Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for the ‘911’ Category

Ny knusende kritikk av den offisielle beretningen om 9/11

Posted by Fredsvenn den mai 21, 2009

Den offisielle beretningen om 9/11 er “Fryktelig feil”, “gjennomhullet av motsigelser”, “en vits” og “et cover-up”!

Den 18. mai 2009 leverte 41 amerikanske kontraterrorisme- og etterretningsveteraner en knusende kritikk av den offisielle beretningen om 9/11, og de fleste har bedt om en ny granskning. Den anerkjente forskeren Alan Miller fra patriotsquestion911.com har samlet foto og erklæringer. Det er en skandale at de fleste amerikanere er fullstendig ukjent med deres offentlig fremsatte innvendinger – et direkte resultat av at nasjonale avis- og TV-nyhetsredaksjoner har nektet å dekke denne ekstremt viktige saken.

Disse 41 tjenestegjorde i USAs State Department, National Security Agency (NSA), Central Intelligence Agency (CIA), Federal Bureau of Investigation (FBI), Federal Aviation Administration (FAA), USAs tollvesen og grensekontroll, samt i grenene av det amerikanske militæret. De er listet opp nedenfor etter sin tjenestegren. Det skal vanskelig la seg gjøre å benekte kredibiliteten til disse personene eller deres lojalitet til sitt land, som demonstreres gjennom deres år i tjeneste med å samle inn og analysere informasjon og planlegge og utføre kritiske operasjoner for USAs nasjonalsikkerhet.

911

911Headinsand

911zero
Les hele artikkelen (PDF)

USA-patrioter for 9/11 Truth

911 Truth Norge

Scholars for 9/11 Truth

US Government Questioned on Forged Letter Linking Saddam to 9/11

Posted in 911 | Merket med: , | Leave a Comment »

911 – Professor David Ray Griffin til Oslo

Posted by Fredsvenn den mai 7, 2009

Professor David Ray Griffin, medlem av Scholars for 9/11 Truth and Justice og kjent forfatter av en serie innsiktsfulle bøker som gjør rede for hans grundige forskning på angrepene den 11. september 2001, begynte sin nye europeiske turné i London 14. april. Griffin understreker at tiden er inne for en ny titt på hendelse ne denne skjebnesvangre dagen, og turneen vil by på stopp i Paris, Brussel, Madrid, Trondheim og Oslo, samt flere andre byer. Han vil torsdag den 14. mai avrunde turneen med et foredragLitteraturhuset i Oslo kl. 15.00. Dette etter at dokumentarfilmen Zero – An Investigation into 9/11 – blir vist kl. 12.30. Fra kl. 16.00 blir det spørsmål og svar. Han er også invitert til NTNU for å snakke om hva som egentlig skjedde da Twin Towers kollapset. Vitenskapsteoretisk forum står for arrangementet.

bush020807mic911

bush_911nypost

bush_did_it_billboard_hj85

bushobama_swearing-in_laughter_edited_jp70

9/11 Truth Movement – Wikipedia, the free encyclopedia

911 Truth Norge

Posted in 911 | Merket med: , , | Leave a Comment »

God jul!

Posted by Fredsvenn den desember 25, 2008

Julenisse på besøk i Oslo

Posted in 911 | Leave a Comment »

Norge som fredsnasjon

Posted by Fredsvenn den desember 9, 2008

Den nye verdensorden er ikke noe konspirasjonsteoretikere maler frem eller noe som dagens maktelite er ved å konstruere og som skal skje en gang i fremtiden. Den nye verdensorden er her og nå. I følge Bush er man enten for eller i mot, noe som med et trylleslag gjorde et hvert tenkende individ med selvrespekt til en motstander av Bush regimet. Amerikansk utenrikspolitikk føler seg mer hjemme i kategorier som godt og ondt enn med det tradisjonelle europeiske diplomatiets vurdering av nasjonale interesser og det som er godt er det som USA for en hver tid forfekter.

De som ikke støtter den nye verdensorden blir sett på som terrorister, det finnes til og med begreper som intellektuelle terrorister for folk som kritiserer dagens urettferdige og kyniske økonomiske verdenssystem, uansett hva de nå måtte kjempe for. Dette å på tross av at de tidligere trolig ville ha blitt kalt frigjøringshelter eller revolusjonære ettersom de kjemper for bedre forhold for de fattige, mens NATO tydeligvis har gått hen og blitt en fredsbevarende organisasjon. Og i denne kampen er alle midler tillatt, der i blant tortur. Det er ikke rart at en selvmordepidemi pågår blant veteraner fra Afghanistan og Irak. Aldri før har så mange forsøkt å begå selvmord. Det er hele 1000 selvmordsforsøk i måneden.

George W. Bush’ tale til FNs generalforsamling i forløpet til Irak krigen var en dramatisk presentasjon av USAs politikk overfor Irak i tre punkter: En oversikt over den trussel som Iraks besittelse avmasseødeleggelsesvåpen representerer. En nøyaktigbeskrivelse av hvordan Irak har krenket FNs resolusjoner ved å bygge opp dette arsenalet. Og en sterk antydning om at intet forsøk på en løsning vil virke med mindre den også omfatter at Saddam Hussein blir fjernet. Bush presenterte ingen amerikansk slagplan. Da han oppfordret FN til å leve opp til sitt ansvar, fremførte han det budskap at USA foretrekker en strategi som bygger på felles handling, mens ensidig amerikansk inngripen er en siste utvei.

I følge Bush administrasjonen opererer terroristene globalt, er mindre motivert av et spesielt klagepunkt enn av et allment hat og har adgang til våpen som de kan bruke for å ta livet av tusener og enda flere dersom de skaffer seg masseødeleggelsesvåpen. USA må derfor, via en global allianse, komme dem i forkjøpet. Ved å beskrive utfordringen som så omfattende at det kreves omforent internasjonal handling for å møte den bekreftet Bush USAs støtte til en ny verdensorden med USA som leder slik Project for a New American Century (PNAC), en bevegelse som ønsker amerikansk hegemoni på kloden og som stort sett jobber i full åpenhet, arbeider for. FN er nå utfordret til å enes om et kontrollsystem som fjerner eksisterende masseødeleggelsesvåpen i Irak, og som også hindrer at de kan produseres på ny.

Mens folkemeningen skifter, er USA permanent opptatt av å verne om frihet, demokrati og menneskelige rettigheter”, sa USA ambassadør til Norge John Doyle Ong. ”Man må nok tilbake til motstanden mot USAs krigføring i Vietnam for å finne like brede og sterke anti-amerikanske stemninger som nå”, sa Ole O. Moen, førsteamanuensis i amerikansk kulturkunnskap ved Universitetet i Oslo, som mener at skepsisen i dag er tverrpolitisk og deles av folk som vanligvis ikke har samme kulturelle syn på USA. Kanskje kan det være en logisk forklaring på det. For som Bob Marley sa så godt: ”You can fool some people sometimes, but you can’t fool People all the time.” eller ”You can bully some people sometimes, but you can’t bully People all the time.”

Krigen mot terror, som ikke synes å avta på tross av at det blir hevdet at den skaper fremfor hindrer terrorisme, er lite annet å se på enn et angrep på de av oss som forsøker å reise seg opp mot en stadige mer urettferdig og grotesk verden hvor gapet mellom fattig og rik kun blir større og hvor menneskets overgrep mot naturen blir stadig grovere.

Så lenge Vesten, for Norge er nå å anse som en stat i USA – De de forenede stater, ødelegger folks kamp for demokrati over hele verden er det ingen grunn til å tro at ting skal kunne endre seg. Obama kampanjen kan rope så mye de vil om Change, Change og atter Change, men dette vil ikke endre noe tatt i betraktning av at flere av de verste krigshaukene har kommet med i den nye administrasjonen. Kampen er langt fra over og det er dette vi nå må overbevise folkene om – Ja, det er bra med en svart president i USA, men det vil neppe endre noe som helst.

USA har baser over hele verden, noe Harold Pinter Litteraturprisen er tydeligvis langt mer kritisk enn det Nobels fredsprisen er, noe som ikke minst har vist seg gjennom at Marrti Ahrtisaari, som jo vant fredsprisen denne gangen og som bl.a er kjent for å ha ført kampen for rivløselse av Kosovo fra Serbia, benyttet den for å fremme Finlands medlemsskap i NATO.

Land som England, Russland, Kina, Italia og Frankrike har baser utenfor deres territorium, men USA er alene ansvarlig for 95 prosent av de utenlandske basene. ”Med mer enn 2.5 millioner mennesker som tjenestegjør rundt om på planeten og militærbaser spredd over hvert kontinent, er det på tide å komme i klarhet med at vårt amerikanske demokrati har dannet et globalt imperium”, skriver Chalmers Johnson i hans nye bok Nemesis: The Last Days of the American Republic. Deres plan er å få herredømme i vann, på land, i lufta og i rommet. Målet er å kunne angripe et hvilket som helst land i løpet av 5 minutter. USA har i offentlige kilder 737 baser i 130 land, selv om mange mener at det riktige antallet er over 1000.

Samtidig som den norske stat slår seg på brystet som fredsnasjon strupes den norske fredsbevegelse ved drastiske kutt over statsbudsjettet. Mens det blir bygget store fredssentre for NATO lands ledere, slik som i tilfelle Kjell Magne Bondevik, og Torbjørn Jagland blir valgt ut som leder av Nobels fredspriskomite blir midlene til den tradisjonelle fredsbevegelsen kuttet drastisk. Dette på tross av at Jagland støttet en invasjon av Afghanistan på et falskt grunnlag.

I 2005, etter år preget av stormobilisering mot krigen i Irak, høy profil mot norsk eksport av forsvarsmateriell og norsk militært engasjement i Afghanistan, valgte altså Regjeringen å kutte i fredsbevegelsens allerede magre bevilgning. Post Opplysningsarbeid for fred, som var på kun 2.35 millioner, ble utradert. Samtidig ble de sivile forsvarsorganisasjonenes driftsstøtte videreført over forsvarsbudsjettet med 52.7 millioner kroner.

Kuttet har en svært negativ effekt på norsk fredsarbeid, og er både urimelig og uforståelig. Mens det tidligere hadde vært et bredt flertall på Stortinget for å etablere og øke denne støtten, forsvant tydeligvis denne støtten til et arbeid som samtlige politiske partier de siste årene har sagt er svært verdifullt. Norske myndigheters og politikeres streben etter å markere Norge som en pådriver i internasjonalt arbeid for fred og konfliktløsning var tydeligvis kun en bløff. Også selv om posten Opplysningsarbeid for fred på nytt har kommet med i statsbudsjettet.

Dette ligner et forsøk på å kneble opposisjonen”, sa Thomas Tallaksen i Folkereisning mot krig, som imidlertid understrekte at fredsbevegelsen ikke kom til å la seg knekke men ville finne nye måter å organisere seg på. De ansatte i Norges Fredsråd mistet jobben og kontoret ble stengt.

I sin rolle som utenriksminister deltok Torbjørn Jagland i oktober 2001 på et lukket informasjonsmøte i NATO, hvor de såkalte bevisene for Osama bin Ladens rolle i 9/11-angrepene ble lagt fram. Jagland selv uttalte etter møtet at det ikke dreide seg om beviser som hadde holdt juridisk, og at han ikke kunne presentere disse bevisene for Norges befolkning, da de selvfølgelig var hemmelige, men at de viste at bin Laden var ansvarlig overfor terrorangrepet mot Tvillingtårnene og Pentagon den 11. september 2001. Dette på tross av at man ikke hadde noen bevis overfor dette og på tross av at bin Laden ikke er undersøkt av FBI for det. Alt vi har fått høre til denne dag er at Jagland har sett disse bevisene, samt at samme Jagland regner bevisene som ”ugjendrivelige”.

De såkalte bevisene mot saudiaraberen Osama bin Laden for hans rolle i 9/11-angrepene i USA forsvinner som sand mellom fingrene ved nærmere ettersyn. Bin Ladens etterlysning på FBIs nettsider nevner ambassadeangrepene i Afrika på 90-tallet, men nevner ikke 9/11-angrepene med et eneste ord. I stedet presiseres det faktisk at han kun er etterlyst for angrep utenfor USA. I juni 2006 forklarer FBI-talsmann Rex Tomb dette med at de ikke har noen beviser mot Bin Laden for at det var han som stod bak angrepene, og at han derfor heller ikke har blitt tiltalt for det.

I sin rolle som utenriksminister deltok Torbjørn Jagland i oktober 2001 på et lukket informasjonsmøte i NATO, hvor de såkalte bevisene for Osama bin Ladens rolle i 9/11-angrepene ble lagt fram. Jagland selv uttalte etter møtet at det ikke dreide seg om beviser som hadde holdt juridisk, og at han ikke kunne presentere disse bevisene for norges befolkning, da de selvfølgelig var hemmelige. Skyldspørsmålet har blitt forsøkt sementert i NRK ved flere anledninger:

* 2. oktober: Jagland forsikrer seerne om at han har sett bevisene for at Osamas nettverk står bak, og at disse er ugjendrivelige. De er åpenbart ikke mer ugjendrivelige enn at de fortsatt er hemmelige og ikke delt med folket.

* 7. oktober: NRK lyver om at Osama «for første gang har innrømmet» å stå bak 9/11.

* 13. desember: NRK lyver igjen om det samme, ved å vise en video av en som ikke engang ligner særlig på Osama, men som altså innrømmer å stå bak 9/11.

På dette tvilsomme grunnlaget anbefaler han å gå til krig mot Afghanistan, og dømmer dermed både flere militære og sivile nordmenn og mange sivile afghanere, deriblant uskyldige barn og kvinner, til døden. Jagland støtter seg til artikkel 5 i NATO-traktaten, som sier at et angrep mot ett NATO land er å regne som et angrep mot alle medlemslandene. Problemet er bare at Afghanistan, som nasjon, aldri angrep USA. At en mann med en slik bakgrunn har blitt antydet som neste leder for verdens til nå høyest ansette fredsinstitusjon er en skandale.

Disse såkalte bevisene ble verken lagt frem for FNs sikkerhetsråd den 12. september 2001 eller på NATOs råd den 2. oktober 2001, hvor NATO erklærer at Artikkel 5 i NATO-charteret kan brukes om angrepene 911- ”En for alle – alle for en”, noe som styrker sjansene for et angrep på Afghanistan som har blitt utpekt som hovedfiende. Bombingen startet den 7. oktober 2001. Den 2. november 2001 sa statsminister Jan Pettersen at ”Norge vil yte all den bistand som er mulig for å støtte USAs kamp mot terrorismen.”

Osama bin Laden har aldri kommet med noen tilståelse og selv CIA har stek tvil om at videoene som forestilte hans skyld er ekte og de har bare kunnet få full match på voice-print og face-recognition på den første videoen som ble publisert. Videoen fikk vi aldri se i sin helhet i mainstream media, mest sannsynlig på grunn av at bin Laden ber USA se innad i sine egne rekker etter illojale elementer som kan stå bak. En annen grunn kan også være at han bruker en del tid på å kritisere Saddam Hussein og hans rolle som CIA agent, noe som fort kunne ha hindret invasjonen av Irak.

Jagland og Kjell Magne Bondevik var enige i begrunnelsen for å bombe Afghanistan og begge var rimelig lunkne når det gjaldt bruk av klasebomber, noe de tydeligvis mente var opp til USA å avgjøre. Dette på tross av at flertallet av det norske folk er imot krigen. ”Så langt er Taliban styrket, ikke svekket, bin Laden er ikke tatt og de sivile lidelsene øker”, sa SV-leder Kristin Halvorsen i november 2001, men hun kunne ha gjentatt det i dag. Men saken er den at Jagland ennå ikke har delt de hemmelige bevisene han fikk se om dette med den norske offentligheten.

Utallige kilder har senere kommet ut med at krigen mot Afghanistan var planlagt lang tid på forhånd, mens det kommersielle media på alle måter har forsøkt å dekke over de faktiske økonomiske og strategiske årsakene til krigen for å opprettholde det påskuddet at krigen oppsto over natta som en reaksjon på 911.

Stundom skjer ett og annet som passer de krigslystne. I september 2000 ble det av folk i Bush administrasjonen, der i blant av PNAC sagt og skrevet i dokumenter som Rebuilding America’s Defenses, at man ”trengte en katastrofal og katalyserende hendelse, slik som et nytt Pear Harbor”, for å få frie tøyler til å sette sine infame og vanvittige planer ut i live. Hvis ikke ville transformasjonsprosessen, på tross av at den vil skape revolusjonær endring, komme til å ta lengre tid.

Karl Rove, som lenge var den nærmeste rådgiveren til Bush, sa nylig: ”Av og til sender historien ting til deg, og 9/11 kom til oss.” Bush oppfattet tragedien som en sjanse. Istedenfor å håndtere aksjonen til flykaprerne som en internasjonal forbrytelse – for det var det den var -, lanserte han en global krig mot ”terrorisme”.

Sammenbruddene av tvillingtårnene gir alle som ser på assosiasjoner om kontrollerte eksplosjoner, ikke et sammenbrudd på grunn av flystyrtene. Men samtidig som all etterretning rundt hva som egentlig hadde foregått 911 ble forsøkt dysset ned ble angrepet brukt som påskudd til krig mot land de lenge hadde hatt lyst til å angripe. Uansett hvordan det hele har seg så er den offisielle versjonen, det påskuddet makten brukte til å sette i gang den falske krigen mot terror, for lengst tilbakevist som nærmest blank løgn.

Vi vet nå i hvilken grad våre politikere forteller oss løgner. Hvor er for eksempel masseødeleggelsesvåpnene i Irak? Både Bush og Blair blir rettsforfulgt. Det er tydelig at de praktiserer filosofen Leo Strauss teser om at man kan ta seg fri til å juge for massene for på den måte å få ting unnagjort. Allerede Platon hevdet at ledere har rett til å lyve for å bedra både fiender og egne innbyggere til statens beste. Abram Shulsky, som produserte en stor del av usannhetene om irakiske atomvåpen, uttalte at Strauss hadde lært ham at bedrag er et vanlig middel i politikken.

USA er kongen på haugen og Norge utfører med fult samtykke ordrene som blir gitt. George Orwell skildrer i sin dystopiske roman 1984 en verden der Store Bror er den som kan alt, ser alt og styrer alt. Hans parti er Partiet og er det eneste. Innenfor i Partiet er Det indre partiet som man bare vet at eksisterer, men ikke kjenner utstrekningen av. De som ikke er partimedlemmer er proletarene.

Mens man før talte om et militærindustrielt kompleks taler man nå om et militærindustrielt mediekompleks. Militæret har med andre ord smeltet sammen med det kommersielle media, noe som ikke akkurat forsterker medienes nøytralitet. Egne løgnkontorer, slik som Office of Special Plans (OSP), som forsynte Bush administrasjonen med etterretningsmateriale som ikke alltid stemte med virkeligheten, men hvis formål var å fremme krig mot Afghanistan og Irak, og Iranian Directorate, som har til formål å fremme krig mot Iran, blitt opprettet for å ta seg av propagandaen. To uavhengige presseorganisasjoner påviste nylig at de første to årene etter 11. september 2001 avga Bush og hans medarbeidere minst 935 usanne erklæringer om grunner til å angripe Irak. Bush ledet med 259 løgner.

Mens en del, slik som 911, som i praksis førte til at Bush administrasjonen fikk frie hender til å gjøre det de ønsket, og Department of Homeland Security (HSD), som minner om brannen på Riksdagen, som gjorde det mulig for nazistene å gjennomføre sine mørke planer, og nazi Tysklands Reichssicherheitshauptamt (RSHA), som ledet SS og Gestapo, minner dette oss om Sannhetsministeriet, som oppgave å forvalte dagens sannhet, som ikke nødvendigvis var den samme dagen eller uken før, slik det trer frem i romanen 1984.

De nye antiterrorlovene som nå utklekkes, og verken Norge eller Obama har i seg selv vært kritiske på dette feltet, heller ikke Jagland, minner om hvordan det tyske folk ble tvunget til å gi fra seg sin frihet for på den måten å få trygghet, spørsmålet var kun hvem de var trygge fra. Slik det var gjeldene for nazistene er også lederskapet i denne verden nært knyttet opp mot de store multinasjonale selskapene. Og økonomien holdes ikke kun oppe via vekst foruten krig som skaper grobunn for ny vekst.

En ting er klart og det er at Nytale, et uttrykk for hvordan makthaverne forandrer språket ved å omdefinere, fjerne eller introdusere nye ord og begreper med det til formål å kontrollere folks tanker, eller ved å introdusere nye, dobbelttale, som er konstruert for å forkle eller fordreie ordenes egentlige betydning, og dobbelttenkning, som skal sette en i stand til å forstå nok om hva som foregår til at en klarer å tilpasse seg, men fravike spørsmål om det som var før og verdispørsmål utenom hyllest av partiet og Store Bror, blir stadig flittigere brukt. For å rettferdiggjøre sine tiltak og gjemme virkelige grunner til det som skjer har man nå gått fra å kalle en spade for en spade, tortur for dyptgående forhør og leiesoldater betegnes som sikkerhetsfolk.

I følge Jagland i spørsmålet om krigen i Afghanistan: ”De norske spesialstyrkene vil sikkert være svært velkomne gjennom vinteren. Dersom NATO etterspør dem, bør Norge bidra. Ikke bare fordi vi er forpliktet i henhold til NATO-solidariteten, men i solidaritet med det afghanske folk og i pakt med NATOs egentlige historiske oppdrag, å bidra til fred og beskytte menneskerettigheter. Det er dessuten ved å ta ansvar at vi får innflytelse. Denne innflytelsen bør brukes til å gjøre NATO oppdraget til det det skulle være, nemlig å beskytte sivilsamfunnet slik at internasjonale organisasjoner kan få mulighet til oppbygging av skoler, sykehus, veier og ikke minst et sivilt politi slik at afghanerne kan ta ansvaret for sin egen sikkerhet. Her er det gjort altfor lite. Amerikanerne har gjort mange nok dumme ting i kampen mot terroren. Vi andre bør ikke følge opp ved å gjøre flere dumme ting som for eksempel å tvile på om NATO kan gjøre jobben og overlate alt til afghanerne som garantert vil føre til Talibans tilbakekomst.”

Vi avspises med den nå så kjente retorikken fra Irak, om at vi må ”vinne freden” og ”bygge landet og demokratiet” der på tross av at vi kun er med på å forverre situasjonen. Den norske debatten om Norges krig mot Afghanistan er gått fra ”vi har hjelpestyrker” til ”vi kriger mot afghanerne.” I neste fase får vi kanskje også ”hvordan kan vi effektivt knuse afghanerne?” Det eneste som mangler i debatten er dette med hvorfor vi nå føler at vi må knuse afghanerne, eller for å si det folkelig: Hvorfor Norge er i krig med Afghanistan.

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig, stakkars dem! Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper med siste pust av min stemme: Du har ikke lov til å gå der å glemme!”, skrev Arnulf Øverland. ”Krig er forakt for liv, fred er å skape. Kast dine krefter inn, døden skal tape.”, skrev Nordahl Grieg.

Spørsmålet er om ikke Norge egentlig burde gå fra å dele ut Nobels fredspris, som det gjør lite annet enn å håne, og i stedet dele ut en krigspris?

Posted in 911, Dagens kamp, Krigen mot terror, Militærindustrielle kompleks, Norge | Leave a Comment »

Paul Wolfowitz advarte om et Pearl Harbor lignende angrep før 9/11

Posted by Fredsvenn den desember 4, 2008

Stundom skjer ett og annet som passer de krigslystne. I september 2000 ble det av folk i Bush administrasjonen, Project for a New American Century (PNAC), en bevegelse som ønsker amerikansk hegemoni på kloden og som stort sett jobber i full åpenhet, sagt, og skrevet i dokumenter som Rebuilding America’s Defenses, at man ”trengte en katastrofal og katalyserende hendelse, slik som et nytt Pear Harbor”, for å få frie tøyler til å sette sine infame og vanvittige planer ut i live. Hvis ikke ville transformasjonsprosessen, på tross av at den vil skape revolusjonær endring, komme til å ta lengre tid.

Karl Rove, som lenge var den nærmeste rådgiveren til Bush, sa nylig: ”Av og til sender historien ting til deg, og 9/11 kom til oss.” Bush oppfattet tragedien som en sjanse. Istedenfor å håndtere aksjonen til flykaprerne som en internasjonal forbrytelse – for det var den -, lanserte de en global krig mot ”terrorisme”.

Samtidig som all etterretning rundt hva som egentlig hadde foregått 911 ble forsøkt dysset ned ble angrepet brukt som påskudd til krig mot land de lenge hadde hatt lyst til å angripe. Sammenbruddene av tvillingtårnene gir alle som ser på assosiasjoner om kontrollerte eksplosjoner, ikke et sammenbrudd på grunn av flystyrtene. Uansett hvordan det hele har seg så er den offisielle versjonen, det påskuddet makten brukte til å sette i gang den falske krigen mot terror, for lengst tilbakevist som nærmest blank løgn.

Vi vet nå i hvilken grad våre politikere forteller oss løgner. Hvor er for eksempel masseødeleggelsesvåpnene i Irak? Både Bush og Blair blir rettsforfulgt. Det er tydelig at de praktiserer filosofen Leo Strauss teser om at man kan ta seg fri til å juge for massene for på den måte å få ting unnagjort. Abram Shulsky, som produserte en stor del av usannhetene om irakiske atomvåpen, uttalte at Strauss hadde lært ham at bedrag er et vanlig middel i politikken.

Wolfowitz Warned of ‘Surprises like Pearl Harbor’

A New Pearl Harbour

A New Pearl Harbor

Med løgn som våpen

Norges vei mot krig og terror – .: NIFS :.

US planned war in Afghanistan long before September 11

Da Blitz ble tatt ut før Norges inntreden i Irak koalisjonen

USA støtter en ny verdensorden

Cowboyene kommer

Oil Empire

Posted in 911, Krigen mot terror | 1 Comment »

En ny dansk film om 911

Posted by Fredsvenn den november 27, 2008

911 Mysteries Part 1 – Demolitions (Full – 1ed.)

Community Currency

Radical/911-truth.gif

inside911tfp42Niels Harriet, Lektor ved Kjemisk Institutt, København Universitet, som tidligere har belyst 11.09.01s betydning for demokratiet, har samlet mange innflytelsesrike dansker bak kravet om en ny etterforskning av angrepene på Manhattan. Rolig, logisk, rasjonalitet på dansk er er en fryd for øret. Kos dere.

”There Are Millions of Us Now!” I alle fall i følge Global Outlook, som skriver ”A undeniable feeling of disbelief in the official 9/11 story is building. As more time passes by, more and more people are waking up to the mainstream media lies and a Bush White House cover-up. There is a huge surge in skepticism. The following 8 polls prove it!.”

David Ray Griffin: The Destruction of the World Trade Center:

Why the Official Account Cannot Be True

insidetvdeception01zc2

inside911truthnowdt8

inside911

inside911-haha

inside911_truth_index

insidearchitects-engineers-for-911-truth-blueprint-for-truth-architecture-of-destruction

insidemybanner47519562e3c57wh9

insidel_fae3480fb6e14647a9df6136780624bb

Posted in 911 | Merket med: , | Leave a Comment »

Robert Fisk stiller spørsmål vedrørende 9/11

Posted by Fredsvenn den juni 23, 2008

”… Let me repeat. I am not a conspiracy theorist. Spare me the ravers. Spare me the plots. But like everyone else, I would like to know the full story of 9/11, not least because it was the trigger for the whole lunatic, meretricious «war on terror» which has led us to disaster in Iraq and Afghanistan and in much of the Middle East. Bush’s happily departed adviser Karl Rove once said that «we’re an empire now – we create our own reality». True? At least tell us. It would stop people kicking over chairs.” Her

Posted in 911 | Leave a Comment »

Osama bin Laden fritatt for 911

Posted by Fredsvenn den mai 24, 2008

The September 11, 2001 attacks (often referred to as 9/11) were a series of coordinated suicide attacks by al-Qaeda upon the United States.

Deaths: 2,998 (excluding the 19 hijackers)

Perpetrator(s): al-Qaeda led by Osama bin Laden, see also Responsibility and Organizers on the right hand column

The Federal Bureau of Investigation has stated that evidence linking Al-Qaeda and bin Laden to the September 11, 2001 attacks is clear and irrefutable.[58] The Government of the United Kingdom reached the same conclusion regarding Al Qaeda and Osama bin Laden’s culpability for the September 11, 2001, attacks.[59] Bin Laden initially denied involvement in the September 11, 2001 attacks. On 16 September 2001, bin Laden read a statement later broadcast by Qatar‘s Al Jazeera satellite channel denying responsibility for the attack.[60] Bin Laden is reported to have complained as recently as November 2007 of the lack «of evidence admissible in court» tying him and his organization to the 9/11 attack.[67]

However, a «White Paper» by the U.S. government, documenting the case against bin Laden and the Al Qaeda organization concerning the September 11 attacks, publicly promised by Secretary of State Colin Powell, was never published. In 2006, Rex Tomb of the FBI’s public affairs unit said, «The reason why 9/11 is not mentioned on Osama bin Laden’s Most Wanted page is because the FBI has no hard evidence connecting bin Laden to 9/11″.[118] So far, the U.S. Justice Department has not sought formal criminal charges against bin Laden (or anyone but Zacarias Moussaoui) for the 9/11 attacks.

Al Qaeda-Hussein Link Is Dismissed (washingtonpost.com)

Thursday, June 17, 2004

”The Sept. 11 commission reported yesterday that it has found no «collaborative relationship» between Iraq and al Qaeda, challenging one of the Bush administration’s main justifications for the war in Iraq.”

Khalid Sheikh Mohammed, believed to be a principal architect of the September 11 plot.

Khalid Sheikh Mohammed, inter alia, and additionally known by at least fifty aliases[1]) is a prisoner in U.S. custody for alleged acts of terrorism, including mass murder of civilians. He was charged on February 11, 2008 with war crimes and murder, and faces the death penalty if convicted. He was a member of Osama bin Laden‘s al-Qaeda organization, although he lived in Kuwait rather than Afghanistan, heading al-Qaeda’s propaganda operations from sometime around 1999.

According to the 9/11 Commission Report he was «the principal architect of the 9/11 attacks». He is also thought to have had, or has confessed to, a role in many of the most significant terrorist plots over the last twenty years, including the World Trade Center 1993 bombings, the Operation Bojinka plot, an aborted 2002 attack on Los AngelesU.S. Bank Tower, the Bali nightclub bombings, the failed bombing of American Airlines Flight 63, the Millennium Plot, and the murder of Daniel Pearl.

In March 2007, after four years in captivity, including six months of detention at Guantanamo Bay, Mohammed testified before a closed-door hearing in Guantánamo Bay. According to transcripts of the hearing released by the Pentagon, he said «I was responsible for the 9/11 operation, from A to Z.» The transcripts also show him confessing to: organizing the 1993 World Trade Center bombing; the Bali nightclub bombings; and Richard Reid‘s attempted shoe bombing. He also confessed to planning attacks on Heathrow Airport and Big Ben clock tower in London, Pearl’s murder in 2002, and planned assassination attempts on Pope John Paul II, Pervez Musharraf and Bill Clinton.[42]

On March 15, 2007, BBC News reported that «Transcripts of his testimony were translated from Arabic and edited by the U.S. Department of Defense to remove sensitive intelligence material before release. It appeared, from a judge’s question, that Khalid Sheikh Mohammed had made allegations of torture in US custody». In the Defense Department transcript, Mohammed said his statement was not made under duress but Mohammed and human rights advocates have alleged that he was tortured. CIA officials have previously told ABC News that «Mohammed lasted the longest under water boarding, two and a half minutes, before beginning to talk.».[43] Legal experts say this could taint all his statements. Forensic psychiatrist Michael Welner, M.D., an expert in false confessions, observed from the testimony transcript that his concerns about his family may have been far more influential in soliciting Mohammed’s cooperation than any earlier reported mistreatment [44].

Ali Khan, the father of Majid Khan, another one of the fourteen «high-value detainees», released an affidavit on Monday April 16, 2006, that reported that interrogators subjected Khalid Sheikh Mohammed’s children, aged six and eight years old, to abusive interrogation.[39][40][41] Ali Khan’s affidavit quoted another of his sons, Mohammed Khan: «The Pakistani guards told my son that the boys were kept in a separate area upstairs, and were denied food and water by other guards. They were also mentally tortured by having ants or other creatures put on their legs to scare them and get them to say where their father was hiding.»

Zacarias Moussaoui is a French citizen of Moroccan descent who was convicted of conspiring to kill Americans as part of the September 11, 2001, terrorist attacks. As a result of his conviction, he is serving a life sentence at the Federal ADX Supermax prison in Florence, Colorado. However, prosecutors in Moussaoui’s drawn-out trial had difficulty directly connecting him to the 19 participants.

During the trial, Moussaoui initially stated that he was not involved in the September 11 attacks, but that he was planning an attack of his own. According to the Associated Press, three jurors decided Moussaoui had only limited knowledge of the September 11 plot, and three described his role in the attacks as minor, if he had any role at all. Following sentencing, Moussaoui recanted his trial testimony stating he was not a member of the September 11, 2001 conspiracy, but «part of another al-Qaeda plot which was to occur after September 11.»[6]

On April 3, 2006, Moussaoui was found to be eligible for the death penalty. Before leaving the courtroom, he was reported to have shouted, «You will never get my blood. God curse you all!»[3] Later that month he withdrew his qualifications and again admitted guilt on all charges levied by the prosecution. On May 3, 2006, a jury decided against the death penalty for Moussaoui. The next day, he was sentenced to life in prison without parole. As he was led out of the courtroom, Moussaoui clapped his hands and said, «America, you lost… I won.»[4]

FBI: No hard evidence linking Bin Laden to 9/11

The FBI Can’t Link Bin Laden to 9/11? Why Is This Not News?

9-11 Attacks: The Five Dancing Israelis Arrested on 9-11

Why War? CIA, FBI Staffers See No Link Between Iraq, al Qaeda

Where are those Iranian arms in Iraq?

The Lie of the Century

Posted in 911 | 1 Comment »

Patriots Question 911

Posted by Fredsvenn den mai 24, 2008

Many well known and respected:

Senior Military, Intelligence Service, Law Enforcement, and Government Officials

Engineers and Architects

Pilots and Aviation Professionals

Professors

Survivors and Family Members

Entertainers, and Media Professionals

have expressed significant criticism of the 9/11 Commission Report or have made public statements that contradict the Report. Several even allege government complicity in the terrible acts of 9/11. This website is a collection of their statements. It is not an organization and it should be made clear that none of these individuals are affiliated with this website.

These individuals cannot be simply dismissed as irresponsible believers in some 9/11 conspiracy theory. Their collective voices give credibility to the claim that the 9/11 Commission Report is tragically flawed. Their sincere concern, backed by their professional responsibilities related to building design, construction, and other areas of engineering, demonstrates that criticism of the Commission Report is not inherently irresponsible or illogical, and that, in fact, it can be just the opposite.

Contact Your Local 9/11 Truth Group!

Demand a New 9/11 Investigation!

General Wesley Clark, U.S. Army (ret) – Former Commanding General of U.S. European Command, which included all American military activities in the 89 countries and territories of Europe, Africa, and the Middle East. Additionally, Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), which granted him overall command of NATO military forces in Europe 1997 – 2001. Awarded Bronze Star, Silver Star, and Purple Heart for his service in Viet Nam and numerous subsequent medals and citations. Graduated valedictorian of his class at West Point.

  • Video interview ABC’s This Week with George Stephanopoulos 3/5/06: «I think when you look at this country, right now, we need a 2-party system that works. We need Congress to do its job. We need real investigation of some of the abuses of authority that are apparently going on at the Executive branch. … We’ve never finished the investigation of 9/11 and whether the administration actually misused the intelligence information it had. The evidence seems pretty clear to me. I’ve seen that for a long time.»

Richard Gage, AIA, Architect – Member, American Institute of Architects. A practicing Architect for 20 years who has worked on most types of building construction including numerous fire-proofed steel-framed buildings. Founding member of Architects and Engineers for 9/11 Truth.

  • Speech at Sonoma State University 4/20/07: «Another 2006 poll by Scripps Howard, Ohio University, which found that a shocking 16% believe that the World Trade Center’s Twin Towers were brought down by explosives. Unfortunately, my research has also concluded that this is true. Tonight I will present to you the very clear evidence that all three World Trade Center high-rise buildings, the Twin Towers and Building 7 were destroyed not by fire as our government has told us, but by controlled demolition with explosives.»

Rob Balsamo – Commercial airline pilot. Co-founder, Pilots for 9/11 Truth. 4,000+ total hours flown.

  • Statement to this website 7/23/07: «In May 2006, I was watching Glenn Beck’s show on CNN. The Department of Defense had just released the infamous «5 frames» of stop-action video of the pentagon attack. Beck showed the frames and commented, «You can see a 757 in 10 seconds flat! Either that or a naked Michael Moore heading for the buffet! This should put all those conspiracy theories to rest». While watching it, I’m thinking to myself, «I can’t see any 757.” And I’m asking myself, “Are there still unresolved questions regarding 9/11?» So I started poking around on the Internet trying to find anything I can to back up the government’s story because I didn’t want to believe our government might have had something to do with 9/11. Early on, I came across Operation Northwoods. It blew me away that elements of our government had seriously planned acts of terrorism inside the United States to justify invading Cuba. Consider that 9/11 Commission Chairman Thomas Kean had said, «The greatest failure of 9/11 was lack of imagination», yet just under 40 years prior, elements of our own government imagined perpetrating such an event! In late summer of 2006, I co-founded the group Pilots for 9/11 Truth, to more formally conduct research on the aviation-related aspects of 9/11. In August 2006, Pilots for 9/11 Truth received from the National Transportation and Safety Board (NTSB) a copy of the Flight Data Recorder data of Flight 77, which, according to the official account, hit the Pentagon. We analyzed the data and announced our conclusion on 3/26/07 that «The information provided by the NTSB does not support the 9/11 Commission Report of American Airlines Flight 77 impact with the Pentagon.» Much more information about this can be found in our video documentary and our press release. So now, a year after I began looking into the events of 9/11 and having devoted a lot of time and effort researching those events, I’m frustrated because we haven’t been able to find anything to confirm the government’s story. And what’s worse is that the FBI and NTSB refuse to even discuss with us the many obvious problems we found in the Flight 77 Flight Data Recorder. I continue to work with my colleagues at Pilots for 9/11 Truth, to grow the organization and to continue our research into the aviation-related aspects of 9/11, looking for confirmation of the government’s story.»

  • Audio interview by Mike Chambers 2/6/07: «I just recently — quote, unquote — woke up back in May [2006] due to a video that I saw on mainstream media telling me that I could see a 757 in ten seconds flat going across the Pentagon lawn. And from there I did my research and here I am now … with Pilotsfor911Truth.org. When I started my research I said to myself, I am going to do everything in my power to figure out and back up the official story, the government’s story — the government fairy tale, I now call it — so I can have faith and believe in my government. We have gotten to the point where I haven’t been able to find anything to confirm the government’s story. Now, we received the flight data information through the NTSB back in August [2006]. … The files that we originally received from the NTSB shows the aircraft too high to have hit the light poles. They can see that on Pilotsfor911Truth.org Full Analysis. And of course in our film Pandora’s Black Box Chapter 2. … The flight data recorder raw file that we have just decoded … it’s still showing too high for the Pentagon. … It shows the radar altimeter at 273 feet. That means 273 feet above the ground. OK? The Pentagon only gets up to 77 feet.»

David Ray Griffin, PhD – Professor Emeritus of Philosophy of Religion and Theology and Co-director of the Center for Process Studies at the Claremont School of Theology. One of the founding thinkers of Process Theology. Recent books include; God, Power, and Evil: A Process Theodicy (2004), Two Great Truths: A New Synthesis of Scientific Naturalism and Christian Faith (2004), Religion and Scientific Naturalism (2000), and Reenchantment without Supernaturalism (2000), Unsnarling the World-Knot: Consciousness, Freedom, and the Mind-Body Problem (1998), Parapsychology, Philosophy, and Spirituality (1997). Editor of the SUNY series in Constructive Postmodern Thought. Author and editor of several books that question the official account of 9/11, including; The New Pearl Harbor (2004), The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions (2004), 9/11 and American Empire (Vol I) – Intellectuals Speak Out (2006), Christian Faith and the Truth Behind 9/11: A Call to Reflection and Action (2006), The American Empire and the Commonwealth of God (2006), Debunking 9/11 Debunking: An Answer to Popular Mechanics and Other Defenders of the Official Conspiracy Theory (2007), 9/11 Contradictions: An Open Letter to Congress and the Press (2008).

  • Video of Speech 9/14/06: «The official story is false. … Now why is the official theory an outrageous conspiracy theory? Because every one of the major elements in it can easily be shown to be false.»

  • Essay: «The 9/11 Commission Report tells many lies about particular issues. This point is implied by my critique’s subtitle, ‘Omissions and Distortions.’ … Given these two types of lies, it might be wondered how many lies are contained in The 9/11 Commission Report. I do not know. But, deciding to see how many lies I had discussed in my book, I found that I had identified over 100 of them. Once I had made the list, it occurred to me that others might find this summary helpful. Hence this article.» [List of 115 lies follows.]

William Rodriguez – WTC survivor. An American Building Maintenance employee for twenty years, responsible for inspection and maintenance at the World Trade Center, who held the master key for the stairs. He was the last person to leave the building on September 11 and has been credited with saving many lives. For his efforts, he received the National Hero Award from the Senate of Puerto Rico. Founder, Hispanic Victims Group.

  • Article 6/24/05: Regarding an explosion in the sub-basement of the World Trade Center North Tower on 9/11, prior to any airplane impact. «When I heard the sound of the explosion, the floor beneath my feet vibrated, the walls started cracking and it everything started shaking,» said Rodriguez, who was huddled together with at least 14 other people in the office. … [Editor’s note: At this point, Mr. Rodriguez was in sub-basement B1 of the North Tower, approximately 1,100 feet below the airplane’s impact point at floors 93 to 98.] «Seconds after the first massive explosion below in the basement still rattled the floor, I hear another explosion from way above,» said Rodriguez. «Although I was unaware at the time, this was the airplane hitting the tower, it occurred moments after the first explosion.» But before Rodriguez had time to think, co-worker Felipe David stormed into the basement office with severe burns on his face and arms, screaming for help and yelling «explosion! explosion! explosion!» David had been in front of a nearby freight elevator on sub-level 1 about 400 feet from the office when fire burst out of the elevator shaft, causing his injuries. «He was burned terribly,» said Rodriguez. «The skin was hanging off his hands and arms. His injuries couldn’t have come from the airplane above, but only from a massive explosion below. I don’t care what the government says, what scientists say. I saw a man burned terribly from a fire that was caused from an explosion below. «I know there were explosives placed below the trade center. I helped a man to safety who is living proof, living proof the government story is a lie and a cover-up. … «I disagree 100%with the government story,» said Rodriguez. «I met with the 9/11 Commission behind closed doors and they essentially discounted everything I said regarding the use of explosives to bring down the north tower. «And I contacted NIST previously four times without a response. Finally, this week I asked them before they came up with their conclusion that jet fuel brought down the towers, if they ever considered my statements or the statements of any of the other survivors who heard the explosions. They just stared at me with blank faces and didn’t have any answers.»

Editor’s note: Despite hundreds of eyewitness reports of explosions throughout the Twin Towers by doomed victims, survivors, emergency service personnel, reporters, and bystanders, the 9/11 Commission Report contains virtually no mention of them and entirely ignores them in its conclusions. Graeme MacQueen‘s analysis of oral histories of 9/11 taken from 503 FDNY survivors reveals more than 100 FDNY personnel reported explosions in the Twin Towers.

Charlie Sheen – Golden Globe-winning actor who has appeared in more than 50 feature films. His appearances include Red Dawn (1984), Platoon (1986), Wall Street (1987), Young Guns (1988), Major League (1989), The Rookie (1990), Hot Shots! (1991), The Three Musketeers (1993), The Arrival (1996), No Code of Conduct (1998), Rated X (2000), Good Advice (2001), and the television series Spin City and Two and a Half Men. Son of actor, Martin Sheen, and brother of actors: Emilio Estévez, Ramón Luis Estévez, and Renée Estévez.

  • Summary of interview The Alex Jones Show 3/20/06: «Speaking to The Alex Jones Show on the GCN Radio Network, the star of current hit comedy show Two and a Half Men and dozens of movies including Platoon and Young Guns, Sheen elaborated on why he had problems believing the government’s version of events. Sheen agreed that the biggest conspiracy theory was put out by the government itself and prefaced his argument by quoting Theodore Roosevelt in stating, «That we are to stand by the President right or wrong is not only unpatriotic and servile, but is morally treasonable to the American public.» «We’re not the conspiracy theorists on this particular issue,» said Sheen. «It seems to me like 19 amateurs with box cutters taking over four commercial airliners and hitting 75% of their targets, that feels like a conspiracy theory. It raises a lot of questions.» Sheen described the climate of acceptance for serious discussion about 9/11 as being far more fertile than it was a couple of years ago. «It feels like from the people I talk to in and around my circles, it seems like the worm is turning.»

A PERSONAL NOTE ABOUT THIS WEBSITE

I believed the official explanation of 9/11 for four and one-half years. During that time, I remember becoming angry at news stories about people who challenged that explanation. However, in the Spring of 2006, I saw the documentary, Loose Change, on the Internet. Although not an entirely objective documentary, it raised many serious and disturbing questions about the events of 9/11 that I had previously simply accepted without much critical thought.

And so I began a several month period of researching the events of 9/11. I found a great deal of material challenging the 9/11 Commission Report on websites like 911truth.org, physics911.net, Scholars for 9/11 Truth and many others. I attended a lecture by David Ray Griffin. I learned much about what has become known as the 9/11 Truth Movement.

Much of the information and most of the rather limited media coverage about the 9/11 Truth Movement focuses on a handful of college professors, such as: David Ray Griffin, Steven Jones, James Fetzer, Kevin Barrett, William Woodward, and A.K. Dewdney. In August 2006, I began searching for statements about 9/11 by senior U.S. military officers, intelligence services and law enforcement veterans, and government officials. Because of their experience in intelligence gathering, espionage, terrorism, and covert military operations, I felt their opinions about 9/11 would be valuable. I was surprised by the amount of their criticism of the official account of 9/11 that I found scattered around the Internet. I had learned of virtually none of this criticism through newspapers, television, or radio news sources.

I feel this criticism by experienced professionals is extremely important and that it has been seriously under-reported. This website was launched in September 2006 in an effort to provide an easily accessible reference collection of their public statements.

I continued my research and found that many more than just a handful of professors had publicly questioned the official account of 9/11. However most had received negligible media coverage. In January 2007, a new section of the website was launched that featured statements by over 100 professors.

I strongly desire to increase this collection of statements by responsible individuals who question the official account of 9/11. If you are aware of any similar statements made by 9/11 survivors or family members, or senior military officers, intelligence services and law enforcement veterans, government officials, or professors, engineers, architects, or pilots, I would greatly appreciate knowing about them. Please contact me at alan.miller (at) PatriotsQuestion911 (dot) com. Additionally, if you find any errors in this material, please let me know.

I don’t claim to know what really happened on 9/11. I cannot examine the facts of the matter first hand. And I don’t have the experience to know what’s possible and what is unlikely regarding terrorist activities or military operations. For that analysis, I need to rely on experts. I greatly value these individuals’ statements because many of the government employees have spent large portions of their careers studying espionage, terrorism, and military operations throughout the world and personally planned and carried out United States’ military and intelligence activities. I also greatly value the statements by the professors who have devoted their careers to understanding and teaching the truth about a wide variety of subjects.

My objective, at this point, is to have our government launch a new, extremely thorough, independent, and totally impartial re-examination of the terrible acts of 9/11 and the events leading up to them. In my opinion, and in the opinion of the above listed experienced individuals, the current 9/11 Commission Report is seriously inadequate in explaining what really happened.

I also want to acknowledge that none of the information on this website is the result of any original investigation on my part. I have merely researched and compiled public information available on the Internet. I want to thank those in the 9/11 Truth Movement for their efforts over the last five years in conducting a great deal of research and for keeping the Movement alive in the face of both ridicule and indifference.

Demand a New 9/11 Investigation!

9/11 is the most important event in American history since December 7, 1941, when Japanese forces attacked Pearl Harbor. The magnitude of the impact of 9/11 on America and the rest of the world cannot be overstated. The terrible acts of 9/11 and the events leading up to them deserve a thorough, independent and unimpeachable investigation. And if some rogue element within the U.S. government is responsible for the terrorist attacks on the World Trade Center and the Pentagon on 9/11, as several of these individuals allege, it is critical that that be disclosed and forcefully dealt with.

For the sake of those who died on 9/11, their families, the American people, and for the sake of peace in the world, please continue to seek the truth about 9/11. Demand a thorough and impartial reinvestigation of 9/11.

Lastly, I’d like to share with you some pertinent quotes from Teddy Roosevelt and Mark Twain.

«Patriotism means to stand by the country. It does not mean to stand by the president or any other public official save exactly to the degree in which he himself stands by the country. It is patriotic to support him insofar as he efficiently serves the country. It is unpatriotic not to oppose him to the exact extent that by inefficiency or otherwise he fails in his duty to stand by the country.» – Teddy Roosevelt

«To announce that there must be no criticism of the President, or that we are to stand by the President, right or wrong, is not only unpatriotic and servile, but is morally treasonable to the American public.» – Teddy Roosevelt

«Patriotism is supporting your country all the time, and your government when it deserves it.» – Mark Twain

«In the beginning of a change the patriot is a scarce man, and brave, and hated and scorned. When his cause succeeds, the timid join him, for then it costs nothing to be a patriot.» – Mark Twain

Sincerely,

Alan Miller

911 Groups

The Journal of 9/11 Studies is a peer-reviewed, open-access, electronic-only journal covering the whole of research related to 9/11/2001. All content is freely available online.

The Scholars for 9/11 Truth and Justice is a non-partisan organization consisting of independent researchers and activists engaged in uncovering the true nature of the September 11, 2001 attacks.

The Scholars for 9/11 Truth: «Research proves the current administration has been dishonest about what happened in New York and Washington, D.C. The World Trade Center was almost certainly brought down by controlled demolitions and that the available relevant evidence casts grave doubt on the government’s official story about the attack on the Pentagon.»

The Architects and Engineers for 9/11 Truth are a non-partisan association of Architects, Engineers, and affiliates, who are dedicated to exposing the falsehoods and to revealing truths about the ‘collapses’ of the WTC high-rises on 9/11/01.

The Pilots for 9/11 Truth is an organization of aviation professionals and pilots throughout the globe that have gathered together for one purpose. We are committed to seeking the truth surrounding the events of the 11th of September 2001.

The Scientific Panel Investigating Nine-Eleven have found solid scientific grounds on which to question the interpretation put upon the events of September 11, 2001 by the Office of the President of the United States of America and subsequently propagated by the major media of western nations.

The Norwegian 9/11 Press Conference Group Association Statement: «The Norwegian 911 Press Conference Group was established on a private initiative in January 2007 almost as an emergency solution to what we perceived as a systematic unwillingness by the Norwegian mainstream media to present, discuss and analyze a wealth of indisputable facts that each indicated or proved that the terrorist attack in USA on 11. September 2001 must have been an inside job. With ‘inside job’ we mean that a network of persons from the top echelons of the American Establishment, administration, government and intelligence planned, directed and executed the terrorist act.»

LINKS TO 9/11 RESOURCES

A wealth of information about 9/11 is available on the Internet and in books and videos. I cannot list them all. However, the following links are good places to begin looking for information.

9/11 Truth Movement Sites

911Truth.org

9/11Blogger.com

Physics911.net

Scholars for 9/11 Truth

Scholars for 9/11 Truth & Justice

Complete 9/11 Timeline

Pilots for 9/11 Truth

Architects and Engineers for 9/11 Truth

Muslim-Jewish-Christian Alliance for 9/11 Truth

9/11 Information Center

Killtown

9/11Proof.com

Veterans for 9/11 Truth

Nineeleven.co.uk

9/11 Truth Videos

9/11: Press for Truth

Loose Change

9/11 Mysteries

David Ray Griffin’s 9/11 The Myth and the Reality

9-11 Ripple Effect

Painful Deceptions

911revisited

911 Eyewitness

Improbable Collapse

9/11 Commission Report and Defenders

9-11Commission.gov

National Institute of Standards and Technology

Popular Mechanics

9/11 Families

WTC United Family Group

Families of September 11

September 11th Families Association

Peaceful Tomorrows

9/11 Truth Petitions

New York City Ballot Initiative for a New 9/11 Investigation

War Is Illegal Petition

Architects and Engineers Petition for a New 9/11 Investigation

Prominent Americans and 9/11 Family Members for a New 9/11 Investigation

Petition for the Release of CIA Documents Pertaining to 9/11

Petition For An Independent International Truth Commission On 9/11

Justice for 9/11 Petition for a New 9/11 Investigation

Citizens Request for the FBI to Review 9-11

Scholars Petition for Release of 9/11 Information

Posted in 911 | Leave a Comment »

Chomsky to be Facing 911 Truth

Posted by Fredsvenn den mai 9, 2008

Noam Chomsky is widely considered America’s leading scholarly critic of the crimes of empire. But William Blum, as Chomsky himself says, has written «far and a way the best book on the topic.» That book is called Killing Hope: US Military and CIA Interventions Since World War II. It lays out the evidence that millions of people have been murdered, and tens of millions had their lives ruined, in what Blum calls the «American holocaust» of military and CIA attacks on indigenous populations all over the world – all of them blatantly unconstitutional, because in no case did Congress ever declare war.

Blum and Chomsky agree in their analysis of the crimes of empire. But Blum is out ahead of Chomsky in questioning the official story of 9/11. On March 2nd, 2007, Blum appeared on my GCN radio show Dynamic Duo and displayed an open mind regarding the evidence that 9/11 was an inside job. …

William Blum to Noam Chomsky: How Could It NOT Matter Whether 9/11 Was a False-Flag Op?

by Kevin Barrett

Posted in 911 | Leave a Comment »