Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Rakettskjoldet – en kilde til konflikt

Posted by Fredsvenn den oktober 26, 2012

https://i1.wp.com/static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2009/09/17/obamarussia460x276.jpg

Alexander Harang i Norges Fredslag mener det er fortsatt viktig å ha fokus på rakettskjold på grunn av at:

a) At Obama ikke bygger ned, men bygger ut USAs globale rakettskjold
b) At rakettskjoldsaken fortsatt forhindrer nedrustningstiltak
c) At utplassering av rakettskjoldkapasiteter i Europa fortsetter, og at den samme dynamikken vi så i 07-08 gjentar seg i forholdet til Russland.

I 2008 raste debatten om Norge burde støtte utviklingen av et felles rakettskjold for USA og NATO, og uenighetene strakte seg langt inn i regjeringskorridorene. Etter at Obama skrinla Bush’ sine planer i september 2009, hørte vi imidlertid lite om saken i norske medier. Få fikk med seg at Obama bare fem måneder senere la fram en revidert strategi for et sjøbasert rakettskjold i sin Ballistic Missile Defense Review Report.

Da Barack Obama ble president erklærte han at det å starte et fornyet vennskap med Russland ville bli et av hans administrasjons hovedpunkter. Til Moskvas glede ble Bush’s plan for rakettskjold, som blant annet inkluderte land-baserte rakettskjold- og radarsystemer i Polen og Tsjekkia, skrinnlagt. Men den nye Obama planen, som inkluderer hav-baserte avskjærere, har vist seg å være like truende for Russlands nasjonale sikkerhet, hvis ikke russiske teknikkere får tillatelse til å utvikle programmet. Men dette har ennå ikke skjedd.

I 2009 sendte president Obama sendte et hemmelig brev til Russlands president hvor det heter at USA ville gå vekk fra det nye missil forsvarssystemet i Øst Europa hvis Russland ville hjelpe til med å stanse Iran fra å utvikle langdistanse våpen, slik som ballistiske missiler og atomkrigshoder.

Brevet var ment å danne en felles front mot Iran. Man kan derfor se konturene til den sedvanlige splitt og hersk politikken som USA har til vane å føre. Men denne strategien slo feil, noe som viste seg da Sergei Lavrov, Russland utenriksminister, sa at Russland ikke ville signere en G8 erklæring utarbeidet under G8 møtet i Italia som fordømte det iranske valget ettersom “Ingen er villig til å fordømme valgprosessen ettersom det er en øvelse i demokrati.”

I følge Russland var en byttehandel med USA vedrørende Iran uaktuell, for som Medvedev sa: “Det er ikke slik vi opererer.” “Det blir ingen byttehandel mellom Irans atomvåpenprogram og USAs rakettskjold i Europa.” Medvedev ville med andre ord ikke gå med på noen “byttehandel” som innebar at de ville støtte USAs politikk overfor Iran mot at USA ville droppe planene om utplassering av rakettskjold i Europa. “Ingen setter disse to temaene opp mot hverandre, spesielt ikke når det gjelder Iran. Det er ikke produktivt”, erklærte Medvedev.

NATO vedtok under toppmøtet i Lisboa i 2010 å bygge et rakettsystem for å forebygge og møte trusler som medlemslandene ventes å møte i årene framover, særlig trusselen om spredning av masseødeleggelsesvåpen. USA ønsker et rakettskjold av mellomdistanseraketter som skal utplasseres i Romania og Tyrkia, eller eventuelt Bulgaria. Dette skal kombineres med eksisterende europeiske rakettforsvarsystemer for å etablere et skjold som skal dekke hele NATO-området.

Moskva har flere ganger erklært at et våpenkappløp vil begynne hvis ikke landet blir inkludert i prosjektet. “Jeg er ikke fornøyd med den amerikanske sides reaksjon på mine forlag og heller ikke med NATOs reaksjon generelt”, sa daværende president Dmitry Medvedev da han talte på en pressekonferanse i etterkant av G-8 møtet i Deauville, Frankrike.

“Hvorfor? Fordi vi sløser med tiden. På tross for at jeg i går nevnte 2020 som en deadline… som er året når konstruksjonen av det 4-nivås systemet til den såkalte tilpassningstilnærmingen slutter” – “Etter 2020, hvis vi ikke får noen enighet, vil et reelt våpenkappløp starte,” advarte Medvedev, som understrekte at han ikke har fått tilstrekkelig garanti for at skjoldet ikke har Russland som mål.

“Når vi spør om hvilke land som skjoldet er rettet imot får vi kun stillhet”, sa han, og la til at “Når vi spør om landet har raketter (som kunne bli rettet mot Europa), er svaret ‘nei.’” “Men hvem har den type raketter (som skjoldet kunne verne seg imot)?”, spurte han. “Vi har”, var hans svar. “Så vi kan kun konkludere med at systemet er rettet imot oss.”

Saken er kun det at en mulig krig mot Iran ikke kun dreier seg om Iran anskaffer seg atombomber eller ikke. Faktisk så dreier det seg ikke engang om Iran. Ikke heller vil Russland og Kina støtte Iran for Irans egen del. Det er desverre ikke slik geostrategisk realpolitikk fungerer.

Nei, en kommende krig mellom Vest og Øst vil inntreffe på grunn av finanskrisen som rammer vår økonomi, klimaendringene som rammer vår verden og den krisen vår sivilisasjon befinner seg i. I tillegg kommer at USA ikke har oppgitt sine hegemonitanker, at Iran handler med oljeuten bruk av dollar og sist, men ikke minst, på grunn av rakettskjoldet.

Det vi er vitne til er lite annet enn en inndemning av både Kina og Russland, noe som disse to landene ikke ser særlig lett på. Vi får kun håpe at ingen gjør noe dumt. Det er som å vente på skuddet i Sarajevo.

Det å avsløre og kritisere USAs krigsplaner og -kampanjer er derfor nå helt essensielt hvis vi ønsker en bærekraftig og grønn politikk. Vi må se at krig er villet politikk, og ikke noe tilfeldig.

Norge skal stille med personell til NATOs nye rakettskjoldforsvar har regjeringen slått fast i den nye langtidsplanen for forsvaret. «Nordmenn skal inn både i operative funksjoner og i selve beslutningsprosessene til rakettforsvaret», skriver Aftenbladet. «Norge skal også bidra med etterretning i prosjektet, mens andre mulige bidrag vurderes fortløpende ettersom systemet utvikles», heter det.

Den nye langtidsplanen for forsvaret fastslår at byrdefordelingen mellom de allierte blir viktig for oppbyggingen av rakettforsvaret. Ettersom flere land allerede har signalisert ulike typer deltakelser til prosjektet, er det viktig at en fra norsk side planlegger mulige norske bidrag, skriver Regjeringen.

I planen går det fram at Norge mener det er viktig at Russland inkluderes i prosjektet, selv om det understrekes at det ikke må være mulig for en aktør utenfor alliansen å ha vetorett over den videre utviklingen av prosjektet. Det er bare den hake at Russland hele tiden har vært sterkt kritisk til planene om et rakettforsvar i Europa nær landets grenser.

I september avlyste formannen for Russlands statsduma å holde en hovedtale i Europaparlamentet (PACE) i Strasbourg. Sergej Narysjkin grunngir boikotten sin med at enkelte ledere og folkevalgte lider av «russofobi». Formelt sa Sergej Narysjkin at hans budskap ikke ville blitt hørt av dem som hører til den østeuropeiske gruppen av meget aktive, antirussiske medlemmer av Europaparlamentet. Vytautas Landsbergis fra Litauen kan nevnes blant disse.

Under det siste møtet mellom presidentene Medvedev og Obama røpet USAs president ved en inkurie, at han lite kunne gjøre med rakettskjoldspørsmålet før etter høstens presidentvalg, og smilende sa Dmitrij Medvedev at han skulle bringe dette videre til etterfølgeren Putin.

Mitt Romney har ved flere anledninger karakterisert Russland som USAs største fiende. Romneys budskap er en variasjon av Ronald Reagans «peace through strength»: for å forsvare frihet og amerikanske verdier rundt om i verden må USA bygge opp amerikansk militærmakt. Mer spesifikt marinen og rakettskjold, lovte han.

«Russland er ikke en vennlig aktør i verdenssamfunnet. De fortsetter konstant å støtte Syria, de støtter Iran, de kjempet mot oss da vi ville innføre nedslående sanksjoner mot Iran. Russland er vår største geopolitiske fiende, og de fortsetter å kjempe for verdens verste aktører», erklærte Romney under et sikkerhetsmøte i Seoul.

Medvedev ga deretter utrykk for journalistene at fremstillinger av Russland som et «ondt imperium» bør høre fortiden til, og hadde følgende motsvar til Romney: «Jeg anbefaler at alle amerikanske presidentkandidater gjør to ting: Bruker hodet og fornuften når de formulerer et syn, og at de sjekker kalenderen. Dette er 2012, ikke midten av 70-tallet», sa presidenten. Medvedev la ikke skjul på at han syntes uttalelsen «stinket av Hollywood», og likte svært dårlig at Romney spilte på ideologiske klisjeer. «Jeg blir alltid nervøs når den ene eller andre siden bruker utrykk som «fiende nummer en», uttalte han.

Putin hevder USA vil rette rakettskjoldet mot Russland hvis Romney slår Obama i november. “Våre amerikanske partnere fortsetter å si at ‘Dette ikke er rettet mot dere, men hva skjer hvis Romney, som tror vi er amerikas primære fiende, blir valgt som president president av USA? I det tilfelle vil rakettskjoldet definitivt bli rettet mot Russland ettersom det teknologisk er bygget for det formålet.”

Etter noen vennskapelige år mellom Washington og Moskva, har retorikken hardnet på begge sider. President Putin brukte gladelig antiamerikansk retorikk i sin valgkamp, og nå svarer Mitt Romney med samme mynt. At Russland er USAs “geopolitiske fiende nummer én”, som Romney påstår, er nok en utdatert overdrivelse, men reflekterer en utbredt oppfattelse av Russland som stadig mer anti-vestlig, sett i lys av Syria-vetoene, innskrenkingen av politisk frihet og den nylige utkastelsen av USAID. Interessant nok legitimerer Romneys utspill Putins bekymringer: At det planlagte rakettskjoldet i Europa er rettet mot Moskva like mye som Teheran.

Forholdet mellom Russland og Kina har trolig aldri vært bedre enn nå. Putins beslutning om å påta seg nok en presidentperiode, utplasseringen av rakettskjold i Øst-Europa og hva Putin mener er Vestens innblanding i Russlands indre anliggende, ser ut til å bevege Moskva nærmere Beijing og lenger fra Brussel og Washington. De to landene sluttførte grenseforhandlinger i 2008, og gjennomfører felles militærøvelser. Et felles veto mot internasjonalt engasjement i Syria-konflikten gir inntrykk av en godt koordinert utenrikspolitikk.

USA har identifisert Kina som sin viktigste sikkerhetspolitiske utfordring. De siste dagers konflikt mellom Kina og Japan om en liten øygruppe i Østkinahavet kan føre til at frontene mellom Kina og USA skjerpes ytterligere. Hvis Kina føler seg presset av en amerikansk oppdemmingsstrategi vil Kina ønske et tettere samarbeid med Russland. Moskva og Beijing ønsker tilsynelatende hverandre som en motvekt til Vesten og til å understøtte en mer ambisiøs russisk og kinesisk utenrikspolitikk. Virkeligheten er likevel mer nyansert.

Hva som videre vil skje vil med andre ord fremtiden vise. Blir rakettskjoldet bygget? Inkluderes Russland? Eller blir det våpenkappløp. Mye tyder på det sistnevnte. Dette på tross for at vi, med både mat-, finans- og klimakrise, står forran langt mer reelle problemer enn Russland og Kina. Når skal vi finne ut at samarbeid er den eneste mulige løsningen på problemene som vi nå står overfor?

Mikrofonglipp

SER HVER SIN VEI:  Barack Obama og Mitt Romney i den siste presidentdebatten i natt. AFP PHOTO / Saul LOEB

Problemene Russland og Kina

Russland er USAs største fiende

Romney og USA som verdens leder

Russland – en geopolitisk joker

– Dette er mitt siste valg. Etter valget vil jeg ha mer spillerom, sa Obama, og ba indirekte Medvedev dempe kritikken av våpenskjoldet.

Russian President Dmitry Medvedev has rebuked US presidential hopeful Mitt Romney for saying Russia is the «number one geopolitical foe» of the US.

Mr Romney made the comments while criticising President Barack Obama for appearing to suggest a future deal with Russia on the issue of missile defence.

Mr Medvedev said Mr Romney’s comments «smelled of Hollywood» and advised him to «use his head».

Moscow has long opposed US plans for a missile defence system in Europe.

In remarks caught by TV cameras on Monday during a summit in Seoul, Mr Obama had appeared to suggest to Mr Medvedev that he would have more «flexibility» on difficult issues such as missile defence after November’s US presidential election.

In an interview with CNN, Mr Romney had called Mr Obama’s remarks «alarming» and «troubling».

«If he’s planning on doing more and suggests to Russia that he has things he’s willing to do with them, he’s not willing to tell the American people – this is to Russia, this is, without question, our number one geopolitical foe,» Mr Romney said.

In response, Mr Medvedev said: «I recommend that all US presidential candidates… do at least two things: that they use their head and consult their reason when they formulate their positions, and that they check the time – it is now 2012, not the mid-1970s.

«As for ideological cliches, I always get nervous when one side or the other starts using phrases such as ‘enemy number one’ and so on.»

Moscow is used to being singled out as «the wicked witch of the east» by American politicians, says the BBC’s Steve Rosenberg in Moscow.

US President Ronald Reagan once described the Soviet Union as «the evil empire».

Russland boikotter EU-parlamentet

Romney’s Adversarial View of Russia Stirs Debate

The U.S. Should Still Talk to Russia

ROMNEY WARNS PUTIN or “I Vill Transmit Dis to Vladimir II”

‘No flexibility’ with Putin on missile defense: Romney

Putin Says Romney Would Turn U.S. Missile Shield Against Russia

«Rakettskjoldutbyggingen i Europa er farlig både for Norge og verden forøvrig. Dette fordi denne opprustingen forverrer forholdet til Russland, utgjør et enormt ressurssløseri, bidrar til nye våpenkappløp, øker sannsynligheten for atomkrig og forhindrer nedrustning. Norge er likevel del av det rakettskjoldet som nå utvikles i NATO-regi. Regjeringens ønske om å bidra mer til utbyggingen av rakettskjoldet støttes i dag av et samlet Storting. Dette er det motsatte av fredspolitikk,» skriver Alexander Harang, informasjonssjefi Norges Fredslag i rapporten «Rakettskjoldutbygging med norsk velsignelse» lansert den 23. oktober.

Rakettskjoldutbygging med norsk velsignelse

Mobiliser mot rakettskjold!

En ny verdenskrig?

Medvedev advarer mot våpenkappløp i 2020 hvis man ikke kommer frem til en avtale rundt rakettskjoldet

Fortsatt fokus på rakettskjoldet

Internasjonal underskriftkampanje mot rakettskjoldet i Tjekkia og Polen

Aksjon mot USAs og NATOs planer om rakettskjold i Europa

Markering mot rakettskjold i Europa

Bush vant slaget om rakettskjold

Israels “jernskjold”

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: