Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for januar 2013

Stoltenbergs sanne ansikt

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 31, 2013

Norge er oljeavhengig. Myndighetene må våkne opp og slutte å følge etter oljelobbyen.

Innstillingen fra Ap’s programkomite om oljeboring i Lofoten viser Jens Stoltenbergs visjon for Norge: Å risikere unike naturverdier for å tilfredsstille oljelobbyen og håpe å fortsette å fylle opp Oljefondet.

Stoltenbergs sanne ansikt

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

The 5th Annual «Zeitgeist Day» (Zday) is only 6 weeks away!

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 31, 2013

The weekend of March 16th marks the Fifth Annual occurrence of TZM’s flag-ship awareness action, the Zeitgeist Day (Zday). There has been around 350 Events on average each year stretching across 60-70 countries and TZM hope to make a great impact this year as well, especially given the increasingly dire state of human affairs on the planet earth today.

All information, submission forms, activist Tool Kit help and instructions can be found at the Zday: Global Website

It is important to note that your «Zday» can be large or small. Doing something is always better than doing nothing! It can be as small as an important film showing, streaming the Los Angeles Main Event Web-cast – or as large as a 1000 person arena with lectures and installations.

A suggested point of focus for all Chapters this year is to extract their points of focus from the new, emerging TZM Official Orientation Text: «The Zeitgeist Movement Defined».

Essays 1-8, with many more coming very soon, can be found here in PDF and Online Form: The Zeitgeist Movement Defined: Realizing a New Train of Thought

Assistance:

If you would like to share ideas about Zday and see others’ work, our new Global Forum has just launched and a section on this critical event day has been created: Forum: TZM Project: «Zeitgeist Day» (ZDAY)

A Zday Tool Kit is being created as well which will be updated with sample lecture PDFs and more media very soon: A Zday Tool Kit

If you wish to create a Promo and have it featured on the Global Site, please see inspirational samples here: Inspirational Promo Samples

You may submit your Promo: HERE

Please stay tuned to TZM Global Radio for further information as the weeks draw closer.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Money on an Island – The Apopalyptics

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 31, 2013

Hip-hop band takes on tax-dodging multinationals

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

50 % av all mat kastes

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 24, 2013

Den nye britiske sjokk-rapporten “Waste Not Want Not: Agri-Food Waste Solutions for a Hungry World” fra Institution of Mechanical Engineers (IME) viser at opptil to milliarder tonn mat, eller nesten halvparten av all mat som produseres i verden, blir kastet.

Vi lever i en verden hvor så mange lider av sult, og mye av maten som går i bosset kjøpes på det internasjonale matmarkedet. Over halvparten av maten vi kaster er helt fin. Opptil 30 prosent av grønnsakene i Storbritannia høstes ikke på grunn av sitt utseende.

Det medfører store globale miljøproblemer når mat reiser rundt halve kloden bare for å bli kastet. Produksjon, transport, emballasje, avfall, arealforbruk og ødeleggelse av naturmangfold, samt mengden av CO2 utslipp og bruk av kjemikalier det medfører, tilsier at matsløsing handler om mer enn et etisk problem. Det nyttbare matsvinnet i husholdningene tilsvarer klimautslipp fra like mye som 25 prosent av bilparkens utslipp.

I rapporten blir det understreket at all maten som kastes innebærer et enormt sløseri med knappe ressurser som jordbruksareal, vann og energi. Totalt 550 milliarder kubikkmeter vann, blir brukt til å dyrke avlinger som aldri spises, noe som ettersom behovet for vann til matproduksjon kan øke til 10.000-13.000 milliarder kubikkmeter innen 2050. Det er 2,5-3,5 ganger mer enn den totale mengden ferskvann menneskeheten bruker i dag.

Det er et paradoks at vi sløser med varer som vi er avhengige av for å leve. Rapporten trekker frem dårlig infrastruktur og lagringsmuligheter, for strenge best før-datoer, få-med-på-kjøpet-tilbud og forbrukernes kravstorhet, som noen av drivkreftene bak denne enorme sløsingen. I tillegg kommer at maten vi kjøper er for billig og at produsenter og butikker tjener på at vi kjøper stadig mer mat.

De enorme mengdene mat som havner i søpla hvert år, viser at jordkloden er i stand til å fø svært mange mennesker. Et anslag er at vi produserer nok mat til 12 milliarder. Dette samtidig som nær en milliard mennesker sulter eller lider av underernæring. Dette vil si at vi står overfor et gigantisk folkemord kun med den forskjell at det ikke retter seg mot en spesiell folkegruppe.

Det er helt avgjørende at vi klarer å gjøre noe med denne sløsingen. Både av hensyn til miljø, ressursutnyttelse og økonomi. «Dette er mat som man kunne bruke til å brødfø verdens økende befolkning, i tillegg til de som sulter i dag», sier Tim Fox, som leder for avdelingen for energi og miljø ved instituttet, i en pressemelding.

Som reaksjon på sløseriet har en rekke matkastingsarrangement i de senere årene funnet sted rundt om i europeiske byer. En ivrig ildsjel i forbindelse med flere av disse arrangementene er den engelske mataktivisten Tristram Stuart, som under det kjente navnet «Feeding the 5000» forvandler fullverdig mat og råvarer på vei til søppelkasser til velsmakende delikatesser.

Tristram er også en populær og inspirerende fordragsholder og har skrevet boken «Waste, Uncovering the Global Food Scandal», hvor han skriver om det globale, skandaløse matproblemet. Fokuset hans er hvordan mat som ellers ville blitt kastet grunnet dato eller skjønnhetsfeil, kan bli forvandlet til deilig retter.

Norge

I Norge kaster vi utrolige 300.000 tonn spiselig mat i året. Det representerer en verdi på 18 til 20 milliarder kroner. En norsk husholdning kaster over en fjerdedel, eller opp til 57 kilo per person, av all mat de kjøper i året. Norsk matsvinn tilsvarer i følge Østfoldforskning utslipp fra 160.000 personbiler.

Hovedårsaken er datostemplinger – enten at utsendelsesdatoen til butikkene ikke blir overholdt, eller at best før-datoen er utgått. Vi har et overforsiktig holdbarhetssystem der datoene blir fastsatt med svært lang sikkerhetsmargin. Baksiden av medaljen er at enorme mengder god mat kastes hver dag.

Vi må ha et regelverk som regulerer håndtering av mat i størst mulig grad sikrer at god mat ikke kastes. Vi trenger et bedre merkesystem, eller aktiv folkeopplysning slik at folk forstår at “best før” ikke betyr det samme som “dårlig etter”. Det er kun et kvalitetsstempel, og noe helt annet enn “siste forbruksdag”. I tillegg bør butikker bør ha en resthylle for varer som er i ferd med å gå ut over datostemplingen.

De fire store matvarekjedene i Norge har stor påvirkningskraft og er blant de største reklamepusherne her i landet. Disse tjener på at vi kjøper stadig mer mat ettersom produsenter ofte får støtte ut fra hvor mye de produserer. Vi betaler ikke de reelle kostnadene det innebærer å produsere mat. Vi betaler bønder ganske dårlig, og vi betaler ikke for miljøkostnadene.

Kjøper man derimot kvalitet, tar man også vare på maten. En positiv trend i dag er at folk begynner å bli bevist på hva man kjøper. De smarteste produsentene og kjedene er de som dyrker denne trenden, slik at forbrukerne begynner å handler passe mengde.

Mengden bioavfall, populært kalt matavfall, som kastes blir sendt til forbrenningsanlegg for å dekke forskjellige formål. Vesar frakter flere hundre tonn med bioavfall fra husholdninger til Norsk Biogassubstrat, et flytende råmateriale for produksjon av metangass som kan brukes som drivstoff for kjøretøy, i uka.

Det er hovedsakelig produksjonsavfall fra storkjøkken, restauranter og hoteller som samles inn og sendes hit. I tillegg kommer det mye fullt spiselig mat fra næringslivsindustrien.

I gamle dager ble maten omgjort til grisefôr, men på grunn av nye EU-regler ble det en stans på dette. Trøsten er imidlertid at maten nå omgjøres til biogass og gjødsel. Gassen brukes blant annet på rutebussene som kjører i Fredrikstad.

Norsk Biogassubstrat på Rygg i Tønsberg er et av selskapene som utvinner biogassubstrat. Hele 150 tonn biosubstrat blir sendt til Fredrikstad, hvor det blir gjort om til biogass som blant annet brukes til å utvikle biodiesel, som driver kommunale biler og en busspark, i uka. Totalt blir 15.000 tonn ferdig biogassubstrat til 1,5 millioner liter diesel.

Matkasting er etisk uansvarlig, både miljømessig og økonomisk. Coop Norge har derfor nylig etablert en miljøpris, hvor de ønsker forslag til «et nytt produkt, tjeneste eller løsning, som kan bidra til at Coop eller andre aktører i verdikjeden reduserer mengden mat som blir kastet.» Beste forslag belønnes med 50.000 kroner. Prisen deles ut i januar 2013. I juryen sitter blant annet Framtiden i våre henders leder Arild Hermstad. Flere hundre forslag har blitt innlevert.

NHO, dagligvarehandelen og næringsmiddelindustrien har på eget initiativ bestemt seg for å redusere matsvinnet med 25 prosent innen 2015. ForMat er næringslivets egen satsing for å redusere mengden mat som kastes. Prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke ulike organisasjoner i det private og det offentlige, har fått bred offentlig støtte.

Matvett.no, som drives av ForMat-prosjektet, er en side for alle som ønsker å bidra med tanker, ideer og handlinger til hvordan vi kommer matsvinnet til livs. Her får man all den informasjon man trenger for å bli flinkere til å kaste mindre mat.

Gandhi var opptatt av å føre et enkelt liv, både for at det skulle være nok mat og klær til alle og for at materialismen ikke skulle få stenge for de virkelige verdiene i livet: samværsverdiene og de åndelige verdiene. «Det er nok ressurser i verden til alles behov, men ikke for alles grådighet,» sa han. Nøysomhet var derfor en livsholdning som preget alt hans virke.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Albert Einstein er anerkjent som et geni. Her er noen av grunnene til hvorfor:

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 24, 2013

Sitater: Einstein og vilje

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

«ECOCIDE IS A CRIME AGAINST FUTURE GENERATIONS» – Polly Higgins – Lawyer for Mother Earth

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 23, 2013

‘Avatar’ director urges slowdown for Canadian oil sands

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Attac lanserer rapporten “Vet du hva banken din gjør?” den 24. januar på Litteraturhuset

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 23, 2013

Til tross for at bankene igjen går med rekordoverskudd, er det få som vet noe om hvordan de skaper sine resultater. Det norske Oljefondet får jevnlig kritisk søkelys rettet mot etikken i sine investeringer – så hvorfor ikke rette samme søkelys mot banksektoren? Bankene fordeler ressurser i næringslivet, og kan påvirke dette i positiv eller negativ retning. Dette gjelder ikke minst gjennom koblingen til skatteparadis. At banksektoren er en aktiv tilretteleger for bruk av skatteparadis er problematisk fordi skatteparadis-systemet bidrar til hemmelighold, tilrettelegger for skatteunndragelse og svart økonomi, og hemmer verdiskapning i utviklingsland.

Attac lanserer rapporten “Vet du hva banken din gjør?” 24. januar på Litteraturhuset (Kverneland) kl. 17.30- 19.30. Den tar for seg de fire største bankene i Norge (DNB, Nordea, Handelsbanken og Danske Bank) og deres tilknytning til skatteparadis. Rapporten ser også på bankenes samfunnsansvar, og problematiske sider ved deres utlåns- og investeringspraksis der det er dokumentert fra norsk og internasjonalt sivilsamfunn. Dette inkluderer bl.a. matspekulasjon, investeringer i atomvåpen og i miljøverstinger.

Det må gjerne være innspill fra salen til andre eksempler på investeringsporteføljer, hvordan bankenes rolle i samfunnet bør være, hva som kan gjøres på reguleringssiden og hva vi som kunder kan gjøre.

Rapportforfatter, Sirianne Dalum, som har master i statsvitenskap fra UIO og en Msc i komparativ politikk fra LSE, og i lengre tid har jobbet som frilanser for DN, presenterer funnene i rapporten.

Panel:

– Statssekretær i Finansdepartementet Morten Søberg (SP)

– Jan Digranes, direktør for bank- og kapitalmarkedsavdelingen i Finans Norge (FNO)

– Eivind Hageberg fra Attac Norge

– Karsten Gjefle, daglig leder i CSR Norge.

Ordstyrer: Emilie Ekeberg (journalist i Klassekampen).

Arrangementet på facebook: Rapportlansering og debatt: Hva gjør banken din?

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Alternativ finansiering av dokumentarfilm

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 23, 2013

Filmmakers/Changemakers er et forum som ønsker å styrke samarbeidet mellom dokumentarfilmskapere, frivillige organisasjoner, forskningsingsmiljøer og næringsliv. Den 25. januar og 5. februar vil det bli avholdt filmseminar om alternativ finansiering av dokumentarfilm. Benytt den sjeldne muligheten til å møte regissøren av The Age of Stupid, Franny Armstrong, som vil fortelle om sitt vellykkede samarbeid med frivillige organisasjoner nå på fredag!

Filmmakers/Changemakers & Program

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Human Rights Human Wrongs

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 23, 2013

Filmfestivalen Human Rights Human Wrongs, som starter på Parkteatret 5.-10. februar, inkluderer 20 gode og viktige filmer om tilstanden for            menneskerettigheter i verden, med spennende debatter og aktuelle gjester. Første gangen festivalen fant sted var på Parkteatret i anledning 60-årsmarkeringen for Menneskerettighetserklæringen i 2008. Festivalen, som inkluderer filmer, innlegg og diskusjoner om menneskerettighetenes status i verden i dag, er resultatet av et et samarbeid mellom Menneskerettighetshuset i Oslo og Oslo Dokumentarkino.

Her kan man tenke på de kapitalistiske selskapenes rolle vedrørende menneskerrettighetene, bli inspirert av hva aktivister kan oppnå, le over hvor latterlig alt kan synes sett fra et annet perspektiv, bli beveget av hvilke forhold mennesker lever i og hvordan de svarer på det, lære om land og saker som ikke blir dekket i det kommersielle mediene, forme dine meninger og delta i debatten og bli en del av løsningen.

SE: Human Rights Human Wrongs

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Polly Higgins om «Law of Ecocide» i Oslo

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 20, 2013

Polly Higgins om «Law of Ecocide»  i Oslo – og visjonen er:

– Alle land skal ha lov mot «økocide» innen 2020

 

Picture

I 2010 foreslo den engelske advokaten Polly Higgins, som The Economist valgte som en av “Verdens Topp 10 visjonære tenkere” og som blir feiret som en grønn helt av The Guardian, for FN at økocid – den omfattende ødeleggelsen av økosystemer- skal deklareres som den femte forbrytelsen mot freden.

Den utryddelsen av plante- og dyrearter og hele økosystemer som skjer i stor skala i våre dager, har i følge henne like alvorlig karakter som massemord. I tillegg til de tragiske naturødeleggelsene er dette dermed i ferd med å undergrave også vår sivilisasjon og menneskehetens fremtid, om vi ikke straks velger å snu utviklingen.

Hennes visjon “Wish20″: “Tenk deg en verden der alle mennesker lever i fred med hverandre og naturen. En verden der trivsel for menneskene, dyr og planeten kommer først. En verden der en virkelig bærekraftig økonomi kan utvikle seg. Denne verden eksisterer og den internasjonale kriminalisering av økocid er en bro som vi bygger for å komme dit.”

Polly kommer nå til Norge for å snakke om hvorfor en internasjonal lovgiving om «ecocide» kan bli et viktig grep i klimakampen, og for ivareta biomangfold i tiden fremover. Møt henne i regi av Miljøpartiet De Grønne på Litteraturhuset den 16. januar kl. 18.00. Inngang: 50,-

Møt “Jordens advokat” Polly Higgins på Litteraturhuset den 16. januar

Wish20 End ecocide2020

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Do Not Remember Gurdjieff, Remember His Work

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 20, 2013

File:Georges Gurdjieff dead.JPG

“Man’s possibilities are very great. You cannot even conceive a shadow of what man is capable of attaining…”

G.I.Gurdjieff

Gurdjieff, The Fourth Way and The Enneagram PlayList

Youtube: Gurdjieff – Rare Remarkable

Youtube: Gurdjieff Sayings

XXX

Youtube: Gurdjieff: Teacher of Radical Transformation

Youtube: Gurdjieff ~ Meetings

Youtube: Understanding the Enneagram

Youtube: Gurdjieff Movements Demonstration-Munich 2008

Youtube: The Music of the Earth

Youtube: The Secret within Music: Gurdjieff, Steiner, and the Sufis, Music by Laurence Galian

Youtube: Georgij Ivanovitsj Gurdjieff

Georgij Ivanovitsj Gurdjieff (født i Alexandropol (nå Gyumri, Armenia) 1872?, død 1949?) var en gresk-armensk mystiker og religiøs lærer, guru. Han hevdet at den lære han brakte til Vesten, opparbeidet gjennom hans erfaringer og reiser, var uttrykk for den indre kjernen av sannhet i mange religioner.

Han begynte tidlig en søken etter kunnskap om meningen med livet. Hans reiser for å finne svar på essensielle spørsmål om årsaken til menneskets eksistens på jorden førte ham til Nord-Afrika, Sørvest-Asia og Sentral-Asia. Han absorberte og praktiserte den gamle og opprinnelige kunnskapen han fant, som delvis ble regnet som tapt og nærmest umulig å finne.

Han mente at majoriteten av menneskeheten lever sine liv i tilstand av hypnotisk “våken søvn,” men at det var mulig å transcendere til høyere tilstander av bevissthet og oppnå fult menneskelig potensiale. Han utviklet en egen metode for å vekke ens bevissthet, som han kalte for “arbeidet” eller “metoden.” Denne er ulik den til fakiren, monken eller yogien.

Han kalte resultatet av sin søken for Den Fjerde Vei, en lære om menneskets mulige utvikling. Han ga denne kunnskapen en form tilpasset det vestlige menneskets liv og sinn, slik at folk som lever i dagligdagse omgivelser kan lære å bruke hans ideer for å øke sin bevissthet og sin væren.

Den Norske Gurdjieff Stiftelsen

George Gurdjieff

Gurdjieff Legacy — The Teaching For Our Time

The Gurdjieff Foundation

Gurdjieff Internet Guide

Gurdjieff Studies

George Gurdjieff – Wikipedia

Georgij Ivanovitsj Gurdjieff – Wikipedia

The Fourth Way – Wikipedia

All and Everything – Wikipedia

G. I. Gurdjieff – Wikiquote

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

En bedre verden er på vei!

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 20, 2013

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Obama’s War on Whistleblowers

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 20, 2013

Former CIA officer John Kiriakou and Bradley Manning.

A military judge granted a government motion and ruled the defense could not argue motive during the trial of Pfc. Bradley Manning, the soldier being prosecuted by the military for releasing classified information to WikiLeaks.

Defense Will Not Be Allowed to Discuss Bradley Manning’s Good Faith During Trial

John Kiriakou is a former CIA analyst and case officer, former senior investigator for the Senate Foreign Relations Committee, and former counter-terrorism consultant for ABC News, blogger for Huffington Post, and author. He is notable as the first official within the U.S. government to confirm the use of waterboarding of prisoners as an interrogation technique, which he described as torture.

On October 22, 2012, Kiriakou pled guilty to disclosing classified information about a fellow CIA officer that connected the covert operative to a specific operation. Kiriakou thus became the first C.I.A. officer convicted of passing along classified information to a reporter. A plea agreement negotiated a sentence of 30 months in prison. Sentencing has been scheduled for January 25, 2013.

In 2012, Kiriakou received the Joe A. Callaway Award for Civic Courage for standing up for constitutional rights.

Obama’s War on Whistleblowers

Obama: Whistleblowers’ New BFF

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Autonomist Marxist Theory and Practice

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 20, 2013

https://i2.wp.com/img.chan4chan.com/img/2009-02-03/1233622373855.gif

Et kjent sitat fra Bakunin:

«Vi er overbevist om at frihet uten sosialisme er privilegier og urett, og at sosialisme uten frihet er slaveri og brutalitet.»

Autonomist Marxist Theory and Practice in the Current Crisis by Brian Marks

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Klimavalgkampen 2013 er i gang

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 20, 2013

– Grip mulighetene! var oppfordringen fra «Olje-Ola» til NHOs årskonferanse «Oppdrag Energi». En olje- og gassboom er på vei og selv starter Borten Moe (Sp) gjerne boring i Lofoten allerede i år. Natur og Ungdom krever at høsten blir et klimavalg, «klimagarantistene» Venstre og SV presses og i årets vårkampanje vil Spire lansere kravet om et framtidsombud. Klimavalgåret 2013 er i gang.

Klimavalgkampen 2013 er i gang

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »