Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for 25. februar 2013

«It’s game over for climate change,» Robert F. Kennedy

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 25, 2013

Keystone XL pipeline is «the worst project that we’ve seen come along in our lifetime.» Robert F. Kennedy Jr. argued that the oil available would create three times the amount of carbon of Saudia Arabian crude oil. «If we burn that or even come close to burning a fraction of it, James Hansen, the top scientist of NASA, says it’s game over for climate change,» Robert F. Kennedy Jr. told Huffington Post. «In other words, it’s the end of civilization.» «The oil industry last year had pure profits of $100 billion,» Kennedy said. «They are the richest private entities of mankind. We’ve never seen anything like this and they’re exercising political power.»

WATCH: RFK Jr. Defends Himself Following Arrest

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Vår verden

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 25, 2013


Vi blir født inn i en verden. Vi blir sosialisert inn i en forståelse av universet, også det menneskeskapte og kulturelle. Skolen fungerer som en kvern man går igjennom. Jonas i Jens Bjørneboes bok med samme navn har min fulle sympati. Pink Floyds film The Wall tar opp en rekke viktige saker og det samme gjør Gjøkeredet, boka til Ken Kesey. Etter skolen begynner man å arbeide, med det samme hver dag. Staten gjør det beste den kan for å homogenisere. Mediekonserner gjør dette på en glimrende måte.

The Manufactured Consent av Noam Chomsky sier noe om dette. Det gjør Foucault med sine diskursanalyser også. Nietzhe sa en gang at en god student var den som gjorde opprør mot læreren, eneste måten å utvikle vår sivilisasjon på. Det må være mangfold, rom for forskjellige meninger og kritikk.

Vi har å gjøre med et Frankensteinmonter. Et menneskelaget monster som forfølger oss til vår død og som på veien kun vil ha mer og mer av forbruk og produksjon, noe som gjør livet til menneneskene til noe lite annet enn som i en tredemølle hvor ris og ros ikke kun blir gitt etter innsats, men gjennom undertrykkelse og utbytting av andre. På denne måten blir vi ikke stadig mer utviklet og lever i stadig mer komplekse samfunn, tvert om så blir samfunnet stadig mer rått og brutalt. I teksten Sionismens vise protokoller står det at menneskene skal leve værre enn dyr, som slaver. Det er ikke langt unna og det er slik det vil bli hvis vi ikke gjør noe for å stanse det.

Det er mange ting man kan gjøre for å bryte en ond sirkel og bli et skapende individ i stedet for et produkt av sitt samfunn og sin samtid. Selv om stat og kapital gjør sitt beste for å skape zombier kan man stå opp og gjøre noe, ta initiativ, bryte lenkene og være fri. Til syvende og sist har vi alle et valg. Vi trenger kun å ha motet som skal til. Man trenger ikke å være spesielt utrustet eller ha gått mange år på skolen. Et vært menneske er godt nok utrustet. Dette selv om det gjerne bør være en samklang mellom intellekt og hjerte.

Verden er kynisk og hard. Rettferdighet er et ideal som sjeldent blir utvist i praksis. Men kun det at vi har begrepet forteller noe om menneskeheten. Sannhet, rettferdighet og fred, for ikke å nevne solidaritet, kjærlighet og empati, eller frihet under ansvar, er idealer vi alle kjenner. Flere av dem har generasjonene før oss kjempet for. Det har vært blodige slag og flere har ofret sine liv. Noen av idealene har nådd et høyere stadium enn andre. Noen står sterkere i dag enn tidligere. Noen står sterkere i en kultur enn i en annen. Men vi bør alle etterstrebe dem, ettersom menneske bør forsøke å utvikle seg den rette vei, til et mer harmonisk samfunn og en fredeligere sivilisasjon. Vi må kjempe for å beholde det såkalte menneskelige ved oss.

Vi må ikke tåle så inderlig vell den urett som rammer våre brødre og søstere i andre deler av verden. Det er her vi må utvise mot. Vi må gå i mot de strømninger som er så sterke i dag – en voldsbølge og en apati som verden sjeldent har sett maken til – den er global. Vi må bryte oss ut av lenkene, lirke oss ut av nettet som har blitt satt over oss og begi oss ut på en usikker sti som kan føre til pinsler og ens død eller til en bedre verden. Dette kan gjøres gjennom å tale om en bedre verden, skrive om en bedre verden, demonstrere en bedre verden, bygge opp en bedre verden her og nå. Man kan begi seg ut i verden, for eksempel til Palestina og Irak, hvor våre brødre og søstere lider hver dag av overgrep og berøvelser.

Den 11. september representerte et historisk vendepunkt, ikke kun for USA, men på grunn av USAs globale betydning, for hele verden. Det hersker lite tvil om at dagen kommer til å bli prentet inn i oss, om vi vil det eller ikke, som det som satte gang i den tredje verdenskrig.

Vi kunne ha laget et spill, hvor man veddet på måned, uke og dag krigen skulle starte og i hvilket land: Libanon, Syria og Iran. Slik har verden blitt. Snart ser man ikke opp for å se om det er regn, haggel eller snø som daler ned, men hvilken type bombe det er. Dette er hva krigen mot terror i praksis har kommet til å bli for mange mennesker verden over.

Afghanistan og Irak i ruiner og kaos, trusler mot Syria, Iran og Nord-Korea. Dette er USAs evige krig for fred. Langt borte bombes land i filler og bak murene i Vesten innskrenkes ytringsfriheten, overvåkingen øker og strengere terrorlover innføres.

Er vi vitne til den fjerde verdenskrig? Tidligere CIA direktør James Woolsey mener så og hevder dette er en lang krig mot såkalte islamske ekstremister, de religiøse lederne i Iran og fascistene i Irak og Syria. Også underkommandant Marcos mener den fjerde verdenskrig har startet, men at dette er en krig om markeder, om territorium, en krig drevet frem av neoliberalismens umettelige hunger etter evigvarende økonomisk vekst.

En krig mot folk flest. En krig som føres med bomber, propaganda, skremsel, terrorlover og økonomiske virkemidler. Antikrigsbevegelsen har ikke tatt feil og trenger ikke bøye seg i støvet og unnskylde seg. Resultatene av USAs demokratiseringsprosess er tydelige: intet demokrati, kaos, død, miljøforurensing og ustabilitet, noe som igjen legitimerer ytterligere amerikansk tilstedeværelse samt militæraksjoner.

Norge deltar i krigen mot folk flest. Nye terrorlover innføres. Offentlige tjenester privatiseres. Rettigheter innskrenkes. Norske fly dreper mennesker i Afghanistan. Og Norge tjener penger på krig. I 2002 tjente Norge 300 millioner kr på å selge våpen til USA. Nesten en firedobling fra året før. Seks milliarder norske pensjonskroner er investert i våpenprodusenter. Andre krigsprofitører som tjener blodpenger på krig er blant annet Kværner, Stena Line/DFDS og Maersk.

Men hvis de nykonservative, nyliberale haukene i Washington tror de kan forme verden som de vil uten motstand tar de feil. Motstanden er globalisert! Kampen mot den fjerde verdenskrig, mot imperialisme og nyliberalisme, er historisk og global. Skaren av motstandere av krig og nyliberalisme, tilhengere av fred, solidaritet og demokrati øker dag for dag verden over. Millioner er engasjert i motstandskampen, og på alle fronter.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »