang en blomstrende majoritet av kristne. Nå lever de kristne under frykt for forfølgelse og drap.

Syrias president Bashar al-Assad truer nå med å bombe den israelske millionbyen Tel Aviv i løpet av seks timer dersom Nato griper inn i landet.

«Iran er truet av militære aksjoner fra «usiviliserte sionister», hevder landets president Mahmoud Ahmadinejad fra FNs talerstol, og la til at «Våpenkappløp og skremsler med atomvåpen og masseødeleggelsesvåpen fra de hegemoniske maktene er blitt rådende».

Iran svarer på Israels krav om en rød linje for landets kjernefysiske program med et klart budskap om landet vil slå kraftig tilbake om det blir angrepet.

Irans fiende er vår fiende, våre ledere som forsøker å gjøre oss til slaver gjennom stat og kapital. De setter oss opp mot hverandre. Det begynte med konsernene som tok over steg for steg fra 1880-tallet. Nå skal Israel ta styringen. Dette gjennom det anglo-amerikanske kompleks.

Hvis den krigen blir noe av, vil det flyte blod, mer blod enn det man kan forestille seg. Iran er ikke og har aldri vært en fiende av Europa eller noen andre og truer ingen gjennom det de gjør. De bryter ingen konvensasjoner eller internasjonale lover.

Det er ikke Iran, men de lederne som nå styrer, som er våre fiender. Det er de bak regjeringen, de som styrer de multinasjonale selskapene og organisasjonene, som er de som nå sitter med den reelle makten. Den rød-grønne regjeringen godtar alt som kommer fra USA og Israel. Den har mistet sin makt og lytter ikke lenger til folket den har blitt valgt av.

Vi må gjøre alt for å unngå at denne krigen begynner! For det er kun et ledd i en langt større plan om kontroll over planeten, samtidig som man forurenser og ødelegger alt som er liv laget. Norge har nå omstrukturert forsvaret til å bli en elitehær, en reell angrepsstyrke som skal danne den nye verdensorden.

Vi må begynne arbeidet nå! Det begynner å ta form. Vi begynner å få liten tid. For krigsplanene har allerede kommet langt på vei. Arbeidere, borgere, i alle land – Foren dere! La oss skape en rettferdig, solidarisk, fri, fredelig og grønn verden – uansett partitilhørighet!

Reklamer

Én kommentar to “Nei til mere krig!”

  1. Jeg skulle ønske innlegget hadde fortsatt en halv setning til: «…eller mangel på sådann…». Ellers så synes jeg det var et grusomt scenario som ble skissert opp for en mulig nær framtid…og jeg håper vi greier å mobilisere alle gode krefter til å unngå en så powerfull konfrontasjon av galskap. men da må vi slutte å tro på julenissen og politikerne…det er ikke oss dem jobber for uansett. Vi må ta saken i våre egne hender. Derfor er VERDENSREVOLUSJON…med mål å sveipe kapitalismen vekk fra jordas overflate, som mål – uten at den skal erstattes av autoritære regimer eller presteskap – vårt eneste håp.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: