Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Menneskerettigheter i vest og øst

Posted by Fredsvenn den oktober 24, 2012

FNs mennskerettighetsdag

Den 24. oktober markeres FN-dagen over hele verden. Siden organisasjonen ble grunnlagt i 1945 har menneskerettigheter vært en sentral oppgave for FN. I år er det også 60 år siden FN vedtok sin menneskerettighetserklæring – det første verdensomspennende dokumentet som definerte menneskerettighetene.

EU og menneskerettighetene

Ifølge rapporten «A Global Force for Human Rights? An audit of European Power at the UN» fra tenketanken European Council on Foreign Relations (ECFR) heter det at Europa taper kampen om menneskerettighetsarbeidet i FN til Kina og Russland. Flertallet av FNs medlemsland stemmer nå heller med Russland og Kina som setter nasjonal suverenitet og ikke-innblanding i indre anliggende foran individuelle menneskerettigheter.

Rapporten tok for seg stemmegivning i menneskerettighetssaker i FN de siste årene. Mens EU-landenes syn i menneskerettighetsspørsmål på slutten av 1990-tallet ble støttet av mer enn 70 prosent av FNs medlemsland, er støtten de siste to årene sunket til rundt 50 prosent. De siste ti årene har EU mistet fast støtte fra 41 av sine tidligere allierte i menneskerettighetssaker. Europas nærmeste allierte i Latin-Amerika er i økende grad skeptiske til Europa fordi de mener de ikke bidrar til en mindre vestlig verden. Også mange demokratier viser liten støtte til Europa. Bare en tredjedel av afrikanske demokratier stemmer med Europa. EUs største motstanderne er blant annet India, Indonesia og Sør-Afrika.

Samtidig er støtten til Kina og Russlands syn i menneskerettighetssaker økt fra rundt 50 prosent for ti år siden til henholdsvis 74 og 76 prosent i dag. I FNs nye menneskerettighetsråd, som ble opprettet i 2006, er trenden enda tydeligere. Der taper europeiske forslag avstemmingene i mer enn halvparten av sakene. Uenigheten mellom EU og USA i flere menneskerettighetssaker under Bush-administrasjonen har ifølge rapporten svekket dem begge.

EU mottok nylig Nobels fredspris. Ifølge generalsekretær i Amnesty International, John Peder Egenæs, har Nobels fredsprisvinner EU flere viktige menneskerettighetssaker å ta fatt på. Han understreker at det fører med seg et viktig ansvar å bli tildelt fredsprisen. «Nå har EU en gyllen mulighet til å sette flomlys på en rekke menneskerettslige problemstillinger i medlemslandene. Dette er en del av EUs arbeid som man sjelden snakker om», sier Egenæs.

Senest i går demonstrerte Amnesty International foran EU-kommisjonen i Brussel for å kreve at kommisjonen tar grep om menneskerettighetsproblemene som står i kø i Unionen, deriblant vold mot kvinner og diskriminering av diverse samfunns- og minoritetsgrupper. Dagen før hadde Amnesty prøvd å overlevere en petisjon om sterkere fokus på rettigheter til EUs justiskommissær Viviane Reding, men hun nektet å ta den imot.

I organisasjonen Svenska freds forholder man seg kritisk til tildelingen av Nobels fredspris til EU. ”Alfred Nobel har strebet etter nedrusning, og store våpenprodusenter arbeider i EU», sa organisasjonens generalsekretær Christopher Burnett-Cargill.

Leder for SV Audun Lysbakken er enig med ham, han er sikker på at den negative utviklingen på det sosiale området i noen deler av Europa blir sterkere grunnet EUs politikk. Storbritannias europarlamentariker Martin Callanan betegnet Nobelkomiteens beslutning som 1.aprils forsinkede spøk. ”Det later til at dette er en utmerkelse for fred og harmoni på gatene i Athen og Madrid”, bemerket han sarkastisk.

For all its achievements in integrating Europe, the EU lacks a human rights policy which is coherent, balanced and professionally administered. Whether in relation to access to Community justice, sex equality, race and disability discrimination, or policing, or in its external policies from Kosovo to China, the Union needs new principles, procedures and institutions to design and implement an effective set of human rights policies. The introduction of a single currency, the problems of racism and xenophobia, the need for a humane refugee policy, the growing powers of the EU in many fields, and the Unions imminent eastward expansion, all make it urgent to adopt such policies.

Menneskerettigheter

Viktig at EU følger opp menneskerettigheter

Menneskerettigheter i motvind

Russia Urges EU to Join Human Rights Convention

Den europeiske menneskerettskonvensjon

Human rights in Europe – Wikipedia

European Convention on Human Rights

European Convention on Human Rights and its Five Protocols

European Court of Human Rights

Council of Europe Commissioner for Human Rights

WikiLeaks: Krigen mot terror

 

WikiLeaks releases hacked US military detention policies in Iraq and Guantanamo Bay

WikiLeaks publishing DoD ‘detention policies’ for Gitmo, CIA prisons

WikiLeaks publishing DoD ‘detention policies’

WikiLeaks releases US classified detention documents

Suzanne Nossel, Amnesty International USA executive director issued the following statement in response to the latest release of U.S. military detention policy documents by Wikileaks:

Suzanne Nossel, Amnesty International USA Executive Director Responds to Wikileaks Release of U.S. Military Detention Policy

Our response to #Wikileaks release of U.S. military detention policy

Strid mellom Kina og USA

Kina

USA

Hvert år kommer USAs utenriksdepartementet med en rapport som vurderer menneskerettighetssituasjonen i verdens ulike land. Som vanlig ble Kina kraftig kritisert da den ble offentliggjort i mai måned 2012.

– En autoritær stat som undertrykker befolkningen.

– Manglende reisefrihet, demonstrasjonsfrihet og religionsfrihet.

– Kineserne har ikke en rettstat og de får ikke velge lederne sine.

– Advokater, journalister og opposisjonelle blir fengslet og plaget.

Dette var noe av det amerikanerne pekte på.

Kinas myndigheter avfeier USAs rapport som «full av falske anklager og forvrengninger», ifølge statskanalen CCTV. De mener også at USA ignorerer Kinas fremgang for å gi rettigheter og frihet til sine borgere, og skriver at myndighetene i Kina er «forpliktet til å beskytte menneskerettighetene».

I tillegg kom kineserne dagen etter med en rapport om hvordan menneskerettighetene håndheves i «the land of the free». Det kineserne fokuserer på i rapporten har de delt opp i seks områder:

Alvorlige borgerrettighetsbrudd hvor USA lyver for seg selv når de kaller seg selv nettopp «land of the free». Kineserne viser blant annet til brutalitet fra politiet og diskriminering mot minoriteter og kvinner.

«Internettfriheten» mener kineserne bare er en unnskyldning for å føre diplomatisk press på andre, og at USA selv i realiteten har flere restriksjoner på Internett. Kineserne viser blant annet til en omstridt lov i USA som motstandere av loven mente kunne brukes til å «skru av» Internett.

Internasjonal pøbel hvor USA-ledede kriger har ført til humanitære katastrofer, blant annet i Irak.

Tvilsom pressefrihet mener kineserne at USA utøver, og forteller om da journalister ble arrestert under Occupy Wall Street-demonstrasjonene i New York.

Sammensvergelse mellom makt og penger som kineserne mener fører til kapitalisme og et system hvor de som har penger får stadig mer innflytelse.

– Større forskjell mellom fattig og rik og at det er de aller rikeste som har nytt godt av pengekaka de siste årene, mens middelklassen og de fattige sakker akterut.

Generalsekretær i menneskerettighetsorganisasjonen Den norske helsingforskomité, Bjørn Engesland, har selv vært med på menneskerettighetsdialog med Kina. Han hevder kineserens rapport mer er et uttrykk for å slå tilbake kritikk fra USA enn at de er reelt bekymret for menneskerettighetene, men samtidig at kineserne peker på åpenbare svakheter i det amerikanske systemet og samfunnet.

«Det er ingen tvil om at de treffer riktig i mye av sin kritikk. Men min første reaksjon er at veldig mye av det kineserne peker på i minst like stor grad er et problem i Kina selv. Det fremstår litt freidig av kineserne å komme med denne kritikken mot USA», sier Egeland. «Men alle land er i sin fulle rett til å si hvordan de mener det står til i andre land. Og dersom bekymringen er reell både fra amerikanernes side og kinesernes side, er jo dette en ypperlig anledning for at de kommer sammen og diskuterer problemstillingene», legger han til.

Country Reports on Human Rights Practices for 2011

China : US human rights report is full of distoration & false accusations

USA og Kina i «krig» om hvem som er verst på menneskerettigheter

China reports US human rights violations of Native Americans, migrants and Occupy Movement

Russland lanserer sin menneskerettighetsrapport

Russland

Kritikerne av USAs holdning til menneskerettigheter er mange – nå føyer Russland seg inn i rekka. I desember 2011 kom Russlands UD med en spesiell rapport, en 63 sider lang rapport om «menneskerettighetsbrudd i en rekke av verdens stater», hvor man hadde samlet fakta om brudd på demokratiske normer og menneskerettigheter i forskjellige land. Denne ble lagt ut på en spesiell briefing lagt fram av fullmektig for menneskerettigheter og demokrati Konstantin Dolgov.

Dette var første gang Russlands UD satte opp en slik rapport. Man benyttet seg både av informasjon fra regjeringer og mange kjente internasjonale borgerrettsorganisasjoner. Hovedmålet var å bedømme hvordan forskjellige land i gjerning holder seg til demokratiske normer. «Denne rapporten er ikke et forsøk på Russlands innblanding i suverene staters indre anliggender», sa Det russiske utenriksdepartementets fullmektige for menneskerettigheter Konstantin Dolgov.

«Russland legger stor vekt på realiseringen av menneskerettighetene uten dobbeltstandarder. Dessverre bruker en del stater som ifølge deres egne mening hører til «utviklede demokratiske land» dem stundom. Men vi tilegner oss ikke funksjoner som den øverste dommeren. Vi er av den mening at man må ha likestilt samarbeid i forsvaret av menneskerettighetene», sier Dolgov, som understreket at rapporten kun inneholdt konkrete fakta.

En betydelig del av rapporten tilhører en analyse av brudd på menneskerettigheter i USA. Det blir for eksempel påpekt at man hittil ikke har nedlagt fengselet i Guantanamo, og granskingen av CIAs hemmelige fengsler i tredjeland er suspendert. Washington krenker fortløpende folkeretten i soner med væpnede konflikter.

Russland mener USA er dobbeltmoralske når det gjelder menneskerettighetsarbeid, og sier landet har begått en rekke menneskerettsbrudd. «Situasjonen i USA er langt fra så ideell som Washington vil ha oss til å tro», sier det russiske utenriksdepartementet. «Det største uløste problemet er Guantánamo Bay», skriver russerne i rapporten, og kritiserer president Barack Obama for ikke å ha stengt det militære fengselet.

Russland anklager også Det hvite hus for å beskytte tjenestemenn og CIA-ansatte som har begått menneskerettsbrudd fra rettsforfølgelse. «Det hvite hus og justisdepartementet beskytter CIA-ansatte og høyt plasserte tjenestemenn som er ansvarlige for flere skamløse brudd på menneskerettighetsbrudd», sies det i rapporten.

I rapporten behandler man detaljert brudd på menneskerettighetene i Libya fra NATOs og de konfronterende partenes side. «I Libya har man krenket folkerettens grunnleggende normer», framholdt Dolgov:

«I dag kan man ikke lenger avfeie tilsvarende fakta. Man kan ikke prøve å forsvare en gruppe personers rettigheter og samtidig krenke en annen gruppes rett til liv og utvikling. Vi går ut fra nødvendigheten av upartisk å granske alle krenkelser av den internasjonale humanitære retten i Libya herunder i Den internasjonale straffedomstolen. Russlands UD regner med en adekvat og konstruktiv reaksjon på rapporten».

I tillegg til å lange ut mot USA, kritiserer også russerne EU-landene for deres behandling av religiøse minoriteter. Særlig Storbritannia får negativ omtale for det russerne beskriver som menneskerettighetsbrudd i forbindelse med gateopprørene i august.

Det amerikanske utenriksdepartementet har siden 1976 publisert en årlig rapport om menneskerettighetssituasjonen i verden. Ofte har rapportene inneholdt svært kritiske analyser av menneskerettighetsbrudd i Kina og Russland. De amerikanske rapportene kan være inspirasjonen bak Russlands egen ferske rapport.

Russlands UD har bedømt overholdelsen av menneskerettighetene

Russland mener USA er dobbeltmoralske om menneskerettigheter

Guantanamo, menneskerettigheter og Norges ansvar

Russland angriper USA i ny rapport om menneskerettigheter

I en nylig utgitt rapport fra det russiske utenriksministerium kritiseres USAs forhold til menneskerettighetene kraftig. Rapporten, som ble presentert i den russiske statsduma på mandag, kritiserer USA for blant annet «its record on capital punishment, secret CIA detention facilities abroad, alleged police brutality, and extrajudicial killings of suspected terrorists».

«USAs krav på en absolutt lederrolle på menneskerettighetsområdet holder ikke mål og bekreftes ikke med praktiske gjøremål”, sa Det russiske UDs befullmerktigte for menneskerettighetene Konstantin Dolgov i sitt innlegg under parlamentets høringer viet problemer om overholdelse av menneskerettighetene i USA.

Ifølge Dolgov er de mest akutte utfordringene som USA er stilt overfor er sosial ulikhet, etnisk, religiøs og rasediskriminering, fengslene som fungerer utenfor rettsområdet og tortur. UDs befullmektigte gjorde likeledes oppmerksom på sensur i USA, begrensninger av statsborgernes valgrettigheter og uproporsjonell maktbruk i forhold til fredelige demonstranter.

«I Moskva framkaller tilstanden av USAs straffesystem mange spørsmål», sa russisk viseutenriksminister Sergei Rjabkov under parlamentets høring viet problemer om overholdelse av menneskerettighetene i USA. «Tilstanden av USAs straffesystem framkaller alvorlige spørsmål hos oss. I Amerika har man verdens største fengselsbefolkning i absolutte og relative tall. Bak lås og slå befinner hver 99. voksen innbygger seg, i alt over 2 millioner. I mange amerikanske delstater bruker man fortsatt dødsstraffen – i 2011 henrettet man 43 mennesker”, la han til.

Det amerikanske statsdepartment sa tirsdag at de hilste den nye rapporten velkommen, og la til at USA er en “åpen bok” og vil “fortsette å forbedre samfunnet.” “Dette landet er en åpen bok og vi har flere egne NGOer som følger med på menneskerettighetene og som forteller regjeringen hva de mener trengs å bli gjort,” sa statsdepartmentets talsperson Victoria Nuland. “Så fra det perspektivet, være seg en amerikansk NGO watchdog eller en internasjonal watchdog, så kom med det.”

Presidentvalget i USA skal avvikles 6. november. Amerikanerne får velge mellom republikaneren Mitt Romney og demokraten Barack Obama. Russlands sentrale valgkommisjon vil følge med presidentvalget i USA og forberede analyse av det har sekretær i Russlands sentrale valgkommisjon Nikolaj Konkin meddelt overfor journalister.

«Den sentrale valgkommisjonen vil gjennomføre en viss monitoring av dette valget,” sa Konkin, og la til at det er mest sannsynlig at kommisjonenen vil drive med monitoring på grunnlag av materialer i massemedier og informasjon på nettet. ”Vi kommer til å forberede noe etter valgets resultater,” meddelte Konkin.

Introduction

«The human rights situation in the United States of America has provoked serious concerns within the international community, American NGOs and mass media.

The present report is based upon verified information from authoritative international and national sources and summarizes broad factual information on multiple, including systemic, problems related to the human rights observance that the American society faces.

In the USA, among the most grave challenges are growing social inequality, racial, ethnic and religious discrimination, continuing detention of prisoners without charges presented, partial justice, prisons operating outside the legal field, torturing, governmental authorities influencing judicial processes, weak penitentiary system, restraint of freedom of speech, Internet censorship, legalized corruption, limitation of electoral rights of citizens, racial and ethnical intolerance, infringing children’s rights, extraterritorial application of American law which leads to infringing human rights in other countries, kidnapping, «witch-hunt», disproportionate use of force against peaceful manifestations, death penalty applied to underage and mentally disabled offenders, etc.

That being said, international legal obligations of the USA are still limited to participation in three (1965 Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, 1984 Convention against Torture) out of nine basic treaties on human rights that provide for control mechanisms. The USA has not yet ratified the 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1989 Convention on the Rights of the Child, 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 2006 Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and 2006 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

Such a situation makes a drastic contrast with the ambitions of the USA to become a global leader in the protection of democratic values, shows the double standard attitude actively used by the USA authorities and requires effective measures to resolve the large-scale problems that exist in the humanitarian and human rights areas in accordance with the international obligations of the USA»

Les mer her: Report on the Human Rights Situation in the USA

Report on the situation with HR in Certain States – USA

US Responds to Russia Human Rights Report: ‘Bring it On’

Russian report censures US human rights record

US authorities cracking down on free internet – Moscow

Human Rights in the US – Amnesty International USA

US Takes Flak Over Human Rights Record

Moscow to Issue New Global Human Rights Report

West Abuses Human Rights Rhetoric – Putin

Washington says open to Russian report on human rights in U.S.

Russlands sentrale valgkommisjon vil observere valget i USA

Human rights in the United States – Wikipedia

World Report 2012: United States

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: