Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for 26. februar 2013

Dr. Akbar Grande forteller om sitt savn etter en kollektiv venstreside som slår tilbake mot trakassering fra politiet – Og som bygger en ny offensiv mot kapitalisme og krig.

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 26, 2013

Foto: Sosialistisk Ungdom http://www.flickr.com/photos/sosialistiskungdom/4181958831/

«Det går ikke en dag uten at jeg tenker på min manglende aktivisme. Men sannheten er at jeg er desillusjonert.»

Jeg savner dagene som aktivist

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Billettfri dag Mir den 2. mars

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 26, 2013

Billettfri Dag er Planka Oslos versjon av Free Public Transports Day, som blir feiret i Stockholm, Malmö, Göteborg, Berlin, Toronto, Florianópolis og Beograd, blant annet. Dagen ble innstiftet i 2008 av planka.nu, som en dag for å feire gratis kollektivtransport, og samtidig sette dette spørsmålet på den politiske dagsordenen.

I fjor ble Billettfri dag feiret med konsert på t-banen. I år vil Planka Oslo legge feiringen til Mir med band, DJs, preik og hygge den 2. mars 2013 kl. 19.00-01.00. På programmet står bandet Modern Love og diskjockeyene #popnerdane og DJ Shingri-la!

I forbindelse med Billettfri dag deles også “nulltaxepriset” ut av planka.nu. Denne prisen deles ut til noen som har gjort noe av det følgende: Virket for en avgiftsfri kollektivtransport, arbeidet før økt innflytelse over kollektivtrafikken for de som reiser og arbeider i den, gjort avgiftsstreik lettere, virket for en åpnere og mer tilgjengelig by og/eller kollektivtrafikk, motvirket overvåkning og kontroll overfor reisende samt bekjempet trafikkmaktordningen.

FB: BILLETTFRI DAG!

Video fra i fjor

Planka Oslo

Nolltaxepriset

Free Public Transport Day

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

The U.S. military spending

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 26, 2013

The U.S. spends 57% of its discretionary budget on the military – spending only:

► 6% on Education

► 6% on Government

► 5% on Veterans Benefits

► 5% on Health

► 3% on Energy & Environment

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »