Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Anmeldelse av Stoltenberg, Støre og Faremo

Posted by Fredsvenn den mars 22, 2013

Anmeldelse av Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Grete Faremo for krigsforbrytelser og medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten – Vi møtes utafor Sentrum politistasjon (NB! Den politistasjonen som ligger vis a vis Sentrum Scene, på hjørnet i Torggata) kl. 16 på fredag 22. mars.

Arrangør: Rødt aksjonsnettverk mot krig

Facebook: Anmeldelse av Stoltenberg, Støre og Faremo

Marielle Leraand: Er de krigsforbrytere?

Vi hilser velkommen Edvard Vogts anmeldelse av Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Harald Sunde for brudd på folkeretten ved å gå til krig mot Libya i strid med FN-pakten og norsk rett. Vi ønsker i tillegg å anmelde en rekke brudd på norske lover om krigsforbrytelser som det kan påvises at NATO begikk under krigen eller som det kan sannsynliggjøres at Norge direkte eller indirekte medvirket til.

Norge deltok i krigen mot Libya fra 23. mars 2011 til 1. august 2011 med bombefly og fortsatte deltakelsen fram til 31. oktober 2011 med bl.a. å bidra til å velge ut bombemål. 2. mars 2012 avgav en kommisjon nedsatt av FNs menneskerettighetsråd rapporten Report of the International Commission of Inquiry on Libya som påviser sivile mål ble bombet av NATO og at krigsforbrytelser ble begått av deres allierte på bakken. Vi mener at det som kommer fram i denne rapporten, gir grunnlag for å anmelde regjeringen Stoltenberg II, statsminister Jens Stoltenberg, daværende utenriks- og forsvarsminister Jonas Gahr Støre og Grete Faremo og forsvarssjef Harald Sunde etter straffelovens kapittel 16 om Folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

Vi anmelder Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Grete Faremo og Harald Sunde for forbrytelse mot menneskeheten etter

Strl. § 102, bokstav a og k,

likedan anmelder vi regjeringen Stoltenberg II for forbrytelse mot menneskeheten etter

Strl. § 102, bokstav a og k, jf. § 27,

for å ha drept flere personer og begått umenneskelige handlinger som har forårsaket store lidelser og alvorlige skader på kropp eller helse. Overtredelsen var som ledd i et utbredt og systematisk angrep rettet mot en sivilbefolkning.

Og for krigsforbrytelse mot person etter

Strl. § 103, første ledd, bokstav a og b

likedan anmelder vi regjeringen Stoltenberg II for forbrytelse mot menneskeheten etter

Strl. § 103, bokstav a og b, jf. § 27,

for å ha drept beskyttede person og for å ha påført beskyttede person store lidelser og betydelige skader på kropp eller helse.

De samme anmeldes for for medvirkning til krigsforbrytelser mot person etter

Strl. § 103, første ledd, bokstav a, b, d, e, f, h, i, j og k, jf. § 15

for regjeringen Stoltenberg II sitt vedkommende, jf. strl. § 27,

for å ha medvikret til
– drap på beskyttede personer,
– påføring av beskyttede personer stor lidelse og betydelige skader på kropp og helse, særlig ved tortur eller annen grusom eller umenneskelig behandling,
– å utsette en beskyttet person for voldekt eller annen tilsvarende grov seksuell vold,
– å ta en beskyttet person som gissel,
– å verve barn under 18 år til væpnede styrker eller å bruke dem aktivt til å delta i fiendtlighetene,
– i strid med folkeretten å deportere eller tvangsflytte beskyttede personer fra et område hvor de lovlig oppholdt seg,
– å ilegge eller iverksette straff mot beskyttede personer uten at personene først har fått en rettferdig rettergang i samsvar med folkeretten,
– grovt å krenke beskyttede personers verdighet ved ydmykende eller nedverdigende behandling, eller
– å skade stridende som har overgitt seg.

Grunnlaget for de to første gruppene av forbrytelsene

Kommisjonen undersøkte 20 av NATOs 9 700 bombetokter og dokumenterte at det i disse angrepene var drept minst 60 sivile og såret 55. Norge deltok i 564 angrepstokter. (Hvilke mål Norge angrep er ukjent for oss, men vil være tilgjengelig informasjon for påtalemakten.. Kommisjonen påviste flere bombeangrep med sivile tap der det ikke kan påvises militære mål i nærheten:

* De største sivile tapstallene ved en enkeltbombing kommisjonen har kommet fram til er et NATO-angrep mot byen Majer 8. august 2011 hvor NATO skal ha drept 34 sivilister og såret 38 (s. 17). Kommisjonen «fant ingen bevis på bakken, eller gjennom satellittbilder, for at området skal ha hatt en militær funksjon. Basert på informasjonen kommisjonen har mottatt virker det klart at alle de drepte var sivile» (s. 165).

* 20. juni 2011 skal NATO ha drept 5 sivilister og skadet 8 i Tripoli. Av de fem drepte var to barn. Ingen tegn på militær aktivitet skal ha blitt observert i området i forkant av angrepet. (s. 165 – 66.)

* 4. august 2011 ble huset til en 39 år gammel lege bombet i byen Zlitan. Kona, sønnen og dattera hans blei drept. Moren og en annen sønn ble skadet. Det var ingen ting som tydet på at huset hadde noen forbindelse til militære aktiviteter. (s. 166-67.)

* 29. august 2011 ble to hus bombet av NATO som drepte et ektepar og deres tre barn i Bani Walid. Bygningene hadde ingen militær funksjon. (s. 167.)

Kommisjonen konkluderer med at den kan bekrefte en rekke sivile ofre for NATOs bombeangrep og flere tilfeller der sivile liv har gått tapt uten at det kan påvises å ha vært noe militær aktivitet rundt bombemålene. (s. 22.) Det er derfor god grunn til å anta at de anmeldte har gjort seg skyldig i grove brudd på straffelovens §§ 102 og 103.

Grunnlaget for de medvirkning til forbrytelser etter strl. § 102

I Kommisjonens rapport påvises det brudd på disse bestemmelsene fra tuwar, anti-Ghaddafi-opprørstyrkene som fungerte som NATOs allierte på bakken. Blant de mest graverende kan nevnes:

* Henrettelser av mellom 65 og 78 bakbundne Ghaddafilojalister i Sirte i oktober 2011. (s. 9)

* Fengsling og torturering av «et stort antall» mistenkte lojalister, i en rekke tilfeller med døden til følge. Kommisjonen slår fast at dette dreier seg om krigsforbrytelser. (s. 10, 12)

* Uforbeholden maktbrukt mot byer lojale til regimet. Spesielt nevnes Sirte (tidl. rundt 75 000 innbyggere) der «nesten hver eneste bygning» skal ha blitt skadet i bombardementet (s. 16).

* Etnisk rensning av byen Tawergha som tidligere hadde 30 000 innbyggere med svart hudfarge. NATOs allierte brigader fra Misrata brant og plyndret byen og jaget ut befolkningen, som de omtalte som slaver og dyr, med trusler mot å vende tilbake (s. 13). Under kampene avfyrte Misratabrigadene ikke-målrettede raketter mot Tawergha og drepte og skada sivile i deres hjem. Misratabrigadene angrep også tawergher på flukt ut av byen, blant annet skjøt de mot en ambulanse som evakuerte døde og sårede. (s. 120). Ved Tripolis fall arresterte Misratabrigader minst 85 flyktninger fra Tawergha der flere beviselig har blitt utsatt for tortur (s. 12 – 13). Misratabrigader skal ha arrestert og torturert tawergher over hele Libya. I følge Kommisjonen er dette å betrakte som forbrytelser mot menneskeheten (s. 14).

Kommisjonen konkluderer med at krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten ble begått av NATOs allierte thuwar (s. 22). Samtidig er det kjent at NATOs bombefly deltok i de koordinerte angrepene mot Tawergha, Tripoli, Sirte og andre byer som muliggjorde disse krigsforbrytelsene. Al Jazeera beskrev Misratabrigadenes erobring av Tawergha som «en operasjon sterkt koordinert med NATO» (Libya rebels eye Brega oil instalations, Al Jazeera English 13.8.2011) og pressemeldinger fra NATO viser at de utførte bombeangrep mot Tawergha under kampene (se NATOs pressemeldinger fra 11., 12. og 13. august 2011). Dette var på et tidspunkt norske offiserer fortsatt deltok i krigen med å bidra til å velge ut bombemål.

Det er derfor god grunn til å anta at de anmeldte har gjort seg skyldig i medvikning til grove brudd på straffelovens § 102.

Vi forventer at dette straffeforfølges!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: