Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Absurd å gi årets fredspris til EU

Posted by Fredsvenn den oktober 12, 2012

Årets tildeling av Nobels fredspris er absurd, patetisk, hårreisende og ynkelig! «EU får prisen for den vellykkede kampen for fred og forsoning og for demokrati og menneskerettigheter», sa Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland da han fredag kl. 11.00 slapp katta ut av sekken.

Jagland understreket at komiteen står samlet bak beslutningen. Jagland selv har som stortingsrepresentant to ganger tidligere foreslått EU til fredsprisen. «Det var en enkel prosess, ikke komplisert i det hele tatt. Vi ønsket å gi en viktig melding til Europa om at vi må ta vare på samarbeidet», sa Jagland i en kommentar etter kunngjøringen.

EU var blant navnene som hyppigst ble trukket fram i spekulasjonene på forhånd. For noen år siden uttalte Nobelkomiteens sekretær Geir Lundestad at EU burde få fredsprisen, og komiteens leder Thorbjørn Jagland, til daglig generalsekretær i Europarådet, er en erklært EU-tilhenger.

EU som fredsprisvinner er utvilsomt kontroversielt, kanskje særlig i en tid hvor EU forbindes med gjeldstyngede euroland og sosial uro. Da Tysklands regjeringssjef Angela Merkel nylig besøkte Hellas, ble hun møtt av rasende demonstranter i Athens gater. Mange grekere gir Tyskland skylden for dramatiske kutt i statlige utgifter.

Forhandlingene mellom den greske regjeringen og landets kreditorer om å få utbetalt neste andel av kriselånet fra EU og IMF har ikke vært enkel. Etter et nylig avholdt møte mellom statsminister Antonis Samaras og lederen for koalisjonspartiet Evangelos Venizelos ble det klart at trepartiregjeringen må hoste opp enda flere budsjettkutt. Dette fordi troikaen, bestående av EU, den europeiske sentralbanken og IMF, ikke har godtatt totalpakken med kutt, noe som har ført til at man må hoste opp nye forslag.

Så hva er det EU får den for? Den stadig økende forekomsten av grov politivold mot demonstranter i EU-land? EUs håndtering av euro-krisen fører også til arbeidsledighet, sosial nød og undergraver velferdsstatene i EU-landene, noe som ikke er særlig stabiliserende eller fredsskapende. Det har ført til en fremvekst av nynazistiske strømninger i flere europeiske land.

EU fører en umenneskelig flyktningpolitikk. Desperate mennesker på flukt fra fattigdom og nød blir både drept, internert uten lov og dom og deportert for at de mange reaksjonære lederne i EU skal sikre EUs grenser. Dette er Norge dessverre en del av gjennom Schengen-avtalen.

Alle krigene som et eller flere EU-land har deltatt i siden EU ble stifta? At EU er en militær allianse? EU har svært lite å vise til når det gjelder å skape fred i verden. EU legger tvert imot opp til en kraftig militær opptrapping i årene som kommer. EU vil fortsatt tillate og oppmuntre til et atomvåpenbasert forsvar i UK og Frankrike, og satser hardt på eget atomforskningsprogram.

Kristian Berg Harpviken ved institutt for fredsforskning, er undrende til påstandene at EU får fredsprisen. «Jeg ser ikke at EU er den institusjonen i verden som har gjort mest for freden i år», sa Harpviken til NRK før kunngjøringen. «Rett og slett fordi EU er en organisasjon i en omfattende krise. Tilitten mellom medlemslandene i EU er tynnslitt og EUs institusjoner sliter med og håndtere den økonomiske krisen. En fredspris til EU i 2012 fremstår derfor litt pussig, men vi får avvente og høre komiteen begrunnelse for å se hva de vektlegger», sa han.

«Historisk sett er EU et fredsprosjekt, så begrunnelsen rent historisk for å gi fredsprisen til EU er meget gode, men når jeg er undrende til at det akkurat den går til EU akkurat i år er det fordi Nobels testamentet sier at man skal gi prisen til den som har gjort mest for freden det siste året og Jaglands ledelse og denne komiteen har vært opptatt av at akkurat dette tillegges stor vekt», sa Harpviken.

Hvert år tipper PRIO-direktøren hvem som får Nobels fredspris. Han hadde ikke EU på sin liste. Den egyptiske menneskerettighetsforkjemperen Maggie Groban, russiske menneskerettighetsaktivister som organisasjonen Memorial, den cubanske aktivisten Oscar Elias Biscet Gonzales, den afghanske politikeren, kvinneforkjemperen Sima Samar og den amerikanske ikke-volds-teoretikeren Gene Sharp var alle navn som ble trukket fram i spekulasjonene før kunngjøringen.

«EU har bygd opp en egen hær med slagkraftige og offensive kampstyrker. Unionens egne retningslinjer sier at hæren skal kunne settes inn hvor som helst i verden, også uten FN-mandat. Lisboatraktaten slår dessuten fast at EU skal øke sin militære kapasitet, og ordet nedrustning er ikke nevnt», sier Rød-leder Bjørnar Moxnes, som reagerer kraftig. Han stiller seg også undrende til at EU får fredsprisen i en tid der unionens rolle er svært omstridt.

«Hvilket signal sender dette til grekere, spanjoler og italienere som nå kjemper mot EUs kuttpolitikk? EUs krisepakker gjør vondt verre, med krav om omfattende nedskjæringer i velferden og masseoppsigelser. EUs kuttpolitikk truer demokratiene i Sør-Europa. I stedet for at de får bestemme sin egen framtid, dikterer Brussel og Angela Merkel betingelsene. I Hellas og Italia er statsministerne innsatt nærmest på diktat fra EU», sier Moxnes, som mener det fins lagt bedre kandidater enn EU til Nobels fredspris.

«Hva med alle de som hver eneste dag setter sine liv på spill og jobber for fred? Mordechai Vanunu har tilbrakt mange år av sitt liv i israelsk fengsel for sin innsats mot atomvåpen. Han er en solid kandidat for fredsprisen. Det samme kan sies om Malalai Joya, kjent som Afghanistans modigste kvinne, som har kjempet både mot Taliban-regimet og mot Nato-okkupasjonen med fredelige midler og med fare for eget liv», sier han.

Moxnes mener Thorbjørn Jagland bruker Nobelprisen som et innenrikspolitisk virkemiddel, helt i strid med Nobels testamente. «Dette framstår først og fremst som Jaglands personlige oppreisning over at flertallet sa nei til EU i 1994», sier Moxnes ifølge en pressemelding. Han mener at Sverige i stedet bør dele ut fredsprisen. «For tre år siden skandaliserte Jagland Nobelprisen ved å gi den til Barack Obama, rett før den amerikanske presidenten trappet opp Afghanistan-krigen. Så kommer dette. Alfred Nobel må være lei av å snu seg i graven», sier han

«Hva har EU gjort for å skape fred det siste året? Den norske Nobelkomiteen er åpenbart ikke lenger i stand til å forvalte Alfred Nobels arv. Nå bør i stedet Sverige dele ut fredsprisen. Svenskene har vist seg i stand til å håndtere utdeling av andre Nobelpriser», sier han.

«EU er ikke riktig vinner av Nobels fredspris. Vi ser en negativ sosial utvikling i deler av Europa, og EU fører en politikk som på mange områder forsterker de sosiale problemene og svekker mulighetene for demokratisk styring. Det har ikke skjedd noen ting i 2012 som skulle tilsi at EU får fredsprisen», sier Audun Lysbakken, som peker på at det var en rekke verdige nominerte til årets fredspris.

«Det var menneskerettighets- og fredsforkjempere som risikerer alt ved å stå opp for demokrati og mot vold. Nobelkomiteen har misbrukt en god sjanse til å hedre en av disse, ved i stedet å gi prisen til EU», sier SV-lederen, som nå tar til orde for at årets beslutning må bety fornyet debatt om komiteens rolle og sammensetning.

«Dagens tildeling representerer en politisering av fredsprisen som jeg reagerer på. Her styres tildelingen av innenrikspolitiske motiver, og norsk EU-debatt blir viktigere enn hva som faktisk har skjedd i verden i året som har gått. Det gjør det enda mer aktuelt å diskutere endringer i hvordan komiteen settes sammen og arbeider», sier Lysbakken.

EU-kommisjonens leder Jose Manuel Barroso anser fredsprisen «som en stor ære». «Forsoning er hva EU handler om, og det kan tjene som en inspirasjon. EU er et unikt prosjekt som har erstattet krig med fred, hat med solidaritet», sier Barroso, som betegner prisen som en stor oppmuntring for EUs 500 innbyggere og mener den sender et viktig signal til alle europeere og kan fremstå som en inspirasjon for hele verden.

Den nåværende presidenten i EU, Herman van Rompuy, sier at fredsprisen er en anerkjennelse av EU-prosjektet i rollen som «den største fredsbyggeren i historien». «Vi er veldig stolt av at alle bestrebelsene som EU har gjort for å bevare freden nå belønnes», sier Van Rompuy til nyhetsbyrået Reuters.

Den finske økonomikommisæren Olli Rehn sier at selv om det ligger økonomiske skygger over regionen, så er dette en stor dag for Europa. «Fredsprisen er gitt som en belønning for bidraget EU gjennom 60 år har gitt til utvikling v fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter. Jeg er veldig stolt over disse verdiene som også er allmenne menneskelige verdier. Dette er en stor dag for alle europeere», sier Rehn.

Det blir med andre ord satt et stort spørsmål ved om EU fortjener fredsprisen. Neste blir vel NATO. Men hva annet kan man vente, når de som deler ut prisen er dem de er. Slik er det når en nasjon som er i krig og som tjener penger på krig gjennom salg og eksport av våpen deler ut fredsprisen. Alle medlemmene i Nobelkomiteen er utnevnt av Stortinget, og plassene er fordelt i henhold til Stortingets politiske sammensetning. Fredsprisen er en integrert del av det vestens navlebeskuende legitimringsprosesse.

EU var og ER et elitistisk rikmannsprosjekt for innføring av rå markedsliberalisme som forøvrig favoriserer de store konsernene i deres overtagelse av alle de små, og dermed har NULL med «frie markeder» og gjøre, det settes KLART fram i EU’s «Hvitebok», Roma Traktaten og prinsippene om de 4 friheter, dermed må man med rette kunne si at EU kun er _kamuflert_ som et «sosialt og demokratisk» «freds-initiativ», som til alt overmål har brukt det meste av sin tid på å ruste OPP til bruk av kampstyrker UTENFOR europa. En mer vanvittig forestilling enn den Nobelkomiteen nettopp har holdt kan man vanskelig forestille seg innen antatt seriøst fredsarbeid…

– Her kan dere finne Fredslagets posisjon på årets fredsprisutdeling: Da Alfred Nobel etablerte sin pris for fredsforkjempere som jobber for nedrustning, mellomfolkelig brorskap og fredskongresser, var det ikke tvil om at hadde sin samtids fredsbevegelse i tankene. Denne bevegelsen eksisterer fortsatt, selv om den tydeligvis ligger under Nobelkomiteens radar: Reaksjon på årets fredspris: Hva med en fredspris til sanne fredsforkjempere?

Nobels fredspris for 2012

EU får Nobels fredspris

Nobels fredspris til EU er absurd

EU beæret over fredsprisen

Nei til EU: – Nobels fredspris til EU er absurd

Sverige bør dele ut fredsprisen

Vil gi Sverige Nobel-ansvaret

EUs ambassadør: En stor inspirasjon

Ap-politiker: Legg ned hele prisen

– Vår tids viktigste fredsprosjekt

Stoltenberg: Gratulerer, EU!

Lysbakken: Feil pris til feil tid

Sanner: EU opplagt en verdig vinner

Nobels fredspris fakkeltog 2011 (Foto: Varfjell, Fredrik/NTB scanpix)

I fjor gikk fakkeltoget til ære for den liberiske fredsaktivisten Leymah Gbowee, menneskerettsaktivisten Tawakkul Karman fra Jemen og Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf. I år blir det ikke noe fakkeltog! Det blir ingen fest på Fredshuset i Oslo etter at årets fredspris gikk til EU. «Dette er en politisk pris, ikke en fredspris», sier daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr, som mener at årets tideling er i strid med Alfred Nobels fredsvisjon, som handler om nedrustning og forbrødring. Hun sier også at Thorbjørn Jagland bør trekke seg som leder av Nobelkomiteen.

«Det blir veldig tydelig at det verken sitter fredsforskere, fredsaktivister eller andre representanter for internasjonalt fredsarbeid i komiteen», sier Langemyr. Alle medlemmene i Nobelkomiteen er utnevnt av Stortinget, og plassene er fordelt i henhold til Stortingets politiske sammensetning.

Vil ikke arrangere fakkeltog

Reklamer

3 kommentar to “Absurd å gi årets fredspris til EU”

  1. John R. Mandelid said

    Hva med å gi den til Taliban neste år ?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: