Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for the ‘Økonomi’ Category

Økonomi: Hellas

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juli 4, 2011

Den greske tragedien ruller videre. Den siste tiden har titusenvis av grekere vist sin misnøye mot landets styresmakter gjennom daglige massedemonstrasjoner. Både sanering av den greske gjelden («Greek haircut») og at Hellas forlater Euro-samarbeidet (med påfølgende ringvirkninger for andre utsatte EU-land) er i høyeste grad sannsynlige utfall innen kort tid.

Det framstår som fullstendig urealistisk at den greske staten skal klare å møte de stadig økende kravene fra sine kreditorer, og ytterligere innstrammingstiltak vil trolig bare gjøre vondt verre for landets betalingsevne.

I sin artikkel «Greek Protesters Are Better Economists Than the European Authorities» gjennomfører Mark Weisbrot et enkelt regnestykke som understreker hvor umenneskelige kravene som rettes mot Hellas er.

Sett i forhold til de to økonomienes størrelse har regjeringen gjennomført, eller lovet å gjennomføre, kutt som er hele 30 ganger større en budsjettkuttene som Republikanerne fikk «truet gjennom» i USA nylig.

Weisbrot skriver: «What makes the Greek public even angrier is that their collective punishment is being meted out by foreign powers – the European Commission, the European Central Bank and the IMF. This highlights perhaps the biggest problem of unaccountable, rightwing, supranational institutions. Greece would not be going through this if it were not a member of a currency union. If it had leaders of its own who were stupid enough to massively cut spending and raise taxes during a recession, those government officials would be replaced. And then a new government would do what the vast majority of governments in the world did during the world recession of 2009 – the opposite: that is, deploy an economic stimulus, or what economists call counter-cyclical policies.»

Leigh Phillips skriver i sin artikkel «The Junta of Experts tells us: Vote how you like, but policies cannot change»: «Europe seems to have slipped almost impercetibly in the space of only a few months into an electoral interzone, a crack in the pavement of democracy. […] This has not happened by putsch or coup détat, at least not one involving any guns or tanks. Yet a junta has installed itself nonetheless, a junta of ”experts”, technocrats, those educated in the knowledge of What Needs To Be Done.»

Phillips beskriver hvordan mange europeiske politikere og partier i praksis har mistet nesten all selvråderett, ikke bare i Hellas, men også i Irland, Portugal og til og med Finland. Etter myndige «formaninger» fra EU, IMF og den europeiske sentralbanken har forskjellene mellom tradisjonelle venstre- og høyrepartier nærmest forsvunnet.

Den manglende følelsen av selvstyre har allerede satt sine spor i den greske opinionen. 30 prosent av grekerne foretrekker nå faktisk å bli styrt av eksterne teknokrater, ifølge en meningsmåling. Nesten en fjerdedel ønsker seg en «strongman» for å få bukt med krisen.

Phillips avslutter: «When the experts who give lip service to how much they believe in European democracy treat it so cheaply, they should not be surprised when the real junta, the real colonels, take command.»

What Would a Greek Haircut Mean for Germany?

Greek Protesters Are Better Economists Than the European Authorities

Greek crisis, the contagion

Yanis Varoufakis

Bad Cop; Crazed Cop – the IMF and the ECB

Eurozone Brinksmanship: Ministers Walk Back Greek Rollover Commitment, Demand Austerity Measures First

The junta of experts tells us: ‘Vote how you like, but policies cannot change’

Richard Alford: If War Is Too Important To Be Left To The Generals, Isn’t Economic Policy Too Important To Be Left To Economists?

Europe’s Web of Debt

Greece

Posted in Økonomi | Leave a Comment »

Nytt fra Hellas’ gater

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juli 1, 2011

News from the streets in Greece
Hello friends,

I am writing to you as we are experiencing huge demonstrations all over Greece on daily basis for the past week. After our entrance to the IMF, a year or so later people have had enough.

Greek protesters withdraw €€ to crash the banks

Posted in Økonomi | Leave a Comment »

Hvorfor er rike land fattige?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juni 30, 2011

«Hvordan de rike ble rike og hvorfor de fattige blir fattigere», var tittelen på en bok av Erik S. Reinert for noen år tilbake. Nå har regjeringen lansert sin egen vri: Hvorfor er rike land fattige? I filmen med samme navn forklarer UD betydningen av skatt i fattige land som er rike på naturressurser og knytter dette til ulovlig kapitalflyt, bruk av skatteparadiser og behov for land for land-rapportering. Regjeringen og Reinert er ikke helt enige.

Hvorfor er rike land fattige?

Posted in Økonomi | Leave a Comment »

Åpent møte: Vår korrupte hovedstad

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juni 22, 2011

https://i0.wp.com/www.ncesubsea.no/publish_files/korrupsjon.jpg

Rødt Oslo inviterer til åpent møte i anledning Erling Folkvords nye bok Vår korrupte hovedstad i Nedjma-salen på Litteraturhuset torsdag den 30. juni kl. 18.00.

Boken er et dypdykk ned i en ukultur der maktelite og rikfolk i Oslo tar seg til rette, mens fellesskapet betaler. Her presenteres en rekke eksempler, der navngitte politikere på kommunalt toppnivå har gitt næringsdrivende fordeler på måter som til tider ligger godt over grensen til det ulovlige.

Panelet vil diskutere hvordan korrupsjonen foregår i Norge, hvem som tar regningen når korrupte aktører tar seg til rette og sist men ikke minst – hvordan kan vi bekjempe korrupsjonen?

I panelet:

• Erling Folkvord, bystyrerepresentant for Rødt.
• Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge.
• Halldor Hustadnes, journalist i Dagbladet.
• Rune Aasen, leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Møteleder:

Bjørnar Moxnes, Rødts 1. kandidat i Oslo.

Boka slippes den 27. juni og kan kjøpes i forlagets nettbutikk på www.spartacus.no

Posted in Økonomi, Norge | Leave a Comment »

Inside the Accountants’ Playbook

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juni 20, 2011

Fire strategier selskap benytter til å redusere skatter:

Inside the Accountants’ Playbook

Posted in Økonomi | Leave a Comment »

David McNallys bok «Global Slump»

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juni 20, 2011

https://i2.wp.com/ecx.images-amazon.com/images/I/41Axx2YC2PL.jpg

David McNally er professor i statsvitenskap ved York University, Toronto. Han er forfatter av bøkene «Against the Market», «Another World is Possible» og «Political Economy and the Rise of Capitalism».

Hans nye bok «Global Slump» analyserer den globale finanskrisen som den første systematiske krisen i kapitalismens neoliberale fase og argumenterer med at den – langt fra å være over – har skapt en hel periode av global økonomisk og politisk turbulense.

Boka, som hevder at årsaken til krisen er å finne i fundamentale trekk innen kapitalismen, utfordrer med andre ord synet om at finanskrisens kilde ligger i dereguleringen av finansmarkedet og setter fokus på opprettelsen av nye mønstre av global ulikhet og nye sentre av akkumulering, spesielt i Øst Asia, og den økonomisk ustabilitet dette har ført til.

Boka, som tar for seg “finansialiseringen” av verdensøkonomien under denne perioden, tar for seg de intrikate forbindelsene mellom de internasjonale finansmarkedene og de nye formene for gjeld og berøvelse.

Boka viser gjennom å analysere de massive inngrepene utført av verdens sentralbanker for å forhindre en ny Great Depression at man samtidig som man har unngått en ny total krise har lagt grunnlaget for nye tilbakevendende kriser for de fattige og arbeiderklassen: arbeidsløshet, økt fattigdom og ulikhet og kutt i sosiale velferdsprogrammer.

Boka beskriver disse prosessene og eksponerer ødeleggelsene påført land i det globale Sør, samt intensifisering av rasisme og angrep på migrantarbeidere. Men beskriver også de nye mønstrene av sosial og politisk motstand – fra husokkupasjoner og studentkamp til streik og protest i Martinique, Guadeloupe, Frankrike og and Puerto Rico – som indikasjoner på potensiell antikapitalistisk opposisjon mot ødeleggelsene som den neoliberale kapitalismen utfører mot millioner av liv.

David McNally & Global Slump: The Economics and Politics of Crisis and Resistance

Posted in Økonomi, Dagens kamp | Merket med: , | Leave a Comment »

Hellas – Et alvorlig problem

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juni 17, 2011

Frykten øker for at krisen i Hellas skal spre seg til andre europeiske land. I Barcelona er delstatspolitikere blitt fraktet med helikopter forbi demonstranter som raser mot økonomiske sparetiltak.

Hva skjer hvis Hellas ikke betaler? «Hellas ville ikke ha penger til å holde hjulene i gang. Det ville blitt masseoppsigelser og banksystemet ville ha kollapset uten penger og uten lån fra Den europeiske sentralbanken», sier sjeføkonom Steinar Juel. 

Han skal redde Hellas

Børs-futt etter Hellas-rykter

Ny frykt for gresk smitte

Frykter Hellas- krisen sprer seg

Økonom spår kollaps hvis Hellas ikke betaler

Hellas-kaos kan gi økt rente i Norge

Hva skjer hvis Hellas ikke betaler?

– Jeg kan bare advare mot et slikt skritt

Posted in Økonomi | Merket med: , , | Leave a Comment »

Finanskrisen i eurosonen

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juni 7, 2011

Post image for Krugman on the eurozone crisis: “time to panic!”

I etterkant av massedemonstrasjonene sist uke og den pågående politiske krisen i Hellas har det blitt en diskusjon i EU om man er klar for en ny periode med eurosonen?

Greece must exit the eurozone

I Financial Times skrev Martin Wolf at Eurosonen, slik den har blitt konstruert, har mislyktes. Nobelpris-vinner i økonomi og New York Times skribent Paul Krugman skrev deretter «Spør du meg så har vannivået nå sunket så langt at brennstavene er eksponert. Vi befinner oss i nedsmeltningsterritorium.” Dette handler ikke om atomkraftverk, men om økonomien i eurosonen. Yanis Varoufakis argumenterer her for at det kun er en farbar vei for eurosonen hvis man vil unngå total finanskrise: en full innføring av the Modest Proposal:

Saviour of Last Resort: The Modest Proposal as the Eurozone’s last line of defence

The Modest Proposal

Wolf’s howl: The euro zone has failed

Intolerable choices for the eurozone

Financial Times: The eurozone, as designed, has failed

Krugman on the eurozone crisis: “time to panic!”

The Euro Living Dangerously

Posted in Økonomi, Dagens kamp | Leave a Comment »

Næringskomiteen for åpenhet

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juni 7, 2011

Næringskomiteen støtter land-for-land. I sin innstilling til Eierskapsmeldingen 31. mai forventer de at Norge tar en offensiv rolle i å vurdere norsk innføring av land-for-land-rapportering. Dette et svært viktig signal, da Eierskapsmeldingen setter føringer for forvaltningen av enorme verdier. De statseide selskapene som er børsnotert er verdsatt til 500 mrd. kroner, om lag en tredjedel av verdiene på Oslo Børs.

Fra instillingen:

”Komiteen understreker den positive betydning land for land-rapportering (LLR) vil ha for åpenhet om finansielle strømmer, og i arbeidet mot korrupsjon, kriminalitet og skattesvindel. Utformingen av et nytt regelverk pågår nå internasjonalt. USA har allerede vedtatt lovkrav, lignende er gjort for Hong Kong-børsen og i EU pågår lovprosessen. Det er viktig å følge med på dette, samtidig som Norge har et selvstendig ansvar for å vurdere hvordan man kan sikre åpenhet i selskapenes rapportering. Norge har gjennom Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) vært et foregangsland for finansiell åpenhet innen utvinningsindustrien.

Komiteen ser positivt på at regjeringen har hatt en offensiv rolle i dette arbeidet og legger til grunn at den offensive rollen videreføres ved at regjeringen prioriterer arbeidet med å vurdere innføring av LLR i Norge.”

Hele innstillingen (midlertidig)

Posted in Økonomi | Leave a Comment »

Hvordan løse matkrisen?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juni 6, 2011

«Vi er bare et sjokk unna krise», sa Verdensbankens president Robert Zoellick i april og pekte på økende matpriser som den største truselen for fattige nasjoner, som risikerer å «miste en hel generasjon.» «Mat er makt», fastslo Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han sist uke innledet til debatt i Stortinget om økende matpriser på verdensmarket og mer matprat skal det bli.

Det er et åpent spørsmål om vi har mat og ressurser nok til alle når vi blir 9 milliarder mennesker i 2050. Oxfam vet svaret og har en plan: en annen framtid er mulig og vi kan bygge den sammen! Vil regjeringens kommende landbruksmelding bygge samme framtid?

Mat er makt!

Posted in Økonomi, Dagens kamp | Leave a Comment »

Lanseringsmøte: «Rydd opp! Sosial dumping i offentlig regi»

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mai 29, 2011

En rekke avsløringer, blant annet Adecco-skandalen, viser at vi har fått tilbake uverdige arbeidsforhold i Norge. Denne utviklingen blir drevet fram av kommuner som konkurranseutsetter velferdstjenester og presser prisene stadig nedover. Nå krever fagbevegelsen at det ryddes opp.

Forlaget Manifest kommer nå, den 1. juni, ut med pamfletten «Rydd opp! Sosial dumping i offentlig regi», skrevet av Lene Svenning, journalist i LO media. Pamfletten gir fakta og argumenter om sosial dumping. I tillegg går den gjennom høyresidas argumenter for konkurranseutsetting og anbud, og presenterer fagbevegelsens krav i valget 2011.

I forordet skriver Arve Bakke og Jan Davidsen: «Sosial dumping i offentlig sektor er et resultat av politiske vedtak i kommunen – av konkurranseutsetting der billigst mulig tjenester er viktigste mål. Nå er det på tide at våre lokalpolitikere får høre at nok er nok.»

Det vil bli avholdt lanseringsmøte på Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter torsdag den 9. juni kl. 12.00-15.00 i regi av Forlaget Manifest og Manifest Senter for samfunnsanalyse.

Program:

12.00 Presentasjon av pamfletten v/ Lene Svenning, forfatter

12.30 Privatisering og konkurranseutsetting: Høyresidas argumenter – og våre svar v/Magnus Marsdal, Manifest Senter for samfunnsanalyse

13.30 Lunsj

14.15 Hvordan bruke pamfletten lokalt i valgkampen v/Julie Lødrup, Manifest Senter for samfunnsanalyse

15.00 Slutt

Det vil bli servert lunsj, kaffe og mineralvann.

Rydd opp! Sosial dumping i offentlig regi

Les mer om pamfletten og forhåndsbestill her

Facebook: Lanseringsmøte: «Rydd opp! Sosial dumping i offentlig regi»

Posted in Økonomi | Leave a Comment »

Inntektsforskjellene øker stadig mer

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mai 26, 2011

Forskjellene mellom rike og fattige har økt kraftig i Norge siden 1980-tallet

Mens de såkalte rød-grønne politikerne soler seg i sin selvlagde glans og hevder at forskjellene mellom rik og fattig i Norge minker slår en ny rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) fast at forskjellen mellom de rikeste husholdningene og de som har minst øker raskere i Norge enn gjennomsnittet i OECD-landene.

Inntektsforskjellene øker stadig mer

Posted in Økonomi, Norge | Leave a Comment »

Alle vet like lite

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mai 26, 2011

Økonomiprofessor Paul de Grauwe, som er en av Europas fremste eksperter på monetære unioner, tror eurosonen vil vakle fra krise til krise. «Hellas er på vei fra resesjon til depresjon. Ingen tar ledelsen. Ingen har løsningen. Og skulle Spania ryke, kan alt ryke», sier han til Finansavisen.

Han mener Spania er i en sårbar situasjon. «Hva hvis veksten ikke kommer? Hva hvis den politiske uroen tiltar? Hva hvis markedet bestemmer seg for å teste Spania? Ryker Spania kan alt ryke», sier Grauwe til avisen.

Ifølge Grauwe mangler Europa politisk ledelse. Han hevder at det ikke er noen enkle løsninger ut av krisen. Grauwe mener EU på sikt må velge mellom en «felles» finanspolitikk og en oppløsning av unionen. Og han tror hverken EU-kommisjonen eller den europeiske sentralbanken ESB vet noe mer enn ham om krisen i eurosonen. Istedet hevder han at «Alle vet like lite.»

Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Nor Markets sier til Finansavisen at markedet er ferdig med Hellas, og at landet på den ene eller andre måte vil gå konkurs. Han tror også Portugal og Irland vil måtte finne en løsning med sine kreditorer.

Dette kan skje hvis – eller når – Hellas faller

Posted in Økonomi | Leave a Comment »

Skifte av verdens økonomiske sentra

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mai 18, 2011

I rapporten «Multipolarity: The New Global Economy», som ble sluppet av Verdensbanken den 18. mai 2011, står det å lese at Vesten mister grepet om verdensøkonomien. Om 15 år vil dollar og euro dele verden med kinesiske renminbi, og utviklingsland vil stå for halvparten av all den økonomiske veksten.

«Den raske veksten til de fremvoksende økonomiene har drevet frem et skifte, der sentrene før økonomisk vekst er spredd mellom både utviklede land og utviklingsland. Det er en virkelig flerpolar verden», sier Verdensbankens sjeføkonom Justin Lin i en pressemelding.

Verdensbanken anslår at de «fremvoksende økonomiene» vil ha en dobbelt så stor økonomisk vekst som de «avanserte» økonomiene i årene som kommer.

I 2025 vil den økonomiske veksten i hovedsak komme fra disse landene. Seks land – Brasil, Kina, India, Indonesia, Sør-Korea og Russland – ventes å stå for halvparten av den økonomiske veksten i verden.

Likevel vil USA, Storbritannia, Euroområdet og Japan fortsette å spille en viktig rolle i verdensøkonomien.

«I løpet av det neste tiåret vil Kinas størrelse og den raske globaliseringen av deres selskaper og banker sannsynligvis føre til at renminbi (den kinesiske valutaen) vil spille en viktigere rolle. Det mest sannsynlige scenariet i 2025 vil være flere valutaer sentrert rundt dollar, euro og renminbi», sier Mansoor Dailami, som har skrevet rapporten.

Posted in Økonomi | Leave a Comment »

Økonomisk krise i USA

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mai 16, 2011

USAs president Barack Obama presenterte i forrige måned en ny plan for å ta tak i USAs anstrengte finansielle situasjon. Dette som et et detaljert svar, og en alternativ visjon, til den langsiktige finansielle planen og forslaget om budsjettkutt som ble lagt frem av Republikanerne.

Den nye planen vil ifølge avisen innebære en erkjennelse fra Det hvite hus av at dets budsjettforslag for 2012 ikke gikk langt nok i å håndtere de eskalerende kostnadene i de største myndighets- og pensjonsprogrammene som er hovedkilden til finansielle problemer de kommende tiårene.

Obama vil nå gå inn for å øke USAs lånetak på 14.300 milliarder dollar. Hvis ikke frykter han kollaps i det finansielle systemet, skriver svenske Affärsvärlden.

Ettersom Kongressen har bestemt at den amerikanske statsgjelden maksimalt skal være på 14.300 milliarder dollar betyr dette at USA må låne over maksgrensen. ”Hvis ikke rammes vi av en krise verre enn finanskrisen”, advarer Obama, som i et TV-intervju i helgen advarte mot hva som kan komme til å skje dersom Kongressen ikke går med på å løfte lånetaket i dag.

”Det vil i så fall undergrave hele det internasjonale, økonomiske systemet. Vi kommer til å rammes av en verre krise enn finanskrisen. Lånetaket må opp”, sa Obama.

Republikanerne har vært klare på at dersom lånetaket skal økes med 2.000 milliarder dollar, må også innsparingene øke med like mye. ”På et punkt er det klart for meg at vi må øke lånetaket. Og når vi gjør det, kommer vi til å gjøre det på en måte som tar tak i USAs langsiktige budsjettproblemer”, sa speakeren i representantenes hus, republikaneren John Boehner, på CBS-programmet ”Face the Nation” på søndag.

Finansminister Timothy Geithner har tidligere sagt at selv om han kan holde USA flytende en stund kommer han til å gå tom for alternativer for å unngå konkurs tidlig i august. Obama understreker viktigheten av at investorene verden over har full tillit til USAs kredittverdighet. ”Vi kan få en verre resesjon enn den vi allerede har hatt”, sa Obama.

US Debt Clock.org

Posted in Økonomi | Leave a Comment »