Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Hvem vil gå av med Nobels fredspris i år?

Posted by Fredsvenn den oktober 10, 2012

Martti Ahtisaari, the former Finnish president, received gold medal in 2008 for his resolutions international conflicts over three decades.

Martti Ahtisaari – For Balkanisering av Balkan

Liu Xiaobo 2010 – For spredning av nyliberalisme

Barack Obama – For 4 år med amerikansk hegemoni

Hvem vinner årets Nobels fredspris?

Det har kommet stadig mer kritikk mot den norske Nobelkomiteen ettersom fredsprisvinnerne ser ut til å bli belønnet for blant annet å ha spredd nyliberalisme, og ikke for sitt «manglende» fredsarbeide. Prestisjetunge norske politikere har vært knyttet til komiteen, og det har i lang tid sett ut som om kritikken ikke har blitt hørt. Men den svenske länsstyrelsen, som har ansvar for tilsyn med stiftelser, har etter blant annet å ha fått juristen og forfatteren Fredrik S. Heffermehls innsigelser mot komiteens praksis nå gitt den norske Nobelkomiteen en klar korreks:

«The Nobel Committee for the peace prize claims in the annex to the Foundation’s response that in the awarding of a prize it is independent and not to be instructed. This is not, however, in the view of the County Board, compatible with the board of directors of the Foundation bearing the ultimate responsibility for compliance with the purpose. If the board finds that a committee has selected a winner that differs from the Foundation’s regulations on that prize, the Board has an obligation to intervene.»

Dette er både en korreks og en trussel, og vil forhåpentligvis få konsekvenser for årets tildeling ettersom komiteen trolig ikke vil risikere å erte på seg länsstyrelsen. «Det svenske stiftelsestilsynet krevde i mars i år at den norske komiteen skulle lese Nobels testament, støtte den globale fredsorden Nobel beskrev og ikke fortsette å dele ut prisen helt etter eget hode. Det skal derfor bli spennende å se hvem som får årets pris», sier Heffermehl, som gjennom de siste 5 år har utforsket Nobels hensikt med prisen og i flere bøker hevdet at Nobels fredsplan er viktigere for verden enn noensinne.

Heffermehl håper fredsprisen for 2012 vil støtte Nobels hovedtanke og at vi må få slutt på den sterke militariseringen av internasjonale relasjoner. «Fredsarbeidet trenger en slik visjon om hvordan en fredelig verden kan se ut», sier Heffermehl. Men Nobelkomiteen vil mest sannsynlig også i år forsøke å dele ut en fredspris som ikke alle er like fornøyd med.

Dette er noen av kandidatene som kan få Nobels fredspris 2012:

* Kvinne- og menneskerettsaktivisten Sima Samar (Afghanistan)

* Anti-korrupsjonsaktivisten Anna Hazare (India)

* Ikke-voldseksperten Gene Sharp (USA)

* Menneskerettsorganisasjonen Memorial (Russland)

* Menneskerettsaktivisten Svetlana Gannusjkina (Russland)

* Menneskerettsaktivisten Ljudmila Aleksejeva (Russland)

* Menneskerettsaktivisten Ales Beljatskij (Hviterussland)

* Bloggeren Lina Ben Mhenni (Tunisia)

* Det panarabiske mediehuset Al Jazeera (Qatar)

* Sosiale medier som Facebook og Twitter

* Legen Denis Mukwege (Kongo)

* Eksil-radiokanalen Burmas demokratiske stemme (DVB)

* Erkebiskop John Onaiyekan (Nigeria)

* Sultan av Sokoto Mohamed Sa’ad Abubakar (Nigeria)

* Slumarbeideren Maggie Gobran (Egypt)

* Legen Hawa Abdi (Somalia)

* Menneskerettsaktivistene Oscar Elias Biscet og Yoani Sanchez (Cuba)

* Menneskerettighetsorganisasjonen Human Right Watch (USA)

* Den internasjonale straffedomstolen (ICC)

* Antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International

* Kampanje for våpenkontroll Control Arms Campaign

* Mordechai Vanunu, som lekket atomhemmeligheter (Israel)

* Kampanje mot håndvåpen Small Arms Survey

* Nansen Dialogue Network (Norge)

* Soldaten Bradley Manning, som lekket til WikiLeaks (USA)

* Ekspresident Bill Clinton (USA)

* Tidligere statsminister Helmut Kohl (Tyskland)

* Den europeiske union (EU)

Fredag kl. 11.00 kunngjør Nobelkomiteens leder, Thorbjørn Jagland, årets tildeling. Tre navn har på forhånd pekt seg ut: den amerikanske ikke-voldseksperten Gene Sharp, den afghanske politikeren og kvinneforkjemperen Sima Samar og den kristne slumarbeideren Maggie Gobran fra Egypt. Men rundt alle disse tre kandidatene råder det en viss tvil, og ingen av dem har fått noe favorittstempel.

Det har heller ikke russiske menneskerettsaktivister, som i flere år har vært gjengangere på listen over nominerte. Igjen stilles det spørsmål ved om Jagland vil risikere å legge seg ut med Russland ettersom han til daglig er generalsekretær i Europarådet, der også Russland er medlem.Andre mener at dette nettopp er en mulighet for Jagland til å vise at han er uavhengig i sin rolle som Nobelkomiteens leder, og at tiden definitivt er inne for en russisk pris ettersom Vladimir Putin er tilbake som president.

En slik tildeling vil kunne vekke ny debatt om hvorvidt Nobelkomiteen har delt ut en fredspris eller en politisk pris. Både da prisen gikk til den fengslede kinesiske dissidenten Liu Xiaobo, som hadde forsøkt å spre nyliberalisme i Kina, i 2010 og til USAs president Barack Obama, som samme uke som han mottok prisen sendte 30.000 soldater til Afghanistan, året før, ble komiteen kritisert for å bevege seg utenfor fredsprisens statuetter slik de fremgår av testamentet til Alfred Nobel.

PRIO-direktør Kristian Berg Harpviken er overbevist om at komiteen ønsker å bruke prisen politisk. «De ønsker eksplisitt å bruke prisen til å støtte politiske endringer. Prisen gis til aktive initiativer – mindre som en pris for viktige bragder sett i et lengre historisk perspektiv», sier Harpviken til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Fredsbegrepet kan tolkes vidt. Det gjenspeiles i at flere av årets kandidater er leger, hjelpearbeidere og korrupsjonsjegere, og de kommer fra land som Kongo, Kenya, Somalia, Egypt og India. Da komiteen var ledet av KrF-politikeren Ole Danbolt Mjøs i 2003-2008, var flere miljøforkjempere blant prisvinnerne.

Hvis årets vinner blir en mindre kjent kandidat, vil imidlertid dagens komité trolig foretrekke at prisen skaper oppmerksomhet om fredsarbeid med relevans utover grensene til mottakerens hjemland. I så måte kan kandidater som driver hjelpearbeid på tvers av etniske og religiøse skillelinjer, ha en særlig appell. For med en slik pris griper Nobelkomiteen rett inn i sekteriske konflikter i en rekke land i både Midtøsten, Asia og Afrika.

Kanskje er det nettopp derfor mange har satset penger på at årets pris går til den kristne egypteren Maggie Gobran? Skulle den koptisk-kristne kvinnen få prisen, er det ikke umulig at hun må dele den med en muslim.

Komiteen kan også ønske å oppmuntre fredsprosesser i land som står foran et veiskille, som Afghanistan, Somalia og Sudan. Her har komiteen en rekke kandidater, både kvinner og menn, å velge mellom.

Blant fredspriskandidatene som er kjent på forhånd, er det også flere organisasjoner, blant dem Control Arms Coalition, som kjemper for en internasjonal avtale som skal regulere våpenhandel. En slik tildeling vil trolig bli tatt godt imot blant verdens fredsaktivister, men vil neppe skape særlig debatt.

Totalt er det i år nominert 231 kandidater, litt færre enn i fjor. Av disse er 43 organisasjoner. Listen over nominerte er i utgangspunktet hemmelig, men kandidatene kan offentliggjøres av dem som står bak nominasjonene.

En uavhengig komite bør utgi Nobels fredspris

”Natopräglade politiker har tagit över Nobels fredspris”

Handler Nobels fredspris egentlig om å lage fred?

Handler Nobels fredspris egentlig om å lage fred?

Hvor ble det av Nobels Fredspris?

Norge som fredsnasjon

Fredsforskeres stalltips: Nobelprisen til amerikaner

Bradley Manning for Nobels fredpris

Hvem vinner Nobels fredspris?

Utenriksminister Jonas Gahr Støre kritiserer Nobelkomiteen

En hegemons siste krampetrekning

Obamas tildeling av Nobels fredspris

Obaismen og veien videre

Nobels Krigspris til Obama 2009

Analyse av Obamas tale

Mobiliseringsmøte ifbm Obama i Oslo

Generalene gir det samme rådet vedrørende Afghanistan

Norge ut av NATO – NATO ut av Afghanistan

Første Nobels fredsprisvinner som sender titusener av soldater uka før han blir tildelt prisen!

Hvem fortjente Nobels fredspris?

Obamas tildeling av Nobels fredspris

Nobels vilje og Ahtisaari

Marrti Ahtisaari og Nobels vilje

Årets Nobels fredspris går til …. Marrti Ahtisaari

Barack Obama

Youtube: Obama faces controversy receiving Peace Prize

Youtube: Swanson: Presidential power has gone too far

Youtube: Obama wins Nobel Peace Prize w/ Naomi Klein

Liu Xiaobo

Manifesto 08 clearly calls for economic liberalism and the protection of private property: “We should establish and protect the right of private property and promote an economic system of free and fair markets. We should do away with government monopolies in commerce and industry and guarantee the freedom to start enterprises.” Interestingly, Liu professes faith in an ethical brand of free enterprise as he attacks Chinese state capitalism. In an essay entitled ‘Behind the “China Miracle” (2008), he argues that privatization in China has created nothing less than “a robber baron’s paradise”. The piece is a particularly trenchant critique of China’s boom. Liu contends that China’s Communist political class is now primarily dedicated to the gods of profit and consumerism.

– As a consistent neo-liberal, Liu Xiaobo has been calling for complete privatization of land and industry in China.

– As a staunch advocate of the “civilizing mission” of western imperialism, he said that only three hundred years or more of colonial rule could advance China. In the same vein, he enthusiastically supported the US attack onIraq. His steadfast admiration of the political, economic and social system is expressed very well in his “Charta 08”. I’m sure he is actually convinced of what he says and writes; he doesn’t do it for the money he has received from the National Endowment of Democracy.

Militærbaser og geostrategisk kamp

Harold Pinter: US Foreign Policy -2/4

Harold Pinter: US Foreign Policy -3/4

Harold Pinter: US Foreign Policy -4/4

Land som England, Russland, Kina, Italia og Frankrike har militærbaser utenfor deres territorium, men USA er alene ansvarlig for 95 prosent av de utenlandske basene. ”Med mer enn 2.5 millioner mennesker ansatte rundt om på planeten og med militærbaser spredd over hvert kontinent er det på tide å å komme i klarhet med at vårt amerikanske demokrati har dannet et globalt imperium”, skrev Chalmers Johnson i hans nye bok Nemesis: The Last Days of the American Republic.

Joint Vision 2020, et dokument publisert i mai 2000 av det amerikanske forsvarsdepartement erklærte behovet for såkalt “full-spectrum dominance” på slagfeltet, som vil si over hele verden. Joint Vision 2020, som tar for seg de militære trusler som kan oppstå frem til 2020 og mulige svar på disse, danner grunnlaget for USAs militære doktriner. Målet er å få herredømme i vann, på land, i lufta og i rommet. USA har i offentlige kilder 737 baser i 130 land, selv om mange mener at det riktige antallet er over 1000, og har som mål å kunne angripe et hvilket som helst land i løpet av 5 minutter.

Militærbaser og geostrategisk kamp

Nobels litteraturpris – Prekære spørsmål!!!

Harold Pinter

Den britiske forfatteren, regissøren og skuespilleren Harold Pinter (født 10. oktober 1930) mottok Nobelprisen i litteratur i 2005. Pinter har skrevet om lag tretti skuespill, tjue filmmanuskripter, og har vært ansvarlig for oppsetningen av ca. 30 teaterstykker. Hans dramatikk omhandler ofte kommunikasjon eller fravær av kommunikasjon i mellommenneskelige relasjoner. Stykkene håndterer ofte relasjonen mellom kvinner og menn, og påfallende ofte mellom menn.

Pinter var aktiv i anti-apartheid-bevegelsen siden 1959 og arbeidet for en kunstnerisk og akademisk boikott av Sør Afrika. Han var også engasjert i bevegelsen mot atomvåpen. Og ikke minst var han en skarp motstander av de amerikanske invasjonene av Afghanistan og Irak. Han har kalt George W. Bush en massemorder og sammenlignet Bush-styret i USA med nazismen. Han har også kalt Tony Blair en idiot og massemorder. I sin takketale etter at han fikk Nobelprisen, hevdet han at USA hadde støttet og i mange tilfeller skapt hvert eneste høyreorienterte diktatur siden annen verdenskrig. I den samme talen forlangte han at den britiske statsministeren ble straffeforfulgt for krigsforbrytelser.

Harold Pinter – Nobel Prize

Nobel Laureater Pinter Assails Bush, Blair

YouTube: Harold Pinter – Interview part1

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: