Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for 1. mars 2013

The Specials: Rat Race

Posted by Fredsvenn den mars 1, 2013

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Litt om vår bakgrunn

Posted by Fredsvenn den mars 1, 2013

Man kan utlede germaner fra hermaner og deretter erman/arman, altså herrefolket, hvis man ønsker å se det slik. Zarathustra skriver om dette. Irminsul og Irminschaft er de tidlige germanernes kunnskap om det guddommelige.

Men ar kan bety flere ting, inkludert lys (sol), visdom, kunnskap og rettferdighet osv., kilde, å skape, bysenter osv. Antagelig går alt dette ut på et.

Aleppo var en mektig by for 5000 år siden og Eblas (byen som kan vise den tidligste bruken av semittisk språk) alterego. Det tidligere navnet for Aleppo var Armi. Det var også der arameerne, en del tid senere, kom til. Og de tidligere navnene på sumeriske byer var slik som Eridu, Uruk og Ur. Sumererne benyttet seg av hurriernes ord for kobber.

Men som swastikaen (som også er fra Sørvest Asia, og det samme folket), så tilhører dette langt flere enn germanerne. Nakh-dagestanerne ikke aller minst. Nakh-dagestansk viser at språket var med å utvikle jordbruket fra en veldig tidlig periode.

Armensk, som er et av de aller første indoeuropeiske språk, og som både ligner på gresk og sanskrit, er et språk som viser stor grad av bilingvisme med nakh-dagestansk, rettere sagt urartisk, som er hurriernes moderspråk.

Dette var folket i Portasar, eller Gobekli Tepe, som er verdens første megalittiske bygning. senere kom Tell Halaf og Tell Hasuna. denne kulturen spredde seg i takt med den neolittiske pakken og kulturen. Kunnskapen om jordbruk og kobber.

Fra Sørvest Asia dro man til Sentral Asia India, Iran, Irak, Egypt, Balkan og Kaukasus, hvor man først dannet det som har blitt kjent som shulaveri Shomu kulturen og dernest Kura Araxes kulturen.

Alle semitter og indoeuropeere (et språk dannet fra pontisk og sørvest kaukasisk rett nord for Kaukasus) inkluderes i denne kulturen. Også hebreerne inkluderes i denne kulturen. Hebat var hurriernes gudinne, og mange ble oppkalt etter henne.

Ar og swastikaen kan mye lettere forstås som vår sivilisasjons kjerne. Jesus er en god representant for dette. Det samme er taoismen, en religion som kom fra Kaukasus via de indoeuropeiske tokarerne, som også introduserte kobber til Kina.

Ariernes samfunn bar preg av egalitæritet og likestilling mellom kjønnene. Desverre har vi kommet på avveier, og fører både krig mot hverandre og mot naturen.

Vi må nå gjennomgå en transformasjon som kan føre til et mer harmonisk og balansert samfunn. Vi trenger kjerneverdier, og penger har kun bytteverdi og ingen iboende verdi. Vi trenger først og fremst nestekjærlighet.

Occupy er et godt eksempel på den type sosiale bevegelse som nå kommer frem og skal gjennomføre transformasjonen. Det samme kan sies om den arabiske våren og bevegelser som Idle no More osv.

The Fourth Economy: Inventing Western Civilization

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »