Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

25 HARDE ASYLFAKTA

Posted by Fredsvenn den november 1, 2012

I en kronikk i Klassekampen 10. oktober ble det fremsatt 25 kritiske påstander om norsk asylpolitikk. Jeg utfordret regjeringen til å tilbakevise én eneste av dem på faktamessig grunnlag. Tre uker senere har regjeringen ikke svart. Påstandene er dermed ubestridt.

Statsminister Jens Stoltenberg mener at min kritikk av norsk asylpolitikk er «upresis». Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Pål Lønseth kjenner seg ikke igjen i den. Jeg utfordrer regjeringen til å tilbakevise én eneste av de følgende påstandene som faktamessig feil:

1. Under den rødgrønne regjeringen har både afghanske, irakiske, somaliske, tsjetsjenske, palestinske og Kosovo-serbiske asylsøkere
fått avslag i strid med føringene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Antallet er vanskelig å anslå, men det dreier seg trolig om flere hundre FN-stridige avslag årlig.

2. UNHCR anser at palestinere fra de okkuperte områdene generelt har krav på beskyttelse. Flertallet får likevel avslag etter en dramatisk innstramning i 2009.

3. UNHCR har på et tidspunkt omtalt den rødgrønne regjeringens returpraksis for afghanske asylsøkere som «helt uakseptabel».

4. UNHCR har sendt flere brev til norske myndigheter og bedt om stans i tvangsreturer til Somalias hovedstad Mogadishu (i de tilfellene korte pauser i kamphandlingene har muliggjort tvangsutsendelser).

5. UNHCR har flere ganger protestert mot den rødgrønne returpraksisen for irakiske asylsøkere.

6. UNHCR har bedt om varsomhet i behandlingen av sakene til kosovoserbere, spesielt barnefamilier. Utlendingsdirektoratet (UDI) ga i 2009-2010 avslag til 315 asylsøkere fra Kosovo og opphold til to. Dette kan ikke kalles varsomhet.

7. Den «grundige og individuelle» saksbehandlingen som regjeringen rutinemessig viser til, omfatter ofte ikke at beslutningstagerne noen gang treffer asylsøkerne i person. Dette gjelder spesielt i klageorganet Utlendingsnemnda, men i en del tilfeller også i UDI.

8. Også asylsøkere som allerede har blitt utsatt for tortur av noen av verdens verste regimer, får rutinemessig avslag uten å møte beslutningstagerne. Dette inkluderer en rekke kvinner som har blitt voldtatt av hjemlandets sikkerhetspoliti. Det inkluderer også mindreårige som har mistet nær familie til krig, og mindreårige som selv har vært utsatt for overgrep.

9. Torturofre med synlige torturskader får ingen hjelp til å dokumentere skadene, og vil ofte gå igjennom hele søknadsprosessen uten at skadene er dokumentert.

10. Asylsøkere kan ikke regne med at dokumenter de har med seg blir undersøkt eller tillagt vekt i asylvurderingen, selv hvis de skulle være utstedt eksempelvis av et FN-organ.

11. Det er god grunn til å tro at Norge i flere tilfeller de siste årene har tvangsreturnert torturofre til ny forfølgelse, inkludert fengsel og tortur.

12. Regjeringen har blankt avvist alle forslag om å kartlegge hva som skjer med dem som tvangsreturneres.

13. Under det såkalte Dublinsamarbeidet har Norge sendt barnefamilier til å leve på gata i både Hellas og Italia.

14. I overkant av 100 ungdommer ble i perioden mellom 2009 og april 2012 satt på midlertidige tillatelser fram til de fyller 18 og kan sendes ut, primært til Afghanistan, Irak og Etiopia. 20 av disse har forsvunnet, ifølge tall fra UDI. Statssekretær Pål Lønseth har uttalt at behandlingen av disse barna har en «viktig signaleffekt» til andre barn som vurderer å søke asyl i Norge. Gjelder denne viktige signaleffekten også barna som har forsvunnet?

15. Det finnes barn som har bodd mer enn ti år i asylmottak uten en løsning.

16. Mange av dem som lever papirløst i Norge, ville for lengst ha fått opphold hvis de hadde søkt asyl i en rekke andre europeiske land.

17. På direkte spørsmål om regjeringen mener at noe bør gjøres for de få papirløse som eksempelvis har levd på gata i Norge i flere år, har den rødgrønne regjeringen svart nei.

18. Arbeidsgivere har fått inntil en halv million kroner i bot fordi de har latt papirløse arbeide ulovlig for å brødfø seg selv og sin familie. Dette er hundre ganger så mye som boten man får for å sette andre menneskers liv i fare ved å kjøre for fort i trafikken.

19. For å beregne alderen til enslige mindreårige asylsøkere, bruker man flere metoder som er sterkt omstridt i de medisinske fagmiljøene.

20. Asylsøkere kan nå, etter en rødgrønn innstramning, fengsles på grunn av tvil om deres identitet, selv når det er mest sannsynlig at de har snakket sant.

21. På utlendingsinternatet på Trandum utenfor Oslo er det helt alminnelig at psykisk sårbare personer, for eksempel selvskadere, blir plassert på isolat før gjennomføring av tvangsretur.

22. Frykten for selvmord blant dem som skal tvangsreturneres er så stor at man i én sak loggførte 60 selvmordskontroller i løpet av én natt. Hva sier det om norsk asylpolitikk at selvmordsfaren regnes som så høy blant avviste asylsøkere som avventer tvangsretur?

23. Når asylsøkere ned til 15 år kommer til Trandum, strippes de nakne og må stå på et speil, på linje med kriminelle i ordinære fengsler.

24. Asylsøkere er ikke kriminelle.

25. En om lag 29 år gammel asylsøker som flyktet fra Trandum høsten 2010, ble noen måneder senere funnet forulykket i nærområdet. Politihelikopteret som sto på bakken 22. juli i fjor, deltok i jakten.

– Rune Berglund Steen, forfatter av «Svartebok over norsk asylpolitikk»

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: