Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for 28. februar 2013

Nær forestående salg av Hauskvartalet?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 28, 2013

«Byrådet er opptatt av at Oslo kommune skal selge eiendommer som kommunen ikke selv har behov for i sin tjenesteproduksjon, og da med spesielt fokus på boliger som står tomme. Jeg har på bakgrunn av dette bedt Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) utarbeide konsepter for mulig salg av eiendommene i Hauskvartalet,» skriver byråd Bård Folke Fredriksen på spørsmål fra meg i et notat som er sendt fram til bystyrets finanskomite.

Reguleringsplanens forutsetning om brukermedvirkning mener byråden må bli et forhold mellom en potensiell framtidige eier og brukerne av Hauskvartalet: «Også fremtidig eier av boligeiendommene i kvartalet er bundet av gjeldende reguleringsplan ved utbygging. Det følger av reguleringsplanens formålsbestemmelse i §2 at utviklingen av kvartalet skal skje med stor grad av brukermedvirkning, samt at det skal utarbeides et miljøprogram isamarbeid med Hauskvartalet og eierne.»

Her gjelder det å være på vakt, og uansett: et eventuelt salg må vedtas i bystyret.

Les: byrådens notat

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Lanseringseminar: På den andre siden av finanskrisen – Norge som kreditor

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 28, 2013

Spain Financial Crisis - Spanjoler protesterer mot den spanske regjeringen rett før jul, 2012. Spania, Hellas, Portugal og Italia er blant de kriserammede eurolandene. - Foto: Daniel Ochoa De Olza / Ap

Les vår kronikk om rapporten hos NRK Ytring: Norges janusansikt

Attac Norge lanserer sin nye rapport «På den andre siden av finanskrisen – Norge som kreditor» på Litteraturhuset den 7. mars kl. 17.30-19.30. Ingrid Hjertaker, utreder for Attac Norge, vil legge fram rapporten, med kommentarer fra Steinar Mediaas, økonomikommentator i NRK.

Rapporten tar for seg Norges rolle i krisa i Europa. I det offentlige ordskiftet her hjemme blir det gjerne hevdet at vi står på utsiden av krisa. I vår rapport viser vi til hvordan Norge var en stor investor i mange av de systembærende bankene før krisa, og hvordan vi fortsetter å tjene gode penger på krisepolitikken i Europa i dag.

Hensynet til vanlige folk er ikke tatt i krisehåndteringen fra regjeringer og Troikaens (EU, IMF og den europeiske sentralbanken) side. De finansielle interessene er satt først, og så langt er det kun bankene som er reddet. Innbyggerne ser at deres innflytelse over politikkutviklingen forvitrer. Lovlige og fredelige demonstrasjoner møtes med politivold og begrensninger i ytringsfriheten. Hvor lenge vil vanlige folk i de kriserammede landene finne seg i å måtte betale for en krise de ikke føler de har vært med å skape?

Som en stor kreditor i et kriserammet Europa og er vi med på å sette betingelser om innstrammingspolitikk og markedsretting som kriseløsning. Vi etterlyser samstemthet i de kriseløsninger som har vært innført her hjemme og vår politikk ute, og vi ønsker en debatt om hvordan vi kan endre vår utlåns- og investeringspolitikk slik at vi kan bli en solidarisk nabo.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

We Remember the Victims of Sumgait pogrom

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 28, 2013

STEPANAKERT:

“On February 26-29, 1988, with the actual support of the Azerbaijani authorities and the collusion of the Soviet leadership, a massacre of Armenians was carried out in the city of Sumgait, the Azerbaijani Soviet Socialist Republic, which shocked the international community with its savagery and brutality,” the Foreign Ministry of the Nagorno Karabakh Republic said in a statement ahead of the 24th anniversary of the crime.

Erik Grigoryan:

“Today, as we mark the 25th year of the grave crime against humanity in Azerbaijan, that killed, raped and tortured hundreds of defenseless Armenians, I remember that one person from Azerbaijan, who was part of a Dialogue program with me, went against the peer pressure and revealed, that her grandmother was about to be killed because she was Russian speaking, like many Armenians, and because they she would not pass the test of saying “funduk” without an russian-Armenian accent, a measure that helped Azerbaijanis to distinguish Armenians to kill them. The story she told was that the mob flooded into the hospital, started testing everyone to find the Armenians. Her grandmother did not pass the test and they wanted to kill her. Her son miraculously convinced them to wait some minutes until he could bring her passport from home, after what she was left to live…”

Sumgait pogrom – Wikipedia

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

EU ‘Troika’ rule in Ireland worse than British Empire

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 28, 2013

A protester waves a Irish flag outside the Irish Prime Minister's office in Dublin on November 21, 2010

Ireland’s trade union chief has accused the EU-IMF troika in charge of Irish austerity policies of tipping the economy into downward spiral and acting as an imperial oppressor.

EU ‘Troika’ rule in Ireland worse than British Empire

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »