Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for august 2014

Fattigdomsgapet

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 27, 2014

USA er verdens rikeste nasjon, men over 50 millioner mennesker av alle amerikanere, 1 av 6, inkludert hvert femte barn, lider av sult. USA har blitt et paradis for noen, men et mareritt for mange, men dette kommer neppe som noen stor overraskelse. USA er nasjon bygget på folkemord og imperialisme, undertrykkelse og utbytting.

Men resten av verden er neppe noe særlig bedre. Oxfam International presenterte i januar, som en oppvekker før det årlige møtet i World Economic Forum (WEF) i Davos, en rapport, produsert i samarbeid med Paris School of Economics og ESRC, som avslørte at de 85 rikeste personene globalt sett eier like mye som den fattigste halvparten av verdens befolkning, som vil si 3,5 milliarder personer, inkludert barn, til sammen.

Mens Oxfam International er en paraplyorganisasjon bestående av en rekke veldedige organisasjoner som arbeider for større likhet, rettferdighet og fattigdomsbekjempelse i verden er WEF en årlig samling i Sveits hvor eliten samles for i hemmelighet å diskutere forretninger og politikk.

Begge gruppene har ifølge beregninger basert på Forbes milliardærliste fra 2013 1.7 trillioner dollar, altså et gjennomsnitt på 20 milliarder dollar i hvis man befinner seg i den første gruppen, og 486 dollar hvis man er i den andre gruppen.

Oxfam mener at det er ingen tilfeldighet, og at eliten bevisst har har skaffet seg en slik posisjon – det Winnie Byanyima, som er formann i Oxfam, kaller et «power grip» – ved å påvirke politiske prosesser og bygge reglene i det økonomiske systemet til sin egen fordel.

Hun støtter seg på den nyeste utgaven av ”The World Top Income Database”, som viser at ulikheten mellom de rikeste og fattigste menneskene rundt om i verden er økende: Mest av alt øker de mellom de rikeste og den fattigste halvdelen av verdens befolkning.

Men tar man situasjonen nærmere i øynene så ser man at de rike blir rikere, og det ganske raskt og dramatisk. Et eksempel er at mens man i fjor kun trengte å ha 23 milliarder dollar for å være i topp 20 av verdens milliardærer har dette tallet nå steget til hele 31 milliarder dollar.

Et resultat av dette er at det nå kun skal 67 av de rikeste folks formue til for å komme opp med det samme som den dårligere stilte halvparten av verdensbefolkningen. Hver av de 67 er i gjennomsnitt verdi på samme måte som 52 millioner mennesker fra bunnen av verdens rikdom pyramide.

I Storbritannia, hvor ulikhetene har eksplodert i de siste 20 årene, eier for eksempel de fem rikeste familiene mer enn hele den fattigste femtedelen av den britiske befolkningen, som vil si at de til sammen er gode for mer enn de fattigste 12 millionene på øyriket.

Og selv om Storbritannia er et av de verste eksemplene i Europa, så er landet langt fra det eneste der ulikhetene eksploderer. I tillegg til at ulikhetene allerede er vokst til et ekstremt nivå, fortsetter avgrunnen å bli større mellom de fattigste og rikeste, både globalt sett og i de fleste land. Hele 7 av 10 mennesker bor i land der ulikhetene har blitt større i de siste tre tiårene.

Den rikeste én-prosenten har økt andelen sin av nasjonalformuen i hele 24 av de 26 landene som det finnes data for i både 1980 og 2012, og Norge er et av de landene der de rike har økt formueandelen sin raskest. Men aller raskest går det i USA. Der har den rikeste én-prosenten av befolkningen stukket av med hele 95 prosent av den økonomiske veksten siden 2009, mens 90 prosent av den amerikanske befolkningen samtidig er blitt fattigere.

The 1% may be richer than you think, research shows

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Hvordan bør vi takle Profetens Ummah i Norge?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 15, 2014

https://i2.wp.com/denkorteavis.dk/wp-content/uploads/2014/08/arkebiskop-Daoud-c-skat-575.png

Islamisk Stat fører kristne kvinder bort til en grusom skæbne

https://i1.wp.com/denkorteavis.dk/wp-content/uploads/2014/08/Vian-Dakhil-slaver-575.png

Ubaydullah Hussain - Den omstridte religiøse gruppen har tidligere kommet med omstridte utsagt på Facebook, blant annet i sin hets homofile. Nå er hovedgruppen deres fjernet fra Facebook. - Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

Folk som oppfordrer til terrorisme eller sprer hat og rasistiske ytringer, kan straffes i Norge. Islamisten Ubaydullah Hussain er tiltalt for flere tilfeller av oppfordring til drap og terrorhandlinger. Han er tiltalt etter straffelovens paragraf 147 c, som har en øvre strafferamme på seks års fengsel.

Straffeloven § 147 c om oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger, gjennomfører forpliktelsene etter Europarådets konvensjon av 2005 om forebygging av terrorisme. Etter bestemmelsen straffes for det første den som offentlig oppfordrer til å iverksette en straffbar terrorhandling eller terrorrelatert handling.

Terskelen for når en ytring er offentlig er ikke høy. Blant annet anses en ytring som offentlig når fremsettelsen er skjedd på en måte som gjør ytringen egnet til å nå ut til et større antall personer, eksempelvis ved tilgjengeliggjøring over internett.

– For ikke å trå ytringsfriheten for nær, rammes som utgangspunkt bare direkte oppfordringer til å påbegynne en straffbar handling.

– For det annet straffes den som rekrutterer noen til å begå en terror- eller terror-relatert handling.

– For det tredje straffes den som lærer bort metoder eller teknikker som er særlig egnet til å utføre eller bidra til utførelsen av terrorhandlinger eller terrorrelaterte handlinger, eksempelvis instruksjon i fremstilling eller bruk av sprengstoff eller skytevåpen.

– For det fjerde straffes den som mottar slik opplæring. Strafferammen for alle de fire handlingsalternativene er fengsel inntil 6 år. Både medvirkning og forsøk er straffbart.

Hussain er tiltalt for flere tilfeller av oppfordring til drap og terrorhandlinger. Ifølge tiltalen er Ubaydullah Hussain tiltalt for offentlig å ha oppfordret noen til å iverksette drap, med hensikt å skape alvorlig frykt i en befolkning.

Dette er andre gang Hussain blir tiltalt på åtte måneder. Hussain ble i november i fjor tiltalt for trusler, og dømt i Oslo tingrett i februar. Hussains forsvarer John Christian Elden sier hans klient nekter straffskyld.

Rasismeparagrafen er et tilnavn på § 135a i 13de Kapitel av den norske straffeloven, Forbrydelser mod den alminnelige Orden og Fred. Paragrafen ble innført i1970 og tar for seg diskriminerende og hatefulle ytringer og bruk av symboler rettet mot en gruppe mennesker på grunn av hudfarge, nasjonalitet, etnisitet eller religion, leveform eller orientering.

Paragrafen har fått tilnavnet rasismeparagrafen, selv om ordet «rasisme» ikke forekommer i paragrafen. Dette er på grunn av at paragrafen først dreide seg om hatefulle ytringer rettet mot folk på grunn av hudfarge og etnisk opprinnelse.

Paragrafen har senere blitt endret og utvidet flere ganger, og ordene diskriminering og hat er fremtredende. Brudd på paragrafen kan straffes med fengsel i opp til tre år.

135a er en omdiskutert lovparagraf i Norge, siden den innebærer en begrensning i ytringsfriheten. Få personer er dømt for å bryte den. I 1997 ble Jack Erik Kjuus dømt for et partiprogram som etterlyste tvangsreturnering eller tvangssterilisering av alle fremmede, mens Tore Tvedt ble dømt i 2007 for uttalelser om å renske ut jødene. Siden slutten av 1990-tallet har antallet anmeldelser økt.

«Hussain, Mohyeldeen, Bhatti og slike som dem, har fått så utrolig mye av Norge, mat, husly og mest av alt frihet. Likevel spytter de på det landet og det folket som holder liv i dem. Som brødfør dem. De snakker mot friheten i Norge, men velger likevel å forbli her hvor de har frihet. Det finnes ikke mindre nedrig mennesker enn de som dolker eget land i ryggen», sier Abid Raja (V), som ønsker at norske muslimer tar et endelig oppgjør med personer som Ubaydullah Hussain, Mohyeldeen Mohammad og Arfan Bhatti.

Abid Raja: Muslimer som Hussain spiser samfunn innenfra

Kjent islamist tiltalt for oppfordring til drap

Politiet i Oslo oppretter gruppe mot hatkriminalitet

Kjent islamist tiltalt for oppfordring til drap

Profilert islamist tiltalt for drapsoppfordring

Forebygging av terrorisme

Terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger

ISIL – Oslo

Terrorvirksomhet

Den vestlige destruksjonen av Irak i 2003, og senere Syria, samt finansieringen, bevæpningen og treningen av ulike terroristgrupper, har ført til oppblomstring av terrorgrupper i regionen. På bare noen få korte måneder har terrororganisasjonen ISIS klart å markere seg som noe av det mest blodige vi har sett i nyere tid.

Mennesker som nekter å la seg konvertere til deres utgave av islam blir halshugd, korsfestet, voldtatt, brutalt henrettet og skutt i hodet med kaldt blod og både kristne og andre de anser som vantro forsøker desperat å rømme unna områder organisasjonen forsøker å okkupere.

I denne gruppen som på kort tid har markert seg som en betydelig makt møter vi en hensynsløs brutalitet man kan tenke seg eksisterer i de mørkeste sinn. Barn får sine struper skjært over, mennesker blir levende korsfestet, kvinner blir brutalt voldtatt for så å bli drept av disse hellige krigere som ser for seg herredømme over hele regionen og deler av Europa.

Organisasjonen har ikke status som en selvstendig stat, men kontrollerer voksende territorier i Irak og Syria. Dens mål er å etablere et nytt kalifat, et islamsk imperium, som i framtiden skal omfatte Levanten, det vil si Libanon, Syria, Israel, Palestina, Jordan og de sunnidominerte regionene i Irak og sørlige deler av Tyrkia samt Kypros.

Den bestialiteten vi har sett fra ISIL denne sommeren kan være begynnelsen på noe langt verre. Området kan stå foran flere tiår med blodbad, borgerkrig og folkemord. I årene etter at landene i regionen ble selvstendige, har det vært mange forsøk på å skape noe som kunne binde folk sammen. Sosialisme, nasjonalisme, en felles arabisk identitet, baathisme etter de styrende partiene i Syria og Irak – alle feilet.

Folk ville ha noe nytt. Særlig etter seksdagerskrigen i 1967, begynte islamismen å vokse i omfang. Dette ikke aller minst på grunn av Vestens fremferd, med nykolonialisme, imperialisme og Israels brutale fremferd. Muhammed Mossadegh (1882, død 4. mars 1967) var statsminister i Iran fra 1951 til 1953. Han ønsket å nasjonalisere oljen, men  ble fjernet fra makten av Muhammed Reza Pahlavi, sjahen i Iran, og lojale styrker av monarkiet i et komplisert komplott, støttet av britiske og amerikanske etterretningsorganisasjoner.

Året 1979 ble et veiskille. Under Shahen befant Iran seg under diktatorisk monarki i 30 år med CIA trent hemmelig politi (SAVAK) som torturerte og drepte sine fiender. Dette kunne ikke Shaen tollerere i det lange løp. Han ville myke opp, men ayatollaene, med støtte fra USA, tok da makten gjennom revolusjonen i Iran. Samtidig hjalp USA Saddam Hussein (1937, henrettet 30. desember 2006 i Bagdad) å tilrane seg makten som president i Irak gjennom et internt kupp i det panarabiske Baathpartiet, inntil han ble avsatt ved en USA-ledet invasjon i 2003.

Zbrenskiew og Henry Kissinger var involvert i 1979 revolusjonen da de igjen kuppet shahen og innsatte Ayatollah Khomeini som var en større diktator enn sin forgjenger. En ny verdensfiende var født og islam var utpekt som den store stygge skjeggete ulven. Ronald Reagen beordret Saddam til å angripe Iran noen få måneder etter den islamske revolusjonen.

Krigen var med på å gi Khomeini  fotfeste i landet. Folk flest har idag en oppfattning om at alle i Iran ville ha islam, dette er feil. Revolusjonen begynte å blomstre i 75-76 og de fleste revolusjonære var marxistleninister, sosial-demokrater og anti-imperialister som mente at Vesten hadde spist Iran fra innsiden og at shahen var en nikkedukke for Israel og USA.

Ronald viste at en krig ville stoppe den demokratiske utviklingen i Iran. Han beordret Saddam til en krig mot Iran som varte i 8 år. For Khomeini var det en drømmesituasjon, han erklærte alle motstandere av regimet som spioner fra Irak og slo ned all motstand.

Samme år invaderte Sovjet Afghanistan. Gjennom hva Zbigniew Kazimierz Brzeziński (født 1928), som har vært en skyggekriger bak presidentskapet i over 50 år, kaller en vellykket operasjon støttet CIA radikale muslimer for på den måten å trekke Sovjet inn i landet. Dette som et ledd i den kalde krigen. Målet var å destabilisere Sovjet. Brzezinski fungerte som nasjonal sikkerhetsrådgiver for president Carter og  jobber idag som seniorrådgiver for Obama. Han var med på å starte Trilateralkommisjonen på 1950-tallet.

Regimene i de arabiske landene strammet kraftig inn overfor islamistene, og var glade da mange av dem reiste til Afghanistan for å drive hellig krig. Ut fra dette vokste en islamistisk terrorbevegelse med hele verden som sitt mål. Al Qaida, et nettverk av sunnimuslimske fundamentalister som regnes til retningen jihad salafi (kamp for tradisjonene), ble etablert av USA og besto primært av samarbeidsvillige saudiarabere. Ordet «al-Qāʿidah» er arabisk og betyr «basen».

Osama bin Laden, som var CIA’s agent under navnet Tim Osman, var sønn av forretningsmannen Mohammed bin Awad bin Laden, og han studerte økonomi og foretningsadministrasjon ved kong Abdulaziz-universitetet i Saudi-Arabia. Han var det syttende av de femtito barna til faren. Han deltok på 1980-tallet som geriljasoldat under den afghansk-sovjetiske krigen.

Der ledet han Maktab al-Khadamat (MAK), også kjent som Afghansk Tjenestebyrå, som ble stiftet i 1984 av dr. Abdullah Azzam og Osama bin Laden for å skaffe penger og rekruttere utenlandske mujahedin til krigen mot Sovjet. Det opprinnelige formålet var å kjempe mot den sovjetiske okkupasjonen av Afghanistan, og de mottok støtte fra Inter-Services Intelligence (ISI) og senere også fra CIA-etaten.

MAK ble forløperen til al-Qaida og var avgjørende i pengeinnsamlings- og rekrutteringsnettverket som al-Qaida, som søker å opprette et muslimsk kalifat, dro nytte av i 1990-årene. Et religiøst syn som kalles salafisme er blant ideologiene som ligger bak – et syn som mener at den muslimske verden skal renses og finne tilbake til sine røtter.

Under bin Ladens lederskap angrep al-Qaida mål i flere land, deriblant Kenya og USA, noe som resulterte i flere tusen dødsfall. Under angrepene ble det benyttet bomber eller kaprede fly som bevisst ble styrtet i mål på land. Nå er trusselen enda mer alvorlig. Saken er at de tilfellene som nå har blitt beskrevet bare er noen få tilfeller av veldig mange hvor Vesten via USA og Israel har satt inn og avsatt presidenter og politiske ledere, støttet terrorister og terroristorganisasjoner, spionert, styrt og kontrollert, ødelagt økonomier og ført sanksjoner med folkemordsvirkninger osv. osv.

Den arabiske våren var en demokratibølge som rullet over Sørvest Asia og Nord Afrika fra og med 2010. Den besto av folk som reiste seg mot undertrykkelse og fattigdom og krevde demokrati og bedre levevilkår. Men internasjonale krefter kapret raskt de positive kreftene ved å sende inn våpen og penger til de stridende partene, inkludert til Det muslimske brorskapet i Egypt og til opprørerne i både Libya og Syria.

Disse våpnene har kommet i hendene på islamister, som er i ferd med å utrydde de siste restene av kristne i regionen, kjemper mot sekulære og demokratifremmende krefter og for innføringen av Sharia. de kjennetegnes gjennom sinbrutalitet. Målet er å destabilisere Syria, slik som man har gjort i Irak, slik at man kan ta kontroll over regionen og frarøve dem deres olje.

ISIL, som også trolig får støtte fra Israel og USA, og som ikke minst har ført til at USAs og Israels planer om en ark av krise som vil føre til en oppsplitting, svekkelse og regimeskifte i regionen blir gjennomført, har erobret store områder, der de har flere titusen soldater, og avanserte våpen. Terroristene har store inntekter, og kontrollerer flere oljefelt. ISIL er i ferd med å bygge opp et terrorvelde med lokale ledere, byråkrati og domstoler, på linje med det verste vi kan tenke oss fra Taliban og andre redselsregimer.

Profetens Ummah

Frem til helt nylig var det minimal offentlig oppmerksomhet rettet mot denne ekstreme islamistiske terrorgruppen som på kort tid har markert seg som en maktfaktor i Irak og Syria. Nå finnes det muslimer også i Norge som hyller den islamistiske terrorgruppen.

Mandag kunne media fortelle at medlemmer av det islamistiske profetens Ummah kjører rundt i Oslo’s muslimske gater og erklært Grønland som et ”muslimsk område”, samt lansert en propagandavideo med hyllest til ISIL som har drept og fordrevet titusener på titusener i Irak de siste månedene.

Profetens Ummah er en ekstrem islamistisk gruppe. Den sto blant annet bak demonstrasjonen mot Muhammed-filmen utenfor den amerikanske ambassaden i september 2012 hvor det ble ropt hyllest til Osama bin Laden. Flere av lederskikkelsene har siden den gang enten blitt drept, fengslet eller reist til krigsområder i Syria og Irak.

På få år har Profetens Ummah lykkes med å etablere et radikalt islamistmiljø i Oslo-området og rekruttert mange unge muslimer til hellig krig i utlandet. Det har kostet flere unge liv. Bare fra Norge har det reist mel­lom 40 og 50 unge muslimer til området. Uten en slik overbevisning ville man neppe sett de samme antallene Syria-farere fra forskjellige europeiske land.

Den 2. juni tok selvmordsbomberen Jamal sitt eget og åtte andre liv da han kjørte en bilbombe inn i en militær kontrollpost utenfor Bagdad, ifølge ISIL. Den islamske staten i Irak og Levanten kaller Jamal «den norske», og hyller han som en av sine martyrer. ISIL hevder norsk-tunisiske Jamal døde i et selvmordsangrep i Bagdad den 2. juni i år. Flere nordmenn kan ende opp som norsk-tuniske Jamal, sier terrorforskere. Hundrevis av jihadister har meldt seg frivillige som selvmordsbombere, skriver Human Rights Watch i en ny rapport.

Mange av dem som har reist fra Norge til Syria ønsker seg spenning og eventyr, for andre er målet om at Syria skal bli starten på gjenopprettingen av den islamske staten, kalifatet, det viktigste. Men trosforestillingen om at martyren oppnår en plass i himmelen er åpenbart også vik­tig for mange. Overbevisningen gir en slags sikkerhet, om man skulle møte døden på slagmarken.

Troen på at det å bli martyr i jihad, hellig krig, er en sentral islamsk trosforestilling. Det er også en trosforestilling som radikale islamistgrupper legger sterk vekt på. De tror at den som dør i jihad gjør seg for­tjent til en plass i jannat al-firdaws, den høyeste himmel. En av de islamske forestillingene er at en som blir mar­tyr, shaheed, etter sin død vil ha til­gang til 72 jomfruer.

Ubaydullah Hussain

Flere av de sentrale skikkelsene har kriminell bakgrunn. Politiets sikkerhetstjeneste og Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo Politidistrikt samarbeider om å bekjempe gruppen. Ubaydullah Hussain, som er talsmannen i Profetens Ummah, er tilhenger av fremgangsmåten til den islamske stat (IS) i Syria og Irak. Den 28 år gamle norskfødte mannen er en profilert islamist som har figurert på Politiets sikkerhetstjenestes (PST) liste over radikale ekstremister.

Mandag 27. januar møtte Ubaydullah Hussain opp i Oslo tingrett i en straffesak hvor han er tiltalt for trusler og diskriminerende og hatefulle ytringer – deriblant mot to journalister og forfatteren Amal Aden for hennes homofile legning.

Bakgrunnen for de hatefulle ytringene var en voldsepisode mot forfatteren i Oslo 8. november i fjor hvor hun skal ha blitt angrepet av to somaliske kvinner. Dagen etter hendelsen skrev han i en debatt på Facebook, der vold mot den prisbelønte forfatteren og samfunnsdebattanten var tema, ifølge tiltalen: «Jeg er helt enig. De burde absolutt ikke slå henne. De burde ha steinet henne til døde da praktisering av homofili skal straffes med døden. Måtte Allah SWT ta vare på våre mødre som kjemper for Haq og vekke oss brødre som sover!!!»

– Han bekrefter at han la ut meldingen på Internett, men han oppfattet at voldsepisoden hadde skjedd i et muslimsk land med muslimsk lovgivning og i samsvar med det landets lover. Da han fant ut at hendelsen var i Norge, så slettet han meldingen, sier 28-åringens forsvarer John Christian Elden.

I en e-post til VG opplyste han at han aktet å trekke seg som leder for den ekstreme islamistgruppen «Profetens Ummah» ettersom han ønsket å hjelpe den muslimske ummah på andre måter. Dette er i så fall andre gang på ett år at Hussain trekker seg fra ledervervet i den omstridte gruppen. I mars i fjor skrev han på sin åpne Facebook-side at han trakk seg fra vervet fordi det blant annet var for mye fokus på ham som person og for lite på ideologien og budskapet til «Profetens Ummah».

Den islamske stat

Hussain er tilhenger av fremgangsmåten til den islamske stat (IS) i Syria og Irak og at det ikke er noen sivile som blir drept. «Det er ingen barn som blir drept. Jeg synes det er forkastelig at Vesten bruker barn som en del av sin propaganda», sier Hussain samme dag som det kommer meldinger om hundrevis av drepte yezidier nord i Irak.

«De som har valgt å flykte fra staten har gjort det etter egen vilje», sier Hussain og legger til at «Nå er det slik i islam, og det er også realiteten i disse områdene, de ikke-muslimske borgerne får to valg, eller de får tre valg fra den islamske staten. Valg én er enten å konvertere til islam, bli muslimer, eller så må de betale en form for skatt. Denne skatten er svært lav, etter opplysninger jeg fikk fra Raqqa i Syria i går, så er denne skatten på 0,5 prosent».

I et intervju med Vice News sier sharia-dommeren Abu Abdula i den syriske byen Raqqa at man ikke har noe annet valg enn å drepe de som ikke konverterer eller betaler denne skatten. saken er at det har blitt dokumentert korsfestelser og henrettelser. En hendelse som har gått verden rundt i byen var da hodeløse kropper ble hengt på gjerder og kroppsløse hoder festet på staker.

«En del av denne offentlige straffen er å vise hvilke lovbrudd som kan føre til dødsstraff, slik at de kan holde seg unna disse lovbruddene», sier Ubaydullah Hussain, som legger til at han har kontakt med «flere personer» som befinner seg i Syria eller Irak og at «det finnes flere som har tilknytning eller har hatt tilknytning til Profetens Ummah i Syria eller Irak.» Ifølge ham er majoriteten av de norske muslimene som har reist for å delta i borgerkrigen i Syria medlemmer av Profetens Ummah.

Ifølhe Hussain foregår det en «global krigføring mot muslimer». Han lister opp Kina, Tsjetsjenia, Burma, Palestina, Kashmir, Afghanistan, Irak, Somalia, Pakistan og Jemen som steder hvor muslimer angripes. «Vi må beskytte oss selv, vi må ha et land hvor vi kan være trygge, hvor vi kan praktisere islam optimalt og hvor vår ære ikke blir krenket, slik det blir gjort i dag», sier han om årsaken til at det er nødvendig å innføre en islamsk stat.

En «feig leketerrorist»

Frps stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad har karakterisert Hussain som en «feig leketerrorist» i en artikkel i Nettavisen. Han oppfordret også Hussain til å forlate Norge. Det samme gjorde kollega Mazyar Keshvari, også han stortingsrepresentant for Frp, som sa til TV2 for noen dager siden at «jeg oppfordrer dem til å se å komme seg ut av landet så fort som overhodet mulig».

Hussain sier at han ikke har vært i Syria eller Irak de siste årene, men «hvis jeg får muligheten vil jeg også reise til den islamske staten». Han hevder derimot at det for ham er «vanskelig å reise» fordi PST kan komme til å arrestere ham hvis han prøver å dra dit. Han ser det derfor som et paradoks at norske politikere oppfordrer ham til å dra fra Norge, mens han mener PST vil arrestere ham hvis han setter kursen mot Syria eller Irak.

«Dersom vi ønsker å reise, hvorfor blir vi da fengslet fordi vi ønsker å reise? Hvorfor blir vi da straffeforfulgt, hvorfor blir våre pass fratatt, hvorfor blir vi stoppet på Gardermoen? Vi har et godt eksempel i dag. To brødre som sitter fengslet i Norge, fordi PST mener at de ønsket å reise til Syria», sier Hussain, som «krever at de blir løslatt umiddelbart i og med at regjeringen selv mener at vi skal reise».

«Dersom de ønsker at vi skal reise, hvis regjeringen ønsker at vi skal reise, må de la oss reise og ikke fengsle oss», legger Hussain til. Og han har kanskje rett – hvis de utøver en aktivitet som gjør at de ikke får lov til å reise, så la oss i stedet arrestere dem her og nå. «Det er forskjell på å reise og å reise for å delta i terroraktiviteter. Det er klart at hvis norske statsborgere reiser for å delta i andre lands kriger og terrorvirksomhet, så må det slås knallhardt ned på», sier Sivert Bjørnstad.

«Jeg har aldri bedt dem dra til utlandet for å drive med forbrytelser mot menneskeheten. Det er en grunn til at de stoppes på Gardermoen, det er fordi sikkerhetsmyndighetene mener de har planlagt terrorvirksomhet», sier Keshvari etter å ha blitt gjort kjent med uttalelsene fra Hussain, og legger til «Min oppfordring til dem er at de kan dra til et land som allerede har sharia, fremfor å endre Norge til å bli en sharia-stat».

Keshvari mener det er interessant at Hussain påpeker at han er iransk flyktning. Keshvari sier at han har rømt fra nøyaktig de samme verdiene som Profetens Ummah ønsker i Norge, og at Ubaydullah Hussain «ikke kan ha forstått bæret av hva det betyr å rømme fra den type land». «På alle områder viser Profetens Ummah at de har et forkastelig menneskesyn og verdisett, som ikke hører hjemme i det frie norske samfunn. Vi er nødt til å gjøre alt vi kan for å bekjempe dem og knuse den type grupperinger før de får fotfeste», sier Keshvari.

Hussain, som i et TV-intervju med VG sier han at hans mål er å endre det norske samfunnet etter modell fra den såkalte islamske staten (IS) i Syria og Irak, oppfordrer Keshvari til å komme seg ut av Norge: «Mazyar Keshvari er en flyktning fra Iran og dersom han ikke liker mine norsk-muslimske verdier, så oppfordrer jeg ham så fort som mulig å komme seg ut av Norge eller finne seg et sted hvor han kan praktisere sin religion, tro og sine synspunkter».

Egzon Avdy­li

Ons­dag 30. april ble det kjent at norskalbanske Egzon Avdy­li (25) ble drept i Syria. Han skal ha vært til­knyt­tet den ra­di­ka­le isla­mist­grup­pe­rin­gen ISIS (Den islams­ke sta­ten i Irak og Syria). Frem til vinteren 2013 var Avdy­li til­knyt­tet «Profetens Ummah» som tidligere ble ledet av Ubaydullah Hus­sain.

I forbindelse med at det var strid om Hussains lederrolle, trakk Avdy­li seg fra or­ga­ni­sa­sjo­nen. Det hindrer likevel ikke at Hussain nå hyller ham som martyr på Facebook.

«Husk vår kjære bror i deres bønn. Måtte Allah akseptere han og gi han en plass i himmelen. Og gi hans familie styrke og tålmodighet», skriver Ubaydul­lah Hus­sain om Avdy­li.

Mange skriver og kommenterer Ubaydul­lah Hussains hilsen til martyren. «Og jeg som hadde gle­det meg til å møte ham igjen. Måtte Allah vise oss nåde slik at vi kan møte broen i Jannat al-Firdaws, den høyeste himmel», skriver en norsk konvertitt.

Organisasjonen Al Furqan Re­lief minnes også Avdy­li. Etter bruddet med Hussain og Profetens Ummah, fort­sat­te Avdy­li å være aktiv i gruppen der lederen Farid Bendriss er siktet for terrorfinansiering. Han var en aktiv bøssebærer for organisasjonen og gikk gjerne på eget initia­tiv fra dør til dør for å samle inn penger til Syria.

«Denne gutten sto i regn, kulde, vind og i solstek, ofte fastende, og var den som kom først og dro sist», skriver organisasjonen om Avdy-li på Facebook.

En kvinnelig radikal islamist siterer fra Koranens sure 4:74, som snak­ker om belønningene for martyrene. «La slike kjempe for Guds sak, som er villig til å bytte det jordiske liv med det hinsidige. Den som kjem­per for Guds sak, om han fal­ler eller vin­ner, ham vil Vi gi en stor lønn.»

Kritikk

En rekke politikere og kommentatorer har sterkt fordømt gruppen for å ha et antidemokratisk og voldsdyrkende budskap. Blant medlemmene er blant annet Arfan Qadeer Bhatti og Mohyeldeen Mohammad.

I en uttalelse fra LIM (Likestilling, Integrering og Mangfold) heter det seg at vi lever i et samfunn bygget på lov og orden, og kan ikke akseptere at ekstremister tar seg til rette på denne måten.

– Når Profetens Ummah kjører rundt i Oslos gater i en bil og bruker megafon for å spre hatpropaganda, er det en støyende oppførsel som kan oppleves som skremmende for vanlige mennesker. Det er også en forstyrrelse av alminnelig orden, som politiet kan – og bør – reagere mot.

– Når Profetens Ummah i videoen og agerer i ”islams navn”, bør også muslimske miljøer i Norge – og da spesielt muslimske religiøse ledere – ha et særskilt ansvar for å ta til motmæle.

Også Linda Alzaghari, daglig leder i Minotenk, er i harnisk over propagandavideoen. Til TV2 sier hun at gruppen må møte mer motstand.

– Oppførselen til Profetens Ummah er spesielt forkastelig ovenfor alle familiene i Norge som er livredde for at deres nære skal bli massakrert av ISIS/IS.

TV2-journalisten Kadafi Zaman hevder på sin side det er oppsiktsvekkende at det finnes muslimer i Norge som sympatiserer med en slik terrorgruppe.

– Her har vi unge menn og kvinner som enten har innvandret, er født her eller som har konvertert. Facebook-profilene deres viser hvordan de hyller IS og drømmen om et kalifat. Hvordan kan norske borgere støtte en gruppe som halshogger barn? Som bortfører kvinner i hundretalls? Som dreper de som ikke konverterer?

Islam

Enkelte vil hevde at Islam er bakgrunnen for disse gruppene. I den «religionen» finner de støtte for sin morderiske fremferd og opptreden. På samme måte som nasjonalsosialisten fant sin. Jo før dette forstås, jo lettere er det å skjønne den voldelige og absurde fremferden. Og at denne må stoppes ved at de utslettes.

Kanske de finner støtte for sin morderiske fremferd og opptreden Islam, men finans, våpen og trening får de fra det «kristne» Vesten, samt saudierne, som er noen av det «kristne» Vestens viktigste støttespillere. I tillegg kommer at religion kan brukes til så mangt, noe vi har sett gjennom hvordan kristendommen har blir misbrukt her i Vesten opp gjennom historien.

Folk må snart kunne se at alle muslimer ikke er like – akkurat som ikke alle kristne er det heller. Det som er å kritiseres innen Islam og blant muslimer er en ting, mens en helt annen er å fordømme alle muslimer ffor å være musimer. Det får bli deres egen sak.

ISIL har ytterst lite med Islam å gjøre. Det er sjelden religion er årsak til krig – den blir som oftest brukt til å forsvare handlingene man uansett ville ha gjort. Det blir derfor lite vits i å diskutere Islam i dette tilfellet. De hadde gjort det samme om de var kristne, for å si det slik.

USA er et eksempel på at «kristne» kan gjøre alt galt som gjøres kan, og Israel er vel et eksempel på at Jødedommen ikke er bedre. Andre steder er det buddhister, hinduer osv. som slåss. Det er tragisk, men heldigvis er det også bra religiøse folk. Alle religioner kan kritiseres, men man bør ikke dømme folk etter hva de tror på, men ut fra deres handlinger.

Nuri Kino, den svensk-assyriske grunnleggeren av det globale nettverket A Demand For Action (AFDA), fortalte om den forferdelige situasjon i Irak og Syria på Sveriges Radio. Han forteller om at der handler vel så mye om olje og makt. Den som har fulgt med vet at IS er blitt styrtrike og har okkupert oljerike provinser i Syria og Irak.

Forbud mot «hylling» av terror

Profetens Ummah hyller ISILs massakrer på etniske og religiøse minoriteter i Irak og Syria. Hadjia Tadjik, Stortingsrepresentant for Oslo Ap, skrev forrrige uke: «I fjor høst foreslo PST at det bør være en egen straffebestemmelse mot «hylling» av terror. Dette ble begrunnet med at slik forherligelse kan være en radikaliseringsfaktor, når den finnes så åpent tilgjengelig på sosiale medier. Det er absolutt et poeng.

Men om et forbud mot forherligelse av terror vil redusere rekrutteringen til ekstreme miljøer, er et mer åpent spørsmål.
Innfører og håndhever man dette så spiller man faktisk rett i hendene på dem. Et slikt forbud kan i stedet gi «hyllere av terror» ytterligere legitimitet ved at de påberoper seg «knebling».

De vil fremdeles hylle og så vil de bli straffet og kunne påta seg rollen som «martyrer for saken». Det vil muligens bli en enda større radikaliseringsfaktor. Radikal Islam lever og vokser på konflikt og motstand utenfra. Alt man vil oppnå er ett enda mer adskilt og «underjordisk» miljø, hvor de som er med i enda større grad får følelsen av å være med i en motstandsbevegelse.

Det kan også gjøre at de heller går under jorda, og blir vanskeligere å holde oversikt over. Men det blir som med rasistene. Bedre etter at de ble jaget ut av gata enn at de overtok gata. Kanskje det er det som skal til. En skikkelig omgang med juling?

Facebook

Nylig ble Profetens Ummah fjernet fra Facebook, men det ble opprettet en ny støttegruppe kort tid etter. Facebooks talsperson kan ikke uttale seg om hvorfor Profetenes Ummahs gruppe er fjernet fra Facebook, men forteller at grupper generelt sett fjernes fordi noen har anmeldt den. Det er Facebooks brukergruppe som behandler anmeldelsene og som fjerner grupper, bilder tidslinjer og liknende som har blitt anmeldt. De gransker Facebook innholdet og tar en beslutning om gruppen strider mot de gjeldende reglene på Facebook.

Ifølge Facebook må Profetens Ummah gjerne opprette en ny gruppe, men de må følge reglene for at gruppen ikke fjernes på nytt. Er gruppen fjernet så kan man velge å opprette en ny gruppe, men strider også denne gruppen mot reglene vil den bli fjernet. Så lenge man holder seg innenfor reglene så vil ikke innholdet bli fjernet.

Forsker på ytterliggående islamisme ved Høyskolen i Oslo og Akershus, Lars Gule sier at Facebook har vært viktig for Profetens Ummah som en rekrutteringskanal. Det har vært en viktig kanal for å spre informasjon og rekruttere medlemmer. Gruppen hadde nærmere 2000 medlemmer, men alle har ikke vært tilhengere av Profetens Ummah. Gule tror at Profetens Ummah vil flytte sin nettaktivitet til et annet sted. De har en egen nettside og vi kan forvente mer aktivitet der fremover.

Profetens Ummah mener seg forfulgt av norsk media, og ber muslimer verden over demonstrere utenfor norske ambassader dersom det fortsetter. «Hvis norske medier og andre ikke slutter å forfølge oss, vil vi be muslimer gjennom våre kanaler demonstrere utenfor norske ambassader i utlandet for å få slutt på rasismen mot muslimer», sa representanter for Profetens Ummah på en pressekonferanse de hadde satt opp for å ha det de betegnet som et oppvaskmøte med pressen.

Saken er bare om man kan kalle Profetens Ummah for muslimer, eller rettere sagt for representanter for Islam. En hver halshogger vil jo kunne beskytte seg bak en slik legitimitet. Og det er neppe mange muslimer som støtter dem. Den dslags aktiviteter som Profetens Ummah er jo noe av det mest skadelige for muslimer på grunn av at det ermed på å svartemale hele religionen. Det blir derfor viktig for muslimer å markere motstand.

Støtter IS’ halshugging

Dette er Profetens Ummah i Norge

LIM: – Profetens Ummah-video er avskyelig

ISIS: “Vi vil heise Allahs flagg i Det Hvite Hus”

Sprer bilder fra slagmarken i Syria

Kjent islamist med trusselmelding på Facebook etter terror-pågripelsene

Profetens Ummah sliter

Profilert islamist tiltalt for drapsoppfordring

Nordmenn vil ut av Syria – bønnfaller UD om hjelp

Norsk islamist drept i Syria

Død Syria-farer hylles som martyr

Abdullah (17) hjalp sin far, spiste middag, spilte fotball. Så reiste han til Syria for å bli selvmordsbomber

– PST må varsle om Syria-krigere som kommer tilbake til Norge

Norsk islamist: «Homofili en grusom sykdom som må utryddes»

Ubaydullah Hussain tiltalt for oppfordring til drap og terror

Her poserer Mohyeldeen Mohammad med våpen igjen

– Knytter bånd med radikal islamistgruppe

– Ble radikalisert av Profetens Ummah

Islamist-talsmann etterlyst i Algerie

Ubaydullah Hussain i avhør hos PST

Politiet må beskytte Norges-hateren

Politiet vil vurdere Profetens Ummas terrorstøtte

Trekker seg som leder av Profetens Ummah

«…dersom noe skjer med deg, vil jeg smile hele veien til begravelsen»

Norsk terrorsiktet dro til Syria med kamerat

Nekter straffskyld

– De er ikke mange, men de gjør mye av seg

Ubaydullah Hussain er tiltalt for trusler og hatefulle ytringer

Profetens Ummah fjernet fra Facebook – opprettet ny støttegruppe kort tid etter

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »