Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Fra syklisk til lineær historieforståelse og tilbake til en holistisk oppfattelse av verden som et økologisk system

Posted by Fredsvenn den november 26, 2012

A Southwest Asian Voice in the Daodejing?

Vi ble alle født under det store smellet for 13.7 milliarder år siden. Dette smellet skapte vårt univers, som er et av uendelig mange universer, som dør og blir skapt i det uendelige. Vi er alle stjernestøv og er inkludert i den store helheten vi inngår i. Det som har vært har alltid vært der og vil alltid komme til å være. Noen kaller det Gud, mens andre kaller det universet.

Fra Gøbekli tepe, også kjent som sivilisasjonens vugge, til i dag har vi utviklet vår sivilisasjon. Underveis har vi erfart og lært mye. Men vi har også pådratt oss en rekker “barnesykdommer”, slik som klasseforskjeller, diskriminering og krig.

De tidlige symbolene var hakekors, solkors og solhjul. Dette er urgamle symboler og stammer fra neolittisk tid. De etterliknet bevegelsen eller kretsløpet i naturen og representerte solens gang på himmelen, liv og utvikling. Korset og sirkelen har vært tolket som symbol for en forening av to motsetninger, tilsvarende yin og yang i Det fjerne østen. Solkorset kan ha representert bare solen eller solen kombinert med en forestilling om et såkalt livets tre.

Fra en balansert verdensorden mellom de feminine og maskuline prinsippene, hvor det hersket fred og hvor folk ga etter evne og fikk etter behov, en slags “urkommunisme”, utviklet man seg gjennom patriarkene etter hvert til en mannsdominert og patriarkalsk orden.

De ulike folkegruppene dannet ulike imperier med en stadig mer hierarkisk samfunnsstrukturer. Disse konkurrerte mot hverandre, noe som førte til stadig mer krig. Templene fungerte som den tids banker. Klassesamfunnet med arbeidsdeling og forskjeller mellom fattig og rik slik vi kjenner det i dag ble dannet.

Fra en syklisk historieoppfattelse gikk man med patriarkene over til en lineær, eller mekanisk, forståelse av tid og rom. Mens førstnevnte historieforståelse innebærer en tidsoppfatning der tiden gjentar seg, og ikke går i noen bestemt retning, eller faser som hver enkelt gjennomgår lignende bevegelser, men uten å komme tilbake til samme utgangspunkt, innebærer en lineær historieforståelse en rettlinjet utvikling fra ett punkt til et annet. Historiske hendelser skjer bare én gang, og historien har både en begynnelse og en slutt.

Med den lineære historieoppfatningen dukker tanken om historiens utvikling og formål opp. Det er ikke lenger prosessen, men målet som er det essensielle. Gudinnene ble glemt, heksene ble brent. Den moderne vitenskap skar bort resten med sin skalpell. Tilbake sto en hard, fysisk og mekanisk verden uten innhold og mening.

Alt skulle kunne måles og veies. Mekanismens verdenssyn, ledet an av vitenskapens yppersteprester som Isaac Newton, Rene Descartes og Francis Bacon tok over. Man skulle frariste verden sine hemmeligheter, som om hun var en listig og slu kvinne. Verden skulle plyndres og voldtas. Makten ble sentralisert i stadig færre hender.

Patriarkiet, den ensidige dyrkingen av fornuften, må alltid være i balanse med matriarkiet, med våre hjerter, vår intuisjon, vår kreativitet. Men den nåværende elite tenker ikke å slippe taket på den materielle velstand som de har erobret fra det store flertall av verdensbefolkning. De vil benytte seg av alle tenkelige metoder for å beholde den.

Urbefolkninger blir på grusomste måte plassert i konsentrasjonsleire eller isolert. Rasismen har fått fritt spillerom, så fritt at fascistene føler at dette er deres verden, mens fakkelbærerne, de som slåss for det de elsker og setter pris på, kjærlighet, rettferd osv. føler seg fremmedgjort i en fientlig verden.

Human Genome Organization (HUGO), også kalt Vampyrprosjektet, har på grunn av forskernes, vitenskapens yppersteprester, funnet ut at genene, informasjonen urbefolkningen sitter inne med er unik og av umistelig karakter.

Samlingen blir utført av NGOer og universiteter, for ikke å glemme de multinasjonale selskaper, og genene kommer til banker som kjøper og selger alt ettersom. Man tar patent på menneskers vev. Men ensidige materialister som de er lot de menneskene selv gå til grunne. De forsto ikke å ta vare på menneskene i seg selv og deres verdier som har gått i arv fra generasjon til generasjon, for til slutt er det dette som er det viktigste.

Urbefolkningene står ikke kun med de unike genene, for uten den unike kulturarv. Derfor hjelper det lite kun å ta vare på deres materiale, for uten deres åndelige arv. Mister vi denne er det ingen vei tilbake. Da er vi på avveier. Det er med andre ord fra jordens urbefolkninger at vi må hente den kraft som skal føre oss videre inn i den nye dimensjonen. Det er det vi må bygge videre på.

Naturvitenskapsmannen og miljøaktivisten James Lovelock er mest kjent for sin hypotese om jorden, kalt Gaiahypotesen. Ifølge denne teorien oppfører jorden selv seg som en organisme, og betraktningsmåten kom til å «sette ord på en ny økobevissthet».

Ifølge Lovelock er Jorda en ekstra-terrestrisk, intelligent organisme. En planet som er blitt omformet og omstøpt ved hjelp av et sjølutviklende og sjølregulerende levende system. Alt liv på jorden utgjør én enhet, som manipulerer jordens atmosfære slik at den tar vare på jordens behov.

Entropi er en ekstensiv tilstandsvariabel innen termodynamikken. Entropi er et mål på graden av uorden i et termodynamisk system. Økende entropi betyr økende uorden, hvilket innebærer at mengden energi som er av en slik form at den kan utnyttes til nyttig arbeid, minker.

I følge termodynamikkens 2. lov er spontane prosesser som minker entropien i et isolert system umulige. Det vil si at for isolerte system — og i universet som helhet — vil entropien enten være konstant eller øke for hver energiomsetning som skjer i systemet.

I videreføringen av dette resonnementet virker det som om universet uunngåelig nærmer seg en slutt-tilstand med maksimal entropi og ingen mulige termodynamiske prosesser. Dette scenariet omtales som varmedøden.

Universet begynte med andre ord med uorden eller kaos og beveger seg mot orden. Det er på denne måten man kan måle universets tidsalder. På samme måte kan vi måle en sivilisasjons modenhet. Desto mer frihet desto mer orden.

Vår sivilisasjons arnested

Armenian language is the root of the indoeuropean language, and also semittic. Armenian language consists of both the hurrian / urartian North est cacucasis and the more recently indoeuropean language, which share roots with sanskrit and greek – it is paleobaltic. The first split of the indoeuropean language family is anatolian, and then tocharian. The tocharians had the same haplotypes as the armenians, and comes from the armenian highland.

Armenians share the North east caucasian language together with ingushetians and chechenians, but also with the indoeuropean speaking kurds. Hurrians is both arians (armenians) and kurians (kurds). They have both kept the name, but it has been changed in different ways. North east caucasian language was spoken by the first agroculture culture living in Gobekli tepe, the birth place of both caucasian, semitic and indoeuropean cultures and languages. While semittic was first spoken in Syria around 6200 BC, indoeuropean was first spoken north of Caucasus around 4000 BC.

This culture (Gobekli tepe culture) existed between the rivers of Tigris, Euphrat, Kura and Araxes, but spread to both India, where it formed the Indus civilization, Persia, where it formed the Elamit civilization, Iraq, where it formed the Sumerian civilization, Egypt, where it formed the Pharoic civilization, the Aegean Sea, where it formed the Minoan civilization, Balkan, where it formed the Old European civilizations, Caucasus, where it formed the first transcaucasian civilization and the steppes north of Caucasus, where it formed different steppe cultures.

It was the steppe cultures who developed the indoeuropean languages, which got spread by the use of the horse.

Vår sivilisasjons arnested

The cycle of life

Om transformasjonen vi skal igjennom

Finnes det alternativer til kapitalismen?

Vi står nå ved et veiskille – fortsette som før, og ødelegge alt, eller å gå en annen vei, som inkluderer fred, frihet, rettferd, solidaritet, miljø … leser du f eks Bibelen, eller en annen «hellig» bok, så er det å finne der. Bibelen er en samling skrifter, men det har blitt skrevet mye mer, som ikke har kommet med i Bibelen. Dette er skrifter som er minst like viktige. Du kan også sette deg inn i Sørvest Asias historie, især fra Irak (ettersom det ennå er der de fleste kildene vi har i dag stammer fra), eller om vår sivilisasjons historie. 3 bøker som er godt å få lest er Abudullah Öcalans «Prison Writings: The Roots of Civilisation», Charles Eisensteins «The Ascent of Humanity» og Armen Melikians «Journey to Virginland».

Sun dance

Armenian Dance – Sun Dance. It is more evident from the bird’s eye view. Naturally, it was absorbed by neighboring countries including Georgia, for their dances as well. It is a visual of the dances of Armenian highlanders from time immemorial and an indication of their original ‘harnessing» techniques of Sun worship and comprehension of Sun’s power on Earth.

– V. Setyan

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: