Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for juni 2013

Anarchism

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juni 26, 2013

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Rapport fra seminar om ØKOLOGISK ØKONOM:

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juni 25, 2013

Rapport fra seminar om ØKOLOGISK ØKONOM

Økologisk økonomi

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Egypts folk reiser seg i et masseopprør

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juni 23, 2013

Rebel

USA ble tatt på sengen når det kom til hva som skjedde i Tunisia og Egypt – den arabiske våren, selv om de tok kontrollen over hva som nå skjer i Syria. Det muslimske brorskapet, som før hadde blitt ansett som Vestens fiender, ble plutselig spiselig og mottakelig for vestlig støtte.

Nå reiser folk i Egypt seg i et masseopprør mot president Mursi og Brorskapets regime den 30. juni. Denne «Vredens dag» har blitt planlagt i flere måneder og er startskuddet for en ny revolusjon for å fullføre 25. januar-revolusjonens krav om brød, frihet og rettferdighet.

Rundt om i verden samler folk seg i solidaritet med Egypts kamp mot det autoritære regimet den 30. juni – dette for å uttrykke støtte for opprøret samtidig som det inlledes over hele Egypt. Ned med Brorskapets styre, støtt 25. januar revolusjonen og det kommende 30. juni opprøret!

Opprørskampanjen, som er en av manga grupper bak 30. juni protestene, er ved å samle inn 15 millioner underskrifter for presidentens avgang for dermed å kunne slå de 13 milloner stemmene som stemte på president Mursi da folket ble tvunget til å velge mellom han og råskinnet Shafiq fra Mubarak-diktaturets era.

Rebel intensifies efforts amid ‘crackdown’ from Brotherhood

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Arbeidsløshet øker blant unge i Europa

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juni 23, 2013

Først og fremst bør vi se dagens finanskrise som et resultat av en viljet og valgt politikk. Det er ingen naturkatastrofe, men et resultat av et stadig større gap mellom rike og fattige, samt en stadig mer oppsvulmet finansøkonomi.

Manifestet for et annet Europa, som var grunnlaget for Alter Summit i Aten 7.- 8. juni, starter slik:

«Europa står i dag på kanten av stupet – og skuer ned i avgrunnen. Den dramatiske innstrammingspolitikken driver Europas folk inn i fattigdom, undergraver demokratiet og ødelegger velferdsstaten. Økende forskjeller truer den sosiale samhørigheten. De økologiske krisetegnene forsterkes, mens de hardest rammede landene opplever akutte humanitære kriser. Kvinner og unge er de som rammes hardest.»

Aldri siden århundreskiftet har arbeidsløsheten vært så massiv i Europa. Ved inngangen til dette århundret lå arbeidsløsheten på omkring 9 %. I løpet av 2005 begynte den å falle, og våren 2008 var den nede i knappe 7 %. Siden har det bare gått den gale veien, særlig for landene i euro-sonen.

Aldri tidligere har så mange unge vært ledige i Europa. I hele EU står 26,3 millioner mennesker uten arbeid, noe som tilsvarer 10,9 prosent av arbeidsstokken.

Blant de 330 millioner menneskene som bor i de 17 landene som er med i eurosamarbeidet, er nå i overkant av 19 millioner uten jobb, 1,8 millioner flere enn for ett år siden og mer enn 2 millioner flere enn i oktober 2011. 3,6 millioner er under 25 år, noe som innebærer at arbeidsløsheten blant ungdom er kommet opp i skyhøye 23,9 prosent.

Arbeidsløsheten i de 17 landene i eurosonen steg til rekordhøye 12 % i februar. Dette tallet har vokst i løpet av de siste 23 måneder. Nå er det rekordhøyt siden man begynte å registrere den i 1995. Og det fortsetter å stige.

Minst 33.000 nye personer registrerte seg som uten arbeid mellom januar og februar. Den økonomiske veksten ser ingen snurten av. I land etter land raser befolkninger mot nedskjæringer og innstramminger. Alle er enige om at det er på høy tid med drastiske tiltak.

Best stilt er Østerrike, Tyskland og Luxembourg, med omkring 5 % arbeidsløse, mens Hellas og Spania topper statistikken, med henholdsvis 26,4 og 26,3 % arbeidsløse. I Spania er så mange som 56 % av unge under 25 år uten arbeid, ifølge Eurostat. I Spania, hvor antall arbeidsløse siden starten av finanskrisen har gått rett til værs, utgjorde nivået 50% og i Italia – ca. 40%.

Hellas har satt en ny rekord i arbeidsløshet. I januar registrerte man 27.2% eller nesten 1.35 millioner arbeidsløse, ifølge Den greske statistiske tjenesten. Arbeidsledighetsnivået blant europeere i en alder av inntil 25 år utgjorde nesten 60% bare i Hellas i mars i år, ifølge Eurostat.

I år vil den greske økonomi bli redusert med 4.6% og arbeidsledigheten vil utgjøre 27.6%, ifølge prognose fra det autoritative fondet for økonomi- og industriundersøkelser. Landet vil ha nullinflasjon.

Ungdom under 25 år er fortsatt den gruppa som rammes hardest av arbeidsløsheten. I februar var arbeidsløsheten i denne gruppa oppe i 23,5 % i EU-området. I både Hellas og Spania er over halvparten av alle unge under 25 år arbeidsløse. Italias statistiske sentralbyrå Istat medler at arbeidsløsheten blant italiensk ungdom er steget til 37,1 prosent.

Det er dobbelt så høy andel arbeidsledige under 25 år som over 25 år. Over hele Europa går langtidsledige unge som ikke kommer igang med sitt voksne yrkesliv. Det er hele 14 millioner europeere under 29 år som hverken har jobb eller skoleplass, noe som tilsvarer 1 av 4 unge i Europa. 5,7 millioner unge under 25 år er arbeidsledige, viser EUs egne tall. Aldri i EUs historie har så få unge hatt en jobb. Kun 34 % mellom 15 og 29 år var i arbeid i 2011, det laveste nivået Eurostat noensinne har registrert.

Fem år etter finanskrisen er det lite som tyder på at det er lys i tunnelen. De siste tallene viser ingen bedring, tvert imot er ungdomsledigheten fremdeles stigende. Man har derfor begynt å kalle nåtidens unge for den fortapte generasjon. Man må tilbake til tiden i etterkant av Første verdenskrig, da Europa lå brakk og krigsherjet, for å finne en lignende merkelapp for en hel generasjon.

Denne gang har et fredelig Europa akkurat feiret seg selv som vinner av Nobels fredspris, men likevel er kontinentets unge desillusjonerte og tilsynelatende fortapte. Europas unge har betalt den høyeste prisen for den globale økonomiske krisen og enkeltstaters dype gjeldsproblemer, slår Interational Labour Organization (ILO) fast.

«Europas nære framtid er avhengig av de nær 94 millioner europeerne mellom 15 og 29 år. I tillegg til de utfordringene ungdom gjennom generasjoner har møtt ved overgangen til voksenlivet, vil denne generasjonen møte utfordringene ved en fullstendig globalisert økonomi og de må ta ansvaret for en aldrende befolkning. Derfor er det svært bekymringsfullt at disse ungdommene har blitt så hardt rammet av den økonomiske krisen.» Slik innleder en gruppe forskere ved det europeiske arbeidsforskningsinstituttet, Eurofound, sin siste rapport om ungdom som faller utenfor.

Man regner med at det det økonomiske tapet koster EU-landene 153 milliarder euro. Det tilsvarer vel tusen milliarder norske kroner, eller nesten et norsk statsbudsjett. For 7 av de 26 EU-landene utgjør tapet mer enn 2 % av landenes BNP. Tallet tilsvarer en 28 % økning siden før finanskrisen slo til, men ifølge Eurofound er det likevel et svært konservativt estimat.

Forskerne advarer også om de sosiale konsekvensene: Demonstrasjonene i Italia, Spania, og Storbritannia, samt veksten i ekstreme politiske grupper i Skandinavia og Sentral-Europa bør få alarmklokkene til å ringe, heter det i rapporten.

«Å sette arbeidsledigheten på dagsordenen er den viktigste sosiale utfordringen som vi står overfor. Det er avgjørende å takle de sosiale konsekvensene av krisen og bekjempe fattigdom og sosial utstøting», står det i EU-dokumentet som ble lagt frem for EU-topplederne under EU-toppmøtet i Brussel i mars.

Den rekordhøye arbeidsledigheten og de sosiale virkningene av innstramningspolitikken var satt øverst på dagensordenen under EU-toppmøtet i Brussel i mars. Allikevel har EU valgt å bruke 700 milliarder euro (5200 mrd. kr) på å redde bankvesenet, men bare 6 milliarder euro (45 mrd. kr) på krisehjelp for unge arbeidsløse de neste 7 årene. Latterlig lite, svarer folkevalgte i EU-parlamentet.

«Det har dannet seg en ekstraordinær situasjon i den sosiale sfæren sør i Europa; man må øyeblikkelig løse problemet», sier formannen for Eurokommisjonen Jose Manuel Barroso, som understreker at man vil snakke om nye tiltak for å øke sysselsetting på EU-toppmøtet i juni.

I stedet for å finne nye og kreative løsninger har EU fortsatt å føre en politikk som har vist seg feilslått. EUs håndtering av euro-krisen har ført til arbeidsledighet, sosial nød og ødeleggelse av velferdsstatene i EU-landene, noe som hverken er stabiliserende eller fredsskapende, men som har ført til en fremvekst av høyreekstreme strømninger i flere europeiske land.

Striden blant EU-toppene står nå mellom fortsatt innstramninger og budsjettnedskjæringer eller tiltak for å stimulere til økonomisk vekst som kan skape flere nye arbeidsplasser.

Den beryktede troikaen bestående av EU, Den europeiske sentralbanken og Det internasjonale pengefondet fortsetter å kreve nedskjæring på offentlige budsjetter for å redde bankenes profitt. Dette vil naturligvis bare forsterke problemene og drive nye hundretusener ut i arbeidsløshet, hjemløshet og fattigdom.

Basert på den nåværende politikken vil fattigdom fortsette å eksistere i tiårene som kommer. Det er derfor på høy tid at EU vurderer borgerlønn for å bekjempe den fattigdommen som vi nå ser bred om seg i de ulike EU landene. En borgerlønnreform vil frigjøre menneskenes iboende kreativitet, føre til nytenkning og et styrket kulturliv.

Det europeiske innbyggerinitiativ for borgerlønn er endelig godkjent av EU-kommisjonen. Nå begynner jobben med å samle inn underskrifter i 14 europeiske land.

Det som skjer nå er et ran av befolkningene og som Gandhi sa Gandhi sa; «Fattigdom er den verste form for vold.» Tiden er nå inne for å redefinere arbeid og verdiskapning, og sammen skape et bærekraftig samfunn!

Alter Summit – alternativtoppmøtet for et annet Europa

Ny rapport fra Attac: – Norge har ansvar for finanskrisen

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Anarko-kristendom

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juni 23, 2013

...

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/06/Metropolisposter.jpg

Metropolis (film)

Jesus var en frelser og kristendommen en frelsesreligion – det handler om å ta opp korset og vandre sammen med ham i hans kamp mot urett og svik mot mennesker og livet her på jorden! En kamp mot kapitalisme og grådighet!

”Ned med ejendomsretten! væk med pengene! Hug dem over, de djævelske lænker der binder menneskehedens fødder til de forbandede blylodder, saa den fri og stolt kan svæve ud i rummet og jublende forfølge sin store bestemmelses maal: at erobre universet, og indrette sig i det som en herre i sit eget hus. Hvad satan nøler I efter? hug dog lænkerne over og slip menneskeheden løs. Lad dette mangetusen-aarige vanvid endelig engang ha en ende!”, skrev Hans Jæger i Anarkiets Bibel som utkom på Gyldendal forlag i København i 1906.

Kristen-anarkisme vokser for tiden i Sør-Amerika. Kristne anarkister, som er pasifister og mot enhver bruk av vold i krig, mener at hverken regjeringen eller noen av de etablerte kirkene skal ha makt over befolkningen. Bergprekenen og Leo Tolstojs «The Kingdom of God Is Within You» er sentrale i kristne anarkistenes lære. Det er troen på at Gud er den eneste autoritet som kristne står til ansvar overfor.

Ifølge anarkistisk bibelanskuelse er det en klar overensstemmelse mellem anarkisme og Jesu lære, som flere steder er kritisk overfor kirken og status quo. Hverken regjeringen eller den etablerte kirken skal ha makt over befolkningen.»No gods, no masters» – En advarsel mot å opphøye regjering, staten, etablerte kriker og livssynssamfunn, EU og FN til guder som bare blindt følges.

Christian anarchism – Wikipedia, the free encyclopedia

Miljøpartiet de grønne (MDG) og Samfundspartiet (1933-1940)

Kristendom og Anarkisme

Ny forskning på mus med lav status

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »